Öğrenci Hareketliliği - Turgut Ozal University

advertisement
İlyas Ülgür
Erasmus Program Koordintörü
AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
Turgut Özal Üniversitesi
15 Mayıs 2012
Ankara
Martin Luther King: «I have a dream»
Küresel bir Üniversite Nasıl Olur?
Küresel bir üniversite olmak için:
Önemli olan bir marka olmaktır. Küresel bir marka. Japonya için İngiltere’de sadece iki üniversite
var: Oxford ve Cambridge.
2. Tüm üniversite içinde mükemmelik gerekir. Fakülte, yönetim, idare, liderlik gibi her alanda
mükemmellik gerekir.
3. Öğrencileri küresel dünya için hazırlamak gerekir. Sadece pedagoji için değil.
4. Üniversitenin bazı bölümlerinin mutlaka araştırma odaklı olması gerekir. Uluslararası bağlantılı
projelerde yer almak gerekir. Ayrıca disiplinlerarası ve toplumu ilgilendiren konularda projeler
geliştirilmelidir.
5. Tüm dünyadan öğrencileri olmak gerekir. Çok farklı altyapısı ve kültürleri olan öğrencilerin
üniversiteye kazandıracağı somut bakış açıları olacaktır.
6. Uluslarası akademik personelinin olması gerekir
7. Üniversitede ders veren çok farklı ülkelerden akademik personel bulunmalıdır
8. Üniversitenizin dünyanın önde gelen şirket veya kurum ve kuruluşlarına danışmanlık yapması
gerekir (örneğin Birleşmiş Milletler, UNESCO)
9. Dünyaca tanınmış şirketlere iş yapmak gerekir, akademik personelin veya mezunların bu tür
şirketlerde iş bulabilmesi gerekir
10. Her gün kaç tane ziyaretçiniz gelir, ne kadar sıklıkla ve nerelerden? Artık üniversiteler ziyaret
edilecek kadar değer addedmeli ve mutlaka ziyaretçi akınına uğramalıdır.
Prof Eric Thomas, Rektör, University of Bristol, UK
1.
Bologna Süreci
 Kalite Güvencesi ve Akreditasyon
 Tanınma, AKTS/DE, Europass, Hareketlilik
 Üç kademeli Akademik Derecelendirme,
Müfredat Yenileme, Ayarlama Süreçleri
BOLOGNA SÜRECİ
 Avrupa Yükseköğretim Alanı
 Öğrenci Merkezli eğitim/öğretim
 6111 sayılı Kanun – öğrenci işyüküne dayalı kredi
tanımı
 Ulusal Akreditasyon Ajansı...
BOLOGNA SÜRECİNİN YÜKSEKÖĞRETİME
NE FAYDASI OLACAK ?





Üniversitelerin kendilerini tanımaları sağlanacak (İç
değerlendirme, Dış değerlendirme, Stratejik Planlama)
Üniversiteler, ulusal ve uluslararası akademik dünya
tarafından daha iyi tanınacak
Üniversitelerin, Avrupa’da ve dünyadaki rekabet gücü
artacak
Üye ülkelerdeki bilimsel çalışmaları ulaşma, ağlarına
dahil olma ve başarılı çalışmaları örnek alabilme imkanı
sağlayacak
Bu çalışmalar için AB’den finansal destek sağlanacak.
