Svensk Certifiering Norden Management System

advertisement

Svensk Certifiering Norden

Management System Certificate

Certifikat Nr/ Certificate Nr: 9001-119

Utfärdat till

Issued to

Safe TransArt AB

Varberg, Malmö, Göteborg och Stockholm, Sweden

Svensk Certifiering Norden AB intygar härmed att ledningssystemet har granskats och uppfyller kraven i:

Svensk Certifiering Norden AB certifies that the management system has been reviewed and complies with:

ISO 9001:2008

Certifieringens omfattning och villkor framgår av certifieringsbeslutet.

Details of the scope and the range of the certificate are defined in the certification decision.

Ledningssystemet omfattar :

The management system covers:

Transport, lagring och tjänster kring värdefullt gods som högteknologisk utrustning och konst

Transportation, storage and services around valuable gods such as high-tech equipment and artworks

CEO Michael Persaud

Svensk Certifiering Norden AB

Certificate date of expiry contact / Certifikatets giltighet kontakta : www.svenskcertifiering.se

Certifikatets ursprungsdatum:

Certificate of origin:

26 June 2012

Certifikatet utfärdades senast:

Certificate issue date:

15 September 2014

Certifikatet är giltigt till:

Certificate date of expiry:

21 June 2015

Download