Analyse fondsenlijst zelf beleggen

advertisement
Analyse fondsenlijst zelf beleggen
Q4 2014
Data per ultimo december 2014
Na afloop van elk kwartaal analyseert Altis Investment Management de fondsen die zij hebben geselecteerd voor de deelnemers die zelf
beleggen. Onderstaand een overzicht van deze fondsen en de performance over het afgelopen kwartaal.
Categorie
Fonds
Equity Global Developed
BNY Mellon - Long-Term Global Equity
Fund (W Eur)
4.7%
5.5%
-0.8% Kleine underperformance, o.a. Vanwege regionale allocatie
(onderweging VS, overweging EM)
Equity Global Developed
BlackRock - Developed World Index
Sub-Fund (Euro Institutional Acc)
5.6%
5.5%
+0.1% Geen bijzonderheden in Q4
Performance in lijn met verwachtingen
Equity Global Sustainable
ASN - Aandelenfonds
6.6%
2.8%
+3.8% Forse outperformance, o.a. danzij gebrek aan exposure
naar traditionele Energie sector
Equity Global High
Dividend
ING - Hoog Dividend Aandelenfonds
2.9%
5.5%
--2.5% Forse underperformance, volledig verklaarbaar door hoog
dividend stijl; Relatieve perf. T.o.v. MSCI World High
Dividend was positief (+0.3%).
Equity Global Emerging
JPMorgan - GEM Diversified Equity (C)
-0.3%
-0.3%
Equity Global Emerging
Northern Trust - Emerging Markets Cust
ESG Eq Index Fund (Euro Cl C Shs)
-0.5%
-0.3%
Fixed Income Euro
Sovereign
BlackRock - Euro Government Bond
Index Fund (I)
2.7%
2.8%
-0.1% Geen bijzonderheden in Q4
Performance in lijn met verwachtingen
Fixed Income Long
Duration
Vanguard - 20+ Year Euro Treasury
Index Fund Euro Shares (EUR Shares)
9.3
9.4%
-0.1% Geen bijzonderheden in Q4
Performance in lijn met verwachtingen
Fixed Income Inflation
Linked
Vanguard - Eurozone Inflation-Linked
Bond Index (INS)
0.0%
0.1%
-0.1% Geen bijzonderheden in Q4
Performance in lijn met verwachtingen
Fixed Income Corporate
Investment Grade
Standard Life - European Corporate
Bond Sustainable (D ACC EUR)
1.4%
1.4%
0.0% Geen bijzonderheden in Q4
Performance in lijn met verwachtingen
Fixed Income Corporate
Investment Grade
BlackRock - Euro Credit Bond Index
Fund (I)
1.4%
1.4%
0.0% Geen bijzonderheden in Q4
Performance in lijn met verwachtingen
Fixed Income Corporate
High Yield
Neuberger Berman - High Yield Bond
Fund (EUR I2 Acc (H))
-0.9%
-1.2%
+0.3% Geen bijzonderheden in Q4
Performance in lijn met verwachtingen
Fixed Income EMD HC
Nordea - Emerging Market Debt Hard
Currency Fund - HBC
-1.9%
-0.7%
-1.2% Underperformance vanwege overwogen posities in
Venezuela en Rusland. Performance is echter beter dan
een peer group gemiddelde Wij vinden deze recente
underperformance op dit moment geen punt van zorg.
Fixed Income EMD LC
Stone Harbor - Emerging Markets Local
Currency Debt Fund (I EUR ACC)
-3.7%
-1.6%
-2.2% Forse underperformance vanwege overweging Rusland en
Venezuela; Op basis van performance trigger is de
manager op de Watch List geplaatst. Dit betekent (max) 2
kwartalen van intensieve monitoring; binnen dit tijdsbestek
zal bepaald worden of deze manager aangehouden of
vervangen wordt.
Real Estate Listed Global
Kempen - Global Property Fundamental
Index Fund - I
10.0%
10.2%
-0.2% Geen bijzonderheden in Q4
Performance in lijn met verwachtingen
Commodities
Goldman Sachs Modified Strategy
on the Bloomberg Commodity Index
-8.6%
-12.4%
Bron: Altis Investment Management
I N V ES T M E N T M A N AG E M E N T
W W W. I N G I M . N L
Fonds
Benchmark
Relatieve
Opmerkingen
performance performance performance
0.0% Geen bijzonderheden in Q4
performance licht beneden verwachting
-0.2% Geen bijzonderheden in Q4
Performance lager dan benchmark vanwege impact
uitsluitingen
+3.8% Wederom en zeer slecht kwartaal voor grondstoffen,
vooral voor olie en gas. Het fonds heeft een sterke
relatieve performance geleverd; ca. +1.5% is echter het
gevolg van een verschil in closing price tussen fonds en
index. De resterende +2.3% is o.a. te danken aan de
positionering in gas futures, waar het fonds met name in
de jan2016 future zit en de index in de meest kortlopende
future zit die veel sterker in waarde daalde.
AN ALYS E FONDSE NL I J ST ZEL F BEL EGGEN
F E B RU A RI 2 0 1 5
ING Investment Management, soon to become NN Investment
Partners, has a brand and a successful heritage going back over
170 years. That heritage originates from the commercial bank
and the insurance company. So we have the best of both worlds.
That rebranding will actually start in earnest and you will see NN
Investment Partners name show up as of the first half of 2015.
Subsequently, you will also see NN show up as part of our fund
range name.
The heritage also determines our successful product range,
namely fixed income products, multi-asset solutions for our
clients and other income-generating products. We serve both
institutional and retail clients and in doing so, we help them solve
their investment needs.
Besides the name change to NN Investment Partners, every­thing
else that matters stays the same. There will be no change to
people, services or products. We will continue to partner with our
clients to help solve their investment needs and we will keep on
investing in research, services, products and people for optimum
results.
Since the Initial Public Offering (IPO) on July 2nd, we have been
working and communicating very closely with our clients to keep
them informed about the whole rebranding exercise.
All in all, besides the name change to NN Investment Partners,
everything you’ve gotten used to so far which you treasure and
appreciate will remain the same.
Disclaimer
De informatie in dit document is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een beleggingsinstrument te kopen of verkopen
of om deel te nemen in een handelsstrategie. Beleggers zouden zelf advies moeten vragen indien ze twijfelen over de geschiktheid van een belegging. Hoewel de inhoud van
dit document met de meeste zorg is samengesteld en gebaseerd is op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring
gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie en mogelijke aanbevelingen in dit document kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd. ING Investment Management Holdings N.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group dan wel de ING Groep, noch een van haar
functionarissen, haar directeuren of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie of mogelijke
aanbevelingen. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden,
zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor
de toekomst. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.”
I NG INVES TME NT MANAGEM ENT
Download
Related flashcards

Lehman Brothers

18 cards

American investors

85 cards

Investment banks

66 cards

Reinsurance companies

11 cards

Create Flashcards