Länk till produktdatablad

advertisement
Version no: 08-15 2011-09-23
www.finnebacks.se
Larmenhet, PTA12
Man-in-the-room alarm, PTA12
Enligt Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar för arbete
inne i ett frysrum skall detta alltid vara försett med godkänt innestängningslarm.
Man-in-the-room alarm for freezer rooms and other rooms
where the risk of incarceration might occur.
Nödlarmsenheten PTA12 uppfyller alla de säkerhetskrav
som ställs.
Centralenheten är försedd med en kraftig akustisk signal
och även en blinkande signal som kallar på uppmärksamhet.
The alarm meets the standards of safety regulations for
work in freezer rooms.
A control unit with a loud acoustic and flashing light
signal.
En viktig egenskap är att signalen ligger kvar ända tills den
kvitterats på centralenheten placerad på utsidan av rummet
så att den nödställde inte själv kan råka avbryta den.
One important feature is that the alarm signal remains
active until it has been deactivated at the central processing unit located on the outside of the room. This way the
distressed is unable to accidentally cancel it.
Enheten har separat utgång för externt larm till t.ex.
expedition och/eller larmcentral.
The unit comes with a separate port for connecting a
remote alarm as a standard.
Vid ett ev. strömavbrott övergår enheten automatiskt
till batteridrift med lång drifttid för larm (> 24 h).
Underhållsladdning av batteriet sköts helt automatiskt och
enheten larmar också vid ev. fel i batteri eller batterikrets.
In case of a power failure the unit automatically changes
to accumulator supply with long operating life (> 24 h).
Recharging of the accumulator is done automatically and
the unit also alarm at the failure of the accumulator or
accumulator circuit.
Invändig tryckknapp är försedd med lysdiod och ett kraftigt, fasat, påkörningsskydd i rostfritt stål.
Tekniska data:
Lev.omfattning:
The alarm push-button is well protected by a sturdy
stainless steel casing.
Technical data:
- centralenhet - signalledning - alarmknapp för aktivering
- termistor, temp.larm
Contents:
Extern larmutgång: Potentialfri kontakt i centralenheten.
Remote alarm, port:
Separate port for remote alarm device.
Spänning: 220 V matning 12 V signalledning.
Voltage: 220 V 12 V for push-button.
- control unit - wiring - push-button
- termistor, temp.alarm
Drifttid batteri, alarmläge: => 24 tim
Capacity, accumulator: => 24 hours
Akustisk signalstyrka:
Acoustic signal: > 85 dBA
> 85 dBA
FINNEBÄCKS AB, FRYSEN, S-671 70 EDANE (SWEDEN); TEL:+46(0)570 727770, FAX: +46(0)570 727771
Download