Hayatboyu Öğrenme Programı: Yapı
Comenius
Erasmus
Okul eğitimi
Yükseköğretim &
ileri düzeyde
eğitim
Leonardo da Vinci
Mesleki eğitim
Grundtvig
Yetişkin eğitimi
Ortak Konulu (Transversal) Program
4 ana faaliyet– Politik gelişmeler; Dil öğrenme; ICT; İyi uygulama örneklerini
yaygınlaştırma
Jean Monnet Programı
3 ana faaliyet – Jean Monnet Faaliyeti; Avrupa Kurumları;Avrupa birlikleri
1987 / 2012
Erasmus – Özel hedefleri
• Avrupa Yükseköğretim Alanı’nın oluşmasına destek
• Yenilik sürecinde yükseköğretim ve mesleki eğitime
desteği artırma
Erasmus – Operasyonel hedefler
• Kaliteyi ve hacmi artırma:
Öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliği
2012’ye kadar 3
milyon öğrenci
Yükseköğretimde çok taraflı işbirlikleri hedefine doğru
Yükseköğretim-işletme işbirliği
• Yükseköğretim ve mesleki eğitim arasındaki şeffaflığı
ve uygunluğu artırma
Erasmus Üniversite Beyannamesi
Tüm Erasmus faaliyetlerine giriş bileti ve kalite taahhüdü
Temel
Prensipler
Erasmus Politika
Beyanı
Ulusal mevzuatca tanınmış
kurumlar müracaat edebilirler
Mevcut 4000 civarında kurum
Erasmus Ülke Merkezli Faaliyetler
Ulusal Ajanslar tarafından yürütülen
Öğrenci Hareketliliği
- Öğrenme
- Staj (Placement)
Personel Hareketliliği
- Ders verme
- Eğitim alma
Yoğun Programlar (IP)
Hareketliliği destek
Hareketlilik Organizasyonu (HO/OM)
Erasmus Yoğun Dil Kursları (EYDK/EILC)
Erasmus Merkezi Faaliyetler
Komisyon Yürütme Ajansı tarafından yürütülmektedir
Çok taraflı projeler
- Müfredat Geliştirme
- Üniversite – işdünyası işbirlikleri
- Üniversitelerin Moderniasyon Faaliyetleri
(Bologna)
- Sanal Kampüsler
Temalı Ağlar
Destek Faaliyetleri
Ülke merkezli faaliyetler
Öğrenci
Hareketliliği
Öğrenme
Staj
Bütçe: appr. € 290 million 2007
Average mobility grant for studies
€ 200 per month (EU contribution)
Students are selected by
their HEI
Ülke merkezli faaliyetler
HO/OM – Hareketlilik Organizasyonu
Kurumlara verilen hibeler
Aşağıdaki harcamaları kapsar:
Dil hazırlığı, akademik tanınma hazırlığı, tutoring, bilgi ve
duyuru faaliyetleri, öğrenci hizmetleri
Performansa bağlı kişi başı hibe:
Hareketlilikten yararlanan öğrenci ve personel sayısına bağlı
Yaklaşık bütçe
Yıllık 28 milyon
Ülke Merkezli Faaliyetler
IP/YP – Yoğun Programlar
Kurumlara verilen hibeler
Proje bazlı müracaat ve seçim
 en az 3 farklı ülkeden katılan öğrenci ve öğretim üyelerinin vermiş olduğu
dersler
 başka türlü öğretilmesi düşünülmeyen ve müfredat içinde olmayan kurslar
 tanınma
Asgari 2 hafta
Azami 6 hafta
Yaklaşık bütçe
2008 için 8.5 milyon €
Ülke Merkezli Faaliyetler
EILC – Erasmus Yoğun Dil Kursları
Öğrencilere ve kurumlara verilen hibeler
• Daha az kullanılan ve öğretilen dilleri teşvik
• Misafir olunan ülkedeki Erasmus öğrencilerine
• akademik yılın veya sömestr’in başlangıcından önce
•3 ila 6 hafta arasında (asgari 60 ders verme saati)
Yaklaşık bütçe.
2008’de 1.5 milyon €
Erasmus Öğrenci Hareketliliği
 Bu program öğrencilere bir veya iki dönem Avrupa
üniversitelerinden birinde öğrenim ve staj desteği
veriyor
 Zaman ve emek kaybı olmuyor
 Gidilen üniversitede alınan dersler ve yapılan staj
faaliyeti aynen kendi üniversitesinde tanınıyor
 Dil becerisi için ilave destek veriyor
 Gidilen üniversiteye tek kuruş öğrenim harcı
ödenmiyor
 Bir kez hibeli olmak üzere birden fazla Erasmus
hareketlilik faaliyetinden faydalanılabiliyor
Erasmus Öğrencisi Olmak İçin
 Ön lisans – Doktora öğrencisi olmak
(1. sınıf hariç; 1 sınıf öğrencileri staj yapabilir)
 Başarı durumu
 Lisan durumu
 Ancak bir kez hibeli Erasmus öğrencisi olunabilir
 Seçimler son derece şeffaf ve adil olacaktır.
