Øystein Dørum - NHH

advertisement
Økonomiske utsikter 2015-18:
Fra gullalder til oljebrems
NHH-symposiet, Bergen, 18. mars
Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets
Overblikk: Flerhastighetsoppsvinget holder stand
2% - 4½-5% - 3½%. Fra og med i fjor har Kina den gule ledertrøyen
BNP
BNP. Andel av globalt BNP
Prosenvis volumendring fra året før
Kjøpekraftsjusterte tall
10
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
8
6
4
2
0
-2
-4
1983 1988 1993 1998 2003 2008 2013 2018
Verden
Industriland
Fremvoksende
Kilde: IMF WEO/Thomson Datastream/DNB Markets, januar 2015
25
20
15
10
5
0
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
USA
India
Kina
Tyskland
Japan
Russland
Kilde: IMF WEO/Thomson Datastream/DNB Markets
NHH-Symposiet, 18.3.15, side 2
TOP NOR END
En flerhastighetsverden
IMFs oktoberanslag for BNP-vekst 2015
NHH-Symposiet, 18.3.15, side 3
TOP NOR END
Konjunkturene holder, både i AEs og BRICs
Kontrollert brems i Kina, tilltakende i India, krise i Brasil og Russland
BNP
OECD-BNP og PMI-indekser
6
Prosentvis endring år/år
60
3
55
0
50
-3
45
-6
40
-9
Q1 2007
Q1 2009
BNP k/k sjår. (va)
Q1 2011
Q1 2013
Industri-ISM
Kilde: OECD/Thomson Datastream/DNB Markets
35
Q1 2015
ØMU-PMI
15
12
9
6
3
0
-3
-6
-9
-12
Q2 2008
Kina
Q2 2010
Q2 2012
India
Q2 2014
Russland
Brasil
Kilde: Thomson Datastream/DNB Markets.
BRICs utgjør 53% av EMEs, 30% av verden
NHH-Symposiet, 18.3.15, side 4
TOP NOR END
Bankene er vesentlig sterkere, og slipper opp
Totale kapitalbehov etter ESBs relativt tøffe stresstest < €10bn
Kjernekapitaldekning
Utlånsvilkår for bedrifter
Tier 1. Prosent av aktiva
<8% 8-10% 10-12% >12%
Andel som strammer inn. Diffusjonsindeks
90
100
75
80
60
45
60
30
40
15
0
20
-15
0
N-Amerika
ØMU
Desember 2008
Kilde: IMF GFSR 2014-II/DNB Markets
N-Amerika
ØMU
Juni 2014
-30
Q1 2000
Q1 2005
Q1 2010
ØMU
Q1 2015
USA
Kilde: Thomson Datastream/DNB Markets
NHH-Symposiet, 18.3.15, side 5
TOP NOR END
Lave renter holder aktivaprisene oppe
Nedsiden «fjernet»: CDS og VIX på førkrisenivåer, all-time high på børsen
Kredittrisiko
Aksjeindekser
Credit default sw aps 5 år, bp
300
250
200
150
100
50
0
Mar-11
EZ11
Mar-12
Mar-13
iTraxx Europe Main
Kilde: Thomson Datastream/DNB Markets
Mar-14
700
600 1400
1300
600
500 1200
500
1100
400
1000
400
300 900
300
800
200
700
200
100 600
100
500
0
400
0
Mar-05 Mar-07 Mar-09 Mar-11 Mar-13 Mar-15
EU-banker (ha)
VIX (ha)
MSCI verden
OSEBX (ha)
Kilde: Thomson Datastream,/DNB Markets
Kilde: Thomson Datastream,
NHH-Symposiet, 18.3.15, side 6
TOP NOR END
Stabile kredittspreader så langt i 2015
NHH-Symposiet, 18.3.15, side 7
TOP NOR END
Men: Mange har ennå ikke tatt igjen det tapte
BNP, sesongjustert
Arbeidsledighet
Prosentvis endring siden 2008Q1
Prosent av arbeidsstyrken
25
14
20
12
15
10
10
8
5
6
0
-5
4
-10
2
-15
Q1 2008
0
Feb-05
USA
Q1 2011
Q1 2014
Q1 2017
EZ-kj.
PIIGS
Japan
Kilde: Thomson Datastream/DNB Markets
UK
USA
Feb-10
ØMU
Japan
Feb-15
UK
Norge
Kilde: Thomson Datastream/DNB Markets
NHH-Symposiet, 18.3.15, side 8
TOP NOR END
Drar lønnsvekst og kjerneinflasjon ned
1-2% lønnsvekst er normalen rundt oss.
Lønn
Kjerneinflasjon
År/år i pst. Noen av seriene er glattet
Prosentvis endring år/år
6
4
5
3
4
3
2
2
1
1
0
-1
Q3 2004
Q3 2009
USA
ØMU
Kilde: Thomson Datastream/DNB Markets
Q3 2014
UK
Sverige
0
Feb-05
Feb-10
USA
Eurosonen
Feb-15
UK
Sverige
Kilde: Thomson Datastream/DNB Markets
NHH-Symposiet, 18.3.15, side 9
TOP NOR END
…og så kom tilbudssidesjokket
$50 ikke en likevektspris. 400 HRs hittil vekk. Sikter mot $90 i 2018-20
Oljepris og CRB-indeks
160
800 400
700 350
140
120
100
80
60
40
20
0
Mar-00
Olje, Brent
140
120
400 200
300 150
80
200 100
100 50
40
Mar-10
CRB, 22 råvarer/matvarer (ha)
Kilde: Thomson Datastream,/ DNB Markets
160
600 300
500 250
0
Mar-05
Kinas oljeimport og oljepris
100
60
20
0
0
Jan-95 Jan-00 Jan-05 Jan-10 Jan-15 Jan-20
Import, 12mcs, mt (va)
BB
A-14
J-15
Kilde: Thomson Datastream/DNB Markets
NHH-Symposiet, 18.3.15, side 10
TOP NOR END
Betydelige kutt i globale oljeinvesteringer
Negative BNP-effekter, men økt oljepris på sikt. $90b < 0,1% av globalt BNP
Global Cuts In E&P CAPEX For 2015
(Weighted average equals 22%, 88 billion USD)
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
Santos
BHP Billiton
Denbury
Pacific Rubiales
Cenovus
Range
Husky
Canadian Oil Sands
CNOOC Ltd
Continental
Occidental
Murphy
ConocoPhillips
BG
OMV
Premier
Lundin
Freeport-McMoRan
Petrobras
Apache
CNRL
Pemex
Marathon
Hess
Chevron
BP
LUKOIL
Statoil
Total
Tullow
Shell
Suncor
PTTEP
Encana
Southwestern
-60%
Source: Wood Mackenzie, company reports
Peer group
MLP
Major
y-o-y
2015
change in
upstream
upstream
E&D capex
E&D capex
(US $m)
(US $m)
995
1,925
930 15,615
141,815
126,200
2014
upstream
E&D capex
(US $m)
y-o-y
change in
upstream
E&D capex
(%)
-52%
-11%
US horizontal oil rigs
1200
1100
1000
900
800
700
22,454
-33%
600
88,534
46,595 65,974 -
22,560
-25%
500
99,147
72,319 -
26,828
-27%
400
400,470
312,018 -
88,452
-22%
Mid/Small-Cap
69,049
Large-Cap
NOC
Source: Wood Mackenzie, company announcements
300
Jan-11
Jan-12
Jan-13
Jan-14
Jan-15
Source: Baker Hughes, PIRA Energy
NHH-Symposiet, 18.3.15, side 11
TOP NOR END
Tveegget sverd
+½% pr 20% fall. Ikke hensyntatt (oppsiderisiko!). Men prisene står stille
IMF: Oljeprissjokk
0.6
Konsumpriser
Avvik i pst./pst.poeng fra referansebane
0.3
Prosentvis endring år/år
14
6
7
5
4
0.0
0
-0.3
-7
-0.6
-14
-0.9
-21 -1
Feb-11
3
2
1
2014
2015
Globalt BNP
Kilde: IMF WEO 2014/2
2016
2017
2018
KPI i-land (pp)
2019
Oljepris (ha)
0
Feb-12
USA
Feb-13
Eurosonen
Feb-14
UK
Feb-15
Sverige
Kilde: Thomson Datastream/DNB Markets
NHH-Symposiet, 18.3.15, side 12
TOP NOR END
Hodepine 1
Ankerfestet begynner å glippe
ØMU: KPI-anslag
ØMU: Inflasjonsswapper
ESBs Survey of Professional Forecasters (SPF)
10d glidende gjennomsnitt
4
3.00
2.50
3
2.00
1.50
2
1.00
1
0.50
0
Q1 2005
Q1 2010
t
t+1
Kilde: Thomson Datastream/DNB Markets
Q1 2015
t+2
t+5
0.00
Mar-09 Mar-10 Mar-11 Mar-12 Mar-13 Mar-14 Mar-15
5 år om 5 år
10 år
Kilde: Thomson Datastream/DNB Markets
NHH-Symposiet, 18.3.15, side 13
TOP NOR END
Hodepine 2 («Sekulær stagnasjon»)
Har markedet sett noe økonomene ikke har sett?
