last ned årsprogram 2015 her - KUNSTBANKEN

advertisement
KUNSTBANKEN
Hedmark Kunstsenter
2015
Åssen er det du bær’ deg, du vøl itte skam, 2014
Foto: Tobias Nordvik
KUNSTBANKEN HEDMARK KUNSTSENTER
KUNSTBANKEN HEDMARK ART CENTRE
Stiftelsen KUNSTBANKEN Hedmark Kunstsenter ble etablert i 1996 med
kunstnerorganisasjonene i Hedmark og Hedmark fylkeskommune som
stiftere. Kunstbanken har i løpet av denne tiden utmerket seg som en sentral og faglig sterk institusjon for formidling av samtidskunst, både regionalt og nasjonalt. Stiftelsen er resultatet av en omorganisering og
videreutvikling av Hedmark Kunstnersenter. Hedmark fylkeskommune
stilte Norges Banks gamle lokaler til disposisjon. Sommeren 1997 åpnet
den første utstillingen i den 100 år gamle bygningen, som etter hvert ble
kjent som Kunstbanken. Arkitekt for første byggetrinn var Finn Utengen.
Våren 2003 sto andre byggetrinn ferdig etter omfattende ombygginger og
med nytt tilbygg. Anderssen + Fremming siv. ark. MNAL AS var arkitekter for andre byggetrinn.
KUNSTBANKEN Hedmark Art Centre was founded in1996 by the artists’
organisations in Hedmark and the County Council of Hedmark. The foundation is a development of former Hedmark Kunstnersenter. The Bank of
Norway building, dating from 1901, was placed at the foundation’s disposal by the County Council of Hedmark and in the summer of 1997,
Kunstbanken hosted its first exhibition. The architect for the first phase
of the refurbishment was Finn Utengen. During spring 2003 the second
phase of the refurbishment was completed including a new extension and
renovated premises. The Hamar firm Anderssen + Fremming siv. ark.
MNAL AS were the architects for the second phase of the refurbishment.
Trond Einar Indsetviken: SURR, 2014. Foto: Tobias Nordvik
VIRKSOMHETEN – ARBEIDSOMRÅDER
KUNSTBANKEN Hedmark Kunstsenter viser skiftende utstillinger av norsk
og internasjonal billedkunst og kunsthåndverk og formidler performancekunst. Arbeidsområdene for øvrig er produksjon av vandreutstillinger,
kunstprosjekter i offentlige rom, oppdragsformidling og informasjon.
Kunstbanken arrangerer også kurs og seminarer for ulike grupper. Stiftelsen er en del av et landsomfattende nettverk av kunstnerstyrte formidlingsinstitusjoner.
KUNSTBANKEN Hedmark Art Centre exhibits visual arts and art crafts
from Norway and countries abroad. Other areas of activity include performance art, touring exhibitions, public art commissions and information.
We also organise conferences and seminars. The foundation is a member
of the national network of art centres.
Toril Slokvik, Anne Legér, Eva Vold, Aase Marie Brun, Irene Harvik. Foto: Kunstbanken
KUNSTBUTIKK ART SHOP
Foto: Tobias Nordvik
I Kunstbankens butikk har vi et bredt utvalg av blant annet glass, smykker, keramikk, tekstilarbeider, grafikk og maleri. Her presenteres ca. 80
profesjonelle kunstnere fra Hedmark og landet forøvrig. Vi selger også
kunstbøker, kunstkort, plakater, utstillingskataloger og gavekort. Enten du
er på jakt etter den unike gaven eller de rette kunstobjektene for å smykke
ut større lokaler, vil vi være behjelpelig med å løse oppgaven.
Jiri Havran: Kirkenær stasjon
17. JANUAR – 8. MARS
Jiri Havran - Jernbanens typologi - fotografi Railway typology photography
Jiri Havran (1953) har en solid posisjon innen norsk fotokunst. I Kunstbanken viser han fotografier av norske og nordiske vanntårn samt stasjoner og andre bygninger langs utvalgte jernbanetraseer i Norge. Prosjektet tydeliggjør en stor variasjon innen byggestil og utforming, og gir
et innblikk i en nylig avsluttet jernbaneepoke. Prosjektet er inspirert av de
tyske fotografene Bernd og Hilla Becher, mestere innen typologi.
Jiri Havran (1953) has a solid position in Norwegian photo art. At Kunstbanken he shows photos of Norwegian and Nordic water towers as well
as stations and other buildings along selected railway tracks in Norway.