 Türkiye’de Erasmus’a dahil bir yükseköğretim
kurumunda kayıtlı olan öğrenciler faydalanabilir
Aylık Hibe Miktarları
Ülkeler
Almanya
Avusturya
Belçika
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Estonya
Finlandiya
Fransa
Güney Kıbrıs Rum Kesimi
Hollanda
İngiltere
İrlanda
İspanya
Aylık Hibe
Miktarları
(€)
425
476
448
281
377
601
339
535
520
375
466
602
489
438
Ülkeler
İsveç
İtalya
Letonya
Litvanya
Lüksemburg
Macaristan
Malta
Polonya
Portekiz
Romanya
Slovak Cumhuriyeti
Slovenya
Yunanistan
Aylık Hibe
Miktarları (€)
531
477
333
325
448
355
368
345
381
312
358
401
425
Uluslararasılaşma
Öğrenci Hareketliliği
2009/10 2010/11
Artış
SM
8,758
10,096
15.28%
SMS
8,016
8,994
12.20%
SMP
742
1,102
48.52%
25000
20000
15000
10000
5000
0
11572
8993
8577
5946
5655
5589
5031
4241
3927
3503
3347
2899
2846
2583
2052
2052
1913
1858
1549
1454
1384
1199
788
462
439
249
247
35
0
30000
31427
25789
25178
19773
35000
Espana
France
Deutschland
Italia
Polska
Türkiye
United Kingdom
Nederland
Belgium
Ceska Republika
Portugal
Österreich
Suomi/Finland
Romania
Magyarorszag
Ellada
Sverige
Lietuva
Slovensko
Swiss Confederation
Danmark
Ireland/Eire
Bulgaria
Norge
Latvija
Slovenija
Eesti
Hrvatska
Luxembourg
Kypros/Kybrys
Island
Liechtenstein
Malta
Öğrenci Öğrenim Hareketliliği 2010/11
Cyprus
Luxembourg
Malta
Latvia
Ireland
Bulgaria
Estonia
Slovenia
Slovak Republic
Romania
Greece
Finland
Lithuania
Austria
Denmark
United Kingdom
Hungary
Sweden
Portugal
Belgium
Czech Republic
France
1,422
2,798
2,822
2,498
1,313
1,876
646
1,607
480
1,569
233
1,528
256
1,434
440
1,369
202
1,261
262
1,246
362
966
707
927
180
715
190
519
248
490
139
391
161
233
83
215
190
193
11
181
117
41
1
4
3
1
31
611
2,000
The Netherlands
Spain
1,000
777
3,860
5,000
Italy
3,000
2,092
5,053
6,000
Poland
4,000
3,555
8,370
9,000
Germany
Öğrenci Öğrenim H. 2004-2010: Giden ve Gelen
8,000
7,000
0
353
11
Ireland/Eire
Kypros/Kybrys
Malta
Luxembourg
1
0
0
3
58
26
55
30
Eesti
Latvija
343
268
83166
38 160
26100
64
48
Bulgaria
372
465
363
50 219
98206
Slovenija
Ellada
591
358 512
273 485
119 256
241
210
56
55
60
106
30115
52102
0
Slovensko
Suomi/Finland
Romania
Österreich
United Kingdom
Lietuva
Belgium
Danmark
Portugal
Sverige
Magyarorszag
151
200
Ceska Republika
Nederland
France
245
800
Espana
244
400
Italia
513
600
Polska
1000
878
906
1444
1473
1600
Deutschland
Giden ve Gelen Öğrenci Öğrenim Hareketliliği (2010/11)
1400
1200
4000
3000
2000
1000
1171
1154
1102
1101
975
935
855
844
836
817
653
575
538
406
406
314
288
281
241
84
79
16
15
3
2
0
5000
2662
2644
2258
6000
5958
5096
4756
4304
7000
France
Deutschland
Espana
United Kingdom
Polska
Nederland
Italia
Belgium
Suomi/Finland
Türkiye
Romania
Österreich
Portugal
Danmark
Ceska Republika
Lietuva
Magyarorszag
Ireland/Eire
Latvija
Ellada
Slovensko
Swiss Confederation
Sverige
Bulgaria
Slovenija
Eesti
Hrvatska
Norge
Island
Kypros/Kybrys
Liechtenstein
Luxembourg
Malta
Öğrenci Staj Hareketliliği 2010/11
0
5
5
4
2
2
2
Danmark
Bulgaria
Slovenija
Ireland/Eire
Eesti
0
8
Malta
33 33 29 24 24 23
20 18 13 12 11
Lietuva
Ellada
Suomi/Finland
Portugal
België
Magyarorszag
