Uploaded by Edit Nyircsákné

A masszázs elmélete és gyakorlata

advertisement
A masszázs
elmélete, és gyakorlata
gyógymasszőrök részére.
Ajánlom a sport- és fürdősmasszőrök számára is!
Összeállította és írta:
Bándi András
gyógy- és sportmasszőr
2007.
Második átdolgozott kiadás
1
2
Ajánlás
Szeretettel ajánlom e könyvet mind azon tanítványomnak kik szeretettel
voltak irántam és őszinte érdeklődéssel hívatásomnak, a masszázsnak.
Szeretettel azoknak a tanulóknak, olvasóknak is, kiket talán sohasem fogok
megismerni, de olvassák, forgatják, hasznosítják írásomat.
Budapest 2007-08-01
Bándi András
Ne felejtsük el!
A legjobb masszőr is, csak egy tudatlan AURASEBÉSZ! Auránk és
bioelektromos terünk is hatnak a páciensre, nem csak a nyugati orvoslás által
bizonyítottak! Sajnos csak utalásokat fogok tenni a másképp gondolkodásról, mint
jelen tankönyvvel nem tehetek mást, de később előadásokat tartok - ha megélem majd az „igazi masszázsról”!
Ez a könyv a tanítványaim segítségével, sok éves tapasztalattal bővült,
átalakult. Köszönöm az oktató kollégáknak, hogy ők is neki álltak a szakirodalmak
alkotásának, s a „barátságos verseny” sokat segít a jobb szakirodalmak
születésében!
A masszázs is művészet, s mint olyanról tökéletes könyvet írni nem lehet,
csupán valahol abbahagyni. Mind ezt az idő, a halandóság, a tudás és a
tudatlanság függvényében. Egyértelmű könyvet írni is szinte képtelenség, mert a
szót környezete teszi megfelelő értelművé, de kimondás hangsúlya tovább
változtathat rajta. A legjobb masszázskönyv is csak 60%-os tudást jelenthet egy
igazi „mester” nélkül!
A mester sohasem önjelölt, mert annak nem lehet hinni, legfeljebb kinevezett
tanító! Mindig a tanítvány választja mesterének valamely tanítóját!
A jól feltett kérdés magában hordozza a választ is. Ha kérdésed van, keresd
meg a bensőd csendjét, mondd el a problémádat, s visszhang hullámai választ
adnak rá.
Popper Péter így írt róla:
A mester 17 éves, a tanítvány 70. A mester ül egy fa alatt és hallgat.
Tanítványa hallgatja mestere hallgatását, és minden kétsége eloszlik.
Ezúton mondok köszönetet mindazoknak, kik segítették munkámat, alapok
létrehozásával, bíztatással, kérdéseikkel, vagy akár negatív provokációkkal, mert
nélkülük nem jött volna létre ez a könyv! Egy spontán felsorolás a motiválók
neveivel:
Bády Réka, Benedek Miklós, Bodnár László, Bujtor Ágnes, Dr. Balogh János,
Dr. Csermely Miklósné, Dr. Gyarmati József, Dr. Lángfy György, Dr. Nahajevszky
Sarolta, Dr. Tompa Károly, Farkas Szilvia, Gajdócsi Nóra, Gardi Zsuzsa, Gódor
Edit, Horváth János, Hulkó Gyula, Kánya Mónika, Kapi Andrásné, Kékes
Zsuzsanna, Koltainé Balázs Éva, Kovács Marianna, Lambropoulou Alexandra
Niké, Makszy Judit, Palásti Sándor, Szabó Ádám, Ócsay Tünde, Vasa Zoltán és
mindenkori tanítványaim, valamint kedves családom, kik sokat szenvedtek
miattam.
Sajnos energiám nincs elég ahhoz, hogy kiadót keressek, no meg pénzt a
kiadáshoz. Így szájhagyomány útján terjed az „ige”.
Ez a masszázs könyv,
3
a jelenleg érvényben lévő vizsgafeltételek alapján készült.
4
A masszázs személyi feltételei, masszőr etika
Mielőtt belefognánk a masszázs rejtelmeibe, tisztában kell lennünk
önmagunkkal. Képesek leszünk e nehéz feladat ellátására. Több rendhagyó
dologról teszek említést, melyek olykor kellemetlenek, de sajna mindennaposak.
Előszó? Lehet.
Bocs! A stílus olykor tegező a nyelvi egyszerűség kedvéért.
A jelszó: Ne árts!
Primum nil nocere!
(ha már gyógyítani nem tudsz)
Írott alapszabályok, melynek egy része a „Protokoll” leírásában is szerepel.
A masszőr saját védelme érdekében tartsa be a protokoll szabályait,
mert ez az egyetlen védelme az egészségügyben!
A masszőrt az Magyar Egészségügyi Szakdolgozók Kamarája nem védi meg, de tagnak
ajánlott lenni, amennyiben nem közalkalmazott a masszőr.
ETI felügyeli a továbbképzést vizsga utáni 5 év elteltével, 5 évenkénti kreditkártya
megújítással. A jogsegélyt és védelmet a szakszervezet és a MESZK biztosítaná.
Gyógymasszázs protokoll
Neve: ……………………………………………………………………………………………..
Munkahelye: …………………………………………………………………………….
Masszázs típusa: Gyógymasszázs, az orvosi előírás és a kezelést végrehajtó
képzettsége adta összes lehetőséggel.
A kezelés végrehajtásának módja:
• Előkészítjük a fülkét a beteg fogadására.
• A beteg kezelőlapját adminisztráljuk, majd lepecsételjük a dátumbélyegzővel.
• Az előzetesen időegyeztetett és tájékoztatott beteget szólítjuk, köszöntjük és
az előzetesen felkészített kezelőhelyre kísérjük.
• A kezelőlap alapján a beteget tájékoztatjuk a masszázs előkészületeiről
(felkérjük
a
megfelelő
ruhadarabok
eltávolítására
és
célirányos
helyzetfoglalásra a masszőrpadon).
• Kezünket megmossuk az aktuális előírásoknak megfelelően.
• Betartjuk a masszázs etikát, kezelés közben más személy a beteg engedélye
nélkül nem tartózkodhat, és nem léphet be a fülkébe, még egészségügyi
alkalmazott sem.
• Az orvos által előírt helyen és módon a gyógymasszázst elvégezzük a szakmai
tanulmányok alapján, natúr, esetleges kenőanyaggal, vagy a beteg által hozott
gyógykrémmel.
• A beteget tájékoztatjuk kezelés közben, még az esetleges (várható)
utóhatásokról is.
• A kezelés végeztével elhagyjuk a fülkét, ha a beteg állapota másképp nem
indokolja, hagyjuk önállóan öltözködni.
• Távozáskor udvariasan és bíztatva a gyógyulásra, elköszönünk tőle.
A sport és a fürdős masszázsra is hasonlóképpen vonatkozik, de vannak kis eltérések benne.
5
Masszázs alap etikai szabályok
•
A masszőr legyen: tiszta, udvarias, szakmailag magasan képzett,
megbízható, segítőkész, fejlett kontaktuskészséggel rendelkezzen.
Higgadt, tapintatos beszédstílusban foglalkozzon a beteggel. Mindig
szeretettel kezelje!
•
Vegye komolyan a beteg panaszát, érdeklődjön rendszeresen a
beteg állapota iránt.
•
Kerülje a bizalmaskodó hangot.
•
A helyzetével soha ne éljen vissza.
•
A beteg előtt senkire ne tegyen megjegyzést.
•
Oldja a beteg feszültségét, erősítse a gyógyulásba vetett hitét.
•
Ne ajánljon újabb gyógymódokat, ne ingassa meg a beteg orvosába
vetett hitét.
•
Az orvossal jó kapcsolata legyen.
•
Környezetét tartsa rendben a szabályoknak megfelelően.
•
Legyen higiénikus, esztétikus a megjelenése.
•
Öltözködésével,
hanghordozásával,
viselkedésével
kellemes
összhatást keltsen.
•
Tartsa szem előtt, hogy a betegnek a gyógyulásához nyugalomra és
harmóniára is szükség van a masszázs mellett.
•
Kezelés közben minden figyelme a betegre irányuljon.
•
A kezelő helységben, a kezelőn és a páciensen kívül, csak a páciens
engedélyével tartózkodhat személy!
•
A beteget tájékoztassa pontos megjelenési kötelességéről,
késésének következményeiről és a higiéniáról.
•
Az elkésett beteget nem köteles kezelni a következő, időben
pontosan érkező, beteg rovására.
Vannak íratlan szabályok, kérdések,
melyek talán sokkal fontosabbak, mint az írottak.
Talán furcsának tűnik, hogy az etikai résszel milyen hosszan foglakozom.
Ezen áll sikerességünk és kudarcunk is! Nagyon fontos, és vizsgán kívüli rész ez!
Miért is akarunk masszőrök lenni? Mi motivál bennünket ebben? Pénz, siker,
segíteni akarás, vagy csak mondták, hogy jó kezünk és érzékünk van hozzá?
Általában ezek a helyzetek szoktak indítékot szolgáltatni. A tanuló nekivág
meggondolatlanul a tanfolyamnak, összeszedi az első részletet, majd később kap
a fejéhez, hogy milyen keményen és sokat kell tanulni, mennyi mindenről kell majd
egy évig lemondani, és rettentően izgulni a vizsga közeledtével (mert a tanulók
utolsó pillanatban tanulnak csak, s nem folyamatosan, ahogy azt kell).
Szó lesz itt szinte mindenről, ami motiválhat és eltántoríthat, tegyen mindenki
saját lelkiismerete, helyzete és beismerése szerint.
Van, aki már végzett valamilyen masszázsiskolát, tanfolyamot, esetleg
Természetgyógyász Akadémiát is végzett, ahol elhitették vele, hogy mennyi
mindent tud, sőt még masszírozni is. Lesznek pozitívumok és csalódások. Ez az
iskola hosszabb és több gyakorlatot kíván, mint más tanfolyamok. De mindennek
titka a jó oktatás, és a rengeteg elméleti és gyakorlati foglalkozás. Komplexen
megérteni az élettani folyamatokat és alkalmazni is őket.
6
Vannak egészségügyi végzettséggel rendelkező tanulók is. Ők kicsit más
szemmel nézik a folyamatokat, az anatómiát könnyebben tanulják, vannak tárgyak
melyeket már tanultak, de nekik sem könnyű a teljes befogadás.
Mi lesz, ha végeztek a tanfolyammal? Szakma lesz a masszázs, vagy
hivatás? Hatalmas a különbség a kettő között. Én hivatásként gondoltam egykor,
mikor a sportot abbahagytam, hogy ott lehessek a versenyzők mellett. Később a
betegekkel való foglalkozás megerősített benne, s jól esett a sok siker, mindig
tanulásra késztetett a kudarc. Sajnos a megélhetés szakmává degradálta
működésem, de mindig felvillanyoz, mikor kihívásnak kell eleget tenni, felnőni egy
feladathoz. Lelkem mélyén továbbra is a hivatásnak élek, ezért oktatok és segítek
önzetlenül is.
Vannak, kik csupán végzettségnek szánják, vagy, ha már elkezdték,
kényszeredetten levizsgáznak, és többé nem gyakorolják tudásukat. Sajnálom
őket, hogy nem érintette meg őket e varázslatos világ!
„Ha egy tanítvány nem lesz jobb mesterénél, az a mester hibája!”
Mit hoz a jövő? Azt még Cassandra, vagy Nostradamus sem tudná pontosan
elmondani. Magunkban hordozzuk a jövő lehetőségeit, csupán rajtunk múlik,
merre megyünk, mit vállalunk fel. Ne takaródzunk mások véleményének
áltatásával! Vállaljuk önmagunkat! Hosszú az út a tökéletesség megközelítéséhez
is. Legyen erőnk, türelmünk, kitartásunk hozzá! Apró célokkal haladjunk, mindig
igyekezzünk azokat mihamarabb teljesíteni. Meditáljunk, hogy mit tettünk, hol
tartunk, mit fogunk tenni.
A piszkos anyagiak! A pénz, money, lóvé, stex, baksis, para! Mióta a
Főníciaiak kitalálták ezt az egyszerűsített átkot, e körül forog a világ, és ezt a
pörgést a kapitalizmus még gyorsítja is állandóan. Mellette szinte megszűnik az
érzelem és a józan gondolkodás. A reklámok bele lovallják a meggondolatlan
embereket a költekezésbe és a kölcsönfelvételekbe. Pusztítják előtte a médiával
az agyakat, hogy könnyen irányíthatóak, befolyásolhatóak legyenek minden téren.
Pártoskodásokat szítnak és uralkodnak. Korrupt világ keletkezett, s mi élen járunk
benne, tisztelet a kivételnek!
Hazánkban, amelyik közalkalmazott a családjával nem halt éhen az adót csalt!
A masszőr mindig tudjon középutat találni, szeresse mesterségét, páciensét
és segítő kész legyen. Dolgozzon jól, s a pénz majd jön! Ha valakit csupán a pénz
motivál, elfeledi a szakmáját, hivatását, és ravasz, üresfejű „pénzporszívó” lesz!
Ez nem azt jelenti, hogy fizetés nélkül dolgozunk, de a pénz másodlagos
(magyarázzuk ezt meg a feleségünknek, gyerekünknek, amikor költekezni
akarnak).
A közalkalmazotti szférában (melyre sokan startolnak) 55 évesen, 30 év
gyakorlattal, pótlékokkal a kórházban ~ 86 E Ft-ot kerestem. Szégyen az
egészségügytől. Oktatással még kicsit kaptam hozzá, de annak is még 50%-át
levették önkényesen. Minek tanítsak, kérdeztem? Hivatás, elrendeltség! Persze az
EÜ paraszolvenciára építi a fizetést, de manapság, már csak a 45 év felettiek
adnak olykor aprópénzt. A dolgozó rákényszerül a korrupcióra és a fekete
munkára, mely előre megbeszélt összegekről, munkáról és időről szól. Kik
ilyenkor, ezen páciensek közül megjegyzik, hogy adót csalok, elfeledik, hogy ők az
én fizetésem 8-10 szeresét keresik meg hatalmas prémiumokkal tetézve, és
ennek ellenére nekik jól esik az olcsó potyázó masszázs! Svájcban egy egyórás
masszázs 16 E Ft volt 2001-ben. Görögországban ugyanez a változat feketén,
kedvezményezetten 45 EURO. Számoljunk csak gyorsan, hol az olcsó és a drága.
Hova is teszem a pénzt én utána? Elvásárlom, mert enni kell, élni kell! Áfa! Ja,
7
csupán azt a majd 70%-os adót is beforgatom a magam céljaira. Nyugati nívón
800 E-1,2 M Ft körül kellene keresni. Szlovén szinten ennek a felét, akkor meg
minek kellene csalni! Amikor egy legelismertebb magyar agysebész 300 E Ft-ot
keres 6 E $ helyett, nincs mit mondanom!
„Maszekban” 4-5-6 E Ft-ért dolgozunk az iskola végzése után (egy-helyen
lévő létszámtól függően, feketén) adómentesen. Mind ezt vállalkozói kártyával
minimum 8-12 E Ft-ért tehetnénk meg. Csupán annyi a játéklehetőségünk, hogy
mobil masszázsvállalkozást nyitunk, ahol ellenőrizhetetlen a forgalom, a bevétel, a
számlát magunk alakítjuk. Ajánlatos mellékfoglalkozású vállalkozóit kiváltani, ha
nyugodtan szeretnénk aludni. Persze ott is lehet idegeskedni, ha stabil a helyünk
(ÁNTSZ, APEH, Önkormányzat). Bízzunk mindig a szerencsében is!
Sajnos sokan vannak olyanok, kik csekélytudással, hatalmas pénzeket
keresnek, körajánlásokkal, társaságokkal. Ők a szakma mételyei. Nem a pénzt
sajnálom, hanem azt, hogy sarlatánságuk rontja más jó szakemberek renoméját.
Önvizsgálatot kellene tartani egy tanfolyam elvégzése előtt. Sajnos a
tanfolyam szervezőknek édes mindegy, hogy valaki alkalmas e a távoli feladatok
elvégzésére, vagy sem. Nekik a profit számít. Még ők sem gondolnak bele,
mennyi munka van a problémás diákokkal és a visszalépésekkel, csak később
szűkölnek, mikor már baj van. Ezért kell a tanulóknak a szerződést alaposan
átolvasni – értelmezni!
Önvizsgálatot kell tartani, hogy mire vagyunk képesek, de ennek ellenére is
később kudarcot vallhatunk. A legtöbb ember azt hiszi, ismeri jól önmagát, holott
az élet kihívásainál döbben rá, hogy egyáltalán nem ismeri. Van tolerancia
készsége? Segítőkész, türelmes? Képes szeretni az embereket válogatás nélkül,
legalább addig, amíg a kezelési kapcsolat tart? Mert szeretet nélkül nem szabad
kezelni. Még a legutálatosabb embert is, amíg a kezelés tart szeretni kell, éreznie
kell a kezünkből áradó szeretetet!
Személyes hangulatunk nem befolyásolhatja a pácienssel való foglalkozást.
Persze, ha régi „bútordarabról” van szó, kivel kialakult egy fél-baráti kapcsolat,
kicsit megengedhető a bizalmasabb hangvétel és az elbeszélgetés a problémák
felől. Vigyázzunk arra is, hogy a páciens hangulata (főleg negatív hatása) ne
ragadjon át ránk. Próbáljuk feszültségét leereszteni, olykor általános szólamokkal,
történetekkel, humoros story-val. Konkrét tanácsot sohasem szabad adni, mert a
páciens belekapaszkodik, és ránk hivatkozik mikor nem sikerül sikeresen végre
hajtani a dolgot! Valós dolgokat nem létező személyeknek tulajdoníthatunk, úgy
mond példabeszédekkel, még ha a magunk története is az.
Jó pszichológiai és empatikus készséggel csodákat lehet művelni, de
vigyázni kell arra, hogy bár belülről megértsük a problémát, és mindig tudjunk kívül
maradni belőle. Ne cipeljük haza a napi mocskot, bár meditálhatunk róla a nap
végén, hogy a következő alkalommal, hogyan segítünk a problémán.
Nagyon fontos az emberismeret! Vannak az embereken különféle jegyek,
melyek segítenek eligazodni köztük. Ezek a külsőséges jegyek: szem, száj, alkati
forma, köröm típus, stb. Vannak a nyugati horoszkóp által leírt típusok, de ott
fontos az akcendens is, mely sokszor meghatározóbb a születési jegynél is.
Persze nem árt ismerni a keleti asztrológiát is és még rengeteg egyéb változatot,
mely segít tájékozódni. Sokan nem hisznek benne, de tapasztalatból mondom,
igen megkönnyíti az emberekkel való bánásmódot.
Érdekes a kommunikációnak az a része, ahogy valaki már az ajtóba
belépésnél elárulja jellemét, baját, elvárásait – rá van írva a tartására, mozgására,
gesztikulására, színére, öltözködésére és viselkedésére.
8
Ha egy idegen lakásba lépünk és körbe pillantunk, ugyanezt felmérhetjük,
mert a környezeti kultúra is meghatározó a benne élő személy személyiségét
illetőleg.
Persze sokszor nem sikerül betájolnunk a pácienst, de fejlett kommunikációs
készséggel mindent kideríthetünk róla. Ez a képesség – tudás nem jön meg pár
perc alatt, hosszú évek kellenek hozzá, rengeteg megfigyelés és ismeretgyűjtés a
kulturális oldalról, hogy a beszédkommunikáció szabadságával tudjunk élni. Gyors
asszociációkkal, kapcsolással és oldásokkal variálhatunk. Egy „Agykontroll”
tanfolyam csodákra képes a ráérzések – megérzések és telepátia terén. Dr.
Domján László és testvére Gábor kiválóan oktatja ezeket, sőt a második
továbbképzést szinte nekünk célozzák!
Nagyon kellemetlen az a masszőr, aki a TV műsorra, Sport újságra és a
populáris hírekre, viccekre építi a kommunikációját. Végül is miről beszélgethetünk
a pácienssel: Feltétlen szórakoztatni kell őt? Politizálhatunk, mesélhetünk
vicceket?
Mint mondottam oldani kell a páciens feszültségét. Tájékozódnunk kell
gondjai felől. Általában a betegségeket komoly pszichés megterhelések váltják ki
90%-ban. A politizálás nem célszerű dolog, mert hergelhetjük más pártállású
alanyunkat, meg felesleges is, mert egyik párt sem jobb a másiknál.
Ahogy mondják: A mindenkori kormány a javunkat akarja, de mi nem adjuk!
Viccekkel is vigyázni kell, mert az etnikai problémák gyorsan a felszínre
kerülnek, s nincs mindenkinek jó humorérzéke! Sokan érzékenyek saját
etnikumukra, foglakozásukra, de tudomásul kell venni, hogy a legjobb
rendőrvicceket, maguk a „zsaruk” mesélik, és így tovább az etnikumokat tekintve!
Sokszor mondani kell a humoros anekdota előtt, hogy kitől, vagy hol hallottuk a
történetet, hogy ne legyen sértődés. Nem feltétlenül fontos szórakoztatni az
alanyt, csak igény szerint, de erre rá kell éreznünk. Ismét az empatikus beleérzés
– megérzés!
A csend. Alaphelyzet, melynél alaposan lehet relaxáltatni a beteget, el
tudunk mélyülni a munkánkban érzékelésünkben. De lehet fegyelmező eszköz is,
amennyiben érzékeltetni akarjuk, hogy a páciens bizonyos viselt dolgaival
egyáltalán nem értünk egyet. Ekkor mindenkivel szívélyesen elbeszélgetünk a
környezetünkben az ő füle hallatára (ami nem etikus), de hozzá nem szólunk a
kötelező kommunikáción kívül semmit sem. Nagyon hatásos!
Sokan azt gondolják, hogy csak elvégzik a tanfolyamot, és sikeres vizsgát
tesznek, s ezzel be is fejezték egy életre a tanulmányaikat. Tévedés! Úgy, mint
egy orvosnak egy életen át kell tanulni, megfigyeléseket végezni, konzultálni
tapasztalt kollégákkal a fejlődés érdekében. Ez nem azt jelenti, hogy átgondoltság
nélkül mindenfajta tanfolyamra be kell iratkozni, már csak azért sem, mert
rengeteg „sarlatánképző” működik az országunkban. Azért tanuljátok meg az
alapokat, hogy tudjatok logikusan szelektálni a lehetőségek között. Hangzatos
nevekkel indítanak új tanfolyamokat - irányzatokat, ha alaposan megkaparjuk őket,
kiderül, hogy semmi újdonság nincs mögöttük, de „egy újszülöttnek minden vicc
új”!
Gondoljatok bele, hogy végzett jó képességű és tudású gyógymasszőzömet
nem vették fel egy welness szállóba, mert nem volt neki „welness-masszőri”
végzettsége, ami egy egyhetes tanfolyamot jelentett akkoriban. (Ráckevei
welness-szálló). Ezért a masszőrért rajongtak a Lukács-fürdőben a betegek a
próbaidő alatt, de ott meg kifúrták, mert szerették és a főnökasszonya azt
képzelte, hogy a helyére vágyik, s jellemtelenül nem véglegesítette. Helyette egy
9
butácska, bukott-pótvizsgázott, gyengeképességű, antipatikus nőt vett fel, akiről
tudta, hogy sehol sem rúg majd labdába mellette. Ilyen az élet.
Tanulni kell! Mindenből és mindenkitől, akitől csak lehet, de kritikusan és
keményen. Komplexen kell vizsgálni a helyzetet, meg kell keresni a kiváltó okokat.
Lehetőségeinket maximálisan ki kell aknázni! Minden, amit tapasztalunk, és
pozitív irányba mutat, alkalmazni kell, ha lehet, vagy ha az eset úgy diktálja,
amennyiben a feladatkörünk is lehetővé teszi.
A kezeléseinket mindig a szaktudásunknak és a páciens érzékenységének
megfelelően végezzük. Sokszor ez az érzékenység tűréshatárt jelent, bár a cél
olykor szentesíti az eszközt. Kombináljuk a ismereteinkben lévő technikákat a
hatékonyság miatt, de nem feltétlenül fontos minden esetben. Van mikor a
reakciókat figyelve, csak külön-külön szabad őket alkalmazni! A radikális
gyorssegély már kényszerítő körülmény, de az leginkább a sportmasszázs
tárgykörénél jelentkezik.
A kezelő tétova bizonytalansága rontja a páciens, kezelőbe vetett bizalmát. A
tudás határozottsága nagymértékben javítja kezelésünk sikerességét. Logikusan
tanuljuk meg, hogy hol és miért fáj az adott terület és azt is, hogy átgondoltan
miként kezeljük. Építsük fel a kezelést az adott helyzetben és távlati időben is,
közölve a pácienssel a várható mellékhatások érzését is.
Szakmánkban a szakmai féltékenység elfogadhatatlan! Amit tudunk,
próbáljuk átadni másoknak is, hogy minél hatékonyabban tudjanak segíteni az
erre rászorulóknak. Persze kellő alap nélkül sok ismeret, csak autodidakta
kezeléssé válhat, de tanulásra kell kényszeríteni az ismeretek iránt érdeklődő
kollégát. Kellő gyakorlat és tanulás nélkül, csak felszínes másolássá válik az
ellesett technika.
Filozófiában a szabadság, a szükségszerűség felismerése. Élnünk kell, a
tudás biztosította szabadságunkkal! Ezért szükséges állandóan tanulnunk,
megfigyelnünk.
A megjelenésünk és környezetünk legyen mindig tiszta és igényes. A
„kóceráj” látványa elrettenti a pácienseket, még, ha a legkiválóbb kezelést is
adjuk. Csak akkor követelhetünk a pácienstől is hasonló feltételeket, ha mi is
élenjárunk benne.
Sokan nem tisztálkodnak a kezelések előtt és többnapos izzadmány bűzével
örvendeztetnek meg bennünket. Esetleg desodorral palástolnának belőle valamit,
mely olykor még jobban fokozza az elviselhetetlenségét. Meg kell győzni az illetőt,
hogy a kezelés előtti meleg fürdő igazán jól ellazítja az izmokat és sikeresebb lesz
a beavatkozásunk. Persze, ha a büdös ruháját húzza erre vissza, már kevesebb
az esélyünk. Nem vagyunk kötelesek mosdatlan pácienst kezelni!
A kontraindikációk betartása védelem későbbi bonyodalmak elkerülésére, de
vannak oly esetek, melyeknél átgondoltan nem tartjuk be a szabályokat. Persze
nem direkt kezelésekről van szó olyankor, vagy csak tényleg gyors segélyről, mely
nem nagyon kavar be a kontraindikált problémára.
Az orvos helyett csak oly esetben dönthetünk, mikor sehol a közelben nem
lehet találni egy magasabb kvalifikációjú kollégát. Ez a sportolóknál jellemző
helyzet. Ilyenkor átgondolt, logikus, gyors döntést kell hozni. Semmiképp nem
olyat, mely később súlyos elváltozásokat okozhatna!
Daganatos beteget az orvos utasítására kezelhetünk, illetve ne legyen lelki
ismeretfurdalásunk ez esetben, ha az utolsó stádiumot könnyítjük meg a
betegnek.
10
Kétséges bőrelváltozásoknál a betegtől kérjünk bőrgyógyászati engedélyt a
kezeléséhez!
Nehéz dolog egy orvosnak javaslatot tenni a betegével kapcsolatban. Ez
általában akkor lesz sikeres, ha az orvos már elismeri tevékenységünket, és nem
néz le minket az elefántcsont tornyából.
A gyakorlatokon mindig probléma a mezítelenség kérdése. Egy masszőr ne
legyen szégyenlős! Mindig csak annyi ruhadarabot szabad levetetni a pácienssel,
melyet a kezelés megkíván. A többi testrészt le kell takarni a szemérem és a
kihűlés veszélye miatt is! Tanulási időszakban ajánlatos fürdőruhát alkalmazni
(nőknél kétrészest), de más fehérnemű is lehetséges, de mellőzzük a csipkés
költeményeket és az erotikus tangákat.
A kezelőpad magassága akkora legyen, hogyha a pad mellé állunk, akkor a
lefelé kinyújtott ökölbeszorított kezünk lapja leérjen az asztalra. Hosszútávú
munkánál fontos, hogy a hátizmunk ne fáradjon el idő előtt, és hatékonyan tudjunk
terhelni a páciens testének felületére.
Teljes meztelenség, és teljes testmasszázs esetén a szeméremsértés
zavarát kerülve először hasra fektetjük a pácienst, majd masszázsa után hanyatt
fektetve folytatjuk a kezelést úgy, hogy mindig a szemébe nézünk, vagy tőle elfelé.
Még véletlenül se kalandozzon el tekintetünk intim testrészek irányába. A
legközelebbi alkalommal, már kezdhetjük hanyatt fekve is a programot. Persze, ha
lehet, éljünk a letakarással.
Kellemetlen dolog a mássággal találkozni, de könnyedén le kell kezelni,
elutasítva a felajánlásokat. Sajnos a masszőrökről feltételezik eleve a
hajlandóságukat, de tisztelettudóan utalhatunk arra, hogy mi nem tartozunk
közéjük. Amennyiben nem így van, megbeszélheti a kezelő egy más helyen lévő
találkozást, ahol a lebukás veszélye nélkül hódolhat szexuális szenvedélyének. Ez
vonatkozik a prostitúcióra is, kivéve azokat a helyeket, ahol ezzel a céllal vették fel
a dolgozót, de azokat a helyeket masszázs szalonoknak nevezett kuplerájoknak
hívják! Sok ilyen van!
A munkaidő, közalkalmazotti helyeken 6 óra, melyet 7 óra alatt kell eltölteni,
mert nem részmunkaidős hely. Magán vállalkozásban annyit dolgozik a masszőr,
amennyit csak elbír, vagy ameddig páciense van.
Közalkalmazotti helyeken a jövedelem siralmas a bértábla miatt, feltételezik,
hogy borravalót kapnak a páciensektől a kezelők. Manapság csak a 45 év felettiek
adnak néha valami kis baksist, de már azok sem nagyon. 55 évesen nekem
pótlékokkal 86 ezer Ft volt a fizetésem (2007.) Siralmas szám olyankor, amikor a
BKV alkalmazottak 220E Ft mellett sztrájkolnak. Privát munkánál amennyit kérünk
annyit kapunk, nem lehet borravalóra számítani.
Volt valaha egy felirat, melyet mindenütt kifüggesztettek az egészségügyi
intézményekben:
A megkülönböztetett egészségügyi ellátás érdekében a kezelőnek pénzt
adni, vagy annak elfogadni tilos!
Később feloldották a következőkkel, de azt már nem függesztették ki:
A sikeres kezelés végén hálapénz adható illetve elfogadható, de erre
utalást tenni tilos!
A közalkalmazotti munka mellett sajnos „maszekolni” kell a megélhetés miatt.
Maszekban nincs borravaló! Házalást nem lehet megfogni manapság, ha a
masszőr nem cipeli magával a masszőrpadot. A páciens vegyen magának padot!
Ágyon dolgozni kényelmetlen, ha valaki nem ismeri az ülő technikát.
Hanyattfekszik a páciens, mi a lábánál vagyunk ölünkben egy törölközővel, melyre
11
teszi a páciens az egyik, majd a másik lábát. A hajlítókat és a feszítőket is
átdolgozzuk. Ha a lábakkal végeztünk, felállunk és az alany két kar következik,
melynél kissé hajolnunk kell. Hasat, mellkast nem masszírozunk. A páciens
fordulása után a térde magasságában ülünk, és a combokkal folytatjuk, majd
előrébb csusszanva a farizmokkal és a hát-nyakkal folytatjuk. Ha van elég hely
kimozgatást is végezhetünk.
Mindenki vágya a jó kereset és ezzel járó nyugati munka. Nyelvtudás
elengedhetetlen! Általában hajókra könnyebb felkerülni olykor idénymunkákra, de
kizáró ok a látható tetoválás és a kor (35 év alatt)! Lehet valaki a legjobb masszőr,
ha nem tudja magát árnyaltan kifejezni idegen nyelven, nem lesz komoly sikere a
szakmájában.
Idehaza is vannak olyan helyek (szállodák és fürdők) ahol a nyelvtudás
előfeltétele az alkalmazásnak. A pantomim nem mindig elég a megértetéshez!
Külföldiek kezelésének minősége nagyon fontos, mert hazánkat képviseljük! Nem
lehetünk előítélettel senki iránt!
Amíg a fürdős masszőr csupán frissítést végez, addig a gyógymasszőr a
tanult reflexológiával komoly gyógyító munkára is képes. A sportmasszőr az
alternatív kezelési ismereteivel összetett rehabilitációs munkát is végezhet, de ez
nem jellemző a tanfolyamok elvégzése után, mert ott csupán a fürdős kezelést
tanítják, némi sportági elméleti ismeretekkel fűszerezve. Csupán hosszú évek
múltán, rengeteg tanulás és megfigyelés után válnak jó sportmasszőrökké.
Sajnos a vizsga követelményeknek kevés közük van a hétköznapi
gyakorlathoz, ezért szükségeltetik egy gyakorlati továbbképzés, mely a sikeres
gyógyító munkához elengedhetetlen. Ebben benne van a diagnosztizálás, és a
gyors célirányos, többrétű beavatkozás is, mely a tanultakra épül, de egész más
megvilágításban.
Az adminisztráció, szükséges rossz! Eleinte, hogy tudjuk milyen problémája
van a páciensnek, mennyit javult, milyen betegsége volt régebben, amikor már mi
kezeltük.
