ידיעות כלליות

advertisement
__________
]22[]12[
]45[
APPARATUS AND METHOD FOR
MICRON AND SUBMICRON
PARTICLE FORMATION
]11[
]32[
]42[
]12[
]71[
]15[
26.02.2002
01104705.7
]31[ 26.02.2001
Int. Cl.8 B01J 002/04
DOMPE S.P.A., ITALY
WO/2002/068107
REINHOLD COHN AND PARTNERS,
21 AHAD HA'AM ST.,
P.O.BOX 4060,
TEL AVIV 61040
[57] Apparatus for micron and submicron
particle formation of a substance using the
gas anti-solvent recrystallization (GAS)
process, comprising a particle formation
vessel and means for introducing a
solution of the substance and a
supercritical fluid into said particle
formation vessel, said means comprising a
nozzle having respective passages (37-38)
for the solution and the supercritical fluid
643751
‫התקן ושיטה ליצירת חלקיקים מיקרוניים‬
‫ותת–מיקאוניים‬
]33[
EP
,‫ריינהולד כהן ושותפיו‬
‫ תל אביב‬,0404 .‫ד‬.‫ ת‬, 12 ‫רחוב אחד העם‬
and separate outlets (39, 41) at
downstream ends of the respective
passages, such that in use contact between
the solution and the supercritical fluid first
occurs in the particle formation vessel
downstream of the separate outlets,
wherein the passages comprise a side
diameter upstream portion which feeds a
narrow diameter downstream portion.
__________
]22[]12[
December 10, 2006– ‫י"ט בכסלו התשס"ז‬
643151
3692
]45[
5-(2-ALKOXYPHENYL)-6,7DIHYDRO-1,3(AND 2,3)DISUBSTITUTED PYRAZOLO[4,3D] PYRIMIDIN-7-ONES
]11[
]32[
10.04.1998
9708406.5
]31[ 25.04.1997
212437173
1171172221
211124579
3172172221
Int. Cl.8 C07D 487/04
DIVISION FROM 132276
PFIZER INC., U.S.A.
WO/1998/049166
LUZZATTO & LUZZATTO,
INDUSTRIAL PARK, OMER
P.O.B 5352
BEER-SHEVA 84152
]42[
]91[
]12[
]71[
]15[
–‫(ו‬1,2–‫––דיהידרו‬6,0)‫–אלקוקסיפניל‬1(–5
–‫] פירימידינ‬d–1,0[ ‫)די–מותמר פיראזולו‬1,1
‫–ונים‬6
]33[
GB
GB
GB
,‫לוצאטו את לוצאטו‬
‫ באר שבע‬,5151 .‫ד‬.‫ ת‬, ‫ עומר‬,‫גן תעשייה‬
[57] A compound of the formula
wherein R1 is C1 to C3 alkyl substituted
with C3 to C6 cycloalkyl, CONR4R5 or a
N-linked heterocyclic group selected from
pyrazolyl, imidazolyl, triazolyl,
pyrrolidinyl, piperidinyl, morpholinyl and
4-R6-piperazinyl; (CH2)n Het or (CH2)nAr;
R2 is C1 to C6 alkyl;
R3 is C1 to C6 alkyl optionally substituted
with C1-C4 alkoxy; R4 and R5 are each
independently selected from H and C1 to
C4 alkyl optionally substituted with C1 to
C4 alkoxy, or together with the nitrogen
atom to which they are attached, form a
pyrrolidinyl, piperidinyl, morpholinyl or 4 R6-piperazinyl group; R6 is C1 to C4 alkyl;
Het is a C-linked 6-membered heterocyclic
group containing one or two nitrogen
atoms, optionally in the form of its monoN-oxide, or a C-linked 5-membered
heterocyclic group containing from one to
four heteroatoms selected from nitrogen,
oxygen and sukphur, wherein either of said
heterocyclic groups is optionally
substituted with one or two substituents
selected from C1 to C4 alkyl optionally
substituted with C1 to C4 alkoxy, C1 to C4
alkoxy, halo and NH2; Ar is phenyl
optionally substituted with one or two
substituents selected from C1 to C4 alkyl,
C1 to C4 alkoxy, halo, CN, CONH2, NO2,
NO2, NHSO2 (C1 to C4 alkyl) and SO2NH2;
and n is 0 or 1.
__________
]22[]12[
3693
643711
December 10, 2006– ‫י"ט בכסלו התשס"ז‬
‫התקן הדמיה פנורמי אוירי‬
]45[
PANORAMIC AERIAL IMAGING
DEVICE
]11[
]32[
]42[
]12[
]71[
]15[
13.03.2002
60/275378
]31[ 13.03.2001
]33[ US
Int. Cl.8 G01C 011/00, 011/02, H04N 007/18
TACSHOT, INC., U.S.A.
WO/2002/073129
REINHOLD COHN AND PARTNERS,
,‫ריינהולד כהן ושותפיו‬
21 AHAD HA'AM ST.,
‫ תל אביב‬,0404 .‫ד‬.‫ ת‬, 12 ‫רחוב אחד העם‬
P.O.BOX 4060,
TEL AVIV 61040
[57] An aerial reconnaissance vehicle
system, comprising: a portable, unmanned
vehicle (30); a propulsion device to place
said vehicle high above the launch point;
an imaging device mounted on said vehicle
to gather imagery data; first rotation means
for rotating the imaging device to cause it
to scan across a sensed area about a first
axis (25) at a rate selected for image
capture; second rotation means for rotating
the imaging device to cause it to scan
across the sensed area about a second axis
(26) at a rate selected for image capture;
and a data transmitter that transmits data
gathered by the imaging device, wherein
the means for determining the orientation
of the imagery data comprise a directional
light sensor (27, 28) sweeping past the
horizon to determine one or more of the
roll rate, roll position, pitch rate, and pitch
position of the vehicle.
__________
]22[]12[
]45[
SHIM LOCK/PIN ANTIROTATION BUMPER DESIGN
December 10, 2006– ‫י"ט בכסלו התשס"ז‬
647833
‫מבנה פגוש בעל אריח פין נעילה מתנגד‬
‫לסיבוב‬
3694
]11[
]32[
]42[
]12[
]15[
24.09.2003
261471
]31[ 30.09.2002
Int. Cl.8 F01B 025/02, F01D 017/16
UNITED TECHNOLOGIES
CORPORATION, U.S.A.
WOLFF, BREGMAN AND GOLLER,
19B KEREN HAYESOD ST.
P.O.B. 1352,
JERUSALEM 91013
[57] A bumper system (20) for use with a
compressor variable vane system, said
bumper system comprising: a
synchronizing ring; (46); a bumper (32)
]33[
US
,‫ ברגמן וגולר‬,‫וולף‬
‫ ירושלים‬,2151 .‫ד‬.‫ ת‬, '‫ב‬21 ‫רחוב קרן היסוד‬
joined to said synchronizing ring; a shim
(38) for defining a gap between a bumper
pad and said bumper, and means (34) for
fully trapping the shim.
__________
]22[]12[
‫חומרים מזינים ממקור צמחי שעברו‬
‫קלציה‬
]45[
CHELATED PLANT
MICRONUTRIENTS
]11[
]32[
]42[
]12[
13.10.2003
10248022.2
]31[ 15.10.2002
Int. Cl.8 C05D 009/02
BAYER AKTIENGESELLSCHAFT,
GERMANY
ADOB-PRZEDSIEBIORSTWO
PRODUKCYJNO
CONSULTINGOWE, POLAND
REINHOLD COHN AND PARTNERS,
21 AHAD HA'AM ST.,
P.O.BOX 4060,
TEL AVIV 61040
]15[
3695
647734
]33[
DE
,‫ריינהולד כהן ושותפיו‬
‫ תל אביב‬,0404 .‫ד‬.‫ ת‬, 12 ‫רחוב אחד העם‬
December 10, 2006– ‫י"ט בכסלו התשס"ז‬
[57] Chelated plant micronutrients,
characterized in that they consist of the
reaction product of the sodium, potassium,
sodium/ammonium or
potassium/ammonium salts of N-(1,2-
dicarboxyethyl)-D,L-aspartic acid and
their mixtures with metal ions selected
from the group of the inorganic or organic
zinc, manganese, iron(II), iron (III) or
copper (II) compounds.
__________
]22[]12[
647437
PC ‫ארכיטקטורה עבור דיסק פלש ל‬
‫ עוקבת אוניברסלית‬BUS ‫מבוססת על‬
]45[
ARCHITECTURE FOR A
UNIVERSAL SERIAL BUS-BASED
PC FLASH DISK
]11[
]32[
]42[
]12[
20.03.2000
285706
]31[ 05.04.1999
]33[ US
Int. Cl.8 G06F 013/36, G11C 007/00, 011/34
M-SYSTEMS FLASH DISK
‫ כפר סבא‬,‫אם סיסטמס בע"מ‬
PIONEERS LTD.
DOV MORAN, AMIR BAN, ORON
‫ אורון אוגדן‬,‫ אמיר בן‬,‫דב מורן‬
OGDAN
WO/2000/060476
DR. MARK FRIEDMAN LTD.,
,‫ד"ר מרק פרידמן ושות‬
BEIT SAMUELOFF, 7 HAOMANIM
‫ תל אביב‬,6 ‫בית שמואלוב רח' האומנים‬
STREET
TEL AVIV
]11[
]71[
]15[
[57] A USB flash memory device for
connecting to a USB-defined bus, the flash
memory device, being provided as a single
integral unit with a single external
connector, comprising:
(a) at least one flash memory module;
(b) only a single external connector, which
connector is a USB connector adapted for
connection to a USB-defined bus;
(c) a USB controller which interfaces with
a host over said USB connector by
providing a block-device interface and
which at least one of reads and writes to
said at least one flash memory module; and
wherein said controller comprises a
command interpreter which interprets read
and write block commands received as
application packets over said USB
connector into actions for said at least one
flash memory module.
December 10, 2006– ‫י"ט בכסלו התשס"ז‬
3696
__________
]22[]12[
‫תריאונין פרוטאין‬/‫וויסות פעילותו של סרין‬
‫קינאז באמצעות תרכובות המבוססות על‬
‫אזאבנזאימידאזול‬
]45[
AZABENZIMIDAZOLE-BASED
COMPOUNDS FOR
MODULATING
SERINE/THREONINE PROTEIN
KINASE FUNCTION
]11[
]32[
]42[
]91[
]12[
]71[
]15[
23.09.1998
60/060145
]31[ 26.09.1997
Int. Cl.8 C07D 471/04
DIVISION FROM 135109
ZENTARIS GMBH, GERMANY
WO/1999/016438
REINHOLD COHN AND PARTNERS,
21 AHAD HA'AM ST.,
P.O.BOX 4060,
TEL AVIV 61040
[57] Use of an azabenzimidazole-based
compound for the preparation of a
medicament, substantially as described in
the specification, for modulating the
The parent application from which
this application has been divided has
not yet been published
647151
]33[
US
,‫ריינהולד כהן ושותפיו‬
‫ תל אביב‬,0404 .‫ד‬.‫ ת‬, 12 ‫רחוב אחד העם‬
function of a serine/theronine kinase by
contacting cells expressing said
serine/theronine protein kinase with said
medicament.
501531
‫בקשת הורה לבקשה זו שטרם‬
‫פורסמה‬
_________
]22[]12[
3697
641673
December 10, 2006– ‫י"ט בכסלו התשס"ז‬
‫תהליך לקביעת התואמות הביומכנית של‬
‫ציוד ראש‬
]45[
PROCESS FOR DETERMINING
THE BIOMECHANICAL
COMPATIBILITY OF HEAD
EQUIPMENT
]11[
]32[
]42[
]12[
]15[
30.11.2003
0215843
]31[ 13.12.2002
]33[ FR
Int. Cl.8 A42B 003/00, G01M 001/12, G06F 015/00
THALES, FRANCE
SANFORD T.COLB & CO.,
,,'‫ קולב ושות‬.‫סנפורד ט‬
P.O.B. 2273,
‫ רחובות‬,1161 .‫ד‬.‫ ת‬, ‫ מרמורק‬,0 ‫שער הגיא‬
REHOVOT
[57] Process for determining the position
of the center of gravity (CGC) of head
equipment (C) worn by a user relative to
the center of gravity (CGT) of the user's
head, said head equipment including
display devices, characterized in that said
process includes at least the following
steps: determine the position of the head
equipment's center of gravity in a first
triaxial reference frame; determine the
position of the center of gravity of the
user's head by using a digital model that
takes into account the anatomical data of
the head, this center of gravity being
determined in a second triaxial reference
frame positioned relative to said first
triaxial reference frame; determine the
position of the head equipment's center of
gravity in said second triaxial reference
frame.
__________
]22[]12[
]45[
COATED NICOTINE-
December 10, 2006– ‫י"ט בכסלו התשס"ז‬
641554
‫ דרכים ליצורו‬,‫מסטיק המכיל ניקוטין‬
3698
‫והשימוש בו‬
CONTAINING CHEWING GUM,
MANUFACTURE AND USE
THEREOF
]11[
]32[
]42[
]12[
]71[
]15[
14.06.2002
0102197-1
]31[ 20.06.2001
Int. Cl.8 A23G 003/00, A61K 009/68
PFIZER HEALTH AB, SWEDEN
WO/2002/102357
EITAN, PEARL, LATZER AND
COHEN ZEDEK,
P.O.B. 12688,
HERZLIYA 46733
]33[
SE
,‫ לצר וכהן צדק‬,‫ פרל‬,‫איתן‬
‫ הרצליה‬,21011 .‫ד‬.‫ ת‬, 6 ‫רחוב שנקר‬
any form and/or a nicotine mimicking
agent, at least one coating layer and
optionally one or more other additive(s),
wherein said at least one coating layer is
buffered.
[57] A coated chewing gum product
comprising at least one buffered or nonbuffered chewing gum core, nicotine in
__________
]22[]12[
]45[
METHOD AND DEVICE FOR
MANUFACTURING METAL
FERRULES USED FOR OPTICAL
FIBERS
]11[
]32[
]42[
]12[
]71[
]15[
14.11.2001
895388
]31[ 02.07.2001
Int. Cl.8 C25D 001/02, G02B 006/36
TAKAHIKO MUKOUDA, JAPAN
WO/2003/004731
DR. MARK FRIEDMAN LTD.,
BEIT SAMUELOFF, 7 HAOMANIM
STREET
TEL AVIV
[57] A method of continuously
manufacturing metal ferrules used for
optical fibers, said method comprising: (a)
at an early stage of manufacture, using a
dummy, which is detachably and
electrically joined to an internal-diameterformation member installed at a bottom of
an electroforming cistern (1), as a cathode
opposed to an anode (2) that is furnished in
3699
641435
‫שיטה ומתקן לייצור טבעות חיזוק לשימוש‬
‫בסיבים אופטיים‬
]33[
US
,‫ד"ר מרק פרידמן ושות‬
‫ תל אביב‬,6 ‫בית שמואלוב רח' האומנים‬
said electroforming cistern; (b) growing a
tube-shaped electroformed layer (FE)
having an internal hole on the cathode in
the electroforming cistern under the
condition that said electroformed layer is
electrically connected to said internaldiameter-formation member whose
external diameter is the same as internal
diameter of the tube-shaped electroformed
December 10, 2006– ‫י"ט בכסלו התשס"ז‬
layer; (c) lifting said dummy from said
electroforming cistern, wherein said lifting
starts under the condition that the thickness
of the electroformed layer remains
constant; (d) continuously growing the
electroformed layer while said dummy is
being lifted from the bottom of said
electroforming cistern by support means
arranged above said electroforming
cistern; and (e) during said lifting, cutting
the tube-shaped electroformed layer that
has grown to a specified external diameter
by cutting means so as to obtain the metal
ferrules of specified dimensions.
