Γονιδιακή Έκφραση και Σηματοδότηση ΙΙ Θέματα Παρουσιάσεων

advertisement
Γονιδιακή Έκφραση και Σηματοδότηση ΙΙ
Θέματα Παρουσιάσεων
1. Regulatory mechanisms of mitogen-activated kinase signaling
2. Mechanisms and function of p38 MAPK signalling
3. MAP kinase signalling pathways in cancer
4. Unique MAP Kinase binding sites
5. The PI3K inhibitor arsenal: choose your weapon!
6. PI3K/PTEN signaling in tumorigenesis and angiogenesis
7. The inhibitors of apoptosis (IAPs) as cancer targets
8. Gene regulation under low oxygen: holding your breath for transcription
9. Erythropoietin after a century of research: younger than ever
10. p53: Guardian of the Genome and Policeman of the Oncogenes
11. The JAK kinases: Not just another kinase drug discovery target
12. Validating cancer drug targets
13. Hallmarks of telomeres in ageing research
14. Ageing, oxidative stress and cancer: paradigms in parallax
15. Targeted Therapies: The Rare Cancer Paradigm
16. Cancer Metastasis: Building a Framework
17. SUMO: regulating the regulator
18. Environmental factors and genetic susceptibility promote urinary bladder cancer
19. Diversity and regulation in the NF-kB system
20. A pervasive role of histone acetyltransferases and deacetylases in an NF-kBsignaling code
21. Coordinated control of the gene expression machinery
22. Looking beyond death: a morphogenetic role for the TNF signalling pathway
23. Molecular markers for cancer prognosis and treatment: Have we struck gold?
Θέμα
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Μέλη Ομάδας
18
19
20
21
22
23
Download