Vállalkozásban pedig hivatalból megkövetelik a nyilvántartást. Találnunk kell
egy jó könyvelőt, ki segít „finoman módosítani” a bevallásunkat. A vállalkozás
kiváltásánál is észnél kell lenni, nehogy ráfizessünk. Számlaadási
kötelességünkről ne feledkezzünk meg! Rosszindulatú emberek mindenütt
vannak. Az ÁNTSZ sem könnyű eset, mindenre ügyelni kell miatta (tisztaság,
előírások, engedélyszámok, stb). Talán a „mobil masszőr” vállalkozás a
legkifizetődőbb!
Mindig képezzük magunkat, mert a média és a szájhagyomány újabb és
újabb divatot diktál, mely elviheti pácienseink egy részét „hangzatos semmikkel”. A
drága tanfolyamok elvégzése helyett elég csupán befekvéssel megfigyelni az új
divatokat és lemásolni a logikánkkal, de nem meghirdetve, mert csak azt
hirdethetjük, amiről végzettségünk van! Az alternatív kezeléseinket
megbeszélhetjük a pácienssel, de az árakat nem tüntethetjük fel a helységben
sehol sem.
Mik az útvesztők? Hát az önteltség, önelégültség, lenézés, tudatlanság,
szemtelenség, provokációk, elhanyagoltság, alkoholizmus, drogozás, felületesség,
hanyagság, képzetlen maradiság. Ezeken felül kell emelkedni és javítani kell
helyzetünkön.
S lenne még sok-sok téma, mely bennünk megválaszolásra és logikai
átgondolásra vár.
12
13
A masszázs technikai feltételei
A jó munka feltétele, lehetősége a tisztaság és a nyugodt munkakörülmény.
Helyiség:
Jól derített világítás, megfelelő alapterület és hőmérséklet (20-23 Co), és jó
szellőztetési lehetőség legyen. A padlózat jól tisztítható, a falak csempézettek
(vagy olajfestett) legyenek. Zárható ajtó, csendes háttér. Telefonmentes övezet!
Felszerelés:
Megfelelő nagyságú kezelőpad. Ideális a pad magassága, ha a mellette álló
masszőr zárt ökle aljáig ér a pad felszíne. Magasság korrekciót zsámollyal is
elérhetjük. Vannak már állítható hidraulikus padok is.
Csúszásgátló gumiszőnyeg.
Ülőszékek, homokzsákok, párnák a jobb relaxáció eléréséhez.
Higiéniai felszereltség a ÁNTSZ előírásainak megfelelően.(tiszta lepedők
takaráshoz is, kézmosáshoz fertőtlenítők, papír törölközők. Tilos a körömkefe
tartása!)
Ruházat ne akadályozza a munka tevékenységét, de legyen nedvszívó, tiszta és
szellős. Kényelmes lábbeli kell az álló munkához.
Általános tudnivalók:
Kezelés előtt célszerű egy 10-20 perces, 32-36C°-os meleg fürdő, vagy
gőzben egy bőrtisztítás.
Egész test masszázsnál elengedhetetlen a felesleges testrész átmeneti
letakarása (minimum 30 percnél). Rövid masszázsnál nem szükséges (10-15
perc).
Vivőanyag lehet a hintőpor, olaj, krémek vagy gyógykrémek. A jobb
ingerkeltés érdekében a gyógymasszázsban ma már nem nagyon alkalmaznak
vivő anyagokat, de nem zárják ki használatát.
Jól felkészült masszőr rendszeresen karbantartja kezét és környezetét. A
köröm hossza nem haladhatja meg az utolsó ujjperc végét! Lehetőleg ráspollyal
tartsa rendbe! Legyen mindig ápolt és tiszta. Ne végezzen szabadidejében olyan
piszkos és durva munkát, mely tönkretenné a kezét! Kezének és testének fizikai
kondíciójára ügyeljen!
14
A masszázs története
A masszázs világtörténete
A masszázs a legrégebbi gyógyeljárások közé tartozik. A francia massage
szó, görög eredetû, massein (dörzsölni) szóból ered, s gyúrást jelent /Az arab
mass (nyomni), vagy a héber mases szó is lehet az eredete. Vannak kik szankszrit
származást véltek benne felfedezni /
Valószínűen az emberek önmagukon már ősidők óta ösztönösen
alkalmazták a masszázst nyomkodva – gyúrva - simogatva a fájós részeiket.
Később már tudatossá válhatott. A primitívtől a kulturált népekig szinte mindenütt
megtalálhatjuk a használatát.
I.e. 4000.-ben Indiában léteztek már fürdők, melyeknél masszázskezeléseket
is alkalmaztak a jóga mellett. Indiában a masszázst egészségügyi és rituális célból
is végezték. Illatos olajokkal kenték, dörzsölték be a testet, és utána megfürödtek
a szentnek tartott Ganges folyó vizében. Simították, nyomkodták, gyúrták a test
lágy részeit. Arcon kezdték, törzsön folytatták, s a végtagokkal fejezték be.
Végtagokon a mûveleteket a széli részek felé végezték, mintha ki akarták volna a
gonoszt nyomni a testbõl. (A Thai masszázsnál még ma is fellehető ez irányzat,
de inkább végtag kirántás formájában.)
I.e. 3200.-ben Herodotos idejéből, papirusz tekercsek és más feliratok,
festmények is tanúsítják, hogy az egyiptomiak a betegségek és sebek
gyógyítására is használták a masszázst. Akkor már a betegség megelőzése
(preventio) is fontosnak ígérkezett. (masszázs és testmozgás)
Legkorábbi Kínából származó feljegyzés a masszázsról Kong-Fu-tól
származik ie. 2700-ból. Orvospapok végezték, s kombinálták a szervezet aktív és
passzív tornájával. (Thai-Chi) Innét származik az akupresszúra (ujjnyomásos pont
masszázs) tudománya is, mely az akupunktúra egyszerűsített változata. Idõrendi
szerinti beillesztés nélkül állítják, hogy innét ered a malajziai „thai masszázs” is,
mely különleges kimozgatási technikájával tűnik ki a többiek közül.
(A Japán shiatsu csupán hasonló a kínai módszerekhez, energia
áramoltatási alapjai közel azonosak. Benne az ázsiai masszázst és az
akupresszúrát ötvözték. Namikoshi mester a XX. században eltért a japán
hagyományoktól. A nyugati világ reflexiológiai tapasztalatait ötvözte az ázsiai
hagyományokkal. Ezzel kettészakadt a „Japán shiatsu tábor”.
Japán eredetű a ma már hazánkban is ismert Yumeiho masszázs is.
(megközelíti a thai masszázs technikáját) Alap tételeként tartják, hogy a medence
15
helyzete felelős a szervezetünk mechanikai állapotáért, mely befolyásolja a zsigeri
szervek működését is.)
Kelet más õsi népei, az asszírok, babilóniaiak, médek, és a perzsák a
masszázst gyógykezelésként használták, fõleg sebesült katonáik gyógyítására.
San.Herib asszír király udvarából származó alabástromrelief is masszázs
manipulációt ábrázol
A zsidók kultikus szent könyvei sok egészségügyi rendszabályt írtak elõ a
hívõk számára, külön utalással a masszázs alkalmazására.
I.e. 460-370.-ben Görög-római kultúrában, az orvosok a jó levegőt, helyes
táplálkozást,
testmozgást,
gyógyfürdőt
és
a
masszázst
ajánlották
gyógyterápiaként. Hippokratész (ie. 460-377) az ókor legnagyobb orvosa,
Herodikosz-tól (ie. 482-347.) tanulta a masszázs módszereit. „De officina medici”
c. munkájában foglalkozik e témakörrel. A kezdetleges vízgyógyászatot elméleti
alapokra fektette. Krónikus betegeknek mozgást, gyógyfürdőt és masszázst
javasolt. Ekkor még a mozgás, messze megelőzte fontosságban az egyéb
kezeléseket.
I.e. 199-130-között a római birodalom legnagyobb orvosa, Galenus (isz. 131201) átvette Hippokratesz tanait, és „Tripsis c. (Egészség megóvásáról) művében
javallatokat és utasításokat adott a masszázs fogásait illetõleg. A természet maga
gyógyít, de az orvosnak kell segítenie a felismerésben és a természetes
gyógyhatások adagolásában.
A görög származású Oribasius és Aszklepiosz (ie. 128-56) orvos, a római
udvarban Julianus császárnál a sportolók (gladiátorok) masszázsával foglalkozott.
Enciklopédikus munkájában foglalta össze a máig is érvényes észrevételeit,
javaslatait, és gyakorlatát.
Celsius a legnagyobb római orvosok egyike, reumás betegek és sérült
katonák kezelésére használta a masszázst. Az impérium nagy városaiban,
termákban (meleg fürdő) és közfürdõkben végezték javarészt.
Avicenna (isz. 980-1037.) arab orvos tovább vitte Galenus tanait. Az ”Orvosi
törvények könyvé”-ben többek között pontosan leírja a masszázst, és a
hidroterápiával - dietikával összekapcsolt masszázsformákat.
16
Salernoi iskola is a mozgásközpontú terápiákkal foglalkozott, melyben fontos
szerepet kapott a passzív mozgást képviselő masszázs is.
XII. században Francis Fuller brit orvos, a mozgást és a masszázst
gyógymódjai közé sorolja.
A reneszánsz korabeli mester, Hyeronimus Mercurialis páduai tanár (isz.
1530-1606.), Velencében a „De arte gymnastica” c. művében leírta, hogyan kell
alkalmazni a testgyakorlatokat, fürdõket, a masszázst, s az életben milyen
egészségmegőrző haszna van.
XV. században Nicolas Andry francia orvos, a prevencionális megoldásokat
tartja fontosnak. Hangsúlyos szerepet kap benne a tartó mozgató szervrendszer
funkcionális működése.
Amroise Pare (1517-1590.) anatómiai és fiziológiai ismeretekre alapozta a
számára gyógyító eljárásnak számító masszázst.
XVI. században a német Paracelsus azonos nézeteket vall Pare-vel. Szintén
az anatómiai és élettani tudományt tartja fontosnak a gyógyítás alapjaként.
Cook (XVIII. sz.) leírásából értesültünk, hogy Ausztráliában, Tahiti szigetén
az őslakosok a fáradtságot dörzsöléssel csillapították, Jáva szigetén pedig
fogamzásgátlásra használták (a méhet állítólag mesterségesen hátra hajlították,
ha szükséges volt ismét a fogamzás képesség, akkor masszázzsal
visszaállították).
A XVIII. századtól a masszázst, mint mechanikai úton végzett eljárás,
mechanoterápia néven vált ismertté.
Pehr Henrik Ling (1776-1839) stockholmi svéd vívómester és tornatanár
foglalkozott a torna és a masszázs rendszerezésével. Ismertette a masszázs
technikáját, hatását és javallatait.(Innét ered a „svédmasszázs” elnevezés is.)
Elterjedt Európában és átvették Amerikában.
A XIX. században a német Mosengeil és a holland Metzger (1839-1901. aki
Ling tanítvány volt) gyűjtötte a korábbi tapasztalati anyagot. 1867-ben adott ki
könyvet a masszázsról, mely komoly összefoglaló munka volt. Felvetették, hogy a
masszázsnak a mechanikus hatásokon kívül reflexiós hatásai lehetnek.
Hoffa, Németországban Ling módszerét tovább fejlesztette. Tapasztalatait
leírta a masszázs helyi és távolhatásait és tanítványainak tovább adta. Ő vezette
be a masszázs melletti ízületi mobilizációt. 1893-ban megírt „Masszázs
kézikönyve” című munkájában összefoglalta a legújabb technikákat, benne az öt
alapfogást, mely ma is meghatározó tanulmányainkban
1. effleurage - simítás
2. pétrissage - gyúrás
3. frictio
- dörzsölés
4. tapotment - ütögetés
5. vibratio
- rezegtetés, vibráció
17
A szomszédos Finnországban is kialakult egy sajátosan egyszerű
regeneráló, frissítő, gyógyító módszer, a „finn-masszázs” a szauna-kultúrával
együtt.
A szaunázás egy életforma. Egy értorna folyamat, melynél a testet, az
alaphőmérsékletről magasabb hőfokra melegítik, majd hideg vizes merülőkádban,
jeges tóban, „csobbanással” lehűtik, vagy hidegzuhanyt vesznek. (Szerencsés
helyzetűek természetes szabad vízben merülhetnek télen és nyáron.) Ezt
többször, egymás után megismétlik. A kamrát mindig visszahűtik az újra melegítés
előtt.
Masszázzsal egyszerűbb, de keményebb technikával érik el a kimagasló
hatást, melynél a mélyre ható kemény dörzsölés komoly reflexiós hatásokat vált ki.
(Valószínűleg ebből alakulhatott ki később az amerikai „Rolfing masszázs” is.)
1885-ben, Romániában R. P. Manga írta - "A masszázs története és
műveletei, élettani hatása és bizonyos betegségek kezelése masszázs által" című
könyvét.
1886-ban Gaskell közli, hogy állatkísérletekkel bizonyította azt a tényt, hogy
a szervek autonóm motoros beidegzésének szelvényezett elrendezése van.
(szegmentáció elve)
A román N. Halmagiu 1889-ben írta "A masszázs és a masszázzsal kezelt
mozgáskorlátozottság bizonyos csonttörésekben" című művét.
1890-ben William Murell, londoni klinikus vezette be a masszázs oktatását.
Az orvosi egyetemeken, klinikákon az orvosképzés része lett.
Gustav Zander (1835-1920) mechanikus gépeket szerkesztett a masszázs
és a torna céljaira.
Rajtuk kívül a svéd masszázsnak még számos neves követője akadt, így a
francia Velpeau, Stapfer, az angol Mennel, az orosz Berling és Pauli.
A XX. sz. elsõ évtizedeiben a klasszikus masszázs mellett a speciális
masszázs fajták is kialakultak.
Gaskell eredményei hatására Sir Henry Head, 1889-1896 között
vizsgálatokat végez a bőrtakaró és a belső szervek közötti összefüggéseket
illetőleg.
Az
idegreflektórikus
összefüggésekre
építve,
felhasználta
azon
lehetõségeket is és 1898-ban felfedezte, hogy a belsõ szervek
megbetegedéseinél a bõrtakaró bizonyos helyein érzékeny zónák alakulnak ki.
Ezek a zónák reflektórikus kapcsolatban vannak a belső szervekkel. „Zone
Therapy” című könyvében foglalta össze tapasztalatait 1893-ban.
1904-ben Gowers a fájdalmas izomterületeket fibrositis gyűjtőnéven nevezte
meg.
18
Braczevski alkalmazta legelőször a csonthártya masszázst a lágyrészek
masszázsával együtt. Eljárását 1911-ben megjelentetett könyvében ismertette, de
masszázskezelése nem terjedt el. Feledésbe merült ugyan úgy, mint Cornelius
által közölt idegpont masszázs leírása is, melynek köze lehetett a kínai
akupresszúrához.
A Polaritás technika, a kiropraktikus Randolf Stone nevéhez fűződik, aki a
századforduló táján fejlesztette ki a módszert. Alapja annak feltételezésnek, hogy
bizonyos energiaáramlás van a testben. (A kínai gyógyászatban a „csí”, az
életenergia.) A kézrátétel technikájával dolgozik. A kezeket arra a testrészre
helyezzük, amely az energiaáramlás pólusának megfelel. Ezzel az energia
kiegyenlítődése ismét helyreáll. A kiropraktikából ismert fogásokat is alkalmazza.
A kezelés, keringés- és anyagcserezavarokat serkent, érzékenységi zavarokat
enyhít, az általános állapotot javítja.
A módszer Angliában és az USA-ban már széles körben elterjedt. Talán ezt
tekinthetjük a kineziológia első lépéseinek.
1917-ben Sir James Mackenzie, a korábban Gaskell és Head által felismert
szegmentális összefüggést továbbfejlesztette. Bebizonyította, hogy a belsõ beteg,
zsigeri szervekhez tartozó szegmentum izomzatában tónusfokozódás és
túlérzékenység lép fel. Elõször diagnosztizáltak vele, majd késõbb kiderült, hogy
fordított irányban (kívülrõl befele), mint terápiás kezelés is hatékony.
Szegmentzónás összefüggéseket és az erre ható masszázs eljárásokat
„reflexzóna masszázs”-nak nevezték el.
1929-ben Ruhman bevezette az ujjbegyes dörzsölő, valamint a bőreltoló
masszázsfogásokat.
Hatástanilag
szinte
megegyeztek
a
kötőszöveti
masszázséval. Erőteljesen ingerelte a neurális és vegetatív úton befolyásolható
képleteket.
Szinte ugyanabban az időben (1929-ben) Elisabeth Dicke német
gyógytornász Freiburgban, saját tapasztalatain keresztül (érszűkület) jutott az
általa megfogalmazott és gyakorolt kötőszöveti masszázshoz. Ez a technika
neurovegetatív úton befolyásolja az emberi szervezet állapotát, zavarát.
Freiburgban az Orvostudományi Egyetem klinikáján H. Teirich Leube és W.
Kholrausch tíz év alatt kidolgozta a teljes testre kiható kötőszöveti masszázs
technikai végrehajtás módszerét.
Shade és Lange a muszkuloszkeletális elváltozások vonatkozásában
kutatott. Központba került a myalgia terápiás jelentősége.
Kirchberg 1926-os megjelenésű „Masszázs és gyógytorna” könyvében már a
speciális masszázsfajták fejlesztésével foglalkozott. Bevezette a köztudatba a
nyújtás fogalmát, s megállapította, hogy a masszázs nem csak az izmok
hipertónusát befolyásolja, hanem hatással van a nyirokkeringésre is.
1928-as évben kezdte „periostealis kezelés” néven Dr. Paul Vogler a
csonthártyakezelést alkalmazni. Braczevski eljárását követve folytatta a kutatást.
19
Dr. Frank Chapman kimutatta, hogy bizonyos nyomási pontok serkentik a
nyirokkeringést a szervezet különböző részein.
Az 1930-as évek elején Terence J. Bennett azt állította, hogy a koponya
bizonyos pontjait megnyomva, élénkíthető a különféle szervek vérellátása. Sikerült
feltérképeznie a koponyán, a kulcscsont felett és a térd alatt, 16 különböző
nyomási pont és a test főbb izomcsoportjai kapcsolatát.
Erdélyben a masszázs Marius Sturza professzor tevékenysége
következtében terjedt el a szanatóriumokban és az üdülő- és gyógyhelyeken.
A bukaresti Testnevelési Főiskola tanszékén olyan kiváló szakember ad elő,
mint dr. Ion, Lascar professzor. Dr. Valentian Rosca, a tanszék tanársegédje,
1930-ban az egyetemi hallgatók részére összeállított egy könyvet "A masszázs és
az orvosi torna alapelemei címmel.
Első alkalommal 1932-ben alkalmazták a nyirokelvezetés (lymphdrainage)
masszázst, mely módszert, azóta is állandóan fejlesztik. A nyirok szállítja el a
szövetekből az anyagcsere végtermékeit, amelyek részben túl nagyok ahhoz,
hogy a vérkeringésbe visszatérjenek; részben a szövetekben sem tudnak tovább
bomlani. A nyirok az immunrendszer szempontjából nagy jelentőségű. Az ún.
lymphdrainage serkenti a nyirokkeringést.
1933-ban jelent meg román nyelven M. de Frumerie francia orvos munkája
"Gyakorlati és elméleti, általános és részleges masszázs - A kisegítő
egészségügyi személyzet számára"; a munkát Theodora Athanasiu dolgozta át.
Dr. Adrian Ionescu 1940-ben szerkesztette a "Masszázs" című munkát a
Testnevelés Nemzeti Akadémiájának hallgatói számára.
1947-ben James Cyriax, angol orthoped orvos, a lágyrész kezelések
manuális technikáját az ún. mélymasszázst írja le a „Kezelés manipulációval és
mélymasszázs” című, 1950-ben kiadott könyvében. Ez volt az első fizioterapeuták
számára írt könyv.
1952-ben Otto Glaser és Wilhelm Albrech Dalicho kutatásaikkal
továbbfejlesztették, egyszerűsítették a Mackenzie féle szegment-masszázst.
Elméletét és gyakorlatát szakirodalomban foglalták össze.
1953-ban Dr. Paul Vogler és H. Krauss német orvosok Lipcsében kiadták a
periostealis masszázsról szóló könyvüket, mely a reflexiós zóna masszázs
speciális eljárását (csonthártya masszázs) írja le.
Rolfing-módszer a múlt században bevezetett olyan masszázstechnika, mely
kísértetiesen hasonlít a finn masszázshoz. Az amerikai Ida Rolf ún. egyéni
mélymasszázs-módszert fejlesztett ki. Extrém erős, koncentrált nyomással
dolgozik, melyet ujjal, könyökkel, vagy az összezárt kéz csontjait használva
alkalmaz bizonyos pontokra. Ez a nyomás a kötőszövetre és minden olyan
szövetre hat, ami az izomrostokat beburkolja. Ennek következtében megrövidült,
vagy szakadt izmok ismét eredeti alakjukat nyerhetik vissza.
20
1964-ben George Goodheart, a kineziológia atyja, Dr. Frank Chapman és J.
Bennett tanulmányait felhasználva megállapította, hogy a meridiánok és a
kineziológiai csatornák egybeesnek. Megállapította, hogy minden izomcsoport a
test más és más részével (zsigeri szervek, bélcsatornák, mirigyek, csontok,
keringési szervek) áll kapcsolatban. Ha az izmok jól működnek, akkor a szervezet
is rendben van. A vizsgálókéz nyomásra adott izomválasz elárulja a test állapotát.
Nem betegséget diagnosztizálnak, hanem egyensúly zavart keresnek. A módszer
alapja, hogy a megfelelő nyomási pontokat serkentve, élénkíthető az izmok
vérellátása, egyensúlyba hozható a nyirokellátásuk, javítható a működésük.
Dr. Adrian Ionescu 1970-ben adta ki Bukarestben a „Sportmasszázs” című
munkáját, melyet 1976-os magyar kiadásánál Bodnár László gyógytestnevelő és
masszőr a Sportkórház munkatársa lektorált.
A múltszázad utóbbi évtizedeiben nagy népszerűségre tett szert a Schwester
Hodi Masafret (1975.) által feldolgozott talp- és kézreflexológia. („Egészség a
jövőben – Reflexológia – Láb és testmasszázs” –címen adták ki Magyarországon)
Reflexológia tág határain belül Európában a szegment, a kötőszöveti és a
periosztális masszázst ismerjük.
Megállapította, hogy az európai és az ázsiai reflexológiai kezelések között a
hatásmechanizmusában, és a kezelési területek eltérésében van a különbség.
Az európai, a szervezet idegpályák közvetítésével operál a központi
idegrendszer reflexközpontjával. Ingerelve az érző idegvégződéseket, a kiváltott
reakciók a gyógyhatású eredmények.
Az ázsiai pedig, a szervezet „meridián végeit” ingerli, melynek területei a
kézfejen, a lábfejen és a lábszáron vannak. Ezek a meridián végek nem azonosak
az érző idegvégződéssel, bár a kezelés során olykor erős fájdalmat lehet érezni.
Masareft szerint nem elég, csak a talpmasszázs, az életvitelt is ennek kell
alárendelni, főleg a táplálkozásra ügyelve. Nagyon hatásos beavatkozás és
diagnosztizálás kiegészítésére is alkalmas.
Brigitte Gillessen 1990-ben adta ki Németországban a Haramasszázs
könyvét, mely érdekes megvilágításba helyezi a has masszázsát. Hazánkban,
2004-ben adták ki a könyvét magyar nyelven.
Honi masszázstörténet
Hazánkban Mátyás király udvarában ún. dögönyözők végeztek a
masszázshoz hasonló módszeres gyakorlatokat. Később a török megszállás
idején terjedt el a fürdő kultúra, s vele a masszírozás gyakorlata is. Később
fürdőmesterek tevékenykedtek, majd a jótékony német-osztrák behatásra nálunk
is tudományosan terjedt e kezelési metódus.
(?) Mátyus Pál volt az első jegyzett magyar orvos, ki a hippokrateszi
eszmékre alapozva a mozgásban, helyes táplálkozásban, gyógyfürdőkben és a
masszázsban vélte felfedezni az egészség kulcsát. (Koltainé Balázs Éva)
1952-ben Dr. Külley László szabatos fogalmazású, nagyon érthető
masszázsirodalmat írt a gyógymasszőrök számára. (Dr. Kunszt János: Fürdősök
kézikönyve)
Dr. Mirgay Sándor és Dr. Fröhlich Lóránt 1968-ban kiadott „Fürdőkezelők és
masszőrök tankönyve” az akkori teljesség igényével készült.
21
Dr. Riesz Ede írta a masszázs fejezetet, az 1976-ban megjelent, fotókkal
illusztrált Physiotherapia című könyvben. Tömörített változatát használták fel az „A
fizioterápia gyakorlati alkalmazása” című gyakorló orvos könyvtára kézikönyvben.
(1979.) A mai napig is megállja a helyét a masszázs szakirodalom terén.
1981-ben az ETI égisze alatt látott napvilágot ”Jegyzet a sportmasszőr
alsófokú képzéséhez” című tankönyv, melynek masszázs szakírója, a néhai
bajnok jégtánc páros férfitagja, Dr. Nagy László, a sportkórházi labor főorvosa.
Sportkórházban tevékenykedett Dr. Balogh János gazdasági igazgató és
masszőr-orvos, ki valaha a francia ökölvívó válogatottnak volt a masszőr-orvosa.
Több évet töltött külföldön, magával hozta az új idők szeleit, a nyugaton már
elismertnek számított akupresszúrát.
Ő a test és a lélek egységét hirdette. Elsődlegesnek tartotta a páciens
feszültségmentesítését. Nagyszerű tanár volt és művésze mesterségének.
Dr. Csermely Miklósné 1984-ben írta meg ”Jegyzet a gyógymasszőrök
szakképzéséhez” című könyvét. Később kimagaslóan jól érthető szakirodalmat
fogalmazott meg a vak masszőrök számára. Férje, Dr. Csermely Miklós több,
nagyszerű fizioterápiás könyvet írt, felhasználva a kortársak irodalmát és az új
technikai ismeretit. Sajnos, ő a masszázskezelések irodalmával igen szűkmarkúan
bánt könyveiben.
1986-ban adták ki Dr. Kerényi Vilmos, Bécsben végzett és élő magyar
származású orvos „Masszázskezelések” című könyvét, mely mélyrehatóan taglalja
betegségek szerinti masszázskezelési eljárásokat. Reflexiós masszázs
tankönyvnek is nevezhetnénk. Kerényi nem a gyógyszeres kezelések híve, hanem
hisz, a szervezet önregenerációs képességében. Életművében leírtakkal közel áll
a természetgyógyászathoz és a távol-keleti felfogáshoz.
Dr. Ormos Gábor „A csontkovácsok titkai könyvében” a manuálterápiáról ír,
melynek előkészítő fázisa a masszázs. (1990.)
1991-ben adták ki a „Thai masszázs titkai” – füzetet, a Mi Világunk
szerkesztésében. (Csontkovácsok bibliája)
Gardi Zsuzsa és Koltainé Balázs Éva gyógytornászoktatók is letették
jegyzeteikkel névjegyüket a masszázs szakirodalom asztalára. Sajnos újat nem
hoztak, de a meglévő ismereteikkel próbáltak használható tankönyveket, különféle
színvonalon létrehozni a gyógytornász hallgatók számára. Sajnos könyveik „élő
oktatás melletti jegyzetek” maradtak. Hiányzik ma is egy igazi részletes,
masszázsoktató könyv.
A győri Masszőr Egyesület, 2001-ben Malawi Kiadó gondozásában kiadta a
„Masszőrképzés A – tól Z - ig” című, szép kiadású, három kötetes könyvét. Sajnos
a kivitel színvonala nem párosult a tartaloméval. Vannak benne jól megírt,
szerkesztett fejezetek, csak sajnos pont a masszázs rész a legsilányabb.
22
Sok próbálkozás történt a masszázs oktatása során. 2000 körül a Media
Markt-ban hivatalos „amateur” masszázsfilmet forgalmaztak minden tudományos
alap nélkül. Kicsit úgy nevezhetnénk: „Ahogy tetszik masszázs”.
Hiánypótlásként 2005-ben végre megszületett, az egységes gyógymasszázst
hírdető oktatófilm, Horváth János szerkesztésében. Egy nagyszerű masszőr,
Baranyi Éva mutatja be és mondja alá a gyakorlat szövegeit. Abszolút kimeríti
Bády Réka gyógytornász és masszőroktató kívánalmait a bemutató oktatás terén.
Ezzel sok félreértés tisztázódik heterogén oktatási rendszerünkben, és még több
kérdés merül fel.
2006-ban Horváth János és Komáromy Sándor „Masszázs” – Első érintések
- című könyve, szép színes kiadásban közli Bády Réka előadási anyagát,
kiegészítve csodálatos muzeális fotóanyagokkal és adatokkal, fűszerezve itt-ott
némi humorral. Kiváló recenziója van.
Rengeteg munka jelenik meg a természetgyógyászati vonalról, de neveket
inkább nem is említenék, mert anyaguk színvonala sem éri el az említésre méltót.
Viszont kiváló ollójuk van az „alkotáshoz”. Hol vannak a jogászok ilyenkor?
Törekvések ellenére sem született meg, a kifogástalan gyógymasszázs
oktató tananyag. Egyre több filmes és irodalmi próbálkozás jelentkezik
napjainkban a masszázs tanítására, népszerűsítésére. Sajnos közöttük sok a szép
kivitelű amatőr, áltudományos anyag, melyet szűrés nélkül még a Medicina boltok
is forgalmazzák.
A masszázs gyakorlata (szinte mesterségesen) mind differenciáltabbá vált. A
tudomány fejlõdése mellett, ez a terápia is egyre változik, megtartva alapjait.
Megállapíthatjuk, hogy a masszázs eljárásokat két külön álló vonal fémjelzi, az
ázsiai és az európai stílus, melynek vannak találkozási pontjai, de „dogmatikus
filozófiájuk” más és más.
Megállt volna a masszázs fejlődése? Nem! Csupán a gyarló, gátló tényezők
tornyosulnak mások új gondolatainak széleskörű ismertetése elé. A gyakorlat és a
logika egyszerűbbé és használhatóbbá teszi a régi, de nem elavult módszereket.
„Csak úgy alkothatsz újat, ha ismered a múltat!”
A. A. Rojikiin
Hamarosan, a konzekvenciákat levonva, megszülethet az egységes
„MASSZÁZSKÖNYV”, mely nem darabolja fel ágazatokra a masszázs
művészetét, hanem egy-egységnek tekintve az embert, alkalmazza mind azt a
lehetőséget, mellyel az emberi szervezetre manuálisan hatni tudunk.
Miért csak svéd, finn, kínai, thai-földi, mouri masszázsról beszélünk, mikor
létrehozhatnánk a „hungaro masszázst” is, s tőlünk tanulhatna a nyugat.
Nem bosszantó, hogy a kiadott szakirodalmakban, az irodalomjegyzék a
legjobb mostanában?)
23
A masszázs felosztása, annak jellemzői.
A masszázs a mechanoterápiának része. A test felületén meghatározott
fogásokkal, olykor sorrendiséggel, kezelési céllal alkalmazott, mechanikus és
bioelektromos inger, melyre kialakuló válaszreakció a fizikális gyógyhatás.
(Mondhatnánk „aura sebészetnek” is.) Fizioterápián belül a mechanoterápia
passzív része. (Aktív, a gyógytorna.)
Hatásai szerint:
Helyi terápiás eljárás (svéd masszázs)
Reflexes eljárás (szegment, kötőszöveti, periostealis masszázs)
Nyújtott terápiás eljárás (mély-, Rolfing-, vagy finn masszázs)
A kezelés végrehajtója szerint:
Önmasszázs (kézzel és külső segédeszközzel /vibrátor, szárazkefe, vízsugár
/tangentor /)
Kezelő által végzett masszázs (kézzel, víz alatt, zuhany alatt, vízsugárral
/tangentor /, közvetítő eszközzel /szárazkefe, vibrátor /).
Végrehajtás módja (eszköz) szerint:
Kézzel végzett (szárazon, víz alatt, zuhany alatt, olajjal, krémmel)
Vibrációs készülékkel végzett (horizontális és vertikális mozgású vibrációs
irány, melyet közvetetten és közvetlen használhatunk)
Száraz kefével végzett (tompított hegyű perlon kefe)
Vízsugárral végzett (tangentor)
A kezelés célja szerint:
Higiénikusmasszázs (frissítõ - fitness): Általában fürdőkben alkalmazott
eljárás, melynél egészséges embereket, élénkítő, frissítő jellegű masszázzsal
kezelünk. A svéd masszázsfogások egyszerűsített változatát használják.
Szappanos technikának is nevezik, de lehet más vivõ anyaggal is dolgozni. (max.
30’)
Gyógymasszázs: Az orvos utasítására végzett gyógyító jellegű, rehabilitáló,
rendszeres kezelés, melyet lehet különféle fizikoterápiás kezeléssel, valamint
gyógytornával társítani. Általában a svéd masszázs alkalmazásával végezzük de
lényeges a reflexiós terápiahatás.
Felosztása:
1.
Klasszikus svéd masszázs, mely helyi hatású terápia. Közvetlenül,
hat a szövetekre a kezelési területen, de van reflexiós kihatása is.
2.
