File

advertisement
Tiêu đề đơn xin việc: Tim viec Trade Marketing
Thông tin cá nhân
Họ và tên: Hoang Phuong Thao
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 19-3-1982
Tình trạng hôn nhân: Độc thân
Quốc tịch: Người Việt Nam
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: 4/19D KP6 P. Tan Hung Thuan Q 12, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Di động: +84908360345
E-Mail: [email protected]
Học vấn/Ngoại ngữ
09/2000 - 09/2004
CĐ Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp
Ngôn ngữ (Tiếng Anh)
Cao đẳng
Việt Nam
Cao Dang Cong Nghiep va Quan Tri Doanh Nghiep
Ngoại ngữ: Tiếng Trung Quốc (Quan Thoại) - Sơ cấp
Kinh nghiệm làm việc
Tổng số năm kinh nghiệm làm
8 năm
việc:
09/2010 - Hiện tại
AJE Viet Nam Ltd.,
Trade Marketing Manager
Bán hàng
Bình Dương - Việt Nam
- Category management
- Channel strategy - marketing mix for different channels
- New products/packs presentation/promotions
- Merchandising concept, strategy and tools
- Merchandising plans (in-doors and out-doors)
- Shopper insights/behaviors/habits research
- Sales forecast/volume pipeline of new products
- Sales target
- Trade Marketing Operating Budget
- Procedure of: merchandising, promotion, incentive payment, attack area,
sampling, festival, TOT/POSM management, Cross-functions related
activities…
06/2008 - 09/2010
URC Viet Nam Co,. Ltd
Customer Marketing Manager
Bán hàng
Hồ Chí Minh - Việt Nam
• Build distribution, volume strategy of Beverage, Biscuits, Candies and
Snacks category
• Plan and deploy category selling plan suite to each distribution channel
• Evaluation promotion deployment result, analysis and make key learning,
key next steps
• Plan category consumer and trade promotion
• Plan product merchandising and display (POSM, short & long term
program…) and allocate Tool of Trade, POSM to region
• Plan and control category budget
• Plan monthly category sales volume
09/2007 - 06/2008
Tan Hiep Phat
Trade Marketing Executive
Bán hàng
Hồ Chí Minh - Việt Nam
• Deploy category selling plan based on market research and analysis,
synthesize and develop sales opportunities
• Catch the distribution channel development trend to build distribution
category channel strategy
• Deploy category selling plan suite to each distribution channel
• Evaluation promotion deployment result
• Analysis and build category strategies
• Plan category promotion for outlets on each distribution channel
• Plan category consumer promotion
• Plan category trade promotion
• Plan product merchandising and display
• Plan and control category budget
• Allocate Tool of Trade, POSM to region
• Plan monthly category sales volume
04/2006 - 08/2007
San Miguel Brewery VN Co., Ltd.
Sales Information & Trade Promo Merchandising Assistant
Bán hàng
Hồ Chí Minh - Việt Nam
• Count monthly turnover, commission and make recommendation for Sales
Department
• Assist Director in paper works, preparing work schedule and contacting with
customers, dealers, franchises
• Market research on feature products: prices, competition abilities,
competitors’ promotion, common products feature…
• Check products available at all outlets
• Check budget, quotation and monitor signage at sponsor outlets
• Manage and monitor Marketing – Promotion, make promotion synthesis
report
• Monitor order and inventory at Franchises and Dealers (weekly, monthly)
• Make synthesis sales report per products, per Sales Departments, per Sale
Representative (daily, weekly, monthly report)
• Manage all contracts and liquidate contracts base on fixed – term credit…
• Manage and check import – export, inventory promotion items at
warehouse
• Plan consumer promotion suite to each regions in order to raise sales
volume
• Plan trade promotion for Dealer and Franchise to push sales volume
08/2004 - 04/2006
Gia Bao Ltd.,
Sales Representative
Bán hàng
Hồ Chí Minh - Việt Nam
- Search and contact to potential customer
- Consult, design, install and maintain camera, alarm and anti-thief detective
system to customer
- Maintain exiting customer and build relationship to new customer for
consulting and selling
- Market research on feature products: prices, competition abilities,
competitors’ product and promotion, common products feature…
- Count monthly turnover, commission and make recommendation for Sales
Department
- Assist Director in paper works, preparing work schedule and contacting with
customers and suppliers
Người tham khảo:
Ronnie Ben M Procianos
Senior Trade Marketing Manager - Chuyên viên
Nguyen Thanh Hien
Sales and Marketing Director - Chuyên viên
Nguyen Thi Vinh Phuong
Customer Marketing Manager - Chuyên viên
Kỹ năng
Kỹ năng vi tính văn phòng - Microsoft Excel
Trung cấp - 7 năm
• Fluent English (speaking and writing). • Computer literacy Word,
Excel, Power point, Internet • Good communication and negotiation
skills both external and internal • Good organization skill
Cao cấp - 8 năm
Mục Tiêu Nghề Nghiệp
Vị trí mong muốn: Trade Marketing Manager
Mức lương gần đây nhất: 30,000,000 VNĐ
Mức lương mong muốn: Thương lượng
Cấp Bậc Mong Muốn: Điều hành
Loại công việc: Toàn thời gian cố định
Ngành nghề mong muốn: Quảng cáo/ Khuyến mãi/ Đối
ngoại
Dịch vụ khách hàng
Quản lý điều hành
Bán hàng
Tiếp thị
Nơi làm việc ưa thích: Bình Dương
Đồng Nai
Hồ Chí Minh
Mục Tiêu Nghề Nghiệp: Nang cao hon nua ky nang Trade Marketing trong 03 nam toi.
Có thể đổi chỗ ở: Có
Có thể đi công tác: Có