Potensielt BNP og BNP-gap
5-års rente med start om fem år
5.0%
4.0
Prosentvis volumendring frra året før
3.0
4.0%
2.0
1.0
3.0%
0.0
2.0%
-1.0
-2.0
1.0%
-3.0
0.0%
Jan-14
Apr-14
USD
Jul-14
EUR
Kilde: Thomson Reuters/DNB Markets
Oct-14
NOK
-4.0
Jan-15
SEK
1990 1995 2000 2005
BNP-gap, OECD
USA
2010
Japan
2015
ØMU
Kilde: OECD EO/Thomson Datastream/DNB Markets
NHH-Symposiet, 18.3.15, side 14
TOP NOR END
Hodepine 3
Nøytral realrente <0. Nominell rente i bånn
Styringsrenter
Faktisk/prognose 26.2.15
6
5
4
3
2
1
0
Feb-08 Feb-10 Feb-12 Feb-14 Feb-16 Feb-18
USA
UK
Japan
Sverige
ØMU
Norge
Kilde: Thomson Datastream/DNB Markets
NHH-Symposiet, 18.3.15, side 15
TOP NOR END
Hodepine 4a
Statsgjelden kommer ikke ned…tross kutt på kutt
Budsjettstimulans
Offentlig bruttogjeld
Årlig endring i syklisk justert primærbalanse i
prosent av BNP. Positive tall er en innstramning
Prosent av BNP
250
3
2
200
1
150
0
-1
100
-2
50
0
1980
-3
-4
1990
USA
2000
ØMU
Kilde: IMF Fiscal Monitor/DnB Markets
2010
UK
2020
Japan
2009
2011
I-land
2013
USA
2015
EZ
2017
Japan
2019
UK
Kilde: IMF Fiscal Monitor/DNB Markets
NHH-Symposiet, 18.3.15, side 16
TOP NOR END
Hodepine 4b
Nedgiringen går alt for tregt i mange land
NHH-Symposiet, 18.3.15, side 17
TOP NOR END
Seddelpressen går aldri tom
• Japan: Fra JPY60-70 billioner til
JPY80b/år, dvs. 16% av BNP. Noe
mindre etter hvert. Mest lang stat.
• ESB: Expanded Asset Purchasing
Program (EAPP) - €60’’’/mnd til
sep-16 (el. lengre), dvs. €1140’’’
• Sverige: Neste skritt er balanseekspansjon, negative renter eller
valutaintervensjoner (!)
Vil…
• …øke (basis)pengemengden
• …øke inflasjonsforventningene (?)
• …svekke valutakursen (?)
• …senke avkastningskrav (?)
• …gjøre statsgjelden betjenbar
120
Sentralbankbalanser, %BNP
100
80
60
40
20
0
Q1 2000
Q1 2005
Japan
Q1 2010
Eurosonen
Q1 2015
Sverige
Kilde: Thomson Datastream/DNB Markets
NHH-Symposiet, 18.3.15, side 18
TOP NOR END
Risikofrie renter har falt, spesielt i periferien
Tyskland: Rentekurve
10 år statsrente
2.5
Prosent
2.0
7
14
6
12
5
10
1.5
1.0
0.5
0.0
-0.5
4
3M
8
9M
2Y
4Y
12-Mar-14
6Y
8Y
12-Sep-14
10Y
20Y
12-Mar-15
Kilde: Thomson Reuters/DNB Markets
3
6
Italia: Rentekurve
5.0
2
4
1
2
4.0
3.0
2.0
0
Mar-13
Sep-13
Tyskl.
Fr.
0
Mar-14
Sp.
Kilde: Thomson Reuters/DNB Markets
Sep-14
It.
Hellas (ha)
1.0
0.0
3M
9M
2Y
4Y
12-Mar-14
6Y
8Y
12-Sep-14
10Y
20Y
12-Mar-15
Kilde: Thomson Reuters/DNB Markets
NHH-Symposiet, 18.3.15, side 19
TOP NOR END
Apettitten på HY (x offshore/olje) er stor
NHH-Symposiet, 18.3.15, side 20
TOP NOR END
ESB: Mer «pengetrykking», €1140’’’ (11½%)
Skal kjøpe €60’’’/m til sep 2016, inkl. ABSPP/CBPP3. Senker TLTRO-renten
Eurokurs
Ti års swaprenter
WIT 26/7/12 & JH 22/8/14 markert
140
1.45
Faktisk/prognose 26-Feb-2015
6
1.40
135
1.35
130
125
120
5
1.30
4
1.25
3
1.20
2
1.15
1
1.10
115
1-Mar-12
1-Mar-13
1-Mar-14
Nominell effektiv kurs (JPM)
Kilde: Thomson Datastream / DNB Markets
0
1.05 Feb-08 Feb-10 Feb-12 Feb-14 Feb-16 Feb-18
1-Mar-15
EURUSD (ha)
USA
UK
Japan
Sverige
ØMU
Norge
Kilde: Thomson Datastream/ DNB Markets
NHH-Symposiet, 18.3.15, side 21
TOP NOR END
To typer innvendinger
1. Er det nødvendig?
- Ja hvis man tror det er underskuddsetterspørsel som drar prisveksten
ned, ikke globalisering og postkrisejustering innenfor en valutauniuon
- (Sverige i en helt annen situasjon (bolig-/kredittvekst) enn eurosonen.)
