rr Ich:- :":F. -:' r:*

advertisement
iiie;e i= =]:C€tei ieiT--,.i:gi
B=sidt: <-=i:i:= ie*:-acil=g; +ip=+liiirai +d'u.-ata+li.
: rr
c*ria;:uat!+ia ie-e" a5c,+r*+i7 t<: Ich:- 'that *ee*s t* E:e c;ar*s,i. it i= tiJp+iiti..=i
:+_v w-Lil9r pr=*;*i+ 1earrr.a=
.,
:":F. -:'
Fu:3i€c.=i =c.r:+iJati*ar :.efra= i_+ the Fr+{=E5
ac{l*Pie€ +r:d pr==i::e'i ti'" r:*
L=i-*-.'tot'=
+c'4
r1**:s, ==E=,-*=, =-'iot'{le*,
a<:qri:rr '
s+ciallzaliu:s r:eier= r* ih+ i:rdi:,rcraai'=
+i:5<=it-;g
.ti==.
=1"ua_** i=.;1ti..ai -=;lii:r+
*E 11Cr=Ei= i+r rear:-=gi;lg
p*jiticai
-=f i=us
=auttr-,]fal.
tr-''
i'.!:ich
=.,o1u,=.'=
*qi1 di-;ad-,-actages". Ei:e-e$d_i;+ra::d=
rirsiritluiiilri
";-:.t.*;-*e=
ii:* d*vti+p*e:::i cf ia:riii'iri'"tals -*:fo+ arcepi =pprc"'=FfG{ess ii;urrtl*ae is
.,qit-:*E
i* ibe pc€itir=I S1'rsEtiE l=f iilei: !',iir-i'i'
41a;iiirrS, h=E:lt=, urr.l
"elf-,'arrs *:E:re g+*+rati+ra=- iStar*e1 -{11=:
au,d wh* ir+:rscadt tlaes* <r+=aa= E*
ite tl: i:rr;: I
F+ri :e;i:;e;:s, Et;?E+eeEal=;:J =t=t== iiaaE
? !- -. i^:-1= *.--r.
gecDit :'-:.
+i5=::*i:es=e=' ilir*ra"*h l*"1*1it
"
"F+!itir+l =+li=iicat;+ir as ri?e F:GCe53 +:: tiie =*t
prc'-:::+
t"hjrh
a-E:*-+t
rii=pirt=
1E""tr-h
is
?laet-e
*h*=ri r,*litic* E:::l ar:*i:i::t p*=iiii=l*l
g-r:=i=i:==i:t:t t
"----'
ui.=oa .i,E-,..r, :,= iiae h;E r;'cie iire :sr+:;i lir:pi-*;:t+rrt
=iY=
a::e :=iger€c*rgt =EdpErii A
jtt*;,lryi,il"" cri il+E st '*t.'i+rs Ba" sl;{ps iiE;!
td*':aii+r; r=ust *r;tr,:t- ti?tt+8 th:
"aE .irith all ertr-.rcati**, p*iitical sri+nre
-'*'r:d+',,, ii+:x p+iiiic*i E*it:::=an ."
shrdecrt lram ii:e foEicid=i +ithe c$r:-.'e,,si+ti#
*f hr'='i't"- *"u ai-:d ef Er;iiEilal ir'j=alr a.
ta-h*c;, sr; tirar ;r:*:,r. r-iiake E!:e'*a;ii ris"*iie
{+r:t+=' At*rerr' Fi
*aaia +:-rii*eel *rrtir:al p+-'*-eis"il+*aiis -i'
a,' iradepe:r€**G*L**
Ziegl=r,Iri"+
iliGr-c.1=eE Fr*:g*r eepid*+ Eirai
.=a
the acts.riarltri u-}f p';liiil+l *:der
l:;:i_+c p+iiiir=i r.ie.:=.ii:*:r =r::L-ti+=izes
i'cdeit'" F=rtdaragan-='a-tag seriaila
ar# tiae iiti=en: =-s c.:eaiive ar:i+r i,'iih*: iitic
..p+i€icai e-'rtla?1+l'
d*:+*:t='k+k-+cr rriei: E;rr.+lsile, := b++:eg:*e}=t -haEr='e-=
to rF;esii+":erLasir
i* lr=rrtrasi t.= =*cializatr*.-r, sle-;i:,ir1 ielp 1r*;:rrgstt= ieat* a,,='-'liers {Lr-'13 1'
aiie::r:aiil'e
ass.;rapt:+it= +f tirei: i]+iiEy aatd r,= oolr=;oi*,
ilaretaEe, -Are*rel',' F{' Zreg-ier, Jr'i'5
Theii&ce1Enmea:ringhei:""eeretheg-t*iiticai-s+ci*iizatr+:r-""rti--l-tciicr=
+s'i lea;nig
p"*r"ntJ =-i-.*i.t iias L:g=-iic+tisia; iar {triE.tilil,.l ti+vei+pixcl.i
Patn'-r;
t*
4a:c*rdieg
i+i:r=
*=Jpoi;i=ral ertr:cr'ltic*'
eii-*r*ticna*
riesfrn, !:ei..,;e+ei p*11tir:+i s.:=aiizati+..