Reflexzóna masszázs, mely közvetett úton, az idegrendszeren
keresztül, reflexesen fejti ki hatását. Terápiás hatás a kezelés területétől távolabb
jön létre. (szegment, kötőszöveti és periostealis masszázsok)
Diagnosztikus masszázs: A szervezet, mély-tapintási vizsgálata által
felállított diagnózis, a reflexzóna, élettani és pszichológiai ismeretek alapján.
Kommunikáció és alternatív masszázs ismeretek szükségesek a pontosabb
diagnózishoz.
24
Általában orvosok végzik, de gyakorlott masszőrök is eredményesen
alkalmazhatják. (Jelenleg magyarnyelvű irodalom nem található a könyvtárakban
ezen a címen. Talán lehet majd találni rá anyagot valamelyik web-lapon.)
Sportmasszázs: a teljesítmény fokozására (bemelegítés), fáradtság
regenerálására (levezetés), kondíció stabilizálására és a sérülések
rehabilitációjára alkalmazzák. Svéd masszázson alapuló fogásokkal dolgozunk,
kibővítve a gyógy- és egyéb „természetgyógyászatban” alkalmazott technikával.
/pl. akupresszúra, shiatsu, yumeiho, thai, nyugaton a chiropractica, finn masszázs,
rolfing, stb / Magában foglalja a diagnosztikus masszázs tudását is.
Legösszetettebb kezelési eljárás a masszázsok közül. Rengeteg tapasztalat, és
sportági ismeret szükséges hozzá. Sajnos jelenlegi oktatási rendszerben szinte a
fitness alapokra épül az egész, egy kevés sportágismerettel bővítve. Nem azok az
előadók, oktatók, kik tapasztalatokkal is rendelkeznek. Sajnos e témában várat
még magára egy jó szakkönyv.
Abszolút önálló feladatkör Magyarországon, mert sportorvos ritkán látogatja
a masszőrt és igen kevés sportorvos ért a sportorvosláshoz, csupán elvállalják a
tisztséget.
A jó sportmasszőrnek olykor pillanatok alatt kell dönteni, és a cél mindig
szentesíti az eszközt. Mérlegelnie kell, meddig terjed a tudása és lehetősége,
hogy távol maradhasson a sarlatánság vádjától. Nehéz, olykor keserű kenyér.
A masszázs élettani hatásai
Masszázs hatására a szervezetben sokrétű, bonyolult egymással összefüggő
élettani változások jönnek létre, melynek kulcsa a központi idegrendszer. Minden
érintés reflexiót vált ki az élő, érző szervezetben.
Felosztása:
Helyi hatások
Általános hatások
Távol hatások
Helyi hatás:
A testfelszínt érő erő, művi behatások, ingerként hatnak a bőrre és az alatta
lévő szövetekre. Minden érintés inger és reflexiós hatást okoz!
Az anyagcsere-folyamatok, valamint a regeneráció élénkül. A szervezet nedv
keringése fel élénkül, a káros anyagcsere termékek felszívódnak, csökken a zsír
mennyisége. A capillárisok megnyílnak, és "H" anyagok szaporodnak fel. (értágító
→ Histamin) Fokozódik a mélyebben lévő sejtek növekedése.
A kompressziós ingerek növelik az izmok kontrakcióját, általuk a szöveti
nyomást is. Az izmok között futó vénákban emelkedik a nyomás, mely a keringés
fokozódását segíti. (pumpa effektus)
A váltakozó erősségű kompresszió (intermittálás) a nyirokkeringés
gyorsulásához vezet. Így a fokozott hidrodinamikai folyadékcsere esetén az
intersticialis folyadékgyülem csökken, a pangásos vizenyő (ödéma) könnyebben
felszívódik.
A jobb vérellátás miatt a fájdalomérzés csökken.
25
A bőr táplálkozása javul, az esetleges hegek fellazulnak. Az elhalt hámsejtek
a felszínről eltávoznak (simítás). Javul a bőr rugalmassága.
26
A masszázs általános hatásai.
A test nagy felületének masszázsa az egész testre hat.
Javul a vérkeringés, szívműködés, légzés, anyagcsere folyamatok és az
idegműködés. Változik a pulzusszám és a vérnyomás. Fokozódik a vizelet
kiválasztás, a testhőmérséklet és a légzés ritmusa.
Az ingerlő fogások hatására fokozódik a szervezet aktivizálódása, míg a
nyugtató fogások után a test ellazul, elernyed. A fáradtság érzés csökken, az izom
teljesítőképessége javul, és gyorsan regenerálódik (sport). Acidosis (savasodás)
kémiai úton csökken. A reenergetizáció megindul.
A központi idegrendszer vérkeringés és oxigén ellátás javulása, jobb
idegi működést és szellemi képességet hoz magával, de ez csak átmeneti
hatású, viszont reflexiósan javítja az egész szervezet működését.
Mindez csak szakszerű masszázs hatásaként áll elő. A túl erős, a páciens
jellegéhez rosszul adagolt, vagy nagyon elhúzódó masszázs káros, vagy nem várt
hatást eredményezhet!
Távolhatás:
A masszázs, mechanikus inger, és reflexátkapcsolás útján a távolabbi
részeken is eredményesem manipulálhatja a szervezetet.
Mechanikai ingerek hatására a szövetekben vazoaktív (értágító) anyagok
szabadulnak fel (hisztamin, bradykinin), melyek az érfali simaizmokat ellazítva
arteriolák és capillárisok tágulását eredményezik. Mikrocirkuláció javulásának
eredményeként a szövetek oxigén és tápanyag ellátása javul. Fokozódott
anyagcsere segíti a tejsav elszállítását, mely fokozottan fontos a gyulladásos
mozgásszervi betegségeknél.
Fő élettani hatásai:
Fájdalom csökkenés a „Gate controll” (gerincvelői fájdalom zsilip) alapján és
az agyi idegközponton keresztül.
Artériás és nyirokkeringés, velük együtt az anyagcsere javulása.
Az izomtónus reflexes szabályozása.
A távolhatás lehet:
- szegment hatás: egy szelvényhez tartozó bőr, izom, csonthártya, csont és
zsiger, vér és nyirokkeringés kapcsolódása
- kötőszöveti reflexiós hatás: a kötőszövet mechanikai ingerlése befolyásolja
a szervi funkcionális zavarokat, a vegetatív idegrendszer állapotát normalizálja, s
ezúton hat a regulációs zavarokra.
- periostealis kezelési reflexiós hatás: a szövettel kevéssé fedett
csonthártyák kemény direkt irritációja, zsigeri reflexiókat válthatnak ki
- consensualis hatás: távolhatás az a változás is, melyeket a test egyik
felének kezelésekor az ellenoldali, szimmetrikus testrész megfelelő
szegmentumában észlelünk.
- proximális rész ingerlése: hat a distális részekre is (értágulat)
Idetartozna, de a magyar hivatásos gyógyászat nem veszi figyelembe, a talp
és kéz reflexológiát, akupressura-t, yumeiho masszázst. Valószínűleg azért, mert
hatásmechanizmusuk a hagyományos Európai orvostudománnyal nem
27
magyarázható, pedig létező, kimutatható hatása van. E területet ezért a
természetgyógyászat uralja.
A svéd masszázs elmélete.
Masszázs élettani hatásai a svéd masszázson belül
Az emberi testet érő külső mechanikai behatások közvetlenül, s részben
közvetve befolyásolják a sejtek, szövetek működését, elsősorban lokálisan, de
reflexiósan a távoli szervekben is. Ezek hatására a bőr hámrétegében és a
mélyebb szövetrétegekben funkcionális változások jönnek létre.(histamin és
bradykinin aktivizálódás) A kötőszövetek jobb vérellátásával javul a szervezet
működő-, védekezőképessége és regenerálódása.
Közvetlen hatások
A vénás keringés befolyásolása
A vénákban a vér keringését nyomás különbség tartja fenn. (Kisvéna 8-10
Hgmm, jobb pitvar 0-2 Hgmm.) A szív a keringés fenntartója. A vénák fala
tágulékony, és az izmok mozgása növeli a vénákra gyakorolt külső nyomást,
könnyítve a szív munkáját. Vénabillentyűk akadályozzák meg a vér
visszaáramlását. Külső kompresszió (nyomás) amennyiben a szív felé haladva
történik, a keringés gyorsulásához vezet. Ez a fokozott visszaáramlás okozta
terhelést, csak egészséges szív képes továbbítani.
A nyirokáramlás befolyásolása
A hajszálerek (kapillárisok) artériás szárán kiszűrődő folyadék egy része a
fehérjékkel együtt, a nyirokerek útján hagyja el a szövetek közötti teret. Az
áramlás hajtóereje a szöveti nyomás és a nagy nyirokerekben uralkodó
nyomáskülönbség.
Ha a kapillárisok artériás szárán jóval több folyadék hagyja el az érpályát,
mint amennyi a vénás száron visszaszívódik, a nyirokkeringés gondoskodik a
szövetközti folyadék fokozott eltávolításáról.
Szövetek közötti pangásos vizenyő, az ödéma, melyet a bőrre gyakorolt
nyomással, a nyirokáramlás gyorsításával csökkenthetünk.
Masszázzsal javítjuk (3-7 szeresére) az izmok funkcióit, rugalmasságukat, és
összehúzódó képességüket, felszabadítjuk az izületek mozgás készségét,
fokozzuk anyagcsere ellátásukat, rugalmasságukat.
Közvetett hatás:
Közvetett hatásként vegetatív (idegi) és szomatikus (testi) változásokat idéz
elő neurohormonális (idegrendszeri mechanizmusra ható hormon) úton.
Reflexes irányítás révén hatnak a megfelelő szerv funkciójára. A bőr alatti
idegvégek ingerlése vasomotoros (érmozgató) reakcióval hat a távolabbi részekre.
Régebben a hangsúly a keringés javításán és az anyagcsere fokozásán volt,
ma már nagyobb jelentősége van az idegrendszerre gyakorolt reflexiós hatásnak.
28
A svéd masszázs javallatai és ellenjavallatai.
A masszázs javallatai
A gyógymasszázst az orvos javaslatára, előírására végezzük, melyben utasít
a beavatkozás jellegét illetőleg. Jó hatással van az ortopédiai, reumatológiai,
ideggyógyászati, egyes pszichiátriai, mozgásszervi és keringési zavarokban
szenvedő betegre. Ma már előszeretettel széles körben alkalmazzák a masszázst,
szinte az egészségügy valamennyi területén. Frissítő, higiénikus masszázst
mindenki a saját felelősségére igényelheti, de az ott dolgozó masszőrökre is
érvényesek a következőkben leírt kontraindikációk.
A masszázs ellenjavallatai (contraindicatio)
-
Heveny izületi (akut artritis, stb…) és egyéb gyulladások esetén.
Lázas betegség esetén. (Ekkor nem a regeneráció, hanem csak a láz
fokozódna!)
Fertőzéses bőrelváltozások esetén. (A bőrgyógyásztól kérjünk igazolást
a kezelhetőség tekintetében!)
Mélyvénás trombózis esetén. (A vérrög elmozdulhat, s máshol okozhat
elzáródást, mely a beteg életébe is kerülhet!)
-
Infarktus, vagy anginás roham esetén.
-
Visszér gyulladás esetén. (varikositas ⇒ visszeres csomók)
Fokozott vérzékenységgel járó betegség esetén. (pl. trombózis után
sincumar és marcumar szedésekor)
–
Menstruáció első két napján. (később a deréktáj kihagyásával lehet)
–
Rosszindulatú daganatos betegeknél. (Ez ellentmondásos, mert a
masszázs serkenti a sejt szaporodást, tehát növeli a daganatot. Ugyan akkor
tudott, hogy némely daganat okozóját az idegrendszernél kell keresnünk, s ha
jobb lesz a közérzet a daganat sem fejlődik annyira.)
–
Terhesség alatt óvatosan lehet csak masszírozni (ülve, hanyatt – és
oldalt fekve). A fogások, csak simításokból állnak. Dörzsölni nem, illetve csak a
nyaktájékon szabad. Előre haladott állapotban a lábakat, csak enyhe lassú
tempóval és nyomással kezelhetjük.
–
Friss traumatikus sérülések esetén (hámsérülés, izületi sérülés és törés)
–
Instabil pszichés állapot.
–
Friss agyi történések esetén. (stroke)
29
A svéd masszázsfogásai
A svéd masszázs képzi valamennyi nyugat-európai masszázsfogás alapját.
Öt alapfogása a következő
1.) Simítás: a test felületén és mélyebben (effleurage).
2.) Dörzsölés: az egymáshoz nyomott szövetrétegek, egymáshoz
dörzsölése. /Nem a bőrfelszín csiszolását jelenti! /(friction).
3.) Gyúrás: csavarása, nyomkodása a szöveteknek (pétrissage).
4.) Ütögetés: az izmok ritmikus ütögetése, paskolása, vágása (tapotment).
5.) Vibráció: az izmok rezegtetése, „lötyögtetése”. (vibration)
A modern kezelés ezt még kibővíti két fogással:
6.)
Kirázás: Végtagok nyújtással egybekötött kirázása. Mellkasnál,
medencénél rezegtetés, mely közel áll a szitáláshoz és a vibrációhoz.
7.)
Vezetett passzív kimozgatás: módszeres kimozgatás, az izület
fájdalommentes mozgás határáig (mobilisation)
Ezeken kívül még az újonnan bevezetett intermittáló nyomás és a régről
maradt nyomkodás is svéd masszázsfogás, de ez utóbbit hivatalosan már nem
használják. Az intermittálás a simításhoz és a gyúráshoz sorolhatjuk, a
végrehajtás függvényében.
A nagy gyakorlatú masszőröknél nem látunk igazi tiszta fogásokat, mert
kombinálják őket a feladatnak megfelelően.
A cél majd-mindig szentesíti az eszközt!
1.) Simítás (effleurage)
Tájékozódó, nyugtató, előkészítő és összekötő fogás.
Fontos továbbá a pszichés és testi kontaktus összhangjának megteremtése
a pácienssel. Az első fogások kíméletesek legyenek, hogy megnyerjük a páciens
bizalmát. Simítás hatására a bőr felmelegszik, hyperaemia képződik a bőr és az
alatta lévő szövetben, feszültség oldódik, a fájdalom csökken, és jobb
nyirokkeringés jön létre. Mechanikus úton hozzájárul az elszarusodott hámréteg
leválásához.
A simítás nem csak a masszázs elején, de fogások közben is végezzük. Az
ingerfogások következtében a szövetekben megnövekedett vérmennyiségnek
tovább áramlását, köztes simító fogással segítjük. Fontos, hogy a masszőr keze is
pihenjen egy-egy nehezebb fogássorozat közben. Ezt könnyed simítófogás
beiktatásával érjük el. A simítás egyben befejező fogás is. Befejezésként a háton
hármas lehúzást alkalmazunk.
A simításnak diagnosztikus szerepe is van a gyakorlott masszőröknél. A
felszínes és a mélyebb simítások közben megérezhetjük a feszesebb
izomtónusokat, csomókat, melyek területi és tónusállapotukat nézve utalást adnak
a páciens (olykor még rejtett) problémáira. Érdemes hozzákeresni diagnosztikus
masszázsirodalmat.
30
Mélysége változó: Felszínes, közepes és mély simítást különböztetünk meg.
Végezhető: tenyérrel, tenyérgyökkel, ujjakkal, kézháttal, terhelt tenyérrel,
egy kézzel, két kézzel (háton, mellkason), váltott kézzel (pl. végtagokon), attól
függően, hogy melyik testrészt és milyen nagyságú felületet kell kezelni.
Iránya: Végtagokon a distalistól (test középvonalától távol eső) a proximalis
(a test középvonalához közelebb eső) felé, egyébként longitudinalisan
(testtengellyel megegyező irányba). A törzsön természetesen el kell ettől térni, de
figyelembe kell venni azt, hogy a nyirok erek alulról felfelé a hónalj nyirokcsomói
felé vezetnek. A simítás itt lehet haránt és körkörös irányú is.
Ritmusa: általában egyenletes, lassú, folyamatosnak tűnő, kicsit gyorsabb a
keringés sebességénél, s olykor figyelembe vesszük a légzés ritmusát is.
Fogásai:
Tradicionális fogások:
Kétkezes párhuzamos hosszanti simítás (longitudinalis, az egész testen)
A két kéz párhuzamosan halad egymás mellett, belátás szerint terhelve teljes
tenyérrel, vagy hangsúlyosan a tenyérgyökkel, de úgy, hogy a tenyér, teljes
felülettel a test felszínén halad. Visszafelé, már hangsúlytalan a mozdulat, de
abszulút érintőleges!
Váltottkezes simítás (longitudinalis, az egész testen)
A két kéz egymást követve simít a keringés irányába, úgy, hogy mire a
második kéz a pálya végéhez ér, az első már kezdi újra az útvonalát.
Haránt simítás (transversalis, a törzsön)
A test tengelyére merőlegesen halad a két kéz, egymással párhuzamos, de
ellentétes mozgással, s halad felfelé a keringés irányába. A gerinc felett
hangsúlytalan a nyomás. A tenyér teljesen felfekszik a test felületére.
Érintőleges hosszanti simítással, de hangsúlytalanul megy vissza a kiinduló
helyére.
Körkörös simítás (gerinc mellett, a törzs két oldalán, gluteus táján, combon)
A két kéz egymásnak ellentétes irányban, felváltva köröket ír le a test
felületén, úgy, mintha magunk felé söpörnénk, gyűjtenénk be valamit.
Végtagon a hangsúly a vénás keringés irányán van. (Segítség a masszőr
testének ritmusos oldalmozgása.)
Terhelttenyeres simítás (a háton bármely, a végtagokon a keringés
irányában)
A simító kéz hátára terhel a másik szabad kéz tenyere, s együttes nyomása
mellett halad a választott simítási út irányába.
8-as simítás (hosszanti a gerinc két oldalán, és fekvőnyolcas a lapockák
felett)
31
Terhelt tenyérrel hosszanti nyolcast írunk le a gerinc egyik, majd utána a
másik oldalán. A hónalj felé erőteljes a nyomás, míg az ellentétes irány
enyhébb terhelésű.
Ugyanez létezik egykezes követő nyolcas változatban is, mikor az egyik kéz
elindul a nyolcast leírni, a másik kéz, fáziskéséssel utána megy.
Követelménye a fogásnak a jó ritmusérzék!
A lapockák feletti fekvőnyolcasok elvégzése is hasonló módon történik, csak
azzal a különbséggel, hogy a gerinc felett áthaladva a simítás ott
hangsúlytalanná válik.
Jövevény fogások:
„U” alakú simítás (haránt irányban a hát két oldalán, a gerinc vonaláig)
Egy illetve terhelttenyeres változatban végezhetjük el. Lumbalis részen a
medence vonalától indulunk el. A gerinc vonalánál van a csuklónk vonala.
Hangsúlytalanul csúsztatjuk le haránt irányban a páciens oldalán, s kis alsó
íveléssel hangsúlyosan húzzuk magunk felé vissza a gerinc vonaláig. A terhelés a
tenyéren, mélyebb hatásnál az ujjakon van. Folyamatosan végezzük és kezünkkel
mindig „U” alakot írunk le.
Macskatalp simítás (longitudinalis irányban csak a háton, a gerinc két
oldalán)
Fejtől állva végezzük e váltottkezes simítást. Magunk felé húzva tenyerünket,
egymás után váltva, tappancsolva haladunk a vállöv felé. Mint amikor a macska
csúszna lefelé a tetőn, de nem tud megkapaszkodni.
Hüvelyujjas mélysimítás (bármely izmon, a vénás keringés irányában)
A legerősebb mélysimítás, mely a hüvelykpárnával történik. Lehet terhelten
is, ekkor a másik kéz kisujj felöli tenyérszéllel terheljük meg.
Terhelt ujjas mélysimítás (bármely izmon, a vénás keringés irányában)
Erőteljes mélysimítás, melyet összezárt ujjainkkal, a másik kéz tenyéréli
terhelése mellett végzünk.
Simításhoz soroljuk a váltogatott (intermittáló) simítást.
A
helyesen
végzett
kezelésnél,
az
intermittálás
szívó-nyomó
hatásmechanizmusa a szövetek közötti folyadékpangást sikeresen eltávolítja.
Ödéma esetén, végtagokon a masszázs bevezető fogásaként is lehet
alkalmazni, de máshol is alkalmazzuk:
Frissebb keletű sérülések, duzzanatok, nem rég lezajlott gyulladások után,
törések – ficamok – rándulások utókezelésénél a gipsz eltávolítása utáni, kissé
fájdalmas kímélő szakaszban. Legenyhébb masszázsfogás, mely közben
tájékozódunk a bőr állapotáról.
Gyakorlatban a végtag törzsközeli részén kezdve (könyök, vagy térd),
kezünkkel a felhalmozódott folyadékot a szív felé simítjuk. Majd a végtag distalis
részétől ismét a proximal felé simítjuk. A simítás megszüntetése után a végtag
testtávoli részén összegyűlt folyadék a kipréselt helyére áramlik. Ritmusos szívónyomó hatás jön így létre. A gravitációval fokozhatjuk a hatékonyságot. (Lejtős
tartás.)
32
2.) Dörzsölés (friction):
A legerősebb ingerfogás!
A simítás után legtöbbet alkalmazott masszázsfogás. Fellazítja a
kötőszövetben gyakran előforduló összenövéseket, felszabadítják a letapadt
inakat, csökkentik a myalgiás csomókat, javítják az izomkontraktura állapotát.
Jobb vérellátást produkál a felszíni és a mélyebb rétegekben, megnyílnak az eddig
nyugalomban lévő hajszálerek (un. shunt-hatás). Ideg inger hatásai révén
távolhatások jönnek létre, az adott bőrszelvényhez tartozó képletekben. A
távolhatás eredményessége függ a végrehajtás megfelelő erejétől. Sokszor
fájdalmas is lehet, de ekkor a fokozatosság elvét kell figyelembe venni.
A bőr felső hámrétegét az alatta lévő szövetekhez nyomva, körkörös,
vagy vonalasan tologató mozgással dörzsöljük egymáson. (Nem a bőrfelszín
csiszolását
jelenti!)
Lehet
szakaszolva,
vagy
folyamatosan
enyhe
kézcsúsztatással haladni. Így ingerhatást gyakorolunk a mélyebben fekvő
szövetrészekre és az idegvégződésekre.
Mélysége: változó. Felszínes, közepes és mély dörzsölésről beszélhetünk.
Iránya: a vénás és nyirokkeringési rendszernek megfelelő.
Ritmusa: A hosszú ideig, lassan végzett dörzsölés csökkenti a helyi
érzékenységet, míg a gyorsabb tempóban végzett, serkenti, ingerli a központi és a
perifériás idegrendszer működését.
Itt említeném meg a myalgiás csomók és myogelozisok (melyeket az izom
fehérjéiben beálló elváltozások okoznak), legjobb kezelése a dörzsölés, melyet
ujjal, ujjbeggyel dörzsölünk.
Gyakori előfordulásuk: deréktájon a hosszú hátizom eredésénél;
keresztcsont mellett két oldalt a csípőizmokban; válltájékon a lapocka lapos
izmaiban, a trapeziusokban; nyakon a hosszú hátizom tarkón való tapadásánál.
Igen fájdalmas tud lenni kezelés közben. Előfordul, hogy kezelés után, kis
izomgyulladás jön létre, de ez úgyszólván természetes és biztosítja a folyamatos
hatást (vérbőséget) az adott területen.
Végezhetjük: egy kézzel, két kézzel, kéztővel, hüvelykujjpárnával,
ujjbeggyel, kisujj szélével, de nagy tömegnél akár ököllel vagy karomállásba
hozott ujjbegyekkel is. A dörzsölő fogások igen változatosak.
A tenyérgyökös „nagyoló” dörzsölés és a hüvelykpárnás a leggyakoribb.
Mind kettő enyhén körkörös mozgású vagy linearis vonalú. A dörzsölést végző kéz
a testfelszínnel meredek, 50-60 fokos szöget zár be. Vállból mozogjunk, s az
egész kéz, mozgásban van, úgy, hogy tenyérgyökösnél az ujjak közben lazák
maradjanak.
Ezen kívül van még a gyalu, a vasaló, a fűrészfogás, a fenyőfafogás, a
gereblyefogás (karomfogás), fürkészés és a „smisselés”. Idetartozik még a gyöki
fellazítás fogása is, de az nem a svéd masszázs, hanem a szegment masszázs
fejezetnél tárgyaljuk. Vannak kombinált hatású fogások is, melyek kicsit gyúráshoz
is tartoznak.
33
Tradicionális fogások:
Hüvelykujjas és ujjbegyes dörzsölés: Myogelotikus csomókon, fokozott
tónusban levő izomcsoporton, és inak tapadásánál alkalmazzuk ezt a fogást.
Ujjunkat (ujjainkat) ráhelyezzük az adott felületre, enyhe vagy erős
nyomásgyakorlás mellett A bőrt hozzányomjuk az alatta lévő szövetekhez, és
rugalmasságának függvényében körkörösen elmozgatjuk. Ügyeljünk, hogy
az elmozgatás ne bőrcsiszolást jelentsen! Lassan odébb csúsztatva ujjainkat
ismételjük a fogást.
Gyalufogás: II-V. ujjunk kézháti oldalával haladunk 3-5 cm-t előre (amennyit
a bőr és az alatta lévő kötőszövet enged), majd visszabillentve a kezet a
tenyéri oldalra, az ujjak hajlítói felszínével visszahúzzuk a kezünket. Persze
a gyakorlatban nem tartják be ezt a szabályos végrehajtást, hanem a bőr
felületén csúsztatják a kezet 5-8 cm-t, mert így gyorsabb és látványosabb,
no meg kellemesebb érzés is.
Vasalófogás: A kívánt mélység függvényében kéztővel, vagy tenyérrel
végezzük. A tenyéri felszín enyhe nyomással kígyózva halad előre, mintha
vasalnánk egy nagyfelületű ruhát. Csuklóból, mint az autó ablaktörlője,
mozog a kéz. Igény szerint lehet terhelt tenyérrel is végezni, ha erősebb
ingerhatás szükséges, vagy túl robosztus a páciens alkata.
Fűrészfogás: Kétkezes fogás, melyet általában a gerinc két oldalán
végzünk. A kéz kisujji szélével végezzük a dörzsölést. A két kéz egymással
szemben helyezkedik el, az egyik kéz előre a másik hátra felé mozog rövid,
szaggatott mozdulatokkal. (Nem a bőrt csiszoljuk!) Rézsút, haránt és
hosszanti irányban. Nem emeljük fel fogásonként a kezet, hanem gyengéden
oldalt csúsztatjuk.
Gereblyefogás: (Karomfogás) Enyhén szétnyitott karomállásba hajlított
ujjakkal, folytonos bőrkontaktussal (kicsit elcsúsztatva rajta), kapáló jellegű
váltogatott ujjbegyes, 3-5 cm hosszú mozdulatokkal (amennyit a bőr és az
alatta lévő kötőszövet enged), a vállszögletből kiindulva dolgozzuk át az
egész hátat gerinc felé distalis irányban. Vannak, kik ellenzik, mert állítólag
megszakad a folyamatos kontaktus a pácienssel, de ez csak a rossz
végrehajtásnál jellemző.
Fenyőfa fogás: melynél a mutatóujjunkkal, hüvelykujjal, vagy a mutatóujjal
megerősített középsőujjunkkal végezzük a masszázst. Az alsó csigolya
transversusát összekötjük a felette lévő csigolya processusával, majd kifelé
haladva a felső csigolya transversusa végéig megismételjük folyamatosan
ezt a mozgást. Sacrumtól haladunk az occipitális irányába. (deréktől-nyakig)
Smisselés: Két tenyerünket szembe egymásra fordítva, a kézéleket a háti
felszínre nyomjuk, s a hüvelykujjak egymásnak támasztása mellett a
kézéleket egymástól határozott, erőteljes mozdulattal eltávolítjuk. (Szinte
„szétseperjük” a hát felszínét.) Araszolva folyamatosan haladunk a hát gerinc
melletti két oldalán, Merőlegesen állva a gerinc irányára. Van, aki szétseprés
közben a kezeit maga felé húzza.
34
Jövevény fogások:
Fürkészés: Két tenyerünket egymás felé fordítva, a kézéleket a háti felszínre
nyomjuk, s váltott kúszó mozdulattal, kezek között kis redőképzéssel,
haladunk előre. A redőképzés miatt ez a fogás már vegyes hatásúnak
számít, mert a kritérium a gyúrásét érinti.
Hernyózás: Lazán ökölbe húzott II, III, IV ujjaink „bütykével” hernyószerű
mozgással haladunk az izom felszínén, miközben alatta kis mély
dörzsöléseket végzünk. Általában háton végezzük.
Nyolcpontos dörzsölés: Két kéz terpesztett ujjakkal egymás felett, úgy,
hogy az alsó kéz terpesztett ujjai között foglalnak helyet egyesével, a felső
kéz terpesztett ujjai. Így nyolc ponton támaszkodnak az izom felett. Enyhe
körkörös mozgást végzünk, majd lassan tovább csúsztatva, távolabb is
megismételjük folyamatosan e mozdulatot.
3.) Gyúrás (pétrissage):
Keringésjavító masszázsfogás, melynél az izmot, vagy izomcsoportot
elemeljük csontos alapjáról, kipréseljük, majd visszaengedjük eredeti
helyzetébe. Vannak területek, ahol valójában nem tudjuk az izmot elemelni
alapjától, ekkor a bőrt és az alatta lévő kötőszövetet dolgozzuk meg a leírtak
alapján. (Csontos alapra préselünk!) Ilyen a hát legnagyobb része. A
sportmasszázsnál a hüvelykujjas és tenyérgyökös mélysimítás, kimeríti a gyúrás
fogalmát a végtagokon és a háton!
Hypertónusos, izomspasmusok oldására; hypotónusos, (atrophyás) sorvadt
izmok tonizálására, fáradt izmok regenerálására használjuk. Az izmok
anyagcseréjének fokozása, kóros anyagcsere termékek elszállítása /tejsav,
gyulladásos termékek /, vérkeringés és oxigén ellátás javítása, lágyrészek
kötőszövetének mobilizálása /átmozgatása /, izmok rugalmasságának javítása.
Végrehajtása: Egy kézzel vagy két kézzel. Majdnem minden gyúrás
redőképzéssel jár.
Tradicionalis fogások:
Redőtolás: Kezünk zárt ujjaival a test felszínre nyomva longitudinalisan
előre nyomjuk, redőt tolva maga előtt.
Ellenállásos redőtolás: Egyik kezünk tenyérélét haránt a felületre nyomva,
az 5-6 cm-re levő másik kezünk zárt ujjaival, a tenyérél felé közelítve, redőt
képzünk.
Egykezes kiemelt gyúrásnál az izmot a hüvelyk és az ellentétes négy
ujjunk közé fogjuk, elemeljük a csontos alapról és kígyózó mozdulatokkal
előre, a keringés irányába (centrálisan) haladva átgyúrjuk.
35
Ollózás, melynél a hüvelyk és a többi ujj közé fogjuk a bőrt, s kissé
megemeljük, majd visszaengedjük. (Majdnem olyan, mint a felcsippentés,
mely a kínai technikánál található meg.) Folyamatosan haladva a keringés
irányában.
Kétkezes kiemelt gyúrásnál szorosan egymás mellet lévő kezekkel, enyhén
behajlított ujjakkal megfogjuk az izom egy részét, s a rostok lefutási irányára
merőlegesen, az elemelt izmot az egyik kéz hüvelykujjának a másik kéz
ujjainak ellentétes hullámos, kígyózó mozgásával kinyomjuk az izom
tartalmát, folyamatos előre haladás mellett. (pl. haránt irányú egykezest a
felső végtagokon, a combon kétkezest alkalmazunk)
Kétkezes körkörös és félkörös gyúrást a háton, s annak is az oldalsó
részén, valamint a gluteuson alkalmazzuk. Egymásnak szembeforduló,
ellentétesen mozduló, köröket leíró kezeink redőket képeznek, de egymást
nem akadályozzák. (Mind a két kéz mozdul! Mint két félkör.)
Pleschelés, melynél, mint egy bogár haladunk előre a II-V ujjainkkal,
hüvelykujjra tolva a bőrredőt. Háton végezzük a gerinc két oldalán
longitudinálisan.
Vongálás: Egymással szembefordított kézzel a bőrt és az alatta lévő
szöveteket felcsippentjük, egymással szembe közelítve a kezeket
összenyomjuk, majd ugyanezzel a mozdulattal széthúzzuk, és
visszaengedjük. Újabb fogásokat véve így haladunk végig a háton.
Mángorlás fogását a felkar és a comb izomzatán végezzük. Tenyerek közé
vett izmokon sodró-mángorló mozdulatokat végzünk. Fontos közben a
végtag helyes rögzítése. (Nagy erejű masszőr, más izomcsoportokon is
képes végrehajtani. Pl. a háton.)
Jövevény fogások
Kétkezes haránt gyúrás (Hát, has, derék). Hasonló a haránt simításhoz,
csak erőteljesebb lenyomás közben halad a tengelyre merőleges kezünk
párhuzamosan, kis távolságra egymás mellett, egymással ellentétes irányba
úgy, hogy a két kéz közötti területen redő képződjön.
Rombusz fogás, melynél a két kéz terpesztett ujjai a hüvelykujjal, egymás
felé közelítve, redőt képeznek.
Csavaró fogás: A hüvelyk és a behajlított mutató ujjunk közé fájdalom
mentesen felcsippentett redőt enyhén megcsavarjuk. Párhuzamos kétkezes
mozgással haladunk lungitudinalisan a háton vele. Kínai technika az alapja.
