Ulf Svahn - Network oil & gas

advertisement
Ulf Svahn
SPBI
ENERGIMARKNADER I
FÖRÄNDRING
WEC sju myter om energi
Simply put, the World Energy Council (WEC) is the largest global network of
energy leaders and practitioners dedicated to delivering a sustainable energy
system for the greatest benefit of all. Originally intended as an organisation to
manage a gathering of energy experts, the WEC has evolved into one of the
world’s most influential energy organisations.
WEC sju myter om energi
Securing tomorrows energy today
Simply put, the World Energy Council (WEC) is the largest global network of
energy leaders and practitioners dedicated to delivering a sustainable energy
system for the greatest benefit of all. Originally intended as an organisation to
manage a gathering of energy experts, the WEC has evolved into one of the
world’s most influential energy organisations.
Myt 1
Myth 1: Global energy demand will flatten out
Källa: WEC
Primärenergianvändning
Energiintensitet
Källa: IEA WEO 2013
Fordonsutveckling globalt
Personbilar
Lastbilar
2011
740 000 000
310 000 000
2035
2 100 000 000
850 000 000
2050 (linjär uppräkning)
2 800 000 000
1 200 000 000
Källa: Bil Sweden IEA WEO 2013
Myt 1
Myth 1: Global energy demand will flatten out
The Reality: Energy demand will continue to
increase and double by 2050, primarily driven by
economic growth in non-OECD countries.
Källa: WEC
Myt 2
Myth 2: Peak Oil – there is an imminent
shortage of fossil fuel resources
Källa: WEC
Vad är Peak oil
"The term Peak Oil refers to the maximum rate
of the production of oil in any area under
consideration, recognising that it is a finite
natural resource, subject to depletion."
--Colin Campbell
Källa: ASPO: s hemsida
Hubberts kurva
Hubberts kurva
Källa:
EIA
Hubberts kurva
Källa:
EIA
Globala fossila resurser
Fossila resurser är ändliga
Fossilt energifönster
Källa: IEA WEO 2013
Globala fossila resurser
2 670 miljarder fat konventionell olja inkl. NGL
345 miljarder fat LTO
1 880 miljarder fat extra tung bitumen olja
970 miljarder fat behöver utvinnas för att möta
efterfrågan till 2035
Fossila resurser är ändliga
Fossilt energifönster
Källa: IEA WEO 2013
Tillgångar proved reserves 1992 – 2012 olja
Konsumtion 1992 – 2002 ca 290 tusen miljoner fat
Konsumtion 2002 – 2012 ca 370 tusen miljoner fat
Konsumtion 1965 – 2012 ca 1 170 tusen miljoner fat
Källa: BP statistical review,
Earth Policy Institute
Tillgångar proved reserves 1992 – 2012 olja
IEA proven reserves ca 1 700
BP statistical review proven reserves ca 1 669
Miljarder fat
Konsumtion 1992 – 2002 ca 290 tusen miljoner fat
Konsumtion 2002 – 2012 ca 370 tusen miljoner fat
Konsumtion 1965 – 2012 ca 1 170 tusen miljoner fat
Källa: BP statistical review,
Earth Policy Institute
Totala tillgångar konventionella råoljor
“Resources on this scale are more than su􀄸cient to meet the projected demand for
conven􀄸onal crude oil to 2035, even given the uncertain􀄸es over the size of reserves
growth and undiscovered oil.”
Källa: IEA WEO 2013
Fältstorlek över tid
Källa: IEA WEO 2013
Okonventionella resurser
Andelen okonventionella resurser av totalt producerat var 10 % 1990
12 % 2000 och 20 % 2012 – prognos 1/3 del 2035
Källa: IEA WEO 2013
NGL: s 14,5 % och 5,5 % Bitumen, oljesand och skifferolja
Fördelning av utvinningen mellan
kategorierna
Källa: IEA WEO 2013
Fördelning av okonventionell utvinning
Källa: IEA WEO 2013
Myt 2
Myth 2: Peak Oil – there is an imminent
shortage of fossil fuel resources
The Reality: There is no shortage in sight. The
continued discovery of new resources and the
emergence of new technologies that both enable
the release of unconventional oil and gas and
improve the recovery rates from existing fields
have already multiplied the available fossil fuel
reserves by a factor of four, and this trend will
continue.
Källa: WEC
Myt 3
Myth 3: Demand growth will be fully met by the new
clean energy sources
Källa: WEC
Global energiutveckling – per energislag
Fossil dominans utan nya åtgärder
Oljan fortfarande störst men minskar sin relativa andel
Förnybart ökar mest – från låg nivå
Naturgas kraftig tillväxt – CO2-koppling
Källa: IEA WEO 2013
Global efterfråga olja till 2035
Asien dominerar
India växer snabbare än Kina från 2020
Källa: IEA WEO 2013
Produktionskostnad för olika kategorier Olja
Vid 100 $/fat är alla
kända tekniker
lönsamma
Konventionella resurser
har väldigt olika
kostnadsnivåer utanför
MENA
Källa: IEA Resources to
Reserves 2013 WEO 2013
Oljeanvändning globalt
New Policy Scenario
Current Policy Scenario
450 policy scenario
Transportsektorns andel
2035 60 % - 52 % 2011
60 mbd
Källa: IEA WEO 2012
Fracking teknologin
Bild: Lifetransplanet
Global produktion LTO
Källa: IEA WEO 2013
Biodrivmedel global utveckling
Brasilien nettoexportör över tid
Etanol dominerar
Andel okonventionella produkter 2035 - 20 %
Andelen el i transportsektorn 2 % 2035
Källa: IEA WEO 2013, 2011
Myt 3
Myth 3: Demand growth will be fully met by the new
clean energy sources
The Reality: WEC analysis in the World Energy Scenarios
shows that despite significant growth in the relative
contribution of renewables from 15% today to a figure
between 20% and 30% in 2050, in absolute terms the
volume of fossil fuels used to meet global energy demand
will be 16,000 MTOE in the Jazz (the more consumerdriven scenario) and 10,000 MTOE in Symphony (the more
voter-driven scenario), compared to 10,400 MTOE in 2010.