__________
]22[]12[
]45[
VALVE FOR A FLUID
TREATMENT SYSTEM
]11[
]32[
]42[
]12[
10.07.2002
904027
]31[ 12.07.2001
Int. Cl.8 F16K 031/28
CULLIGAN INTERNATIONAL
COMPANY, U.S.A.
WO/2003/006864
REINHOLD COHN AND
PARTNERS,
21 AHAD HA'AM ST.,
P.O.BOX 4060,
TEL AVIV 61040
]71[
]15[
December 10, 2006– ‫י"ט בכסלו התשס"ז‬
641187
‫שסתום למערכת טיפול נוזלית‬
]33[
US
,‫ריינהולד כהן ושותפיו‬
‫ תל אביב‬,0404 .‫ד‬.‫ ת‬, 12 ‫רחוב אחד העם‬
3700
[57] A valve (10) for use in fluid
treatment system for controlling the flow
of fluid between a source and a treatment
media disposed in a treatment chamber
(50) comprising: housing (12) having an
inlet (18), an outlet (20), and a passageway
(16) in communication between said inlet
and said outlet; a sealing member (36)
configured to reciprocate in said housing
between a first position and a second
position; and said housing having
containing means (28) configured for
retaining said sealing member in said first
position out of a flow of fluid in said
passageway, said containing means
including a drain means (34) in fluid
communication with said passageway for
emptying said containing means of fluid.
__________
]22[]12[
]45[
AMMONIA-FREE ALKALINE
MICROELECTRONIC CLEANING
COMPOSITIONS WITH
IMPROVED SUBSTRATE
COMPATIBILITY
]11[
]32[
]42[
]12[
08.07.2002
60/304312
]31[ 09.07.2001
Int. Cl.8 C11D 007/32, G03F 007/42
MALLINCKRODT BAKER, INC.,
U.S.A.
WO/2003/006597
]71[
3701
641316
‫תכשירי ניקוי מיקרואלקטרוניים אלקליניים‬
‫חפשיים מאמוניה בעלי תאימות מצע‬
‫משופרות‬
]33[
US
December 10, 2006– ‫י"ט בכסלו התשס"ז‬
]15[
,‫ לצר וכהן צדק‬,‫ פרל‬,‫איתן‬
‫ הרצליה‬,21011 .‫ד‬.‫ ת‬, 6 ‫רחוב שנקר‬
EITAN, PEARL, LATZER AND
COHEN ZEDEK,
P.O.B. 12688,
HERZLIYA 46733
[57] A cleaning composition for cleaning
residues from microelectronic substrates
having on the substrate (1) a dielectric that
is a porous dielectric, a low ҝ dielectric, or
a hiqh – ҝ dielectric, and (2) copper
metallization, said cleaning composition
being a silicate-free cleaning composition
comprising: from about 0.05%to 30% by
weight of one or more non-ammonia
producing strong base containing nonnucleophilic, positively charged counter
ions; from about 5 to about 99.95% by
weight of one or more steric hindered
amide solvents; from about 0 to about 95%
by weight water or other organic cosolvent; from about 0 to 40% by weight of
a steric hindered amine or alkanolamine;
from about 0 to 40% by weight of an
organic or inorganic acid; from about 0 to
40% by weight of another metal corrosion
inhibitor compound; from about 0 to 5%
by weight of a surfactant; from about 0 to
5% by weight of a metal chelating agent;
and from about 0 to 10% by weight of a
fluoride compound.
__________
]22[]12[
]45[
PROCESS AND APPARATUS FOR
PURIFYING HYDROGEN
BROMIDE
]11[
]32[
]42[
]12[
16.09.2002
963035
]31[ 26.09.2001
Int. Cl.8 F25J 003/00
PRAXAIR TECHNOLOGY, INC.,
U.S.A.
WO/2003/027581
REINHOLD COHN AND
PARTNERS,
21 AHAD HA'AM ST.,
P.O.BOX 4060,
TEL AVIV 61040
]71[
]15[
[57] A process for purifying hydrogen
bromide comprising the steps of:
(a) feeding hydrogen bromide into a
cooling bath to produce a flowable
hydrogen bromide that is above the
freezing temperature and below the ice
water temperature;
December 10, 2006– ‫י"ט בכסלו התשס"ז‬
618745
‫תהליך והתקן לטיהור מימן ברומיד‬
]33[
US
,‫ריינהולד כהן ושותפיו‬
‫ תל אביב‬,0404 .‫ד‬.‫ ת‬, 12 ‫רחוב אחד העם‬
(b) feeding said hydrogen bromide from
step (a) into a first adsorbent trap to
effectively remove moisture and any free
bromine;
(c) feeding said hydrogen bromide from
step (b) into a molecular sieve to
effectively remove any carbon dioxide and
3702
hydrogen chloride without removing the
hydrogen bromide; and
(d) feeding said hydrogen bromide from
step (c) into a second adsorbent trap to
effectively remove any remaining moisture
and trace metals to produce a purified
hydrogen bromide.
__________
]22[]12[
]45[
APPARATUS AND SYSTEM FOR
CONTROLLING THE LEVEL OF
POTENTIAL POLLUTANTS IN A
WASTE TREATMENT PLANT
]11[
]42[
]12[
22.03.2004
Int. Cl.8 B07C 005/00, G21G 001/00
E.E.R. ENVIRONMENTAL
ENERGY RESOURCES (ISRAEL)
LTD.
VALERI G. GNEDENKO, IGOR V.
GORYACHEV, DAVID PEGAZ,
SERGEI A. DMITRIEV
LUZZATTO & LUZZATTO,
INDUSTRIAL PARK, OMER
P.O.B 5352
BEER-SHEVA 84152
]11[
]15[
[57] An apparatus (200) for the on-line
sorting of waste according to its chemical
composition and directing said waste into
one of two or more channels (362, 364)
according to predetermined criterion prior
to the introduction of said waste into a
waste processing plant or apparatus,
wherein said apparatus comprises: a
loading unit (220), adapted to accept said
3703
616866
‫מערכת ושיטה לבקרה על רמת הזיהומים‬
‫הפוטנציאליים במתקן לטיפול בפסולת‬
‫אר החברה למשאבי סביבה ואנרגיה‬.‫אי‬.‫אי‬
‫ גן‬- ‫ רמת‬,‫(ישראל) בע"מ‬
‫ סרגי‬,‫ דוד פגז‬,‫ גוריאצ'ב‬.‫ איגור ו‬,‫גנדנקו‬.‫לרי ג‬
‫ דמיטרייב‬.‫א‬
,‫לוצאטו את לוצאטו‬
‫ באר שבע‬,5151 .‫ד‬.‫ ת‬, ‫ עומר‬,‫גן תעשייה‬
waste from one or more external sources; a
weighing unit (240) adapted for accepting
said waste from said loading unit in
batches and determining the weight of
each of said batches; a detector module
(260), adapted for accepting one of said
batches from said weighing unit and
determining the presence and amount of
one or more specified chemical elements
December 10, 2006– ‫י"ט בכסלו התשס"ז‬
in said batch; a diverter gate (280) adapted
to accept said batch of material from said
detector module and to direct said batch
into one of said two or more channels; and
a controller (500), adapted to control the
activation and the timing of the activation
of the elemnts of said apparatus and to
perform calculations and store data
necessary for the operation of said
apparatus; characterized in that: said waste
is not presorted prior to entering said
loading unit; said detector module
comprises elements for performing a
neutron activation analysis technique to
determine the presence and amount of said
one or more specified chemical elements
in said batch; that the results of said
determination are used to decide into
which of said channels said batch is to be
directed; and said predetermined criteria, is
whether the amount of said specified
chemical is less than or greater than a
predetermined threshold value.
__________
]22[]12[
]45[
METHOD AND APPARATUS FOR
CLASSIFYING DEFECTS
]11[
]32[
]42[
]12[
25.03.2004
2003-089686 ]31[ 28.03.2003
Int. Cl.8 G06K 009/00, H01L 021/66
HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES
CORPORATION, JAPAN
LUZZATTO & LUZZATTO,
INDUSTRIAL PARK, OMER
P.O.B 5352
]15[
December 10, 2006– ‫י"ט בכסלו התשס"ז‬
616873
‫שיטה ומתקן לסיווג פגמים‬
]33[
JP
,‫לוצאטו את לוצאטו‬
‫ באר שבע‬,5151 .‫ד‬.‫ ת‬, ‫ עומר‬,‫גן תעשייה‬
3704
BEER-SHEVA 84152
[57] A method for classifying defects,
comprising: obtaining a defect image by
taking a picture of a sample; extracting a
characteristic amount of defects from the
defect image; preparing at least one type of
classification model (1101) which is a
combination of rule-based classification
and learning type classification (1102) to
calculate the likelihood (1105) that the
extracted defects belong to a classification
class by using information on the extracted
characteristic amount of the defects; and
classifying the defects of which
characteristic amount is extracted by the at
least one type of classification model.
__________
]22[]12[
616556
]45[
METHOD OF MANUFACTURING
AN INK JET HEAD
]11[
]32[
]42[
]12[
16.01.2003
2002-013923 ]31[ 23.01.2002
]33[
Int. Cl.7 B41J 002/045, 002/055, 002/45, 2
SHARP KABUSHIKI KAISHA,
JAPAN
WO/2003/061974
SELIGSOHN GABRIELI & CO.,
31 YAVNE ST.
P.O.B. 1426
TEL AVIV 61013
]71[
]15[
3705
‫שיטה לייצור ראש הזרקת דיו‬
JP
,'‫זליגסון גבריאלי ושות‬
‫ תל אביב‬,2010 .‫ד‬.‫ ת‬, 12 ‫רח' יבנה‬
December 10, 2006– ‫י"ט בכסלו התשס"ז‬
[57] A method of manufacturing an ink
jet head, comprising the steps of: forming
an ink chamber (26) extending on a surface
of piezoelectric substrate from one end to
the other end; forming a driving electrode
(27, 28) within said ink chamber; and
forming an electrode for external
connection connected to said driving
electrode and connected to an external
electrode provided externally, wherein said
step of forming the electrode for external
connection includes the steps of: applying
a conductive material (10) to one end of
said ink chamber within said ink chamber
and to a top surface of a protruding wall
defining said ink chamber; and removing
that conductive material which has been
applied to the top surface of each
protrusion over said piezoelectric
substrate, wherein said step of removing
conductive material includes removing that
conductive material which has been
applied to said top surface by polishing or
grinding, said polishing or grinding
includes selectively polishing or grinding a
portion of said top surface where said
conductive material is provided, and said
selective polishing or grinding is
performed in a direction parallel to the
direction in which said ink chamber
extends.
__________
December 10, 2006– ‫י"ט בכסלו התשס"ז‬
3706
]22[]12[
]45[
SERVO-CONTROL UNIT FOR A
VARIABLE PRESTRESSED LOAD
]11[
]32[
]42[
]12[
]71[
]15[
07.10.2002
01.13016
]31[ 10.10.2001
Int. Cl.8 F16H 057/12
GIAT INDUSTRIES, FRANCE
WO/2003/031844
REINHOLD COHN AND
PARTNERS,
21 AHAD HA'AM ST.,
P.O.BOX 4060,
TEL AVIV 61040
[57] A servo-control unit for a load drive
in rotation by motorization means
connected to the load by two reduction
gears and comprising sensors to measure
their movements, wherein it comprises a
616756
‫סרבו עבור מטען בעל עומס‬-‫יחידת בקר‬
‫משתנה‬
]33[
FR
,‫ריינהולד כהן ושותפיו‬
‫ תל אביב‬,0404 .‫ד‬.‫ ת‬, 12 ‫רחוב אחד העם‬
prestressing motoring system arranged
between the two reduction gears so as to
respectively apply a positive and negative
torque to each of the reduction gears.
__________
]22[]12[
]45[
COIL FOR COOLANT
CIRCULATION, METHOD FOR
MAKING SAME AND REACTOR
COMPRISING SAME
]11[
]32[
]42[
]12[
20.01.2003
0200706
]31[ 21.01.2002
Int. Cl.8 B01J 019/00, F28D 007/02
RHODIA POLYAMIDE
INTERMEDIATES, FRANCE
WO/2003/062728
REINHOLD COHN AND
PARTNERS,
21 AHAD HA'AM ST.,
P.O.BOX 4060,
TEL AVIV 61040
]71[
]15[
[57] Reactor for treating a viscous
medium or implementing chemical
reactions in a viscous medium, said reactor
3707
615117
‫ שיטה לייצורו‬,‫סליל למחזור קירור‬
‫וכור המכיל אותו‬
]33[
FR
,‫ריינהולד כהן ושותפיו‬
‫ תל אביב‬,0404 .‫ד‬.‫ ת‬, 12 ‫רחוב אחד העם‬
comprising a vessel and a coil for
circulation of a heat exchanging fluid, said
coil comprising at least one first tube
December 10, 2006– ‫י"ט בכסלו התשס"ז‬
segment (511) which is coiled according to
a helicodial generator and at least one
second tube segment (512, 513) which is
coiled according to a helicodial generator
and extends in parallel to said first segment
between a distributor (53) and a collector,
characterised in that said first and second
segments are centered on the same
geometric axis, curved with substantially
the same radius and interlaced, such that
together they form a sheet (51) of an
overall cylindrical form.
__________
]22[]12[
]45[
PELVIC FLOOR EXERCISERS
AND INDICATORS
]11[
]32[
]42[
]12[
22.04.2003
0209112.2
]31[ 22.04.2002
Int. Cl.8 A63B 023/20
CST MEDICAL LIMITED, UNITED
KINGDOM
WO/2003/089071
EITAN, PEARL, LATZER AND
COHEN ZEDEK,
P.O.B. 12688,
HERZLIYA 46733
]71[
]15[
617155
‫התקנים לתרגול ולחיווי מצב שרירי‬
‫תחתית האגן‬
]33[
GB
,‫ לצר וכהן צדק‬,‫ פרל‬,‫איתן‬
‫ הרצליה‬,21011 .‫ד‬.‫ ת‬, 6 ‫רחוב שנקר‬
[57] A PFM exerciser kit (20) comprising
a first PFM exerciser and a second PFM
exerciser (24), each PFM exerciser
comprising a head (4) for insertion into a
user's vagina and a tail (6) externding from
the head, the first PFM exerciser being
heavier than the second PFM exerciser and
the first PFM exerciser having a smaller
head than the second PFM exerciser and/or
a more gradually tapered region from the
head to the tail.
December 10, 2006– ‫י"ט בכסלו התשס"ז‬
3708
__________
]22[]12[
615546
‫התקן הדמיה עבור תבנית הדפסה‬
]45[
IMAGING DEVICE FOR A
PRINTING FORM
]11[
]32[
]42[
]12[
23.09.2004
10347557.5
]31[ 14.10.2003
]33[ DE
Int. Cl.8 B41J 027/00, G01B 011/00, G01D 015/14, G03B 027/42
HEIDELBERGER
DRUCKMASCHINEN AG,
GERMANY
BERNHARD ZINTZEN, THOMAS
WOLF, KARL WISSPEINTNER
EITAN, PEARL, LATZER AND
,‫ לצר וכהן צדק‬,‫ פרל‬,‫איתן‬
COHEN ZEDEK,
‫ הרצליה‬,21011 .‫ד‬.‫ ת‬, 6 ‫רחוב שנקר‬
P.O.B. 12688,
HERZLIYA 46733
]11[
]15[
[57] An imaging device (10) for a
printing form (12), having at least one light
source (14) and one imaging optics (18)
for projecting the at least one light source
onto the printing form, at least one optical
element (20) of the imaging optics being
3709
movable by way of an actuator element
(48), wherein the imaging optics includes
one sensor (24) for measuring the actual
position of the optical element (20), the
sensor having one coil (26) and at least one
sensor target (28).