The project illustrates great variation in style and shape and gives insight
into a recently concluded railway epoch. The project is inspired by
German photographers Bernd and Hilla Becher, masters of typology.
Tone Myskja - The Still Point of the Turning World - videoinstallasjon
video installation
Den tredelte videoinstallasjonen til Tone Myskja (1961) viser tre samtidige historier med personer som beveger seg i ulike landskap. Stedene
er tomme eller forlatte, men med spor etter mennesker. Videoene tematiserer en opplevelse av å bevege seg fra et sted til et annet, overganger
i tiden, dette vi aldri får ordentlig tak i. Arbeidet fungerer i krysningsfeltet
mellom billedkunst, scenekunst og musikk. Lyddesign ved Kamilya
Jubran/Werner Hasler.
The three-part video installation by Tone Myskja (1961) shows three
simultaneous stories with people who move in different landscapes. The
places are deserted but show evidence of habitation. The videos thematise a feeling of moving from one place to another, transitions of time,
things we never quite manage to grasp. The installation operates in the
intersection between fine art, stage art and music. Sound design: Kamilya
Jubran/Werner Hasler.
Arkivet – Is this my place? - smykker jewellery
Arkivet er en nystartet gruppe bestående av fem veletablerte smykkekunstnere; Heidi Sand, Camilla Luihn, Elsie Ann Hochlin, Putte H. Dal og
Hilde Dramstad. Is this my place? er deres første felles utstilling. Tematikken er spor; tilhørighet, egne liv, steder og hendelser danner nye rom
hvor en ønsker/ikke ønsker å være. Temaet blir konkretisert i smykker med
individuelle innfallsvinkler som kan gi videre assosiasjoner.
Arkivet is a new group comprising five established jewellery artists:
Heidi Sand, Camilla Luihn, Elsie Ann Hochlin, Putte H. Dal and Hilde
Dramstad. Is this my place? is their first joint exhibition. The theme is
traces: belonging, individual lives, places and events create new rooms
in which you either wish or don’t wish to be. The theme becomes tangible in jewellery with individual approaches and fresh, broad associations.
Endre Aalrust: Uten tittel
21. MARS – 10. MAI
Endre Aalrust - Tretten Måner - maleri og skulptur Thirteen Moons
Endre Aalrust (f. 1973) er oppvokst i Hamar og har de siste 12 årene delvis bodd i Berlin. Han arbeider i forskjellige teknikker. I Kunstbanken vil
han vise skulpturer sydd i skinn og en serie maleri i små format. Dette er
hans første separatutstilling hvor maleriet spiller en så viktig rolle. Skulpturene er produsert under et opphold i Buenos Aires 2014 og inspirert av
Fassbinders film In einem Jahr mit 13 Monden.
Endre Aalrust (1973) grew up in Hamar and has lived part-time in Berlin
for the last 12 years. He uses a variety of techniques and at Kunstbanken
he shows sculptures sewn from leather and a series of small paintings.
This is his first solo exhibition where paintings play such a prominent role.
The sculptures, inspired by Fassbinder’s film In einem Jahr mit 13 Monden, were made during a stay in Buenos Aires in 2014.
Alexander Grüner - Courage - Yet Each Man Kills The Thing He
Loves Courage - Yet Each Man Kills The Thing He Loves
Grüner (1959) sitt verk er basert på Oscar Wildes’ The Reading Gaol, en
diktsamling som er sterkt kritisk til det viktorianske samfunnets undertrykkelsesmekanismer. Grüners arbeid er bygget opp av mange tusen små
spoler laget av avispapir og med 25 ulike fargekombinasjoner. I et konsekvent system gjenskapes tre vers fra Wildes diktsamling.
Grüner (1959) exhibits Courage - Yet Each Man Kills The Thing He Loves,
based on Oscar Wilde’s The Reading Gaol, a poetry collection that is
highly critical of Victorian society’s mechanisms of oppression. Grüner’s
art work comprises thousands of small coils made from newspaper with
25 different colour combinations. Using a regular system, three stanzas
from Wilde’s collection are recreated.
Margarida Paiva - video
Margarida Paiva arbeider med video, i krysningspunktet mellom fakta og
fiksjon. Hun baserer historiene på ekte hendelser som hun dekonstruerer og setter sammen til nye fortellinger. Kvinnelige karakterer fører historien inn i en psykologisk, mørk og fragmentert verden. Margarida
Paiva (1975) er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo og Kunstakademiet
i Trondheim. Hun bor og arbeider i Oslo.