Belgique
Österreich
Romania
France
Ceska Republika
50
Sverige
Nederland
Polska
100
Italia
150
Espana
200
United Kingdom
350
Deutschland
Öğrenci Staj Hareketliliği 2010/11
313
300
250
183
136
76 67
59
Öğrenci Öğrenim Hareketliliği
Alanları
2.26%
2.90% 3.83%
Education
0.62%
6.53%
Humanities and Arts
13.77%
26.34%
Social sciences, Business and
Law
Science, Mathematics and
Computing
10.22%
33.54%
Engineering, Manufacturing and
Construction
Agriculture and Veterinary
Health and Welfare
Services
Öğrenci Staj Hareketliliği
alanları
EDUCATION
PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES
OTHER SERVICE ACTIVITIES
HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES
MANUFACTURING
ARTS, ENTERTAINMENT AND RECREATION
FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES
ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES
CONSTRUCTION
INFORMATION AND COMMUNICATION
ACTIVITIES OF EXTRATERRITORIAL ORGANIZATIONS AND BODIES
AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING
ELECTRICITY, GAS, STEAM AND AIR CONDITIONING SUPPLY
WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND
MOTORCYCLES
TRANSPORTATION AND STORAGE
ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES
26.32%
18.51%
14.79%
6.81%
4.81%
3.54%
3.36%
3.27%
2.90%
2.81%
2.72%
2.63%
1.54%
1.54%
1.36%
1.27%
Öğrenci Hareketliliği - Cinsiyet
43.88
%
SM
Kadın
Erkek
56.12
%
SMP
48.46
%
51.54%
Kadın
Erkek
Öğrenci Hareketliliği
2.59%
1.23%
7.85%
Ön lisans
Lisans
Y. Lisans
88.33%
Doktora
Personel Hareketliliği
2009/10 2010/11
Artış
ST
1,739
2,168
24.67 %
STA
1,235
1,513
22.51%
STT
504
655
29.96 %
3000
2500
2000
1500
1000
500
3381
3254
3002
2480
2069
1672
1629
1512
1184
1120
1112
1076
983
876
829
820
756
716
712
564
525
505
402
375
358
262
180
70
69
52
7
4
0
3500
Polska
Espana
Deutschland
France
Ceska Republika
United Kingdom
Italia
Türkiye
Romania
Belgium
Suomi/Finland
Magyarorszag
Lietuva
Slovensko
Österreich
Portugal
Nederland
Swiss Confederation
Bulgaria
Ellada
Latvija
Sverige
Norge
Slovenija
Danmark
Eesti
Ireland/Eire
Hrvatska
Island
Kypros/Kybrys
Liechtenstein
Luxembourg
Malta
Personel Ders Verme Hareketliliği 2010/11
0
1000
800
600
400
200
782
668
654
609
566
519
465
457
395
385
310
212
211
205
202
193
190
176
170
170
160
160
125
118
56
44
43
30
6
0
0
1400
1234
1800
1834
2000
Polska
Espana
Suomi/Finland
Deutschland
Türkiye
Ceska Republika
Romania
Latvija
France
Italia
Magyarorszag
United Kingdom
Lietuva
Ellada
Norge
Nederland
Bulgaria
Österreich
Belgium
Slovenija
Portugal
Eesti
Slovensko
Swiss Confederation
Danmark
Sverige
Hrvatska
Kypros/Kybrys
Ireland/Eire
Island
Liechtenstein
Luxembourg
Malta
Personel Eğitim Alma Hareketliliği 2010/1
1600
1200
0
100
50
0
46
43
42
41
37
33
31
26
Österreich
België
Danmark
Slovenija
Latvija
Sverige
Bulgaria
Eesti
6
5
4
1
Ireland/Eire
Belgique
Malta
Kypros/Kybrys
18
48
Suomi/Finland
Slovensko
53
70
Nederland
Ellada
74
Portugal
87
United Kingdom
106
Magyarorszag
93
108
Romania
France
119
Lietuva
Ceska Republika
Espana
Italia
128
150
193
229
262
200
Deutschland
250
264
300
Polska
Personel Hareketliliği 2010/11
9
1
1
1
Eesti
