technical seminar di n đàn ngành nư c vi t nam

advertisement
TECHNICAL SEMINAR
DIỄN ĐÀN NGÀNH NƯỚC VIỆT NAM
“Vietnam Water Forum: Towards innovative, sustainable technologies & energy efficiency in
water & wastewater industry”
“Diễn đàn ngành Nước Việt Nam: Hướng đến Công nghệ mới, Bền vững và Tiết kiệm năng lượng
trong ngành Nước và Nước thải”
Day 1 : 25th Nov 2015 /
25 tháng 11, 2015
Venue : Technical seminar room, Hall A3 - VEFAC
Địa điểm : Phòng hội thảo, Tầng trệt, Nhà triển lãm A3, VEFAC
Time
10:00 - 10:15
Programme
Welcome Speech from Prof. Dr. Nguyen Viet Anh
, Head of
Science & Technology Department, VWSA, IESE Director
Time
15:00 – 15:30
Phát biểu chào mừng của
PGS. TS. Nguyễn Việt Anh
, Viện
Trưởng Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường, Trưởng Ban
KHCN, Hội CTN Việt Nam
10:15 – 10:45
10:45 – 11:15
11:15 – 11:45
15:30 – 16:00
Control Water Quality by Our System
Mr. Kent Fung, Managing Director, Hong Kong Fresh Water
International Group Limited
Quản lý nước bằng công nghệ của Ozner water
Ông Kent Fung, Giám Đốc đều hành, Hong Kong Fresh Water
International Group Limited
Technology solution for water and wastewater
Mr. Do Duc Nguyen, Project development executive –
SEW CORP
Giải pháp và công nghệ trong cấp nước và xử lý nước thải.
Ông. Đỗ Đức Nguyên, Kỹ sư phát triển dự án, Công Ty Cổ
Phần Thế Giới Thiết Bị Sài Gòn
16:00 – 16:30
13:30 – 14:00
Principles and recent trends in biological wastewater
treatment technology
Presented by: Mr. Chuzo Nishizaki
(Organization : TeamE-Kansai ), GEC
Nguyên lý và các xu hướng mới nhất trong công nghệ xử
lý nước sinh học.
Ông. Chuzo Nishizaki
(Tổ chức : TeamE-Kansai ), GEC
14:00 – 14:30
Japanese Technologies and JETRO’s Activities in the
water-related Industry
Japan External Trade Organization (JETRO)
Công nghệ Nhật Bản và các hoạt động của JETRO’s trong
ngành công nghiệp nước
Đại diện Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO)
14:30- 15:00
Unique technologies by small and medium sized
companies of Shiga, Japan
Biwako Environmental Business Exhibition Executive
Committee
Công nghệ độc đáo trong ngành Nước đến từ doanh nghiệp vừa
và nhỏ của Shiga, Nhật Bản.
The role Hiroshima plays in the water business
Hiroshima Environmental Business Promotion Council
Vai trò của Hiroshima trong ngành Nước
Hội đồng xúc tiến thương mại môi trường Hiroshima
ShinMaywa’s advance technologies for wastewater
treatment equipment
Shuichi Kaji, Acting Manager, ShinMaywa Industries, Ltd
International Business Group Sales & Marketing Dept, Fluid Div
Công nghệ tiên tiến của hãng Shinmaywa về thiết bị xử
lý nước thải
Shuichi Kaji, Acting Manager, ShinMaywa Industries, Ltd
International Business Group Sales & Marketing Dept, Fluid Div
Registration (Thời gian đăng kí)
*Japan technologies session
Water Network’s Automation and Management: Basic
to Advanced Solutions – water technology
Presented by: Mr. Amit Thakare, Senior Manager, Power and
Water Utilities, Yokogawa Asia.
Các giải pháp từ cơ bản đến nâng cao trong quản lý hệ
thống nước
Trình bày bởi: ông Amit Thakare, Quản lý cấp cao Phòng phát
triển kinh doanh Ngành nước- Công ty Yokogawa Châu Á.
AFTERNOON SESSION
13:00
Introduction of "New era of Wastewater treatment
system": Semi-permanent, low price, compact design,
no need to replace filters, non-concentrated polluted
water.
Mr. Dang Van Tuan, Engineer VINA WORLD LINK CO., LTD
Kỷ nguyên mới của hệ thống xử lý nước thải": Hệ thống
có khả năng sử dụng bán vĩnh cửu, giá thấp, thiết kế nhỏ
gọn, không cần thay thế linh kiện, không phát sinh
nguồn nước gây ô nhiễm môi trường.
Ông. Đặng Văn Tuân, Kỹ sư, VINA WORLD LINK CO., LTD
Future Trend of Disinfection
Mr. Mr Tan Chee Meng, Regional Business & Product
Portfolio Director; Grundfos.