-;1t-=i':lttul
tir+ di#srerlce i= a= fo11+*"='
slqcrrl'j
of
=r":ializete=:a
=irrd=::i
-::t:e=ti*;a ah'=*t
t".*-=rr=:==':"=" of
ti:t
politic=i
==,
*ciieecai gysi+:ats' ai:+r;i il-re
to
T=y sh+=:iil ask irt=--}r i::c*'iri'+;i* teaE:
rl+rgir=
'=Ee
fiili: E* ci-i*i pr;iirir+j
*eaiilte:i=irl*:
t=:'11'*rlt-'x;;'
,L+ r:+r:'ctsi]+:ri. p:nr:rar:ii-1'
-:-=----!=, +iiiii
+f
t'= ;* ;ti+p*=i:ri*ei =i*=t='
ofo3g1o'.edaltdesia!=!is}:*dL=*iiti*air*lesareperf*::;ta*digtar*eYAll+ir
it.=.;3ir:-=i-r:
keir*irt--:ti.a
i<-.siF+Iil-rgi.s+.-fsijz{iij*rT*esrv.:i:dEe-"eslii,Lcld*r:.Tht
'I +i israci*tiian Feri;ii=irr:g {l+' Iu' ir';7i' 1-:'rql'
Fre* Fress a iiir'-isi+l
I Een R*salrt*nd, F*iiiirs: cit i*iioriuilic* :;era;rcl edrii*;r, L+rrc*.r, Eou-je4ge, iz*+:;.i:.5g
+i
* Lcrrs C=ri+;i *i:,3 An*re,.+ i'.. Ei=gi=r. Jr' P*-iitir*i s+riaiizai+ii a i{+te .ithj-1t-"5'Liirv
J"
Fciitics'
i+irrparafp:e
arJ S'.raiegirs +i hrc.-;irf iir
F+li.jrai no.;=E=...or.: t-r-ierritio*=, lr*t;oi**,
i;X:!.::r:ri
F*litirai
5
of
H. iiegi-, ir. Paiitic'oi sr;tiaiizari+- a i-i+t+ "']'h.-'-T:5guii-"
F':iitirs'
S-o'.i-gt= +f Int:ui*'- i,Er-ci*iizatir=r, D*f=niti.,,-r=, ,--.t.,t;.*=' *.
'LrEtiraraive
=c-ii,a',dr*-*
s,tarriel,-,{iien Eer.shcirr, i161idir6+ks
_i
9,-t
-r,i
P';litie=i s'--ciaii=a€oi-i Tlie+r1' aird Fie=earch"''
iT:e
*iit
4
p'i1-r-3
ii;r,l of ,*t:iIiili:i "' "' "
=
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
I\JGfu\ PENDIDIKAN I{AR4,'ffER t}E SEI{GI-AH
\t${
'7.7
HAII YAI{G RESPANSiT GENtrER, MUNGKINtr{AH?
'-
S7
Enna Rahnraniah
IXI.L}I M4 O F PO LTTI{AL E T}U TAT IGH A5 A ?.ft4&-SFO&TE4
oF lr*t++u runEr}?gf ]}f*vE&{E}fr
EF[s D.{N DESAIN rr?T'trEA&Ir}IHG
hTimur..,...
Drti Prasetyo
Eq
rf*H
Gq
: KASlIS KOtA lrViSAtA BAtU
IPS DAFI I{AffANITIYA EENGAN PEI"{ANAMAF\i NII-{ - NIG'I
M-U{R{I{
KhairAmal dan Sirpsiloani
ful
1t}1
r]J
mr
LIIBUHKEMEANGI{AI'{ KEMANDIRIAN DAI.A.&f RAtr Gl{A
m{G${BA}{GAN }iWA IiE}sI RAUSAFIAAN
lllL[rarnrnad Arif dan Rcsni
I[}.fU
SOSTAT DALEM PENBIDIHAI{ KAHAHTER EAGI GEHEBASI
iltL-DA......
bfiurni Eva Marlina Rumapea
?L\TILA.IAN EKOI*GI PESISIR DAN T,AUT TAE,EAN WISATA PANTAE
f,{L .IKAMEANG KABUFATEN MaIANG PR*Y!N5I IAWA TIMUR .....
llelkhiams Hendri} F*ntury dae Meilinda Suriani liarefa
13r
140
PET{ERAPAN ETIKA TINGKUNGAN BHRBASIS KEARIFA}{ IOIT*AL
SEBAGAI MITIGASI BHNCANA LINGKUNGAN ....."".
fumarmi
KESL{PSIAGAAN SEK*T*{EI SAN MASYARAKAT BI DAERAE{ trAWAN
BENCANA GUNUNG KETUtr DI HAEUPATEN BLITAR, JAITA TIMUR..