Margarida Paiva (1975) works with video in the intersection between fact
and fiction. She bases her stories on real events which she deconstructs
and reassembles to create new stories. Female characters lead the
onlooker into a psychological, dark and fragmented world.
El Anatsui: Earth´s Skin (tilhører Guggenheim Abu Dhabi). Foto: Tobias Nordvik
23. MAI – 9. AUGUST
El Anatsui
El Anatsui (1944) viser en større separatutstilling i Kunstbanken sommeren 2015. Den internasjonalt kjente kunstneren har oppnådd stor
anerkjennelse og har en meget omfattende kunstnerkarriere bak seg. El
Anatsui deltok på Kunstbankens utstilling Recycling i 2008 med et verk,
Earth’s Skin, som senere ble innkjøpt av Guggenheim Abu Dhabi. Det er
en stor glede for Kunstbanken å presentere ham igjen. Denne gangen har
han hele huset til disposisjon og vil vise nye verk. El Anatsui er representert i de fleste større museer og samlinger, som British Museum (London) og Centre Pompidou (Paris), og har deltatt på de store kunstbiennalene verden over. Under Venezia Biennalen 2007 var fasaden til Palazzo
Fortuny «pakket inn» i et av hans metall-tepper. Vest-Afrikas kulturelle,
sosiale og økonomiske historie blir kommentert og uttrykt i hans kunst.
De monumentale veggarbeidene er laget av tusenvis av metallkorker
sydd sammen med kobbertråd. Materialet gir arbeidene et silkeaktig
uttrykk og har tydelige referanser til den ghanesiske tekstiltradisjonen. El
Anatsui kommer opprinnelig fra Ghana, men bor og arbeider i Nigeria hvor
han en årrekke var professor i skulptur ved universitetet i Nsukka.
El Anatsui (1944) shows an extensive solo exhibition at Kunstbanken in
summer 2015. The internationally renowned artist has achieved great
recognition and enjoys a wide ranging artistic career. El Anatsui participated at Kunstbanken’s Recycling exhibition in 2008 with Earth’s Skin and
it is a great pleasure to present him again. This time he fills the whole
building with an exhibition that features new works. El Anatsui is represented at most major museums and collections such as the British
Museum (London) and Centre Pompidou (Paris), and has exhibited at key
art biennials worldwide. During the Venice Biennale 2007 the Palazzo
Fortuny façade was draped in one of his metal tapestries. His art is a commentary on West Africa’s cultural, social and economic history. The
monumental wall art is made of thousands of metal corks sewn together
with copper wire, lending a silk-like expression with a distinct reference
to the Ghanian textile tradition. El Anatsui, who originally comes from
Ghana, lives and works in Nigeria where for a number of years he was a
professor in sculpture at the university in Nsukka.
Geir Yttervik: Rimfrost
22. AUGUST – 4. OKTOBER
Geir Yttervik - maleri og akvarell painting and watercolour
Yttervik (1955) arbeider i en realistisk stil. Motivene hentes fra hukommelsen og egne erfaringer. Maleriet som settes sammen av flere fotografier, er ladet med en udefinert situasjon. Noe er i ferd med å skje eller
har skjedd, men vi får ikke vite hva. De store formatene, bevegelsen og
figurene er trukket langt fram i billedplanet og gir oss opplevelse av
delaktighet.
Yttervik (1955) works in a realistic style, drawing scenes from memory and
personal experience. The painting, compiled from several photos, is
charged with an undefined situation: something that is about to happen
or has happened but we don’t know what. The large format, movement and
figures prominent in the front of the picture lend a sense of participation.
Margreta Stølen - tegning drawing
Margreta Stølen (1980) er en billedlig historieforteller, og formidler dystopiske og fragmenterte fortellinger gjennom store tegninger. Arbeidene
hennes bruker feminine og vakre utrykk for å kunne fordøye ubehaget i
mellommenneskelige relasjoner. Stølen spinner sammen kroppslige positurer, objekter og symboler, og skaper et drømmelogisk univers.
Margreta Stølen (1980) is a pictorial storyteller who conveys dystopian
and fragmented stories through large drawings. Her work displays feminine and beautiful expressions to ease the unpleasantness of interpersonal
relationships. Stølen weaves bodily postures, objects and symbols,
creating a logical dream universe.