De van másféle végrehajtása is, melynél a paravertebrális izomzatnál a
gerinc két oldalánál dolgozunk, mind két kezünk középső három ujjával
egyszerre befelé forgatjuk a bőr alatti képleteket. Ld. áthangoló masszázs.
36
Tövisnyúlvány fogás: Mind két szembenálló kezünk mutató és középső
ujjunk villájába fogjuk a csigolyatövist, s felette a redőt összetoljuk.
Folyamatosan haladunk a keresztcsonttól a fej felé.
Az intermittáló gyúrást (váltogatott nyomás) külön tárgyaljuk.
Gyakorlatban a végtag törzsközeli részén kezdve, kezünkkel körkörös
nyomást gyakorlunk, és a felhalmozódott folyadékot a szív felé préseljük. A
nyomás megszüntetése után a végtag testtávoli részén összegyűlt folyadék a
kipréselt helyére áramlik. Ritmusos szívó-nyomó hatás jön így létre.
Visszafogással haladunk egyre lejjebb, s minden egyes visszafogást
végigkísérünk a törzsig. Lejtős helyzettel fokozhatjuk a hatást.
Vannak még fantázia nevekkel ellátott gyakorlatok: cipózás, kifli, stb…
Mindegyiknél az a lényeg, hogy redőt képezzen, s a keringés irányába
haladjon.
4.) Ütögetés (tapotement):
Kimondottan ingerlő, serkentő, fájdalomcsillapító hatás, melyet a
masszázs vége felé szoktunk alkalmazni. Sajnos vannak helyek, ahol szinte a
masszázs helyett alkalmazzák az olyan masszőrök, kik nem ismerik a szakmát.
Könnyű végrehajtású, népszerű fogás (főleg a fürdőkben, meg azoknál a
gyenge fizikumú masszőröknél, kik igazából nem tudnak masszírozni), melynél a
masszőr keze, csak rövid időre érintkezik a beteg testével. Megszakad a
folyamatos kontaktus.
Ütögetések hatására a „bőr-erek” összeszűkülnek, tónusuk fokozódik, és a
vérnyomás emelkedik. Bágyadtság csökkentő hatása van.
Capillárisok tágulásával, és az érfalak tónus csökkenésével a bőr kipirul. A
vér jelentős része a bőrbe, és a bőr alatti kötőszövetbe kerül. A keringésben
maradó kevesebb vért a szív könnyebben tudja szállítani. Reflexes izomtónus
fokozódik.
Mellkas ütögetése esetén a váladék elmozdul a bronchusok faláról.
Frissítő hatású, de a hosszantartó ütögetés ellentétes hatású eredményt hoz!
Bénult izmok kezelésére, és vegetatív labilitás esetén contraindicalt!
Iránya: az izmokra merőlegesen.
Tradicionális fogások:
Ujjbeggyel történő ütögetés (kopogtatás): Karom állásban, gyors, a testről
visszapattanó váltott kezes, laza csuklóból (enyhe változat) és alkarból
indított, ujjakkal végzett ütögetés. (Meredek szögben, szinte kilövi a csukló
az ujjakat a testre.) Csak a háton és mellkason a tüdő felett alkalmazható!
37
Légpárnás, tenyérrel történő ütögetés: (köpölyöző paskolás) Kézháti
irányba domborított tenyérrel (púposított kézhát), zárt ujjakkal tompán pufogó
hangot adóan paskolunk.(légpárna elv) Domborulat csökkentésével, vagy
növelésével a paskolás erőssége növekszik, illetve csökken. Alkarból kell
végezni. Csak a háton alkalmazzák!
Tenyérrel történő ütögetés: Homorított kézhát melletti, tenyérrel való, éles
hangot adó ütögetés. Csattan, mikor a felülettel érintkezik. Háton
alkalmazzák.
Félig zárt ököllel történő ütögetés: A hüvelykujjunkat lazán behajlított
ujjaink közé fogjuk, s a csuklóból magunk felé gyorsan mozgatott (magunk
felé kapálunk) kezünkkel végezzük, csak a kisujjpárna és a kisujj felső
felszíne érintkezik a beteg bőrével. Robosztus izmokon és a farizmokon
alkalmazzuk.
Zárt ököllel történő ütögetés: Ökölbezárt kézzel, csuklóból magunk felé,
kapáló mozdulatokkal közepesen gyors ritmusban ütögetjük az izomtömeget.
Nagy izomtömegeknél alkalmazzuk. (comb, farizom)
Vágás: A végtagok longitudinalis irányára merőlegesen, a kezek kisujj felöli
élével, történik az érintkezés. Merev csukló mellett, alkarból felváltva zuhog a
kézél a testre. Nagytömegű izomzaton célszerű alkalmazni!
Érzékeny izomcsoportoknál (pl. a trapézizom nyaki része) legyező technikát
alkalmazunk. Az egy kézen levő ujjak egymástól legyezőszerű
(terpesztésével) szétnyitásával az ütések mértékét csökkenthetjük. Az ujjak
sorozatban egymásra érkezésének rezgő hatása és a mérsékelt direkt
ütögetés adja meg a kívánt összhatást.(sorozat csapódás elve). Csuklóból
dolgozunk. Az ejtési magasság és a sebesség függvénye az erőközlés
nagysága.
Nagyon nagy izomzatnál, pl. a farizomnál, ököllel is ütögethetünk.
Contraindicatio: Gyermeken tilos az ütögetés bármely változatát is
alkalmazni! Fokozott izomtónus és görcskészség esetén nem ajánlott!
5.) Vibráció (vibration):
Lazító, nyugtató és fájdalomcsillapító fogás. Csökkenti az idegek
ingerlékenységét.
Kétféle kézi vibrációt különböztetünk meg. Vízszintes irányút (horizontális) és
függőleges irányút (vertikális).
Végrehajtásuk nagy gyakorlatot igényel, s igen fárasztó, főleg a vertikális,
mert ott a felső végtagunk (ellentétes: feszítő-hajlító) antagonisztikus izmainak
váltott megfeszítésével és elernyesztésével érjük el a kívánt hatást.
Vertikális vibrációt a háton és a mellkason végezzük teljes tenyérrel
támaszkodva, levegő kifúvatás mellett. Egy ujjas vibráció az „öreglyuk”-nál
hatásos. Alkalmazni lehet a myogelotikus csomók esetében és egyéb fokozott
izomtónusos helyeken.
38
A horizontálisnál a kezet erőteljesen, csaknem nyújtva helyezzük a testre,
és könyökből kiinduló oldalirányú gyors rázómozgásokat végzünk, melynek
végrehajtását hasunk megfeszítésével könnyítjük meg.
Ez utóbbit főleg laposan fekvő, csontról nehezen elemelhető izmok esetében
alkalmazzuk. (Pl. hátizmokon)
Mellkas rezegtetése mindig kilégzés közben történik! Lehet hason fekve,
hanyatt fekve és ülve.
Hason fekvéses pozitúrában, két kezünk a páciens bordakosarának gerinci
két oldalán helyezkedik el. Ekkor nyomó vibrációt alkalmazunk.
Két kezünk a páciens bordakosarának alsó két oldalán helyezkedik el,
rezegtetve felfelé húzzuk a törzshöz szorított ujjakat. Mellkas rezegtetés.
Hanyatt fekvő pozícióban a mellkas közepén, a sternumon van a terhelt
tenyeres rezegtető nyomás központja.
A bordakosár alányúlva kezünk ujjainak vibrált felfelé mozgásával,
szegycsont felé húzásával végezzük a mellkas rezegtetést.
Ülő helyzetben, a páciens mellkasát hátulról átölelve, kezünk a
szegycsonttól kiindulva, rezegtető húzást végzünk magunk felé, melyet a
páciens levegő kifúvása mellett.
Hasüreg rezegtetését szintén kilégzéskor tesszük. Hanyatt fekvésben, a
hasizom elernyesztése mellett, a páciens dereka alá nyúlunk a két
kezünkkel, szinte átölelve, s fölfelé „emelve”, rezegtetve húzzuk ki-és fölfelé
azt.
Medencefelrázás csak annyiban különbözik az előzőtől, hogy kisujjunkat a
csípőlapát szélébe akasztjuk, s így végezzük felfelé húzott kézzel a
rezegtetést.
A vibrációt gépekkel is segíthetjük, de a kényes kezelésnél inkább, csak
közvetve ajánlott használni, közbeiktatva a masszőr kezét. A masszőr ízületét
kímélően, hosszabb távon nem ajánlom a gépi vibrátorok rendszeres, direkt és
indirekt használatát!
Szitálás fogása is ide tartozik, melyet a végtagok, nagyobb tömegű izmainál
végzünk el. Az ellazított izomtömeget, lazán nyitott tenyerünkbe, ujjaink
határai közé helyezzük, majd oldal irányban, mintha szitálnánk, mozgatjuk,
„lötyögtetjük”. Sportolóknál előszeretettel alkalmazott fogás. Fontos a szitálás
közbeni izületi rögzítés.
Felrázás fogása hasonló a szitáláséhoz, de az iránya merőleges rá, és egy
kézzel végezzük (lötyögtetés). A sportolóknál alkalmazzák, olykor a
masszázs helyett „alibi kezelésként” (csak a pszichés hatás kedvéért).
6.) Kirázás:
Egykezes és kétkezes kirázást végezhetünk. Végtagokon alkalmazzuk
különféle testhelyzetekben. Karokon hanyattfekve, lábakon hasonfekve ideális
alkalmazni (Helytelen végrehajtás esetén a patella megsérülhet!).
Végrehajtása:
Kis húzóerőt is közlünk a kirázás közben. A végtagot megfogva, le-föl, vagy
jobb-bal oldalra, kis amplitúdóval folyamatosan rázzuk pár másodpercig.
39
Lehet oszcilláló mozgást is végezni közben. Vigyázzunk a térd és a könyök
izület sértetlenségére!
7.) Kimozgatás (mobilisation):
Kimozgatásnak nevezzük, izületeknek módszeres, fájdalommentes,
természetes mozgás határáig történő, vezetett passzív kimozgatását. Mind
ezt, ellazított izmok mellett végezzük.
Kontraktúrák oldását, az egyéni érzékenységnek figyelembevételével, a
betegség ismeretében hajtjuk végre.
A kimozgatás irányai mindig a test tengelyéhez és síkjaihoz
képest történnek, legyen az bármely testhelyzet.
Mozgásirányok
Flexio (hajlítás)
Extensio (feszítés)
Lateral flexio (a középtől oldalra hajlítás)
Adductio (testtengelyhez közelítés)
Abductio (testtengelytől távolítás)
Rotatio (be vagy ki forgatás)
Circumductio (körzés)
Pronatio (borítás, a kézhát felfelé néz)
Supinatio (hanyintás, a tenyér felfelé néz)
Inversio (a lábhát kifelé dől, a talp befelé néz)
Eversio (a lábhát befelé, a talp kifelé néz)
Elevatio (váll emelés)
Depressio (váll lenyomás)
Tractio (gerinc húzása tengely irányba)
Elongatio (a nyak nyújtása)
Oppozitio (hüvelyk közelítése a kisujjhoz)
Deviatio (csuklónak az ulnaris vagy radialis felé oldal mozgása)
Tapasztalat szerint a végrehajtása: ahány ház annyi szokás! Az új
rendelkezések szerint gyógytornászok taníthatják csak a masszőröknek.
Nem tévesztendő össze a yumeiho, vagy a chiropractica „túl”-mozgatásával,
még akkor sem, ha gyakorlat közben van hallható ropogás.
A vezetett passzív kimozgatások a könyvön belül máshol találhatók.
Az ideális mozgás határok az irodalom végén, táblázatban olvashatók.
Alternatív és különleges masszázskezelések
Minden olyan masszázskezelés, mely eltér a svéd masszázs szabályaitól, és
az OEP nem finanszírozza, alternatívnak minősül.
Minden olyan kezelés, mely eltér a hagyományosan végzett svéd
masszázskezelésektől, de a svédmasszázs elve alapján végezzük, különleges
kezelésnek minősül.
40
Ájurvédikus masszázs
Az ájurvéda története igen hosszú, kialakulásának folyamata az IndusSzaraszvatí időkbe nyúlik vissza és kb. 5000 éves fejlődésen ment át. Írott
formájának megjelenése i.e. első évezredben történt. A három szöveggyűjtemény
a Csaraka Szamhitá, Súshruta Szamhitá és az Asthánga Hridayam ma a
klasszikus művek közé sorolódnak és az ayurvéda orvosképzésben ma is
elsőrendű szerepet töltenek be.
Nincs olyan régió a világon, sem Európában, sem Kínában, ahol ilyen
terjedelmes, és átfogó gyógyászati szövegek fennmaradtak volna és amelyek
eredeti formájukban ma is teljes értékűek maradtak. Az ayurvédát alkalmazták a
hinduk, buddhisták, szíkhek, ugyanakkor a tibeti medicinának az alapjai is az
ájurvédában vannak. Ma már több száz Ayurvéda Főiskola és egyetem létezik
Indiában, de képzések a nyugati országokban is folynak (elsősorban az orvosok
és masszőrök képzése).
A modern orvostudomány felismerte, hogy figyelembe kell venni az egyén
sajátságos természetét úgy az egészség fenntartásában, mint a gyógyászatban. E
felé haladnak a legújabb genetikai kutatások is. Felismerte, hogy ugyanaz a
kezelési módszer nem egyformán eredményes ugyanannak a problémának a
kezelésében, és hogy valójában eredményes gyógyítást úgy lehet elérni, ha
minden egyes ember egyediségét figyelembe vesszük, és ahhoz szabjuk a
kezelési módszereket és gyógyszereket.
A sznéha-sweda-kriyas (olajozó/kenő izzasztó kezelések) az egészség
fenttartásában, a betegségek kezelésében és a szépségápolásban alkalmazzák.
Az ájurvédikus masszázskezelések akkor fejtik ki hatásukat, ha azokat a
megfelelő, ájurvédikus gyógyanyagokkal és megfelelő szakértelemmel végezzük.
A masszázsok lényege a gyógyolajok bevitele a test mélyebb rétegeibe.
Az ájurvédikus masszázskezelések céljai:
A test méregtelenítése, prevenció, mély fizikai és szellemi relaxáció, a
feszültségek oldása, a vér és nyirokkeringés serkentése, a testi funkciók javítása,
az erőnlét fokozása, a szervezet megifjítása, egyes krónikus betegségek
kezelése, a bőr állagának, minőségének javítása, az izomzat erősítése, az
ízületek rugalmasságának javítása, stb.
Az ájurvédikus masszázsok különböznek az indiai népgyógyászatban
alkalmazott masszázsoktól.
INDIAI MASSZÁZS
Az ázsiai masszázs illóolaj központú változata. A végtagok test-távoli része
felé dolgoznak, de nem gátolják a véráram útját. A meridiánokra nyomást
gyakorolnak, lassan komótosan, nyugtatólag. Lassan haladnak a végtagok távoli
része felé. Lényeges univerzális fogása a szeretetteljes, erőteljes simítás a
keringés irányába, és a hangsúlytalan, de testérintő simítás ellentétes irányban,
mellyel a „rontó energiákat leveszik”. Az illóolajok aromájukkal és diffundálásukkal
hatnak a test élettanára. A kezelés közbeni meditáció és a mély relaxáció itt az
igazi siker titka.
KÍNAI MASSZÁZS
A Kínai masszázs a legősibb masszázs
terápia. A sárga császár orvosi könyvében maradt
először írásos nyoma.
41
Energetikai elven működik. YIN és JANG (Föld - energia és kozmikus energia egyensúlya.) egyensúlyra épül, ugyanúgy mint az akupunktúra, vagy
szelídebb megoldású akupresszúra.
Fogásai, csak hasonlóak a nyugati technikához, de mégis mások. Meridiánok
nyomkodásával dolgoznak a végtagok testtávoli vége felé, de mégis figyelembe
veszik a keringés irányát. Ez a különleges és nehéz ebben a technikában, s itt
tévednek igen sokan a végrehajtásban, tanításában.
A MOURI(TAN) MASSZÁZS
A tengeri szigetvilág népeinél gyakorolják ezt a csodálatos, zenére végzett,
bő olajos, alkarral simító, tenger ringató hullámzását utánzó lazító masszázst.
Teljes átszellemülést, ritmus érzéket kíván a masszőrtől.
A masszőr könnyű, laza ruhát visel, két karja válltól szabad (csupasz). A
páciens kellemes melegben minimál ruhadarabbal letakart nemi szervvel,
mezítelenül fekszik az asztalon. Teljes testtel kell végezni a mozgást, szinte egy
masszázs-balettnek lehetne nevezni az egészet. Csupán az alkar ér a páciens
testéhez. Végtagokon a hangsúlyos nyomás a keringési iránnyal megegyezik,
visszafelé hangsúlytalan az alkar simító hatása. (Hangsúlyos a hullám toló hatása
és hangsúlytalan a csendes visszafolyás, s ezek váltakoznak ringató ritmusban.)
AKUPRESSZÚRA
Az emberi szervezetet kétszer öt rétegre osztja az ázsiai elmélet.
Meridiánokon közlekednek az energia folyamok. akkor egészséges az ember, ha
a YIN és a JANG (Föld - energia és kozmikus - energia egyensúlya.)
egyensúlyban van. Amennyiben ez az egyensúly felborult a „energetikai
közlekedő-edényrendszer segítségével helyre lehet, és kell is állítani a szervezet
egészségi állapotát.
A rétegeket (mint, ha rétegelt áramkörök lennének) meghatározott pontokban
ujjal egymásra nyomjuk, „rövidre zárjuk”, vagy a feszültséget oldjuk „nyomást
könnyítünk”. A technikája könnyen elsajátítható, csupán a kezelési helyeket kell
tudni memorizálni, és jó érzékkel tudni kell kezelni. Hatékony terápia.
A FINN MASSZÁZS
A Finn masszázs, hasonló, de sokkal egyszerűbb és hatékonyabb, mint a
Svéd masszázs. A szegment és a kötőszöveti kezelések sokkal egyszerűbben
elvégezhetők. Simítás, dörzsölés és vibrációs jellegű fogásokból állnak, valamint
ezeknek variációiból. A simítás és dörzsölési fogásoknak is több fokozata van, a
felszínestől az egészen mélyig, valamint egymásnak kombinációi. Ebből
alakulhatott ki valószínűleg a Svéd masszázs és a Rolfing masszázs módszere. A
Sportmasszázsnál előszeretettel használják.
NYIROKELVEZETÉS (lymphdrainage)
A nyirok szállítja el a szövetekből az anyagcsere végtermékeit, amelyek
részben túl nagyok ahhoz, hogy a vérkeringésbe visszatérjenek; részben a
szövetekben sem tudnak tovább bomlani. A nyirok az immunrendszer
szempontjából nagy jelentőségű. Az ún. lymphdrainage serkenti a nyirokkeringést.
Első alkalommal 1932-ben alkalmazták, azóta állandóan fejlesztik a módszert.
42
Kivitele:
Az alapfogás a hüvelyk- és négy másik ujjal, a laza mozgás, csuklóból történik.
Körző mozgással fokozatosan egyre erősebben, majd csökkenően, masszázsszerűen, 13 másodpercig tartóan, a nyirokfolyás irányát követve végezzük.
Az orvosképzés elismeri a módszer használhatóságát, elsősorban daganatos
betegeknél történt nyirokcsomó-eltávolítások utáni duzzanatok kezelésében. A
kifejezetten nehéz kezelési technika speciális képzettséget igényel.
Alkalmazása:
Hatásosan támogatja az átmeneti, átállási állapotokat. Alkalmas kezelés
műtétek után kialakuló nyirokduzzanatokban (pl. emlőamputáció utáni duzzadt
kar), balesetekben (vérömleny, csonttörés); thrombosis után kialakult, valamint
gyulladásos eredetű duzzanatokban, a központi idegrendszer, a belső szervek
funkcionális zavaraiban, menstruációs fájdalmaknál.
ROLFING - MÓDSZER
Az amerikai Ida Rolf ún. egyéni mélymasszázs-módszert fejlesztett ki.
Extrém erős, koncentrált nyomással dolgozik, melyet ujjal, könyökkel vagy az
összezárt kéz csontjait használva alkalmaz bizonyos pontokra. Ez a nyomás a
kötőszövetre és minden olyan szövetre hat, ami az izomrostokat beburkolja.
Ennek következtében állítólag a megrövidült, vagy szakadt izmok ismét eredeti
alakjukat nyerik vissza.
Kivitele:
A kezelés kb. 10 masszázsból áll, amelyeket 1-1 óráig végeznek. Nagyon
fájdalmas lehet, és ameddig a nyomás tart, a betegnek olyan érzése van, mint
amikor a vidám hangulat után elszomorodik. Gyakran gyermekkori emlékek
merülnek fel a tudatban, olyanok, amelyek az izmokat évtizedekkel korábban arra
ösztönözték, hogy összehúzódjanak, és a testet formálják;
Hatása:
A testre gyakorolt hatás meglepő: a hibás tartások. eltűnnek, új tartási forma
alakul ki. Érezhetően lazulnak az izmok és oldódnak a görcsök, a test új
feszítőerőt nyer. Egyidejűleg belső átállásra, lelki felkészülésre is szükség van.
Bizonyos izomrészek megfeszülése a lelki konfliktusokat hosszú ideig némán
tudja tartani. Ha ezek egy idő múlva nem oldódnak, az egész test ismét feszített
tartásba kerül. Ez az alapja annak, hogy a módszert mindenekelőtt
pszichoterápiával kombinálják.
YUMEIHO MASSZÁZS
Japán eredetű a ma már hazánkban is ismert Yumeiho masszázs is
Alaptételeként tartják, hogy a medence helyzete felelős a szervezetünk
mechanikai állapotáért. Úgyszólván nincs egészséges ember, mert majd
mindenkinek gondja van a gerincével. Ennek oka a bokasüllyedés, térd
problémák, láb hossz, combnyak, melyek befolyásolják a medence helyzetét. A
medence rossz állásából következik a helytelen gerinctartás. Ugyanakkor a
gerincnél kilépő idegek befolyásolják a zsigeri szervek működését. A medence
helyes pozicionálása szerintük az egészség kulcsa. Magyarországon is sok
követőjük akad.
Biztosan van még rengeteg fantasztikus jól hangzó masszázsterápia, mint
hazánkban a Wellness, természetgyógyászok által támogatott: nyelv, koponya,
mézes-masszázs, stb terápia.
43
Ideológiát lehet gyártani, belekapaszkodni mindenféle tudományos és
áltudományos magyarázatba, de a lényegen egyik sem változtat.
SHIATSU
Japán Dr. Namikoshi úr fejlesztette ki. Párosította a hagyományos ázsiai
masszázst a nyugati szegment és kötőszöveti masszázzsal. Iskolát teremtett, de
követői egy része elfordult tőle, s megtagadták a nyugati vonalat, ragaszkodva az
ázsiai módszerekhez. A zsigeri betegségek sikeresen kezelhetők e terápiával.
Lényeges a vér, kezelés közbeni oxigén
telítettségének elérése, a jó véráram biztosítása,
az agy oxigén ellátásának javítása a lehető
legnagyobb relaxáció mellett, a káros reflexkörnek
megszakítása, valamint a kötőszöveti zónák kis
felületű, de hatékony ingerlése.
A pácienst rá kell vezetni a terápia közben a
helyes légzés technikára, relaxációra és a tudatos
együttműködésre. Namikoshi úr e terápiában
ötvözte a meridián vonalakon lévő akupresszúrás
pontok kezelését, a keringés javítását, a vértömeg
mobilizálását és oxigénnel való felfrissítését, a
szegment és a kötőszöveti zónák ingerlését.
REFLEXOLÓGIA
Reflexológia tág határain belül Európában a
szegment, a kötőszöveti és a periosztealis masszázst ismerjük. Utóbbi
évtizedekben népszerűségre tett szert a talp- és kézreflexológia, melyet Hodi
Masareft dolgozott fel kellő alapossággal, de nem a teljesség igényével. Az
európai és az ázsiai reflexologia között a hatásmechanizmusában, és a kezelési
területek eltérésében van a különbség.
Az európai, a szervezet idegpályák közvetítésével operál a központi
idegrendszer reflexközpontjával. Ingerelve az érző idegvégződéseket, a kiváltott
reakciók a gyógyhatású eredmények.
Az ázsiai pedig, a szervezet „meridián végeit” ingerli, melynek területei a
kézfejen, a lábfejen és a lábszáron vannak. Ezek a meridián végek nem azonosak
az érző idegvégződéssel, bár a kezelés során olykor erős fájdalmat lehet érezni.
44
A talp reflexzónáinak masszázsa, amellyel a különböző szervek működését
befolyásoló távolsági hatás érhető el.
Általános hatása a masszázséhoz hasonló: az ellazulás elősegítése, az
ellenálló
képesség
fokozása,
közérzetjavítás.
Elsősorban
fejfájások,
emésztőszervi problémák, kismedencei panaszok kezelésénél eredményes.
Masareft szerint nem elég, csak a talpmasszázs, az életvitelt is ennek kell
alárendelni, főleg a táplálkozásra ügyelve. Nagyon hatásos beavatkozás és
diagnosztizálásra is nagyon alkalmas.
POLARITÁS
A technika a kiropraktikus Randolf Stone nevéhez fűződik, aki a
századforduló táján fejlesztette ki a módszert. Alapja annak feltételezése, hogy
bizonyos energiaáramlás van a testben. A kézrátétel technikájával dolgozik. A
kezeket arra a testrészre helyezzük, amely az energiaáramlás pólusának
megfelel. Ezzel az energia kiegyenlítődése ismét helyreáll. A kiropraktikából ismert
fogásokat is alkalmazzák. A kezelés, keringés- és anyagcserezavarokat serkent,
érzékenységi zavarokat enyhít, az általános állapotot javítja.
A módszer Angliában és az USA-ban már széles körben elterjedt.
Marietta Schirpf masszőr, életmódi tanácsadó /Nagy egészségkönyv /Kossuth-Medicina kiadás /Budapest 1991.
KINEZIOLÓGIA
1964-ben George Goodheart, a kineziológia atyja, Dr. Frank Chapman és J.
Bennett tanulmányait felhasználva megállapította, hogy a meridiánok és a
kineziológiai csatornák egybeesnek. Megállapította, hogy minden izomcsoport a
test más és más részével (zsigeri szervek, bélcsatornák, mirigyek, csontok,
keringési szervek) áll kapcsolatban. Ha az izmok jól működnek, akkor a szervezet
is rendben van. Az izmok tónusát köztudottan a pszichés behatások is
befolyásolják.
45
A vizsgálókéz nyomásra adott izomválasz elárulja a test állapotát. Nem
betegséget diagnosztizálnak, hanem egyensúly zavart keresnek. Az
egyensúlyzavar oka sokszor pszichés eredetű. Ilyenkor merül fel a kérdés a
páciens felé: „miért ezt a betegséget választotta magának?”. A módszer alapja,
hogy beszélgetés mellett, a megfelelő nyomási pontokat serkentve, élénkíthető az
izmok vérellátása, egyensúlyba hozható a nyirokellátásuk, javítható a működésük.
MERIDIÁN MASSZÁZS / Akupunktúrás masszázs /
W. Penzel nevéhez fűződő akupunktúrás masszázs, melyet meridián
masszázsnak is neveznek, egy masszírozó pálcával végzik. A meridián vonalon
haladó energiák sebességét normalizálják vele. Az akupunktúrás pontokat
vibrációs eszközzel serkentik. Szervek működési zavarainál, krónikus fáradtság
esetén, vagy betegség megelőzéseként, preventív alkalmazzák.
AN-MO, VAGY TUI-NA MASSZÁZS
A kínai orvoslás alapjait képzik. A meridiánok mentén váltogatott fogásokat
(ütögetést, gyúrást, csipkedést, ujjnyomást, szorítást, csavarást vagy simítást)
alkalmaznak. Az energia áramlás felszabadítását, vagy csökkentését végzik vele,
befolyásolva általuk a belső szervek működését.
BIODINAMIKUS MASSZÁZS (Gerda Boyesen-féle)
Pszihoterápiás masszázs. „A testen keresztül a lélek is gyógyítható.” Arra a
felismerésre épül, hogy a rekeszizom összehúzásával és az izmaink
megfeszítésével képesek vagyunk tudatunkból a szorongást, konfliktust,
feszültséget okozó rossz érzéseket kiűzni. Ez a masszázsmódszer speciális
légzéstechnikára épül. Általa megindul a szervezetben egy olyan folyamat,
melynek hatására a páciens közvetlen kapcsolatba kerülhet a tudatalattijával.
VASTAGBÉLMASSZÁZS
E speciális hasmasszázzsal kiválóan kezelhetők a krónikus, vagy akut
emésztési zavarok. (székrekedés)
CRANIOSACRALIS KEZELÉS
Ez a terápia a koponya (cranium) belsejében és a gerincoszlopban végig a
keresztcsontig (os sacrum) pulzáló agy- és gerincfolyadékra összpontosít. Ha e
folyadék áramlási ritmusában zavar keletkezik, negatívan befolyásolja a
közérzetet és a lelkiállapotot. A lélek, az agyon keresztül, bioelektromos úton
befolyásolja a zsigeri szervek működését. Ilyen esetekben finom érintésekkel
próbálják meg visszaállítani az egészséges agy-gerincvelői ritmust, melynek
hatására élénkül a szervezet védekező képessége és beindul az öngyógyítás
folyamata. E kezelési elv nyomokban fellelhető a kineziológiában is. Ez az
érintésterápia bevált módszer a görcsök, migrénes fejfájás csillapítására, allergiák
és fülzúgás ellen is.
YIN-JANG MASSZÁZS
A kínai filozófia alapján az ellentétes
erők, Jin és a Jang, kiegyenlítődés elvére épül.
A Jin emocionális jellegű, passzív, befogadó
energia. A Jang aktív, dinamikus erőt képvisel.
Ideális esetben e két erő egyenlő mértékben
46
oszlik meg az emberben, kiegyenlíti egymást. Ha az egyensúly felborul, betegség
ütheti fel a fejét a szervezetben. A Jin-masszázs lazító hatású, míg a Jang,
tonizáló energiával tölti fel a testet.
TRADICIONÁLIS THAI MASSZÁZS - A Wat Po Iskola
Az egyik legősibb, legnépszerűbb és leghatékonyabb keleti gyógymód a
szerte világon híres thai masszázs indiából származik. A Thai Masszázs
egyensúlyba hozza a test elemeit.
Az első nemzetközi okirat mely megemlíti a thai masszázst Simon de
Loubere emlékirata,aki francia összekötő tiszt volt a thai királyi udvarnál 1661-ben
Ayutthia-ban.
Wat Po:
A thai masszázst nemzedékről nemzedékre tanítják. A tanulók szívből
tanulták. Néhány nehezebb tanítás elveszett, mellőzték. 1836-ban III.Rama Király
uralma alatt királyi rendelet alapján összegyűjtötték az ősi művészeteket és
tudományokat a Wat Po-ban, egy újfajta egyetemet létrehozva. Ezek tartalmazzák
az orvosi tudományokat, a gyógyszerkönyvet és a masszázst. 60 képen
ábrázolják az emberi test vonalait és pontjait. Szintén magában foglalja a speciális
masszázsterápiákat a különböző kórtünetekre és betegségekre.
1906-Ban, a Nagy V. Rama király uralkodása alatt, királyi rendeletre
lefordították az összes ősi orvosi tudományt a különböző ősi nyelvekről napjaink
thai nyelvére és feljegyezték kézírással mint a Királyi Orvosi Szöveg Könyv " Tum
Ra Pade Sard Songkroah (Chabub Luang) " néven. A könyv tartalmazza a
masszázs technikákat, vonalakat és pontokat, amiket " Tum Ra Nuad Chabub
Luang " (Kéz Terápia) -nak hívnak.
1962 májusában Mon Ponl Tomyanim a Wat Po Orvosi és Masszázs Iskola
első igazgatója megnyitotta a masszázs tanfolyamokat. Számos masszázs tanárt
meghívott tanítani különböző helyekről. Napjainkban is tanítják sajátos
technikájukat diákjaiknak.
1991-Ben Mr. Kumthorn Tangtrongchitr, a Wat Po Orvosi és Masszázs
Egyesület hajdani elnöke javasolta az iskolának, hogy hozzanak létre egy
standard, irányadó masszázs tanfolyamot. Számos szemináriumot tartottak 1991
októbere és decembere között.
A 18 tanár végül arra a következtetésre jutott, hogy az alap masszázsnak a
10 fő masszázsvonal pontjaira kell épülnie. Ezek a vonalak könnyen és
általánosan használhatóak. A nyújtó és a jóga pozíciók közül is csak a
biztonságosan alkalmazhatóak lettek kiválasztva. A speciális pozíciók és
gyakorlatok megfelelő gyakorlat és tapasztalat megszerzése után gyakorolhatóak,
de akkor is csak nagy odafigyeléssel, személyre szabottan.
Ha az ember egészséges, az életenergia (prána) akadálytalanul áramlik a
meridiánokban. A mértéktelen élet, az emocionális stressz, a gyengeség vagy
sérülés ezt a folyamatot megzavarja. A megrekedt energiát ismét nyugodt
folyásba tudja hozni. Fokozza a szervezet védekező erejét, alkalmazható
alvászavaroknál, ideges állapotokban, feszült állapotok, fájdalmak enyhítésére.