-{ch Amirudin
165
ili
IIJE*iE.S;L,E:1€F,
#F.F*EJggtEE E=U{.:4T?a}FJASE F'E{tu-!:F.-#F.H4?gC'}='BriSiS a}F
FEe4e3E€T;4-*=EiyEFlF.S*?E:1€Ei{1r
Nasiuralta
Faruig *f Sacial Srisnces
"{t; gY ttk* r t a,9ic ir lir: rrrs iry
E r, r sr
J: f-,t=:-ll,: {11=1*4#,4G"li
q€fJ
;i*sirgl&
PeneJifisn ini f:rriuju*- rnr*grfs&ui tJilen:a yc;1g iri,''adi ps'Jc
&egistar:
pendi,Jik,:r: p*Jifr&, l;,:ng .JiJ,:&i:irsr: *leh +r.;*ni-oq**i Gersi(c* f*n'-tt*it I*rbiy'c}t',or-nie*ai;:r-r ircnli JrgiuruF;*n dciiain penefif;cc i;:,i aCait:ft p=ndekaftn ku*iif*fifl
iier:<Ign *rroii*= F.rf tls, rj.:fi; r{iFlur::pitil;*rr rnef*ini ff:efs;ie dckur*enf#si
rjiienqi{{ip, rirngc;r r=ef+rie .r,l.'fi}!roi-i.1fi;'r r;?i:nrj*{srii. tY{rsiI ;:en*lificn irci
*"rrir=u&or. &o.4*o; Peri#r*ii, ps:**idis<rit paiifi& p**.:,y&se g+r+ftan Cs&-}a"ien
mcnriiiki Ai:rn.rn4:u,:ri rgnl'iil<. .riielr'ipei-lqfirirJrr jcrnrruh Latbi'tah melckt'k*n
ire nsfi:r;,,tcsi girafu** *eng,:n i]?.iiifr*.rr.Emisi,t*r- ber&<lqci &itfisq,,{li:
&rssdtrr*n p+iirik -:'ciiE diiniii&f krpcda sn'lqc}i* Frilscfi
p.,r,g*iof,,,to*,
-*.iti
'{art
"ikop
ir-r:cen,ier'iln${rn g;'ennlirJi*ctn p*flri* iirrirrrr peryiri+a*rrnl'c
forlfyolr. E-erju$,
tra*f ;rcri*i
Serqerser pf1#nny,r l+#ih **rjilnqsi sg:&tEai frusirurnenl indafotrinssi
rfrgufusi*n
k**r;a&ern
,-+r]g
p*r::&rnilr i:eriragai
-sebagrri pe'.r,sris#E nl&ri-nii*f d*r:
ole}l elffpsrf*i.
&oi
lntro
u
Ir;
inci. Pri iiidrft o$ Poiii ii',
J":-*6'-,'ft rr r ;{1si, Pc
;-l
ai
l-of ii
ik
aieEi*t:
F*iit:cal +dr:cac+ti pi"=y= a r,+ry vit*i arrd ststegii: t* ii:e =t:*'ivai a*C r*ge*eratit:n
;o poHtr"=.Thr*ugh p*litlral educ*tilrn aciivities nieirrt;ers *f a
of a-a r:rgaelzati*r,
-*ryaaieati*rr,
iiru ro;:gregati.*n r*iigi*us ga*ve:ttent r:lganizati*:rs get the
poliucal
t}eai Ehr+rrg}r
rransfer value and the heritage u*t r* +idre p::-evi+u= ger:erati*n'F"{are ti:*:r
a= gain iasigirr i:rt*
a prc{ess cf pciiticai eritlc*tilg: af merrrbere *f a p*liticai F*ffiy as ';seli
a**-3.-=-lre;s.
*nd
i:cEticai
th* i:n*nledge +f p*iitics =i*+ =ii*-3red the +taiturl*s
Thr*tigh i proo*uu *f p+iitiral +drrcraii*-E s{ ntembers cf p*iitrral *rg*-nizati*-s
p+licies
a-*d rltizeai, g**er*lly rt iras ar: id+alistlc attitrrC+ +:l the sup-Ferti-''e =tate
tigrte is alsc*
arith.:rii,y ba aicar*ai;re -r:*itL th= a=piratir=:is qlf the gt*i:ie and at th= same
v'{th t}re
flt
n+t
r{c
ttraat
pc-=sibl= t+ ha=.,e a critilal attitude tr: gr:-r'*rr::uerat ::*licies
pr:apl='= a=pi:atitias.
=iEe *s:erat<:* ai:+r,tt iire iep*rfa:rre *f pt'irtic+i *rl*raii+l: aftrrlllg others'
deiivered by G::tnr-:r:n a:; stattd belc=r,''
" ... f,!E carr c+nrl+rle ;-trat p+iitical edur+tic:l :- ii:e cuiti'"'ailan *f the rristates,
prirnar,v *ver
kaor",,ledge, anri skjtrls fie{essary {cr p*litirei participati*n--has rrt*rai
others pJ*po"** +f pui:iic educaEi*ci ici a- {iem-:lcratic s*riery. F*iitical edr:.catiasr FreFrrfes
scciai
c1,zens ta perticipate lrr c+irsca*i;si*=' reE=Krriarciag therr s*rieiy a11d c+;:scir=iig
d+m*<ratic
*f
*isc
I:':t
repr*ductioir i* ii.u iilea-l irct '=r:iy +f der-rr+rc*tir edr:cati+a
1
-^1iti.""
t"-='" "r*r'rni::*l+g,v
oi' pr,!it,,:# p'{tt; ati;:n is o{ttil di=Lii''Bri i;hed fr+in pr'iirii "41
*f *r'tlticai
s+ci*I:zatie:r.T'berefc:e li i= i:::p*rtarrt tc be firsti-V intr*drrced tiae sens*
st.*d,v'
tFtr-=
of
eilr-icaiica ba€=ie the i1i=,--us=i*;r prac=e*td t* the rira-iei issue
A::ii: Gr:tm*r:r - f]'er,,*r.ttttic
gdlsg-:{t-fi:t,*i=Frinceton
ldeti
Jersy, Ff i:ic*ian i-jeil'ersifi' Fr*ss'
il$99i" p 2E?