Ireland/Eire
0
3
Belgique
8
Slovensko
Bulgaria
15 13 13
11 10 9
Sverige
Latvija
Ellada
België
Suomi/Finland
20
Slovenija
29 29 26 26 26
24 22
Danmark
Österreich
France
Portugal
Nederland
Ceska Republika
Romania
40
Magyarorszag
Lietuva
60
United Kingdom
62
Polska
67
Espana
80
Italia
Deutschland
Personel Eğitim Alma Hareketliliği 2010/11
120
104
100
57
45 43
0
6
2
İrlanda
60 58 58 53
50 42
41 37 36 34 33
26 21 21 20
16 11
Estonya
Danimarka
İsviçre
Slovenya
İsveç
Slovakya
Finlandiya
Portekiz
Letonya
Yunanistan
Hollanda
İngiltere
Avusturya
Macaristan
Belçika
Bulgaristan
50
İspanya
76 73
Romanya
İtalya
92 88
Fransa
Litvanya
100
Çek Cumhuriyeti
Almanya
Polonya
Personel Ders Verme Hareketliliği (gelen) 2010/11
250
209
200
156
150
Personel Hareketliliği - Tecrübe
STA
19.89%
Intermediate
62.86%
Junior
Senior
17.25%
STT
9.33%
32.42%
58.26%
Intermediate
Junior
Senior
Personel Hareketliliği - Cinsiyet
STA
35.76
% Kadın
Erkek
64.24
%
STT
42.35%
57.65%
Kadın
Erkek
Personel Hareketliliği - süreler
 Personel Hareketliliği:
 Ortalama süre: 4.46 gün
 Personel Ders Verme Hareketliliği
 Ortalama süre: 4.18 gün
 Personel Eğitim Alma Hareketliliği
 Ortalama Süre: 5.10 gün
Ortalama Hibeler (€)
Student Mobility for Studies (SMS)
429.88
Student Mobility for Placements (SMP)
657.07
Student Mobility (SMS & SMP)
443.98
Staff Mobility for Teaching Assignments(STA)
1327.32
Invited Staff from Enterprises by Home Country (STA)
-
1226.52
Staff Mobility for Staff Assignments (STT)
1466.78
Staff Mobility (STA & STT)
1368.71
Yoğun Programlar
 12 Proje gerçekleştirildi
 Kullanılan Hibe: 382,450€
 Katılan Öğrenci sayısı: 483
 Gelen öğrenci sayısı: 350
 TR öğrenci sayısı: 133
 Katılan akademik personel sayısı: 172
Erasmus Yoğun Dil Kursları
 32 sınıf açıldı
 Yaz: 26; Kış: 6
 Başlangıç: 27; Orta seviye: 5
 Toplam Öğrenci sayısı: 378
 Yaz: 350; Kış: 48
 Kullanılan Hibe: 112,269 €
Staj Konsorsiyumları
Sözleşme
Tutarı
Kullanılan
Hibe
Hareketlilik
Sayısı
97,500 €
11,840 €
7
Gazi Üniversitesi 48,072 €
42,501 €
23
AISEC
Toplam Hareketlilik
400
300
200
573
496
482
434
430
383
378
371
332
324
307
306
295
274
263
221
209
209
205
192
169
167
165
156
151
146
144
132
131
129
124
500
Anadolu Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Bilkent Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Sabancı Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Yeditepe Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Adnan Menderes Üniversitesi
Galatasaray Üniversitesi
Fatih Üniversitesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Cumhuriyet Üniversitesi
600
100
0
450
400
350
300
250
200
150
0
457
454
427
404
357
356
346
343
312
289
285
284
272
248
198
191
181
165
165
148
144
142
138
133
125
122
112
110
109
100
500
Anadolu Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Ege Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Orta Doğu Teknik…
Çukurova Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
Bilkent Üniversitesi
Süleyman Demirel…
Kocaeli Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Sabancı Üniversitesi
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Karadeniz Teknik…