2. Vil det virke?
- Et nullsumspill: Alle kan ikke svekke sin valuta
- Ikke opplagt at negative signalrenter gir lavere utlånsrenter
- Ikke opplagt at lavere utlånsrenter gir økte investeringer
- Ikke opplagt at rentefall gir lavere sparing/mer forbruk. Kan bli motsatt
- Løser ikke fundamentale vekstproblemer. Kun strukturreformer gjør det
- Kan gjøre vondt verre om lave statslånsrenter demper reformtempoet
- Fare for illikviditet og «bobler» i (deler av) finansmarkedet
NHH-Symposiet, 18.3.15, side 22
TOP NOR END
Sterkere $ svekker USA. Kan utsette rentehopp
10% styrking => 0,3-0,4% lavere BNP. Korr. TWI/eksport. Men $ ikke sterk
USD og eksportvolum
Handelsveid USD
Prosentvis endring år/år
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
Q4 1974
Q4 1984 Q4 1994 Q4 2004
Eksport
TWI (inv, ha)
Kilde: Thomson Datastream / DNB Markets
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
Q4 2014
150
Mot gjennomsnitt siste 40 år
140
130
120
110
100
90
80
70
60
Mar-75
Mar-85
Mar-95
Mar-05
Mar-15
Kilde: Thomson Datastream / DNB Markets
NHH-Symposiet, 18.3.15, side 23
TOP NOR END
Hodepine 5
Valgåret 2015: Mer fragmentering
• Åtte parlamentsvalg: Hellas 25/1 (Syriza fra 27% til 36%), Estland 1/3,
Finland 19/4 (Sannfinnene fra 19% til 13%), UK senest 7/5, Danmark før
14/9 (DF fra 12% til 20%), Portugal sep/okt, Polen okt, Spania 20/12
• To dimensjoner: (i) Symptom på stigende mistillit og misnøye. (ii) Vil gi –
direkte gjennom mandater, indirekte gjennom tilsvar – mer isolasjonistisk
politikk, jf. UK. Ikke sikkert man står sammen om det smeller på ny.
Syriza
UKIP
Podemos
NHH-Symposiet, 18.3.15, side 24
TOP NOR END
Hodepine 6a
Skadeskutt bjørn
Aksje- og rubelkurs
70
20
60
30
50
40
40
50
30
60
20
70
10
Mar-14
80
Jun-14
Sep-14
Dec-14
FTSE Moskva/MSCI Global ($,t-5=100)
USDRUB (inv,ha)
Kilde: Thomson Datastream / DNB Markets
NHH-Symposiet, 18.3.15, side 25
TOP NOR END
Hodepine 6b
Oljefyrt, og på vei ned. Sanksjonene forsterker
Russland: Oljerente og off. reserver
Russland: Oljepris og BNP
Prosent av BNP
Prosent
40
30
15
60
10
40
5
20
0
0
-5
-20
-10
-40
20
10
0
1992
1996
2000
Oljerente Russland
2004
2008
Norge
Kilde: Verdensbanken WDI/Thomson Datastream/DNB Markets
2012
Valutareserver
1995
2000
2005
BNP å/å
2010
2015
Oljepris å/å (ha)
Kilde: IMF/Verdensbanken/Thomson Datastream/DNB Markets, jan 2015
NHH-Symposiet, 18.3.15, side 26
TOP NOR END
Hodepine 6c
…og hvem ender opp med regningen?
Russland: PMI og import fra ØMU
65
45
60
30
55
15
50
0
45
-15
40
-30
35
Q4 2004
-45
Q4 2007
Sammensatt PMI
Q4 2010
Q4 2013
Import (verdi, å/å i %, ha)
Kilde: HSBC/Markit/Thomson Datastream/DNB Markets
NHH-Symposiet, 18.3.15, side 27
TOP NOR END
Hodepine 7
Tobbens femte?
• Fra backwardation til contango: Fremtidsprisene må opp for å ta unna olje
• På 6 års sikt er prisene nå $20 lavere enn for bare tre måneder siden
• Prisfall, og fire anslagsjusteringer siste halvår (aug-okt-des-jan): Negativ,
men ikke negativ nok. Futuresprisene sier nå lave $60 i snitt neste tre år.
ICE Brent Crude Future
Oljepris, Brent Blend, $/fat
USD/fat. År
130
120
120
110
110
100
100
90
90
80
80
70
70
60
60
50
50
40
0
40
Jan-10
Jan-15
Jan
Aug
Kilde: Thomson Datastream/DNB Markets
Okt
Jan-20
Des
Jan
1
2
11-Mar-14
10-Feb-15
3
4
5
9-Dec-14
10-Mar-15
6
Kilde: ICE London/Thomson Datastream/DNB Markets
NHH-Symposiet, 18.3.15, side 28
TOP NOR END
Norge: Fra gullalder til oljebrems
Norge: Fra «gullalder»…
Produktivitetsutviklingen har ikke matchet reallønnsveksten
Norge: Bytteforhold
Fastlands-Norge
2000=100
1970=100
200
300
175
250
150
200
125
100
150
75
50
1900
100
1970
1925
1950
Kilde: Revidert nasjonalbudsjett 2014/DNB Markets
1975
2000
1980
1990
Reallønn
2000
2010
Produktivitet
Kilde: Revidert nasjonalbudsjett 2014/DNB Markets
NHH-Symposiet, 18.3.15, side 30
TOP NOR END
…til «oljebrems»
Først og fremst strukturelt, langsiktig, men syklisk fremskyndet av oljeprisfall
Bytteforhold og konkurranseevne
Oljesektorens ressursbruk
1995=100
Prosent av Fastlands-BNP
225
16
200
14
12
175
10
150
8
125
6
4
100
75
1995
2
2000
2005
Eksport-/importpriser
2010
2015
RLPE-deflatert KKI
Kilde: OECD EC. Outlook/IMF/Thomson Datastream/DNB Markets
0
1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040
Vareinnsats
Lønn
Inv.
NB15
Kilde: Statistisk sentralbyrå/IFIN, NB15/DNB Markets
NHH-Symposiet, 18.3.15, side 31
TOP NOR END
God inntjening har presset kostnadsnivået opp
Siden 2000 er volumet økt 6.4%/år, prisene med 4.1% (i industrien 1.6%)
Norge: Bruttoinvesteringer
Norge: Lønnskostnader/time
Prisindekser, 1995=100
Løpende priser
800
250
700
200
600
150
500
400
100
300
50
0
1970
200
100
1980
1990
Oljeutvinning
Forr.messig tj.yting
Kilde: Statistisk sentralbyrå/DNB Markets
2000
Industri
Off.forvaltning
2010
0
1970
1980
Oljeutv.
1990
Industri
2000
B/A
2010
Offentlig
Kilde: Statistisk sentralbyrå/DNB Markets
NHH-Symposiet, 18.3.15, side 32
TOP NOR END
Økt balansepris. Mye i minus med dagens priser
NHH-Symposiet, 18.3.15, side 33
TOP NOR END
Men. Lang horisont. Meste gjøres i gamle felt
Tid (år) fra funn til produksjonsstart. Investeringsvolum etter investeringsstart
NHH-Symposiet, 18.3.15, side 34
TOP NOR END
OD 3.3.14
…og ennå mye olje og gass i bakken
• Betydelige gjenværende ressurser, dersom oljeprisen holder seg
• Siste ti år har forventet gjenstående produksjonstid økt med ett år pr. år
NHH-Symposiet, 18.3.15, side 35
TOP NOR END
Og likevel. Ikke spørsmål om, men hvor mye
DNB: -15%/-10%/-5% (til 2011-nivå). Nedside. Cash flow. Forv. Kostnader
Norge: Hovedtall, %
Norge: Oljeinvesteringer
30
9
20
8
6
5
4
10
7
3
0
6
2
-10
5
1
0
-20
4
-1
-30
3
-2
1995
2000
2005
år/år i prosent
Kilde: Statistisk sentralbyrå/DNB Markets
2010
2015
Andel av Fastlands-BNP (ha)
1990
1995
2000
Fastlands-BNP, å/å
2005
2010
KPI, å/å
2015
Ledighet
Kilde: Statistisk sentralbyrå/DNB Markets
NHH-Symposiet, 18.3.15, side 36
TOP NOR END
I tillegg kommer en liten smell på eksportsiden
• Trad. vareeksport økt med 76’’’ 2005-kroner (2,4%/år) siden 1999, hvorav
halvparten skyldes verkstedsprodukter (5,3%/år), mye av dette oljerelatert
• Brasil: 10%/år eksportvekst siden 1999. Halvparten er verkstedsprodukter
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1980
Verksted
Primær
Norge: Vareeksport
Norge: Eksport til Brasil
Mrd. 2005-kroner
Mrd. kroner
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
1990
2000
Metaller
Treforedling
Kilde: Statistisk sentralbyrå/DNB Markets
2010
Kjemisk
0.0
1990
1994
SITC 0
1998
3
2010
2006
2002
5
7
Øvrig
Kilde: Statistisk sentralbyrå/DNB Markets
NHH-Symposiet, 18.3.15, side 37
TOP NOR END
Oljebremsen er en realitet allerede, særlig vestpå
Reg. nettverk: Produksjon. Endring
Siste 3m og neste 6m. Skala -5 to +5. Prod. ha
5
10
4
8
3
6
2
4
1
2
0
0
-1
-2
-2
-4
-3
Jul-05
Jul-07
Oljelev.
