implanon 2011 - Jinekolog Op. Dr.Kenan Ertopçu

advertisement
KENAN ERTOPÇU
 Norplant® – tek çubuk 36 mg LNG içerir.
2006 da piyasadan çekildi (6 rod)
Sino-implant (II)
Jadelle
Implanon
Manufacturer
Shanghai Dahua
Pharmaceutical
Bayer HealthCare
Schering Plough /
Organon
Formulation
150 mg
levonorgestrel
In 2 rods
150 mg levonorgestrel
In 2 rods
68 mg etonogestrel
In 1 rod
Mean Insertion &
Removal time
Insertion: 2 min
Removal: 4.9 min
Insertion: 2 min
Removal: 4.9 min
Insertion: 1.1 min
Removal: 2.6 min
Labeled duration
of product use
4 years
5 years
3 years
Disposable
Autoclavable /
Disposable
Pre-loaded
disposable
$8.00
$21-23
$20
$2.00
$4.80
$6.70
Trocars
Cost of implant
(US$)
Cost per Year
(if used for
duration)
•6 million
distributed
(September 2008)

Nestorone içeren 2 yıllık implant çalışması devam
ediyor (ST 1435)

Uniplant Nomegestrol acetate günlük 1,000 µgr
1 yıllık. Henüz onaylanmadı.

Yenilikler:Kendiliğinden degrede olan rodlar
Testosteron türevleri
MİCROGYNON
ESTRANES
GONANES
MİRENA
FİRST GENERATİON SECOND
GENERATİON
DESOLETT
GİNERA
Norethindrone
dlMYRALON
norgestrel
MESİGYNA
Norethynodrel
REGİNON
Levonorgestrel
IMPLANON
NUVARİNG
Norethindrone Acetate
THİRD
GENERATİON
Ethynodiol Diacetate
Gestodene
Norethindrone enanthate Norgestimate
Lynestrenol
Desogestrel
FOURTH GENERATİON
Dienogest
Progesteron
türevleri
DMPA
DEPOPROVERA
17-OH PROGESTERONE
(PREGNANS)
19-NORPROGESTERONE
DİANE 35
Medroxyprogesteroneacetate
Nomegestrol
BELARA
GYNELLE
17-Hydroxyprogesterone acetate
Megestrol acetate
Nestoronee
Siproteron acetate
Klormadinon acetate
Trimegestone
Spironolakton türevi
Drospirenone
YASMİN
YAZZ
Implanon,NorplantveJadelle etkinliği yüksek yöntemler.
Etkinlik ve yöntem devamlılığında fark yok.
Tüm implantlarda vajınal kanama düzensizliği sorun.
Implanon ve Jadelle nin çıkarılması daha kolay.
ÜLKEMİZDE
ÜLKEMİZDE
ARTIK YOK

Subdermal, Uzun-etkili hormonal kontraseptif, 3 yıl etkili

Salt-progestinli implant disposabl aplikatöre yüklenmiş

1998 de piyasaya verildi

İmplanon® ile klinik çalışmalar 17 ülkede, ABD dahil
4 cm
2 mm
• Implanon
is not radio-opaque
Çekirdek:%40 etilen vinil asetat (EVA)
%60 etonogestrel (68 mg)
Hız-kontrol membranı: (0.06 mm)
%100 EVA
OH
H2C
C CH
Desogestrel

Kontraseptif etkisi ovulasyon inhibisyonu iledir.

Endojen FSH ve E2 düzeyleri normal kalır.

Servikal mukus viskozitesinin artması ile ek
kontraseptif etkinlik oluşur.

Çıkarıldığında fertilite hızla geri döner.
Ortalama östradiol (pmol/L)
1500
İmplanon® n = 44
1250
Bakır RİA
n = 29
1000
750
500
250
0
İlk Ölçüm
12. Ay
24. Ay
Son
Ölçüm
Ovulasyon inhibisyonuna rağmen östradiol konsantrasyonları erken ile
mid-foliküler fazdaki seviyelerin üzerinde seyreder
Beerthuizen et al. Hum Reprod. 2000
Önceki metot
Yerleştirme Zamanı
Yok veya non-hormonal kontraseptifler
Siklüsün 1-5. Günleri
Kombine metot (COC - Kombine oral
kontraseptif, bant, halka)
Serbest günlerde
POP – Salt progestajenli Hap – Örnek: Micronor
Tedavinin herhangi bir
zamanında
İmplanon®/RİA
Çıkarıldığı gün
Enjektabl salt progestajen
Bir sonraki enjeksiyon
zamanı
Birinci trimester gebelik sonlandırılması
Aynı gün
İkinci trimester gebelik sonlandırılması/doğum
21-28. günler
Implanon® Product Information

