Vad vill ett företag som Elekta få ut av svensk

advertisement
Elekta
Research and global business
development
Sören Johansson,
Vice President, Business development
Ett historiskt perspektiv
- från Innovation till Industri
AGA
Hjärt-lungmaskiner
Elekta
Strålkniven
Radioterapi
Dialysutrustningen
Titanimplantat
Hörselimplantat
Mikromekanisk trycksensor
Ett resultat av ett nära
samarbete mellan industri,
akademi och sjukvården
Gambro
Nobel Biocare
Entific / Cochlear
Radi Medical / St Jude
Ett historiskt perspektiv
- från Innovation till Industri
Siemens Elema / St Jude
Pacemakern
Operation och sårbehandling
Mölnlycke Health Care
Infektionskontroll, kirurgi
och intensivvård
Implantat, urologi, kirurgi och
andningshjälpmedel
Digital röntgen
IT lösningar i sjukvården
Getinge
Astra Tech
Sectra
Cambio
Elekta – one of the fastest growing companies
in radiation therapy
• Every year over 1,000,000 patients
benefit from treatment with radiation
therapy equipment from Elekta
• One of the fastest growing
companies in the radiation therapy
field
• Close to 3,400 employees
worldwide*
• Net sales SEK 9.0 bn,
operating result SEK 1.8 bn, margin
20%
• Headquarters in Stockholm, Sweden
offices in about 40 countries
* Incl. acquisition of Nucletron
Strong growth with increased profitability
SEK M
Net Sales
SEK M
EBIT
Cancer incidence is growing
Cancer incidence
Age group +60 years will
grow at the highest pace
Most frequent cancers
Million
25
Lung
1,6
Breast
21,4
20
19,1
16,9
15
15,0
12,7
13,3
10
Colorectum
1,2
Stomach
2030E
World population:
1,0
Prostate
7.0 bn
0,9
Liver
+20%
8.3 bn
0,7
Cervix uteri
Population +60 years, world:
0,5
Oesophagus
5
2010A
1,4
0,5
Bladder
760 M
0,4
+82%
1.4 bn
Non-Hodgkin… 0,4
0
Leukaemia
2008
0,4
2010 2015E 2020E 2025E 2030E
0,0
0,5
1,0
1,5
Approx. 60 percent* of all new cancer
cases occur in age group +60 years
Number of new cancer cases per year (millions, 2008)
Source: Globocan 2008
Från innovation till generisk utveckling
Gamma Knife®
surgery
Medicinteknik är “applied science”; nya upptäckter inte
nödvädigt för att utveckla nya och viktiga lösningar –
“Generisk FoU”
Stereotactic
Radiation Therapy
Volumetric Modulated
Arc therapy
Image Guided
Radiation Therapy
Precision Radiation
Therapy
”From treatment and system to
disease management”
Measurements
Analysis
Information
”The old days”
• ”Simple” solutions
• Direct to end-user
• Not so expensive to
commercialise
”Today & tomorrow”
• Complex solutions
• Clinical solutions
• Organisational impact
• Internationalization
• High commercialisation costs
Knowledge
Wisdom
Technology as a facilitator for a changing
practice….
1950-2000
Todays objectives
2000-2011
„
„
Maximize dose
to tumor
Avoid adjacent
critical structures
„
High quality,
efficient delivery
1. Solutions for effective radiotherapy
2. Workflow
3. Efficiency
4. Simplicity
Evolution of Elekta’s role in cancer care
Comprehensive
solutions
• Disease
management
Disease pathways
• Full offering
• Elekta Lung
• Data management
Research Group
Solutions
Technology
• IMRT
• IGRT
•
•
•
•
AgilityTM
VMAT
MOSAIQ® RTP
Flexitron solution
• Elekta Clarity®
consortium
• Elekta Spine
consortium
• Leksell Gamma
Knife® Society
- informatics
• More service and
upgrades
Emerging markets
Leadership and strong growth
2014/15E
2011/12
2004/05
40%
30%
20%
60%
70%
80%
Emerging markets
• Invest ahead of the curve
• Focus on training and education
• Product development specialized
for emerging markets
*Net sales, rounded figures
Mature markets
Elekta has strong performance
in emerging markets
Elekta emerging markets
Net sales, SEK bn
No. 1
No. 1
CAGR
2,6
26%*
2,2
1,9
1,3
No. 1
No.1
08/09
09/10
10/11
*Excl. Nucletron CAGR is 22%
11/12
(shared)
Innovation through collaboration
Collaboration with leading clinical centers
Centers of Excellence
Key
R&D and Clinical Training
Clinical Residency Training (Eur)
Princess Margaret Hospital, Toronto
IGRT Clinical Program
KS, Stockholm
SRS
NKI-AVL, Amsterdam
IGRT/4D Clinical Program
Wurzburg University Clinic
SRT Clinical Program
UMC, Utrecht
IGRT Clinical Program
BNI – Beijing
Western China Univ – Huaxi
Mannheim University Clinic
SPI/Swedish Hospital, Seattle
IMRT / VMAT Clinical Program
EMR / MOP Clinical Program
IGRT/VMAT Clinical Program
UPMC, Pittsburgh
SRS
William Beumont Hospital, Detroit
Tokyo University Hospital
• Partners in R&D
• Workflow
• Clinical publications
• Financial feasibility
• Risk assessment
• Regulatory demand
Sverige som bas för en medicinteknisk
företagsutveckling
1. Det svenska sjukvårdssystemet har en bra vision, det krävs dock en
kontinuerlig klinisk utveckling inom sjukvården för att bibehålla ledarskap
2. Det finns ett behov att balansera pragmatisk leverans av vård med
forskning och klinisk utveckling för att utveckla patientvården
3. Vår sjukvårdsfinansiering har skapat felaktiga drivkrafter på avdelningsnivå
- budgetsystem kontrollerar kostnader utan att belöna förbättrad ”outcome”
