M
åste kontorsmöbler se ut som kontorsmöbler?
Den personliga touchen – som ju alltid märks i
våra hem – är numera lika självklar på arbetsplatsen.
Då blir kontoret en spegel av verksamheten.
En sammanhållen känsla uppstår. Förutsättningen
är dock att du kan anpassa dina kontorsmöbler.
Vi på Edsbyverken låter dig komma till tals. Oavsett om du vill
ha ett enda skrivbord eller en komplett kontorsinredning till hela
verksamheten.
Med vårt stora standardsortiment som grund kan vi modifiera
möblerna utifrån dina önskemål. Form, färg, mått och material.
Du kan till och med få helt specialtillverkade möbler.
Arkitektens idéer, våra återförsäljares kunskap och vårt eget
produktionsupplägg. Det är de tre komponenterna som gör att
visioner blir till färdiga kontorsmöbler. Ett genomtänkt samspel
som ingen annan i branschen erbjuder.
Ambitionen är att ligga steget före dig. Inspirera. Komma med
förslag och tips. Med blicken mot morgondagens kontor tar vi
hänsyn till hur teknik, arbetsuppgifter och individuella krav
påverkar möblerna.
Och på tal om framsynthet: vi fick våra fyra största möbelserier
Svanenmärkta redan för sex år sedan. Resultatet av ett enträget
miljöarbete – som fortsätter att ha hög prioritet. Genom att välja
oss gör du själv en insats för en hållbar framtid.
I den här katalogen är det främst våra bord som står i centrum.
Arbets- och mötesbord, men också förvaring och stolar. Du får dess-
utom bekanta dig med några företag som valt Edsbyverken som partner.
Välkommen till Edsbyn.
Josef Höbenreich
An extensive standard range means we can tailor your office furniture to your precise
requirements. We can also supply specially made furniture that becomes part of your
company image, of the values for which it stands. The architect’s ideas, our retailers’ expertise, and our own production set-up – these are the three components that
enable us to realise your dreams. This catalogue focuses on our desks and tables, but
you’ll also find a range of storage and seating furniture.
CONTENTS
5
15
33
45
57
67
77
83
95
103
College
T T
oak come as standard, but the tops
The desk- and table-tops are made
Details
sure laminate. There are a range
MDF. Or alternatively, you can
Special
Connect
Centro
Duf
Contur
Combine
Portfolio
Edsbyverken
he Connect series
he Centro series
has over 50 dif-
bles and desks that
of desks and tables
is a range of ta-
ferent desk- and
can be combined
table-top layouts.
Beech, birch and
are also available in a high-presof different base designs from
which to choose and in addition to
manually adjustable heights, we
also offer tables and desks with
electric bases. Connect bears the
Nordic Swan ecolabel.
in innumerable
different ways.
from beech, birch or oak veneered
choose from seven different colours of high-pressure laminate.
The frame’s legs are adjustable.
Centro bears the Nordic Swan ecolabel.
T T T
he Duf series takes
he Contur series
he College series
desk- and table-
Connect series.
designed for a
its name from the
is close kin to the
tops’ filler mate-
The main differ-
rial: Dufaylite.
A material that
ence lies in the
fact that the edge
has been specially
range of educa-
tional settings.
Functionality was
means the tables and desks are
strip is straight and the frame
the key word. The desk- and table-
being a massive 38 mm thick. The
beech, birch or oak for the tops.
veneer or high-pressure laminate.
extremely lightweight, despite
tops are veneered in beech, birch
or oak as standard but you can also
choose high-pressure laminate tops
instead. The Duf series has two
different types of frame.
has a straight profile. Choose from
Or high-pressure laminate (seven
colours as standard). All of the
desks and tables come with electric bases that bear the Nordic
Swan ecolabel.
tops have edgings. Available in
The Sensa chairs have rubber feet
that eliminate unnecessary noise
and can easily be hung on the ta-
ble. The College series bears the
Nordic Swan ecolabel.
C C
onnectserien
entroserien är ett
och mötesbord med
du kan kombinera
består av arbetsfler än 50 olika
skivlayouter. Bok,
björk och ek är
bordsprogram som
på otaliga sätt.