Serkenti a vér- és nyirokkeringést (A nyirok szállítja el a szövetekből az
anyagcsere végtermékeit, amelyek részben túl nagyok, hogy a keringésbe
visszatérjenek, részben a szövetekben sem tudnak tovább bomlani. A
nyirokelvezetés az immunrendszer szempontjából nagy jelentőségű.)
47
A többi masszázstól eltérően a thai masszázs abban is különbözik, hogy
úgynevezett szárazmasszázs, azaz az egyéb technikákkal ellentétben nem
használnak hozzá olajat, krémeket.
Könnyű testsúlyú (40-55kg) hölgyek végzik a kezelést, lábbal taposva, a
matracon ruhában fekvő páciensen, keringés javítás és energia aktivizálás
céljából. A páciens izületeit módszeresen kimozgatják, megfeszítik, csavarják,
mint egy különleges passzív tornagyakorlatot.
A taposásnál stabilizáló eszközként botokat, vagy kapaszkodó felső keretet
használnak. A kezelés időtartama 1-1,5 óra. A meridiánokon lévő aktivizáló pontok
ingerlésén kívül a keringés fokozása is cél.
A furcsa a nyugati technikákhoz képest, hogy a nyirokcsomókat is
megdolgozzák.
Nem az izmokat, hanem az akupunktúrás pontokat ingerlik, pontnyomásos
technikával. Az egész testen alkalmazott eljárásnak sajátos koreográfiája van, a
másfél-két órás (!) masszázs során minden testrészen végigmegy a masszőr, a
lábujjaktól a fejük búbjáig. Nyújtó gyakorlatokat is tartalmaz, bár nem az izmokra
hat. A masszőrök nem csak tenyérrel és ujjhegyekkel, de térddel, talppal és
könyökkel is masszíroznak. (Másnapra az erős nyomások hatására mégsem
lesznek tele kék-zöld foltokkal, csak a megnövekedett energia, és kitűnő közérzet
marad.)
Nyugaton már szélesebb társadalmi rétegek életmódjába épült be a
rendszeres masszázs. Megszokott dolog, hogy este nem (vagy nem mindig) egy
pohár whiskyvel lazítanak, hanem az annál sokkal egészségesebb és tartósabb
hatású thai masszázzsal kényeztetik magukat az emberek.
Rendszeres alkalmazása jó közérzetet biztosít, emellett kiváló gyógyhatása
van a szív- és érrendszeri, emésztőrendszeri és mozgásszervi megbetegedések
megelőzésére és kezelésére.
A test meghatározott pontjaira irányuló masszázs elősegíti a teljes relaxációt.
A felgyorsult vérkeringés által több oxigén jut a szervezetünkbe, így kipihentek
leszünk. Bőrünk pólusai kitágulnak, és a felgyorsult vérkeringés által a lerakódott
méreganyagok kitisztulnak a bőrből (bőséges folyadék fogyasztásával növelhetjük
a folyamat hatékonyságát). Ezáltal a bőr rugalmasabbá, feszesebbé válik.
Fájdalomcsillapító hatását is bizonyították egyrészt akupunktúrás hatásának,
másrészt a relaxáció következtében felszabaduló endorfinoknak köszönhetően.
Sokan szenvednek ízületi és csontfájdalmaktól, gerincpanaszoktól. Az idő
előrehaladtával a csigolyák közötti porckorong veszít rugalmasságából,
ellaposodik és nyomhatja az idegvégződéseket, amely okozhatja a derék és
hátfájásokat. A masszázs-kúra jó terápiának bizonyul a fenti panaszok orvoslására
is.
Az emberi testtel jól kell bánni, mert direkt és reflexiós úton, szinte minden
befolyásolható rajta! No meg turkálunk az aurában!
UTÓIRAT
Egy rendhagyó kezelést is meg kell említeni, melyet jelenleg tudtommal
hazánkban még nem tanítanak, pedig igény lenne rá, de kényes témája szinte
tabu a hivatalok ügyfolyam tengerében. Rögtön a törvénytelenséget feltételezik
róla, pedig a helyesen végzett kezelés semmi kivetnivalót nem tartalmaz. Persze
48
az, hogy egy tanfolyam elvégzése után a tanultakat ki, hol, mikor és kivel
alkalmazza, azt nem lehet tudni. Az viszont biztos, hogy sokkal nagyobb
figyelemmel lesz a másik iránt, mint addig bármikor.
SZEX MASSZÁZS
Már a név hallatán is megindulnak az emberekben a kaján gondolatok, pedig
szó sincs semmiféle „taperolásról”.
A szex masszázs a szervezet lelki áthangolása a test érzéki érintése és
gondolattársítások által, kihagyva az elsődleges nemi - erogén szervek érintését.
Fontos a szeretet érzése, a ritmusos ringatás, az emlékképek ébresztése,
vágyakozások felkeltése. Tökéletes az eredmény, ha a páciens, lebegős,
borzongós esetleg orgazmusos élményt él át. A terapeutától abszolút korrektséget
és titoktartást követel.
FIGYELEM!
Az, aki a nemi szerveket érintve juttatja el a pácienst az esetleges
orgazmusig, vagy közösül vele, az nem szex masszázst művelt, hanem
prostitúciót. /Pl. Miskolcon a szex masszőr, vagy Thaiföldön a szex szalonok
szolgáltatásai. /
49
KÜLÖNLEGES MASSZÁZSKEZELÉSEK
Víz alatti masszázs: ezt szó szerint kell érteni. A páciens a kádban, vagy a
medencében van, s a masszőr a testet a vízbe nyúlva masszírozza. /Ma már nem
gyakorolják. /
Zuhanymasszázs: A páciens a zuhany alatt fekszik a padon, a kezelő a
folyamatos vízsugár alatt masszírozza.
Szárazkefe-masszázs: A simító masszázs
különleges formája, melyet különösen ágyban
fekvő betegeknél ajánlják a bőr-hyperaemia
keltésére. Legjobban bevált a letompított hegyű
perlonkefe. Körkörös, vagy hosszú mozdulatokkal
dogozunk. Az egész test kezelése 15-20 percet
vesz igénybe.
Vibrációs készülékkel történő masszázs:
A masszázsfogások közül a vibrációt tudjuk
gépi úton alkalmazni. Nagy előnye, hogy a
masszőrt
a
vibráció
nehéz
munkájától
tehermentesíti.
Víz alatti vízsugármasszázs: más néven tangentor (érintőleges nyomás)
kezelés. A kezelő nagy nyomású, különféle keresztmetszetű vízsugárral
masszírozza a nyakig vízben fekvő pácienst, a masszírozás élettani szabályai
szerint. Az időtartamot, a területet és a víznyomás erősségét az orvos határozza
meg.
50
Gépi masszázs.
Gépi masszázs: A vibráció iránya szerint van vertikális és horizontális
masszírozó gép. (Gyógyászathoz nem soroljuk be a civilek számára gyártott
vibrációs masszírozó ágyakat és fotelokat, bár mindegyike kellemes élményt
nyújt.)
Kétféle megoldású gépi masszázs létezik:
- közvetlen, melynél a kezelő irányítja a beteg testével közvetlenül
érintkező vibrációs kezelőfejet.
- közvetett, melynél a kezelő a kézfeje közbeiktatásával használja ki a
gép rezgéseit.
Vibrációs készülékkel történő masszázs:
A masszázsfogások közül a vibrációt tudjuk gépi úton alkalmazni. Nagy
előnye, hogy a masszőrt a vibráció nehéz munkájától tehermentesíti. (Olyan
területeken is végezhetjük, ami a kézi masszázs számára nehezen elérhető, pl.
orrüreg). Hátránya, hogy nem tudjuk pontosan érzékelni, mikor van szükség
erősségének változtatására.
A készüléket elektromotor hajtja. A beteg bőre és a készülék között az
érintkezést különféle közdarabok teszik lehetővé. Ezek különféle nagyságúak és
formájúak, mindig kezelendő testfelület nagysága és alakja szerint választjuk meg
őket. A műanyagból készültek a szövetekre erősebb, mélyebb, a gumiból
készültek pedig felületes és finomabb hatást gyakorolnak. Vannak infra
melegítősek, több ponton egyszerre dolgozó fotelok, ágyak, melyek masszíroznak,
vibrálnak, mindent ami kell, de nem pótolja az automatika a masszőr érző kezét.
Gyártanak ma már „chi” masszázsgépeket is.
A vibrációs készülékkel történő masszázs, mind az önmasszázs, mind az
idegen személy által végzett masszázs keretén belül elvégezhető.
Közvetítő anyagok és gyógyszerek használata a masszázs során.
A masszázs során különféle közvetítő anyagokat használhatunk céljaink
szerint.
Ingerhatásoknál lehetőleg ne használjunk semmiféle köztes anyagot, mert
csökkenti az ingerképzést.
Frissítő masszázsnál lehet hintőport, olajat, testápolót használni, valamint
szappant a fürdős masszírozásnál.
Gyógyító célzattal különféle lazító, vérbőség növelő és gyulladáscsökkentő
krémet használhatunk.
Masszírozó olajok: Általában minden „babaolaj” megfelel, Dr. Kelen, Innorheuma olaj, Perskindol olaj; Sixtus-oil és Guhl (Ausztria); Veleda és Campheroil
(Fro.); Rosa Graf olaj, …stb.
Vannak speciális frissítő, fájdalomcsillapító olajak és krémek, melyek kisebb
kiszerelésben kerülnek forgalomba, mert nem a teljes test masszírozására
alkalmazzák. Ezek a következők: Polar Bear, China Oil, Tiger Balsam (Red &
White), Szt. Lukács olaj, JHP Rödler oil / Japanisches Heilplanzenöl /(DBR),
Eucalyptus oil, Pheppermint oil, Krauter 101 - 103 oil (Ausztria), stb.
Általános masszírozó krémek: Naturland Sport krém, Perskindol gél, Innorheuma krém, Richtofit Sport krém, Richtofit Gyógynövényes krém, Murmelin.
Ezen kívül alkalmazható minden olyan bőrbarát testápoló, mely kellemesen
csúszik, felszívódik, és nem morzsálódik masszázs közben. (Pl. Mitia, Estrea)
51
Lazító vérbőség javító krémek: Decontractyl-baume (Fr.), Deep Head, Ben
Gay, Bayolin, Sportovka (Czh.), Emspoma (Czh. Usti Nadlaben).
Nagyon erős vérbőség okozó krémek: Nikoflex, Capsoderma, Gerosan,
Nicodam, Finalgon, Sloan, Dolpyc (Italia).
Gyulladáscsökkentő krémek: Fastum gél, Feldede krém, Flameril gél,
Dolobene gél, Voltaren krém, Diclofenac gél, Diclac gél, Phenylbutazon,
Butazolidin, Alpha-Chymotrypsin, Rheumon gél, Vipratox, Viprosal, Crotalgin,
Árnika krém, Pedi-relax.
Bevérzés és gyulladáscsökkentők: Thombophrob, Thromboreduct, Vanelitan,
Lasonil, Feketenadálytő krém, Aminoerg gél.
A felsoroltakon kívül igen jó hatásúak terápiás céllal a magyarországi
„Gyógyfürdő krémek” (Hévíz, Harkány, Hajdúszoboszló, Lukács fürdő, stb).
(Nagyon sok homeopatikus krém is forgalomba került, de erről nincs beható
ismeretem, és listám.)
Gyulladáscsökkentők hatását úgy lehet a legjobban kihasználni, ha
párhuzamosan gyógyszerelik a beteget. Rengeteget mozogás, torna szükséges
mellettük, hogy a szer oda hasson, ahol szükség van rá.
Kísérjük mindig figyelemmel az aktuális kínálatot!
Nem tértem ki a különféle kozmetikában alkalmazott „gyógykrémekre”.
(Pl. Zsírégető, Cellulitisz krém, Aloe készítmény sorozatra, stb.)
Áthangoló vagy előkészítő masszázs.
Minden masszázs áthangoló, a kezdeti alaphelyzethez képest. Minden
érintés reflexiót vált ki.
Áthangoló – előkészítő masszázs
Centrális kezelésnek nevezzük, és a szegment masszázsnál tárgyaljuk.
„A kezelés módszerét E. Dicke dolgozta ki, főleg kötőszöveti fogásokkal.
Célszerű azonban egyéb fogásokkal vegyíteni.
Célja a későbbi részmasszázshoz a lazított vegetatív tónus biztosítása.
A beteg ül, fejmagasságban támaszkodó kezére hajlik. A kezelő mögötte ül
alacsony zsámolyon. Ha hason fekszik, homloka alá teszi a kezét, a kezelő
mellette áll.
1. Simítások a háton: kétkezes hosszanti a deréktól a nyakig.
2. Rombusfogás: kötőszöveti dörzsölés a lumbosacralis határtól kiindulva a
sacroiliacalis izületekig, majd a farkcsigolyák kezdetéig.
3. Periostealis kezelés a sacrumon (enyhe).
4. Fenyőfafogás: sacrumtól felfelé haladva a csigolyák harántnyúlványait a
felettük lévő tövisnyúlvánnyal kötjük össze, a nyaki csigolyákig.
5. Legyezőfogás: a sacroiliacalis izületek felé felülről és oldalról irányuló 4-5 cmes dörzsölő fogások.
6. Haránt húzások: a lumbosacralis izülettől kiindulva a derék oldal kontúrjáig,
lefelé a farkcsigolyákig.
7. Hosszanti húzások: a gerinc két oldalán 10-15 cm-es alulról felfelé haladva.
8. Fűrészfogás: a gerinc két oldalán váltott kezekkel.
9. Haránt húzások: a scapulákon a hónalj vonaláig, három osztatban.
10. Haránt húzások: clavicula alatti és feletti árokban.”
(Az „ ” -ben lévő Horváth János gyógymasszőr oktató alapján)
52
Többféle előkészítő masszázst tanítanak, de mindegyik lényege a
hátizomzat, főleg a paravertebrális izomzat alapos fellazítása. Csermely Miklósné,
régi tanárom szerint, csupán egy jó hátmasszázst végzünk a szegment kezelés
előtt.
A tétel hibája talán az „áthangoló” kifejezés, mert ide lehet sorolni a
következőket is:
A szegment masszázs során fellépő negatív jelenségek és azok
megszüntetése tételben szereplőket. A kezelőnek tudnia kell, hogy a kezelések
során hol áll fenn a tónuseltolódás veszélye, és ismernie kell az elhárítás módját.
Az egyes zsigeri szervek megbetegedése esetén, keringési zavaroknál a
háton elhelyezkedő kötőszöveti zónák változást szenvednek. A kötőszöveti
masszázs a kötőszövetből vegetatív áthangoló hatást indít el, ugyanis az
intersticiális (szövetek közötti) kötőszövet kapcsolatban van a vegetatív
idegrendszerrel.
Ennek
rehabilitációja,
áthangolása
a
kötőszöveti
masszázskezelés lenne. A kötőszöveti masszázsnál terápiás húzást alkalmazunk
a tónuseltolódások kiegyenlítésére.
Később a szegment masszázsnál újra tárgyaljuk.
Kontrakturák kezelése
Az izületi mozgásbeszűkülés (kontraktura) a mozgáspálya egyik vagy
mindkét irányában kialakulhat, többtengelyű izületek esetén egy, két, vagy mind
három fő mozgásaiban jelentkezhet.
Oka: a bőr hege - izmok zsugorodása - izület elváltozása.
Masszázsa:
Zsugorodott, tónusos, fájdalmas izomcsoportot óvatosan lazító fogásokkal, a
zsugorodott izomcsoporttal ellentétes atrofizált (sorvadt), petyhüdt izomcsoportot
pedig tonizáló (ingerlő, keményítő) fogásokkal kezeljük.
Masszázs után óvatos kimozgatást végzünk.
Kontraktúrák oldására az egyéni érzékenységnek figyelembevételével, a
betegség ismeretében hajtjuk végre.
Torna:
Kontrakturával ellentétes izomcsoportot erősítjük (innervációval, kis
mozgásokkal) és így oldjuk a mozgás beszűkülését. Jó hatású a kezelés előtt
alkalmazott jegelés.
Sem a masszázzsal, sem a kimozgatással, nem szabad a betegnek
fájdalmat okozni, mert ezzel növeljük a pszichés ellenállását és a kontraktúrát.
53
Testtájék masszázsok
Nehéz leírni e kezelések végrehajtási módját, csupán irányelveket lehet adni,
mert minden páciens és minden masszőr alkata más és más. A páciensek
problémái is különbözőek. Egyéni ízek szerint alakul mindig a végrehajtása.
Lényeg, hogy betartsuk a masszázs szabályait (Keringési irány állandó figyelembe
vétele, stb.).
Nyak és vállmasszázs
Kezelés alatt a beteg hason fekszik, vagy ül, a nyak és a váll lehetőleg laza
legyen. A karok a törzs mellett fekszenek kétoldalt. A bevezető fogás itt is a
simítás, melyet a vállcsúcstól kiindulva végzünk, a hajas fejbőr kezdetéig. A
simítás először egészen lazán történik, majd erősödik. Ezután áttérünk a
dörzsölésekre. Először tenyérrel, kisujjpárnával, ujjbeggyel dolgozunk. Igen
hatásos az ún. „fenyőfa” dörzsölés, melyet úgy végzünk, hogy a 3. - 4. ujjunkkal, a
csigolya harántnyúlványait összekötjük folyamatosan a felette lévő csigolya
tövisnyúlványával.
Ezt a kezelést kb. a háti II. csigolya magasságából kiindulva végezzük a
hajas fejbőr kezdetéig. A dörzsölések után rátérünk a gyúrásra. Ez lehet kétkezes
vagy egykezes. Először a trapézizmot gyúrjuk át, majd mélyülő fogásokkal a
mélyebb nyakizmokra hatunk. Ütögetéseket (különösen az ujjbegyekkel való
kopogtatások háti részen, legyező a trapéz felsőrészén), majd vibrációt
alkalmazunk az idegkilépéseknél és az esetleges myogelotikus csomóknál. A
kezelést simítással fejezzük be.
A fej és arc masszázsa
Kezeléskor a beteg fekszik, vagy
ül. A kezelő a fekvő beteg mögött ül,
vagy az ülő beteg mögött áll. A fejet
támasszuk meg. Az arcon először a
homlokot simítjuk felületes, majd
erősödő fogásokkal. A simítást két
kézzel, ill. második, harmadik ujjal
végezzük el. A simító fogások lassan
dörzsölésekbe mennek át, majd gyúró
redőképzések következnek. Három
szakaszban végezzük: hajas fejbőr
vonala, középvonal és szemöldök
vonalában, a homlok középvonalától
jobbra, majd balra. A homlok után az
orrgyöktől, szájzugtól és álltól a fülig
dolgozunk.
Az arc és a száj mimikai izmait körkörös simításokkal, dörzsöléssel és
vibrációval kezeljük. Arcideg bénulások esetén a bénult oldalon a homlok,
szemüreg körüli, a száj körüli és a mimikai izmok erőteljesebb, ingerlő gyúrása
szükséges. A másik oldalon az izomzatot vibráló, rázó fogásokkal lazítjuk. Az arc
oldalsó részén, ahol a háromosztatú (n. trigeminus) ideg kilép, dörzsölésekkel és
54
vibráló pontkezelésekkel kezelünk. A vibrációt az orrgyökön kétoldalt
megismételjük.
Az arc két oldalán enyhe, ujjbegyekkel történő ütögetéseket alkalmazunk. A
fejmasszázsnál, a hajas fejbőrön redőképzéseket végzőnk. A fej és az arc
masszázsa végén kétoldalt, haránt irányba, abroncsszerű vibrációs nyomást
gyakorlunk a fejre. Végül egy kombinált kisimítást végzünk a következőképpen:
két tenyerünket ráhelyezzük a beteg homlokára, oldalfelé simítjuk, majd előre az
állra, ujjak elől találkoznak, onnan hátra a tarkóra, fül mögött fordul a kéz és kisimít
a vállcsúcsra, onnan végig le a hátra. (Az arcmasszázs általában kozmetikus
feladata, ritkán tartozik a gyógymasszőr feladatkörébe.)
A következő leiratok idézőjelek között, Bády Réka tanítása szerint történnek:
„Simítás
Simítás (álltól középen fel a homlokig, majd oldalt vissza)
Homloksimítás keresztbe
Orrtőtől simítás a homlok fele (mind két oldalt)
Váltott kezes simítás (az arc egyik, majd másik oldala)
Dörzsölés
Homlok dörzsölése hüvelykujjal (orrnyeregtől a szemöldök felett, csak a
homloknál nyomok)
3.-4. ujjal átdörzsölni a homlokot (három részre osztva)
Szem körüli simító-dörzsölés 3.-4. ujjal (szem alatt simítok)
Orr átdörzsölése 3.-4. ujjal (három részre osztva, orrnyeregtől kiindulva az
orrcimpáig)
Szájkörüli simító-dörzsölés (3. Ujjal, a száj felső részét két részre osztva, az
alsót egyben)
Arcot három részre osztva: (simító-dörzsölés a 3.-4. ujjal)
Orrtól fülig
Szájtól fülig
Állcsúcstól fülig
Gyúrás
Kétkezes kiemelt gyúrás a homlokon (három részre osztva)
Kétkezes kiemelt gyúrás az arc három vonalán
(orrtól - fültőig, szájtól - fültőig, állcsúcstól - fültőig)
Vibráció
Szem feletti lyuk (szemöldök görbület kezdetén)
Külső-, belső szemzug
Arc - lyuk (a járomcsont alatt)
Halánték mind két oldalán
Ütögetés ujjbegyekkel (lágyan visszahúzva)
Simítással fejezzük be.
Simítással fejezzük be.”
Mellkas masszázs
A beteg a hátán fekszik, karjai lazán a törzs mellett vannak.
55
A masszázs felületes és mély simításokból és dörzsölésekből áll, valamint a
mellizom gyúrását kell elvégezni.
A bevezető simításokat cikk-cakkos lehúzások követik a két mell között.
(Óvatosan, a mell mirigyeket kerülni kell.)
Hosszanti simításokat haránt irányú simítások követik.
A mellcsont felett és a bordák porcos részein, mellizmon dörzsölünk a váll
irányában, majd laterálisról jövünk fel a szegycsont felé a bordák lefutásának
irányában. Átdolgozzuk az elülső fűrészizmot és a bordaközöttieket is.
A mellizmot átgyúrjuk és megpróbáljuk a fűrészizmot is kezelni kétkezes
kiemelt gyúrással.
Ütögetni, paskolni csak gyengéden szabad, leginkább a kopogtatást
alkalmazzuk a tüdő felett.
Ülő helyzetben nyomásos vibrációt végzünk a levegő kifújása idején (mellkas
intermittáló nyomása), vagy mellkas felrázást.
Masszázs befejező fogása a megnyugtató simítás.
Hasmasszázs
Indikációja: székrekedés.
„Masszázs iránya: vakbéltől vastag bél lefutás, a hólyagnál átsiklunk
A beteg a hátán fekszik. Lábait talpára helyezzük!
Először simítást (körkörös váltott kezes simítás) végzünk az óramutató
járásával megegyezően a vakbéltől kiindulva a vastagbél lefutása szerint.
Harántsimítás (oldalról, a test mediális vonala irányába, ott kezenkénti
oldalváltás)
2 kezes hosszanti simítás (az egyenes hasizmon)
Terhelt tenyeres simítás (vakbéltől vastag bél lefutás irányában)
Dörzsöléssel folytatjuk.
3-4. ujjal dörzsölés (körkörösen a vastagbél lefutásának irányában)
3-4. ujjal egyenes hasizom átdörzsölése
3-4. ujjal a külső ferde hasizmok átdörzsölése (haránt irányban)
Ezután párhuzamos, felszínes gyúrást alkalmazunk:
Két kezes kiemelt gyúrás (egyik oldal, másik oldal az egyenes hasizmon)
Két kezes kiemelt gyúrás a külső ferde és haránt hasizmokon
Plesselés (oldalról a test mediális irányába)
Ezt követően körkörös simításokat, majd váltott kezes simításokat
alkalmazunk.
Végül a hasüreg rezegtetése következik:
Vibráció az egyenes hasizmon
Vibráció a külső ferde hasizmokon
Medence felrázás (beleakaszkodunk a medence-lapátba és vibrálni felfelé befelé)
A simítással fejezzük be a kezelést.”
(„-„ között Bády Réka gyógytornász útmutatása alapján)
56
A has masszázsnak szigorú ellenjavallatai vannak. Ezek a következők:
- az emésztőszervek és a hashártya heveny vagy fél-heveny
megbetegedései
- összenövések
- sérvek
- lép, máj megbetegedései
- minden rosszindulatú folyamat
- menstruáció
- terhesség
- A has masszázst néhány órával az étkezés után szabad csak elvégezni.
Kezelés előtt a beteg ürítse ki a hólyagját. A has masszázst csak orvossal
megbeszélve szabad elvégezni.
Derék és hát masszázs elmélete
Gerinc görbületei:
Nyaki lordosis
Háti kyphosis
Ágyéki lordosis
Szakrális /kyphosis/
Előre domború ⇒ Lordosis, Előre homorú ⇒ Kyphosis
Oldalirányú görbületek ⇒ Scoliosis
Ezeknek kombinált helyzete is képzi a gerinc állandósult elcsavarodását.
Hátmasszázs
Beteget hasra fektetjük, homlokát kezével támasztjuk alá. Figyelnünk kell
arra, hogy a beteg teljesen vízszintesen feküdjön. A hát és a derék izmai lazák
legyenek. Túl erős lordosis esetén a has alá párnát teszünk. Folyamatos
kontaktus legyen!
A kezelést alulról felfelé irányuló, hosszanti simítással kezdjük,
(keresztcsonttól kiindulva a vállakig) mely kezdetben felületes, majd fokozatosan
mélyül. Kezünket a gerinc két oldalán visszük felfelé, egészen kitérve a
vállcsúcsokra. A visszajövetel cikkcakkos lehúzással történik a haránt irányú
simításokra. A hát oldalsó felszínét félkörös simításokkal kezeljük, mégpedig
mindkét oldalon egyformán.
Kétkezes simítás Lentről, a gerinc két oldalán a paravertebralis izmokon
fel a nyakszirtcsontig, ki a vállcsúcsokig, majd oldalt vissza le a kiindulási helyig.
Váltottkezes simítás A gerinc egyik oldalán lentről felfelé, majd a másik
oldalon is. Lehet fentről lefele, vagy akár a macskatalp fogással is.
Körkörös simítás A gerinc egyik, majd a másik oldalán a hónalj irányában.
Haránt simítás A gerincre merőleges irányban, lentről felfele váltott kézzel.
A gerinc felett hangsúlytalan.
Nyolcasok és terhelt nyolcasok A keresztcsont felett és a lapocka körül
haránt, valamint hosszanti nyolcas a gerinc mind két oldalán.)
Terhelt tenyeres simítás Egyik kéz a másikon. Simítás a gerinc mind két
oldalán lentről felfelé, vissza hangsúlytalanabban.
Terhelt „U” betűs simítás A gerinc mind a két oldalán, lentről felfelé. Az
„U” a gerinc felé „nyitott”
57
Ezután a dörzsölések következnek Először tenyérrel, kisujjpárnával
dörzsölve haladunk lentről fölfelé. Ennél a fogásnál is cikkcakkosan húzzuk vissza
a kezet és mindig erőteljesebben haladunk vissza. Rátérünk az ujjbegyes
dörzsölésre. Itt használjuk a már előbbiekben ismertetett gyalu-, vasaló- és
fűrészfogásokat.
Vasalófogás Egész tenyér a háton, tenyérgyökön a hangsúly. Jobbra-balra
mozgatva lentről felfelé haladva.
Gyalufogás Félig behajtott ököllel, az ujj bütykök vannak lent, előre
haladok kb. 10 cm-t és simítással kicsit visszajövök. Ezt ismételjük folyamatosan a
gerinc mind a két oldalán.
Dörzsölés tenyérgyökkel A paravertebralis izmokon, a gerinc mind két
oldalán.
Dörzsölés 3.-4. ujjal Befelé, a gerinc felé körzök a gerinc mind két oldalán.
Dörzsölés hüvelykujjal A gerinc mind a két oldalán tőle „elfelé” körzök.
Ún. pálma.
Gereblyefogás A gereblyézéshez hasonló, a bőr feszességétől függő
mozgáshatárral bíró fogás, melyet terpesztett ujjal, kétkezesen szinkronban,
enyhén a gerinc felé húzunk.
Fenyőfafogás Az alsó csigolya harántnyúlvány végét összekötöm a felette
lévő csigolya tövisnyúlványával, majd kihúzok azon csigolya harántnyúlványának
végéhez, s így folytatom a sort felfelé. Hangsúly a harántnyúlvány-vég és a tövis
összekötésén van. Középső, gyűrűs és kisujjal dörzsölünk.
Fűrészelő dörzsölés Egymással szembe néző két kéz tenyerének élével,
egy mással ellentétes, gyors mozdulatokat végzünk, alaposan lenyomva a kézélt.
Haladunk a gerincoszlop mind két oldalán, hosszanti és haránt irányban.
Fürkészelő dörzsölés Egymással szembe néző két kéz élének közé kis
redőt képzünk. Kígyózva, hol egyikkel - hol a másikkal kicsit előre haladva, felfelé
megyünk, úgy, hogy a redő folyamatosan a két kéz között marad. (A redőképzés
és annak vitele miatt inkább a gyúrás fogalmát meríti ki! )
Smiss fogás Haránt irányban állva, a két kéz tenyérrel összeérve,
szemben egymással, radikális nyomás mellett, szétsöprő mozdulatot végzünk. A
gerinc mind két oldalán, araszolva, de folyamatosan végezzük ezt a fogást.
Smiss cipó Két kézzel folyamatosan forgatós cipóformázás, lentről felfelé,
a gerinc mind két oldalán. (Ez is inkább a gyúráshoz tartozna.)
Hernyó dörzsölés Behajlított ujjakkal szinte doboló – forgató mozdulatokat
és haladást végzünk a második ujjperccel.
Széles hátizom átdörzsölése (Tenyérgyökkel és a 3-4. ujjal.)
Lapockát körbe dörzsölni (3-4. ujjal a lapocka alá dolgozunk /m. subscapularis/.
- 1. A lapocka külső éle, lentről felfelé.
- 2. A lapocka felső éle.
- 3. A lapocka belső éle lentről felfelé.)
Lapocka feletti rész átdörzsölése (Tenyérgyökkel, 3-4. ujjal, hüvelykujjal,
hernyózással.)
Lapockaemelő izom /m. levator scapulae/ átdörzsölése (3-4. ujjal, hüvelykujjal,
hernyózva.)
Csuklyásizom felső részének átdörzsölése (Tenyérgyökkel, 3-4. ujjal,
hüvelykujjal.)
58
A hátizomzat gyúrását hosszanti párhuzamos gyúrással kezdjük. Az
ágyéktájtól indulunk ki és haladunk felfelé egyre erőteljesebben. A hát oldalsó
felszínét félkörös gyúrással kezeljük, mégpedig mindkét oldalon egyformán. Ezt
követi a párhuzamos harántgyúrás, majd a hát hosszú izmainak hosszanti kiemelt
gyúrása. A hosszanti izomgyúrás befejeztével a csuklyás izom kezelésére kerül
sor, majd a hátsó hónaljredő izmát, a széles hátizmot masszírozzuk kétkezes
gyúrással. A lapockatáj izmait körkörös fogásokkal kezeljük.
Egykezes kiemelt gyúrás (ollózás): A gerinc mind a két oldalán, lentről
felfelé. Megmunkáljuk a széles hátizmot és a trapéz felső részét is.
Kétkezes kiemelt gyúrás: A paravertebrális izmokon a gerinc mind a két
oldalán lentről felfelé végezzük, majd hozzá vesszük a széles hátizmot és a
trapézizom felső régióját is.
Haránt gyúrás: Lentről felfelé haladva a gerinc vonalára merőlegesen, két
kézzel, egymással ellentétesen, toló és húzó mozgást végzünk.
Körkörös gyúrás: Lentről felfelé haladó irányban, két kézzel, egymással
ellen irányba körkörösen mozdulva, redőt képzünk a két kéz között. A gerinc mind
két oldalán átdolgozzuk az izmokat.
Félkörös gyúrás: Hasonló az előzőhöz, de az egyik kéz stabilan fekszik a
fogásban, míg a másik húz hozzá félkörben egy redőt. Váltakozva is lehet
végezni.
Plesselés (görgetett redőgyúrás): Kiemelek egy redőt a hüvelykujj és a
többi négy ujj közéfogva. A hüvelykujjal előre tolom a redőt és „gyalogolok” előre a
többi négy ujjal. Lentről felfelé haladok a gerinc két oldalán. Két kézzel egyszerre
érdemes végezni a gyakorlatot.
Vongálás (tátika): Egymástól 7-8 cm-re tartott, párhuzamos két kézzel, mind
két kéz hüvelyk-, mutató- és középsőujjával kiemelek egy redőt. A redőt
összenyomom egymáshoz közelített kézzel, majd ellenirányba széthúzom. Lentről
felfelé haladunk fogásonként.
Redőtolás változatok:
- Két kéz egymással szemben 5-6 cm-re. Mind két kézen terpesztett
hüvelyk és mutatóujj. Két kéz egymáshoz közelítésével képzem a
redőt.
- Az egyik kéz stabil tenyéréllel a háton, a másik tőle 8-10 cm-re
ujjbegyekkel a bőrre nyomva. Az ujjbegyek, közelítve a másik kézhez,
képzik a redőt.
Ezek után a hát egész felületét két kézzel simítjuk.
