Introduktion till Office 365

advertisement
C50588
Längd: 1 dag
Introduktion till Office 365
Denna kurs är en introduktion till Office 365 för dig som användare och ger dig kunskaper och färdigheter för att
produktivt använda Office 365 .
Kursen fokuserar på vardagsscenarion du stöter på när du arbetar i Outlook Web Access ( OWA ), har tillgång till nya
funktioner i Outlook 2013 för dig som använder Exchange 2013, Lync, SharePoint och Web Apps i samband med
SharePoint.
Målgrupp
För dig som har använt Microsoft Office samt har grundläggande kunskaper i sitenavigering
Förkunskaper
Grundläggande erfarenhet av Microsoft Office och Windows.
Språk
Kursen hålls på svenska
Kursmaterial
Microsoft dMOC på engelska
Kursen syftar till att ge en förståelse för hur du genom Office 365 kan öka
produktivitet, dela information enkelt och utföra uppgifter snabbare.
Efter genomgången kurs ska du kunna:
Ha en förståelse för hur Office 365 kan göra dig produktiv med Outlook, Lync och Sharepoint integrerat
Tillgång och arbeta med e-post i Outlook Web Access (OWA)
Arbetet med nya funktioner som finns med hjälp av Exchange 2013 med Outlook 2013
Kontakta en medarbetare från Outlook med hjälp av Lync
Samarbeta med människor inom och utanför företaget med hjälp av Lync
Samarbeta med andra via Sharepoint
Arbeta med en Team Site och visa information i Outlook
Uppdatera ett dokument med Sharepoint Web Apps
Module 1: Understanding Office 365
This module explains how to Office 365 is designed to help you be more productive in your work day.
What is Office 365?
What makes up Office 365?
How is Office 365 integrated?
Module 2: Accessing Office 365 Remotely
This module explains how to sign-in through the Office 365 web screens.
Access the Office 365 web screens.
Review the general information.
Module 3: Working with Outlook Web Access (OWA)
This module explains how to work with e-Mail using Outlook Web Access (OWA).
Review the User Interface.
Learn how to send and reply to mail.
Learn how to turn on out of office.
Learn how work with calendar.
Module 4: Using New Features in Outlook 2013
This module explains how to utilize new features within Outlook 2013 when working with Office 365 Exchange.
View Mail Tips. See when someone is out of the office when creating a message.
Ignore a message.
Find availability of rooms and people instantly.
Module 5: Using Lync to Collaborate with Others
This module explains how to utilize Lync to collaborate with others through instant message, call, video and sharing of
information.
Create a locate a contact.
Create customer contact groups.
Communicate with a contact through instant message, call and video.
Share a program, desktop screen, PowerPoint presentation or document with contacts.
Create a group meeting instantly and proactively.
Record your meetings and locate them.
Module 6: Using SharePoint to locate and Share Information
This module explains how SharePoint can be a great source to locate and share information about yourself and the
documents you work with.
Navigate a Team Site.
Working with documents and view within Outlook.
Working with calendar and view within Outlook.
Collaborate on Documents.
Modify the My Site profile.
Search within a SharePoint Site.
Module 7: Using Web Apps with Documents
This module explains how you can view and modify a document in a web browser.
View a document in a web browser
Modify a document in a web browser
I samarbete med
Download