December 10, 2006– ‫י"ט בכסלו התשס"ז‬
__________
]22[]12[
]45[
HIGH VOLUME PAGEWIDTH
PRINTING
]11[
]32[
]42[
]12[
13.06.2002
120430
]31[ 12.04.2002
Int. Cl.8 B41J 002/175
SILVERBROOK RESEARCH
PTY.LTD., AUSTRALIA
WO/2003/086770
LUZZATTO & LUZZATTO,
INDUSTRIAL PARK, OMER
P.O.B 5352
BEER-SHEVA 84152
]71[
]15[
[57] A print assembly (14) for pagewidth
inkjet printing, the print assembly
comprising an elongate carrier that is
mountable on a support structure (12) of a
printer (10) in an operative position with
respect to a platen (106, 108) of the
printer; a number of printhead chips that
are positioned on the carrier, the printhead
December 10, 2006– ‫י"ט בכסלו התשס"ז‬
615551
‫הדפסה לרוחב עמוד לנפח גבוה‬
]33[
US
,‫לוצאטו את לוצאטו‬
‫ באר שבע‬,5151 .‫ד‬.‫ ת‬, ‫ עומר‬,‫גן תעשייה‬
chips together defining a printhead that is
configured to eject at least one billion
drops per second into a printing zone
defined between the printhead and the
platen of the printer; and control circuitry
that is also positioned on the carrier and
that is configured to control operation of
the printhead chips.
3710
__________
]22[]12[
]45[
PROCESS FOR PREPARING
PHARMACOLOGICALLY
ACCEPTABLE SALT OF N-(1-S)ETHOXYCARBONYL-3PHENYLPROPYL) - L- ALANYLAMINO ACID
]11[
]32[
]42[
]91[
]12[
]71[
]15[
21.07.1998
195865/97
]31[ 22.07.1997
Int. Cl.8 C07K 001/02, 001/08, 005/062
DIVISION FROM 128566
KANEKA CORPORATION, JAPAN
WO/1999/005164
REINHOLD COHN AND PARTNERS,
21 AHAD HA'AM ST.,
P.O.BOX 4060,
TEL AVIV 61040
[57] A process for preparing a
pharmacologically acceptable organic acid
salt of N-(1(S)-ethoxycarbonyl-3-
3711
615118
‫תהליך להכנת מלח קביל פרמקולוגית של‬
– 1 – ‫) – אתוקסי קרבוניל‬N – (1(S
‫ – אלניל – חומצת אמינו‬L – ‫פנילפרופיל‬
]33[
JP
,‫ריינהולד כהן ושותפיו‬
‫ תל אביב‬,0404 .‫ד‬.‫ ת‬, 12 ‫רחוב אחד העם‬
phenylpropyl)-L-alanyl-amino acid
represented by the formula
December 10, 2006– ‫י"ט בכסלו התשס"ז‬
wherein a group:
is a group selected from the group
consisting of
which comprises the steps of forming a
pharmacologically acceptable organic acid
salt of N-(1(S)-ethoxycarbonyl-3phenylpropyl)-L-alanyl-amino acid from
an N-(1(S)-exthoxycarbonyl-3phenylpropyl)-L-alanyl-amino acid (2)
contained in a reaction mixture after
production of the N-(1(S)exthoxycarbonyl-3-phenylpropyl)-L-
alanyl-amino acid (2) and optionally
isolating the pharmacologically acceptable
salt, by carrying out said steps of forming
and the optional salt isolation step in a
medium comprising an organic solvent and
water in which the proportion of water is
higher than a weight ratio of the organic
solvent/water of 96/4.
__________
December 10, 2006– ‫י"ט בכסלו התשס"ז‬
3712
]22[]12[
]45[
MICRO ELECTRO-MECHANICAL
DEVICE HAVING AN
INTEGRATED MOVEMENT
SENSOR
]11[
]32[
]42[
]12[
24.05.2000
PQ 1309
]31[ 30.06.1999
Int. Cl.8 B41J 002/01, 002/045
SILVERBROOK RESEARCH PTY.
LTD., AUSTRALIA
WO/2001/002180
REINHOLD COHN AND
PARTNERS,
21 AHAD HA'AM ST.,
P.O.BOX 4060,
TEL AVIV 61040
]71[
]15[
[57] A micro electro-mechanical device
including: a support structure (20); an arm
(28) moveable relative to the support
structure under the influence of heat
inducing electrical current flow through at
least part (31, 32) of the arm; and a
615143
‫התקן אלקטרו–מכני זעיר בעל חיישן‬
‫תנועה משולב‬
]33[
AU
,‫ריינהולד כהן ושותפיו‬
‫ תל אביב‬,0404 .‫ד‬.‫ ת‬, 12 ‫רחוב אחד העם‬
movement sensor for determining
movement of the arm relative to the
support structure, the movement sensor
including a first portion (39) integral with
or mounted on the arm.
__________
3713
December 10, 2006– ‫י"ט בכסלו התשס"ז‬
]22[]12[
]45[
MODULAR INKJET PRINTHEAD
ASSEMBLY
]11[
]32[
]42[
]91[
]12[
07.12.2000
PQ4559
]31[ 09.12.1999
Int. Cl.8 B41J 002/345
DIVISION FROM 149966
SILVERBROOK RESEARCH PTY.
LTD., AUSTRALIA
WO/2001/042028
REINHOLD COHN AND
PARTNERS,
21 AHAD HA'AM ST.,
P.O.BOX 4060,
TEL AVIV 61040
]71[
]15[
[57] A printhead assembly (10) for an
inkjet printer, the printhead assembly
comprising: an elongate support member
(14) for mounting within the printer
adjacent a media path; an ink reservoir
(16) mounted to the support member, the
reservoir having a plurality of ink outlets; a
plurality of printhead modules (12), each
module having a printhead chip with an
array of nozzles and respective drop
ejection actuators, each of the modules
having an inlet for detachable engagement
with one of the ink outlets from the
615178
‫מכלול ראש הדפסת הזרקת דיו מודולרי‬
]33[
AU
,‫ריינהולד כהן ושותפיו‬
‫ תל אביב‬,0404 .‫ד‬.‫ ת‬, 12 ‫רחוב אחד העם‬
reservoir, the inlet being in fluid
communication with the nozzles (42); a
resilient member for forming a fluid tight
seal between the outlets of the reservoir
and corresponding inlets of the modules to
prevent ink leakage as ink flows from the
reservoir to the modules; wherein, the
modules and the support member are
configured for detachable interengagement
such that the resilient member biases the
corresponding module into engagement
with the support member.
__________
December 10, 2006– ‫י"ט בכסלו התשס"ז‬
3714
]22[]12[
]45[
METHOD OF MANUFACTURING
A PRINTHEAD ASSEMBLY
]11[
]32[
]42[
]91[
]12[
07.12.2000
PQ4559
]31[ 09.12.1999
Int. Cl.8 B41J 002/235
DIVISION FROM 149961
SILVERBROOK RESEARCH PTY.
LTD., AUSTRALIA
WO/2001/042026
REINHOLD COHN AND PARTNERS,
21 AHAD HA'AM ST.,
P.O.BOX 4060,
TEL AVIV 61040
]71[
]15[
[57] A method of manufacturing a
printhead assembly (10), the assembly
having: a chassis member (14) for
mounting the printhead assembly within an
inkjet printer, the chasis member housing
at least one ink reservoir (16); a MEMS
(micro-electro mechanical systems)
printhead chip (18) with an array of
nozzles (42) and associated ink ejection
actuators, the chip having ink inlets in
fluid communication with the array of
nozzles; and a plurality of separate
structures mounted between the chassis
member and the chip, each of the
structures defining ink flow paths such that
when assembled the structures establish a
615176
‫שיטה לייצור מכלול ראש הדפסה‬
]33[
AU
,‫ריינהולד כהן ושותפיו‬
‫ תל אביב‬,0404 .‫ד‬.‫ ת‬, 12 ‫רחוב אחד העם‬
fluid connection between the ink reservoir
and the ink inlets on the chip; the method
comprising the steps of: fabricating the
chip using CMOS etching and deposition
techniques; and, fabricating the chassis
member and the plurality of separate
structures by different production methods
each production method having an
associated manufacturing tolerance;
wherein, the tolerances associated with
each production method decrease from the
chassis member to the printhead chip with
each subsequent structure in the fluid
connection between the chassis member
and the printhead chip.
__________
3715
December 10, 2006– ‫י"ט בכסלו התשס"ז‬
]22[]12[
]45[
PRINTED MEDIA PRODUCTION
]11[
]32[
24.05.2000
PQ 0559
]31[ 25.05.1999
PQ 1313
3171972222
PQ 3632
1472172222
Int. Cl.8 B41J 029/00
Division From 146643
SILVERBROOK RESEARCH PTY.
LTD., AUSTRALIA
WO/2000/071357
REINHOLD COHN AND
PARTNERS,
21 AHAD HA'AM ST.,
P.O.BOX 4060,
TEL AVIV 61040
]42[
[62]
]12[
]71[
]15[
[57] A device for printing and optionally
binding pages of media (604), including: a
printing mechanism (602, 603) for printing
onto separate pages of media and a binder
615175
‫הפקה של מדיה מודפסת‬
]33[
AU
AU
AU
,‫ריינהולד כהן ושותפיו‬
‫ תל אביב‬,0404 .‫ד‬.‫ ת‬, 12 ‫רחוב אחד העם‬
(605) for binding the pages, the binder
adapted to apply glue to part of a page
whilst another part of the page is being
printed on the printing mechanism.
__________
December 10, 2006– ‫י"ט בכסלו התשס"ז‬
3716
]22[]12[
]45[
CLOSURE MECHANISM FOR A
PRINTHEAD
]11[
]42[
]91[
]12[
30.06.2000
Int. Cl.8 B41J 002/165
DIVISION FROM 153725
SILVERBROOK RESEARCH PTY.
LTD., AUSTRALIA
WO/2002/002332
LUZZATTO & LUZZATTO,
INDUSTRIAL PARK, OMER
P.O.B 5352
BEER-SHEVA 84152
]71[
]15[
[57] A capping mechanism (590) for a
print engine (500), the capping mechanism
including: a closure for a printhead of the
print engine, the closure being displaceable
between a capped position in which the
printhead is capped and an uncapped
position in which the printhead is
uncapped; a resilient member (568) which
acts on the closure for displacing the
611577
‫מנגנון סגירה לראש מדפסת‬
,‫לוצאטו את לוצאטו‬
‫ באר שבע‬,5151 .‫ד‬.‫ ת‬, ‫ עומר‬,‫גן תעשייה‬
closure; and a displaceable body (594)
which co-operates with said resilient
member such that, when the body is in a
parked position, the body engages the
resilient member and urges the closure
toward the capped position and, when the
body is out of its parked position, the
closure is urged by the resilient member to
the uncapped position.
__________
]22[]12[
3717
617871
December 10, 2006– ‫י"ט בכסלו התשס"ז‬
]45[
METHOD FOR PREPARING
ANTI-CANCER COMPOUNDS
]11[
]32[
]42[
]91[
]12[
23.03.2000
60/127072
]31[ 31.03.1999
Int. Cl.8 C07D 239/72, C07F 007/08
DIVISION FROM 135245
PFIZER PRODUCTS, INC., U.S.A.
OSI PHARMACEUTICALS, INC,
U.S.A.
LUZZATTO & LUZZATTO,
INDUSTRIAL PARK, OMER
P.O.B 5352
BEER-SHEVA 84152
]15[
‫שיטה להכנת תרכובות נגד סרטן‬
]33[
US
,‫לוצאטו את לוצאטו‬
‫ באר שבע‬,5151 .‫ד‬.‫ ת‬, ‫ עומר‬,‫גן תעשייה‬
[57] A method of preparing a compound
of the formula
or a pharmaceutically acceptable salt or
solvate thereof, wherein R6 is C1-C10 alkyl
or –(CH2)mO(CH2)nCH3; R7 is C1-C10 alkyl
or –( C1-C6 alkyl) (C6-C10 aryl) wherein the
foregoing R7 groups are optionally
substituted by 1 to 3 substituents
independently selected from halo, nitro,
trifluoromethyl, trifluoromethoxy, (C1-C6
alkyl) sulfonyl, C1-C6 alkyl, C1-C6 alkoxy,
C6-C10 aryloxy and C6-C10 arylsulfonyl;
each m is independently an integer from 1
to 6, and n is an integer from 0 to 3; R8, R9
and R10 are each independently selected
from H, C1-C10 alkyl, halo, cyano, nitro,
trifluoromethyl, difluoromethoxy,
trifluoromethoxy, azido, -OR11, -C(O)R11,
-C(O)OR11, -NR12C(O)OR14, -OC(O)R11, NR12SO2R14, -SO2NR11R12, -NR12C(O)R11,
-C(O)NR11R12, -NR11R12, -S(O)j(CH2)q(C6December 10, 2006– ‫י"ט בכסלו התשס"ז‬
C10 aryl), -S(O)j(C1-C6 alkyl), wherein j is
an integer from 0 to 2, -(CH2)q(C5-C10
aryl); -O(CH2)q(C6-C10 aryl), NR12(CH2)q(C6-C10 aryl), and –(CH2)q (410 membered heterocyclic), wherein q is
an integer from 0 to 4; said alkyl group
optionally contains 1 or 2 hetero moieties
selected from O, -S(O)j- wherein j is an
integer from 0 to 2, and –N(R12)- with the
proviso that two O atoms, two S atoms, or
an O and S atom are not attached directly
to each other; said aryl and heterocyclic
groups are optionally fused to a C6-C10 aryl
group, a C5-C8 saturated cyclic group, or a
4-10 membered heterocyclic group; and
said alkyl, aryl and heterocyclic groups are
optionally substituted by 1 to 5
substituents independently selected from
halo, cyano, nitro, trifluoromethyl,
3718
difluoromethoxy, trifluoromethoxy, azido,
-NR12SO2R14, -SO2NR11R12, -C(O)R11, C(O)OR11, -OC(O)R11, -NR12C(O)OR14, NR12C(O)R11, -C(O)NR11R12, -NR11R12, OR11, C1-C10 alkyl, -(CH2)q(C6-C10 aryl),
and –(CH2)q(4-10 membered heterocyclic),
wherein q is an integer ranging from 0 to
4; each R11 is independently selected from
H, C1-C10 alkyl, -(CH2)q(C6-C10 aryl), (CH2)q(C6-C10 aryl), and –(CH2)q(4-10
membered heterocyclic), wherein q is an
integer ranging from 0 to 4; said alkyl
group optionally includes 1 or 2 hetero
moieties selected from O, -S(O)j- wherein j
is an integer from 0 to 2, and –N(R12)with the proviso that two O atoms, two S
atoms, or an O and S atom are not attached
directly to each other, said aryl and
heterocyclic R11 groups are optionally
fused to a C6-C10 aryl group, a C5-C8
saturated cyclic group, or a 4-10
membered heterocyclic group; and the
foregoing R11 substituents, except H, are
optionally substituted by 1 to 5
substituents independently selected from
halo, cyano, nitro, trifluoromethyl,
difluoromethoxy, trifluoromethoxy, azido,
-C(O)R12, -C(O)OR12, -NR12C(O)R13, C(O)NR12R13, -NR12R13, hydroxy, C1-C6
alkyl, and C1-C6 alkoxy; each R12 and R13
is independently H or C1-C6 alkyl; R14 is
selected from the substituents provided in
the definition of R11 except H; R15 is H,
C1-C10 alkyl, or –(CH2)q(C6-C10 aryl),
wherein q is an integer from 0 to 4; which
comprises treating a compound of the
formula
wherein R15, R6, R8, R9 and R10 are as
defined above; with a primary or
secondary alcohol of the formula R7-OH
wherein R7 which is different from R6 is
C1-C10 alkyl or –(C1-C6 alkyl) (C6-C10 aryl)
and the foregoing R7 groups are optionally
substituted by 1 to 3 substituents
independently selected from halo, nitro,
trifluoromethyl, trifluoromethoxy, (C1-C6
alkyl) sulfonyl, C1-C6 alkyl, C1-C6 alkoxy,
C6-C10 aryloxy and C6-C10 arylsulfonyl; in
the presence of an alkali-metal or alkalineearth metal hydroxide.