Végül egy erőteljes simítás után következnek az ütögetések, ujjbegyezés,
paskolás, vágás és hanyintott öklözés.
Paskolás légpárnával: A gerinc két oldalán, a bordakosár felett végezhető.
Kanálszerűen púposított kézhát alatti légpárnával dolgozunk. Pufogó, tompa hang.
Paskolás tenyérrel: A gerinc két oldalán, csak a bordakosár felett
végezhető. Feszített váltottkezes tenyérrel érintjük a hátat, mely ez esetben
élesen csattan.
Kopogtatás: Váltottkezes, „kilőtt” ujjakkal érintjük a hátat, mely tompa mély
hangot ad. A gerinc két oldalán, csak a bordakosár felett végezhető.
Vágás kisujjszéllel (legyező): A kéz ujjai legyezőszerűen szétnyitva.
Csuklóból indított mozdulatnál, először a kisujjszél érkezik a bőr felületére, majd
ehhez az ujjhoz hozzá csapódik a következő, és ahhoz a következő, stb. Ütögetős
rezgés sorozat képződik ezzel. Váltott kézzel végezzük, párhuzamosan egymás
59
mellett csapkodva. Vigyázzunk a gerincre nem ütünk! A trapéz felső régióján
alkalmazzuk.
Hanyintott öklözés is szerepel az ütögetések listájában, de azt csak
robosztus izomzattal rendelkező háton szabad alkalmazni. Váltogatott kézzel
magunk felé kanalazunk, lazán ökölbe szorított kézzel.
Alulról felfelé haladó irányban vibrálunk, zárt ujjakkal a csigolyák
tövisnyúlványa felett végezzük.
Teljes tenyérrel: Terpesztett ujjakkal végzett, horizontális vibráció, lentről
felfelé, vagy visszafelé haladva.
Tenyérgyökkel: Bordakosáron, levegő kifúvatása mellett, nyújtott karos,
vállból indított, vertikális irányú vibráció.
3.-4. ujjal: Myogelotikus csomókon. Meredek kéztartás. Vertikális irány.
Tenyéréllel: Gerinc mellett. Vertikális irány.
Simítással fejezzük be. Általában a hármas lesimítás a fogás vége (trapéz
felső részéig – lapocka aljáig – bordakosár aljáig).
Lumboglutealis szakasz masszázsa
Kezelés menete hasonló a hát masszázshoz. Az esetek nagy többségében a
beteg hason fekszik, hasa alá kispárnát helyezhetünk az erős lordosis miatt.
(Némely esetben, ha a hason fekvés akadályozott, a beteget az oldalára
fektetjük.)
A lumboglutealis szakasz a trochanter major-tól a bordakosárig (Th12
csigolyáig) terjed.
Simítással kezdjük a kezelést, amelyet hosszanti, haránt irányban és
félkörösen végzünk. Kicsit belevesszük a combizomzat felső szakaszát is.
Simítások
Kétkezes hosszanti simítás (farizmok és a lumbális szakaszon)
Váltottkezes hosszanti simítás (farizmok és a lumbális szakaszon)
Körkörös simítás (csak a gluteuson)
Haránt simítás (farizmok és a lumbális szakaszon)
8-asok (csak a keresztcsontnál)
Terhelt tenyeres simítás (farizmok és a lumbális szakaszon)
Terhelt kör a gluteuson (jó nagy kört írunk le)
Terhelt 8-asok (keresztcsonton)
Terhelt „U” betű (csak a lumbális szakaszon)
Utána dörzsölésre kerül sor, amelyet főleg a keresztcsont felett és a
nagytompor-tájon végzünk el.
Dörzsölések
Vasalófogás (farizmok és a lumbális szakaszon)
Gyalufogás (farizmok és a lumbális szakaszon)
Dörzsölés tenyérgyökkel (a gluteust 3 részre osztva a nagytomportól kezdve
+lumbális szakasz)
Dörzsölés 3.-4. ujjal (gluteust 3 részben + lumbális szakasz)
Dörzsölés hüvelykujjal (gluteust 3 részben + lumbális szakasz)
Hernyó dörzsölés (farizmok és a lumbális szakaszon)
Fűrészelő dörzsölés (csak a lumbális szakaszon)
60
Smiss fogás (csak a lumbális szakaszon)
Smiss cipó (farizmok és a lumbális szakaszon)
Fürkészelő dörzsölés (csak a lumbális szakaszon)
Ezután párhuzamos gyúrásokat alkalmazunk, amelyeknek erőssége mindig
mélyebb, majd hosszanti izomgyúrást végzünk a törzsfeszítő izomzaton a
hátmasszázsnál leírt szabályok szerint. Ezt követi az ellazított farizmok gyúrása
két kézzel.
Gyúrások
Egykezes kiemelt gyúrás (farizmok és a lumbális szakaszon)
Kétkezes kiemelt gyúrás (több részre osztva a gluteust + lumbális szakasz)
Körkörös gyúrás (farizmok és a lumbális szakaszon)
Vongálás (ha lehet akkor a farizmok és a lumbális szakaszon)
Plesselés (csak a lumbális szakaszon)
Haránt gyúrás (farizmok és a lumbális szakaszon)
Ezután ütögetéseket alkalmazunk.
A lumbális rész felett tilos ütögetni, paskolni a vesék miatt!
Ütögetés
Paskolás (farizmok)
Vágás (csak a farizmokon)
Hanyintott öklözés (csak a farizmokon)
Befejezésül egypár simítást alkalmazunk, majd felrázzuk a far izomzatát, öt-öt ujjal
megfogva, a vállizülettel laza, vibráló mozgást végzünk.
Vibráció (horizontál szerűen)
Egész tenyérrel
Tenyérgyökkel
Kisujjszéllel
Egy pontban: ülőgumó, nagytompor, csípőlapát széle, nervus ischiadikus
kilépésénél.
Levezető fogásként lumbális gerinchúzást végzünk (deréknál a karokat
egymásmellé helyezzük, tenyereinket összetámasztva elkezdjük lefele nyomás
mellett könyökeinket egymástól eltávolítani. A kezelést simítással fejezzük be.
Kimozgatásként a lumbális gerinc hanyattfekvős rotációját végezzük el, a
lábak talprahúzása mellett.
Gyógymód: speciális gyógytorna, úszás, masszázs.
Felső végtag masszázsa
Simítások (ujjaktól a vállig): /hanyattfekvésben, kar lazán a test mellett /
Két kezes hosszanti simítás az ujjaktól a vállig
Váltott kezes simítás
Körkörös simítás
Harántsimítás
A kéz átdolgozása:
61
Az ujjak átsimítása, átdörzsölése (kis ujjtól kezdve)
Kézközép-csontok közötti rész átsimítása, átdörzsölése (hüvelykujjal)
Hypothenart, thenart, mesothenart átsimítása, átdörzsölése (hüvelykujj,
tenyérgyök esetleg gyalu, hernyó)
62
Dörzsölések (kézfejtől a vállig) /Kart csuklónál felemelni! Biceps és triceps is!/
Vasalófogás
Gyalufogás
3-4. ujjal
Hüvelykujjal
Hernyófogás
Gyúrások (kézfejtől a vállig)
1 kezes kiemelt gyúrás (egy kézzel rögzítve)
2 kezes kiemelt gyúrás (csak fektetett karnál)
Körkörös gyúrás (csak fektetett karnál)
Harántgyúrás (csak fektetett karnál)
Mángorlás (vállunkra támasztott kézzel)
Ütögetések
Paskolás légpárnás tenyérrel, ha az izom mérete megengedi.
Vágás a nagyobb izmokon, leginkább legyezősen.
Hanyintott öklözés? (csak a delta izmon, de ott is csak laza ujjakkal)
Vibrációk, felrázás, szitálás
Egész tenyérrel
Tenyérgyökkel
Terhelt tenyérrel, nagyujj átfogva
Könyöknél két pontban ujjbeggyel
Delta tapadásánál ujjbeggyel
Tenyérbe fogott laza triceps lötyögtetős felrázása. Szitálása a többi izomnak úgy,
hogy az izmot a kisujj és a hüvelykujj közéfogjuk és oldalirányú mozgással
„szitáljuk”.
Kirázás (egyik kézzel a páciens kezét a csuklónál megfogom, a másikkal a
vállánál rögzítem és enyhén húzva, gyors mozdulatokkal, enyhén oszcillálva
kirázom)
Simítással fejezzük be!
Felső végtag kimozgatása
„V-II. ujj (kisujjtól a mutatóujjig)
DIP: Distalis InterPhalangealis
PIP: Proximalis InterPhalangealis
MCP: MetaCarpoPhalangealis
I. ujj (hüvelykujj)
IP: InterPhalangealis
MCP: MetaCarpoPhalangealis
CMC: CarpoMetaCarpalis
1 tengelyű hengerizület
1 tengelyű hengerizület
korlátozott gömbizület
(középsőnél csak adductio)
flexio – extensio
flexio – extensio
flexio – extensio
abductio – adductio
circumductio
1 tengelyű hengerizület
1 tengelyű hengerizület
nyeregizület
(2 tengelyű nyeregizület)
(kisujj felé ívelten)
flexio – extensio
flexio – extensio
flexio – extensio
abductio – adductio
oppozitio - repozitio
circumductio
63
Csukló (nyújtott kéz)
Articulatio radiocarpea
2 tengelyű tojásizület
Alkotják: - a radius
(tenyér)
- proximalis kéztőcsontok, (kivéve borsócsont)
Könyök
Articulatio humeroulnaris
Articulatio humeroradialis
(fel)
Proximalis radioulnaris
összetett izület
1 tengelyű hengerizület
gömbizület
forgóizület
dorsalflexio (kézhát)
volar(palmar)flexio
ulnardeviatio (kisujj felé)
radialdeviatio (hüvelykujj
felé)
circumductio
flexio – extensio
pronatio (le) – supinatio
tenyér a vállhoz („kevert”)
tenyér az asztalhoz
(„kevert”)
kézhát a vállhoz („kevert”)
kézhát az asztalhoz
(„kevert”)
Váll
Articulatio humeri
gömb vagy szabadizület
Váll lefogva, könyök alá nyúlva és alátámasztva
nyúlás)
Alkotja a lapocka (scapula) és a felkarcsont (humerus)
90 felett vállövi mozgás is van benne
flexio – extensio
/haránttengely/
(hajlított karral fej fölé,
és farzsebbe
abductio – adductio
/sagittális (test mellett,
oldalra
fel, test mögött elhozni)/
abductio – adductio
horizontális (vízszintes)
(oldalra kaszálunk)
ki- berotatio
circumductio”
Bády Réka tanítása alapján!
64
Alsó végtag masszázsa
„Hanyatt fekvő helyzetben (lábujjaktól a combtőig)
Két kezes hosszanti simítás
Váltott kezes simítás
Körkörös simítás
Harántsimítás
Terhelt tenyeres simítás
Intermittáló fogás (kezek egymás mellett, átfogjuk a végtagot és enyhe nyomást
adunk, térd felett kezdjük)
Lépegetős intermittálás
Kiemelős intermittálás
Lábujjak átdolgozása (simítás, dörzsölés)
Külső talpél átdolgozása
Lábközépcsontok átdolgozása (simítás, dörzsölés)
Belső talpél átdolgozása (hüvelykujj)
Talp átdolgozása sarok felé (tenyérgyök, gyalu, hüvelykujj + lehúzás)
Sarok átdolgozása (tenyérgyök, 3-4. ujj, hüvelykujj)
Boka körül (körkörös)
Vasalófogás
Gyalufogás
Dörzsölés tenyérgyökkel
Dörzsölés 3-4. Ujjal
Dörzsölés hüvelykujjal
Hernyófogás
1 kezes kiemelt gyúrás
2 kezes kiemelt gyúrás
Körkörös gyúrás
Harántgyúrás
Mángorlás
Felrázás, szitálás
Vibrálás (egész tenyér, tenyérgyök)
Vibrálás (egy ujjal vagy 3-4. ujjal) térd két oldala, combtő, ülőgumó
Paskolás
Vágás
Hanyintott öklözés
Húzás vibrációval
Simítással fejezzük be!
Hason fekvő helyzetben:
Két kezes hosszanti simítás
Váltott kezes simítás
Körkörös simítás
Harántsimítás
65
Terhelt tenyeres simítás
Intermittáló fogás a bokától
Lépegetős intermittálás
Kiemelős intermittálás
Talpat felemeljük
Külső talpél átdolgozása
Belső talpél átdolgozása
Talp átdolgozása
Sarok átdolgozása
Achilles (hüvelykujj, 3-4. ujj)
Boka körül (körkörös)
Vasalófogás
Gyalufogás
Dörzsölés tenyérgyökkel
Dörzsölés 3-4. ujjal
Dörzsölés hüvelykujjal
Hernyófogás
1 kezes kiemelt gyúrás
2 kezes kiemelt gyúrás
Körkörös gyúrás
Harántgyúrás
Mángorlás
Felrázás, szitálás
Vibrálás
Vibrálás (egy ujjal vagy 3-4. ujjal) térd két oldala, nagytompor
Paskolás
Vágás
Hanyintott öklözés
Kirázás húzással
Simítással fejezzük be!”
Alsó végtag kimozgatása
„V-I. ujjnál egyszerre végzem el:
DIP: distalis interphalangealis
PIP: proximalis interphalangealis
1 tengelyű hengerizület
1 tengelyű hengerizület
V. ujjtól kezdve, külön-külön végzem el:
MTP: metatarsophalangealis
korlátolt gömbizület
I. ujjat (öregujj) külön átdolgozom:
(a bütyök kialakulásának megelőzése miatt nincs adductio)
flexio – extensio
flexio – extensio
adductio – abductio
flexio – extensio
abductio
circumductio
66
Harántboltozat kiemelése: két mutatóujj a lábfejen egymás mellett és „kenyértörés”
Bokaizület (Articulatio talocruralis)
Felső ugróizület
1 tengelyű hengerizület
Alkotja: bokavilla (sípcsont és szárkapocs) és az ugrócsont
(egyik kézzel a sarok átfogva, másik kézzel a lábfej átfogva)
Alsó ugróizület
összetett izület
Alkotja: ugró-, sarok- és a csajkacsont
egyik kézzel a bokát lefogom, másik kézzel a lábfejet fogom
teker
egyik kézzel a bokát lefogom, másik kézzel a talpat fogom
dorsalflexio
plantarflexio
)
inversio (lábfej befelé
eversio (lábfej kifelé teker)
circumductio
Térdizület (Articulatio genus)
1 tengelyű hengerizület
Alkotja: sípcsont, patella, combcsont
Patella kimozgatása (két ujjba fogva) medialis-lateralis és proximalis-distalis irányba
Sarkat és térdet (felülről) fogjuk és a sarkat a fenékhez toljuk
flexio
Kinyújtjuk a lábat, a térden levő kezet a térd alá csúsztatva
extensio
Térdet fentről fogom, a másik kézzel a sarok átfogva, úgy hogy a
kül- és belbokát is fogom és hajlított lábnál a lábfejet rotálom
Hajlított térd mellett kisfokú
rotatio
Csípőizület (Articulatio coxae)
gömb(dió)izület
Alkotja: csípőcsont, szeméremcsont, ülőcsont
Térdet és a bokát fogom, térd a hashoz flexio
Kinyújtom a lábat úgy, hogy a térd alá kerül a kéz
Egyik kéz az azonos oldali csípőlapáton, másik kézzel
a bokát fogjuk és kifelé húzzuk a kinyújtott lábat
Ugyanaz, mint az előbb, csak befelé visszük a lábat úgy, hogy
a másik lábat behajlítjuk és az alá visszük
Hajlított térddel (kb. 90 fok) a combot magamhoz fogva
a lábszárat rotálom
extensio
abductio
adductio
berotatio (kifelé tekerem)
kirotatio (befelé tekerem)
circumductio
Patrik teszt: hajlított láb, talp a másik térd mellett, az ellenkező oldali csípőlapátot lefogom és a
behajlított lábat kifelé hajlítom (Tilos rugóztatni!!!)”
Lúdtalp masszírozása
A kezelés lábujjtól a térdig tart. A végén kimozgatjuk a lábujjakat és a bokát.
Általános leírás:
Előkészítés
Két kezes hosszanti simítás (a lábujjaktól a térdig)
Váltott kezes simítás (lábszáron)
Körkörös simítás (lábszáron)
Terhelt tenyeres simítás (lábszáron)
Részletes átdolgozás a lábfejen
Lábujjak simítása, dörzsölése (V-I. ujjig)
Külső talpszél átdolgozása (tenyérgyök, hüvelykujj)
Lábhát átdolgozása
Belső talpszél átdolgozása (tenyérgyök, hüvelykujj)
67
Talp átdolgozása (tenyérgyök, gyalu, hüvelykujj, egykezes hernyó – az ujjaktól a
sarok felé)
Sarok átdolgozása dörzsöléssel
Boka körül átdolgozni (3-4. ujjal, körkörösen)
Munkálatok a lábszáron
Vasalófogás a lábszáron
Gyalufogás a lábszáron
Tenyérgyökkel dörzsölés a lábszáron
3-4. ujjal dörzsölés a lábszáron
Hüvelykujjal dörzsölés a lábszáron
Egy és kétkezes kiemelt gyúrás a lábszáron
Harántgyúrás a lábszáron
Mángorlás a lábszáron
Szitálás a lábszáron
A lábujjak vezetett passzív kimozgatása
A boka vezetett passzív kimozgatása
Nyújtásos vibráció
Lúdtalp masszírozása testhelyzetváltással
Hanyatt fekve talpra húzatom a lábakat. Hasra fektetve a pácienst, a bokája alatt
alátámasztom párnával.
Talpra húzva: (hajlítók - feszítők)
2 kezes hosszanti simítás
Váltott kezes simítás
Dörzsölés tenyérgyökkel
3-4. ujjal dörzsölés a lábikrán
Boka körül átdolgozni
hüvelykujj)
Hason fekve:
2 kezes hosszanti simítás
Váltott kezes simítás
Körkörös simítás
Terhelt tenyeres simítás
Talp átdolgozása (gyalu, tenyérgyök,
Sarok
tüskénél)
1 kezes kiemelt gyúrás
hüvelyujj, 3-4. ujj)
2 kezes kiemelt gyúrás
Mángorlás
Felrázás, szitálás
Vibráció
átdolgozása
(sarokcsont
Achilles ín átdolgozása (tenyérgyök,
Boka körül átdolgozni
Vasalófogás a lábszáron
Gyalufogás a lábszáron
Dörzsölés tenyérgyökkel a lábszáron
Dörzsölés hüvelykujjal, leginkább a
lábszáron
Lábakat kinyújtva:
Simítás
Ütögetés a feszítőkön
Egy kezes kiemelt gyúrás a lábszáron
Két kezes kiemelt gyúrás a lábszáron
Körkörös gyúrás a lábszáron
Harántgyúrás a lábszáron
Mángorlás a lábszáron
68
Ütögetés, vágás kézéllel és kisujjszéllel
Vibráció, felrázás, szitálás
Simítás
Kimozgatás az ujjakon és a bokán
A lábszáron
Dörzsölés
lábszáron
hüvelykujjal,
leginkább
a
Lábakat kinyújtva:
Simítás
Ütögetés a feszítőkön
Egy kezes kiemelt gyúrás a lábszáron
Két kezes kiemelt gyúrás a lábszáron
Körkörös gyúrás a lábszáron
Harántgyúrás a lábszáron
Mángorlás a lábszáron
Ütögetés, vágás kézéllel és kisujjszéllel
Vibráció, felrázás, szitálás
Simítás
Kimozgatás az ujjakon és a bokán”
(„-„ rész Bády Réka gyógytornász tanítása alapján készült)
Kiegészítő masszázs-fogások, kimozgatások
Kiegészítő masszázsfogásoknak nevezzük mind azokat a műveleteket,
melyek a klasszikus 5 svéd masszázsfogások között nem szerepelnek, de a
nyugati orvoslás elfogadottnak tekint.
Kirázás:
Egykezes és kétkezes kirázást végezhetünk. Általában húzóerőt is közlünk
közben. Végtagokon alkalmazzuk különféle testhelyzetekben. A végtagot
megfogva, le-föl, vagy jobb-bal oldalra folyamatosan rázzuk pár másodpercig.
Esetleg oszcilláló mozgást is végzünk közben.
Periosztális kezelés: (?)
A csonthártya kezelése folytán reflexiós hatásként a belső szervekben
vérellátási, tónusbeli, perisztaltikai és szekréciós változások jönnek létre.
Kötőszöveti masszázs: (?)
A bőr alatti szövetzónák egymással reflektorikus összeköttetésben vannak, s
ezt a kötőszövet húzó-toló simításos speciális kezelésével ingereljük.
69
Gyökkezelés:
A szegment masszázs egyik alapfogása a megfelelő reflexív megszakítási
műveleténél. A gerinc gerincvelői ideg kilépési helyének ingerlése dörzsöléssel,
melyet a hüvelykpárnával végzünk el körkörös mozgással. Mindig ezzel kezdjük a
szegment kezeléseket.(gyöki fellazítás) Valamint a szegment masszázs gyöki
fogásai közül a csavaró és a tövisnyúlvány fogás.
Intermittálás:
Végtagokon, szinte a masszázs bevezető fogásaként szoktuk alkalmazni
ödémásodás esetén, de még a következőknél is alkalmazzuk:
Frissebb keletű sérülések, duzzanatok, nem rég lezajlott gyulladások után,
törések – ficamok – rándulások utókezelésénél a gipsz eltávolítása utáni, kissé
fájdalmas kímélő szakaszban. Legenyhébb masszázsfogás, mely közben
tájékozódunk a bőr állapotáról.
Gyakorlatban a végtag törzsközeli részén kezdve, kezünkkel körkörös
nyomást gyakorlunk, és a felhalmozódott folyadékot a szív felé préseljük. A
nyomás megszüntetése után a végtag testtávoli részén összegyűlt folyadék a
kipréselt helyére áramlik. Ritmusos szívó-nyomó hatás jön így létre.
Visszafogással haladunk egyre lejjebb, s minden egyes visszafogást
végigkísérünk a törzsig.
Kimozgatás (mobilisation):
Kimozgatásnak nevezzük az izületeknek természetes mozgás határáig
történő módszeres mozgatását. Nem összetévesztendő a chiropractica, vagy a
yumeiho „túl” mozgatásával! Kontraktúrák oldására az egyéni érzékenységnek
figyelembevételével a betegség ismeretében hajtjuk végre.
Fej és váll kimozgatás elmélete
Váll kimozgatásai, kihúzásai
A beteggel mindig szemben állok, úgy végzem a fogásokat. Természetesen
a megfelelő területet minden esetben a kimozgatás előtt a svéd masszázs
alapfogásaival fellazítom. A kimozgatást a masszázs után végzem, és simítással
fejezem be.
1.) Váll mobilizálás: A beteg a hátán fekszik, az ágy szélére fektetem,
kinyújtott kezét a hónom alatt rögzítem, az ágyhoz közelebb lévő karom
becsúsztatom a válla alá, (a lapockát is beleértve), a másik kezemet a válla
fölé helyezem, enyhe húzással, a tenyeremmel és ujjaimmal 8-as alakú
kimozgatást végzek.
2.) Váll-nyak kihúzása: A hanyatt fekvő beteg mellett állok, az egyik kezem
az occipitalén, a másik kezem a vállcsúcson, először a két kezet távolítva
egy kis nyújtást végzek, majd lefelé, befelé, felfelé indulva gyúró-csavaró
mozdulatot végzek a vállon, az occipitalén lévő kezem ennek megfelelően
ellentétesen mozdul.
3.) Nyak nyújtása: A beteg a hátán fekszik, fejtől állok. Kezem az
occipitalén, illetve a vállon, a beteg mély levegőt vesz, majd lassan kifújja, a
kifújás alatt rezegtetéssel egybekötött nyújtást végzek, újabb levegővétel
után háromszor ismétlem.
70
4.) Nyak kihúzása: A beteg a hátán fekszik, a hajas fejbőr határától a C7-ig a
bőrt feltolom, majd óvatosan csigolyánként haladva kissé óvatosan
megemelve a nyakat, visszahúzom.
5.) Váll kimozgatása: A beteg hason fekszik, az ágy széléhez közel. Karja
lelóg. Jobb kezemmel belekarolok alulról felfelé a felkarjába úgy, hogy a két
könyökhajlat találkozik. A bal kezemmel- neki elölről- megtámasztom a
vállcsúcsot, és kissé kiemelem. A karját vízszintes helyzetbe hozom, kicsit
húzom, a térdem kissé megrogyva, egész testemmel köröző mozgást
végzek.
6.) Lapocka, vállízület kimozgatása: A beteg hason fekszik, karja lelóg a
pad mellé. Az alkarját csuklónál megfogom, s behajlítva a háta közepe felé
húzom. Könyökét könnyed nyomással lenyomom a fájdalom, illetve a
mozgás határig, majd innét visszaeresztem kiinduló helyzetbe.
A fej-nyak kimozgatásai
A beteg ül, vagy a hátán fekszik. A kezelő a beteg mögé áll és a fejét a két
tenyere közé fogja. Bevált módszer, úgy kell megfogni a beteg fejét, hogy a kezelő
ujjait előre az áll irányába nézzenek, a hüvelykujja pedig az occipitalén támasztja
meg a tarkót. Függőleges irányba, kissé megemeljük az ülő beteg fejét, vagy ha a
beteg fekszik, akkor vízszintesen húzzuk (tractio). A lényeg, hogy megegyezzen a
gerinc irányával. A fejet először a mellkasra előre (flexio), majd kissé óvatosan, az
állat enyhén hátratolva, hátra hajlítjuk (extensio), kétszer – háromszor
megismételve. Ezután vállak felé oldalra hajlítjuk (lateral flexio), ilyenkor az egyik
kéz a bal fül fölé, a másik a bal vállára esik (rögzítés), majd vele ellentétes oldalon
is kézcserével végrehajtjuk, többször ismételve. Utána az áll alatt, vagy fej előtt
átnyúlva, az occipitálisig elérve a fejet oldalra fordítjuk (rotatio), hol jobbra, hol
pedig balra. Mindig az átnyúló oldal irányába forgatjuk. A fej görgetését, vagy csak
jobb oldalon, vagy csak a baloldalon végezzük, közben mindig középállásba
forgatva a fejet (circumductio). Végén, lazán vibrálva meghúzzuk a gerinc tengely
irányába.
Gerincnyújtás, lapocka-mobilizálás
Gerincnyújtás
A beteg hason fekszik, egyik kezem a csípőlapáton, a másik kezemmel a
hosszú hátizmot nyújtom alkarral vagy tenyérrel. Húzom a csípőtaréjt magam felé,
a hosszú hátizmot - ugyanazon az oldalon - a lapocka felé tolom, majd oldalcsere
következik.
Ülő helyzetben a beteg háta mögött állva, hóna alatt átkarolva felfelé
irányuló, húzó erőt közlünk, lehet rezegtetve is, majd visszaeresztjük
alaphelyzetbe. Lehet ezt a változatot tarkóra tett kézzel is, kulcsoló módszerrel
elvégezni, de akkor vigyázni kell, hogy a húzás iránya mellett, ne párosuljon a
nyak csigolyáinak előretolásával. Állva is hasonló képpen lehet nyújtani.
Hason fekve derékra ható nyújtás
71
A beteg hason fekszik, mindkét keze a tarkón, és a derékrésznél állok a
baloldalon, a vállcsúcsok alá teszem a tenyerem, megemelem, majd 8-as
körözéssel kimozgatom.
A beteg hason fekszik, jobb kézzel térd felett mindkét lábat egyszerre
megemelem, a bal kezemmel lefogom a szakrális részt, és kis 8-as körzéseket
végzek.
A beteg feláll, előrehajol, megkérem, hogy kezdje el lengetni oldalirányba
mindkét karját. Minden mozdulatnál a csípőjét ellenoldalira tartom, illetve nyomom,
antalgiás tartásnál.
Lapocka-mobilizálás
A beteg hason fekszik, karja lelóg a pad mellé. Az alkarját csuklónál
megfogom, s behajlítva a háta közepe felé húzom. Könyökét könnyed nyomással
lenyomom a fájdalom, illetve a mozgás határig, majd innét visszaeresztem kiinduló
helyzetbe.
72
73
Törzs kimozgatás elmélete
Vizsgán mindig a legegyszerűbb gyakorlatot választja a tanuló, mely sok
esetben nem célszerű betegeken alkalmazni, főleg, ha gerinc panaszai vannak.
Ez pedig az ülő helyzetű gerinc mobilizáció.
A páciens háttal ül nekünk. Átkarolva, vagy a tarkóra tett keze alá nyúlva
megemeljük, húzást végzünk. (tractio)
Hasán elöl megtámasztva, másik kezünkkel a lapockáknál előre tolva
hajlítjuk előre a gerincet. (flexio)
Egyik kézzel hátul derekát megtámasztva, másik kezünkkel elől mellkasánál
hátrafelé tolva végezzük a feszítést. (extensio)
A páciens kezeit a tarkóján összekulcsoltatjuk, majd könyök végeit
megfogva, a gerincet jobbra illetve balra hajlítjuk. (lateral flexio)
Az előző helyzetből kiindulva ismét az egyik könyököt elölről megfogjuk, és
hátra húzzuk, ugyanakkor a másik kezünkkel az ellentétes vállat előre toljuk. Mind
ezt tartás cserével megismételjük. (rotatio)
Gerincmobilizálás
Hason fekve
Hason fekve, a páciens kulcsolt keze a homlokán. Benyúlva a karhurokba
alulról megfogva a vállat, gerincre ható nyújtást végzek. (tractio).
A beteg hason fekszik, mindkét keze a homlokán, és a derékrésznél állok a
baloldalon, a vállcsúcsok alá teszem a tenyerem, megemelem, majd 8-as
körözéssel kimozgatom. (lehet szemben állva is) /Ez egy kombinált extensio lateral flexio./
A beteg hason fekszik, jobb kézzel térd felett mindkét lábat egyszerre
megemelem, a bal kezemmel lefogom a szakrális részt, és kis 8-as körzéseket
végzek.
Hason fekvő páciens túloldali csípőjét rögzítem, s azonos oldali válla alá
benyúlva, könyökkel tarkóját támasztva, felhúzom magam felé. (rotatio) Ugyanezt
megismétlem a másik oldalán is.
Húzással fejezem be a gyakorlat sort.
Hanyatt fekve
Hanyatt fekve, a páciens kulcsolt keze a tarkóján. Benyúlva a karhurokba,
alulról megfogva a vállat, gerincre ható nyújtást végzek. (tractio)
A hanyatt fekvő beteg mellett állva, egyik kezemet a tarkója alá teszem, a
másikkal a csípőjét fixálom, majd a tarkónál fogva, nyugodt mozdulattal emelem,
hajlítom a gerincet (flexio).
Felkérem a beteget, tegye a tarkójára összekulcsolva a kezét, s benyúlva a
„hurokba”, alulról a hónaljánál fogom meg. Oldal lépve jobbra, majd átgyalogolva
balra, elvégzem a lateral flexio-t.
Utána a rotatio következik. Két változatát végezhetjük hanyatt fekvésben:
1.) Talpra húzott lábnál megfogjuk a páciens térdét, a másik kezünkkel a
vállát rögzítjük, majd a rögzített váll ellen irányába elhúzzuk el a térdet.
74
Ekkor lumbalis rotatio jön létre. Ugyanezt a másik oldalra megismételjük
oldal, és kéztartás cserével.
2.) Hanyatt fekvő beteg túloldali csípőjét rögzítem kezemmel, s azonos oldali
váll alányúlva, megfogva azt, magam felé forgatom – húzom. Ugyanezt
megismétlem a másik oldalán is a páciensnek.
Gerinchúzással fejezem be a gyakorlat sort. (tractio)
Könnyed gerinc rotatio-k
A beteg oldalt fekszik, nekem háttal, a karja hátul van, az alsó láb nyújtva, a
felső láb behajlítva, a vállát magam felé húzom, a farizmot tolom. Ugyan ezt lehet
szemből is, de akkor a vállat tolom, s a csípőt a farizomnál „húzom”.
Ülő helyzetben a páciens háta mögött állunk, kezeit a tarkóján
összekulcsoltatjuk. Egyik kezünket oldalhelyesen elölről a karhurokba bújtatva,
megfogjuk a tarkóját, a másik kezünkkel rögzítjük a lábánál, s a levegője
kifújatása közben a bújtatott kéz oldala felé kirotáljuk óvatosan. Majd oldalcsere
következik.
Csípő- és térdizület kimozgatás elmélete
Csípőízület kimozgatása
Háton fekve
A beteg a hátán fekszik, egyik kezemmel a csípőt rögzítem, a másikkal a térd
alányúlva a combot a has felé közelítem. (flexio)
Extensio-t e testhelyzetből adódóan nem tudunk végezni, csak akkor, ha a
páciens kicsúszik az asztal szélére, és ott a lábat leeresztve végezhetjük el a
gyakorlatot.
A beteg egyik lába nyújtva, a másikat behajlítom, és keresztbe a nyújtott
térdére teszem, majd a nyújtott lábat megemelem. (adductio)
A beteg mindkét lába nyújtva, az egyiket bokánál megemelem, és a másikat
közben alatta áthúzom. (adductio)
Lehet másképp is: A két lábat felhúzom, a talp az asztalon marad. Mindkét
térdet együtt, majd egyesével, két irányba a középvonaltól széttolom.(abductio)
Ellentétesen is végezhetjük a térd mozgatását, de akkor az egyik láb nyújtva van,
míg a másik talpra húzva. A nyomás iránya a test középvonala felé tart.(adductio)
A beteg a hátán fekszik, a saroknál és a térdnél fogva a lábat megemelem,
hogy a comb derékszöget zárjon az asztallal. A térd rögzítése mellett, a sarok
mozgatásával, forgásokat végzek a combcsonttal. (rotatio) Nyújtott lábbal is
rotálhatunk. Ilyenkor bokánál forgatjuk a lábat a térd alátámasztásával.