Political Edricaiicn i:as a inider a,tteation" F*liiical e*ucatii:r i*
ri*t r:r*1. li:rrii:ag
9 -t" Ieare prevailirlg p<;iitk# +rder, btt alsa require individuals ta iea:::, *o*tf
Dd4' pcliGra! arder. "Ttrei,- sFiould
meref* ask ha=,v #;td""il;;;;
'.*t;aise
r'*;o 1fo31psiiticai *r'ders ea<iure; i;rii rhey
sirci:id ask lta-,*- irrdivjdrrals ieara tr:
md to cha-nge palitiral c::ders.l
In contexiuai, p*liiirai tdurati+t condurted by tire poiitiral
tc citizens as
csciqrs effort to cliange the p+litiral saciatizati+n prcres-r, Fariies
sc that they really
yna and appreci+te, ihe :'aiues corrtaiaed iir anideaipoliticai systemiiraiv..fii ire
From these rlifferenres perspeciivq it is inieresting ared ielpartarrt
to study
*.-hether dilem$ra is faced i:y p+litiral education as ar iilstr*m*nt
&r
b*rznatt*tt?
Dilernrna ef PH-q's paliticai Educati*rr as Tr,arasfcrmatir_-re
l;rsir-.uments
Bef+re Y're i+Ille t* the t*nclusi*n aE:*ut
thr
riiierir*ra
+{ p*litic*l ecucr.ti+n
"l,rdvaft sissn&" PKS as a basis transfi:rrrraiiorr,
J
iu r.ef,, iriparrant tc observe the
wb,}ah siasal's rtrsriri:lrrr* str:uctr:re &,'hirh iru*
ty rrxs, as call l-re o!_rserved ia
matemeat
"*r*o*a
heloi,-.r.
CrrrrisslrrrE coi,+raga irr.&4tr;:i:rl1 {pKS's politic+!
eduration fonrrati E:ased q:., irre
su ir iu-.i+,. i c,rrs js j o t t h* fuliow.ut g
ma t i ri a ls; : s
_reearctr'
L klaloir
:, Syumulit stui lsiam
and the p*litical histcry af isl*m
b{oaotheism: Faradgra Muslirn f}irh
;r Islar.rr as a -way *f life
-11 isiarr as ,ifoe c.:rr:erstcae ofthe phiir-:saphy
a_nd r_;peraiiortai b+sis i' poiitirs
ri Pro.cagati+n aEd sffrsl l;lc.'rufns*f rnung,t*r
5 i The Islamic Saciety af
eur an aad Su*nlh in perspertir.es
The
{+ricp-pt
+f
sorial
;i
change in the Islan:rr pirrpi*i_.u,
S,r Sfiurc: prircipies, ethics, mechaaiarr_c,
rarl tistolcal practire
9t Fiqih iftirrilr-f; principies and aprrlirati+as in life
:- PaS. affairs:
rl The irist+ry a',d id*niitv afthe pagtai F-eadiia;eiJ*stice FarryfFKSi
:i The Partai Eearlilan's Ccastiit{i*n and Frincipies
;j Ideoiogi,.- r-alues, and methodolegl, of the pa{.
4; Ide;:tig *f Paciai Keadilan
; ; Gg**izalionai S=lciions
5 i Pa,rtai Keadilan i:r a pciiiir*i formai i,,
tfoe refcirn ei:a
;l The stmggie t'icrtrine *fpartai Keadilan
3i Fa*a; K=*dil.=e as the parti.'5 pr+paga*da
g) Partai Keadilan amcng Islaini=t furtie=
rc) Fuhire Cadre of partai Keadrlarr
ti Strategies afPartai (eadilaa irl llorial Tratsformatir:n
r:i Fartai Keadii=n in Errrpr:r+,eri:rg Fe*ple
3. intraductian t* the structur* arrd muaigement afthe parq.
4. iasfuht, whiclt is c+nsists af;
:l
7
StaaieyAiien Rensh*n, i$id.
tA1fi.rr,
*
Femiiircn dan Fentlairsri Foijrik di f,rdorlesis,
laJ<arta, Granedia, {r9g6i, p.za6.
I{urlldiurn Tarbil'ah isiamil.ah. zoca. Bu&u r, Buku z, solo:
Tirn l(erja penr..usunan I{urikulum.
Prosiclin-q,Semrruru*Jr-sFT*-Bbidang
lrrnu sasi*I z o-r"
w*"*b* ffi
97
a. Pciitical l:a=ight, r"-lii*h is inel-,:des:
rj Fuadameat=ls of P*lrtical Islarn
:) lnd*a*sia
Psilitical S,v*trm
3i Sorial Reiati*Es System in Isiam
4i kaages *fth* p+litical realities of ci:ntempora:::..Islamic p.-crld
5) Gr:...eraance and sccial perlicy
6i Sncial relationq propagarda, and far&iych
TiPolitics Chanrei
8i The Mrrsiim Bs'otherhcari's P+litical Educatian
g) Da.kwahispeech *f Faity
b.Insigkts hist+ry:
r) The pali*iical strtigle of fufuslii:r+ ia Indone:ia
:i History r:f lad+nesiis p*litics aflaHE
;) Rrali4. of Falitical Islam in the f{hulrfa',taq,idin tra
4i Hist:ry cf isiarnic ril'rlixatirrn gl*ry
5i perjalanaa Geratrian Dakwah Pernuda and Dsku,,,rl: in the Muslirn lands AI
Kh nsft sr-r ui Arncf Sy*r'r}r.ah
Abilities;
5.