İmplanon® aseptik koşullarda ve sadece prosedürü
iyi bilenler tarafından yerleştirilmelidir

Antiseptik veya anestezik maddelere alerji olmadığında
emin olun
Hastanın sırtüstü, dominant olmayan kolu dışa dönük
ve dirsekten kırık şekilde yatmasını sağlayın






Nöral ve vasküler hasarı asgariye indirmek için, implant, non-dominant
kolun iç yüzünün humerus medial epikondilin 8-10 cm üzerine subdermal
olarak yerleştirilmelidir
2 işaret koyun: Biri yerleştirme noktasına, diğeri yerleştirme sırasında
kılavuzluk yapması için yerleştirme noktasının 8-10 cm üzerine
Yerleşim bölgesini bir dezenfektanla temizleyin
Anestezik bir sprey veya “yerleşim kanalının” hemen altındaki deriye, 4
cm boyunca yaklaşık 2 ml lidokain ile (%1) lokal anestezi uygulayın
İmplantı taşıyan steril disposabl aplikatörü ambalajından çıkarın
İğne ve implantı steril tutunuz (eğer kontaminasyon olursa, yeni steril
aplikatörlü, yeni bir ambalaj açılmalıdır)

İmplanon® subdermal yerleştirilmelidir

İmplant çok derine yerleştirilirse
(intramusküler veya fasya içine) nöral veya
vasküler hasara neden olabilir.
Ayrıca, implant çok derine yerleştirildiğinde,
palpe edilemeyebilir ve daha sonra lokalizasyonu
ve/veya çıkarılması zorlaşır.


İmplanon®’u taşıyan steril disposabl aplikatörü blisterinden çıkarın
Steril kılıfı henüz üzerindeyken görsel olarak iğnenin ucunda
implantın varlığını teyit edin.

Eğer implant görülemiyorsa, iğne kılıfının üst kısmını sert bir yüzeye
hafifçe vurun

Görsel konfirmasyonu takiben, implant tekrar iğnenin içerisine, hafif
vuruşlarla iğnenin ucuna yerleştirilmelidir

NOT: İmplant yerleştirilmeden önce iğnenin içerisinden düşebilir.
İmplantın düşmesini önlemek için aplikatörün ucunu yerleştirme
anına kadar daima yukarıya doğru tutunuz (iğne yukarı bakar tarzda)

Yerleştirme noktası
etrafındaki cildi baş ve işaret
parmağıyla gerdirin

İlk önce, sadece iğnenin
ucunu, hafif bir açıyla (~20º)
sokun

Cildi bırakın
Aplikatörü horizontal bir pozisyona indirin
cildi iğnenin ucuyla kaldırın ama iğneyi
subdermal konnektif dokunun içerisinde tutun
Cildi kaldırırken iğneyi yüzeysel yerleşimi
sağlamak üzere kuvvet kullanmaksızın, tüm
uzunluğunca sokun
aplikatörü cilt yüzeyine paralel bir şekilde
tutun
Obturatorun emniyetini kırın
Obturatoru 90º döndürün

Obturatoru kola paralel bir el
ile sabit tutun;

Diğer elle kanülü (iğneyi)
yavaşça kolun içerisinden
geri çekin

Asla obturatora karşı itmeyin

İmplantın iğnenin içerisinde olmadığını
kontrol edin. Kanül geri çekildikten sonra,
obturatorun yivli ucu görünür olmalıdır

Steril bir gaz ve basınçlı bandaj uygulayın

Palpasyon ve yerleşimden emin olduktan sonra,
Kullanıcı Kartı’nı doldurun hastaya verin

Aplikatörü biyolojik atık olarak değerlendirip yok edin

İMPLANTIN VARLIĞINI PALPASYONLA DAİMA TEYİT EDİN

ÇUBUĞU HASTAYA DA PALPE ETTİRİN
İmplanon® İmplant
Ultrasonda görülür
evet
MRI’da görülür
evet
Röntgende görülür
hayır
BT’de görülür
hayır
• Eğer görüntüleme sonuçları belirsizse, İmplanon®’un varlığı ENG ölçümü ile saptanabilir.
• Varlığının teyidi için kullanılan yöntem ne olursa olsun, derin
implantların ultrason eşliğinde çıkarılması tavsiye edilir