Háton fekvő beteg csípőjét egyik kezemmel rögzítem, a másikkal a behajlított
térd alá nyúlva körző mozgásokat végzek a fájdalommentes mozgáshatárig.
(circumductio)
A lábak kirázását háton fekve is el lehet végezni, de csak enyhe nyújtás
közbeni vibrációs kirázással, nehogy visszacsapódjék a térd és megsérüljön.
Oszcilláló mozgást végzünk közben.
75
Hason fekve
A beteg hason fekszik, egyik kezünkkel azonos oldali csípőjét rögzítve, a
másik kezünkkel a térd alatt fogva a combot, felfele emeljük. (extensio)
A hason fekvő páciens mind két lába nyújtva. Az egyiket bokánál
megemeljük, a másikat kicsit áthúzzuk alatta. (adductio)
A hason fekvő páciens nyújtott lábát bokánál, vagy térd alatt megfogjuk, s
eltávolítjuk a középvonaltól a mozgás határig. (abductio)
A beteg hason fekszik és behajlítja a térdét derékszögbe. Egyik kezünkkel
rögzítjük a csípőjét, a másikkal a bokájánál fogva, forgatjuk a combcsontot ki és
be. (rotatio)
A beteg hason fekszik. Kívülről a comb (térd) alá nyúlok a jobb kezemmel, a
bal kezemmel a csípőízületet, medencét rögzítem. A gerinc felé indítva
körbeforgatom a combot mind két irányban. (circumductio)
A lábak kirázása hason fekvő betegen. Vigyázva a patellára, húzó vibrációs
kirázást, oszcilláló mozgás mellett végzem el.
Térdízület kimozgatása
A térd kimozgatása:
A beteg hanyatt fekszik, patella mobilizáció után a lábát behajlítom (flexio),
majd kinyújtom (extensio). A bokát mindkét kézzel átfogom, kissé megemelem,
ebben a helyzetben lazán mindként irányba megforgatom (rotatio).
Mindezt akkor végezhetem el, ha előtte meggyőződtem a patella (térdkalács)
épségéről.
Térdízületi kopások: comb és lábszárcsont rendellenes kapcsolata "X" és
"O" láb, valamint a túlzott egyoldalú igénybevétel.
Kopásos fájdalmas tünet. Következménye a mozgás korlátozottsága,
izomsorvadás.
Kezelése: masszázs, intenzív tonizáló /ízületet nem masszírozunk /, patella
kimozgatás, kimozgatás.
Masszázs: egész alsó végtag, simítás, intermittáló dörzsölés, csontos
felületek feletti dörzsölések, lábszárlazító rázó fogások, lábfej kimozgatása a
befejezés.
Csípőficam következménye a mozgás korlátozottsága és az izomsorvadás.
Kezelése: gyógytorna és masszázs. Torna feladata a mozgás javítása,
izomerősítés. Masszázs, izomlazítás az ép lábon, tonizáló intenzív masszázs a
beteg részen.
Könyök- és csuklóizület kimozgatás elmélete
Könyökízület
A kar kinyújtott és egyenes alaphelyzetben van, extensio és flexio
mozgásokat végzek. A beteg hanyatt fekszik, bal kezemmel rögzítve megfogom a
csuklóját, jobb kezemmel leszorítom a felkart, majd bal kezemmel kissé
megemelem, és jobbra-balra fordítom (supinatio – pronatio).
76
Csuklóízület
Kiindulási helyzet nyújtott csukló, alkarra egy vonalban, a természetes
mozgásokat végzem el, flexio-extensio, jobbra-balra elhajlás (deviatio). A kezelést
követően csuklókörzést végezhetünk a beteggel (rotatio), melyet a deviációs és a
flexiós – extenzio-s mozgások összegezése adják. A tenyér felfelé fordítása a
supinatio, a lefelé fordítása a pronatio.
Az ujjízületek kimozgatása flexio-extensio, egymáshoz képest közelítéstávolítás irányába történő mozgás (abductio – adductio). Valamint a hüvelykujj
tenyér felé közelítése az opponálás (oppositio).
Periarthritis humeroscapularis és kontrakturák kezelése
PHS kezelése
A vállízület körüli gyulladás gyakori reumás betegség
Oka: a vállmozgató izmok inainak gyulladása, nyálkatömlők gyulladása.
Tünete: az izmokban a tónus fokozott, elhanyagolt idült (krónikus) esetekben
izomsorvadás tapasztalható, mozgás beszűkülés, fájdalom és elerőtlenedés.
Lapocka letapadása jellemző tünet.
Kezelése: a kényszertartást okozó fájdalom oldása.
Menete: nyak és hát masszázs, lazító fogásokkal, majd delta izom lazítása.
Dörzsölések - mélyrehatóan a nyak és váll területén.
Vibrálunk a fájdalmas területeken.
Simítás.
Nyak és váll kimozgatása - fájdalmas! (A kimozgatást lazítással - rázással
kombináljuk a kis fájdalom szint eléréséért.) Lapocka mobilizáció a fájdalom
határig.
Kontrakturák jöhetnek létre a tartós fájdalmi állapotok után, gipszelés után
(hosszú rögzítés), műtéti utóhatásként (heg és szalag izom kontrakturák), vagy a
fájdalom miatt inaktív izületeknél.
Kezelése: környéki izom fellazítása svéd masszázzsal kimozgatás, úszás,
torna
77
REFLEXZÓNA KEZELÉSEK
SZEGMENT MASSZÁZS
A szegment masszázs elve, alkalmazási területei
Gaskell doktor állatkísérleteken figyelte meg az azonos gerincszelvényhez
tartozó bőr és zsigeri szerv kapcsolatát.
Head embereken is bizonyítottnak látta ezt. Megfigyelte, hogy a belső
szervek megbetegedésekor meghatározott bőrfelületen érzékenység mutatkozik.
Diagnosztizálásra használta fel e tapasztalatot.
Oka: a bőr, az izmok, ízületek, csontok, erek a belső szervek azonos
gerincvelői szegmentumból nyerik idegi ellátottságukat és funkcionális
kölcsönhatásban állnak egymással.
Mackenzie doktor felfedezte, hogy nem csak a bőr, hanem a szelvényhez
tartozó kötőszövet és izom is érzékeny. Később rájött, hogy belülről kifelé irányuló
hatást megfordíthatjuk, és a bőrön, kötőszöveten, izmon keresztül terápiás céllal
hatni tudunk a zsigeri szervekre. A zónákon belül vannak fokozott érzékenységi
pontok, un. maximál pontok.
Reflexzónák (szegmentek) a gerinc idegkilépési szelvényzettségének
felelnek meg. Craniáltól (koponyától) caudal (farkcsigolya) irányba szelvényekre
tagozódik (metamerekre, dermatoma-ra).
A szegment-masszázs célja: a betegséget fenntartó reflexkör
megszakítása és a szegment szöveti állapotába beállított kóros
funkció változás normalizálása.
A reflexológiás kezelésnél nem a megbetegedett szerven végezzük, hanem a
szerv vagy szövet betegsége által kiváltott reflexzónában. Fogásai a
svédmasszázs fogásaira épülnek.
A szegment masszázs javallatai és ellenjavallatai
Javallatok:
-
-
Zsigeri szervek betegségeinek krónikus szakaszában:
- szív, keringési betegségek
- tüdőbetegségek /asthma (rohamokban jelentkező nehézlégzés), bronchitis
(hörghurut), emphysemák (tüdőtágulat) /
- emésztő szervek /gyomor, bél, krónikus máj és epebántalmak / betegségei
- vese panaszok
- fejfájások
mozgásszervi megbetegedések (reumás, ortopéd, traumás betegségek /különösen ott,
ahol helyi masszázst nem alkalmazunk pl. gipszelt láb /).
Ellenjavallatok:
-
-
láz
heveny gyulladások
menstruáció
terhesség
fertőző bőrbetegségek
daganatok
mélyvénás trombózis
vérzékenység és visszérgyulladás
78
-
-
valamint a csont – izületi – izomsérülések
rándulások - ficamok heveny szakasza.
79
A könnyebb érthetőség kedvéért:
Az azonos gerincszelvényhez tartozó zsigeri szerv és a bőr-izom-kötőszövet
szegment, kölcsönös kapcsolatban állnak egymással. Ezáltal érző és motoros
beidegzésük is kölcsönhatásban áll. Ez a kölcsönhatás biztosítja a diagnosztikai
és a kezelés lehetőségét.
1.) Amennyiben a zsigeri szerv megbetegedett, akkor az azonos szelvényhez
tartozó „bőr-izom-kötőszövet” bekeményedhet, érzékennyé válhat, s jelzi a
problémát. E terület kezelése kihatással lesz a problémát okozó zsigeri szervre.
Szerencsés esetben pozitív hatással.
2.) Amennyiben a gerinc közeli szegment zónában mechanikai gondok,
problémák merülnek fel traumák, vagy hosszantartó terhelések következtében,
akkor a szelvényhez tartozó zsigeri szervben is várható valamilyen elváltozás,
melyet sürgősen orvosolni kell a szegment terület kezelésével, de elsősorban az
okot kell megszüntetni!
80
ELŐKÉSZÍTŐ ÁTHANGOLÓ MASSZÁZS
(CENTRÁLIS KEZELÉS)
A szegment masszázs előkészítő része az áthangoló masszázs, mellyel a
szervezet vegetatív áthangolását végezzük. (Ekkor a szimpatikus beidegzést
paraszimpatikussá hangoljuk.)
A beteget hasra fektetjük és a farkcsigolyáktól az occipitalis-ig dolgozunk
rajta.
Simítás:
Kétkezes párhuzamos simítással kezdjük, váltottkezes, körkörös és
harántsimítással folytatjuk.
Dörzsölés:
A keresztcsont környékét ujjbegyesen, tenyérgyökösen átdörzsöljük, a
keresztcsonton fűrészfogást alkalmazunk. Hasonlóan járunk el, mint a kötőszöveti
„medence menetnél”.
A gerinc mellett az L5-C3 csigolyáknál „fenyőfázunk”.
A paravertebrális izmokon, ujjbegyes és tenyérgyökös dörzsölő, vasaló, gyalu és
fogásokkal dolgozunk.
A hát bordai szakaszán fűrész, karom, vasaló, gyalu és smiss fogásokat
alkalmazhatunk.
A nyaki szakaszon csupán ujjbegyes és fenyőfa dörzsölést végezhetünk.
Lapocka környékét és a lapockát ujjbegyesen átdörzsöljük.
Gyúrás:
A háton tetszőleges fogásokkal gyúrhatunk is.
Kiegészítő fogások:
Tövisnyúlvány fogással (gyúrás) végigmegyünk a csigolyák felett.
A gerinc két oldalán rombuszfogással gyúrunk.
A paravertebrális izmot csavaró fogással dolgozzuk meg.
A legvégén gyöki kihúzásos, lineáris dörzsöléssel zárunk. Ez utóbbi hasonlít
az ún. rövid-szegment kezeléshez, de az kombinálva van a gyöki lazítással.
Ezután megkezdhetjük a szegmentek kezelését.
A
legegyszerűbb
centrális
kezelés
a
paravertebrális
izomzat
svédmasszázsos fellazítása.
SZEGMENTEK KEZELÉSE
(PERIFÉRIÁS KEZELÉS)
Iránya:
Hasonfekvésben a gerinc felé
⇒ Kívülről befelé /végtagnál a perifériáról
a szív felé / ⇒ Alulról fölfelé /szegmentként, ha már az előző állapota jó /.
Hanyattfekvésben a szegycsont felé
⇒ Kívülről befelé /végtagnál a
perifériáról a szív felé / ⇒ Alulról fölfelé /szegmentként, ha már az előző állapota jó
/.
Menete:
A korábban leírt előkészítő-áthangoló masszázskezelés után folytatjuk a következőkkel:
Végrehajtásánál nem használunk vivőanyagot!
Kezelést csak az akut szakasz lezajlása után szabad elvégezni!
Mindig a szívvel, vagy a beteg féllel ellentétes oldalon kezdjük a kezelést.
81
Páros szervnél, ha mind a kettő beteg, a szívvel ellentétes oldalon kezdjük a
kezelést.
Ha táblázatból vagy kézi diagnosztizálással dolgozunk, alulról és felülről 3-3
szegmentet hozzá veszek az érintett területhez.
Caudaltól a cranialis irány felé (lentről felfelé) haladunk szegmentenként.
Gyöki fellazítás a meghatározott szegmenteknél (mind a két oldalon
egyszerre)
Szegmentenként: simítás, dörzsölés, gyúrás, vibráció és erős simítás a
gerinc felé irányban.
Részletesen egy háti szegment kezelési menete:
1. Gyöki fellazítás-simítás a szegmenten
2. Gyöki fellazítás-dörzsölés a szegmenten
3. Gyöki fellazítás-gyúrás (kétkezes kiemelt vagy ollózás) a szegmenten
4. Gyöki fellazítás-vibráció a szegmenten
5. Gyöki fellazítás-erős simítás a szegmenten
6. Gyöki fellazítás- és egy kis körívvel (csavaró fogással), egy szegmenttel feljebb
megyek
A rövidített változat most kicsit bővebben:
Hason fekszik, vagy ül a páciens. A szívvel ellentétes oldalon, vagy a
problémás oldalnak megfelelően (egészségesebb oldalon) kezdem a kezelést
alulról felfelé haladva a szegmentek sorában.
 Az adott szegmenthez tartozó ideggyök felett lazító (elnyomó-blokkoló)
dörzsölést végzek egyhelyben, majd kisimítok az adott szegment széléhez –
ameddig elérek – és elvégzem a simítás fogását a gerincfelé irányba.
 Ismét gyököt lazítok az előbb leírt módon, majd kisimítok az adott szegment
széléhez, és dörzsölő fogással jövök vissza a gerinchez.
 Gyököt lazítok és kisimítok az adott szegment széléhez, majd kétkezes kiemelt
gyúrással jövök vissza a gerincig.
 Gyöklazítás után ismét kisimítok az adott szegment széléhez és ujjbegyesen
vibrálva haladok a gerincig.
 Gyöklazítás következik és kisimítok az adott szegment széléhez, majd egy
határozott mélysimítást húzok a gerincig az adott szegmentben.
 E szegmentben utolsó gyöklazítás következik, ha a kezelt terület kellően
kipirult vagy tónusában pozitív változás áll be, és egy csavaró fogással megyek
egy gyökkel és szegmenttel feljebb, és újra elölről végzem sorban az előbbi
fogásokat.
Amennyiben egyik oldallal végeztem a másik oldalon is elvégzem alulról
felfelé szegmentenként a kezelést.
A másik oldal befejezése után elvégzem a betegségtől függő kiegészítő
fogásokat.
Medence felrázást alkalmazunk azon betegeknél, ahol a lumbosacrális tájékot is
kezeljük.
Kopogtatást és borda vibrációt erőteljes kilégzéssel kombinálva a tüdő kezelésénél
/mellkas intermittáló nyomása /.
Általában a vizsgán csak háti szegment kezelését kérik, de nekünk ismerni kell a
legjobb megoldásokat, ezért vesszük a tananyaghoz a Glaser-Dalicho elven alapuló
végtag szegment kezeléseket, melynél az antagonista izmok konszenzuális hatását
érvényesítjük.
82
83
Glaser - Dalicho elv alapján a végtagok szegment masszázsa egyszerűsödött.
Áthangoló, előkészítő masszázst végzünk előtte az egész háton.
A kezelendő végtaghoz tartozó ideggyököket 3X fellazítjuk, majd a végtagot
svédmasszázs kezeléssel átmasszírozzuk.
A proximalis résszel kezdjük, majd így folytatjuk distalis irányba
testtájékonként.
A gyöki fellazításokat részenként háromszor ismételjük meg.
Gyöki lazítások:
Alsó végtag esetén a S5 - L2 -ig.
Felső végtag esetén a Th2-től a C3-ig.
Lumbo-gluteális résznél:
gyöki fellazítás –lumbo-glutealis tájék (far-derék) /s, d, gy, v, ms /
gyöki fellazítás-comb(u.a.),
gyöki fellazítás-lábszár(u.a.),
gyöki fellazítás-lábfej(u.a.),
majd a másik oldal következik.
Értelem szerűen a rövidítések a következők:
s – simítás; d – dörzsölés; gy – gyúrás; v – vibráció; ms – mélysimítás
Részletesebben:
Jobb, vagy az egészségesebb oldalon kezdjük a
szegment kezelést. Az ideggyököket háromszor végig
fellazítjuk a farkcsigolyáktól a L2-ig, majd elvégezzük a
lumbo-glutealis tájék svédmasszázs kezelését az ütögetést
kihagyva. Mélysimítás után ismét elvégezzük háromszor a
gyöki lazításokat, és utána a combon svédmasszázs
kezelést végzünk az ütögetést kihagyva. Ismét végig lazítjuk
a gyököket háromszor és a lábszár kezelését végezzük el a
svédmasszázs fogásaival az ütögetést kihagyva. A
mélysimítás után ismét gyöklazítás következik háromszor,
majd a lábfej svédmasszázs kezelésével fejezzük be az adott
oldal szegment masszázsát. Utána a másik oldalon is
elvégezzük ugyanebben a sorrendben a kezelést.
Nyaki résznél:
gyöki
fellazítás-vállöv
/delta
felsőmargó és occipitalis /(u.a.),
gyöki fellazítás-felkar(u.a.),
gyöki fellazítás-alkar(u.a.),
gyöki fellazítás-kéz(u.a.),
majd a másik oldal következik.
tapadás,
lapocka
Részletesebben:
Jobb, vagy az egészségesebb oldalon kezdjük a szegment kezelést. Az
ideggyököket háromszor végig fellazítjuk a Th2 csigolyától a C3-ig, majd
elvégezzük a vállövi tájék svédmasszázs kezelését az ütögetést kihagyva. Itt a
vállövi tájék, a delta tapadásától a lapocka felső margója feletti izomnak az
occipitalisig terjedő területét értjük. Mélysimítás után ismét elvégezzük háromszor
a gyöki lazításokat, és utána a felkaron svédmasszázs kezelést végzünk az
84
ütögetést kihagyva. Ismét végig lazítjuk a gyököket háromszor és az alkar
kezelését végezzük el a svédmasszázs fogásaival az ütögetést kihagyva. A
mélysimítás után ismét gyöklazítás következik háromszor, majd a kéz
svédmasszázs kezelésével fejezzük be az adott oldal szegment masszázsát.
Utána a másik oldalon is elvégezzük ugyanebben a sorrendben a kezelést.
Betegségek, szegment masszázs kezelése
Anginás panaszok (szívtáji szorító panaszok) - Th8-1, C8-3
1. Áthangoló, előkészítő masszázs, a svéd masszázs fogásaival az egész háton.
2. Gyöki fellazítás és a háti szegmentek szegment masszázsa.
3. Lapocka és környékének átdörzsölése.
4. Nyaki szegmentek kezelése a Glaser-Dalicho elv alapján.
5. Mellkas svédmasszázs kezelése hanyattfekvésben.
6. Bal hónaljárok átdolgozása, vigyázva a nyirokmirigyekre.
A tüdő és mellhártya betegségei
Astma bronchiale, krónikus bronchopneumonia - Th9-1, C8-3
1. Áthangoló, előkészítő masszázs, a svéd masszázs fogásaival az egész háton.
2. Gyöki fellazítás és szegment masszázs a háti szegmentekben.
3. Kopogtatás a tüdők felett.
4. Nyaki szegmentek kezelése a Glaser-Dalicho elv alapján. Lehet ülve is.
5. Enyhe dörzsölés és gyúrás a bordaközök felett.
6. Ülő helyzetben hosszú simítások a szegycsont és a gerinc között.
7. Hanyattfekvésben mellkas masszázs (a baloldalon hangsúlyosabban).
8. Kopogtatás a tüdők felett.
9. Az ülő páciens mögött állva, mellkas felrázása, levegő kifúvatással.
Angio-neuropatiák - L5-1 (ér-idegbántalom)
1. Áthangoló, előkészítő masszázs, a svéd masszázs fogásaival az egész háton.
2. Az alsó végtag kezelése a Glaser-Dalicho elv alapján.
3. Alsó végtag svédmasszázsa hanyatt fekvésben.
4. Alsó végtag intermittálása.
Angiopathiánál (érszűkület) kötőszöveti masszázst alkalmazunk, s nem
szegmentálisat!
Érbetegségek - Alsó végtagon S3-1, L5-1, Th12 - Felső végtagon Th3-1, C8-3
1. Áthangoló, előkészítő masszázs, a svéd masszázs fogásaival az egész háton.
2. Végtagok könnyed átsimítása.
3. Alsó és felső végtag szegment kezelése Glaser-Dalicho elv alapján.
4. Szükség esetén az alsó, vagy a felső végtag intermittálása.
Szívbetegségek - Th9-1, C8-3
1. Áthangoló, előkészítő masszázs, az egész háton.
2. Gyöki lazítás, és az adott háti szegmentumok szegment masszázsa.
3. A bal lapockatájék és a lapocka alatti izom dörzsölése, gyúrása.
4. A nyaki szegmentek masszázsa, Glaser-Dalicho elv alapján.
5. A gluteuson és a scapulán kötőszöveti zóna kezelése.
6. Hanyattfekvésben a bal mellkasfélen simítások és dörzsölések.
7. Végtagok intermittálása.
85
8. Lapocka és a bal oldali hónalj közötti részen óvatos simítások. (tónus eltolódás
kiegyenlítő fogása)
Vénás keringési zavar - S1 - C3
1. Áthangoló, előkészítő masszázs, a svéd masszázs fogásaival.
2. Az alsó végtag kezelése a Glaser-Dalicho elv alapján.
3. A törzs szegmentjeinek szegment masszázsa.
4. A nyaki szegmentek kezelése a Glaser-Dalicho elv alapján.
5. Kötőszöveti masszázs a farizmon és a lapockán.
6. Intermittálás a végtagokon.
Fejfájások kezelése - S1 - C3
1. Áthangoló, előkészítő masszázs, a svéd masszázs fogásaival.
2. Az alsó végtag kezelése az adott szegmentekben a Glaser-Dalicho elv alapján.
3. A törzs szegmentjeinek szegment masszázsa.
4. A nyaki szegmentek kezelése a Glaser-Dalicho elv alapján.
5. Dörzsölések a - kötőszöveti masszázs - fej-zónák területénél.
6. Az arc és a koponya svédmasszázsával fejezzük be.
/Fontos, hogy a fokozott folyamatos ventillációra hívjuk fel a beteg figyelmét!/
Ischiás és ischialgia - S5-1, L5-3
1. Áthangoló, előkészítő masszázs, a svéd masszázs fogásaival.
2. A hátizom és a lumbális szakasz hangsúlyos lazítása.
3. Az alsó végtag kezelése a Glaser-Dalicho elv alapján.
4. Medence felrázása hanyatt fekvésben.
Gyomor és bélbetegségek - L2-1, Th12-1, C8-3
1. Áthangoló, előkészítő masszázs, a svéd masszázs fogásaival.
2. Ülő helyzetben gyöki lazítás és szegment masszázs az L2-Th1 között.
3. A páciens ülő helyzetében, párhuzamos mély simítások a szelvényeken a
gerinc irányába.
4. Obstipációs zóna átdörzsölése székrekedés esetén.
5. Bal lapocka és válltájék dörzsölése, gyúrása (kötőszöveti zóna alapján).
6. A nyaki szegmentek kezelése a Glaser-Dalicho elv alapján.
7. Obstipációnál (székrekedés) hasmasszázs, ha az orvos úgy rendelkezik.
8. Medence felrázása és hasüreg rezegtetés.
Máj és epeutak betegségei - Th10-2
1. Áthangoló, előkészítő masszázs, az egész háton.
2. Gyöki lazító és szegment masszázs, ülő helyzetben. Egészséges oldalon
kezdve!
3. Mellkas felrázása levegő kifúvatás közben.
Vesebetegségek - L3-1, Th12-9
1. Áthangoló, előkészítő masszázs az egész háton.
2. Szegment masszázs az adott szegmentekben ( + Glaser-Dalicho elv).
3. A páciens ülő helyzetében, párhuzamos mély simítások a szelvényeken a
gerinc irányába.
86
Térd-, lábszár-, boka-, lábmegbetegedések - S5-1, L5-1, Th12-10
1. Áthangoló, előkészítő masszázs, a svéd masszázs fogásaival.
2. Az alsó végtag kezelése a Glaser-Dalicho elv alapján.
3. Alsó végtag svédmasszázsa hanyatt fekvésben.
4. Alsó végtagi kimozgatások. Kirázás hasonfekvésben
A gerinc betegségei - S1-C3
1. Áthangoló, előkészítő masszázs, a svéd masszázs fogásaival (simítással,
dörzsöléssel)
2. Az alsó végtag kezelése a Glaser-Dalicho elv alapján.
3. A törzs szegment masszázsa.
4. Lapockatájék átdörzsölése.
5. A felső végtag kezelése a Glaser-Dalicho elv alapján.
6. Medence felrázása.
7. Gerinc mobilizációja, vezetett passzív kimozgatása.
Vállbetegségek - Th5-1, C8-4
1. Áthangoló, előkészítő masszázs, a svéd masszázs fogásaival.
2. A felső végtag kezelése a Glaser-Dalicho elv alapján.
3. Hónalj és a lapocka alatti izom átdolgozása.
4. Nyak és a váll, fájdalommentes, vezetett passzív kimozgatása, kirázása.
Könyök, alkar, kézbetegségek - Th8-1, C8-3
1. Áthangoló, előkészítő masszázs, a svéd masszázs fogásaival.
2. A felső végtag szegment masszázsa a Glaser-Dalicho elv alapján.
3. Könyök-és kéztő izületek, fájdalommentes, vezetett passzív kimozgatása,
kirázása.
Csípő, comb megbetegedések - S5-1, L5-1, Th12-8
1. Áthangoló, előkészítő masszázs, a svéd masszázs fogásaival.
2. Az alsó végtag kezelése a Glaser-Dalicho elv alapján.
3. Az adott törzsi szegmentek masszázsa.
4. Hanyatt fekvésben az alsó végtag svéd masszázsa.
5. A medence felrázása.
6. Csípő, térd és boka fájdalommentes, vezetett passzív kimozgatása, kirázása.
87
A szegment masszázs során fellépő negatív jelenségek
és azok megszüntetése
A kezelőnek tudnia kell, hogy hol áll fenn a tónuseltolódás veszélye és
ismernie kell az elhárítás módját.
1.) Jobb oldali ischialgiánál a bal 3-4. ágyéki csigolya mellett kezelve a jobb alsó
végtagba sugárzó fájdalom, zsibbadás és a sarkon éles szúrás keletkezhet.
Megoldás: A jobb tomportájék és a jobb ülőgumó közötti terület masszázsára a
panaszok eltűnnek.
2.) A lapockatövis alatt és felett végzett masszázsnál a karba kisugárzó fájdalom,
zsibbadás jelentkezhet.
Megoldás: A problémát az azonos oldali hónaljárok masszázsával lehet
megszüntetni.
3.) Nyak és a tarkó kezelésénél szédülés, fejfájás és álmosság jöhet létre.
Megoldás: Homlok és a szemhéj simításával elmulasztható.
4.) Bal hónalj kezelése szívpanaszokat okoz.
Megoldás: A bal mellkasfélen és az alsó bordaíven végzett masszázzsal
megszüntethető.
5.) Hát masszázsakor a kulcscsont és a szegycsont között keletkezhet fájdalom.
Megoldás: A nagymellizom átgyúrása megszünteti.
6.) A hát lumbalis és alsó dorsalis szegmentumainak kezelése, hólyag panaszokat
és tompa nyomás érzetet jelezhet.
Megoldás: Az alhas elülső medencepereme és a szeméremcsont területének
kezelése a panaszt megszünteti.
7.) Gyomor és bél betegségeknél végzett szegmentális masszázsnál a
vállcsúcshoz közeli maximálpont, csak akkor kezelhető, ha a lapockatövis alatti
szövetrészekben a feszülés alábbhagyott, ellenkező esetben gyomorgörcs
jelentkezhet.
Megoldás: A panasz megszüntethető a bal alsó bordaívtől a szegycsontig haladó
masszázzsal.
Kis kiegészítés:
Sok esetben a C8 - C3 szegment kezelése, az agy jobb oxigén ellátását
célozza. Mint tudjuk, az agy oxigén ellátásának javulása az egész szervezet
működésére pozitívan kihat.
A lapocka környékek átdolgozásánál érintjük a gyomor meridiánokat is.
Izületi érintettségnél kimozgatunk, ha lehet kirázást is alkalmazunk.
Medence és mellkas érintettségnél felrázást, vagy rezegtetést alkalmazunk.
Mennyivel egyszerűbb lenne a kötőszöveti masszázsnál alkalmazott
lezárásokat, terápiás húzásokat alkalmazni!
88
Szegmentzónák
89
Szegmentzónák
90
A GERINC ELVÁLTOZÁSA ÁLTAL KIALAKULÓ LEGGYAKORIBB
BETEGSÉGEK
Szerv
Gerincvelő idegellátása, fej vérellátása, hipofízis,
fejbőr, arccsontok, agy, felső és középfül,
szimpatikus és paraszimpatikus
Csigolya
1. cerv. cs.
Gerincvelő idegellátása, szem, látóideg,
hallóideg, arcüregek, halánték, nyelv, homlok
2. cerv. cs.
Gerincvelő ellátása, arc, külső fül, fogak,
arccsontok, n. trigeminus
Gerincvelőideg, nyak, orr, fogak, száj, fülkürt
3. cerv. cs.
Idegellátás, hangszálak, nyaki mirigyek, gége
Idegellátás, nyak körüli izmok, vállak, mandula
5. cerv. cs.
6. cerv. cs.
Idegellátás, pajzsmirigy, könyök, váll
7. cerv. cs.
Kar, alkar, csukló, ujj, nyelőcső, légcső
1. thor. cs.
Szív, szívizom, szívbillentyűk, szívérrendszer
Idegellátás, tüdő, hörgők, mell, mellkas,
mellhártya
Idegellátás, epehólyag, epevezeték
2. thor. cs.
3. thor. cs.
Máj
5. thor. cs.
Gyomor
6. thor. cs.
Idegellátás, nyombél, hasnyálmirigy
Lép, rekeszizom
Mellékvese
Vese
7. thor. cs.
8. thor. cs.
9. thor. cs.
10. thor. cs.
Vese, húgyvezeték
11. thor. cs.
Vékonybél, petevezeték, nyirokmirigy
Vastagbél, lágyék
12. thor. cs.
1. lumb. cs.
Vakbél, hasfal, comb
2. lumb. cs.
Nemiszervek, húgyhólyag, térd
3. lumb. cs.
Prosztata, alsó háti izmok, csípő
Alsó lábszár, boka, lábfej
4. lumb. cs.
5. lumb. cs.
Keresztcsont idegellátása, csípő, far
Farkcsigolyák, végbél
1. sacr. cs.
2. sacr. cs.
4. cerv. cs.
4. thor. cs.
91
Betegség
Fejfájás, migrén, álmatlanság, magas
vérnyomás, pszichés betegségek,
idegösszeroppanás, emlékezethiány, krónikus
fáradtság, szédülés
Allergiás betegségek, melléküreg gyulladás,
orbánc, szembetegségek, fülfájás, ájulási
zavarok
Idegfájdalom, ideggyulladás, ekcéma, arcbőr
betegség
Szénanátha, légcsőhurut, hallászavar,
mirigygyulladás
Torokgyulladás, rekedtség, torokfájás
Nyakmerevség, felső hasi fájdalom,
mandulagyulladás, köhögési rohamok
Pajzsmirigybetegségek, megfázások,
nyálkatömlőgyulladás
Asztma, köhögés, nehézlégzés, kar és
kézfájdalom
Működési szívpanaszok, mellkasi fájdalom
Hörghurut, tüdőgyulladás, influenza,
mellhártyagyulladás, vérpangás, vértolulás
Epehólyag megbetegedései, sárgaság,
övsömör
Máj megbetegedései, láz, vérszegénység,
alacsony vérnyomás, vérkeringési
rendellenesség
Gyomoridegesség, emésztési zavarok,
gyomorégés
Cukorbaj, gyomorfekély, gyomorhurut
Csuklás, csökkent ellenállóképesség
Allergia, bőrkiütés
Vesegyulladás, krónikus fáradtság,
vesemedence-gyulladás
Bőrgyulladás, ekcéma, bőrhólyagok, reuma,
bélgáz, meddőség
Reuma, bélgáz, meddőség
Székrekedés, vastagbélgyulladás, vérhas,
hasmenés, sérv
Vakbélgyulladás, izomgörcs, savtúltengés,
nehézlégzés, visszérgyulladás
Húgyhólyag panaszok, ágybavizelés,
menstruációs panaszok, vetélés, térd, klimax
panaszok
Lumbágó, vizelési panaszok
Lábak vérkeringési zavara, duzzadt boka,
lúdtalp, lábfáradtság, lábgörcsök
Csípőficam, gerincgörbület
Aranyér, viszketegség, farkcsontfájdalom
KÖTŐSZÖVETI MASSZÁZS
1929-ben Ruhman bevezette az ujjbegyes, valamint a bőreltoló
masszázsfogásokat.