Borden har skivor
i bok, björk eller
standard. Skivorna finns också i
ek i fanerad MDF. Som tillval finns
standard). Andra laminat och faner
Stativens ben är justerbara. Cen-
högtryckslaminat (sju färger som
kan väljas till. Det finns olika
design på stativ att välja bland
högtryckslaminat i sju färger.
tro är Svanenmärkt.
och förutom manuellt ställbar höjd
finns borden även med elstativ för
sitt- och ståarbete. Connect är
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
5
15
33
45
57
67
77
83
95
103
Speciellt
Connect
Centro
Duf
Contur
College
Detaljer
Kombinera
Portfolio
Edsbyverken
Svanenmärkt.
D C C
ufserien har fått
onturserien är
ollegeserien är
fyllnadsmaterialet
Connect. Utseendet
tagen för olika
sitt namn från
i skivorna: Dufaylite. Ett material
som gör borden
nära släkting till
skiljer sig framför allt genom
att kantlisten är
speciellt framutbildningssammanhang. Funk-
tionaliteten var
extremt lätta trots att skivan är
rak och stativen har rak profil.
ledstjärnan redan på ritbordet.
kommer fanerade i bok, björk eller
skivorna. Eller högtryckslaminat
eller högtryckslaminat (det senare
hela 38 millimeter tjock. Skivorna
ek. Skivor i högtryckslaminat finns
som tillval. Två sorters stativ
finns.
Välj mellan bok, björk och ek till
(sju färger som standard). Andra
laminat och faner kan väljas till.
Alla bord finns också med elstativ
som är Svanenmärkta.
Bordsskivorna har sarg. Faner
ger bättre slitstyrka). Stolarna
Sensa har gummifötter som dämpar
onödigt buller och de kan enkelt
hängas upp på borden vid städning.
College är Svanenmärkt.
SPECIELLT.
Special.
V
årt
med redan på idéstadiet
fasta arbetsplatsen: ge
sortiment
arkitekten och återför-
lighet att använda olika
standardinnehåller runt
7 000
– tillsammans med kunden,
säljaren. Det blir ef-
fektivast och mest ekono-
istället medarbetarna möj­
bord för olika tillfällen.
Genomtänkta detaljer
miskt så.
gör ofta stor skillnad:
stolar, hyllor, skåp,
inköp av kontorsmöbler
bords­
skärmar med förva-
tillbehör med mera. Allt
ra över. Här har vi samlat
produkter. Där finns bord,
soffor, fåtöljer, skärmar,
säkrat med hänsyn till
krav på material och konstruktion.
Det ger dig näst intill
oslagbara möjligheter att
När du planerar dina
finns en hel del att fundenågra viktiga punkter.
dina möbler.
det att tänka smart. De
Dessutom erbjuder
rationellt. De är verktyg
sortimentet. Nämligen
möjligheten att anpassa
möblerna så att de ännu
bättre motsvarar dina
önskemål. Kanske bara
enklare modifieringar.
Eller helt nyutvecklade
produkter. Vi är gärna
vidare.
Tänk på ytorna. Med dagens
passning ökar du nyttan av
Tänk på funktionaliteten.
vi något utöver själva
ringsmöjligheter och så
Med möjligheten till an-
skapa en total interiör
till kontoret.
extra avlastningsytor,
Betrakta kontorsmöblerna
som ska hjälpa dig i job-
bet. Ju mer du kan anpassa
möblerna till alla olika
arbetsuppgifter, desto
bättre. Ett bord kan utnyttjas till flera saker
– som arbetsplats vissa
dagar och som mötesbord
under övrig tid.
Eller vänd på resone-
kvadratmeterpriser gäller
öppna kontoren ger givetvis störst flexibilitet då
man kan erbjuda fler arbetsplatser på mindre
area. Öppna kontor är
också lättare att anpassa
om verksamheten förändras.
Men kravet är givetvis
alltid en bibehållen god
arbetsmiljö.
Yteffektiviteten ökar
med möbler som lätt kan
flyttas och gör det enklare
manget och gå ifrån den
With around 7,000 stand-
ard products, we can offer
SPECIAL
you unbeatable potential
10
for creating a complete
office environment. You
own preferences and taste
range in line with your
or material. If you opt
can adapt the standard
by changing colour, shape
Speciellt
att disponera om lokalen.
ge kontoret en personlig
arbetsställning för dig
både tidsbesparande och
och känslans skull, dels
datorn – sitt ibland, stå
Hjul på möblerna kan vara
effektivt, speciellt i
projektorienterade organisationer.
Tänk på varumärket.Vad
touch. Dels för trivseln
för att interiören på ett
så tydligt sätt speglar din
verksamhet och berättar
vem du är.
står företaget för? Vad
Tänk på ergonomin.Varje
inreda gör att du kan för-
skador till stora kost-
ska förmedlas? Sättet att
stärka varumärket. Både
internt och utåt. Från det
visuella (som färg och
form) till mer djupgående
värden som stämmer med de
beslut företaget fattar.