Ultrason
▪ Lineer dizilim transdüser
▪ 7-15 (ideali 12-15) MHz

İMPLANON®’UN ULTRASON KARAKTERİSTİKLERİ
Transvers pozisyonda implantın altında keskin akustik gölge
Transvers pozisyonda bakıldığında implant küçük bir
ekojenik noktadır (2 mm)
implant
akustik gölge
implant
akustik gölge
implant
akustik gölge
İmplant hipodens alan olarak görülür
Kan damarlarından ayırmak önemlidir
Görüntü 40 mm boyunca takip edilir

SERUM ETONOGESTREL SEVİYELERİ, VARLIĞINI
KANITLAR AMA KONUMUNU KONFİRME EDEMEZ

Hasta MPA, LNG, DSG veya ENG benzeri kontraseptif
hormonları kullanmıyor olmalıdır (çapraz reaksiyon)

Tahlil sadece üretici laboratuvarlarda yapılabilir–Serum
örneği üreticiye yollanmalıdır
 Hasta isteği

SADECE PROSEDÜRÜ
İYİ BİLEN
DOKTORLAR
TARAFINDAN
YAPILMALIDIR

Eğer hasta hamile kalmak
istemiyorsa, hemen başka bir
kontraseptif metot başlanmalıdır
(fertiliteye dönüş çok hızlı olabilir)
 Medikal endikasyon
 3 yıl kullanım sonunda
 Fibrozis oluşumu
 İmplant palpe edilemez veya zor lokalizasyon
 İmplant yok
 Hafif migrasyon
 Derin yerleşim nedeniyle zor çıkarma
 Kırık veya hasarlı implant

İmplantı palpasyonla lokalize edin ve
distal ucunu işaretleyin

Bölgeyi yıkayıp dezenfektan uygulayın

Kolu insizyon yerinden, yani implantın
distal ucunun hemen altından 0.5-1 ml
lidokain (%1) ile uyuşturun

ANESTEZİK MADDEYİ İMPLANTIN
ALTINA UYGULAYIN. İMPLANTIN
ÜZERİNDEN UYGULANDIĞINDA, CİLDİN
ŞİŞMESİNE NEDEN OLUR VE İMPLANTIN
BULUNMASINI ZORLAŞTIRABİLİR

İmplantı sabitlemek için
proksimal ucunu aşağıya
bastırın. İmplantın distal
ucuna ait bir çıkıntı oluşabilir

İmplantın distal ucundan
başlayarak, dirseğe doğru 2
mm’lik longitudinal bir
insizyon yapın

Ucu görünene kadar, implantı yavaşça
insizyona doğru itin

İmplantı bir forseps ile yakalayın ve
çıkarın
Eğer implantın ucu görünmüyorsa,
etrafında fibrotik doku gelişmiş olabilir
 Fibrotik doku, ucu görünene dek
distal uca doğru kesilmeye devam
edildiğinde ayrılabilir.
İmplantı bir forsepsle ile çıkarın

Eğer implantın ucu hala
görünmüyorsa,
 insizyon yerine nazikçe bir forseps
sokun ve diğer elinizle forsepsi
yavaşça döndürün


İkinci bir forsepsle implant etrafındaki
dokuyu dikkatli bir şekilde disseke
edin ve implantı tutun
İmplant daha sonra çıkarılabilir
İmplantı tümüyle çıkardığınızdan
emin olun. 4 cm uzunluktaki çubuğu
ölçerek, tüm çubuğun çıkarıldığını
konfirme edin


Mevcut implant çıkarıldıktan hemen sonra yenisi
uygulanabilir
ÇIKARMA PROSEDÜRÜ SIRASINDA YAPILAN
KÜÇÜK İNSİZYON YENİ APLİKATÖRÜN İĞNESİ İÇİN
GİRİŞ OLARAK KULLANILABİLİR

Eğer implant hemen yenileniyorsa, ek bir
kontraseptif metoda gerek yoktur


Tahmini mutlak maternal dozun ~ % 0.2’si anne sütüne geçer
Kıyaslamalı çalışma: Cu-RİA (n=38) ile İmplanon® (n=42),
bebeklere 36 ay takip:
 Süt kalite ve kantititesinde bir etki gözlenmedi1
 İmplanon® ile RİA arasında bebek büyüme ve gelişiminde bir fark
saptanmadı2