Pamukkale Üniversitesi
Yeditepe Üniversitesi
Galatasaray Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Koç Üniversitesi
Cumhuriyet Üniversitesi
Balıkesir Üniversitesi
Toplam Öğrenci Hareketliliği
100
50
300
250
200
150
100
50
0
357
343
Yıldız Teknik Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
128
123
121
120
110
107
104
Pamukkale Üniversitesi
Yeditepe Üniversitesi
Sabancı Üniversitesi
Galatasaray Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Koç Üniversitesi
Cumhuriyet Üniversitesi
129
136
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Karadeniz Teknik…
137
158
Dokuz Eylül Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
163
180
Süleyman Demirel…
Kocaeli Üniversitesi
191
221
Boğaziçi Üniversitesi
Bilkent Üniversitesi
233
Çukurova Üniversitesi
246
265
Selçuk Üniversitesi
Orta Doğu Teknik…
277
300
Marmara Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
310
Hacettepe Üniversitesi
325
372
Ankara Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
377
Anadolu Üniversitesi
404
350
İstanbul Teknik Üniversitesi
400
404
450
Ege Üniversitesi
Öğrenci Öğrenim Hareketliliği
40
30
20
0
43
42
39
36
30
28
27
27
26
23
22
20
18
18
17
14
13
13
13
13
13
13
13
12
12
11
10
10
10
10
10
10
50
52
60
82
80
90
Ankara Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Orta Doğu Teknik…
Gazi Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve…
Hacettepe Üniversitesi
Fatih Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
Sabancı Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Balıkesir Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
İstanbul Kültür Üniversitesi
Yaşar Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Karadeniz Teknik…
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Muğla Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart…
İzmir Yüksek Teknoloji…
Zonguldak Karaelmas…
Marmara Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Süleyman Demirel…
Pamukkale Üniversitesi
Yeditepe Üniversitesi
Eskişehir Osmangazi…
Trakya Üniversitesi
Kahramanmaraş Sütçü…
Dicle Üniversitesi
Öğrenci Staj Hareketliliği
80
70
10
80
69
90
90
Personel Ders Verme
Hareketliliği
20
10
0
54
20
20
22
22
22
22
22
22
23
23
24
24
25
25
25
27
28
30
37
40
47
50
55
60
56
70
10
5
0
10
10
10
10
11
12
13
13
14
14
14
14
15
17
20
18
25
22
30
26
Personel Eğitim Alma
Hareketliliği
2.50%
1.00%
0.50%
0.00%
2.07%
2.15%
2.17%
1.44%
1.52%
1.52%
1.59%
1.62%
1.63%
1.73%
1.38%
1.50%
1.75%
2.00%
1.23%
1.25%
1.01%
1.06%
1.15%
1.16%
3.00%
1.31%
3.50%
2.25%
4.50%
2.53%
5.00%
4.08%
4.83%
Erasmus Öğrenci Sayısı / Toplam Öğrenci Sayısı
4.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
51.02%
60.00%
27.11%
24.31%
23.90%
20.00%
18.18%
17.22%
15.04%
13.29%
11.45%
11.37%
11.12%
10.55%
10.52%
10.05%
9.05%
8.43%
8.22%
8.20%
7.92%
7.88%
7.06%
6.95%
6.61%
6.59%
5.85%
5.65%
5.17%
Erasmus / Mezun sayısı
50.00%
1,000,000.00 €
800,000.00 €
600,000.00 €
400,000.00 €
0.00 €
1,333,360.61 €
1,284,719.10 €
1,284,623.61 €
1,131,530.68 €
1,115,861.80 €
1,101,808.39 €
1,001,564.60 €
852,486.28 €
809,601.41 €
786,172.75 €