En uttalad policy om miljöhänsyn betyder kanske
att du helst vill ha Svanenmärkta möbler?
år leder belastningsnader för samhället,
som påverkar arbetsmiljön.
Vikten av att kunna ha rätt
ljudnivå i öppna kontorsmiljöer har blivit allt
mer betydelsefull.
sjukskrivningar. Det är
i veckan – kontorsmöbler
inte människorna som ska
rätta sig efter kontorsmöblerna, utan tvärtom.
Att välja anpassningsbara
möbler är därför en investering för framtiden.
Grunden för den flexi-
ökat lavinartat de senaste
höjden enkelt kan ställas
mer självklart att också
Ljus, luft och ljud är
andra viktiga faktorer
Tänk på hållbarheten Åtta
handlingskostnader och
bla arbetsplatsen är det
åren och det blir allt-
ibland.
bland annat genom be-
Tänk på det estetiska.
Intresset för inredning har
som arbetar långa pass vid
eldrivna skrivbordet, där
timmar om dagen, fem dagar
får onekligen jobba
hårdare än möblerna därhemma. Så att ta extra
hänsyn till hållbarheten
redan från början och inte
bara titta på prislappen,
lönar sig definitivt i
längden.
in för att passa den som
för tillfället jobbar vid
bordet. Ett elbord gör det
också möjligt att variera
for specially made fur-
niture, we will help you
consider such factors as
functionality, space efficiency, aesthetics, ergo-
least - your company’s
wear and tear and – not
that the décor conveys.
nomics, resistance to
brand name and the values
11
Ljuddämpat
900 personer i öppna kontorslandskap. Då behövdes möbler som kunde bidra till en bättre
akustik. Vår lösning blev ljudabsorberande
skåpdörrar med slitsade spår och hål.
Skåpens baksidor kläddes med filt. Och till
skrivborden levererades extra tjocka
avskärmare.
SPECIAL
Soundproofed. 900 people in an open-plan
office landscape. It was vital that the furni­
ture used could improve office acoustics. Our
solution involved sound-absorbing cupboard
doors with slotted doors and holes. The
cupboard backs were covered in felt. And we
supplied extra thick screens between the
desks, too.
12
Speciellt
Profilerat
Hur mycket ”special” kan våra kontorsmöbler
egentligen bli? Ett exempel ser du här. Möblerna togs fram som en intresseväckare till
Designers Saturday i Oslo. Men det är inte
specialtillverkningen i sig som är viktigast. Utan att du tack vare den kan få möbler
som berättar vem du är och vad din verksamhet
står för.
Profiled. Just how “special” can office furniture really be? Well… take a look at the pictures here. The furniture was designed as an
attention-getter for the Designers Saturday
event held in Oslo. But it’s not the special
design, per se, that’s the really important
thing here. It’s the fact that you get furniture that tells the world who you are and
what your business stands for.
13
CONNECT.
Ta det större
kontoret. Människor i olika
roller. Snabba
skiftningar.
Ändå finns där
ett enhetligt
uttryck. Det
är styrkan med
Connect. Samverkan mellan
kombination
och funktion.
Arbetsmiljöer
som alltid kan
förändras.
Imagine a big
office. Lots of
people in lots of
different roles.
Always something
happening. But
there’s a consistency of expression throughout.
That’s the best
thing about Connect. The interplay between
combination and
function. Permanently flexible
work environments.
20
CONNECT
CONNECT
Arbetsbord: Connect-el CT3 i krom, elstativ
376 och bordsskiva ECP i vitt högtryckslaminat med svart dekorlist,180x90 cm. Sidobord:
Connect 501, CT3-fot med ECP-skiva i vit högtryckslaminat/svart dekorlist, 140x60 cm.
Arbetsstol: Sedi, klädsel Comfort 1161.
Besöksstolar: Mix i vit lack och krom, purarmstöd. Förvaring: Reflect B83 med jalusi och
sluten sockel i vit lack.
Desk: Connect-el CT3 in chrome, electric
base 376 and ECP desktop made from white
high-pressure laminate with black décor
strip, 180x90 cm. Side table: Connect
201, CT3-foot with ECP top made from white
high-pressure laminate/black décor strip,
140x60 cm. Workchair: Sedi, Comfort 1161
upholstery. Visitors’ chairs: Mix in white
lacquer and chrome, pure armrest. Storage:
Reflect B83 with white lacquer roll-front and
sealed plinth.