This represents a 5% decrease in the absolute amount of
fossil fuels in Symphony but a 55% increase in Jazz.
Källa: WEC
Myt 4
Myth 4: We can reduce global GHG
emissions by 50% by 2050
Källa: WEC
Drivmedelsutveckling - väg - globalt
IEA New Policy Scenario
Energibehovet ökar med
1,3 % per år
Andelen fossila drivmedel
ca 90 % 2035
Fortsatt dieseltrend 31
mbd 2035
Vätgas och fuel cell?
Naturgas framför allt inom
tung transport - Sjöfart
Biodrivmedel 8 % 2035
Evolution eller revolution
Källa: IEA WEO 2013
Myt 4
Myth 4: We can reduce global GHG
emissions by 50% by 2050
The Reality: According to the WEC’s World
Energy Scenarios, even in the best case we will
see a near doubling of global greenhouse gas
(GHG) emissions by 2050, compared to where
we should be in 2050 to meet the 450 parts per
million CO2 reference adopted by many. At
worst GHG emissions could increase by over
four-fold.
Källa: WEC
Myt 5
Myth 5: Current business models and markets
are delivering
Källa: WEC
Prisjämförelse diesel FAME i
dieselekvivalenter
Källa: Argus SPBI bearbetning
Prisjämförelse bensin etanol i
bensinekvivalenter
Kr/l
Källa: F. H. Licht SPBI bearbetning
Myt 5
Myth 5: Current business models and markets
are delivering
The Reality: WEC analysis shows that energy
markets are become increasingly complex, driven
by accelerated change in energy policy,
technological innovation, and consumer
expectations. Current market designs and
business models are unable to cope with the
increasing renewable shares, decentralised
systems, or growing information architecture. Källa: WEC
Myt 6
Myth 6: Current programs will deliver universal
access to energy within the next 10 to 15 years
The Reality: Universal access is far from becoming a
reality. While acknowledging recent progress and
current programs to reduce energy poverty, the WEC’s
analysis shows that on current paths, between 730
million and 880 million people for Jazz and Symphony
respectively will still be without access to electricity in
2030 and between 320 million and 530 million people
in 2050 globally.
Källa: WEC
Myt 7
Myth 7: On a global scale capital is cheap and
abundant
The Reality: Capital is extremely sensitive to
perceived political and regulatory risks. Moreover,
due to the growing pressures on public finances in
most countries, public funds will not be available to
substitute or augment the private financing of
energy initiatives.
Källa: WEC
Prisläget i närtid
• USA, Kanada och Brasilien ökar sin
utvinning
• Irak har ambitioner på ökad utvinning
• Iran kan öka sin utvinning
• Libyen och Nigeria har inrikesproblem
• Call on OPEC sjunker
• Slutsats
• Mer talar för stabila eller möjligen något
lägre priser än motsatsen i närtid –
Brasklapp: oväntade händelser
Tack för intresset
www.spbi.se
ulf.svahn@spbi.se
Sammanfattning
•
Globalt ökat energibehov
•
Globalt dominerar oljan transportsektorn i årtionden framöver
•
Effektivisering och elektrifiering viktig
•
Förnybara bränslen kommer att öka
•
Etanol dominerar – HVO – annan biokomponentproduktion
•
Konventionella förnybara drivmedel dominerar
okonventionella ökar
•
Nya bränslen med nya logistikkrav har en
introduktionsbarriär
•
Förnybara drivmedel dyrare än fossila – Behov av styrmedel
•
Europa i otakt med resten av världen
•
Europa i otakt internt
Produktionskostnad för olika kategorier Olja
Vid 100 $/fat är alla
kända tekniker
lönsamma
Konventionella resurser
har väldigt olika
kostnadsnivåer utanför
MENA
Källa: IEA Resources to
Reserves 2013
Tillgångar proved reserves 1992 – 2012 olja och gas
Olja r/p index 53 år
Gas r/p index 56 år
Källa: BP statistical review 2013
Definitioner IEA
Källa: IEA WEO 2013
Problem i dagens energimodeller
• Subventionssystem – fossilt
och förnybart
• Relativa marknadspriser
fossilt – förnybart
• Mottagaren
Uppskattade produktionskostnader
biodrivmedel uttryckt i bensinekvivalenter
Bensin världsmarknadspris
Källa: SOU FFF-utredningen
Download