Norway

advertisement
Norway
Nature, history, culture
Trade and Industry
Education
Norwegian research
Examples
Status and challenges
The Research
Council of Norway
Mål og visjon
Facts and figures
Organisation
Norway
Nature, history, culture
Trade and Industry
Norwegian research
Examples
Status and challenges
The Research
Council of Norway
Mål og visjon
Facts and figures
Organisation
Et lite land
Antall innbyggere: 4,5 millioner
Areal:
307.860 km2
A cold country…
A cold country…
men mye varmere
enn andre områder
så langt mot nord,
på grunn av
Golfstrømmen
Only 3 %
arable land
70 % is high
plateaus and
rugged mountains
A long coastline and 50.000 islands
Norway: The
traditional view
Norge er også et moderne samfunn
med høyt utdannet befolkning og et
dynamisk næringsliv
Historie
Bebodd siden slutten
av istiden (10 000 år siden)
Vikingtid 800-1200
Union med Danmark
i perioden 1200-1814
Egen grunnlov i 1814
Union med Sverige
1814-1905
Selvstendig i 1905
Historie
Nøytral, men okkupert av NaziTyskland i 1940
NATO-medlem 1949
Nei til EU i 1972 og 1994
In the course of a century, Norway
has evolved from a quiet agrarian
society to a dynamic, high-tech
country
Kultur
Henrik Ibsen
Knut Hamsun
Sigrid Undset
X
X
Dagens: Jan Kjærstad, Jostein
Gaarder
Kultur
Edvard Munch
Gustav Vigeland
X
X
Dagens:
Olav Christoffer Jensen, Odd
Nerdrum, Per Maning, Marianne
Heske…
Kultur
Edvard Grieg
Kirsten Flagstad
X
X
Dagens:
Jan Garbarek, Leiv Ove Ansnes,
A-ha, Røyksopp
Norway
Nature, history, culture
Trade and Industry
Norwegian research
Examples
Status and challenges
The Research
Council of Norway
Mål og visjon
Facts and figures
Organisation
Industry
Norway’s core markets: the
Nordic region and Europe
Membership in the European
Economic Area (EEA) provides
full access to the EU Single
Market
Oil & gas, fisheries, aquaculture,
light metals
Norway is the world’s second
largest oil exporter after
Saudi Arabia
4 % of the world´s
production of aluminium
14 % of the world´s
production of magnesium
Verdens nest største
fiskeeksportør
Leading maritime nation
Norway has the world’s fourth largest
merchant fleet, with 4,5 % of the world’s total
tonnage
Norway – a specialized shipbuilder
Norway
Nature, history, culture
Trade and Industry
Education
Norwegian research
Examples
Status and challenges
The Research
Council of Norway
Mål og visjon
Facts and figures
Organisation
Education
Andel med høy utdannelse: Blant de med
høyest andel i Europa
X
X
X
X
Norway
Nature, history, culture
Trade and Industry
Norwegian research
Examples
Status and challenges
The Research
Council of Norway
Mål og visjon
Facts and figures
Organisation
13 Norwegian centres
of Excellence
Theoretica
l
Linguistics
Quality of Service in
Communication Systems
Ships and ocean
structures
Biology of
memory
Climate Research
Centre and perifery in
medieval Europe
Integrated
petroleum research
Molecular biology
and neuroscience
Mathematics
for applications
Study of Civil wars
Physics of
geological processe
Geohazards
Aquaculture protein
Center for the Study of Civil War
Hvorfor bryter det ut borgerkrig?
Borgerkrig er dagens mest
dominerende form for krig
Ships and
Ocean Structures
Innovativ drift og
konstruksjon av fremtidens skip og marine
konstruksjoner
Centre for
Molecular Biology
and Neuroscience
DNA-reparasjoner ved
nevrologiske sykdommer
og aldring av hjernen
Bjerknes Centre
for Climate
Research
Kunnskap om fortidens klima, havets rolle i
hurtige klimaendringer og betydningen av
forandringer i polarstrøkene
Forskning som drivkraft i havbruk
Produksjonskostnad per kilo laks
100 kroner
80 kroner
Hitravaksin
e
Stormerder
Furunkolos
e-vaksine
ILAvaksine?
60 kroner
40 kroner
20 kroner
?
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
Forskning som drivkraft i norsk oljeog gassindustri
40 1.000
0 STBODP EKOFISK-feltet: Produksjon
30
0
Forskning
har gitt
økt produksjon
og større
reserver!