Jul-09
B/A
Jul-11
Jul-13
Varehandel
-6
Jul-15
B2B
Kilde: Norges Bank/DNB Markets
NHH-Symposiet, 18.3.15, side 38
TOP NOR END
Industrien har (over)levd med omstilling i 40 år
Egenproduksjon –> import, arbeid –> maskiner, nærings- og produktvridning
Norge: Industrisysselsetting
Norge: Industri
1970=100. Utvalgte bransjer
300
150
250
2,2%
100
200
0,9%
150
50
100
50
1970
-0,8%
-1,1%
1980
1990
Bruttoproduksjon
Timeverk
Kilde: Statistisk sentralbyrå/DNB Markets
2000
2010
Bruttoprodukt
Personer
0
1970
Verft
Tekstil
1980
1990
2000
Metaller
Treforedling
2010
Næringsm.
Maskinvarer
Kilde: Statistisk sentralbyrå/DNB Markets
NHH-Symposiet, 18.3.15, side 39
TOP NOR END
Kronefall og lavere lønnsvekst bedrer k-evnen
20% handelsveid svekkelse på to år, laveste reallønnsvekst på 25 år
Norge: Årslønn og ledighet
Norske kroner
10.0
115 7
9.5
110 6
9.0
105 5
8.5
100
8.0
95
Prosentvis endring og nivå i prosent
4
3
2
7.5
90
1
7.0
Mar-07
Mar-09
Mar-11
EURNOK
Kilde: Thomson Datastream/DNB Markets
Mar-13
KKI (ha)
85
Mar-15
0
1990
1995 2000 2005 2010 2015
Reallønn
Konsumpriser
Ledighetsrate
Kilde: Statistisk sentralbyrå/DNB Markets
NHH-Symposiet, 18.3.15, side 40
TOP NOR END
Men. De som trenger 9 kroner har ikke livets rett
Underpriset. Høyere oljepris. Euro 8,30 om ett år. Midlertidig inflasjonshopp
KPI-JAE
EURNOK
9.4
9.4
9.2
9.2
9.0
9.0
8.8
8.8
8.6
8.6
8.4
8.4
8.2
8.2
8.0
8.0
7.8
12-Mar-14
Fwd
7.8
12-Mar-16
12-Mar-15
CF Feb 15
PPP
Kilde: Thomson Reuters/Consensus Economics/DNB Markets
DNB
Endring år/år i prosent
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
Jan-00 Jan-03 Jan-06 Jan-09 Jan-12 Jan-15
I alt
Import
Innenlands
Kilde: Statistisk sentralbyrå/DNB Markets
NHH-Symposiet, 18.3.15, side 41
TOP NOR END
Rentekutt i mars og september, som markedet
Pengepolitikken er normalt «førstelinjeforsvaret»
Norge: Foliorenten
Prosent
Norge: 3m FRA
1.80
2.00
1.60
1.50
1.40
1.20
1.00
1.00
0.50
0.00
2014
0.80
0.60
Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15
2015
Faktisk
2016
PR 4/14
Kilde: Thomson Datastream/Norges Bank/DNB Markets
2017
DNB Markets
MAR15
SEP15
JUN15
DEC15
Kilde: Thomson Datastream/DNB Markets
NHH-Symposiet, 18.3.15, side 42
TOP NOR END
…og bankene følger opp
UU 19.12.-8.1.: Uendret kredittpraksis i Q1, men kutt i boliglånsmarginene
Rentemargin
Faktisk utvikling og anslag neste kvartal
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
Q1 2010 Q1 2011 Q1 2012 Q1 2013 Q1 2014 Q1 2015
Bedrifter
Husholdninger
Kilde: Norges Banks utlånsundersøkelse/Thomson Datastream/DNB Markets
NHH-Symposiet, 18.3.15, side 43
TOP NOR END
Men er det lurt å stimulere kreditt/boligpriser nå?
Vil ikke lette omstillingene, snarere motsatt. FIN ber nå FT om tøffere regler
Kreditt etter sektor (K2)
Norge: Bruktboligpriser
Prosentvis endring år/år
Sesongjustert
25
20
15
10
5
0
-5
Jan-05
Jan-07
Jan-09
Jan-11
Husholdninger
Kilde:
Thomson Datastream/SSB/DNB Markets
Kilde: Thomson Datastream/SSB/DnBNOR Markets
Jan-13
Bedrifter
Jan-15
25
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
Jan-05
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
Jan-08
Jan-11
3m/3m, årlig rate, %
Jan-14
Jan-17
1000 kroner/kvm (ha)
Kilde: EiendomNorge/Finn.no/Eiendomsverdi/DNB Markets
NHH-Symposiet, 18.3.15, side 44
TOP NOR END
Boligmarkedet blir en joker i år
• Modellen - rente, ledighet, inntekt og nybygging – har truffet brukbart
historisk. Varsler sideveis boligpriser neste fire år. Des/des trolig -4%.
• Men. «96%» beholder jobben. Realrenten etter skatt er rekordlav
(men avhengig av valg av deflator). Her kan vi bomme!
Lånerente og boligpriser
Norge: Bruktboligpriser
Prosentvis endring år/år
30
20
10
0
-10
1985
1990
1995 2000 2005
Faktisk/anslag
2010 2015
Modell
Kilde: Eiendom Norge,/Finn.no/Eiendomsverdi/DNB Markets
6
30
5
25
4
20
3
15
2
10
1
5
0
0
-1
-5
-2
Q1 2000
-10
Q1 2005
Q1 2010
Realrente e skatt
Q1 2015
Boligpriser å/å
Kilde: Staistisk sentralbyrå//Eiiendom Norge/DNB Markets
NHH-Symposiet, 18.3.15, side 45
TOP NOR END
Memo
Store regionale variasjoner
Norge: Bruktboligpriser
Norge: Bruktboligpriser
Prosentvis endring år/år
Prosentvis endring år/år
30
30
25
25
20
20
15
15
10
10
5
5
0
0
-5
-5
-10
-10
-15
Jan-05
-15
Jan-05
Jan-07
Oslo
Jan-09
Jan-11
Jan-13
Bergen
Kilde: Eiendom Norge/ FINN/Eiendomsverdi/DNB Markets
Jan-15
Trondheim
Jan-07
Jan-09
Stavanger
Jan-11
Jan-13
Tromsø
Jan-15
Kristiansand
Kilde: Eiendom Norge/ FINN/Eiendomsverdi/DNB Markets
NHH-Symposiet, 18.3.15, side 46
TOP NOR END
Forbruket en annen…
½% reallønnsvekst. Rentekutt og trygd løfter disp. inntekt. Høy sparelyst
Privat forbruk og forv.indikator
Norge: Husholdninger
Forbrukertillit: St.avvik fra hist.gjennomsnitt (ha)
Prosentvis endring fra året før
12
8
3
6
2
4
1
6
2
0
4
0
-1
3.0
10
2.8
8
2.6
2
2.4
0
-2
-2
-4
-3
-4
-4
Q1 2015
-6
-6
Q1 1995
Q1 2000
Forbruk å/å
Q1 2005
Q1 2010
Forv.indikator
Kilde: Thomson Datastream/DNB Markets
Sparelyst (gl.)