__________
3719
December 10, 2006– ‫י"ט בכסלו התשס"ז‬
]22[]12[
]45[
METHOD OF AND MEANS FOR
PRODUCING HOT WATER
FROM A HOT WATER BOILER
SYSTEM
611331
‫שיטה ואמצעים ליצירת מים חמים ממערכת‬
‫דוד מים חמים‬
]11[
]42[
]12[
]15[
20.07.2005
Int. Cl.8 F24H 001/20
ACTIVEHOME LTD.
ACTIVEHOME LTD.,
24 HAGEFEN STREET
ASSERET 76858
[57] A method for producing hot water
from a hot water boiler system comprising
the steps of:
(a) supplying water via an inlet line (26)
from the upper portion of a hot water
boiler (12) to a heating element sleeve (24)
having a heating element (14) so that the
water is supplied to the heating element via
a thermostat (16) located in the inlet line of
said heating element sleeve;
(b) providing a further hot water line (28)
which connects the hot water line outlet of
said heating element sleeve to the upper
‫ עשרת‬,‫אקטיבהום בע"מ‬
,‫אקטיבהום בע"מ‬
‫ עשרת‬,10 ‫הגפן‬
portion of the hot water boiler wherein the
height difference between the lower end of
either of said inlet or said further hot water
line in the upper portion of said hot water
boiler and the top of said hot water boiler
define a hot water volume maintained hot
by said heating element and available for
substantially immediate use or
consumption; and
(c) providing a hot water consumption line
(22) for extracting the hot water from the
hot water boiler for hot water use or
consumption.
This specification was examined in
accordance with regulation 35 of the Patent
Regulations, 5728 - 1968
‫ לתקנות‬01 ‫פירוט זה נבחן בהתאם לתקנה‬
5191 – ‫ תשכ"ח‬,‫הפטנטים‬
_________
December 10, 2006– ‫י"ט בכסלו התשס"ז‬
3720
]22[]12[
]45[
KNIFE FOR CUTTING A BAKED
GOOD
]11[
]42[
]12[
16.08.2005
Int. Cl.8 B26B 003/00, 009/00
RAVIT NAGAR
RON GRINBERG
DVIR COHEN
]15[
REINHOLD COHN AND
PARTNERS,
21 AHAD HA'AM ST.,
P.O.BOX 4060,
TEL AVIV 61040
[57] A cake (10) with a knife (12), the
cake having a shape lending itself to being
cut into regularly shaped slices (14), each
slice being cut along a cutting face (16) of
638517
‫סכין לחיתוך מוצרי אפיה‬
‫ ברקן‬,‫רוית נגר‬
‫ אזור‬,‫רון גרינברג‬
‫ לציון‬- ‫ ראשון‬,‫דביר כהן‬
,‫ריינהולד כהן ושותפיו‬
‫ תל אביב‬,0404 .‫ד‬.‫ ת‬, 12 ‫רחוב אחד העם‬
the cake, the knife comprising a cutting
area (18) formed so as to cover at least a
majority of said cutting face after the
cutting to retain the freshness of the cake.
This specification was examined in
accordance with regulation 35 of the Patent
Regulations, 5728 - 1968
‫ לתקנות‬01 ‫פירוט זה נבחן בהתאם לתקנה‬
5191 – ‫ תשכ"ח‬,‫הפטנטים‬
___________
3721
December 10, 2006– ‫י"ט בכסלו התשס"ז‬
‫פטנטים‬
‫‪PATENTS‬‬
‫פטנטים שניתנו‬
‫‪PATENTS GRANTED‬‬
‫‪232421‬‬
‫‪231724‬‬
‫‪252422‬‬
‫‪253992‬‬
‫‪255291‬‬
‫‪252992‬‬
‫‪242151‬‬
‫‪212711‬‬
‫‪237572‬‬
‫‪251311‬‬
‫‪253492‬‬
‫‪242111‬‬
‫‪247255‬‬
‫‪291935‬‬
‫‪231419‬‬
‫‪237714‬‬
‫‪252351‬‬
‫‪253232‬‬
‫‪259292‬‬
‫‪241145‬‬
‫‪223217‬‬
‫‪232725‬‬
‫‪237157‬‬
‫‪252291‬‬
‫‪255512‬‬
‫‪251119‬‬
‫‪241149‬‬
‫‪3722‬‬
‫‪232427‬‬
‫‪239111‬‬
‫‪252412‬‬
‫‪253911‬‬
‫‪255225‬‬
‫‪252429‬‬
‫‪241521‬‬
‫‪217499‬‬
‫‪239111‬‬
‫‪251172‬‬
‫‪253457‬‬
‫‪242119‬‬
‫‪247227‬‬
‫‪291914‬‬
‫‪217221‬‬
‫‪239294‬‬
‫‪251215‬‬
‫‪253214‬‬
‫‪259232‬‬
‫‪241193‬‬
‫‪247417‬‬
‫‪232713‬‬
‫‪237234‬‬
‫‪251921‬‬
‫‪255557‬‬
‫‪251212‬‬
‫‪241422‬‬
‫‪242572‬‬
‫‪212191‬‬
‫‪239954‬‬
‫‪251917‬‬
‫‪253912‬‬
‫‪255212‬‬
‫‪259591‬‬
‫‪241512‬‬
‫‪211115‬‬
‫‪234299‬‬
‫‪251125‬‬
‫‪253515‬‬
‫‪252499‬‬
‫‪244754‬‬
‫‪291911‬‬
‫‪215111‬‬
‫‪234127‬‬
‫‪251122‬‬
‫‪251925‬‬
‫‪259799‬‬
‫‪241131‬‬
‫‪247421‬‬
‫‪232722‬‬
‫‪234421‬‬
‫‪232912‬‬
‫‪255552‬‬
‫‪251139‬‬
‫‪241424‬‬
‫‪242141‬‬
‫‪212111‬‬
‫‪239423‬‬
‫‪251574‬‬
‫‪251775‬‬
‫‪255772‬‬
‫‪259173‬‬
‫‪244547‬‬
‫‪213952‬‬
‫‪235419‬‬
‫‪251215‬‬
‫‪253517‬‬
‫‪251141‬‬
‫‪243252‬‬
‫‪291372‬‬
‫‪222131‬‬
‫‪235275‬‬
‫‪251123‬‬
‫‪251423‬‬
‫‪259123‬‬
‫‪241311‬‬
‫‪247541‬‬
‫‪212324‬‬
‫‪235372‬‬
‫‪232523‬‬
‫‪255521‬‬
‫‪254115‬‬
‫‪241192‬‬
‫‪242259‬‬
‫‪217223‬‬
‫‪239541‬‬
‫‪251514‬‬
‫‪251719‬‬
‫‪253744‬‬
‫‪259143‬‬
‫‪244549‬‬
‫‪213951‬‬
‫‪233111‬‬
‫‪251179‬‬
‫‪253355‬‬
‫‪251417‬‬
‫‪243221‬‬
‫‪291212‬‬
‫‪213549‬‬
‫‪235219‬‬
‫‪251172‬‬
‫‪251413‬‬
‫‪255237‬‬
‫‪241217‬‬
‫‪249514‬‬
‫‪217122‬‬
‫‪235192‬‬
‫‪232357‬‬
‫‪255512‬‬
‫‪254147‬‬
‫‪241191‬‬
‫‪241244‬‬
‫‪219149‬‬
‫‪235213‬‬
‫‪251321‬‬
‫‪252132‬‬
‫‪253739‬‬
‫‪254177‬‬
‫‪244343‬‬
‫‪213529‬‬
‫‪231119‬‬
‫‪251215‬‬
‫‪253331‬‬
‫‪251572‬‬
‫‪243123‬‬
‫‪291214‬‬
‫‪291914‬‬
‫‪233192‬‬
‫‪251139‬‬
‫‪251572‬‬
‫‪255225‬‬
‫‪241172‬‬
‫‪249522‬‬
‫‪212513‬‬
‫‪235152‬‬
‫‪237341‬‬
‫‪253225‬‬
‫‪254942‬‬
‫‪241922‬‬
‫‪241125‬‬
‫‪214929‬‬
‫‪231745‬‬
‫‪232113‬‬
‫‪252949‬‬
‫‪253111‬‬
‫‪254119‬‬
‫‪242712‬‬
‫‪292732‬‬
‫‪231295‬‬
‫‪232124‬‬
‫‪253129‬‬
‫‪254745‬‬
‫‪241292‬‬
‫‪291213‬‬
‫‪291913‬‬
‫‪233924‬‬
‫‪237772‬‬
‫‪251512‬‬
‫‪255131‬‬
‫‪241155‬‬
‫‪249119‬‬
‫‪212331‬‬
‫‪233142‬‬
‫‪237331‬‬
‫‪253121‬‬
‫‪254935‬‬
‫‪241424‬‬
‫‪249149‬‬
‫‪225791‬‬
‫‪231735‬‬
‫‪232131‬‬
‫‪252493‬‬
‫‪253993‬‬
‫‪254129‬‬
‫‪242912‬‬
‫‪242199‬‬
‫‪231712‬‬
‫‪232913‬‬
‫‪251372‬‬
‫‪255429‬‬
‫‪242515‬‬
‫‪247147‬‬
‫‪291934‬‬
‫‪233922‬‬
‫‪237733‬‬
‫‪251521‬‬
‫‪253257‬‬
‫‪257322‬‬
‫‪245123‬‬
‫‪229571‬‬
‫‪233252‬‬
‫‪237121‬‬
‫‪253115‬‬
‫‪254411‬‬
‫‪241529‬‬
‫‪245131‬‬
‫י"ט בכסלו התשס"ז –‪December 10, 2006‬‬
‫פטנטים שחודשו‬
‫‪PATENTS RENEWED‬‬
‫‪71251‬‬
‫‪77131‬‬
‫‪77231‬‬
‫‪211951‬‬
‫‪213311‬‬
‫‪213371‬‬
‫‪213511‬‬
‫‪213594‬‬
‫‪213441‬‬
‫‪223311‬‬
‫‪222333‬‬
‫‪222371‬‬
‫‪222512‬‬
‫‪222421‬‬
‫‪212111‬‬
‫‪213491‬‬
‫‪213977‬‬
‫‪213172‬‬
‫‪213214‬‬
‫‪213213‬‬
‫‪215112‬‬
‫‪215223‬‬
‫‪215197‬‬
‫‪215742‬‬
‫‪232115‬‬
‫‪234345‬‬
‫‪231121‬‬
‫‪231233‬‬
‫‪237311‬‬
‫‪237412‬‬
‫‪237747‬‬
‫‪237211‬‬
‫‪232113‬‬
‫‪232722‬‬
‫‪251921‬‬
‫‪252779‬‬
‫‪251427‬‬
‫‪253331‬‬
‫‪253143‬‬
‫‪255512‬‬
‫‪255139‬‬
‫‪254119‬‬
‫‪259391‬‬
‫‪71259‬‬
‫‪77112‬‬
‫‪77171‬‬
‫‪211411‬‬
‫‪213323‬‬
‫‪213315‬‬
‫‪213522‬‬
‫‪213593‬‬
‫‪213439‬‬
‫‪221355‬‬
‫‪222127‬‬
‫‪222374‬‬
‫‪222511‬‬
‫‪222472‬‬
‫‪212145‬‬
‫‪213413‬‬
‫‪213952‬‬
‫‪213113‬‬
‫‪213215‬‬
‫‪213295‬‬
‫‪215111‬‬
‫‪215293‬‬
‫‪215157‬‬
‫‪215147‬‬
‫‪231712‬‬
‫‪235972‬‬
‫‪239231‬‬
‫‪231135‬‬
‫‪237121‬‬
‫‪237491‬‬
‫‪237717‬‬
‫‪237721‬‬
‫‪232244‬‬
‫‪232912‬‬
‫‪251917‬‬
‫‪252144‬‬
‫‪251411‬‬
‫‪253129‬‬
‫‪253141‬‬
‫‪255131‬‬
‫‪255132‬‬
‫‪254129‬‬
‫‪259142‬‬
‫‪71255‬‬
‫‪77115‬‬
‫‪77173‬‬
‫‪77151‬‬
‫‪213137‬‬
‫‪213397‬‬
‫‪213527‬‬
‫‪213541‬‬
‫‪213431‬‬
‫‪212121‬‬
‫‪222152‬‬
‫‪222311‬‬
‫‪222521‬‬
‫‪222529‬‬
‫‪212141‬‬
‫‪213411‬‬
‫‪213951‬‬
‫‪213141‬‬
‫‪213721‬‬
‫‪213291‬‬
‫‪215111‬‬
‫‪215223‬‬
‫‪215155‬‬
‫‪215591‬‬
‫‪217221‬‬
‫‪235419‬‬
‫‪239227‬‬
‫‪231575‬‬
‫‪237157‬‬
‫‪237439‬‬
‫‪237719‬‬
‫‪237724‬‬
‫‪232122‬‬
‫‪232371‬‬
‫‪251595‬‬
‫‪252119‬‬
‫‪251551‬‬
‫‪253157‬‬
‫‪253411‬‬
‫‪255111‬‬
‫‪255915‬‬
‫‪255225‬‬
‫‪254745‬‬
‫‪71211‬‬
‫‪77122‬‬
‫‪77172‬‬
‫‪77151‬‬
‫‪213115‬‬
‫‪213342‬‬
‫‪213522‬‬
‫‪213557‬‬
‫‪213415‬‬
‫‪219723‬‬
‫‪222123‬‬
‫‪222395‬‬
‫‪222522‬‬
‫‪222577‬‬
‫‪212157‬‬
‫‪213524‬‬
‫‪213935‬‬
‫‪213151‬‬
‫‪213792‬‬
‫‪213245‬‬
‫‪215122‬‬
‫‪215122‬‬
‫‪215112‬‬
‫‪215533‬‬
‫‪217912‬‬
‫‪235212‬‬
‫‪239121‬‬
‫‪231325‬‬
‫‪237229‬‬
‫‪237552‬‬
‫‪237712‬‬
‫‪237772‬‬
‫‪232144‬‬
‫‪232357‬‬
‫‪251322‬‬
‫‪252914‬‬
‫‪251322‬‬
‫‪253121‬‬
‫‪253492‬‬
‫‪253211‬‬
‫‪255429‬‬
‫‪255211‬‬
‫‪254115‬‬
‫‪71219‬‬
‫‪77115‬‬
‫‪77115‬‬
‫‪77133‬‬
‫‪213195‬‬
‫‪213342‬‬
‫‪213521‬‬
‫‪213554‬‬
‫‪213529‬‬
‫‪213913‬‬
‫‪222211‬‬
‫‪222345‬‬
‫‪222511‬‬
‫‪222579‬‬
‫‪212151‬‬
‫‪213347‬‬
‫‪213923‬‬
‫‪213112‬‬
‫‪213753‬‬
‫‪213243‬‬
‫‪215114‬‬
‫‪215191‬‬
‫‪215125‬‬
‫‪215319‬‬
‫‪217499‬‬
‫‪231735‬‬
‫‪239954‬‬
‫‪231347‬‬
‫‪237223‬‬
‫‪237527‬‬
‫‪237192‬‬
‫‪237771‬‬
‫‪232131‬‬
‫‪232317‬‬
‫‪251191‬‬
‫‪252592‬‬
‫‪251119‬‬
‫‪253151‬‬
‫‪253415‬‬
‫‪253293‬‬
‫‪255411‬‬
‫‪255723‬‬
‫‪254942‬‬
‫י"ט בכסלו התשס"ז –‪December 10, 2006‬‬
‫‪71214‬‬
‫‪77112‬‬
‫‪77157‬‬
‫‪77113‬‬
‫‪213121‬‬
‫‪213337‬‬
‫‪213511‬‬
‫‪213555‬‬
‫‪213523‬‬
‫‪213425‬‬
‫‪227212‬‬
‫‪222343‬‬
‫‪222327‬‬
‫‪222592‬‬
‫‪211211‬‬
‫‪213327‬‬
‫‪213473‬‬
