STJÄRNA FYRKANT AB STJÄRNA FYRKANT SVENSKA AB

advertisement
ISO 14001
CERTIFIKAT
SP är ett av SWEDAC ackrediterat organ för certifiering av miljöledningssystem
SP is a Certification Body, accredited by SWEDAC, for certification of environmental management systems
1002
ISO/IEC 17 021
CERTIFICATE
nr/no. 5610 M
Härmed intygas att:/This is to certify that:
STJÄRNA FYRKANT AB
STJÄRNA FYRKANT SVENSKA AB
STJÄRNA FYRKANT COM SYSTEM AB
har ett miljöledningssystem som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 14001:2004 vad gäller:
has an environmental management system that fulfils the requirements of SS-EN ISO 14001:2004 with respect to:
Management, IT och ekonomi i Stjärna Fyrkant AB samt callcenter i Stjärna Fyrkant Svenska AB respektive försäljning
av mobiltelefoni och tillbehör inklusive mobilabonnemang, logistik- och managementlösningar, fordonsinstallationer,
service, helpdesk och webblösning för inköp samt administration av telefoni i Stjärna Fyrkant Com System AB
Management, IT and finance in the Stjärna Fyrkant AB and call center in Stjärna Fyrkant Svenska AB and sale of
mobile phones and accessories including mobile, logistics and management solutions, vehicle installation,
service, help desk and web solution for purchasing and management of telephony in the Stjärna Fyrkant Com System AB
Certifikatet är giltigt till och med 10 juni 2016 och utfärdades ursprungligen 11 juni 2013.
Kompletterande uppgifter finns på www.sp.se/certifiering.
This certificate is valid until and including 10 June, 2016 and was originally issued 11 June, 2013.
Additional details are provided at www.sp.se/certification.
Borås den 11 juni 2013/11 June, 2013
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
SP Technical Research Institute of Sweden
Certifiering - Certification
Lennart Månsson
Detta är en avskrift av
originalcertifikatet
utförd av SP./ This is
a duplicate of the
original certificate
issued by SP.
Download