-2
2.2
2.0
1996
2001
Forbruk
2006
Disp.inntekt
2011
2016
Sparerate (nivå)
Kilde: Statistisk sentralbyrå/DNB Markets
NHH-Symposiet, 18.3.15, side 47
TOP NOR END
Arbeidsmarkedet en tredje joker
Fleksibelt tilbud. Liten ledighetsøkning. Så langt
Sysselsatte etter bostatus (1000)
Registrert ledighet
Q4 hvert år. Akkumulert endring siden 2004Q4
300
200
100
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Innvandrere, korttidsopphold Bosatte innvandrere Øvrige
Kilde: AKU/Finansdepartementet, NB2014/DNB Markets
180
100
160
90
140
80
120
70
100
60
80
50
60
40
40
Mar-00
Mar-05
Riket
Vestland (5)
Mar-10
Trøndelag
Riket (k,ha)
30
Mar-15
Østland (7)
Kilde: NAV/Thomson Datastream/DNB Markets
NHH-Symposiet, 18.3.15, side 48
TOP NOR END
Thousands
400
12m snitt. t-5 = 100
Vi vet hvor oljebremsen vil treffe hardest
Ca. 290’ oljerelaterte jobber. Svak jobbvekst 2015-16, enda svakere vestpå
Sysselsatte faktisk/prognoser
2800
1000, 4. kvartal, sesongjustert
680
2700
650
2600
620
2500
590
2400
560
2300
530
2200
500
2001 2004 2007 2010 2013 2016
Fastlands-Norge
Kilde: Soliditet/IRIS 2013
Norge - Kontoryrker (ha)
Kilde: Statistisk sentralbyrå/DNB Markets
NHH-Symposiet, 18.3.15, side 49
TOP NOR END
Arbeidsmarked i sterk endring: Hvem sies opp?
Marginale endringer: Alternativitet eller komplementaritet?
1000 sysselsatte
Registrert arbeidsledighet
Etter landbrukgrunn. Akk. endring siden 2008Q4
Prosent av arbeidsstyrken
14
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
12
10
8
6
Pers.tj.yt.
Helse/sosial
Undervisn.
Off.adm.
Vikarbyrå
Forr.tj.yt.
Tekn.tj.yt.
Finans/info
Hotell/rest.
Transport
Varehandel
Bygg/anlegg
Industri
Oljeutv.
Primær
4
Innvandrere på korttidsopphold Bosatte innv. Nordmenn
Kilde: Statistisk sentralbyrå/DNB Markets
2
0
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
I alt
15-24
Innv. x EØS
>26 uker
Innv. fra EØS mv.
Kilde: Finansdepartementet, NB2015/DNB Markets
NHH-Symposiet, 18.3.15, side 50
TOP NOR END
Oljeprisen er en fjerde joker
Oljepris på $50/fat gir stagnasjon og jobbsvikt i 2016-17. 5% boligprisfall
Norge: Fastlands-BNP
Nedsidescenario, arbeidsmarked
Prosentvis årlig endring
Prosentvis årlig endring
4
4.0
3.5
3
3.0
2.5
2
2.0
1
1.5
1.0
0
0.5
0.0
2014
2015
Hovedscenario
Kilde: DNB Markets
2016
2017
2018
Nedsidescenario
-1
2005
2008
2011
Sysselsetting
2014
2017
Arbeidsstyrke
Kilde: Statistisk sentralbyrå/DNB Markets
NHH-Symposiet, 18.3.15, side 51
TOP NOR END
Rikelig rom for å stimulere
164’’’(+0.6%) i år. 58’’’ opp til 4%. (SPU 1000’’’ > antatt = 40’’’)
Offentlige nettofordringer
Oljefond og oljepengebruk
Prosent av BNP
Mrd 2015-kroner. SPU i mrd. kroner
250
200
150
100
300
9000
250
7500
200
6000
150
4500
100
3000
50
1500
50
0
-50
-100
1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
Norge
SPU
Eurosonen
OECD
Kilde: Finansdepartementet, NB2015/DNB Markets
0
0
2001 2004 2007 2010 2013
Faktisk
4%
SPU (ha)
Kilde: Finansdepartementet, NB2015/DNB Markets
NHH-Symposiet, 18.3.15, side 52
TOP NOR END
Hva er riktig politikkrespons?
• I hovedscenariet: Vekstbrems og ledighetsøkning er ikke dramatisk.
• I et alternativscenario med ledighet på 6-tallet: Riktig å reagere.
Men!
• Oljebremsen neppe over rundt neste sving
• Må unngå stimulanser som gjør omstillingene vanskeligere
• Blir ikke rikere av å bruke SPU på mer privat forbruk
Derfor:
• Senke næringslivets kostnader (arbeidsgiveravgift, selskapsskatt – varig
eller midlertidig)
• Fremskynde (lønnsomme) infrastrukturinvesteringer
• Støtte til innovasjoner som kan omstille enkeltbedrifter (men ofte skal ikke
bedrifter omstilles, men legges ned, og andre komme i stedet)
• Norske bedrifter må enten ta markedsandeler, eller dra lengre av gårde.
(Fiskeeksportørene har klart det.)
NHH-Symposiet, 18.3.15, side 53
TOP NOR END
Fortsette som før: Vi er – og må være – effektive
•
•
•
•
Høyt, men «sammenpresset» lønnsnivå: Kompetanse er relativt billig
Godt utdanningssystem. Fleksibelt arbeidsmarked
Verdens sjette beste land å etablere virksomhet i, ifølge Verdensbanken
Kommunereform: Flere/bedre tjenester, eller billigere tjenester
Norge: Ease of Doing Business 2014
Reallønn, 1990=100
160
Samlet
Håndtere
insolvens
150
140
Oppstart
Kontraktsoppfølging
Byggetillatelser
130
Handel
120
110
100
1990
1995
Alle
2000
NHO-Industri
Kilde: Finansdepartementet, NB2013/DNB Markets
2005
2010
Elektrisitet
Betaling av
skatt
Investorbeskyttelse
Eiendomsregister
Få lån
Statsansatte
Kilde: Verdensbanken/DNB Markets
NHH-Symposiet, 18.3.15, side 54
TOP NOR END
En gylden anledning?
• Fornybar x vannkraft utgjør kun 2% av globalt energiforbruk. Men installert
solkapasitet er doblet annethvert år siste ti år, bl.a. pga. stort kostnadsfall.