Marit Eken Kalager - Wearable - skulpturelle klær sculptural clothes
Marit Eken Kalager (1948) er en viktig representant for det norske kleskunstmiljøet. Hennes strikkede kreasjoner i ull er ment for kroppen, men
har samtidig et selvstendig skulpturelt uttrykk. Konsekvent bruk av sort
eller hvitt understreker formmessige og skulpturelle kvaliteter i plaggene.
Wearable spenner fra stramt og rent til mer komplekse komposisjoner.
Marit Eken Kalager (1948) is an important representative of the Norwegian clothes art scene. Her knitted wool creations are made to be worn
but they also have an independent sculptural expression. The consistent
use of black or white underlines the structural and sculptural quality of
the items. Wearable comprises five outfits that range from clean cut to
more complex compositions.
Sverre Morken - Fra mikro til makro From micro to macro
Tilhørighet og identitet er tema for utvalget blant mer enn 200 frimerker
og sedler Sverre Morken (1945) står bak. Høy kunstnerisk kvalitet,
detaljrikdom og presisjon kjennetegner hans miniatyrer. Et utvalg skulptur, grafikk og tegning vises også i utstillinga. Morken har mottatt 11
internasjonale og nasjonale utmerkelser for sitt arbeid.
Belonging and identity are the themes of a selection among more than 200
stamps and banknotes by Sverre Morken (1945). High artistic quality,
detail and precision characterize his miniatures. Sculpture, printmaking
and drawing are also displayed in the exhibition. Morken has received 11
international and national awards for his work.
Performancefestivalen 2013; Los Torreznos: The Desert
Foto: Kristin Aafløy Opdan
16. - 17. OKTOBER
PERFORMANCEFESTIVALEN 2015 – LEVENDE BILDER
THE PERFORMANCE FESTIVAL 2015 – LIVING PICTURES
Kom og opplev noe helt annerledes! Ettertenksomme, underlige, absurde
og vakre Levende bilder står på programmet lørdag 17. oktober, når
Kunstbanken arrangerer sin tiende Performancefestival. Det vil være
performancer inne i Kunstbanken og ute i Hamar by, med hovedvekt på
det billedsterke og poetiske uttrykket – ofte betegnet som skulpturell performance. Fredag 16. oktober arrangeres fagseminar og skoleforestillinger. Performancefestivalen er støttet av Norsk kulturråd og Hamar kommune. Se detaljert program på kunstbanken.no/performance.
And now for something completely different! Intriguing, weird, absurd and
beautiful Living pictures is on the programme on Saturday 17th October
when Kunstbanken hosts its 10th Performance Festival. There will be performances inside Kunstbanken and in the town, with an emphasis on the
expressive and poetic – often called sculptural performance. On Friday
16th October there will be seminars and performances especially adapted
for school pupils.The festival is supported by Arts Council Norway and
Hamar Municipality. For more information: kunstbanken.no/performance.
31. OKTOBER
Kunstmarkedet 2014. Foto: Tobias Nordvik
KUNSTMARKED / ART FAIR
For fjerde år på rad ønsker vi velkommen til et inspirerende og hyggelig
møte med kunstnere som selger blant annet glass, grafikk, keramikk,
maleri, smykker, tegning og tekstil. Kunstnerne er hjertelig til stede og slår
gjerne av en prat om sitt arbeid. Flere vil også vise selve arbeidsprosessen
sin. Ca. 30 kunstnere fra Bildende Kunstnere Hedmark og Norske Kunsthåndverkere Øst-Norge deltar.
For the 4th time we have the pleasure of inviting you to what we hope will
be an inspirational meeting with artists who sell glassware, graphic art,
ceramics, paintings, jewellery, drawings and textiles. The actual artists will
be here to present their work. Around 30 artists affiliated with Bildende
Kunstnere Hedmark & The Norwegian Association of Arts and Crafts ØstNorge will participate.
HC Gilje: Blink. Foto HC Gilje
7. NOVEMBER – 31. DESEMBER
HC Gilje - installasjon installation
HC Gilje (1969) beveger seg mellom eksperimentell video, installasjon,
live performance og scenografi. I senere år har han jobbet med et større
prosjekt, Conversations with Spaces, hvor opplevelsen av forandring
utforskes gjennom lys, projeksjon, lyd og bevegelse i møte med fysiske
strukturer (objekter, rom, landskap). I Kunstbanken viser Gilje både en
projeksjonsbasert installasjon og en lys-/bevegelseinstallasjon.