WHO Kontraseptif uygunluk kriterlerine göre
emzirende postpartum 6 hafta sonra
uygulanabilir
1. Reinprayoon D. Contraception, 2000
2. Taneepanichskul S. Contraception 2006.
Within 8 hours after
insertion*
Mean Peak Serum
Concentration of
Etonorgestrel
Etonorgestrel
Hormone release rate
266 pg/ml
60 mg/day
İNSERSİYONDAN 8 SAAT SONRA KORUYUCULUK BAŞLAR
At 12 months
196-261 pg/ml
40 mg/day
At 36 months
156-177 pg/ml
30 mg/day
Within 1 week after
removal
Below sensitivity of
assay
ÇIKARDIKTAN 7 GÜN SONRA HORMON DÜZEYİ YOK DENECEK KADAR AZ
*Serum concentrations in increased within 8 hours to levels associated with ovulation inhibiton
The Implanon US Study Group. Contraception 2005; 71: 319-326.
8
7
6-26
6-20
Spermicides
Diaphragms +
Spermicides
6
5
4
3-14
3
2
1
0.05
0.05
0.1-3
0.1
Female
Sterilization
Implant
Comb OCP's
IUD (Cu-T380A)
0.5-3
0.3-3
0
Injectable
Contraceptive
Prog. OCP's
Condoms
Hatcher R. Contraceptive Technology 2004.
Yöntem kullanmayanlar Tüm yaşlar
3.0-4.5
Copper T-380 IUD
0.20
Implant (Norplant)
0.28
Glasier A. Contraception 2002; 65: 29-37

İmplanon®’un dünya çapında piyasaya çıkışı
sonrasındaki (1998) gözlemlerinde fetus üzerinde
yan etki saptanmamıştır1

Kontraseptif hormon maruziyeti konusunda
yayınlanmış çok sayıda çalışmada zararlı etki
gözlenmemiştir2,3,4

Gebelik durumunda implant çıkarılmalıdır
1. Data on file
2. Hardy et al, 2006
3. Cochrane 2003
4. J Fam Plann Reprod Health Care 2006

Tüm yalnız progesteron metotları gibi, İmplanon® kullanımı
sırasında kanama paternleri değişecektir

KANAMA PATERNLERİ ÖNGÖRÜLEMEZ

İLK 3 AYDA GÖRÜLEN KANAMA PATERNLERİ, BİRÇOK
KADIN İÇİN SONRAKİ KANAMA PATERNLERİNİN AŞAĞI
YUKARI BİR GÖSTERGESİ OLABİLİR

Amenore 5 kadından 1’inde bildirilirken, diğer 5 kadından
1’inde sık ve/veya uzamış kanama bildirilmiştir
Mansour et al, European Journal of Contraception and
Reproductive Health Care, 2008
90-günlük referans periyot için
Medyan K/L’lı günler
Arası değişmekte
13-16
Ortalama K/L’lı günler
18 (17-21)
Ortalama K/L’lı
Epizodları
2.4 (2.2-2.6)
Referans periyotlar 2-12
Kadınlardan Veriler = 783
Kanama eğilimlerinin anlaşılması
danışmanlık konusunda yardımcı olabilir
Mansour et al., European Journal of Contraception and
Reproductive Health Care 2008
Amenorrhoea
Frequent bleeding
Infrequent bleeding
Prolonged bleeding
60
Percentage
50
40
30
20
10
0
1
2
3
4
5
6
Three-monthly assessments
7
8
İMPLANON® ile K/L’lı gün sayısı oldukça sabittir
LNG-RİA ile ilk başta yüksek K/L’lı gün sayısı, zaman
içerisinde azalır
DMPA K/L’da 3 ay içerisinde en bariz supresyon, 1 yıl
sonunda neredeyse %50 amenore

Kanama nedeniyle yöntemi bırakma tüm uzunetkili metotlar için benzer
Mansour et al., European Journal of Contraception and Reproductive Health Care 2008
SADECE PROGESTİN İÇEREN YÖNTEMLERDE KANAMA DÜZENSİZLİKLERİ
TEDAVİSİNDE KANITA DAYALI YETERLİ ÇALIŞMA YOK
YAN ETKİ % (n)
Baş ağrısı
15.3 (144)
Kilo artışı
11.8 (111)
Akne
11.4 (107)
Meme ağrısı
10.2 (96)
Duygudurumda değişiklik
5.7 (54)
Abdominal ağrı
5.2 (49)
Blumenthal et al, European Journal of Contraception and Reproductive Health Care, 2008
40
35
n=942
31
30
% kadın
25
24
25
20
15
9
11
10
5
0
0/ loss
0,1- 2.5
2.6-5.0
5,1-7.5
>7.5
Kg. cinsinden kilo artışı
Blumenthal et al, European Journal of Contraception and Reproductive Health Care, 2008
BİYOKİMYASAL VE HORMONAL PARAMETRELER 3 YILLIK TAKİPTE DEĞİŞMEDİ