‫‪213111‬‬
‫‪213751‬‬
‫‪213257‬‬
‫‪215115‬‬
‫‪215142‬‬
‫‪215119‬‬
‫‪215397‬‬
‫‪211115‬‬
‫‪232721‬‬
‫‪239474‬‬
‫‪231197‬‬
‫‪237247‬‬
‫‪237397‬‬
‫‪237121‬‬
‫‪237799‬‬
‫‪237217‬‬
‫‪232311‬‬
‫‪251112‬‬
‫‪251249‬‬
‫‪251215‬‬
‫‪253115‬‬
‫‪253542‬‬
‫‪253291‬‬
‫‪255494‬‬
‫‪255721‬‬
‫‪254935‬‬
‫‪71729‬‬
‫‪71272‬‬
‫‪77132‬‬
‫‪77271‬‬
‫‪211234‬‬
‫‪213334‬‬
‫‪213327‬‬
‫‪213551‬‬
‫‪213572‬‬
‫‪213412‬‬
‫‪224792‬‬
‫‪222351‬‬
‫‪222372‬‬
‫‪222545‬‬
‫‪211794‬‬
‫‪213119‬‬
‫‪213412‬‬
‫‪213112‬‬
‫‪213721‬‬
‫‪213222‬‬
‫‪215111‬‬
‫‪215147‬‬
‫‪215115‬‬
‫‪215331‬‬
‫‪219149‬‬
‫‪232421‬‬
‫‪239423‬‬
‫‪231232‬‬
‫‪237112‬‬
‫‪237355‬‬
‫‪237942‬‬
‫‪237794‬‬
‫‪237257‬‬
‫‪232319‬‬
‫‪251123‬‬
‫‪251191‬‬
‫‪251179‬‬
‫‪253121‬‬
‫‪253521‬‬
‫‪253232‬‬
‫‪255512‬‬
‫‪255124‬‬
‫‪254322‬‬
‫‪71735‬‬
‫‪71213‬‬
‫‪77135‬‬
‫‪77252‬‬
‫‪211131‬‬
‫‪213314‬‬
‫‪213375‬‬
‫‪213512‬‬
‫‪213591‬‬
‫‪213491‬‬
‫‪225414‬‬
‫‪222334‬‬
‫‪222377‬‬
‫‪222555‬‬
‫‪211141‬‬
‫‪212273‬‬
‫‪213497‬‬
‫‪213922‬‬
‫‪213121‬‬
‫‪213221‬‬
‫‪213214‬‬
‫‪215153‬‬
‫‪215111‬‬
‫‪215171‬‬
‫‪219579‬‬
‫‪232575‬‬
‫‪239294‬‬
‫‪231232‬‬
‫‪237157‬‬
‫‪237311‬‬
‫‪237472‬‬
‫‪237795‬‬
‫‪237212‬‬
‫‪232314‬‬
‫‪251143‬‬
‫‪251112‬‬
‫‪251111‬‬
‫‪251722‬‬
‫‪253322‬‬
‫‪253214‬‬
‫‪255521‬‬
‫‪255131‬‬
‫‪254177‬‬
‫‪3723‬‬
‫‪251433‬‬
‫‪257224‬‬
‫‪257713‬‬
‫‪252429‬‬
‫‪242411‬‬
‫‪241424‬‬
‫‪245337‬‬
‫‪249119‬‬
‫‪291214‬‬
‫‪291131‬‬
‫‪3724‬‬
‫‪251572‬‬
‫‪257223‬‬
‫‪257711‬‬
‫‪252517‬‬
‫‪242515‬‬
‫‪241419‬‬
‫‪245331‬‬
‫‪244199‬‬
‫‪291213‬‬
‫‪291914‬‬
‫‪251522‬‬
‫‪257279‬‬
‫‪257749‬‬
‫‪252371‬‬
‫‪242119‬‬
‫‪241171‬‬
‫‪243221‬‬
‫‪244547‬‬
‫‪247541‬‬
‫‪291913‬‬
‫‪251131‬‬
‫‪251297‬‬
‫‪257151‬‬
‫‪252135‬‬
‫‪241111‬‬
‫‪241112‬‬
‫‪243123‬‬
‫‪244549‬‬
‫‪247227‬‬
‫‪291934‬‬
‫‪251227‬‬
‫‪251711‬‬
‫‪257131‬‬
‫‪252272‬‬
‫‪241172‬‬
‫‪241193‬‬
‫‪241211‬‬
‫‪245751‬‬
‫‪247117‬‬
‫‪291935‬‬
‫‪297277‬‬
‫‪259294‬‬
‫‪251127‬‬
‫‪257951‬‬
‫‪252175‬‬
‫‪241155‬‬
‫‪242222‬‬
‫‪241215‬‬
‫‪245131‬‬
‫‪241244‬‬
‫‪291914‬‬
‫‪299729‬‬
‫‪259221‬‬
‫‪251141‬‬
‫‪257911‬‬
‫‪252127‬‬
‫‪252257‬‬
‫‪242221‬‬
‫‪241292‬‬
‫‪245351‬‬
‫‪249941‬‬
‫‪291911‬‬
‫‪294722‬‬
‫‪259123‬‬
‫‪251417‬‬
‫‪257111‬‬
‫‪257775‬‬
‫‪252997‬‬
‫‪242111‬‬
‫‪241425‬‬
‫‪245332‬‬
‫‪249312‬‬
‫‪291572‬‬
‫‪294727‬‬
‫י"ט בכסלו התשס"ז –‪December 10, 2006‬‬
‫פטנטים שתוקפם פקעו בגלל אי תשלום אגרת חידוש‬
PATENTS NOT IN FORCE DUE TO NON-PAYMENT OF RENEWAL
FEES
74913
74113
74741
212252
212225
212311
221127
221321
221551
221529
221439
221911
221932
217179
235759
239312
252213
242942
3725
74959
74112
74791
212251
212224
212313
224171
221321
221543
221419
221437
221912
221957
217115
235212
231294
252455
241311
74941
74715
74713
212257
212111
212317
221317
221327
221594
221421
221457
221921
221941
217999
234121
231213
253234
245179
74942
74717
77313
212299
212149
212335
221353
221322
221591
221421
221447
221912
221942
231111
234123
237111
259931
74911
74725
25522
212291
212147
212331
221341
221521
221512
221427
221412
221911
222122
231221
234127
237311
251751
74921
74711
212223
212217
212192
212349
221395
221552
221572
221422
221472
221913
211275
231142
234199
232212
251212
74151
74713
212211
212271
212191
212312
221317
221553
221521
221419
221471
221915
211195
233144
234211
251331
257191
December 10, 2006– ‫י"ט בכסלו התשס"ז‬
74112
74739
212231
212279
212121
212321
221374
221555
221524
221411
221425
221932
211571
235412
239171
251212
257122
‫פטנטים שחודשו לעשרים שנה‬
‫‪PATENTS RENEWED FOR 20 YEARS‬‬
‫‪243513‬‬
‫‪3726‬‬
‫‪251575‬‬
‫‪251722‬‬
‫‪251711‬‬
‫‪251127‬‬
‫‪251121‬‬
‫‪251412‬‬
‫‪251123‬‬
‫‪291272‬‬
‫י"ט בכסלו התשס"ז –‪December 10, 2006‬‬
‫פטנטים שפג תוקפם‬
‫‪PATENTS EXPIRED‬‬
‫‪12212‬‬
‫‪71147‬‬
‫‪71211‬‬
‫‪71252‬‬
‫‪12294‬‬
‫‪71154‬‬
‫‪71172‬‬
‫‪71255‬‬
‫‪12293‬‬
‫‪71133‬‬
‫‪71177‬‬
‫‪71252‬‬
‫‪29979‬‬
‫‪12231‬‬
‫‪71125‬‬
‫‪71171‬‬
‫‪71211‬‬
‫‪25221‬‬
‫‪12211‬‬
‫‪71112‬‬
‫‪71174‬‬
‫‪71219‬‬
‫‪21112‬‬
‫י"ט בכסלו התשס"ז –‪December 10, 2006‬‬
‫‪12725‬‬
‫‪71114‬‬
‫‪71111‬‬
‫‪71214‬‬
‫‪71294‬‬
‫‪12723‬‬
‫‪12221‬‬
‫‪71194‬‬
‫‪71215‬‬
‫‪71292‬‬
‫‪12721‬‬
‫‪12213‬‬
‫‪71192‬‬
‫‪71222‬‬
‫‪71249‬‬
‫‪3727‬‬
‫הודעה‬
NOTICE
‫ לחוק‬04 ‫לפי סעיף‬
2106-‫ תשכ"ז‬,‫הפטנטים‬
‫הוגשה בקשה להחזר‬
‫תוקפו של הפטנט המפורט‬
‫ שתוקפו פקע מחמת‬,‫מטה‬
‫אי תשלום אגרות החידוש‬
:‫הקבועות‬
Under section 60 of the
Patent Law, 5727-1967
Application has been filed
for the restoration of the
patent recorded below,
which has lapsed through
non-payment of the
prescribed renewal fees:
No. of Patent
Acceptance published in
journal no:
Proprietors:
223277
292229
‫מס' הפטנט‬
:'‫קיבול פורסם ביומן מס‬
:‫שם בעל הפטנט‬
QUALCOMM INCORPORATED
Title of invention:
:‫שם האמצאה‬
‫שיטה ומכשיר למדידת דרגת פעילות דיבור‬- ‫ווקודר בעל קצב משתנה‬
VARIABLE RATE VOCODER - A METHOD AND APPARATUS FOR
DETERMINING
SPEECH ACTIVITY LEVEL
Any person may oppose the
‫כל אדם רשאי להתנגד‬
said application within three
‫לבקשה האמורה תוך‬
months from the date of this
‫שלושה חודשים מתאריך‬
Patents Journal, as
‫ כפי שנקבע‬,‫יומן פטנטים זה‬
prescribed by section 61 of
11 ‫ לחוק ובתקנה‬02 ‫בסעיף‬
the law and by regulation 92
-‫ תשכ"ח‬,‫לתקנות הפטנטים‬
of the Patent Regulations,
5728-1968
2101
December 10, 2006– ‫י"ט בכסלו התשס"ז‬
3728
‫הודעה‬
NOTICE
‫ לחוק‬04 ‫לפי סעיף‬
2106-‫ תשכ"ז‬,‫הפטנטים‬
‫הוגשה בקשה להחזר‬
‫תוקפו של הפטנט המפורט‬
‫ שתוקפו פקע מחמת‬,‫מטה‬
‫אי תשלום אגרות החידוש‬
:‫הקבועות‬
Under section 60 of the
Patent Law, 5727-1967
Application has been filed
for the restoration of the
patent recorded below,
which has lapsed through
non-payment of the
prescribed renewal fees:
No. of Patent
Acceptance published in
journal no:
Proprietors:
251523
2191113
‫מס' הפטנט‬
:'‫קיבול פורסם ביומן מס‬
:‫שם בעל הפטנט‬
EURO-CELTIQUE S.A.
Title of invention:
:‫שם האמצאה‬
‫שיטה להכנת צורת מינון אור לי לשחרור מבוקר של גורם עם פעילות תרופתית ויחידת מינון‬
‫לשחרור מבוקר בצורת מינון אורלי של משכך כאבים אופיוד‬
METHOD FOR PREPARING A SUSTAINED RELEASE ORAL DOSAGE FORM OF A
THERAPEUTICALLY ACTIVE AGENT AND A UNIT DOSE SUSTAINED RELEASE
ORAL DOSAGE FORM OF AN OPIOID ANALGESIC
Any person may oppose the
‫כל אדם רשאי להתנגד‬
said application within three
‫לבקשה האמורה תוך‬
months from the date of this
‫שלושה חודשים מתאריך‬
Patents Journal, as
‫ כפי שנקבע‬,‫יומן פטנטים זה‬
prescribed by section 61 of
11 ‫ לחוק ובתקנה‬02 ‫בסעיף‬
the law and by regulation 92
‫ תשכ"ח‬,‫לתקנות הפטנטים‬
of the Patent Regulations,
5728-1968
2101
3729
December 10, 2006– ‫י"ט בכסלו התשס"ז‬
NOTICE
‫הודעה‬
Under section 96E of the
‫ה' לחוק‬00 ‫לפי סעיף‬
Patent Law, 5727-1967
2106-‫ תשכ"ז‬,‫הפטנטים‬
It is the intention of the
‫בכוונת רשם הפטנטים ליתן‬
Commissioner of Patents to
‫צו להארכת תקופת ההגנה‬
grant an order for the
‫ לחוק‬.2.‫ סימן ב‬,‫ע"פ פרק ד‬
extension of the period of
–
2106-‫ התשכ"ז‬,‫הפטנטים‬
protection of the following
‫לגבי הפטנטים המפורט‬
patent in accordance with
:‫מטה‬
Chapter Four, Article Two
bis, of the Patents Law,
5727–1967:
19917
No. of basic Patent:
:‫מס' הפטנט בסיסי‬
1/91
Acceptance published in
:'‫קיבול פורסם ביומן מס‬
journal no:
Title of invention:
:‫שם האמצאה‬
A-21978C ‫תהליך משופר לייצור תולדות‬
AN IMPROVED PROCESS FOR THE PRODUCTION OF A-21978C DERIVATIVES
Proprietors:
:‫בעלי הפטנט‬
CUBIST PHARMACEUTICALS, INC.
Any person desiring to
‫כל המעוניין להתנגד למתן‬
oppose the said grant of an
‫ תוך‬,‫צו ההארכה רשאי‬
order may, within three
‫שלושה חודשים מתאריך‬
months from the date of this
‫ להגיש לרשם‬,‫יומן זה‬
journal, serve to the
‫הפטנטים הודעת התנגדות‬
Commissioner of Patents a
‫ בדרך‬,‫ לחוק‬.‫ו‬00 ‫לפי סעיף‬
notice of opposition under
Section 64F of the Law, as
‫ לתקנות‬1 ‫הקבועה בתקנה‬
prescribed by Rule 3 of the
‫הפטנטים (הארכת תקופת‬
Patents Regulations
‫הגנה – סדרי דין בבקשה‬
(extension of period of
,‫ בהתנגדות לצו‬,‫לצו‬
protection – procedure for
–‫ התשנ"ח‬,)‫ובבקשה לביטול‬
application for order,
.2111
opposition to order,
application to annul) 5758–
1998.