714,515.46 €
615,570.40 €
582,412.65 €
566,669.92 €
535,737.29 €
521,705.64 €
516,875.11 €
496,679.75 €
493,983.25 €
470,904.02 €
384,088.54 €
382,739.87 €
378,712.25 €
355,796.66 €
354,348.50 €
319,352.54 €
319,008.50 €
318,455.35 €
315,560.50 €
301,164.25 €
1,200,000.00 €
Sakarya Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Orta Doğu Teknik…
Çukurova Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Süleyman Demirel…
Selçuk Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Bilkent Üniversitesi
Karadeniz Teknik…
Akdeniz Üniversitesi
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Sabancı Üniversitesi
Galatasaray Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Yeditepe Üniversitesi
Adnan Menderes Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Cumhuriyet Üniversitesi
Fatih Üniversitesi
1,400,000.00 €
200,000.00 €
96.00%
95.00%
94.00%
93.00%
92.00%
97.89%
97.93%
97.20%
95.85%
95.86%
95.23%
95.27%
95.29%
95.33%
95.40%
95.74%
99.69%
99.77%
98.93%
97.40%
95.88%
97.00%
97.71%
98.00%
98.02%
99.00%
95.75%
100.00%
96.97%
101.00%
100.82%
Hibe Kullanım Oranları
200,000.00 €
150,000.00 €
100,000.00 €
50,000.00 €
0.00 €
240,141.61 €
223,510.90 €
170,184.54 €
148,920.25 €
146,812.71 €
139,797.25 €
107,989.32 €
98,188.20 €
96,879.60 €
83,912.00 €
76,345.89 €
75,760.00 €
75,510.00 €
74,510.00 €
74,439.50 €
61,944.65 €
52,674.00 €
52,147.02 €
50,287.75 €
49,489.40 €
47,532.92 €
46,595.98 €
45,722.30 €
44,941.50 €
43,318.65 €
42,713.72 €
42,358.16 €
40,687.35 €
40,413.34 €
38,293.75 €
37,691.50 €
37,566.75 €
36,120.00 €
35,311.46 €
250,000.00 €
Yıldız Teknik Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Bilkent Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
Mimar Sinan Güzel Sanatlar…
Pamukkale Üniversitesi
Gümüşhane Üniversitesi
Nevşehir Üniversitesi
Ardahan Üniversitesi
Cumhuriyet Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Maltepe Üniversitesi
Zonguldak Karaelmas…
Galatasaray Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Muş Alparslan Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Çankırı Karatekin Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Bartın Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Çankaya Üniversitesi
İstanbul Kavram Meslek…
Karadeniz Teknik Üniversitesi
İstanbul Bilim Üniversitesi
İstanbul Bilgi Üniversitesi
İade Edilen Hibeler
Öğrenci hareketliliği – hibe miktarları
Average monthly EU grant for Erasmus students by country in 2009/10
1000
Average monthly EU Erasmus grant in €
900
800
861,03
796,03
700
600
540,62
504,01
500
489,63
468,84 461,86
427,61
404,85
400
390,24
375,47 365,15
356,95 356,16 350,8 350,53
345,11
327,52
291,42 291,23
300
269,11
260,29
243,69
233,08 225,5 224,01
211,74 207,7
200
192,66 185,11
151,52 144,79
100
0
LI CY BG GR MT RO TR
IS
EE SE PL UK SK LV
SI NO HU LT
Home country
IE
PT LU DK NL
FI BE DE
IT
CZ FR AT ES HR
27, 5
Ireland
49, 9
32, 1
Denmark
47, 0
21, 2
Luxembourg
46, 1
31, 8
Sweden
45, 8
40, 3
Finland
45, 7
31, 1
Cyprus
45, 1
35, 2
Belgium
44, 4
42, 6
43, 8
Lithuania
27, 4
France
43, 5
29, 0
United Kingdom
43, 0
26, 5
Netherlands