Xu hướng tương lai của hệ thống tiệt trùng
Ông Tan Chee Meng, Giám đốc Thương mại và Sản xuất khu
vực Châu Á Thái Bình Dương; Tập đoàn Grundfos.
Programme
16:30 – 17:00 End of section / Visit Vietwater 2015 Expo
Day 2 : 26th Nov 2015 /
26 tháng 11, 2015
Venue : Technical seminar room, Hall A3 - VEFAC
Địa điểm : Phòng hội thảo, Tầng trệt, Nhà triển lãm A3, VEFAC
09:00
Registration (Thời gian đăng kí)
EU Water Technologies session
09:15- 10:00
Latest water technologies coming from Belgium”.
Công nghệ nước cải tiến đến từ nước Bỉ
The importance of efficient sludge treatment by CMI
Environment (ex Balteau)
Tầm quan trọng của công nghệ xử lý bùn hiệu quả bởi CMI
Environment
The paramount importance of clean water in the food
industry by SOPURA
Sự thiết yếu của nước sạch trong ngành công nghiệp thực phẩm
bởi SOPURA
The new generation of water meter by FLOW-TRONIC
Kỷ nguyên mới của đồng hồ lọc nước FLOW-TRONIC
Non-Revenue Water, an emerging problem and how
better management can improve the situation by
INNEAUTECH
Thất thoát nước, một vấn đề nổi và phương pháp quản lý cải tiến
bởi Inneautech
Day 2 : 26th Nov 2015 /
26 tháng 11, 2015
Venue : Technical seminar room, Hall A3 - VEFAC
Day 3 : 27th Nov 2015 /
27 tháng 11, 2015
Venue : Technical seminar room, Hall A3 - VEFAC
Địa điểm : Phòng hội thảo, Tầng trệt, Nhà triển lãm A3, VEFAC
Địa điểm : Phòng hội thảo, Tầng trệt, Nhà triển lãm A3, VEFAC
Time
10:00 – 10:30
10:30 – 11:00
Programme
Time
Grundfos Remote Management,
Mr Benjamin Chiang, Regional Controls & Instrument Application
09:00
Registration (Thời gian đăng kí)
Hệ thống giám sát từ xa của Grundfos
Ông Benjamin Chiang, Giám đốc ứng dụng điều khiển và thiết bị
khu vực Châu Á Thái Bình Dương; Tập đoàn Grundfos.
10:00 – 10:30
KITZ valve and applications for water supply
Mr. Nguyen Viet Anh, Sales Manager
Van Kitz và những ứng dụng cho hệ thống cấp thoát
nước.
Ông Nguyễn Việt Anh, Trưởng phòng kinh doanh, Hung Phuc IDI., J SC.
Smart Automation Concepts for Water Treatment
Systems
Mr. Raymond Cheong, Business Director – Asia pacific , Festo AG
& Co. KG
10:30 – 11:15
Australian Water: Innovation through Adversity
Australian Water Association CEO, Jonathan McKeown
Ngành nước Úc: Đổi mới qua những khó khăn
Ông Jonathan McKeown , Giám Đốc điều hành Hiệp Hội nước Úc
11:15 – 11:45
Energy efficient cooling solution for big buildings based
on wastewater
Mr. Pal Kiss managing director, Thermowatt Ltd.
Giải pháp điều khiển thông minh cho hệ thống xử lý
nước/ nhà máy nước
Ông. Raymond Cheong, Giám đốc kinh doanh–khu vực Châu Á
Thái Bình Dương, Festo AG & Co. KG
11:00 – 11:30
Analysis sensors with Memosens technology from
Endress+Hauser
Dr. Ngo Cong Khanh, The representative office of Endress+Haus
er in Vietnam
-
Giải pháp làm mát cho Tòa nhà tận dụng năng lượng từ
nguồn nước thải
Ông Pal Kiss, Giám đốc điều hành, Công ty TNHH Thermowatt.
Thiết bị đo phân tích bằng công nghệ Memosens từ
Endress+Hauser.
TS. Ngô Công Khánh, VPĐD Endress+Hauser tại Việt Nam
11:30 – 12:00
RE & EE VIETNAM 2015 CONFERENCE
HỘI THẢO RE & EE VIETNAM 2015
Compact Water Treatment Plants - Flexible Solutions for
Urban Development.
Representative of Veolia Water Technologies
Theme: “Energy Efficiency, New & Renewalbe Energy
Opportunities & Challenges in Vietnam”
Nhà máy xử lý nước nhỏ gọn và đồng bộ - Giải pháp linh
hoạt cho phát triển đô thị.
Đại diện từ công ty công nghệ Nước Veolia.
Chủ đề: "Cơ hội và Thách thức trong lĩnh vực Tiết Kiệm Năng
lượng, Năng lượng mới và Tái tạo tại Việt Nam"
Venue/Địa điểm: Hall A3 - VEFAC, Nhà triển lãm A3
Date : 26th November, 2015, from 9.00 am to 11.30 am
AFTERNOON SESSION
13:00
Time
Registration (Thời gian đăng kí)
Japanese Energy Saving Technologies
13:30 – 14:00
Energy saving technology: Automatic siphon filter (VF) &
Open siphon filter (OSF)
Mr. Nguyen Van Thanh, Process Engineer, Kobelco Eco-Solutions
Vietnam LTD.