December 10, 2006– ‫י"ט בכסלו התשס"ז‬
3730
‫שינויים בפרטים רשומים בפנקס‬
CHANGES IN PARTICULARS ENTERED IN REGISTER
‫שינוי שם הבעלים‬
CHANGE OF NAME OF PROPRIETORS
No. of Patent:
Previous name:
22192 ,79521 ,74153 ,13722 ,12125 ,12172 ,94123
:‫מס' פטנט‬
:‫השם הקודם‬
TEVA GYOGYSZERGYAR RESZVENYTARSASAG
New name:
:‫השם החדש‬
TEVA GYOGYSZERGYAR ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG
No. of Patent:
,235491 ,217127 ,212177 ,212912 ,223115 ,27191
295121 ,254521 ,255537 ,255171 ,251111 ,234231
:‫מס' פטנט‬
:‫השם הקודם‬
Previous name:
GUILFORD PHARMACEUTICALS, INC.
:‫השם החדש‬
New name:
MGI GP, INC.
No. of Patent:
Previous name:
257154 ,227732 ,222751 ,211437 ,212331 ,211319
:‫מס' פטנט‬
:‫השם הקודם‬
BAE SYSTEMS AVIONICS LIMITED
:‫השם החדש‬
New name:
SELEX SENSORS AND AIRBORNE SYSTEMS LIMITED
No. of Patent:
Previous name:
252312
:‫מס' פטנט‬
:‫השם הקודם‬
ASTRIUM SAS
:‫השם החדש‬
New name:
EADS ASTRIUM SAS
3731
December 10, 2006– ‫י"ט בכסלו התשס"ז‬
No. of Patent:
Previous name:
243325 ,241592 ,231127 ,224434 ,219115
:‫מס' פטנט‬
:‫השם הקודם‬
NOVEON IP HOLDINGS CORP.
:‫השם החדש‬
New name:
NOVEON, INC
No. of Patent:
Previous name:
295134 ,257533 ,237255 ,217432
:‫מס' פטנט‬
:‫השם הקודם‬
AMERSHAM BIOSCIENCES NIAGARA, INC.
:‫השם החדש‬
New name:
GE HEALTHCARE NIAGARA INC.
No. of Patent:
Previous name:
295292 ,291212 ,227177
:‫מס' פטנט‬
:‫השם הקודם‬
PABU SERVICES, INC.
:‫השם החדש‬
New name:
GREAT LAKES CHEMICAL CORPORATION
292311
No. of Patent:
Previous name:
:‫מס' פטנט‬
:‫השם הקודם‬
SST SMART SURFACE TECHNOLOGY AG
:‫השם החדש‬
New name:
BAYER (SCHWEIZ) AG
295231
No. of Patent:
Previous name:
:‫מס' פטנט‬
:‫השם הקודם‬
HOWALDTSWERKE-DEUTSCHE WERFT AG
:‫השם החדש‬
New name:
HOWALDTSWERKE-DEUTSCHE WERFT GMBH
December 10, 2006– ‫י"ט בכסלו התשס"ז‬
3732
No. of Patent:
Previous name:
77132
:‫מס' פטנט‬
:‫השם הקודם‬
AMERSHAM HEALTH AS
:‫השם החדש‬
New name:
GE HEALTHCARE AS
3733
December 10, 2006– ‫י"ט בכסלו התשס"ז‬
‫שינוי בעלות‬
CHANGES IN PROPRIETORSHIP
No. of Patent:
79575
Previous Proprietors:
ADC BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT
MBH
New Proprietors:
ADC GMBH
:‫מס' פטנט‬
:‫הבעלים הקודמים‬
No. of Patent:
77517
Previous Proprietors:
ADC BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT
MBH
New Proprietors:
ADC GMBH
:‫מס' פטנט‬
:‫הבעלים הקודמים‬
No. of Patent:
72111
Previous Proprietors:
ADC BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT
MBH
New Proprietors:
ADC GMBH
:‫מס' פטנט‬
:‫הבעלים הקודמים‬
No. of Patent:
21934
Previous Proprietors:
ADC BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT
MBH
New Proprietors:
ADC GMBH
:‫מס' פטנט‬
:‫הבעלים הקודמים‬
December 10, 2006– ‫י"ט בכסלו התשס"ז‬
:‫הבעלים החדשים‬
:‫הבעלים החדשים‬
:‫הבעלים החדשים‬
:‫הבעלים החדשים‬
3734
No. of Patent:
219124
Previous Proprietors:
ADC BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT
MBH
New Proprietors:
ADC GMBH
:‫מס' פטנט‬
:‫הבעלים הקודמים‬
No. of Patent:
232412
Previous Proprietors:
ADC BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT
MBH
New Proprietors:
ADC GMBH
:‫מס' פטנט‬
:‫הבעלים הקודמים‬
No. of Patent:
259133
Previous Proprietors:
BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE
New Proprietors:
VENTAIRA PHARMACEUTICALS, INC.
:‫מס' פטנט‬
:‫הבעלים הקודמים‬
No. of Patent:
242711
Previous Proprietors:
ADC BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT
MBH
New Proprietors:
ADC GMBH
:‫מס' פטנט‬
:‫הבעלים הקודמים‬
No. of Patent:
243219
Previous Proprietors:
ADC BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT
MBH
New Proprietors:
ADC GMBH
:‫מס' פטנט‬
:‫הבעלים הקודמים‬
3735
:‫הבעלים החדשים‬
:‫הבעלים החדשים‬
:‫הבעלים החדשים‬
:‫הבעלים החדשים‬
:‫הבעלים החדשים‬
December 10, 2006– ‫י"ט בכסלו התשס"ז‬
No. of Patent:
243231
Previous Proprietors:
ADC BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT
MBH
New Proprietors:
ADC GMBH
:‫מס' פטנט‬
:‫הבעלים הקודמים‬
No. of Patent:
244157
Previous Proprietors:
ADC BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT
MBH
New Proprietors:
ADC GMBH
:‫מס' פטנט‬
:‫הבעלים הקודמים‬
December 10, 2006– ‫י"ט בכסלו התשס"ז‬
:‫הבעלים החדשים‬
:‫הבעלים החדשים‬
3736
‫תיקוני טעויות‬
CORRIGENDA
Journal
4/2006
P. 1507 Patent application No. 127542
Correct date of application to18.06.1997
‫יומן‬
216501 '‫ בקשת פטנט מס‬2546 '‫ע‬
-‫תקן תאריך הבקשה ל‬
Journal
P. 1604 Patent application No. 145237
Correct name of applicant to-
‫יומן‬
205116 '‫ בקשת פטנט מס‬2040 '‫ע‬
-‫תקן שם המבקשת ל‬
4/2006
G.D. SEARLE LLC
‫יומן‬
201161 '‫ בקשת פטנט מס‬2010 '‫ע‬
41/1440 ‫ ההורה פורסמה ביומן‬211140 '‫הבקשה פורסמה בלי לציין שהבקשה מס‬
THE APPLICATION WAS PUBLISHED WITHOUT NOTIFYING THEREWITH THAT
THE PARENT APPLICATION NO. 133906 HAD BEEN PUBLISHED IN JOURNAL
03/2006
Journal
P. 1694 Patent application No. 168972
4/2006
Journal
P. 2054 Patent application No. 147227
Correct priority number to-
5/2006
‫יומן‬
206116 '‫ בקשת פטנט מס‬1450 '‫ע‬
-‫תקן מספר דין קדימה ל‬
19932423.9
3737
December 10, 2006– ‫י"ט בכסלו התשס"ז‬
‫קודים למדינת המופיעים ביומן‬
COUNTRY CODES APPEARING IN THIS JOURNAL
Code
AR
AT
AU
BA
BE
BR
CA
CH
CN
CU
CZ
DE
DK
EC
EP
ES
FI
FR
GB
GE
GR
HR
HU
IE
IL
IN
IT
JP
KR
LK
LU
LV
Country or Organization
Argentina
Austria
Australia
Herzegovina
Belgium
Brazil
Canada
Switzerland
China
Cuba
Czech Republic
Germany
Denmark
Ecuador
European Patent Office
Spain
Finland
France
United Kingdom
Georgia
Greece
Croatia
Hungary
Ireland
Israel
India
Italy
Japan
Republic of Korea
Sri Lanka
Luxembourg
Latvia
December 10, 2006– ‫י"ט בכסלו התשס"ז‬
3738
MX
MY
NL
NO
NZ
PL
PT
RU
SE
SG
SI
SK
TH
TR
TW
UA
US
UY
UZ
WO
ZA
3739
Mexico
Malaysia
The Netherlands
Norway
New Zealand
Poland
Portugal
Russian Federation
Sweden
Singapore
Slovenia
Slovakia
Thailand
Turkey
Taiwan
Ukraine
United States of America
Uruguay
Uzbekistan
World Intellectual Property Organization (W.I.P.O.)
South Africa
December 10, 2006– ‫י"ט בכסלו התשס"ז‬
‫מדגמים‬
DESIGNS
‫מדגמים שנרשמו‬
DESIGNS REGISTERED
Class
38635, 41293
21(01)
2.12.2003
‫סוג‬
PEPSICO, INC.
Promotional item for games
23.7.2003
Convention date (Spain)
Class
38776
21(01)
7.1.2004
‫פריט מקדם מכירות עבור משחקים‬
)‫(ספרד)הברית‬
‫האמנה(ארצות‬
‫תאריך אמנה‬
‫סוג‬
‫ גפרי‬.‫ר‬.‫א‬
O.R. GAFRI HOLDINGS
‫סביבון‬
Top
Class
39036
9(07)
4.3.2004
‫סוג‬
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
Toggle for zipper
Convention date (U.S.A.)
Class
15.9.2003
39187
25(01)
20.4.2004
‫תפס לרוכסן‬
)‫הברית‬
)‫(ארצותהברית‬
‫האמנה(ארצות‬
‫תאריך אמנה‬
‫סוג‬
‫איטונג בע"מ‬
YTONG LTD.
‫סריג בטון‬
Concrete grid
Class
39202
24(04)
26.4.2004
‫סוג‬
YAIR BITTON
‫יאיר ביטון‬
Pacifier holder
‫מחזיק מוצץ‬
December 10, 2006– ‫י"ט בכסלו התשס"ז‬
3740
Class
39540, 41584, 41585,
41586, 41587, 41588,
41589, 41590
13(03)
4.8.2004
‫סוג‬
MOBILITY ELECTRONICS INC.
Connector
Convention date (U.S.A.)
‫מחבר‬
)‫הברית‬
)‫(ארצותהברית‬
‫האמנה(ארצות‬
‫תאריך אמנה‬
26.5.2004
39801
25(01)
20.4.2004
Class
‫סוג‬
‫איטונג בע"מ‬
YTONG LTD.
‫אבן ריצוף‬
Paving stone
Class
39807, 42665, 42669,
42823, 43019
11(01)
27.10.2004
‫סוג‬
H. STERN COMERCIO E INDUSTRIA S.A.
‫תכשיט‬
Jewel
Class
39833
7(07)
3.11.2004
BRAMLI PLASTIC INDUSTRIES
LTD.
‫סוג‬
‫ברמלי תעשיות פלסטיק בע"מ‬
‫מיכל‬
Container
Class
40003
28(03)
1.12.2004
‫סוג‬
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
Dispenser
Convention date (U.S.A.)
Class
MORDECHAI TORGEMAN
10.6.2004
40017
11(01)
2.12.2004
‫מנפק‬
)‫הברית‬
)‫(ארצותהברית‬
‫האמנה(ארצות‬
‫תאריך אמנה‬
‫סוג‬
‫מרדכי תורג'מן‬
‫אבן חן‬
Gemstone
3741
December 10, 2006– ‫י"ט בכסלו התשס"ז‬
40036
10(05)
9.12.2004
Class
‫סוג‬
SENSORMATIC ELECTRONICS CORPORATION
Electronic surveillance tag
10.6.2004
Convention date (U.S.A.)
40172
8(07)
13.1.2005
Class
‫תג מעקב אלקטרוני‬
)‫הברית‬
)‫(ארצותהברית‬
‫האמנה(ארצות‬
‫תאריך אמנה‬
‫סוג‬
ASSA ABLOY AB
Key
Convention date (OHIM)
16.7.2004
Class
40208
11(02)
24.1.2005
‫מפתח‬
)‫הברית‬
)‫(אוהיים‬
‫האמנה(ארצות‬
‫תאריך אמנה‬
‫סוג‬
‫מאיר חי יצחקי‬
MEIR HAI YIZHAKI
‫חמסה‬
Hamsa
Class
40527
19(06)
30.3.2005
‫סוג‬
‫יואב לוי‬
YOAV LEVI
‫עט‬
Pen
Class
40791
11(01)
22.5.2005
‫סוג‬
MY DIAMOND PLACE LTD.
‫יהלום‬
Diamond
Class
SARIG SHINAR
Box
December 10, 2006– ‫י"ט בכסלו התשס"ז‬
40845
9(03)
7.6.2005
‫סוג‬
‫שריג שנער‬
‫קופסה‬
3742
Class
40983, 40984
27(06)
7.7.2005
‫סוג‬
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
Cigar case
Convention date (OHIM)
Class
15.2.2005
41016
14(03)
13.7.2005
‫קופסת סיגרים‬
)‫הברית‬
)‫(אוהיים‬
‫האמנה(ארצות‬
‫תאריך אמנה‬
‫סוג‬
KABUSHIKI KAISHA GINGA NET
TV phone with camera and screen
Convention date (JAPAN)
Class
24.1.2005
41017
14(03)
13.7.2005
‫טלפון טלוויזיה עם מצלמה ומסך‬
)‫(ארצות הברית‬
)‫האמנה (יפן‬
‫תאריך אמנה‬
‫סוג‬
KABUSHIKI KAISHA GINGA NET
TV phone with camera
Convention date (JAPAN)
Class
‫טלפון עם מצלמה המתחבר לטלוויזיה‬
24.1.2005
)‫(ארצות הברית‬
)‫האמנה (יפן‬
‫תאריך אמנה‬
41079
25(01)
24.7.2005
‫סוג‬
‫אקסטל בע" מ‬
EXTAL LTD.
‫פרופיל‬
Profile
Class
41116
10(07)
26.7.2005
‫סוג‬
H. STERN COMERCIO E INDUSTRIA S.A.
Watch
Convention date (OHIM)
Class
21.1.2005
41146
7(07)
28.7.2005
BRAMLI PLASTIC INDUSTRIES
LTD.
‫שעון‬
)‫הברית‬
)‫(אוהיים‬
‫האמנה(ארצות‬
‫תאריך אמנה‬
‫סוג‬
‫ברמלי תעשיות פלסטיק בע"מ‬
‫מיכל‬
Container
3743
December 10, 2006– ‫י"ט בכסלו התשס"ז‬
41155
25(01)
31.7.2005
Class
‫סוג‬
‫כל חן בע"מ וחיים אזולאי‬
KOL CHEN LTD. AND HAIM
AZOULAY
‫פרופיל‬
Profile
Class
41194
14(03)
7.8.2005
‫סוג‬
BRITISH SKY BROADCASTING LTD.
‫שלט רחוק‬
)‫הברית‬
)‫(אוהיים‬
‫האמנה(ארצות‬
‫תאריך אמנה‬
Remote control
Convention date (OHIM)
Class
7.2.2005
41277
25(01)
29.8.2005
‫סוג‬
‫רול פרופיל בע"מ‬
ROLL PROFILE LTD.
‫פרופיל‬
Profile
Class
41292
21(01)
2.12.2003
‫סוג‬
PEPSICO, INC.