20
0
101971
0
1976
1981
1986
1991
1996
Mison, et teknologieksempel
Samarbeid mellom kreative
sivilingeniører, medisinske
grunnforskere og kirurger
Mison, et teknologieksempel
Utstyr for å utføre
hjernekirurgi ved hjelp av
ultralydveiledet
kikkhullsteknikk
DNA-merking av olje
Opplysninger om
oljens opphav blir kodet
ved hjelp av syntetiske
DNA-molekyler
Kaupang – Norges første by
Utgravingene viser spor etter en liten by
etablert på 700-tallet. 200 år før historikerne
trodde Norges byer ble etablert
Gullmynter fra Nederland
Glassperler fra
Midt-Østen og Asia
Bronsehest
Funnene viser rik
kontakt med omverden
Norway
Nature, history, culture
Trade and Industry
Norwegian research
Examples
Status and challenges
The Research
Council of Norway
Mål og visjon
Facts and figures
Organisation
Norwegian R&D efforts 1999:
25 500 R&D man-years
7.300
man-years
– higher
education
sector
7.100
man-years
– institute
sector
11.000
man-years
– industry
sector
Norway spent NOK 20,5 billion/year
on research in 1999
Sources of funding
Private sector
10 billion
Industry
sector
9,5 billion
R&D performers
Foreign
Public sector
sources
+ others
8,5 billion
NOK 2 billion
Institute
sector
5 billion
Higher
education
sector
6 billion
Total R&D expenditures in
some OECD countries (1981-1999)
4,0
Sweden
% of GDP
Japan
Finland
3,0
USA
OECD average
2,0
Denmark
Norway
1,0
1981
1991
1999
R&D expenditures financed by
industry (1995-1999)
5
% of industry’s
gross product
Sweden
4
Finland
3
Denmark
2
OECD-average
Norway
1
1995
1997
1999
New or improved products
as a share of total turnover
(1996 (97))
Improved
Norway
New
products
Denmark
Finland
Sweden
Ireland
%
0
10
20
30
40
Relative citation index
1,3
1,2
Index in
overlapping five
years periods
(1980-2000)
Denmark
Sweden
Finland
1,1
World
average
1
Norway
0,9
0,8
1980
1990
2000
R&D expenditures in industry
by R&D fields (1999)
Other
Pharmaceuticals
Environmental
technology
Offshore technology
Energy supply/usage
Biotechnology
Aqua culture
Material
technology
Information and
communication
technology
Main challenges for Norwegian
research and innovation
Strengthen financing, organisation and
quality of research
Secure future creation of wealth through a
more knowledge intensive industry
Strengthen productivity and quality of
services in the public sector
Strengthen the universities
Strengthen the coordination
of science policy in and between
the ministries
Norway
Nature, history, culture
Trade and Industry
Norwegian research
Examples
Status and challenges
The Research
Council of Norway
Mål og visjon
Facts and figures
Organisation
The Research Council allocates
~30 % of all public sector R&D
funding
The
Private sector
10 billion
Foreign
sources
+ others
NOK 2 billionNOK
Research
Council
3.3 billion
57 % 36 %
7%
Industry
sector
R&D performers
Institute
sector
Higher
education
sector
2001
The Research Council of Norway (1)
Semi-autonomous government agency
funded by 15 ministries
Activities in both basic and applied research
in all scientific fields
The Research Council of Norway (1)
Semi-autonomous government agency
funded by 15 ministries
Activities in both basic and applied research
in all scientific fields
Vision:
A society that values research-based
knowledge as a source of enrichment,
learning and innovation
A strategic body designed to be
An important research adviser to the
Norwegian government
 Identifying research needs
 Proposing research priorities
Norway’s main research funding body
 Implementing national research policy measures
by allocating funds to research programmes and
projects
A network builder between researchers,
funding sources and research users
Priorities 2001-2006
Basic science
Marine science and technology
Information and communication technology
Energy and environment
Medicine and health
Main objectives and strategies
2002–2006
Research of high quality
A well-functioning research system
Increased research-based value creation and
renewal
A future-oriented research policy
Main objectives and strategies
Research of high quality
Improved framework conditions
More competition and openness
Increased interaction
Increased concentration
Increased internationalisation
2002–2006
Main objectives and strategies
2002–2006
A well-functioning research system
More co-operation and mobility
Continuous assessment of structure of and
co-operation in the research system
Make the research profession attractive
Main objectives and strategies
2002–2006
Increased research-based
value creation and renewal
A good balance between developing
scientific disciplines and use of competence
Further development of the tax incentives
and increased funding of industrial R&D
More research improving production of
services in the public sector
Dissemination of research results into
society
Main objectives and strategies
2002–2006
A future-oriented research policy
Greater focus on innovation policy
An extended mandate for the Ministry of
Education and Research (UFD)
Increased internationalisation
Norway
Nature, history, culture
Trade and Industry
Norwegian research
Examples
Status and challenges
The Research
Council of Norway
Mål og visjon
Facts and figures
Organisation
Budget development (1993-2003)
4000
Mill. NOK
3500
3000
2500
2000
1993-NOK
1500
1000
500
0
1993
1995
1997
1999
2001
2003
Funding received from the
ministries Total NOK 4.245 million
(2003)
Administration
The Research Fund
Miscellaneous
ministries
529
Ministry of Education
and Research
197
Ministry of
118
Environment
Ministry of
221
Agriculture
313
Ministry of
Fisheries
235
235
Ministry of Petroleum
and energy
1 075
845
Ministry of Trade
and Industry
Total budget by activities
Total NOK 4.245 million (2003)
Misc.
FuGe
Infrastructure
Independent projects
Programmes
Budget by activities
(1994 -2003)
Mill. NOK
1500
Programmes
1000
Infrastructure
500
Independent projects
Misc.
0
1994
FuGe
1996
1998
2000
2002
Norway
Nature, history, culture
Trade and Industry
Norwegian research
Examples
Status and challenges
The Research
Council of Norway
Mål og visjon
Facts and figures
Organisation
The Research Council of Norway
Director General
Staff
Administration
Division of
Science
International staff
Communication
Division for
Strategic
Priorities
Division for
Innovation
Norway
Nature, history, culture
Trade and Industry
Norwegian research
Examples
Status and challenges
The Research
Council of Norway
Mål og visjon
Facts and figures
Organisation
Download