• Med samme vekst neste 14 år vil sol dekke 100% av dagens energiforbruk
Sol- og vindenergi
Installert kapasitet. 1000 MW
180
360
150
300
120
240
90
180
60
120
30
60
0
0
1996
1999
Sol: Europa
2002
2005
USA
2008
Øvrig
2011
Vind (ha)
Kilde: BP Statistical Review, 2014/DNB Markets
NHH-Symposiet, 18.3.15, side 55
TOP NOR END
Total eksportsvikt …men vi klarte å snu oss rundt
• I aug-nov 2013 gikk 38k tonn/13% av all norsk lakseekport til Russland.
• Ett år senere var Russlandseksporten redusert med 36k, totaleksporten
bare med 4k. Økt eksport til Polen, UK, Danmark, Spania, Nederland,
Hviterussland, Litauen, Estland og Italia kompenserte.
Norge: Lakseeksport
Norge: Lakseeksport
Atlanterhavslaks, oppdrett. 1000 tonn
20
85
Polen
40
75
10
70
65
5
0
Jan-13
Jul-13
Jan-14
Jul-14
Russland
Totalt (ha)
Kilde: Statistisk sentralbyrå/DNB Markets
Aug-nov 2014
80
15
Atlanterhavslaks, oppdrett. 1000 tonn
50
Frankrike
30
Danmark
UK
Spania
Nederland
Tyskland
20
60
10
55
0
HviteRussland
0
10
Russland
20
30
Aug-nov 2013
40
50
Kilde: Statistisk sentralbyrå/DNB Markets
NHH-Symposiet, 18.3.15, side 56
TOP NOR END
Oppsummert: Betinget optimist
• Mest sannsynlig
- Stabil vekst ute: 2% - 3½% - 4½%
- Oljeprisen kommer opp igjen: $74/fat i Q4, $80 i 2016, $90 2018-20
- Midlertidig vekstpause. (Men begynnelsen på en mer langvarig nedtur)
- Kronefall & lav lønnsvekst hjelper til, svak HP-vekst vanskeliggjør
• Riktig politikkrespons er vanskelig
- Heller budsjettpolitikken enn pengepolitikken
- Tiltak som senker næringslivets kostnader og letter omstillingene
- Oljebrems kan avløses av grønt skifte. Fortsatt energi det handler om
• Mye usikkerhet (som alltid):
- Oljepris (begge veier) – deflasjon – sekulær stagnasjon – gjeldsberg –
politisk fragmentering – terror – og Putin
NHH-Symposiet, 18.3.15, side 57
TOP NOR END
Takk for meg!
Oljeprisfall løfter veksten i OECD-landene
Nye vekter sikrer global vekst, tross EME-nedjustering
BNP. Prosentvis endring fra året før
2014 2015 2016 2017 2018
Verden
3.2
3.4
3.5
3.6
3.7
Industriland
1.6
2.2
2.0
1.9
1.8
USA
2.4
3.4
2.8
2.5
2.3
Eurosonen
0.8
1.2
1.3
1.3
1.4
Sverige
1.9
2.3
2.4
2.5
2.3
Fastl.-Norge
2.5
1.2
1.7
2.1
2.5
Storbritannia
2.6
2.5
2.4
2.3
2.1
Japan
0.2
1.0
1.5
1.4
1.4
Frem voksende
4.4
4.4
4.7
5.0
5.1
Kina
7.4
7.1
6.7
6.3
6.0
India
5.6
6.0
6.5
7.0
7.0
Brasil
0.1
0.5
1.5
2.5
3.0
Russland
0.7 -2.0
0.0
2.0
3.0
Kilde: DNB Markets
*Vektet snitt av industriland* og BRIC
**Vektet snitt av G3, UK, Norge og Sverige
***Vektet snitt av BRIC-landene
Endring fra august 14
2014
2015
2016
2017
0.0
-0.1
-0.1
0.0
0.1
0.2
0.0
0.0
0.4
0.4
0.0
0.1
0.2
0.1
-0.2
-0.2
-0.1
-0.1
0.1
0.0
0.5
-0.4
-0.7
-0.6
-0.4
-0.1
0.0
0.0
-0.7
0.0
0.7
-0.1
-0.5
-0.7
-0.6
-0.3
-0.1
0.1
0.2
0.3
0.1
0.0
0.0
0.0
-1.4
-2.0
-1.5
-1.0
0.7
-1.0
-1.5
0.0
CF/IMF*
2014
2015
3.4*
3.8*
1.5**
2.1**
2.3
3.0
0.8
1.1
2.0
2.5
2.4
1.7
3.0
2.6
0.3
1.2
5.4***
5.5***
7.3
7.0
5.6
6.3
0.2
0.8
0.3
0.1
NHH-Symposiet, 18.3.15, side 59
TOP NOR END
Memo
Detaljerte anslag Norge
Makroøkonomiske nøkkeltall. Norge
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Privat forbruk
2.1
1.8
1.9
2.2
2.4
2.7
Offentlig forbruk
1.7
3.2
2.1
2.0
2.0
2.0
Oljeinvesteringer
17.1
-0.3 -15.0 -10.0
-5.0
5.0
Fastlandsinvesteringer
2.9
1.8
-0.3
1.3
2.3
3.4
Trad. vareeksport
1.0
2.9
3.2
3.2
3.3
3.4
Trad. vareimport
3.2
0.7
-0.8
1.6
3.3
5.8
BNP
0.7
2.2
1.1
1.2
1.6
2.0
- Fastlands-Norge
2.3
2.5
1.2
1.7
2.1
2.5
Sysselsetting
1.2
1.2
0.1
0.3
0.8
1.1
Arbeidsledighet (AKU)
3.5
3.5
3.9
4.3
4.4
4.3
Årslønn
3.9
3.5
3.1
2.9
3.0
3.1
Konsumpriser
2.1
2.0
2.6
2.1
1.9
1.9
… KPI-JAE
1.6
2.4
2.5
2.0
1.9
1.9
Sparerate
7.8
8.9
9.8
9.9
10.0
10.1
Boligpris
4.9
2.3
2.1
-2.0
0.0
2.0
3m NIBOR
1.8
1.7
1.3
1.2
1.5
1.7
Oljepris (USD/fat)
109
100
65
80
84
88
Oljepris (NOK/fat)
640
627
494
585
586
577
EURNOK
7.8
8.4
8.7
8.3
8.2
8.0
USDNOK
5.9
6.3
7.6
7.3
7.0
6.6
Kilde: Statistisk sentralbyrå/DNB Markets desember 2014
Endring fra oktober pp.