HC Gilje (1969) moves between experimental video, installation, live
performance and scenography. More recently he has worked on a large
project, Conversations with Spaces, in which the experience of change is
explored through light, projection, sound and movement that meet physical structures (objects, rooms, landscapes). At Kunstbanken Gilje shows
a projection based installation and a light/movement installation.
Karen Klim - Øyeblikkets stillhet - glass The silence of the moment
- glass
Karen Klim (1951) er en pioner innen norsk glasskunst. Hun var med på
etableringen av Norges første glasshytte på Frysja i 1978. Hennes produksjon har gått fra vinglass til skulpturelle glassobjekter i serier. Arbeidene kjennetegnes av finstemte variasjoner i det visuelle uttrykket. Utstillingsprosjektet Øyeblikkets stillhet består av en gruppe større abstrakte
objekter samt flere serier med mindre, vasebaserte former.
Karen Klim (1951) is a pioneer of Norwegian glass art. She partook in the
establishment of Norway’s first glass hut at Frysja in 1978. Her production has moved from wine glasses to series of sculptural glass objects
and her work is characterized by finely tuned variations of the visual
expression. The silence of the moment comprises a group of large
abstract objects and several series of small, vase based shapes.
Anne-Karine Solgaard - smykker jewellery
Solgaard (1952) benytter i sine halskjeder, armbånd og ringer ukonvensjonelle materialer som skruer, muttere, plast og gummi i kombinasjon
med sølv, perler og smykkesteiner. Bearbeidede ferdigelementer settes
sammen i rytmisk gjentakelse til ønsket form hvor komponentene får en
ny betydning. Det transparente og hvite uttrykket i arbeidene som vises
i utstillingen kan assosieres med vinter og frost.
Solgaard (1952) uses unconventional materials such as screws, bolts,
plastic and rubber combined with silver, pearls and gemstones in her jewellery. The finished objects are assembled with rhythmic repetition giving the components a new significance. The transparent and white
expression in the works shown brings associations of winter and frost.
Cathrine Kullberg: Vidsyn, Brøttum barne- og ungdomsskole 2014
Foto: Are Carlsen
KUNST I OFFENTLIGE ROM
PUBLIC ART COMMISSIONS
Cathrine Kullberg: Vidsyn, detalj, Brøttum barne- og ungdomsskole skole 2014. Foto: Are Carlsen.
KUNST I OFFENTLIGE ROM - KUNST DER FOLK FERDES
Kunstbanken arbeider for at kunst skal være en naturlig del av vår tilværelse, og styrke identitet og tilhørighet. Dette gir publikum og brukere
gode omgivelser, samtidig som kunstnerne blir aktive deltakere i en
kvalitativ utforming av våre omgivelser. Kunstbanken følger statens
regelverk i saker knyttet til kunst i offentlige rom og har Kunst i offentlige
rom (KORO) som den statlige rådgiver og samarbeidspartner.
Kunstbanken har en rådgivende funksjon overfor fylkeskommunen og
kommune i Hedmark. Vi vil bidra til å gjøre kunstprosjektene i offentlige
bygg og utendørsprosjekter kjent for allmennheten gjennom
dokumentasjon, seminar, foredrag og debatter. Dokumentasjonen fra
kunstprosjektene i Hedmark fylke er samlet i et arkiv og vil bli publisert
i en bok i nær framtid..
Kåre Nordvik, 2014. Foto: Tobias Nordvik
FORMIDLING OG ARRANGEMENTER
Kunstbanken tilbyr ulike møter mellom kunst og publikum. Vi ønsker å
vekke engasjement og nysgjerrighet, og å være en døråpner til det visuelle samtidskunstfeltet. De aller fleste av våre arrangementer er gratis for
publikum. Hver torsdag kl. 12.00 tilbys en gratis 15 minutters presentasjon av de aktuelle utstillingene. Full omvisning for grupper kan bestilles
på dag- eller kveldstid.
FORMIDLING TIL BARN OG UNGE
Galleri fallera er utviklet for barn fra 1.-7. trinn i samarbeid med Hamar
kommune. Elevene besøker en eller flere utstillinger i Kunstbanken, og
gjennom samtale lærer de om ulike kunstneriske uttrykk, hva et galleri er
og mye mer. Alle skoler og barnehager i Hamar tilbys også gratis omvisning i våre utstillinger. Via dialog og aktivitet tilpasset den enkelte gruppe
brukes utstillingene som refleksjonsarena.