Promotional item for games
23.7.2003
Convention date (Spain)
Class
41303
9(03)
30.8.2005
‫פריט מקדם מכירות עבור משחקים‬
)‫(ספרד)הברית‬
‫האמנה(ארצות‬
‫תאריך אמנה‬
‫סוג‬
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
Package
Convention date (U.S.A.)
Class
8.3.2005
41330
11(01)
1.9.2005
‫אריזה‬
)‫הברית‬
)‫(ארצותהברית‬
‫האמנה(ארצות‬
‫תאריך אמנה‬
‫סוג‬
H. STERN COMERCIO E INDUSTRIA S.A.
Jewel
December 10, 2006– ‫י"ט בכסלו התשס"ז‬
‫תכשיט‬
3744
Class
41346, 41347
14(03)
6.9.2005
‫סוג‬
VIMAR S.P.A.
‫לוח בקרה לכניסה באמצעות טלפון או‬
‫וידיאו‬
29.3.2005
)‫הברית‬
)‫(אוהיים‬
‫האמנה(ארצות‬
‫תאריך אמנה‬
Domotic or video entry phone control board
Convention date (OHIM)
Class
41460
8(07)
16.7.2004
‫סוג‬
ASSA ABLOY AB
Key
Convention date (OHIM)
Class
16.7.2004
41461
9(03)
6.10.2005
‫מפתח‬
)‫הברית‬
)‫(אוהיים‬
‫האמנה(ארצות‬
‫תאריך אמנה‬
‫סוג‬
‫נמרוד ויגל‬
NIMROD WEIGEL
‫אריזה‬
Packaging
Class
41466
14(03)
6.10.2005
‫סוג‬
SOMFY SAS
Remote control
Convention date (OHIM)
Class
RICHARD NAIM AND R.
SUBSCHRONO LTD.
11.4.2005
41576
10(02)
3.11.2005
‫שלט רחוק‬
)‫הברית‬
)‫(אוהיים‬
‫האמנה(ארצות‬
‫תאריך אמנה‬
‫סוג‬
‫ סוב קרונו בע"מ‬.‫ריצארד נעים ור‬
‫שעון‬
Watch
3745
December 10, 2006– ‫י"ט בכסלו התשס"ז‬
41580
24(02)
7.11.2005
Class
‫סוג‬
GIVEN IMAGING LTD.
Medical imaging device
Convention date (U.S.A.)
Class
19.5.2005
41596
9(03)
13.11.2005
‫מתקן הדמיה רפואי‬
)‫הברית‬
)‫(ארצותהברית‬
‫האמנה(ארצות‬
‫תאריך אמנה‬
‫סוג‬
‫מנשה רוגוטנר‬
MENASHE ROGOTNER
‫קופסא‬
Box
Class
41601
26(01)
16.11.2005
‫סוג‬
‫רן אלבז‬
RAN ELBAZ
‫פמוט‬
Candlestick
Class
41614
11(01)
17.11.2005
‫סוג‬
H. STERN COMERCIO E INDUSTRIA S.A.
‫תכשיט‬
Jewel
Class
41627
14(03)
20.11.2005
‫סוג‬
SOMFY SAS
Remote control
Convention date (OHIM)
Class
28.6.2005
41642
14(03)
23.11.2005
‫שלט רחוק‬
)‫הברית‬
)‫(אוהיים‬
‫האמנה(ארצות‬
‫תאריך אמנה‬
‫סוג‬
VISONIC LTD.
‫ויזוניק בע"מ‬
Control system
‫מערכת בקרה‬
December 10, 2006– ‫י"ט בכסלו התשס"ז‬
3746
Class
41668
25(01)
27.11.2005
‫סוג‬
‫קליל תעשיות בע"מ‬
KLIL INDUSTRIES LTD.
‫פרופיל‬
Profile
41704
21(01)
7.12.2005
Class
‫סוג‬
‫טייני לאב בע"מ‬
TINY LOVE LTD.
‫משטח פעלתון‬
Activity mat
Class
41842, 41843
21(03)
10.1.2006
‫סוג‬
‫איתמר שמשוני‬
ITAMAR SHIMSONY
‫צעצוע לסרטי אנימציה‬
Toy for animated films
Class
41932
8(07)
31. 1.2006
‫סוג‬
‫מולטילוק טכנולוגיות בע"מ‬
MUL-T-LOCK TECHNOLOGIES
LTD.
‫מכונה לשכפול מפתחות‬
Key duplicating machine
Class
42005, 42006, 42007,
42008, 42009, 42010,
42011, 42012, 42013,
42014
11(01)
12.2.2006
JAFA GOLD INTERNATIONAL
LTD.
‫ג'אפא גולד אינטרנשיונל בע"מ‬
‫חוליה להרכבת תכשיט‬
Link for jewelry
Class
42045, 42047, 42048
11(01)
19.2.2006
JAFA GOLD INTERNATIONAL
LTD.
Link for jewelry
3747
‫סוג‬
‫סוג‬
‫ג'אפא גולד אינטרנשיונל בע"מ‬
‫חוליה להרכבת תכשיט‬
December 10, 2006– ‫י"ט בכסלו התשס"ז‬
Class
42072, 42073
19(02)
23.2.2006
‫סוג‬
KANGARO INDUSTRIES (REGD).
‫מנקב‬
Paper punch
42077
Class
6(01)
23.2.2006
‫סוג‬
‫טקסטורה רהיטים בע"מ‬
TEXTURA FURNITURE LTD.
‫מיטת תינוק‬
Baby crib
Class
42083
23(01)
23.2.2006
‫סוג‬
‫גיל פארי‬
GIL PE'ERY
‫מערכת מכסה לצנרת ניקוז‬
Cover set for drain pipe
Class
42096
9(03)
2.3.2006
BRAMLI PLASTIC INDUSTRIES
LTD.
‫סוג‬
‫ברמלי תעשיות פלסטיק בע"מ‬
‫קופסא עם בקבוק‬
Box with bottle
Class
42110
11(01)
5.3.2006
‫סוג‬
‫רוני סטשיק‬
RONI STESHIK
‫תכשיט‬
Jewel
Class
42132
10(07)
26.7.2005
‫סוג‬
H. STERN COMERCIO E INDUSTRIA S.A.
Watch case
Convention date (OHIM)
December 10, 2006– ‫י"ט בכסלו התשס"ז‬
28.1.2005
‫תיבה לשעון‬
)‫הברית‬
)‫(אוהיים‬
‫האמנה(ארצות‬
‫תאריך אמנה‬
3748
42137
10(04)
12.3.2006
Class
‫סוג‬
‫עופר עוז ורחמים סנדלר‬
OFER OZ AND RACHAMIM
SANDLER
‫מד חום‬
Thermometer
42163
3(04)
13.3.2006
Class
S.D. INPORT AND MARKETING
OF HOUSHOLD UTENSILS AND
PRESENTS LTD.
‫סוג‬
‫ יבוא ושיווק כלי בית‬.‫די‬.‫אס‬
‫ומתנות בע"מ‬
‫מניפת ליבוי אש‬
Flame kindle fan
Class
42184, 42185, 42188
25(01)
19.3.2006
‫סוג‬
‫כל חן בע"מ וחיים אזולאי‬
KOL CHEN LTD. AND HAIM
AZOULAY
‫פרופיל‬
Profile
Class
42263, 42264
14(01)
3.4.2006
‫סוג‬
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.
Speaker box
Convention date (OHIM)
Class
7.10.2005
42265, 42266
14(01)
3.4.2006
‫קופסת רמקול‬
)‫הברית‬
)‫(אוהיים‬
‫האמנה(ארצות‬
‫תאריך אמנה‬
‫סוג‬
KONINKLIJKE PHILOPS ELECTRONICS N.V.
Subwoofer
Convention date (OHIM)
Class
STAS CHERNOMORSKY
7.10.2005
42307
2 (04)
10.4.2006
‫רמקול לתדרים נמוכים‬
)‫הברית‬
)‫(אוהיים‬
‫האמנה(ארצות‬
‫תאריך אמנה‬
‫סוג‬
‫סטס צ'רנומורסקי‬
‫נעל‬
Shoe
3749
December 10, 2006– ‫י"ט בכסלו התשס"ז‬
42339
8(06)
23.4.2006
Class
‫סוג‬
SMILDO S.L.
‫ידית‬
Handle
42341
8(06)
23.4.2006
Class
‫סוג‬
UNION KNOPF GMBH
‫ידית‬
Handle
42342
8(06)
23.4.2006
Class
‫סוג‬
SMILDO S.L.
‫ידית‬
Handle
42365
2 (04)
26.4.2006
Class
ANTELOPE YETZUR (1994) LTD.
‫סוג‬
)2110( ‫חברת אנטילופ שיווק‬
‫בע"מ‬
‫נעל‬
Footwear
42366
2 (04)
26.4.2006
Class
ANTELOPE YETZUR (1994) LTD.
‫סוג‬
)2110( ‫חברת אנטילופ שיווק‬
‫בע"מ‬
‫נעל‬
Footwear
Class
42380, 42382, 42383,
42385, 42387, 42388
8(06)
27.4.2006
‫סוג‬
UNION KNOPF GMBH
Handle
December 10, 2006– ‫י"ט בכסלו התשס"ז‬
‫ידית‬
3750
Class
42626
19 (02)
19.6.2006
MAPAL AGRICULTURAL
COOPERATIVE ASSOCIATION
LTD. AND POLY D-ZINE TEL
AVIV LTD.
‫סוג‬
‫מפל אגש"ח בע"מ ופולידיזיין תל‬
‫אביב בע"מ‬
‫תיק למסמכים‬
Documents folder
Class
42668
11(01)
27.10.2004
‫סוג‬
H. STERN COMERCIO E INDUSTRIA S.A.
‫צמיד‬
Bracelet
3751
December 10, 2006– ‫י"ט בכסלו התשס"ז‬
‫מדגמים שחודשו‬
‫‪DESIGNS RENEWED‬‬
‫‪11154‬‬
‫‪35771‬‬
‫‪34917‬‬
‫‪34992‬‬
‫‪34149‬‬
‫‪34792‬‬
‫‪3752‬‬
‫‪19222‬‬
‫‪17452‬‬
‫‪34915‬‬
‫‪34942‬‬
‫‪34142‬‬
‫‪34791‬‬
‫‪19731‬‬
‫‪17457‬‬
‫‪34427‬‬
‫‪34941‬‬
‫‪34921‬‬
‫‪34742‬‬
‫‪34275‬‬
‫‪19124‬‬
‫‪17451‬‬
‫‪34417‬‬
‫‪34949‬‬
‫‪34979‬‬
‫‪34747‬‬
‫‪34219‬‬
‫‪19144‬‬
‫‪17459‬‬
‫‪34415‬‬
‫‪34942‬‬
‫‪34912‬‬
‫‪34741‬‬
‫‪34214‬‬
‫‪19111‬‬
‫‪17454‬‬
‫‪34521‬‬
‫‪34941‬‬
‫‪34911‬‬
‫‪34741‬‬
‫‪34215‬‬
‫‪19122‬‬
‫‪17455‬‬
‫‪34532‬‬
‫‪34951‬‬
‫‪34914‬‬
‫‪34719‬‬
‫‪34725‬‬
‫‪19911‬‬
‫‪17453‬‬
‫‪35773‬‬
‫‪34935‬‬
‫‪34994‬‬
‫‪34995‬‬
‫‪34791‬‬
‫י"ט בכסלו התשס"ז –‪December 10, 2006‬‬
‫מדגמים שבוטלו‬
DESIGNS VOID
27373
14293
14223
19127
19192
11919
35724
35712
35741
35215
27527
14294
14224
19111
19191
35174
35729
35731
35742
34252
14234
14274
14229
19111
19193
35179
35721
35731
35793
34141
Dr. Meir Noam
Commissioner of Patents,
Designs and Trade Marks
3753
14239
14271
14222
19111
19195
35124
35727
35733
35712
14231
14272
19111
19141
19199
35713
35722
35735
35719
14252
14221
19112
19147
19191
35715
35711
35739
35771
14242
14222
19115
19142
19197
35714
35712
35753
35775
14241
14221
19117
19191
11112
35725
35717
35749
35771
‫ד"ר מאיר נועם‬
‫ המדגמים‬,‫רשם הפטנטים‬
‫וסימני מסחר‬
December 10, 2006– ‫י"ט בכסלו התשס"ז‬
‫מפתחות לבקשות שקובלו‬
‫‪INDICES OF APPLICATIONS ACCEPTED‬‬
‫מפתח שמי‬
‫אביק בע"מ ‪241611‬‬
‫אופטיסק טכנולוגיות בע"מ ‪216411‬‬
‫אורן אהרון ‪214115‬‬
‫אי‪.‬אי‪.‬אר החברה למשאבי סביבה ואנרגיה‬
‫(ישראל) בע"מ ‪202422‬‬
‫אם סיסטמס בע"מ ‪251561‬‬
‫אמיר דנוס ‪200144‬‬
‫אקטיבהום בע"מ ‪201661‬‬
‫ארי אליעז ‪200144‬‬
‫ביו‪-‬דאר בע"מ ‪212541‬‬
‫גבי אלגרסי ‪252212‬‬
‫גדעון גרוס ‪242111‬‬
‫גלעד מתגים אופטיים בע"מ ‪205114‬‬
‫דביר כהן ‪264111‬‬
‫דימיטרי זווילינסקי ‪211116‬‬
‫דן‪-‬פל ‪205021‬‬
‫‪NAME INDEX‬‬
‫ידע חברה למחקר ופיתוח בע"מ ‪,242111‬‬
‫‪201411 ,211600‬‬
‫יוסף שביטה ‪211404‬‬
‫יישום חברה לפיתוח המחקר של‬
‫האוניברסיטה העברית בירושלים ‪210111‬‬
‫יצחק שריג ‪200144‬‬
‫כימאגיס בע"מ ‪254050‬‬
‫מולטיטקסט בע"מ ‪210561‬‬
‫מיטרוניקס בע"מ ‪250515‬‬
‫מיכאל טאפט ‪201610‬‬
‫נובה מכשירי מדידה בע"מ ‪,211101‬‬
‫‪205011‬‬
‫קומברס בע"מ ‪205410‬‬
‫רוית נגר ‪264111‬‬
‫רון גרינברג ‪264111‬‬
‫הדסית שרותי מחקר רפואי ופיתוח בע"מ‬
‫‪211111‬‬
‫התעשיה האווירית לישראל בע"מ ‪201612‬‬
‫שביט מס ‪201121‬‬
‫וראז נטוורקס בע"מ ‪201205‬‬
‫תרכובות ברום בע"מ ‪202002‬‬
‫זליג אשחר ‪242111‬‬
‫טובה וקס ‪242111‬‬
‫טי‪.‬גי‪.‬אי‪ .‬טק בע"מ ‪200621‬‬
‫י"ט בכסלו התשס"ז –‪December 10, 2006‬‬
‫‪i‬‬
ABBOTT GMBH & CO. KG 142669,
144136, 145244
ABIC LTD. 108788
ACCENT OPTICAL TECHNOLOGIES,
INC. 154763
ACTIVEHOME LTD. 169779
ADC
BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT
MBH 153126
ADC GMBH 153126
ADOB-PRZEDSIEBIORSTWO
PRODUKCYJNO CONSULTINGOWE
158375
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS,
INC. 147609, 153467
ALBEMARLE CORPORATION 136483
ALBIS SPA 148219
ALCATEL 145167, 145168, 145169,
145170, 145171
ALCON MANUFACTURING, LTD.