ri Introduction to the funriamenials of ihe +rganizaticn
:) Malagemrnt of the cryanizati+n
3)Leadership
4) Fr+bl*m sal.risg
5] ?erluical disc-.rssians and mak!:irg decisian
6) Estabhs!:srent of Pubiic Opinlon
y)
-
Thi*cieativell.
i Strateglc 1-ri.uuring
j Public speaking skills
ro) Delxtiug skiils
n) Labby and negctiating skills
$
9
u)
Leadership
s1511s
4 ) investigative techniques
i4 ) Mars mobilization techaiques
r5) Media r:eiatiorrs
r6J Anaiy=i=
r:)
l,egai
cf d;scoursr
drafii*g
Bririgeting skills
r9i Er.ahe;tioc sB=iis
ao ) Co;rflict Managenrert
:r) Self deveiopmeat
zz) I-eadership
6. Complement
i) A1i alrout the EPe
zi All aboutt&e DPD
;) All abcut the DPr$
4l Atl aLr=rt tle DPP
r//crkshcp, crrate a stntegic plaa DPC i DPR4.
5i
5i '+forkhop: a strategic plaraii:g DPD. isarirce: Aclapterl fro.,r FKS's internal
doctrments, 2oco-aoo7,"Tarbiyah Isianrryatr tuIodrrl -, pttblished by tlre Institute af
Ma*aj Tartliyah |LKMT) and Robbani PresE Jaliarta. zoog).
i8,.!
9B
a
Poiiiic.=i
=c'nrati*:r +r t*r,*iyrsiz
_"i;os.-;..lilt "r;ega= e;:rh-r:<iie.C
iil
a =ta::ija:.jizcii
Ej. Eut 1*::g !:ef*re iis exisier:l* a; a
p+iitilal
'beaefit'of
=asGi:,
=ltcatiaa laas b**l. i:rrpl+:rt=d a; a F*'":adaii*:a ta r:r*$zr rirri=+liiiral
iil* -n;.*r1*.
pO=
Iariri;t=a
tr:td*srtr,.:i,i
i;y
{,r*+
E-si}E{E
*f a ==ies iari:r;rail *,.=:aii i::
=ry==r,*eia
=i
a,ifiticn i+ ii:r i=iifo r:f farbil.ai:, lr..+::;hip,
arrd rll+raiif3.," FHS
p.rlitics {sfrr*sii
=+_es
=:rd
rreatl:iE= a= EE} htegrai *itiif arrti canr:ct -be separaied. tEru:
fc,st*rurg itrai*gl*s
:ur:ued *t *',vc sld*=, th+i i= tar!:iy+i: ta rcrr+b+rate the existe-re +f prea.iri"g and i&e
-ongregati+n ihr*r-lgfo the
+i tnr&ry,a,4 naroiir'yofo an<i iari_-ii.ah t* .o".*b-orate ,iire
=eri=+
gcle
cf'a
da
p=r'r-i.
'.tisteiice
++iitics ihr*t:gh iitri;iirs& hiz*iv,;iz ln -*,iiir:ir is Ehe essen{-e *i
-:rbi;'*fi silt**|ro1r' E+tir +re ernhu;died zs ti:rbi.;*!z is!a*=-iy*it it-?*r.!r es=entiafFy -anpirasize
-ach iagfui*r'ah *+dr= *n the f,ac::ati+e q,rrk*eiv*it JsJai:,::-ya& f,I:=i=ai:lcr p*r=ir.*ii.r*j
a
=s
nr,;del fi:r iru:=a:i= a::d s;.=ki:.=iya!: Jairah {pere+raEiti,
a= a i:-_-rnai: caiier t* errtrr
"ra*i:
rnt s I5 j;;p.'o
Tt:er= arc i!r::ee st=-gEs *f ihe gsie;ai=i pr;!iti<,+i ini*::crtic;r += Fatrt q;fl the
nra&*st*i?+= *fp*iieii:*E s*rrlaai+t -i.,.i-itrir i:a*= Leea .:E=erii;cred *;-, FF;.=, i*ci:i*ag :
---i-i-r:r-t1lun: a::+'-;':C 14-:-1
a; F:r=t Stage : F..4rrste:ry F*litir= isJ-fJril as ,+rynslJ
fu{asi*iy.: *f paii11'1*i sriear* ie ir*rrlen-i tr* ii*i+mir:-* E?a3te*n€
si*F$ aae tak*Er.r*r-hen
thrre is effi{*irrag+r}}eei a:rd- + pcliiir:a! resF*ra:a fr*a:r',r,-rthic
anri fr*e: c?}i=is+=
{'*r-iiE{ r,.i$rh
rofisicrs
oii
i]
&f-Ut&*fs's& sii''r:sry<rit- LciEi+.*= *:fpr=litir:*i
iiie:atr-i:ei, ::tr{uderi: a=srs;m+trr -blihi+ti+
ru*et i::f:-rr::ta*ts, rrh=er.,=Ei+as *ir the
i;+riticai d'1l=r*"= ,=f ieicr{ ::+ti+r:*!, a,.d
i::Ee:-::at!+pal I+n=,eis.
zi
?'-ii;ri.,-'*o*r'r;& s1}"=iy-.e&
ip+iitiioi .*ia}*gaiei r.'..iti: idii,=ree pr-:iitir*i
;rn.i-*per+tica.i+1.*l* *=iO
=ig:r= *r= <i*+c, li{-}tfu r*r:=ept**iii=.