DESENTRALISERT VIRKSOMHET
I samarbeid med de ulike kommunene bidrar Kunstbanken til å gi store
og små i hele fylket kunstopplevelser. Vi produserer vandreutstillinger
som når et stort publikum, og sammen med Turnéorganisasjon for Hedmark utvikler vi produksjoner til bruk i skolen. Kurs, seminar, rådgivning
og kunstprosjekter i offentlige rom er også en del av den desentraliserte
virksomheten. Se www.kunstbanken.no for turnéplaner.
AKTIVITETER
I tillegg til 14 separatutstillinger arrangeres performancefestival, kunstmarked, påskeverksted og juleverksted for barn, kunstnerpresentasjoner,
foredrag og seminar. Foredragene knyttes gjerne til utstillingsprogrammet, og kan variere fra kunsthistoriske kåserier til å belyse aktuelle
temaer som byutvikling, offentlig kunst, ressursbruk og livsstil.
Se www.kunstbanken.no for mer informasjon
PERFORMANCEKUNST
Performancefestivalen arrangeres hvert 2. år og årets festival har “levende
bilder” som tema. Dokumentasjon fra tidligere festivaler publiseres på
www.sceneweb.no og på Kunstbankens hjemmeside. Arbeidet med performancekunst støttes av Norsk kulturråd.
Forsidefoto: El Anatsui: Earth’s Skin. Foto: Tobias Nordvik · Grafisk utforming: Torleiv Sverdrup · Trykk: idé-trykk a.s. · 2014 Programmet trykkes med forbehold om endringer. For oppdateringer, se vår hjemmeside www.kunstbanken.no / The program is subject to change. For updates, please visit www.kunstbanken.no
F O R M I D L I N G E D U C AT I O N
Takterrassen i Kunstbanken. Foto: Robin Cornel Bentzen
ÅPNINGSTIDER OPENING HOURS
ÅPNINGSTIDER OPENING HOURS
Tirsdag – fredag / Tue - Fri: 11 - 16. Lørdag – søndag / Sat - Sun: 12 - 17
Mandag stengt / Mon closed. Stengt siste søndag før ny utstilling /
Closed on the last Sunday before the opening of a new exhibition.
FRI ENTRÉ FREE ENTRANCE
Publikum oppfordres til å være oppmerksomme på nivåforskjeller og trappetrinn i Kunstbankens lokaler. Lokalene er tilrettelagt for bevegelseshemmede. / The public is advised to observe that there are different levels and steps within Kunstbanken. The building is adapted for visitors with
mobility disabilities
OMVISNINGER GUIDED TOURS
Omvisning hver søndag etter åpning av ny utstilling, kl 1300.
Guided tours every Sunday after exhibition openings, at 1300.
Forhåndsbestilte gruppeomvisninger / Pre-booked group tours:
kr 700 dag/1450 kveld / NOK 700 day-time/NOK 1450 evening.
Omvisninger og arrangementer utenom åpningstid avtales: tlf 62 54 22 60.
Utleie av lokaler til møter og andre arrangementer fra kr. 650,- / Guided
tours and events outside normal opening hours can be arranged.
Conto Gastronomisk Øl & Vinbar Gastronomic Beer and Wine Bar
Restaurant Conto byr på fine dining på kveldstid, og egen lunsjmeny på
dagtid. Restauranten har en rikholdig øl- og vinbar med over 100 italienske viner. For mer informasjon, se Conto på facebook.
Restaurant Conto offers fine dining from 4pm, and a separate lunchtime
menu during daytime opening hours. The restaurant also has a wellstocked beer and wine bar with over 100 different Italian wines. Visit
Conto on Facebook.
Åpningstider / Opening hours:
Tirsdag - torsdag: 11 - 23 / Tuesday - Thursday: 11am - 11pm
Fredag: 11 - 24 / Friday: 11am - Midnight
Lørdag: 12 -24 / Saturday: 12 - Midnight
Søndag og mandag: Stengt / Sunday and Monday: Closed
Bordbestilling / booking: tel: 400 01 503 e-mail: [email protected]
KUNSTBANKEN · Hedmark Kunstsenter
Parkgata 21, pb 224, 2302 Hamar
Tlf. + 47 62 54 22 60
[email protected] · www.kunstbanken.no
Download
Related flashcards
Create Flashcards