145206
ALTANA PHARMA AG 148691
ALTHIN MEDICAL, INC. 130129
AMGEN, INC. 124112
AMIR DANNUS 146200
AOTI OPERATING COMPANY, INC.
155021
ARCHIBALD IAN JEREMY BRAIN
145807
ARI ELIAZ 146200
ASK S.A. 154105
ASTRAZENECA AB 148428
AVENTIS INC. 143611, 143612
AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND
GMBH 145647
AVENTIS PHARMA LIMITED 135836
AVENTIS PHARMA S.A. 142996,
143279
AVENTIS PHARMACEUTICALS INC.
129035
AVENTIS PHARMACEUTICALS INC.
137517, 137571
BAE SYSTEMS BOFORS AB 139216
BAE SYSTEMS INFORMATION AND
ELECTRONIC SYSTEMS
INTEGRATION INC. 152425
BALANCED BODY, INC. 145326
December 10, 2006– ‫י"ט בכסלו התשס"ז‬
BASELL POLIOLEFINE ITALIA
S.P.A. 151069
BASF AKTIENGESELLSCHAFT
143303
BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
158375
BAYER CORPORATION 136737
BERLEX LABORATORIES, INC.
143347
BIGFIX, INC. 141549
BIO MED SCIENCES, INC. 124473
BIO-DAR, LTD. 131508
Biogen Idec MA Inc. 129527
BIOPHARM GESELLSCHAFT ZUR
BIOTECHNOLOGISCHEN
ENTWICKLUNG VON PHARMAKA
MBH 130967
BIO-RAD PASTEUR 132166
BIOSENSE, INC. 144117, 146216
BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA
GMBH & CO. KG 141124
BOREALIS TECHNOLOGY OY
138733
BRISTOL-MYERS SQUIBB
COMPANY 144977
BRITISH SKY BROADCASTING
LIMITED 140234
BROMINE COMPOUNDS LTD.
141661
CANAL+SOCIETE ANONYME 137639
CAST CENTRE PTY., LTD. 146167
CERNO BIOSCIENCES LLC 142130
CHEMAGIS LTD. 150654
CHIRON CORPORATION 114775
CHUNG-HSIN YANG 147058
CIBA SPECIALTY CHEMICALS
HOLDING INC. 154706, 155336
COMBINATORX, INC. 144049
COMPUTER ASSOCIATES THINK,
INC. 146685
COMVERSE LTD. 145036
COMVERSE, INC. 146804, 146985
CONPHARMA AS 122942
CORE INDUSTRIES INC. 154749
CREE, INC. 151698
CST MEDICAL LIMITED 163942
CULLIGAN INTERNATIONAL
ii
COMPANY 159608
CYTYC CORPORATION 144033
DAIICHI PHARMACEUTICAL CO.,
LTD. 149007
DAINIPPON SUMITOMO PHARMA
CO., LTD. 144813
DAN-PAL 145619
DEGUSSA AG 132557
DEUTSCHE THOMSON-BRANDT
GMBH 141503
DIMITRY ZWILINSKY 138987
DOMPE PHA.R.MA S.P.A. 142833,
153502, 153515
DOMPE S.P.A. 142833, 153502,
153515, 157346
DR. MATTHIAS RATH 143697
DR. MATTHIAS RATH 155578
DRUGTECH CORPORATION 146831
DUPHAR INTERNATIONAL
RESEARCH B.V. 143028
DVIR COHEN 170293
DYNTEK PTE LTD. 139255
E.E.R. ENVIRONMENTAL ENERGY
RESOURCES (ISRAEL) LTD.
161011
EDWARD PEREZ 153969
ELEMENT SIX (PTY) LTD. 153381
ELI LILLY AND COMPANY 128741
ETI ELEKTROELEMENT D.D. 149239
Everpure,LLC. 155264
F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
141912
F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
146519, 149104
F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
146750, 149622
FED CORPORATION 133678
FIBRA LIMITED 154951
FLEISSNER GMBH & CO.
MASCHINENFABRIK 148219
FRANCE TELECOM 146835, 147263
FUMAPHARM AG 142728
GABBY ELGRESSY 151181
GENENTECH, INC. 129851, 133973,
iii
144559
GENENTECH, INC. 147241
GERARD KESSELS SOCIEDAD
ANONIMA (S.A.) 131770
GERON CORPORATION 141742
GEWISS S.P.A. 144642
GIAT INDUSTRIES 161321
GIDEON GROSS 101288
GILAD OPTICAL SWITCHES LTD.
145320
GYULA MAGVASI 132095
H. MEINECKE AG 150355
HADASIT MEDICAL RESEARCH
SERVICES & DEVELOPMENT LTD
129332
HARRIS CORPORATION 142400
HEIDELBERGER
DRUCKMASCHINEN AG 164251
HERAEUS KULZER GMBH & CO. KG
148705
HERMETIC SWITCH, INC. 146532
HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES
CORPORATION 161087
HONEYWELL INTERNATIONAL
INC. 155017
IAN DAVID NELSON-WHITE 133586
ICAGEN, INC. 145012
INDENA S.P.A. 140151
Indian Ocean Medical Inc. 145807
INNOVATRON ELECTRONIQUE
131794
INTEL CORPORATION 146159
ISRAEL AIRCRAFT INDUSTRIES
LIMITED 143731
JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.
143831, 146840, 148438, 149310
JEFFREY D. MARSH 146224
JOERG KLEMM 155114
JOSEPH A. MCGILL 156706
KABUSHIKI KAISHA
KAJITSUHIHAKAIHINSHITSUKENK
YUJO 146549
KANEKA CORPORATION 164690
KOMET GROUP HOLDING GMBH
December 10, 2006– ‫י"ט בכסלו התשס"ז‬
151366
LABORATOIRE MEDIDOM S.A.
142813
LABORATOIRES BESINS
ISCOVESCO 138442
LABORATOIRES DES PRODUITS
ETHIQUES ETHYPHARM 147682
LATTICE INTELLECTUAL
PROPERTY LIMITED 147625
LAVIPHARM LABORATORIES, INC.
144325
LES LABORATOIRES SERVIER
144246
LIN WANG 147058
LOADHOG LIMITED 153466
LTS LOHMANN THERAPIESYSTEME AG 146277
LTS LOHMANN THERAPIESYSTEME AG 151237
LUNG HEALTH DIAGNOSTICS PTY
LTD. 134880
MACEF 138442
MALLINCKRODT BAKER, INC.
159761
MAYTRONICS LTD. 156535
MICHAEL TAFT 148794
MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI
KAISHA 149886
MITSUBISHI POLYESTER FILM, LLC
150938
MIXTURE SCIENCES, INC. 144545
MORTON M. MOWER 139917
M-SYSTEMS FLASH DISK PIONEERS
LTD. 158578
MULTITEXT LTD. 124579
NATURAL ENERGY SOLUTIONS AG
155114
NEPHROS, INC. 156102
NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.
148078, 148242
NEUROSEARCH A/S 132437
NORBROOK LABORATORIES
LIMITED 132676
NOVA MEASURING INSTRUMENTS
LTD. 139368, 145699
December 10, 2006– ‫י"ט בכסלו התשס"ז‬
NOVARTIS AG 135508
NOVO NORDISK A/S 127365
NOVUSPHARMA S.P.A. 149212
NPS PHARMACEUTICALS, INC.
136250
OPTISEC TECHNOLOGIES LTD.
137099
OREN AHARON 130995
ORION CORPORATION 143575,
148379
ORTHO-MCNEIL
PHARMACEUTICAL, INC. 147540
ORTHOVITA, INC. 147974
OSI PHARMACEUTICALS, INC
168036
OSI PHARMACEUTICALS, INC.
149222
PETER JAMES 148520
PFIZER HEALTH AB 147877
PFIZER HEALTH AB 159425
PFIZER INC. 157646
PFIZER PRODUCTS, INC. 134599,
136888, 168036
PHARMA CONSULT GES.M.B.H
147840
PHARMA MAR, S.A. 139607
PHARMACIA ITALIA S.P.A. 143502,
144377
PHARMACOPEIA DRUG
DISCOVERY, INC. 133386, 147395
PHARMACOPEIA, INC. 133386
PHARMACOPEIA, INC. 147395
PPG INDUSTRIES OHIO, INC. 149732
PRAXAIR TECHNOLOGY, INC.
160854
PROCTER & GAMBLE
PHARMACEUTICALS INC. 137216
QUALCOMM INCORPORATED
140981, 141705, 141794
QUALCOMM INCORPORATED
152664
RAVIT NAGAR 170293
REGENERON PHARMACEUTICALS,
INC. 134042, 134656
iv
REGIE AUTONOME DES
TRANSPORTS PARISIENS 131794
RE-ROUTE CORPORATION 147178
RHEON AUTOMATIC MACHINERY
CO., LTD. 152311
RHODIA POLYAMIDE
INTERMEDIATES 162998
RJR POLYMERS, INC. 145050
ROBERTO SANTANDER CERBELL
134073
ROBOTIC VISION SYSTEMS, INC.
141922, 141923, 141926
ROCHE DIAGNOSTICS GMBH
129085
RON GRINBERG 170293
SAES GETTERS S.P.A. 155308
SANKYO COMPANY LIMITED
156456
SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT
148357
SCHERING CORPORATION 133386,
133449
SHARP KABUSHIKI KAISHA 161221
SHAVIT MASS 143818
SILVERBROOK RESEARCH PTY.
LTD. 164957, 164982, 166283
SILVERBROOK RESEARCH PTY.
LTD. 164980, 164981
SILVERBROOK RESEARCH
PTY.LTD. 164446
SMITHKLINE BEECHAM
CORPORATION 136831
SNPE 150378
SOCIETE DES PRODUITS NESTLE
S.A. 145080
SOLVISION INC. 147607
SONY CORPORATION 142106
STRATOS INTERNATIONAL, INC.
154300
SYNCRO MEDICAL INNOVATIONS,
INC. 146532
SYNTEX (U.S.A.) INC. 124941
T.G.E. TECH. LTD. 144718
TACSHOT, INC. 157899
TAKAHIKO MUKOUDA 159574
TELEFONAKTIEBOLAGET LM
v
ERICSSON 134763
TELEFONAKTIEBOLAGET LM
ERICSSON (PUBL) 146995
TERRASPRING, INC. 147903
THALES 159137
THALES AVIONICS S.A. 142439
THE BOEING COMPANY 149482
THE FLINDERS UNIVERSITY OF
SOUTH AUSTRALIA 134880
THE LARYNGEAL MASK COMPANY
LIMITED 145807
THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY 150511
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY
OF CALIFORNIA 134042
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY
OF CALIFORNIA 134656
TISSUE ENGINEERING
REFRACTION INC. 153969
TOVA WAKS 101288
TRANSNEURONIX, INC. 149852
UBE INDUSTRIES LTD. 156456
UNIGENE LABORATORIES INC.
125894
UNILEVER PLC 145155
UNITED TECHNOLOGIES
CORPORATION 158077
UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE
153256
UNIVERSITY OF CINCINNATI
144884
USF CONSUMER & COMMERCIAL
WATERGROUP, INC. 155264
VANDERBILT UNIVERSITY 144127
VANDERBILT UNIVERSITY 148366
VERAZ NETWORKS LTD. 149165
VERTEX PHARMACEUTICALS, INC.
145475
VISIONARTS, INC. 142106
WOLFGANG WISMETH 147116
YEDA RESEARCH AND
DEVELOPMENT CO. LTD. 101288,
138746, 149023
YISSUM RESEARCH
December 10, 2006– ‫י"ט בכסלו התשס"ז‬
DEVELOPMENT COMPANY OF THE
HEBREW UNIVERSITY OF
JERUSALEM 136839
YIZHAK SARIG 146200
YOSEF SHVITA 133060
December 10, 2006– ‫י"ט בכסלו התשס"ז‬
ZELIG ESHHAR 101288
ZENTARIS GmbH 158649
vi
‫מפתח ענייני‬
SUBJECT MATTER INDEX
A21C – 152311
B07C – 161011
B23B – 151366
A23G – 145155
B26B– 170293
A47J – 147116
B32B – 150938, 151237
A61B – 144117, 146216, 149852
A61F – 133060, 145206, 147974
A61K – 125894, 127365, 128741,
129332, 129527, 130967,
131508, 132095, 132437,
132676, 133449, 136831,
139607, 141124, 141912,
143347, 143502, 143697,
144127, 144246, 144325,
144884, 145080, 145244,
146831, 147241, 147395,
147682, 148348, 148691,
149212, 149222, 149310,
153502, 155578, 156456,
159425
A61L – 124473, 142130
A61M – 145807, 146532, 147058,
147840, 147877, 156102
B41J – 161221, 164446, 164957,
164980, 164981, 164982,
166283
B42C – 146224
B65D – 146200, 153466
C01B – 155114
C01F – 141661
C02F – 151181, 155264
C05D – 158375
C07C – 131770, 135508, 136250,
136483, 136737, 136839,
136888, 137216, 140151,
142669, 142728, 142813,
142833, 144377, 145012,
145475
A61N – 139917
A62D – 146167
A63B – 145326, 163942
A63F – 143818
A63H – 148794
C07D – 133386, 135836, 137517,
138442, 143028, 143303,
143611, 143612, 145647,
146277, 146519, 146750,
146840, 147540, 148078,
148242, 148357, 148366,
148379, 148428, 149007,
149104, 149622, 153515,
157646, 158649
B01D – 130129, 154951, 156706
B01J – 157346
vii
C07F – 137571, 150511, 153467,
168036
December 10, 2006– ‫י"ט בכסלו התשס"ז‬
C07H – 122942, 143831, 144136,
148705
F25J – 160854
F28D – 162998
C07J – 150654
F41A – 139216
C07K – 114775, 124941, 129035,
129851, 132166, 133973,
134599, 134656, 138746,
144545, 144559, 144813,
164690
F41G – 138987
F42B – 150378
G01B – 154763
C08B – 143279
G01C – 155017
C08J – 151069
G01D – 164251
C08K – 155336
G01F – 150355
C08L – 132557, 138733
G01J – 130995
C11D – 159761
C12N – 101288, 108788, 124112,
129085, 134042, 141742
G01N – 134880, 144033, 144049,
152425, 153256, 155308
G01S – 141794
C12P – 142996, 144977
C25D – 159574
G02B – 134073, 141926, 142439,
143731, 145320, 154300
C30B – 151698, 153381
G02C – 153969
E04B – 139255
G06F – 124579, 145036, 146159,
158578, 159137
E04D – 145619
G06K – 131794, 141922, 141923
E04H – 156535
G06Q – 141549
F01B – 158077
G11B – 141503, 142106
F16H – 161321
H01H – 149239
F16K -154749, 159608
H01J – 133678
F23B – 144718
F24H – 169779
H01L – 139368, 145050, 145699,
149023, 154105, 155021,
161087
F24J – 149482
H01R – 153126
December 10, 2006– ‫י"ט בכסלו התשס"ז‬
viii
H02G – 144642
H04M – 145167, 145168, 145169,
145170, 145171, 149886
H03J – 152664
H04B – 141705, 142400
H04N – 133586, 137639, 140234,
157899
H04L – 134763, 137099, 149165
H04Q – 140981
ix
December 10, 2006– ‫י"ט בכסלו התשס"ז‬
‫ ירושלים‬,‫ משרד המשפטים‬,‫נערך ע"י רשות הפטנטים‬
‫ ירושלים‬,‫הופק והודפס במדפיס הממשלתי‬
EDITED BY THE PATENT OFFICE, MINISTRY OF JUSTICE, JERUSALEM
PRINTED AND PUBLISHED BY THE GOVERNMENT PRINTER
Download