:=J .F"'firia&sil,t srv,'rsf1,a&
sErEaEri-, r:ta::s aird
iei.aiu+ti+rij *ialirh.;;;;;'rir., ?tae..s hsgil
irkeq s* it ir"ii}
ilre i:tl!f :;:-uilr rtipr.,iiirrs jir.:s i;+,€r-r r,,,.=il ri;iti+,.ricc.:!.
L i 3e rr; nd -!tag+ : l)*i:rg ;rrfi*r.
Aa.a"= r:*s, i fo r, +#,+*S,,., oli**
:
Ti:= iteF i= i=}.-es: r+ f,etst*:: a <.a,:i::r +ii:rt+raaj
;+rir
freid ar th+se n h* sui:p-+::t frcr: +utside :"td"i;],, ,b,*.- ,*f f,ejls +:r ih= pc,riticai
efi:rt* ti:e grair,_ing *f
=ad f"li;;;d
internai p+iiticai in=iituii*c1'" as a r''ei:icie
icc'ricsr {u=*o.;=*i ri:aiti, artir.i*is
plunge int+ s]::iitics In tids st=ge.
Frep*reri
it ti:ij+-,".=d i-:__ uJ _r*=rrrp, ic d*
p*iit:r*i
*ction' surh as ti:e sprearl cf Es!=ar:ic p+iitirai
al-"o, ;"Etirai l+rai=r:an+
arii*.,= icr .'nune.nc."+Jt es-sryirsi],.p+iitic+i
irr*p=gu.rdu r"C_,?iyor, o-*_",_r*=;i, tfu=
*rga;:iz+t:*a iar-rri.Jui.,-.a-n-r*ryuufi, *ur.j
=*tabi!=L*rer:t +f
p*liti.:*i
grriietrati+E
i*l=a+r;"oq
:::=*::f"
!.c:,'rt,
ci Tfriri: lit=g-+: Prjitir,.ai FaiticipeEi*:r
is:, r*rus,u_rr,-+ie* c-*_,<l,rltsf i
Eeg* rr.h!:
p+Eir{tp.itr{_r {..r:leyr=u-+f<*f;
=+ri;.ri
1,tj.,r-:*?-yajii i*-,.,*ir.,=rrr*i:t aa tfo* *rtive
f+csr: fiir t&e efF+cts af-streagtleeruftg
ard restruraaring-*o"r*4, l* ali aspects, ruftry_a&"
SF;'"fye*,,i*s*rrfi-r'ari, artd r*+=lii,a-lr. it iJ
==gu.i+ti*n f,or tl,e ;E{ii1.i{i{ia}s r+,idc}: -r- ;;:;::
=nd entrenrh*d t* tiee s*ri*i:.,, and iheit it r,+-!il be t:+*r rf s+de{y *:-r_pp+rf_
aq:d E:enefit
irr*Hrdrr-*rs E* Eil= s+rief. -rfr..itir * s+-iiti i:a=e *f s*riri1.
ihe
:r*:ql
sE*p
is *ei:ecteri
=*OpoO,
til bq r.r=y= ?ire +t=,tllj-sh:EeqE +f p:r::liiirai irrstittti.:?-.rnl,
nuo* .::de*,r-i.rir pr_ii-lic
'"lclt*if ieli'-',',-iih i!fr" ilah3,adi rakari+:,r.=:t.
lvrarcfu:+
Prasf di;r g
Sle rn rr a
i.l EjlSf- T?J E h id a n g
_
rf
:*.+ in y+gyak;rta.
sllptlcr:t, -+,-he$ eraiei:mg tiir riecicrai are&a iiriinri&j'iolri_r'ri
g+1,.ti3lifieea,
rI{
;rEri*
Irrr.rrrl!!lif.1
.;'r
r!(rBrr
rtflre
irtrrri.._
\slGil
:L-
U-
ed-uc;tr*=:: El-r=t=::: q:+:-rid be eiab+::aied :ra irtci:e tieiaii. A<c+rdaEig Eo r-r1r *-nLsero"ati*:;, tE:+r-e are sorue lin:iiaii*ns arari clil*-rE{ua llr PF{Sk p*litirai edierati*n rysttr::
a= f*lE+u's:
'hegi*aing p*litrcai *duratir:cl s.;stem str:orgl-,r iatEuenc*d iry the
envircrxr:erriai sduc+ti+rl c.=ti?per*, th* partiripacd= fc+*1 the erit-rcared **g:::erri r,t'as
ea-*,v ta ai:socb th+ iiiforinairt:a= ii i= the r::idrti= r:ia*s.Si: e,&=ri p+EEiraS *ducs-ti+t
i. Sinre the
supp+rt #r tlee FKS t+ a -wirier rqrass Elase =rlrk
#rraers, the r..'orkem, tht pe+pie i'd:+ *re 1e== td*q:atrrl,
as
c+ir:inuniry sc'ri*i*Eicail=v lr:-=irad +f, tlie si-.-irit;:i= iter.u:g d#i'=rltie=o a:ad lfueitati.:ix
ia be de:.=E*ped-&.{a#rai l; eel a .liir:*::a Lretweer: *rl ii:e *r:e ha:e*- eeu:hasizirrg
q.+a!iiy a.ldih l*lirt*<i i*ass cuFseiEi {iir are m*ie il.}ilcer::ed -",,'iilt Euaniity- at the
eliFlerl=€ + f qt:
":lii1r,
.2- Pi{S's pr:iitiral ed+cation *"ystem iirspired l,ry nhe F.-{anlaaj Tar't-riy+h lkhrtra:rulMuslim,
require revisi,;*, an*di€cati+a, ariaptatla:r i-=g-= rene*refor*r:g r+adiii+n fartc'r alld the
Cynautics +f the inderresialr pe*pie.Fi{5's p*iitic=1 edirceti+c si*'siein *ti3i reqriire