Hatástanilag
szinte
megegyeztek
a
kötőszöveti
masszázséval. Hatásában ingerelték a neurális és vegetatív úton befolyásolható
képleteket.
Ugyanabban az évben Elizabeth Dicke alkalmazta (felfedezte?) ezt a
kötőszöveti masszázst. Saját betegségének tapasztalatán (érszűkület) jött rá a
jótékony hatására és a kezelés technikájára.
Elizabeth Dicke - aki érszűkülettel került kórházba - a keresztcsont feletti és melletti
szöveteket húzó-tolófogással (lineáris dörzsöléssel) masszírozta. Az alsó végtagban a
fájdalom alábbhagyott, majd felmelegedést és bizsergést érzett. Kollégáival (W.
Kohlrausch és H. Teirich-Leube) elkezdték kidolgozni a kezelés részletes, mindenre
kiterjedő eljárását. Dicke 5 év múlva elhunyt. 10 évi adatgyűjtés után a terápiás metódust
Wolfgang Kohlrausch és Hede Teirich-Leube kidolgozták és közre adták.
Azóta is a 3-4-es ujjal dolgozunk, mert valószínűleg azzal tudott hozzáférni, és
hanyattfekve erőt kifejteni az ágyban a doktornő. Az eredeti technika rendszeres
kivitelezésétől idegenkednek a masszőrök és a páciensek is egyaránt. Ideálisabb lenne a
következő módosítást bevezetni! Logikailag nézve az eljárást kiderül, hogy nem csak ülve
lehet kezelni, hanem hasonfekve is. Az a mozdulat – fogás, amit végeznünk kell, csupán
egy mély, vagy felszínhez közeli lineáris dörzsölés, melyet logikusan bármely ujjunkkal,
kézfelületünkkel elvégezhetünk. Lényeg, hogy az iránya és hatása megegyezzen a
tradicionálissal (E. Dicke által bevezetettel).
A kötőszövet az emberi test legelterjedtebb szövete. Szerepe van a szervek
táplálásában, a raktározásban, mivel vizet és zsírt tud tárolni.
Az egyes szervek megbetegedése esetén a kötőszövetében fokozódik a feszülés,
keringési zavaroknál a háton elhelyezkedő kötőszöveti zónák változást szenvednek. A
megnövekedett feszülést a bőr és a bőr alatti réteg, valamint a bőr alatti és fascia közötti
réteg eltolhatóságával lehet vizsgálni. A feszülés mellett behúzódások is mutatkozhatnak,
amely a vízhiány következményei, és szemmel is láthatók.
A kötőszövet védelmet nyújt a különféle mechanikai és fizikai ártalmakkal
szemben, tulajdonsága, hogy duzzadó és sorvadó képességét könnyen
változtatja. Ezek a tulajdonságok képezik a kötőszöveti masszázs hátterét.
Az intersticiális kötőszövet kapcsolatban van a vegetatív idegrendszerrel a
szegmentális elv alapján A kötőszöveti masszázs vegetatív áthangoló hatást
indít el.
A kötőszöveti zónák és a szervi funkciók összefüggései
Arteriás lábzóna - érszűkületes egyéneknél látható, menses zóna fájdalmas görcsök menses alatt, dismenorrhoea (kétszeri menstruáció)
jellemzi.
Bélzóna - gyorsított emésztés, hasmenésre való hajlam.
Fejzóna - fejfájásra való hajlam, migrén esetén található, kezelhető.
Gyomor zóna - funkcionális gyomor panaszoknál jelentkezik.
Hólyagzóna - gyakori hólyaghurut, érzékeny hólyag obstipatios zóna gyakori
székrekedéses problémák.
Véna - nyirok zóna - lábak nehezek, fáradtak, oedémásak, lábikra görcsök
jelentkeznek.
Karzóna - váll, kar és kézfájdalmaknál mutat eltérést.
92
Máj-, epezóna - minden máj és epezavarnál.
Szívzóna - funkcionális szívpanaszoknál jelentkezik.
93
A kötőszöveti masszázs javallatai és ellenjavallatai
Indicatio: Organikus betegségeknél, szervek funkcionális zavarainál,
neuralgiáknál.
Contraindicatiok: megegyeznek a svéd – és a szegment masszázsnál
felsoroltakkal.
Emlékeztetőül:
Heveny izületi (akut artritis, stb…) és egyéb gyulladások esetén.
Lázas betegség esetén.
Fertőzéses bőrelváltozások esetén.
Mélyvénás trombózis esetén.
Visszér gyulladás esetén. (varikositas ⇒ visszeres csomók)
Fokozott vérzékenységgel járó betegség esetén.
Menstruáció első két napján.
Rosszindulatú-daganatos betegeknél.
Terhesség esetén tilos masszírozni!
Hámsérülések esetén.
Friss műtétek után.
Közvetlenül a traumás behatások után.
Stroke esetén.
Labilis pszichés állapotnál.
A kötőszöveti masszázs fogásai
Mechanizmusa:
Az ujjakat rányomjuk a bőrre és 2-3 cm-es húzó- vagy toló-húzómozgással
lassan haladunk az előre meghatározott irányba. A dörzsölő nyomás a hámot az
irha határán elmozdítja, és olyan közvetlen inger keletkezik, mely nemcsak a
sejtekre, hanem a nagyszámú fájdalom és érző idegvégződésekre is hatással van.
(Rosszul végezve rongálja a felületes bőrrétegeket.) Capilláris (hajszálér) tágulat,
bőr vörösség, mely, dudor (quadli-) képződéséig fokozódhat, vérbőség lép fel, és
reflex folyamatok indulnak meg.
Technikája:
Mindig a 3-4. ujj hegyével kell dolgoznunk, distalisan az érintett zónától.
Kötőszöveti rostok lefutásának megfelelően a rövid húzások merőlegesek, a
hosszúak párhuzamosak. Mind ezt vivőanyag nélkül kell végrehajtani. Az
ingerfogások hatékonyságának jele a bőr kipirulása. A kezelés igen időigényes,
mert a kötőszövet feszülései miatt nehezen lehet dolgozni.
Kétféle technikával dolgozunk:
a.)
Bőr alatti vagy háromütemű technika technika (cutis – subcutis): a
bőr alatti kötőszövetig hatol a fogás - lapos ujjtartás.
Ráhelyezés – Eltolás - Húzás
b.)
Izompólya vagy kétütemű technika (subcutis – fascia): a bőr összes
rétegén keresztül az izompólyáig hatol a masszázs ereje – meredek ujjtartás
Ráhelyezés - Húzás
94
Testhelyzetek
Ülésben és oldalfekvő helyzetben: medencemenet, törzsmenet (laterális és
medialis törzsmenet), lapockamenet, hátonfekvő helyzetben has és végtagkezelés
végezhető.
Az oktatásunk
korlátozódik.
csupán
a
medencemenetre,
törzsmenetre,
KÖTŐSZÖVETI MASSZÁZS MUNKAMENETEI
Medencemenet:
1. Húzás a sacrum széléhez (3ü)
2. Húzás a sacroiliakalis izülethez (3ü)
3. Munkamenet a sacrum felszínén (2ü)
4. Húzás a csípőlapát felső széléhez (3ü)
5. Húzás a sacroiliakalis izülettől a L5-ös csigolyáig (2ü)
Terápiás húzás a köldöktől az L5-ös csigolyáig.
Lateralis törzsmenet:
6.Húzás az alsó bordától a hónaljig a m. latissimus dorsi szélén (2ü)
7. Húzás a m. latissimus dorsin a gerinc felé (2ü)
Medialis törzsmenet:
8. Húzás a m. latissimus dorsitól a transversus spinosusig (2ü)
9. Húzás a transversus spinosustól a processus spinosusig (2ü)
Terápiás húzás a kardnyúlványtól a bordák lefutása mentén a Th12-ig.
Lapockamenet:
10 a. Húzás a lapocka belső margójához (2ü)
10 b. Húzás a lapocka felső margójához (2ü)
Terápiás húzás a C7-es csigolyától a vállcsúcsig.
95
lapockamenetre
Reakciói:
Bőrreakció
A kezelést addig végezzük, míg látható piros vonal vagy hólyagosodás
(quadli) tűnik fel a kezelés mentén.
Vegetatív reakció
A vegetatív idegrendszer paraszimpatikus áthangoló hatása mellett az
azonnali inger, szimpatikus (libabőr) és parasympatikus (izzadás, verejték)
reakciót válthat ki.
Humorális reakció
A kezelés után jelentkezhet fáradtság, álmosság vagy túlzott frissesség.
Ezek a tapasztalatok szerint nem tartósak, és 3, 4 kezelés után megszűnnek.
Terápiás húzások jelentősége, hogy lezárnak egy-egy nagyobb területet,
munkameneteket, fellépő hibás reakciókat korrigálják.
Kötőszöveti masszázs gyakorlati felépítése
I. Medencemenet:
1. Húzás a sacrum széléhez. (3 ütemű technika)
2. Húzás a sacroiliacalis izülethez gerincfelé irányba. (3 ütemű technika)
3. Munkamenet a sacrumon a fej irányba. (2 ütemű technika)
4. Munkamenet a csípőlapát széléhez (Crista iliaca-hoz) a spina iliaca posterior
superiortól kiindulva a spina iliaca anterior superiorig. (3 ütemű technika)
5. Húzás a sacroiliacalis izület felső részétől az L5-ös csigolyához. (2 ütemű
technika)
Ha a kezelt terület kellőképpen kipirult, quadlisodott, állagában változás állott elő,
csak akkor léphetünk tovább a másik oldalra.
Lezárásként terápiás húzást végzünk a köldöktől kiindulva - egyenletes intenzitással
- L5-ös csigolyáig.
Megkérjük a pácienst, hogy ülő helyzetében tegye tarkójára a kezét a m. latissimus dorsi
kiemelkedése érdekében.
A háton csak kétütemű technikával dolgozunk!
II/a. Laterális törzsmenet:
6. Húzások m. latissimus dorsin, az 12-es bordától felfelé a hónalj árokig, a hónalj
irányába, ügyelve arra, hogy a nyirokmirigyek területét kihagyjuk. (2 ütemű
technika)
7. Húzás a m. latissimus dorsi szélén (az előző területen) a gerinc irányába. /A m.
latissimus dorsi izomszélétől dolgozunk az erector lateralis széléig./ (2 ütemű
technika)
II/b. Medialis törzsmenet:
8. Az m. erector lateralis szélétől húzás a csigolyák transversus spinosusáig.
/paravertebrális izomig/ (2 ütemű technika)
9. A transversus spinosus szélétől húzunk a processus spinosushoz.
/paravertebrálison a tövisnyúlványig / (2 ütemű technika)
Ezt közhelyesen nagy S- kis S technikának nevezzük.
Ha a kezelt terület kellőképpen kipirult, quadlisodott, vagy állagában változás állott
elő, csak akkor léphetünk tovább a másik oldalra.
96
Terápiás húzás a törzsmenet lezárására. A kardnyúlványtól (processus xiphoideus)
az utolsó háti csigolyáig húzunk (Th12) a bordák lefutása mentén.
III. Scapula kezelés:
10. Húzások a lapocka mediális széléhez. (2 ütemű technika)
11. Húzások a margo superiorhoz (felsőszéléhez). (2 ütemű technika)
Ha a kezelt terület kellőképpen kipirult, quadlisodott, állagában változás állott elő,
csak akkor léphetünk tovább a másik oldalra.
Lapocka menet lezárásaként terápiás húzás a C7-csigolyatól az acromionig
(vállcsúcsig).
Idáig tart a gyakorlati vizsgára kötelező kötőszöveti masszázs anyag. A haskezelés
csak ismertető Koltainé Balázs Éva könyvéből.
IV. Haskezelés:
1. A processus xyphoideustól haladunk az alsó bordaív mentén lateralisan
2. A symphysistől (szeméremcsontok porcos összenövése) haladunk laterálisan a
crista iliaca felé, a spina iliaca anterior superior irányába.
3. A crista iliaca átdolgozása laterálisan a törzs oldalvonaláig.
4. A rectus abdominis kezelése disztális irányból proximálisan.
Terápiás húzás a hasmenet lezárására: húzást végzünk a crista iliaca anterior superiortól a
symphysis felé, az utolsó bordán a hónaljvonaltól a processus xyphoideusig. A húzásokat egy és
kétoldalasan végezzük el.
A kötőszöveti masszázst végezhetjük perifériásan is, az alsó, felső végtagon, valamint a nyak
és az arc területén is. Itt a húzásokat az izomszélek felé végezzük.
Mindig a szervi érintettség alapján választjuk meg, hogy milyen perifériális területen kívánunk
dolgozni. Pl. Alsó végtagi artériás keringési zavarnál először a medencemenetet végezzük el, s
ezután térhetünk rá az alsó végtag perifériás munkameneteire.
Vegetatív eredetű ritmuszavaroknál először a medencemenetet, utána a
törzsmenetet és utoljára a felső végtag perifériás munkameneteit végezzük el.
Az első 3-4 kezelés általában 40-45 percig tart, későbbiekben 20-25 perc is
elegendő. Egy kúra általában 12-15 kezelésből áll, majd 3-4 hónap múlva
megismételhető. (A kezelési idő a végrehajtás erőteljességétől arányosan függ.)
Megjegyzés
Természetesen a gyakorlatban, ha így végezzük a kezelést, nem sokáig látjuk a
pácienst a kellemetlen érzések miatt. „Ő masszázsra jött nem kínzásra” - mondja.
Ugyanakkor, ha a svédmasszázs kezelésbe belecsempésszük a kötőszöveti
területek fokozott kezelését, kicsit magyarázkodva a kellemetlen érzések miatt,
„eladhatóvá válik” ez a terápia is.
Ekkor azonban a hasonfekvő technikát kell alkalmazni, mely azonos irányokat
érvényesíti, de a testhelyzetnek megfelelő kéztartásokkal, ujjakkal kell végrehajtani a
lineáris dörzsöléseket (pl. hüvelykujj). A húzás olykor tolássá változik, de a lényeg a
lineáris mély dörzsölés.
Érdekes, hogy a szegmentmasszázs tónuseltolódásainak korrekciója
mennyire bonyolult a kötőszövetéhez képest, holott e technika is a
szegmentációra épül.
Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a kezelésben rejlő diagnosztikus lehetőséget sem!
97
98
A PERIOSTEALIS MASSZÁZS
(Amit mi nem végezhetünk, de illendő ismerni)
Csonthártya kezelés (periosteum-masszázs):
Braczevski alkalmazta legelőször a csonthártya masszázst a lágyrészek
masszázsával együtt. Eljárását 1911-ben megjelentetett könyvében ismertette, de
masszázskezelése nem terjedt el.
A periostealis masszázskezelést az orvosi gyakorlatba 1951-ben P. Vogler
vezette be. A távol eső szervek reflectorikus (reflexes) befolyásolása adja meg az
eljárás tulajdonképpeni gyakorlati jelentőségét. A csonthártya receptorain
keresztül kiváltott gyors és tartós reflex-ingerek befolyásolják a szervek
vérellátását, tónusát, fokozzák a secretiót (mirigyek elválasztását), és a belek
perisztaltikus mozgását.
A csontokat borító csonthártyának a csontok élettani folyamatainak
szabályozásában nagy szerepe van. Irányítja a csontok élettani funkcióit. A
csonthártya idegekkel bőségesen el van látva. Nyomásával az idegvégződései
ingerületbe kerülnek és ennek kapcsán helyi, s részben pedig reflexes úton távol
eső szervekben változások jönnek létre. A távoli reflexhatások befolyással vannak
a szervek vérellátására, tónusára és a belekben levő perisztaltikus mozgásra.
A periostealis kezelési helyek érzékenysége utal a hozzátartozó zsigeri
szervek problémájára. Ebben rejlik diagnosztikus jelentőségük.
Finoman, ujjakkal kitapinthatjuk a fájdalom helyét, a fájdalmas területtel
összefüggésben levő csontokon megkeressük a kezelhető érzékeny felületeket.
Kivitelezése:
A fogások körkörös dörzsölésekből és simításokból állnak, amiket ujjheggyel
(nyomóerejét növelni lehet azzal, hogy a körömpercre a mutatóujjal még külön
nyomást gyakorolunk), vagy a behajlított ujj kúpjával végezhetünk. Leggyakrabban
a III. ujj begyével dolgozunk.
A nyomást fokozatosan növeljük, az ujjal egyidejűleg kör alakú mozgást is
végzünk, majd kicsit feljebb is megismételjük (pont – kör – kör – pont technikával).
A nyomás a kezelő légzésének ütemében történik. A nyomást a kilégzés
99
ritmusában végezzük. Ha fájdalmas, akkor jobb, ha a páciens kilégzése
ritmusában tesszük. Belégzéskor csökkentjük a nyomóerőt. Az egyes pontok felett
3 – 5 percig kezelünk. Az egész kezelés 20 – 30 percig tarthat. A fájdalmas
pontokon nem kezelünk, csupán alatta és felette. A distalistól haladok a proximalis
felé.
Kezelés helye:
Mindenütt lehetséges, ahol a csontot nem, vagy alig fedi izom vagy
zsírszövet. A végtagokon az ízület környéke ilyen terület.
Kezelési területek:
Borda-csigolya ízület kezelésével (costovertebralis) a Bechterew-kórban
szenvedőnek hat az ankylosis folyamatára. Ugyan ez a csigolya terület
érzékennyé válik a leukaemiás betegség létrejöttekor. Kezelése valószínűleg
pozitív hatással lenne a csontvelő haemoglobin képzésére! Az ulcusos fájdalmat,
epegörcsöt a bordaíveken alkalmazott csonthártyakezelés is enyhíti. Fejen,
hypertoniások vasoconstrictiv jellegű és cervicalis syndroma keretében fellépő
fejfájás esetében végezhető. Sudeck-atrophiánál kezdetben proximalisan, később
a Iegerősebb csontbántalom helyén kezelünk.
A periostealis kezelés alkalmazása szív- és keringési betegségeknél
indokolt. Angina pectorisban a rohamok számának csökkentésére, szívtáji nyomás
– fájdalom esetén előnyösen használható. A szívtáji periosteaIis kezelés a
paroxysmalis tachycardiás rohamokat megszüntetheti. Mellhártyagyulladás utáni
összenövés, callus esetében, a gégefőben, Iégcsőben köhögési inger enyhítésére
jó hatású. Továbbá alkalmas a jugulum- vagy sternoclavicularis
csonthártyakezelésre. Fibula kezelésével hatunk a lumboischialgiara. Sacrum
kezelése jó hatással van az urogenitaliákra és az alsó végtag keringésére.
Scapula kezelése a felső végtag keringésére, a szívre, tüdőre és a gyomorra van
kihatással.
Alkalmazása röviden:
A csonthártyakezelést különféle reumatológiai és belgyógyászati betegségek
gyógyításában alkalmazzuk. Főként a sacrumon, scapulán, tibián, sternumon és a
bordákon lehet kezelni.
Bechterew kórnál (SPA – nál, késlelteti a korai összecsontosodást) a
csigolya bordaközti izületén dolgozunk.
Szívpanaszok, légzési zavarok kezelésénél a szegycsonton, a szegycsont
és a kulcscsont közti izületeken, a szívtájon dolgozunk.
Lumboischialgiát a tibia csonthártyáján kezeljük.
Sacrum kezelésével az urogenitalis tájékra és az alsó végtag keringésére
tudunk hatni. Kihatással van az ileumban lévő csontvelő vérképzésére is!
Scapula kezelése a gyomor és a tüdő területére, valamint a felső végtag
érrendszerére gyakorol hatást. Kicsit a szívre is jó hatással van.
Csonttörés esetén elősegíti a callus képződést (valószínűleg a consensualis
elv alapján).
Tiltott területek:
Nem végezhetünk periostealis masszázst a gerinc tövisnyúlványán (kivéve a
crista sacralis media oldalsó területét), a koponyacsontokon (kivéve az os
occipitale linea nuchae terminalisát, a processus mastoideust és az
orrmelléküregek csontos falát, valamint az állkapocsízület környékét), a patellán
és a claviculán.
100
101
Figyelem!
A
csonthártyakezelés
a
szegment
és
a
kötőszöveti
masszázskezelésekhez hasonlóan speciális szaktudást igényel, a fürdősmasszőr nem végezheti el. Csak orvos utasítására és felügyelete mellett
végezheti az általa betanított gyógymasszőr!
Viszont van olyan csonthártya masszázs amit végezhetünk. Az
izomtapadások-eredések
túlterhelésénél
fokozott
igénybevétel
miatt
csonthártyagyulladás alakul ki. Ennek kezelését végezhetjük. A területet
erőteljesen hűteni kell és utána alapos vérbőséget kell okoznunk masszázzsal,
vagy ultrahanggal. Utána megint hűtés-masszázs. Pár ismétlés után hűtéssel
fejezzük be. pár nap alatt, még terhelés mellett is sokat javul a helyzet.
KONSZENZUÁLIS HATÁSOK
Konszenzuális (consensualis) hatás:
A masszázs távolhatásaihoz tartoznak azok a működésbeli változások is,
amik a test egyik felének kezelése során, az ellenoldalon létrejönnek (pl.
begipszelt, nyugalomba helyezett végtag csontjában és izomzatában kedvező
hatást lehet elérni az ellenkező oldali, egészséges végtag masszírozása esetén).
Ezeket a hatásokat konszenzuális reflex-hatásnak nevezzük. Ezek azonos
idegpályán keresztül azonos gerincszelvényi beidegzés által, vagy agyi
visszacsatolással jönnek létre.
Konszenzuális hatás az a változás, melyeket a test egyik felének
kezelésekor az ellenoldali, szimmetrikus testrész megfelelő szegmentumában
észlelünk.
Távolhatások:
1.) Az egyik oldal ingerlése, hat a vele szimmetrikus másik oldalra is.
(azonos gerincszelvényi beidegzésnél)
2.) Azonos oldali alsó és felső végtagok kölcsönhatásai. (központi
idegrendszeren keresztül)
3.) Proximális rész ingerlése: hat a distális részekre is (értágulat, azonos
idegpályán keresztül).
4.) Antagonista hajlítók kezelése hat a feszítőkre is. (azonos idegpályán
keresztül – Glaser - Dalicho)
Ezek a megoldási lehetőségek a traumatikus sérülések rehabilitációinál fontosak!
102
Talán ide tartozna a mechanikus konszenzualitás is, mely arról szól, hogy a
gerinc bármely szakaszának manipulációja, kezelése, hat a gerinc másik
szakaszára is.
Az érthetőség kedvéért: Ha nyaki porckorongsérvet elmerevítéses műtéttel
hozzák rendbe, akkor ez kihatással lesz a gerinc többi szakaszára is. A
merevítéssel kiiktatnak porckorongokat és ezáltal az érintett terület alatt, és felett
túlterheltek lesznek a még ép porckorongok. Lépésektől alulról származó ütéseket
nehezebben tudja kivédeni, csillapítani. Ha a háti kifozist és a lumbalis lordozist
kezeljük, pozitívan tudunk hatni a nyaki problémára. Ennek a teoriának
folytatásában gondoljunk az egész szervezetünk mechanikai és élettani
egységére, melynek egyensúlya bárhol megbomlik, hatással lesz a többi
részre is!
FÁJDALOMKAPU ELMÉLETE
(Gate Controll)
Egy kis szemelvény „Csak a győzelem fontos „ c munkámból:
„Tapasztalataim szerint, az a versenyző, ki nem viseli el a nagyobb fájdalmakat,
valószínűleg sohasem lesz eredményes, kivéve, ha szerencséje van.
Tudni kell, hogy:

Csak a 70% feletti munka a hatásos izomépítő.

Két azonos képességű versenyző közül annak lesz jobb az eredménye, ki
több 100%, vagy 100%-feletti munkát képes elvégezni egy azon időszak
alatt. (NDK-s versenyzők így használták az edzés doppingot. /Tuninabol/)

Maximális teljesítményt, csak jól karbantartott, bemelegített sportolóval
lehet elérni, illetve tőle követelni. (regeneráció fontossága)

A levezetés elengedhetetlen egy élsportolónál. Azt is tanítani kell neki!

A pihenés is alkotó eleme a felkészülésnek!

A teljesen pihent izomzat sérülékenyebb! Ezért kell átmozgatni a verseny
előtt. (De nem 3 órás edzést tartani! – mint Kemény Dénes)”
Ezek voltak a „kis törvény”-ek, melyeket érdemes betartani az eredményesség
kedvéért.
Mind ez csupán bevezető a fájdalomkapu elmélethez, melynek nincs szinte köze
az előbb leírtakhoz, de nem tudtam hová tenni e fontos sorokat,
megállapításokat.
Mindenekelőtt egy fontos kis szösszenet:
„Dr. Bubó” tanítása alapján a kis fájdalmat úgy gyógyítjuk, hogy nagyobbat
akasztunk a beteg nyakába. – fogalmazta meg hasonlóan Romhányi József
író és költő.
És milyen igazat írt! Melczak – Wall kapuszabályozási elméletét fogalmazta meg
igen humorosan. Most nézzük komolyan:
A fájdalom a szervezet védekező reflexe. Érzékelő receptorai vannak a bőrben,
nyálkahártyában, izomban, érfalban, izületi tokban, szalagban, és a zsigerek
falában.
Nociceptorok, vagy szabad idegvégződések a fájdalomérzékelők. Ezek ingerületét
szöveti vérellátás hiánya, szövet károsodás, bradykinin és hisztamin
felszabadulás és a prosztaglandinok (gyulladásos folyamatokat befolyásoló
termékek) okozhatják.
103
Izomtónust fokozhatják a pszichés hatások, savasodás (tejsav felszaporodása), és
a fájdalomérző receptorok ingerlése. A fájdalom érzékelő Nociceptorok a bőr
minden egyes rétegében megtalálhatók.
Érző pályákon érik el a központi idegrendszert a fájdalom ingerületei. Receptorok
idegeinek egy része a gerincvelő hátsó szarvába érkeznek, míg a másik
része központi idegrendszer felé veszi az irányt.
Ha egy érzet erősebb a normálisnál, hyperalgeziának, ha csökkent érzésű, akkor
hipesztázisnak nevezzük.
A fájdalomérző receptorból „A-delta” rostokon haladnak a gyorsvezérlésű
fájdalomingerek, a „C-rostokon” pedig a lassúvezérlésűek.
A fájdalomérzet csökkentésében a szervezetben képződő endorfinok és a
gerincvelői fájdalom-zsilip játszik szerepet. A fájdalomérzetet a (T) neuronok
továbbítják.
A fájdalomérzet csökken a figyelem más irányú lekötésével, fájdalmas rész
dörzsölésével, vagy más pontok ingerlésével. (akupunktúra, elektromos
kezelések, masszázs, stb…)
Ezt úgy kell elképzelni, mint mikor egy kétsávos út, egy sávra szűkül, és az
„A-delta” rostokon keresztül haladó fájdalom ingereknek a gerincvelői zsilipnél
elsőbbségük van a „C-roston” haladó fájdalommal szemben.
A bőr mechanikus érzékelőin keresztül, az „A-delta” rostokon tudjuk
befolyásolni masszázzsal a fájdalomérzetet, melyek a gerincvelői gátló idegsejtek
aktiválásával elnyomják a „C rostok” ingerületvezetését. Ez a gerincvelői
fájdalomzsilip.(Tehát, ha a sportolóra erős ingerrel hatunk, az oldja az állandó
fájdalomérzetét. Ezt többféleképp hasznosítjuk majd a gyakorlatban.
Reflexológiáknál, Finn-masszázsnál.)
Tartós fájdalom esetén endorfinok (ópiumszerű peptidek) szabadulnak fel a
központi idegrendszerben. Ezt nevezzük a fájdalomérzet tónusos gátlásának.
104
SZEGMENTEK KAPCSOLATAI
BŐRREL, IZMOKKAL ÉS SZERVEKKEL
SZEGMENT
C1
C 2-3
C4
BŐR
Nyak és tarkó
Tarkó és nyak elülső
felülete
Tarkó, váll és mellkas a 2.
bordáig és a lapocka tövisig
IZMOK
Nyaki izomzat
Csuklyás izom
Szíjizmok, bordaemelő izmok,
rekeszizom, lapockaemelő izom, a kis
és nagy rombusz, tövis alatti és feletti
izom
105
SZERVEK
Tüdő
C3-4 bal o. szív, lép
gyomor, C3-4 jobb o.
máj- és epehólyag
C5
Váll és kar hátsó része, a
felkar oldalsó része
A felkar külső része, az
alkar radialis oldala
C6
C7
Delta, könyök hajlító izmai, supinator
izom, nagy- és kis mellizom
Széles hátizom, nagy kerek izom,
lapocka alatti izom, fűrészizmok
oldalsó része, triceps, pronatorok
A kéztő és az ujjak feszítői és a kéztő
hajlítói
Ujjak hosszú nyújtói és hajlítói
Az alkar és a hüvelyk orsói
oldala
Az alkar közepe, a kéz
közepe, hajlító és feszítő
felszínek
A felkar és az alkar belső
oldala
A hátbőr a 7. nyaki
csigolyától az 5. háti
csigolyáig, a mell bőre
A hát 5-8 hátcsigolyáig, a
mell bőre
C8
D 1-2
D 2-4
D 5-6
D 7-9
Kéztő és az ujjak kis izmai
D1 – D 8, szív
D 2-12, hátizmok és bordaközi izmok
D6-10, jobb o., máj
és epehólyag, D 5-9,
bal o. gyomor
D6-10 nyombél
Hátizmok, hasizmok
L1
A hátbőr a 8-12. csigolyáig,
hasbőr
Ágyéki táj a 12. hát
csigolyától az 5. Ágyéki
csigolyáig. Hasbőr
Fartájék és ágyéktájék
L2
A comb külső része
L3
Comb elülső és belső része,
térd
A lábszár és lábfej belső
része
A lábszár és a lábfej belső
része
Csípőhorpasz és négyfejű
combfeszítő
Csípőhorpasz, négyfejű combfeszítő,
közelítők, befelé forgatók, térdhajlítók
Négyfejű combfeszítő
D 10-12
L4
L5
S1
Hasizmok, szabóizom és
csípőhorpasz izom
A lábszár hátsó része, talp,
külső lábél, a lábszár, lábfej,
ujjak elülső része
A tompor és a comb hátsó
része, a lábszár külső része
A tompor mediális része,
gát
S2
S3
S 4-5
A gát és az anus környéke
D3-9; tüdő
D7-9; hasnyálmirigy
D8-10; lép
D9-12; bél
D10-11; vese
D11-12; petefészek
L1; petefészek,
vesék
Középső és kis farizom, félhártyás és
fél inas izom, biceps, combpólya
feszítő és a sípcsonti feszítő
Nagy farizom, körteképű izom, a
lábfej feszítői, ujj feszítők
Lábikra izom, feszítők, ujj hajlítók,
hátulsó sípizom
Lábikra izmok, vizelet kiválasztás,
végbél és nemi szervek harántcsikolt
izomzata
Vizelet és széklet ürítés akaratlagos
vezetékei
Hólyag végbél
Ízületi mozgáshatárok
Ízület
Szélső
értékek
(fokokban)
Átlag
Váll (teljes vállöv)
Előre flexió
130
Horizontális flexió
Hátrafelé extenzió
30
Abdukció
150
Addukció
30
Rotáció (kar a test mellett)
Befelé rotáció
40
180
135
80
180
75
158
135
53
170
50
90
68
Kifelé rotáció
Rotáció (kar abdukcióban, 90°)
Befelé rotáció
Kifelé rotáció
40
90
68
70
90
70
90
Könyök
Flexió
Hiperextenzió
135
0
150
0
146
0
50
80
80
90
71
84
Alkar
Pronáció
Szupináció
Csukló
106
Dorsalflexió
60
90
71
Volárflexió
107
70
80
73
Ulnaris deviáció
Radiális deviáció
30
15
40
20
33
19
70
90
60
15
20
10
20
58
81
53
15
17
8
20
70
100
90
0
0
45
90
100
90
0
0
45
80
100
90
0
0
45
100
20
40
20
120
30
55
45
113
28
48
31
45
45
45
45
45
50
60
35
48
Hüvelykujj
Abdukció
Flexió IP
Flexió MCP
Flexió CMC
Extenzió IP
Extenzió MCP
Extenzió CMC
50
75
50
10
0
Ujjak
Flexió DIP
Flexió PIP
Flexió MCP
Extenzió DIP
Extenzió PIP
Extenzió MCP
Csípő
Flexió
Extenzió
Abdukció
Addukció
Rotáció flexióban
Befelé
Kifelé
Rotáció extenzióban
Befelé
Kifelé
Abdukció 90°-os flexióban
20
45
45
kortól
függően
Térd
Flexió
Hiperextenzió
120
10
145
10
134
10
50
20
48
18
35
20
33
18
35
20
33
18
30
0
30
50
90
0
45
70
60
0
37
63
50
35
30
40
60
40
40
40
55
38
35
40
Boka
Plantarflexió
Dorsalflexió
40
15
Láb hátsó része
Inverzió
Everzió
30
15
Láb elülső része
Inverzió
Everzió
30
15
Lábujjak
Öregujjak
IP flexió
IP extenzió
MTP flexió
MTP extenzió
II-V. ujjak
Flexió DIP
Flexió PIP
Flexió MTP
Extenzió (MTP)
108
A latin kifejezések ún. „Magyarítva” vannak.
109
Download