2014 2015 2016
-0.5
-0.7
-0.2
0.9
0.5
0.7
-0.1
0.0
-5.0
1.7
0.0
-0.2
1.5
0.9
-1.7
1.4
-0.2
-2.3
0.7
0.1
-0.2
0.3
-0.2
-0.3
0.1
-0.2
-0.3
0.1
0.1
0.3
0.0
-0.1
-0.1
-0.1
0.2
0.2
-0.1
0.2
0.0
-0.6
0.2
0.3
0.2
0.1
-1.0
-0.1
-0.3
-0.7
-2.5 -15.0
-5.0
-5.0 -34.2
32.7
0.0
0.4
0.1
0.1
1.0
0.8
2017
-0.5
0.0
0.0
-0.1
-2.0
-1.5
-0.2
-0.2
-0.2
0.4
0.0
0.1
0.0
0.5
-1.0
-0.9
-4.0
31.9
0.0
0.7
NHH-Symposiet, 18.3.15, side 60
TOP NOR END
Memo
Rente- og valutaprognoser
Styringsrenter
Land
USA: Fed Funds Target
Japan: Dag-til-dag
Euroland: Reporente
Storbritannia: Bank rate
Sverige: Reporente
Norge: Foliorente
Sveits: 3M Libor CHF
03-Mar-15
0.25
0.10
0.05
0.50
0.00
1.25
-0.75
Tre måneders pengemarkedsrenter
Land
03-Mar-15
USA
0.26
Japan
0.10
Euroland
0.04
Storbritannia
0.56
Sverige
0.05
Norge
1.33
Sveits
-0.75
Ti års swaprenter
Land
USA
Japan
Euroland
Storbritannia
Sverige
Norge
Sveits
Kilde: DNB Markets
03-Mar-15
2.19
0.57
0.70
1.90
1.17
1.90
0.20
26-Feb-15
May-15 Aug-15 Feb-16
0.25
0.50
1.00
0.10
0.10
0.10
0.05
0.05
0.05
0.50
0.50
0.75
-0.20
-0.20
-0.20
1.00
1.00
0.75
-0.75
-0.75
-0.75
Valutakurser
Kurs
EURNOK
USDJPY
EURUSD
EURGBP
EURSEK
EURCHF
USDCNY
May-15 Aug-15
0.45
0.75
0.15
0.15
0.10
0.10
0.55
0.65
0.05
0.05
1.20
1.05
-0.75
-0.75
Feb-16
1.25
0.15
0.10
1.10
0.05
0.95
-0.75
May-15 Aug-15
2.50
2.75
0.50
0.75
0.75
1.00
1.75
2.00
1.00
1.25
2.00
2.25
0.25
0.25
Feb-16
3.25
0.75
1.25
2.50
1.50
2.25
0.50
Valutakurser (beregnet)
Kurs
SEKNOK
USDNOK
GBPNOK
JPYNOK
DKKNOK
CHFNOK
KKI
Kilde: DNB Markets
26-Feb-15
Aug-15 Feb-16
8.50
8.30
124.0
125.0
1.13
1.13
0.75
0.76
9.40
9.20
1.10
1.12
6.08
6.00
03-Mar-15
8.60
119.8
1.12
0.73
9.31
1.08
6.27
May-15
8.60
122.0
1.10
0.74
9.50
1.08
6.11
03-Mar-15
92.4
7.69
11.81
6.42
115
800
111.0
26-Feb-15
May-15 Aug-15 Feb-16
90.5
90.4
90.2
7.82
7.52
7.35
11.62
11.33
10.92
6.41
6.07
5.88
116
114
111
796
773
741
111.2
109.5
107.1
NHH-Symposiet, 18.3.15, side 61
TOP NOR END
Knallsterk USD og CHF. Venter noe lettelse
USDNOK
CHFNOK
8.5
8.5
900
900
8.0
8.0
850
850
7.5
7.5
800
800
7.0
7.0
750
750
700
700
650
650
600
600
6.5
6.5
6.0
6.0
5.5
12-Mar-14
fwd
12-Mar-15
DNB
CF Feb 15
Kilde: Thomson Reuters/Consensus Economics/DNB Markets
5.5
12-Mar-16
PPP
550
12-Mar-14
Fwd
550
12-Mar-16
12-Mar-15
CF Feb 15
PPP
DNB
Kilde: Thomson Reuters, Consensus Economics and DNB Markets
NHH-Symposiet, 18.3.15, side 62
TOP NOR END
Har EURUSD bunnet ut? (Vi tror det)
…men «alle» ligger samme vei
EURUSD
1.40
Netto USD spekulative kontrakter
1.40
1000 kontrakter. Faktisk og snitt siden 2000
1.35
1.35
400
1.30
1.30
300
1.25
1.25
200
1.20
1.20
100
1.15
1.15
0
1.10
1.10
1.05
1.05
1.00
12-Mar-14
fwd
12-Mar-15
CF Feb 15
PPP
Kilde: Thomson Reuters/Consensus Economics/DNB Markets
-100
-200
1.00
12-Mar-16 -300
Feb-00
DNB
Feb-05
Feb-10
Feb-15
Kontrakter mot EUR, JPY, GBP, AUD, CAD, CHF og NZD
Kilde: Thomson Datastream/DNB Markets
NHH-Symposiet, 18.3.15, side 63
TOP NOR END
USDJPY skal videre opp
…men JPY har gått fra over- til undervurdert
USDJPY og kjøpekraftsparitet (PPP)
USDJPY
130
125
120
115
110
105
100
95
90
12-Mar-14
Fwd
12-Mar-15
DNB
CF Feb 15
Kilde: Thomson Reuters/Consensus Economics/DNB Markets
130
125
120
115
110
105
100
95
90
12-Mar-16
PPP
% over-/ undervurdert ift PPP
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
Feb-95
Feb-05
Feb-15
Kilde: Thomson Datastream/DNB Markets
NHH-Symposiet, 18.3.15, side 64
TOP NOR END
Har nettopp gått fra ‘overvekt’ til ‘nøytralt’
Dyre aksjer. Fed-innstramning. QE-effekt uttømt. Men ‘overvekt’ neste gang
NHH-Symposiet, 18.3.15, side 65
TOP NOR END
Både P/B og P/E stort sett i «dyrt» terriorium
Standardized 12m forward
P/E
Standardized P/B
3.0
2.0
2.0
1.0
1.0
0.0
0.0
-1.0
-1.0
-2.0
-2.0
-3.0
Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec
07
08
09
10
11
12
13
14
-3.0
Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec
07 08 09 10 11 12 13 14
S&P500
MSCI EMU
OSEBX
S&P500
MSCI EMU
OSEBX
OMXS30
OMXC20
OMXH25
OMXS30
OMXC20
OMXH25
MSCI Nordic
Index
P/B data since
Fwd P/E data since
MSCI Nordic
OSEBX
03.01.83
02.12.91
OMXS30
31.12.00
31.10.94
OMXC20
31.12.01
31.01.01
OMXH25
31.12.01
31.01.01
S&P 500
31.01.79
31.01.79
Euro Stoxx MSCI EMU
30.09.94
31.05.94
31.01.95
31.01.95
NHH-Symposiet, 18.3.15, side 66
TOP NOR END
…og marginene er relativt høye
(Men vil ikke komme under press før lønnsveksten tar seg opp.)