41, 4
29, 2
Spain
40, 6
30, 8
Estonia
40, 0
12, 5
Poland
35, 3
18, 5
Slovenia
22, 4
EU 27
1. Youth on
the Move – a
Flagship initiative
of the Europe
2020 Strategy
33, 6
18, 6
Latvia
32, 3
25, 7
Germany
29, 8
25, 4
Greece
28, 4
19, 5
Bulgaria
27, 7
14, 8
Hungary
25, 7
15, 9
Austria
23, 5
11, 3
Portugal
23, 5
10, 6
Slovakia
2000
22, 1
13, 7
Czech Republic
2010
20, 4
11, 6
Italy
19, 8
7, 4
M alta
18, 6
8, 9
Romania
18, 1
16. 2
Croatia
22, 6
32, 6
Iceland
40, 9
(: )
Turkey
15. 5
37, 3
Norway
(%)
Benchmark 2020
34, 8
47, 3
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Hareketlilik – Erasmus tecrübesi
BOLOGNA HEDEFİ
 Mevcut öğrenci sayısı dikkate alındığında
Türkiye’nin yıllık 80.000 civarında öğrenci
göndermesi gerekir ki AB2020 hedefini yakalasın
 Şu anda yaklaşık yıllık 10.000 öğrenci gidiyor;
toplam talep 18.000 civarında
 Bologna hedefini yakalamak için yıllık artışımız
yaklaşık % 22 olmalıdır
AB Hedefi
2020 yılına kadar
Tüm mezunların % 20 si
hareketlilikten faydalanmış
olmalıdır!
Mevcut İmkanlar ve Zorluklar
•
Erasmus öğrenci hareketliliğinde hala bir artış
sözkonusu
•
Hareketliliğin önünde engellerden birisi öğrencilerin
yabancı dil seviyelerindeki düşüklük
•
Bologna ülkelerinin de hedeflerinde olan
hareketlilikteki dengeyi sağlamak – biz en alttayız!
• Tüm bunlarla ilişkili yükseköğretim kurumlarımızın
çekiciliğini artırmak gerekir
• Üniversitelerimizde yabancı dilde verilen derslerin
sayılarının artırılması önerilmektedir
Linguistic preparation




63
Foreign language: pre-requisite AND main barrier of
mobility.
EILC: reaches out to 7% of students going to the
countries where EILC is offered.
Need to change the approach to reach substantially
more participants.
We need to offer something for placement students
and teachers.
Üniversitelere Kazandırdıkları
Uluslararası tecrübe ve Prestij
Çok Kültürlü ve milletli ortamda eğitim
Tolerans ve Kültürler arası diyalog
Cazibe Merkezi & üniversitenin tanıtımı
Araştırma ve bilimin oluşumuna katkı
Projelere ve Değişime Ek kaynak temini
Ekip Ruhunu Kazandırmak
Üniversiteler arası rekabet
Öğrencilere Kazandırdıkları
Yabancı dile teşvik ve motivasyon
Çok kültürlü ortamda ders işleme
3-12 ay arasında yurt dışı eğitim
Eğitim sonrası iş/mesleki bağlantılar
Derslerin verimli, tartışmalı geçmesi
Değişik kültürleri tanıma
Daha renkli ve kaliteli ders
Akademisyenlere Kazandırdıkları
Yurt dışında kısa süreli, çok kültürlü ortamda
ders verme imkanı
Avrupalı meslektaşlarla çok uluslu ortamda
işbirliği ve ortak projede rol alma imkanı
Derslere daha ciddi ve hazırlıklı gelinmesi
İddialı bir ortamda ders verme imkanı
Dil öğrenimine katkı ve teşvik
Uluslararası bağlantı kurma imkanı
Topluma Kazandırdıkları
AB ile Entegrasyon
Eğitimde Kalitenin Artırılması
Üniversite Şehrine Canlılık Kazandırması
(Turizm, ekonomiye, kültür tanıtımına katkı)
Üniversite+Vatandaş+İş dünyası
yakınlaşması
Türkçenin yaygınlaştırılması
Kültürlerin Etkileşimi
Türkiye’nin tanıtımı
Teşekkürler!
[email protected]
Download
Related flashcards

Neonatology

55 cards

Pediatrics

67 cards

Neonatology

54 cards

Create Flashcards