adapiatian c{the !'ari+11s aspects t* i:e r:sed for th* '+enefii <--f i-.r++deruieg the i:as+ +f
supp+ri.Ailapt*ti+n i= r*l*ied io tEe siiirpiiflr:airca +imatter l.issirts t* i:t pr*videdi;
+f the iaxguage used; cul&:ral *i':rtb*is are
arlapti-,,e le*::*i:eg na.:deis;
=irrepl#ir+ti*r:
atrl*=*,ed t+ L=* r:ederst+*d i:y the l+r*,'ec .-l+sses; si*li:iificaii+r: iartgue=es alrrtra{t
id+ci==i=.=i iangi;age iitai can b= ;;ciderstcr=ul €':; iiae bliti+.:n.ilri=niati*n are iess
ide+l*gicai i=-*]!ti*+l eriurati+q: iSaai gar.e E=:cib t<: *ut :'**t the Sq't:r+ of t9re FtsS's
cadr*s i*e;:li;gira!, miiitai:t, 1=s= rcmrEtair-aii:l'e, cuitrir*llir and :;;i;rbr:is rait be
-*x1:re==e* 3s *rie fir=:r +f ii:nitati*:: +f Pi{S s rr=<rni:*; rerrEi;'ci: sryr:s*fi .il€aalr*j
i=r'i:i,vah eryenerari*g d;le*errra bet",',*err *r: ihe *ne lra:tC tc anairrt*in r:rigiaali*'
nr*;tieai a:rrl pragm+iic i:*+re=ts i+ rir; rrt+difrraii+rt, m+derati+a ma*iraj"
3. Frrrn the nhser:,aticns :r",as f$tllrd ttlai *r:ly * fu=.,+. partv rari::e: cE-tr **sse* iir* steps
i:ey*nd i*ken by the FtsS cadres.Ttre ccnrirti*sr cau=es matrl,' prcspertive cadre* -',..-tre
Lrrr:ker: i:r the mid.,4ie cf tire icad. a+t frre.asrl regenu:a-tien r;t tire l+ter stages.The
thi:rg: that r:=r:*e the br*akd-r:-+r: of ihe c=dre il+ss *f pr+spe$i^",= =r*1qr:1i*er=1, +ari+ag
+tiaers. Firet, ,*:rai'+i1=bili+,. +f i;:=t*:ri+rs -'."/1r+ h+.",s ;Bteiierieai c+-:p+t*racies
,==. ^ cf
- --:-^--I t--.
^;...,r-r
^-^,
i.: iess cl++r: the t!11Eg
tl'r;''r;itiriatii-,ri
^+ r!=-..
r,.* 1;r.r11fup*=
:,+,--*:iCI).', her'+Li:P
EEaILlnru
rrrat+i.:ab .=ird the ;]i+ces5 cf ie=e*erati+a i: *+i r:c.:rtFletely i:r arl*rdartre '+-.eth tbe
iiri=-re=i* *f ci= ae;:;l:srs, F+ru'th. -.ri.erEl.:+,rs *{ begi:me:s irc3 hr-rrerl b*rar-l;e i}e
ili:{i.r=EE ls t*i> i-=::E er# iar p=ri &ii i<--* i:+erry.it;iar::tai ir: = diierr::rla }:et'+.e+n
mai:rt*i*i:rg iis e-irier:taticir a* a pariir r:adre w-*Fr *fu:rct r*ir.ritrrae:tt,:r- rpass g:*rt1'
wi'-ir a iuciie r+.EIiit-irreiii.
4. iluairiiiatively rareiy fcund tirat the rlul:r}:e:: of rner::i:ere l'r-hr: aittnd tlr* r+dre ian
he sur".,ivilrg fr+m tire irliti*i till the end st+ges v,4iir+,;t er=prrienrlirg ;i-:rinh:rg
n*i:c}:ei: *f mesr!:er==Et *ite:r iragpen= th;t the pii={-ices= i}{cr-1rE is. .;ery drasiic
shrinlage.
5" M*d+l *t paiitir# educaticc '-.-,'hirh is .*'"s=*d b;- the FF-S fuas e".eet t=e+- Frol=-en
r:ap.-tbie of pri;diicing F={iy car{re= a;;d rrriiita-i= i+"yal t* t}:e par{"r }t:i the FEiS's
i:*iitsal edxlaii*a still L- li;Eitaii+Bs arrd'.'.'eak;eesses i':l c;:der i* Eenetrate a ,.+-ider
nr+== t\ase.Ehi= is ru:ei:'*:eri b;, i};e r,,r:ii*g r+srr-it= cd thret e'ilnes r:{ the E'KS's
m*<iei
r+a=
used
t*
erpaa.S tEt* *has+
r-rf
rura1 q:*ee-ritt:::riti+s,
'-
Jasimar, 5],'crr:lt.E*sruuiS*yc*Tcrbil,ak-
S<;le:,
Arriil.a Pr*:;s, iz'-i*5!, p'rr,'
I*= Ciieq'i*"irt ufF+il ii**i...,
rlerii*grs, ;e j.s a-rotJ:;.r, f/D.pKS still <aarr*t l:r<*f<
tlle
vr:te,
a*a=-,,e ii:_i5_r.r*
af the caiiaaai
Frc:a tlie *=;e;:a$ disr.rssiaa af the rtrilemr,ra *f pnlitiral
rduratiari as ; basis
tra;as€:rcEafi::r: i:'fucfu has desrrii:ed i:ef,cre, :+,auid
rt
a* r=J*. a stat*::rent al:ai irrt*rmii1.
