56. Technologie professionele ontwikkeling (Brent Philipsen)

advertisement
Strategieën om opleiders voor te bereiden op online en blended leren:
een kwalitatieve review
1. Inleiding
2. Probleemstelling
Onderwijs- en opleidingsinstellingen
(h)erkennen steeds meer het
potentieel van online en blended
leren, wat zorgt voor een sterke
groei ervan. Dit vraagt om een
nieuwe en continue professionele
ontwikkeling van het personeel.
Als antwoord op deze nood aan
professionele ontwikkeling, worden er
veel professionaliseringsinitiatieven
opgezet. In de wetenschappelijke
literatuur blijft het vaak onduidelijk
waarom een bepaalde strategie
al dan niet succesvol is.
3. Methode
Meta-aggregatie van kwalitatieve wetenschappelijke ISI artikels
- Kernwoorden‘Teacher Professional Development’ ‘Teacher Training’ -- ‘Online Learning’ ‘Blended Learning’ ‘E-Learning’
Initiële zoekopdracht
o.b.v. kernwoorden
1e exclusie: methodologie
1377 hits
Selectie o.b.v. titel,
abstract en full-text
n = 80
n = 29
2e exclusie: ‘Fit for research’
n = 18
4. Eerste Resultaten – Identificatie van kernthema’s
Professionaliseringsprogramma
voor online en blended leren
Participanten
Persoonlijke mate van
innovativiteit
Invloed op de gewenste
professionaliseringsactiviteit
Innovatietheorie E.
Rogers: Early adopters
Face-to-face
Peer discussion
one-on-one mentoring
Organisatorisch
Percepties t.a.v. online
en blended leren
Focus op:
- Proces = Collaboratief
- Inhoud = Technologisch,
pedagogisch-didactisch
en vakinhoudelijk.
- Uitkomst = Relevantie
Succesvolle programma’s
integreren proces,
inhoud en uitkomsten!
Alammary, A., Sheard, J., & Carbone, A. (2014). Blended learning in higher education: Three different design approaches. Australasian Journal of Educational Technology, 30(4), 440-454.
Cowan, P. (2013). The 4I model for scaffolding the professional development of experienced teachers in the use of virtual learning environments for classroom teaching. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 13(1), 82-98.
Gregory, J., & Salmon, G. (2013). Professional development for online university teaching. Distance Education, 34(3), 256-270. doi: 10.1080/01587919.2013.835771
Hallas, J. (2006). Professional development for online teaching practices. Proceedings of the 23rd annual ascilite conference: Who's learning? Whose technology? (pp. 303-311). Sydney: The University of Sydney.
Ham, V., & Davey, R. (2005). Our first time: two higher education tutors reflect on becoming a 'virtual teacher'. Innovations in Education and Teaching International, 42(3), 257-264. doi: 10.1080/01587910500168017
Means, B., Toyama, Y., Murphy, R., Bakia, M., & Jones, K. (2009). Evaluation of evidence-based practices in online learning: A meta-analysis and review of online learning studies. Washington, DC: U.S. Department of Education.
Mironov, C., Borzea, A., & Ciolan, L. (2011). Blended-learning - An effective tool for the professional development of higher education teachers. The 8th International Scientific Conference eLearning and software for Education, (pp. 226-231.) doi:10.5682/2066-026X-12-036. Bucharest.
Stein, S. J., Shephard, K., & Harris, I. (2011). Conceptions of e-learning and professional development for e-learning held by tertiary educators in New-Zealand. British Journal of Educational Technology, 42(1), 145-165. doi: 10.1111/j.1467-8535.2009.00997.x
Kernprincipes voor effectiviteit en efficiëntie
•
•
•
•
•
Aanpassen van een bestaand programma
Contextualiseer het programma
Verspreid de kennis en moedig participatie aan
Onderzoek redenen van uitval
Technologische, pedagogische-didactische en
persoonlijke ondersteuning (top down & bottom up)
• Training op zich is niet dé oplossing: duurzame
veranderingen vragen om een aangepaste
schoolcultuur
Brent Philipsen – Vrije Universiteit Brussel – [email protected]
Prof. dr. Chang Zhu – Vrije Universiteit Brussel – [email protected]
dr. Jo Tondeur – Universiteit Gent – [email protected]
Download
Random flashcards

Arab people

– Cards

Radiobiology

– Cards

Nomads

– Cards

Marketing

– Cards

Create flashcards