4. Svaghet i beslutsfattande och auktoritet vid implementering av förändringar
inom sjukvårdsorganisationen
5. Sjukvården i Sverige saknar insikten att industrin är en viktig partner till
dem i arbetet att utveckla densamma
6. Industrin är ej en passiv intressent.
Förutsättningar för samverkan industrisjukvård
• Attityd
– Transparens samt öppenhet att
se industrin som en partner i
arbetet att utveckla sjukvården
– Skapa en gemensam vision av
ett partnerskap där industrin
samt sjukvården samarbetar för
att utveckla en kostnadseffektiv
sjukvård
Förutsättningar för samverkan industrisjukvård
• Budget och organisation
– Sjukvården bör skapa ekonomiskt
samt organisatoriskt utrymme som
möjliggör samverkan med industrin
samt tydliga ledningsformer och
spelregler
– Förändrad syn på hur
upphandlingsregler tillämpas i
samverkansprojekt och
innovationsupphandling
Elekta R&D in Sweden
- conditions for collaboration with academia in Sweden
• Strong internal R&D in Sweden
– 150% organic growth since the year 2000
– Now around 80 engineers in Stockholm, working in
close collaboration with other Elekta R&D centers
globally
– Recent addition of 35 engineers in Uppsala (Nucletron
acquisition)
• Swedish R&D is internationally competitive
– Excellent supply of competence
– Example: Recent recruitment of one Research Engineer to Elekta
Stockholm resulted in 100+ qualified applicants, out of which more
than 40 had Ph.D. degrees
– Several Swedish universities have started Master programs in
Medical Engineering
– Creativity and problem-solving mindset
– Straight communication and transparency
– Reasonable cost structure
Elekta Research & Development Sites
Uppsala
(Brachy, RTP)
St Louis
Montreal
(US imaging)
(Treatment planning)
Stockholm
(Neuro)
Sunnyvale
(Information systems)
Atlanta
(Neuro)
Veenendaal
Crawley
(Oncology)
Helsinki
(Brachy)
Schwabmünchen
Beijing
(Oncology)
Milano (Oncology)
(Treatment planning) (Oncology)
Shanghai
(RTP/Neuro)
Product development
driven by customer needs,
in close collaboration with
leading centers worldwide
June 2012
Research collaboration with hospitals
Industry perspective
Elekta has many active clinical and technical collaborations with
hospitals and universities around the world, but most large projects
are outside Sweden
• Access to clinical expertise is a key success
factor for developing innovative products
• From the industry perspective, an ideal partner
has:
– Established scientific leadership in the relevant
area
– Access to additional funding (hospital, regional,
national, international)
– A shared vision and passion to create innovative
and cost efficient healthcare solutions
• Geographical proximity helps but is not a
requirement
Ongoing research collaborations in Sweden
Swedish partners
Project
Linköping University, Lund University,
Linköping University Hospital
• Fluorescence spectroscopy for neurosurgery
Karolinska Hospital
• Narrow beam dosimetry and Monte Carlo simulations
• Leksell Gamma Knife treatment planning (M.Sc. project)
• Stereotactic radiotherapy
Chalmers University of Technology
(VINN Excellence Centre Chase)
• Hyperthermia for head and neck cancer
Chalmers University of Technology
(EU project with 13 partners)
• Hybrid MEG-MRI Imaging System
Uppsala University Hospital
• Radiotherapy planning
CTMH, Stockholm
• ”Clinical Innovation Fellowship”, Team Onkologi
CMIV, Linköping
• industridoktorandbidrag ?? VR, ”Avancerade MR-metoder för
funktionell och stereotaktisk neurokirurgi”
1. Nyföretagande vs utveckling av etablerat företag
2. Nya innovationer vs Vidareutveckling av befintliga produkter
3. Akademisamarbeten vs Kliniksamarbeten
4. Akademi och Industri har samma behov och mål
–
–
–
–
–
Ledarskap
Excellence
Competence
Behov av samverkan (Industri – akademi)
Tillgång till sjukvård och klinik
Download