Serum östradiol seviyeleri normal kemik kütlesini korumak
üzere eşik değerin üzerinde kalır1

İmplanon® (n=44) ile non-hormonal RİA kullanıcılarını (n=29)
kıyaslayan bir çalışmada, kemik dansitesi 2 yıl boyunca aynı
kaldı; 2 grup arasında bir fark saptanmadı1
İmplanon® (n=56) ile levonorgestrel-salgılayan implantı
(n=55)kıyaslayan yeni bir çalışmada, her iki grupta ulna
BMD’sinde bir azalma saptanmış, ancak radiusta bir fark
bulunmamıştır2

 Bu azalma 1 SD limitlerinde kalmıştır ve klinik olarak bir anlamı
olmayabilir2
1. Beerthuizen R, et al. Human Reproduction, 2000
2. Bahamondes L, et al. Human Reproduction, 2006

Tüm hormonal kontraseptiflerde olduğu gibi, İmplanon®’un etkinliği,
birlikte CYP 450 enzim indükleyici ilaçların kullanımından etkilenir.
 Antikonvulsanlar
▪ KARBAMAZEPİN
▪ hidantoinler (fenitoinler)
▪ barbitüratlar
▪ okskarbazepin
 Antitüberkuloz, antifungal ve antiviral ilaçlar
▪ rifampisin
▪ rifabutin
▪ griseofulvin
▪ HIV için ARVler
 Diğer karaciğer enzim indükleyiciler
▪ St. John’s wort (hiperikum)
Implanon® Product Information

Devam etmemenin
kümülatif net
olasılığı:
 1 yılın sonu: %18
 2 yılın sunu: %30
 3 yılın sonu: %36
n=308
Blumenthal et al, European Journal of Contraception and Reproductive Health Care, 2008


Objective Evaluation of contentment from and continuity of the subdermal contraceptive implant (Implanon) after 3 years of usage
Methods Implanon applied cases who had admitted to our Family Planning Department for contraception throughout 2002 were
enrolled into the study. Age, educational status, pregnancy and children number, contraceptive methods used before Implanon and
reproductive targets of all cases were evaluated. Cases who discontinue the method, causes of discontinuation, time of discontinuation
and new chosen methods were recorded. Demographic characteristics of all cases from each group was compared.
Olgularımızın %54.4
3 yıl devamlılık mevcut

Results Implanon applied 68 cases were enrolled into the study. Thirtyseven
of the cases (54.4%) used Implanon for
3 years (until the end of expiry date). Thirtyone of the cases discontinued the method (45.6%).
Discontinuation
time periods were as follows; 6.5% of the cases in the first 6 months, 13% of the
%6.5
6ay içinde,
cases in between 6-12 months, 48% of the cases in between 13-24 months, and 32% of the cases in
%13
6-12
aymonths.
içinde
, of the method discontinuation were menometrorhagia with a rate
between
25-36
Causes
of 42%
and amennorhea
with a rate of 13%.
%48
13-24
ay içinde,

Most frequently chosen method after discontinuation of Implanon was oral contraceptives with a rate of 35.5%. Percentage of the cases
who had completed the 3 years with Implanon reported their contentment was 86.5%. But 37.5% of this group declared that they
couldnot continue the method because of financial problems. 25% of the cases discontinued the method because of baby desire. 18.75%
of the cases were undecided for the continuation the method. And Implanon was again applied to the rest 18.75% of the cases.
Sixty-eight percent of the cases who discontinued the method was in between 20-30 years of age group, whereas 65% of this age group
used Implanon for contraception for three years. Method discontinuation rate over 41 years of age group was 3.2%, and rate of cases
who completed the three years period from this age group was 13.5%. Rate of university graduated cases was 5.8% in discontinued
group, whereas 2.9% in completed group. 42% of the cases who discontinued the method were using coitus interruptus as a
contraceptive method before Implanon experience, but this rate was 19% of the cases who completed the three years with the method.
48% of the cases who discontinued the method had 1 child, but 35% of the cases who completed the three years with the method had
one child.
Conclusion Demographic characteristics are not the primary factor affecting the discontinuation rate of the subdermal contraceptive
implant (Implanon). Besides detailed and descriptive counselority given before the method application will affect the continuity of the
method positively.
%32 25-36 ay içinde yöntemi terk etti