10.0
10.0
MSCI Europe 12 month trailing margin
9.0
9.0
8.0
8.0
7.0
6.0
7.0
5.0
6.0
4.0
3.0
5.0
S&P500 12 month trailing margin
4.0
1.0
3.0
01.04.1990 01.11.1994 01.06.1999 01.01.2004 01.08.2008 01.03.2013
13.0
11.0
2.0
0.0
02.06.1995
02.06.2001
02.06.2007
02.06.2013
MSCI Nordic margin calculated
from EPS divided by Sales/Share
9.0
7.0
5.0
3.0
1.0
03.02.1995
03.02.1999
03.02.2003
03.02.2007
03.02.2011
03.02.2015
NHH-Symposiet, 18.3.15, side 67
TOP NOR END
Jernmalm/frakt
Rebalansering betyr lavere råvareetterspørsel
China: Apparent steel demand and
commodity housing - starts
60
50
40
30
20
10
0
-10
-20
Aug-06
y/y in % (average f or jan and f eb)
Aug-08
Aug-10
120
100
80
60
40
20
0
-20
-40
Aug-14
Aug-12
Apparent steel demand
China: Housing starts and non-oil
commodity imports
Percent change f rom year bef ore
180
150
120
90
60
30
0
-30
-60
Dec-02
Housing starts (rha)
Source: Thomson Datastream/DNB Markets
Source: Thomson Datastream/ DNB Markets
TSI Iron Ore Fe 62% CFR China
China imports, % of global imports
China: Commodity imports
250
Iron ore,
Australia
60
Dec-06
Dec-10
Dec-14
Housing starts
Non-oil commodity imports ( 3m lag)
200
50
Nickel ore,
Indonesia
Base metals
(nf ), Australia
40
Copper ore,
Chile
30
150
Base metals,
USA
20
Coal ,
Australia
Crude oil,
Saudi Arabia
Copper,
manuf ., Chile
100
Aluminium
ore, Australia
50
10
15
25
35
45
Largest exporter to China, % of total
Source: UN Comtrade/DNB Markets
55
0
Mar-10
Mar-11
Mar-12
Mar-13
Mar-14
Mar-15
Source: Thomson Datastream/DNB Markets
NHH-Symposiet, 18.3.15, side 68
TOP NOR END
Jernmalm/frakt
…men Kina fortsetter å produsere, tross tap
China: Number of loss-making companies
in percent of total
35
2014 (year-to-date August)
30
Petrol & nucl
fuels proc
Coal
25
Chemical fibres
Mining of ferrous
metal ores
Non-fer mtls
20
15
Water
Mining of nonfer
metal ores
Special purpose
machinery
10
5
0
0
5
10
15
20
25
30
35
2011
Source: Thomson Datastream/DNB Markets
China: Iron ore production
China: Steel
monthly (ungraded), million metric tonnes
million tons (12m rolling sum)
160
1000
140
800
80
120
600
60
400
40
200
20
100
100
80
60
40
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Source: Thomson Datastream/DNB Markets
0
Feb-07
Feb-09
Feb-11
Domestic production
Net exports (rha)
Feb-13
0
Feb-15
Apparent demand
Source: Thomson Datastream/DNB Markets
NHH-Symposiet, 18.3.15, side 69
TOP NOR END
Important/Disclaimer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
This note (the “Note”) must be seen as marketing material and not as an investment recommendation within the meaning of the Norwegian Securities Trading Act of 2007 paragraph 3-10 and the
Norwegian Securities Trading Regulation 2007/06/29 no. 876. The Note has been prepared by DNB Markets, a division of DNB Bank ASA, a Norwegian bank organized under the laws of the
Kingdom of Norway (the “Bank”), for information purposes only. The Note shall not be used for any unlawful or unauthorized purposes. The Bank, its affiliates, and any third-party providers, as well
as their directors, officers, shareholders, employees or agents (individually, each a “DNB Party”; collectively, “DNB Parties”) do not guarantee the accuracy, completeness, timeliness or availability of
the Note. DNB Parties are not responsible for any errors or omissions, regardless of the cause, nor for the results obtained from the use of the Note, nor for the security or maintenance of any data
input by the user. The Note is provided on an “as is” basis. DNB PARTIES DISCLAIM ANY AND ALL EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE, FREEDOM FROM BUGS, SOFTWARE ERRORS OR DEFECTS, THAT THE NOTE’S
FUNCTIONING WILL BE UNINTERRUPTED OR THAT THE NOTE WILL OPERATE WITH ANY SOFTWARE OR HARDWARE CONFIGURATION. In no event shall DNB Parties be liable to any
party for any direct, indirect, incidental, exemplary, compensatory, punitive, special or consequential damages, costs, expenses, legal fees, or losses (including, without limitation, lost income or lost
profits and opportunity costs) in connection with any use of the Note, even if advised of the possibility of such damages. Any opinions expressed herein reflect the Bank’s judgment at the time the
Note was prepared and DNB Parties assume no obligation to update the Note in any form or format. The Note should not be relied on and is not a substitute for the skill, judgment and experience of
the user, its management, employees, advisors and/or clients when making investment and other business decisions. No DNB Party is acting as fiduciary or investment advisor in connection with
the dissemination of the Note. While the Note is based on information obtained from public sources that the Bank believes to be reliable, no DNB Party has performed an audit of, nor accepts any
duty of due diligence or independent verification of, any information it receives. Confidentiality rules and internal rules restrict the exchange of information between different parts of the Bank and this
may prevent employees of DNB Markets who are preparing the Note from utilizing or being aware of information available in DNB Markets/the Bank which may be relevant to the recipients of the
Note.
The Note is not an offer to buy or sell any security or other financial instrument or to participate in any investment strategy. Distribution of material like the Note is in certain jurisdictions restricted by
law. Persons in possession of the Note should seek further guidance regarding such restrictions before distributing the Note.
The Note is for clients only, and not for publication, and has been prepared for information purposes only by DNB Markets - a division of DNB Bank ASA registered in Norway with registration
number NO 984 851 006 (the Register of Business Enterprises) under supervision of the Financial Supervisory Authority of Norway (Finanstilsynet), The Monetary Authority of Singapore, and on a
limited basis by the Financial Conduct Authority and the Prudential Regulation Authority of the UK, and the Financial Supervisory Authority of Sweden. Details about the extent of our regulation by
local authorities outside Norway are available from us on request.
Additional information for clients in Singapore
The Note has been distributed by the Singapore Branch of DNB Bank ASA. It is intended for general circulation and does not take into account the specific investment objectives, financial situation
or particular needs of any particular person. You should seek advice from a financial adviser regarding the suitability of any product referred to in the Note, taking into account your specific financial
objectives, financial situation or particular needs before making a commitment to purchase any such product.
You have received a copy of the Note because you have been classified either as an accredited investor, an expert investor or as an institutional investor, as these terms have been defined under
Singapore’s Financial Advisers Act (Cap. 110) (“FAA”) and/or the Financial Advisers Regulations (“FAR”). The Singapore Branch of DNB Bank ASA is a financial adviser exempt from licensing under
the FAA but is otherwise subject to the legal requirements of the FAA and of the FAR. By virtue of your status as an accredited investor or as an expert investor, the Singapore Branch of DNB Bank
ASA is, in respect of certain of its dealings with you or services rendered to you, exempt from having to comply with certain regulatory requirements of the FAA and FAR, including without limitation,
sections 25, 27 and 36 of the FAA. Section 25 of the FAA requires a financial adviser to disclose material information concerning designated investment products which are recommended by the
financial adviser to you as the client. Section 27 of the FAA requires a financial adviser to have a reasonable basis for making investment recommendations to you as the client. Section 36 of the
FAA requires a financial adviser to include, within any circular or written communications in which he makes recommendations concerning securities, a statement of the nature of any interest which
the financial adviser (and any person connected or associated with the financial adviser) might have in the securities.
Please contact the Singapore Branch of DNB Bank ASA at +65 6212 0753 in respect of any matters arising from, or in connection with, the Note.
The Note is intended for and is to be circulated only to persons who are classified as an accredited investor, an expert investor or an institutional investor. If you are not an accredited investor, an
expert investor or an institutional investor, please contact the Singapore Branch of DNB Bank ASA at +65 6212 0753.
We, the DNB group, our associates, officers and/or employees may have interests in any products referred to in the Note by acting in various roles including as distributor, holder of principal
positions, adviser or lender. We, the DNB group, our associates, officers and/or employees may receive fees, brokerage or commissions for acting in those capacities. In addition, we, the DNB
group, our associates, officers and/or employees may buy or sell products as principal or agent and may effect transactions which are not consistent with the information set out in the Note.
Additional Information, including for Recipients in the In the United States:
The Note does not constitute an offer to sell or buy a security and does not include information, opinions, or recommendations with respect to securities of an issuer or an analysis of
a security or an issuer; rather, it is a “market letter,” as the term is defined in NASD Rule 2211.
NHH-Symposiet, 18.3.15, side 70
TOP NOR END
Download