KARL ANDERSSON & SÖNER

advertisement
k arl andersson & söner
k arl andersson & söner
front
Design sk ala design / Lasse Pet tersson & Lennart Notman 2012
Front hylla ingår i vårt stora exponeringssystem med samma namn. Hyllan finns
i längderna 250, 500, 1000, 1500 och 2000 mm och i djup 98, 160 och 250 mm.
Samtliga hyllor skruvas rakt in i vägg, djup 160 och 250 mm förstärks även med
dold konsol. Gemensamt är att de tillverkas i massiv ek, björk, åtta färger och fyra
betser på ek.
Front shelf is a part in our wide display system Front. The Front shelf is available
in lengths of 250, 500, 1000, 1500 and 2000 mm and in depths of 98, 160 and 250
mm. All sizes are secured directly to the wall. The 160 and 250 mm deep shelf is
reinforced with a hidden bracket. All shelves come in a choice of solid oak, birch,
eight colors and four stains on oak.
k arl andersson & söner
front hylla
Utförande: Massiv ek, björk, åtta färger och fyra betser på ek. Samtliga hyllor skruvas rakt in i vägg, djup 160 och 250 mm förstärks även med dold konsol.
Specialmått och andra utförande efter förfrågan.
Ange vid beställning: Artikelnummer, längd och utförande.
Execution: Solid oak, birch, eight colors and four stains on oak. All sizes are secured directly to the wall. The 160 and 250 mm deep shelf is reinforced with a
hidden bracket. Special sizes and other finishes upon request.
When ordering, please enter: Item number, length and execution.
artiklar items
*Längd/Maxbelastning Length/Max load L 250/8 kg, L 500/10 kg, L 1000/15 kg, L 1500/20 kg, L 2000/25 kg
**Längd/Maxbelastning Length/Max load L 250/10 kg, L 500/20 kg, L 1000/30 kg, L 1500/40 kg, L 2000/50 kg
88
150
38
FRH5 50 L 500
frh2
H70
L*
D98
240
38
frh3
H70
L*
D160
38
frh5
H70
L**
D250
Hylla Shelf FRH2 100 L 1000 | FRONT PLANT | List Ledge FRONT | Hylla Shelf FRH3 150 L 1500, FRH5 50 L 500 | Bord Table MILL | Stol Chair ØRESUND
front
Hylla Shelf FRH3 L 1000, L 500 | List Ledge FRONT | Sitt-ö Stool Steelo
k arl andersson & söner
Hylla Shelf FRH5 150 L 1500 | Skåp Cabinet STOW
front
Hylla Shelf FRH5 25 L 250 | Bord Table ponoq | Klädhängare Clothes hanger STRIP
k arl andersson & söner
prover samples
Träslag: Ytbehandling är klarlack i glansvärde 18, halvmatt. Alternativa ytbehandlingar olja, olja + lack kan erbjudas. Observera att trä är ett naturmaterial som alltid varierar i
struktur, färg och nyans.
Wood: Treated with clear lacquer in a no. 18 semi-matt finish. Other available finishes are oil or oil + lacquer. Please note that wood is a natural material with variations in texture,
color and shades.
.10 Ek Oak
.15 Bok Beech
.20 Björk Birch
.30 Ask Ash
.43 Körsbär Cherry
.47 Valnöt Walnut
.25 Masurbjörk Curly birch
Standardfärger: Glansvärde 35, halvblank. Alternativa färger kan erbjudas enligt NCS-skalan.
Standard colors: Semi-gloss no. 35. Other colors are available in accordance with the NCS color system.
.62 Gul Yellow
.82 Vit White
NCS S0580-Y
.67 Röd Red
NCS 2070-Y80R
NCS 0702-Y04R
.84 Grå Grey
NCS S2500-N
.74 Grön Green
NCS S2010-G40Y
.86 Antracit Anthracite
NCS S7502-B
.81 Snövit Snow white
.58 Svart Black
NCS S0500-N
NCS S9500
Standardbets: Bets på ek om inget annat anges. Topplack är klarlack i glansvärde 18, halvmatt. Specialbetser enligt insänt prov kan erbjudas.
Standard stain: Stain on oak if not otherwise specified. Top coat of clear lacquer in a no. 18 semi-matt finish. Specialist stains in accordance with samples sent to us are also available.
.11 Svartbets Black stain
.12 Brunbets Brown stain
.13 Vitbets White stain
.61 Svart Black
.63 Röd Red
Kompaktlaminat Compact laminate
.60 Vit White
Observera: De tryckta proverna kan skilja sig i färg och struktur jämfört med levererad produkt.
Please note: The printed samples can differ in color and structure compared with delivered product.
.14 Rödbrun bets Red-brown stain
Handmade in Huskvarna. Since 1898.
Karl Andersson & Söner Box 173. SE-561 22 Huskvarna. Sweden.
Tel: +46 (0)36 13 25 30. Fax: +46 (0)36 14 30 01. info@karl-andersson.se
Showrooms
Studio B3. Barnhusgatan 3. Stockholm. Tel: +46 (0)8 21 42 31.
Studion L6. Lasarettsgatan 6. Göteborg. Tel: +46 (0)31 13 83 90.
Sankt Jørgens Allé 5C. Köpenhamn K. Tel: +45 2423 2472 (by appointment).
karl-andersson.se
Download