Công nghệ tiết kiệm năng lượng: Thiết bị lọc không van
(VF) & Bể lọc siphon (OSF)
Ông Nguyễn Văn Thanh, Kỹ sư công nghệ, Công ty Kobelco
Eco-Solutions Việt Nam.
14:00 – 14:30
Registration (Thời gian đăng kí)
09.20 – 09.30
Keynote Speech
Dr. Do Huu Hao, Chairman Vietnam Energy Conservation and
Energy Efficiency Association
Phát biểu chào mừng
TS. Đỗ Hữu Hào, Chủ Tịch Hội Khoa học Công nghệ về Sử dụng Năng
lượng Tiết Kiệm và Hiệu quả Việt Nam
09:30 – 10:00
Legal framework, Current Status, Opportunities &
Challenges on Energy Efficiency
Mr. Trinh Quoc Vu, Director, Science, Technology and Energy
Efficiency Department
Our three technologies, save energy and high
performance
Mr. Yoshio Oura, President, Kowa trading
Hiện trạng, Hành lang pháp lý, Cơ hội và những thách
thức trong lĩnh vực Tiết kiệm năng lượng
Ông Trịnh Quốc Vũ, Giám đốc, Vụ Khoa học Công nghệ và Tiết
Kiệm Năng lượng
Innovative applications in water supply – Những ứng dụng mới trong cấp nước
15:15 – 15:45
15:45 – 16:15
16:15 – 17:00
10.00 – 10.30
Application of WILO Booster pumps in Water supply and
sewage drainage system
Mr. Le Nhu Hai, Sales Manager, Wilo Vietnam Co., Ltd
Ứng dụng tiên tiến của bơm tăng áp WILO trong cấp
nước và hệ thống thoát nước
Ông. Lê Như Hải, Trưởng phòng kinh doanh, công ty TNHH Wilo Việ
10:30 – 11:00
New & Renewable Energy_Challenges & Opportunities in
Vietnam
Mr. Nguyen Dang Anh Thi, Consultant, Resource Efficiency for
Industrial Zones Program, International Finance Corporation (IF
C)
Năng lượng mới & Năng lượng tái tạo _ Cơ hội và Thách
thức tại Việt Nam
Chuyên gia Tư vấn, Dự án Khu Công nghiệp sử dụng Hiệu Quả tài
nguyên, Tập đoàn tài chính quốc tế
11:00 – 11:20
ABB Solutions for water segments
ABB presentative
Giải pháp từ ABB trong ngành nước
Đại diện từ công ty ABB
Current regulations, Incentives from Vietnam
Goverment on the investment in Energy Efficiency and
Conservation
Mr. Nguyen Dinh Hiep, Vice Chairman, Vietnam Energy
Conservation and Energy Efficiency Association
Các quy định hiện hành, hỗ trợ của chỉnh phủ Việt Nam
về việc đầu tư trong lĩnh vực Tiết kiệm năng lượng và sử
dụng NL hiệu quả”
Mr. Nguyễn Đình Hiệp, Phó Chủ tịch, Hội Khoa học Công nghệ về
Sử dụng Năng lượng Tiết Kiệm và Hiệu quả Việt Nam
t Nam
HV pumps – innovative design to ensure long lifetime
Mr. Zbigniew Pawlowski, Chief Engineer, Hydro-Vacuum S.A
Bơm Hydro-Vacuum – Sáng tạo trong thiết kế đem
đến độ bền sản phẩm
Ông. Zbigniew Pawlowski, Kỹ Sư Trưởng, Công ty Hydro-Vacuum S.A
Risk Management in Water and Sanitation - automating
WSP (Water Safety Plan) and SSP (Sanitation Safety
Plan)" (Vesiotec - Finland)
Jani Härkki, CEO, Vesiotec Oy
Quản lý rủi ro trong cấp nước và vệ sinh môi trường chương trình an toàn nguồn nước và vệ sinh môi trường
tự động hóa.
Jani Härkki, Giám Đốc điều hành, Vesiotec Oy
Programme
09:00
Ba công nghệ nổi bật của chúng tôi: tiết kiệm năng
lượng và hiệu quả cao
Ông Yoshio Oura, Chủ tịch, công ty Kowa Trading.
14:45 – 15:15
Programme
ABB’s case study about renewable energy projects in
Vietnam
Presented by the Representative of ABB.
Các dự án về hiệu quả năng lượng của ABB tại Việt Nam
Đại diện của ABB
11:20 – 11:30
Q & A, End of section
Hỏi đáp và Kết thúc Hội thảo
Download