İMPLANON KULLANAN OLGULARIN MEMNUNİYETLERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ

GEREÇLER VE YÖNTEM : 2001 / 2006 tarihleri arasında SAĞLIK BAKANLIĞI EGE DOĞUM EVİ KADIN HASTALIKLARI
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE PLANLAMASI KLİNİĞİNDE implanon uygulanan kadınlar retrospektif
olarak değerlendirmeye alındılar. Olguların yaş , eğitim durumu , yaşayan çocuk sayısı , istemli ve istemsiz düşük
sayısı gibi demografik özellikleri belirlendi. Anamnezde yöntemi tercih etme nedeni ve laktasyon durumu sorgulandı.
Olguların yöntemi kullandıkları süre yöntemle ilgili karşılaştıkları yan etkiler ( ne zaman başladı ve ne kadar sürdü) ve
bunlarla baş etme yöntemleri , implanonu çıkarma nedenleri ve sonrasında tercih ettiği AP yöntemleri belirlendi.
Yöntemle ilgili kendilerinin ve eşlerinin memnuniyetleri , memnuniyet nedenleri , tavsiyeleri belirlendi.
BULGULAR: Kliniğimizde implanon uygulanan 58 olgu çalışma grubuna alındı. Olguların %48.3 ‘ü 31-36 yaş
aralığında idi .Olguların %6.9’u okur yazar değil % 32.8 ilkokul % 56.9 orta-lise % 3.4 üniversite mezunuydu.
Yaşayan çocık sayısı 2 olan % 67.2 oranını %25.9 ile yaşayan 1 çocuk sayısı takip etti. İstemli düşük % 20.7
istemsiz düşük % 19 ,% 80 hiç düşük yapmamış , % 20.7 si ise laktasyonda idi. Olguların %25.9 u bu yöntemi
koruyucu özelliğinden dolayı % 19 kullanım rahatlığı %17.2 si yeni bir yöntem olması nedeni ile implan0nu tercih
etmiştir. ve % 58.6 sı 3 yıllk kullanım süresini tamamlamıştır. İlk 12 ayda yöntemi terk eden olguların oranı ise % 12.1.
Bu dönemde yöntemi terk etme nedenleri % 43 uzamış kanama %43 amenoreydi. 58 vakanın %82.8 i ilk yılda yan
etkilerle karşılaşmış olmasına rağmen% 58.3 ü kullanım sürelerini doldurmuştur. Implanon kullanırken en çok
karşılaştıkları yan etki % 32.7 amenore idi.Amenore yan etkisi ile karşılaşan%32.7 lik dilimin % 73.6 sı nın şikayeti ilk
12 ayda başlamış ve 3 sene devam etmiş. Bunların % 64.2 si kendilerine tarafımızca verilen izlem danışmanlıkğı
eğitimi sonrası yöntemi terk etmemiştir.
Olguların % 43.1 i yöntemden memnun kaldıklarını
memnuniyetlerinin başta gelen nedeninin % 24.1 kullanım
rahatlığı
olduğunu ifade etmişlerdir.

Yine olguların % 39.7 si yöntemi bir başkasına tavsiye
edebileceklerini belirtmiştir.
Bu kadınların eş memnuniyetlerinin oranı ise % 75.9 olarak
değerlendirilmiştir.
İMPLANON KULLANAN OLGULARIN YÖNTEMİ SEÇME NEDENLERİ
İMPLANON KULLANAN OLGULARIN YÖNTEMLE İLGİLİ
YAKINMALARI
DEVAMSIZLIK NEDENİ
%42 KANAMA DÜZENSİZLİĞİ
%13 AMENORE

Subdermal uzun-etkili hormonal kontraseptif

Belirtilen etki süresi 3 yıl

Hızlı etki başlangıcı (8 saat)

Hızlı geri dönüşüm

Yerleştirilen 100 implant başına 0.05 gebelik oranı
Devam etmemeyle ilgili en sık yan etki düzensiz veya
öngörülemeyen kanama

DANIŞMANLIK ÖNEMLİ
Download
Related flashcards
Create Flashcards