tlte Geraka:r T"tri:i;v*h has beer: Jble t* do a prcr.er= of
iortit*ti*nal tra-*sf+rraaii<-:n i'
cq*ain ext*r:i ft*m lribrr:rai irstiierric*al *rganizaticn
ithe undergrountlJ fauta*= foy
|ernaah Tarhiyah ;.;r rlr** span cf tlre ,qgos u,;;iil the late ,r9o" of g.,;il;;;;;;;;i
furneri int* a poiititai FarEy' a fo*.ut *rganization uo.i til*
foruai peiitical stflisrture in
Indanesia.o*ut it r,.-- rt tie *$deiii*e that ifoe abliiry {lerak+'
T.arbil.ah r,.itir l!{anhaj
Tarbil'alL {Tarlriyai: syst*m) lras limitati*ns and a"*r
eii****= ;-rrr.'-irr""ess of
tr*n*fcrn:atir:n af,b+tir inter:ral arld *.*;t*r::ai tra;xf+;:rrati*e.fui*nhaj
tari-.i1,atr Ilci*g tlr*
diierr:m* E:etween a;ai::t*ieing +rintasi pclitirai educaii*n
that *inpha;i:es ariginality,
autheatiritv manhaj, qualitf i:ut r,tth limited r::ass sups*rt
ar *et*lrasizes quantitv mass
stppart b3'ig:rariag *rigiaali{r ma*haj and qcality of'ti.*
educati*nal poo.& *fpalitical
eiiscaticrl
Epilegr:e
Fra:x ihe descr:ipticn and discussiaa as st*ied, it .:a;: be
can*lrrd*rI tfoat p*litiral
+duration si'stem i:r th* r:e=-t de-'re!*pmeat har.i:rg'ddemma
lr.h*ther *m*rrage the
transformaticri FtlTflaflent role ar har.ing exprrte:rred
* shift reducti*n *ri*ntati*n
serYes as tire inh*ritance *f values and giving
iegitirrracy $i rE*asu-ires take:r -by ihe
pclitical elite wlren it is enter:ng tFre p"uti"*i ,ioo***ot.k:
tlee phase cf pclitiral
m+veroetts, t&e $-inctio*s *f, pciitical edur:atr*a are meati*g
a *:riiica! aw.are*ess a,,d
ixrild arl irieai systemb*ing i=du"edier:raair Tari:iyah pciititai edurariar: s3,sierrr i_= rrecess*r3 tc] rontex-irraiixe ri,ith
t1re
caaditir:rrs ir:ri*:resiaa itsrif esp*ciaiiv *n *:* crie;Eat;cn
pr:iitirai educati*n and
*f
pc'iirical ed*cati*n rurri+-rlr::n strurture, te tre accept*d
br*ad\, b,rr Elre Indauesian
s*ciefn''S*luti+ft ic far* iht dilerag1ta in the implenre'ntatic:-: ,=f
p+iiLr* educati+n is
reqaired to r:rari:trin ccasistent p*Iiq. haseliae ,lhru=
af inanhaj tarbii,ah *r.J iooorut*
on the values that are i:rstru:uentally.
EEFEg-g'&'CES
Al€ar'rg86' Fe:rrikirare dasr Ferui:ahan Foiitrir eii In<ionesia,
Grarreedia, Ja-karta
Amy Gutnran*' rggr}- sern*rrsrf+ Eduririi*n, Fr:nret+n No-wFrmret*n
Jersy:
Preis-
University
aoo:' Fsfiffcs; sn fruiroducfian second edirion, Routieiige, Landon.
:co=.
Sy*rri:- fiasrxul Eayml Ltrb+,sh, penerbit Auiiya pris, Scio,
!asilr:a:i,
Fiandoul
materi perkuliahan Sasial poiitik Islarn i TTs
tsru::uk-ihim Tariliyair {sl;uniyaft. zaaa. Buku i, Bt*ri
:, sal*: Tim ts--eria Fe*y.istiaar
Kurikuium.
Louis i' carriori' rgg+' PoliticaI sociaiizaiion a F.late on
the Ambigurty af Faiitical
sccializaticn: Ilefeaitions. eruticirrx, a1d Stratrgics +f -Inquiry,
dalam
Ben *'Qsa&load.
C*r*paratir.e F*litics"
o Y+:r
&tacF-m:-:rii= ;k&:mising j,,:cfaresis: .j-fte
Prasper*u.s Jusfrc*
Prrfy
[lise
ai jertaah Tarbiir{]h {rntl the
{pJ{S}. Atrstralia: ANUE press" zno8.
FrosidinE Sernir*foEf{spr}d-E&rdarrg lrmu scrsjsl z
o-",
w*irrbu
J M edan
zo1oi, tii
i
c'gYakart+.
f
Tfir' iiil+;;i;n; t ,,{ I.]-tiiii' ti ""
Download
Related flashcards
Create Flashcards