21
22
CONNECT
CONNECT
Arbetsbord: Connect Std 372 med stativ i silverfärg, skiva 160x80 cm i vitt högtryckslaminat. Bordsskärm: 548 klädd i Event60000,
Dualis tillbehör (lampa, korgar etc.).
Arbetsstolar: Eve 300, klädsel Comfort 1161.
Förvaring: Reflect A65 (3 st) i vit lack med
sluten sockel.
Desk: Connect Std 372 with silver-coloured
base, 160x80 cm white high-pressure laminate
top. Desk screen: 548, Event 60000 upholstery, Dualis accessories: lamp, baskets,
etc. Work chairs: Eve 300, Comfort 1161 upholstery. Storage: White lacquer Reflect A65
(x 3) with sealed plinth.
23
24
CONNECT
CONNECT
Arbetsbord: Connect Std 316. Stativ i silver­
färg med hjul (två hjul låsbara), skiva
140x80 cm i vit högtryckslaminat. Bordsskärm:
536 i björk (140x68 cm). Arbetsstol: Eve 300,
klädsel Track 176. Förvaring: Reflect mobil
förvaring R23, stomme i björk, skjutdörrar i
vitlack.
Desk: Connect Std 316. Silver-coloured
stand with wheels (two lockable wheels),
140x80 cm white high-pressure laminate
top. Desk screen: 536 in birch (140x68 cm).
Workchair: Eve 300, Track 176 upholstery.
Storage: Reflect mobile storage, R23, birch
frame, white lacquer sliding doors.
25
26
CONNECT
CONNECT
Arbetsbord: Connect-el CT3, elstativ 376 i
krom specialanpassat till skivkombination.
Skiva 377 i björk 180x80 cm samt halvrund
skiva i björk som besöksdel. Sidobord:
Connect CT3 i krom 120x60 cm. Skiva i björk
stativ i krom. Arbetsstol: Sedi med nackstöd,
klädsel Track 250. Besöksstolar: Mix i vit
lack och krom, klädd sitsbricka i Track 250,
purarmstöd. Förvaring: Solist Y72 komb 3 med
stomme i björk och skjutdörrar i vit lack.
Desk: Connect-el CT3, 376 chrome electric
base specially adapted to the top combination. 377 top in birch, 180x80 cm, and
semicircular birch top for visitors. Side
table: Chrome Connect CT3, 120x60 cm. Birch
top, chrome base. Workchair: Sedi with neck
support, Track 250 upholstery. Visitors’
chairs: Mix in white lacquer and chrome,
Track 250 upholstered seat, pure armrest.
Storage: Solist Y72 combi 3 with birch frame
and white lacquer sliding doors.
27
28
CONNECT
CONNECT
Mötesbord: Connect CT3 320x120/70 cm. Skiva
ECP i vitt högtryckslaminat med svart dekorlist, stativ i krom. Konferensstolar: DS
klädda i Fame 60003, stativ i krom.
Table: Connect CT3, 320x120/70 cm. ECP white
high-pressure laminate top with black décor
strip, chrome base. Conference chairs: DS,
Fame 60003 upholstery, chrome bases.
29
30
CONNECT
CONNECT
Mötesbord: Connect med tallriksfot 240x120 cm.
Skiva i ljusgrått högtryckslaminat, stativ i
krom. Konferensstolar: DS klädda i Mecano 55
(1 stol i Fame 60003), stativ i krom.
Table: Connect with 240x120 cm pedestal foot.
Pale grey high-pressure laminate top, chrome
base. Conference chairs: DS, Mecano 55 upholstered (1 chair upholstered in Fame 60003),
chrome bases.
31
CENTRO.
När du söker en
grund att utgå
ifrån. När det
överflödiga har
skalats bort.
När enkelheten i
möblernas linjer
ger utrymme för
improvisation.
När du inte vill
kompromissa om
ergonomin. Då
talar Centro
till dig.
When you’re looking for a solid
foundation. When
you’ve peeled away
the excess. When
the simplicity of
the furniture’s
lines gives you
scope for improvisation. When you
refuse to compromise on ergonomics. That’s when
Centro speaks to
you.
38
centro
centro
Mötesbord:Centro 349, skiva i björk 180x100 cm,
stativ i krom. Stolar: Manta i björk/krom,
klädd sitsbricka i Comfort 0050.
Table: Centro 349, birch top, 180x100 cm,
chrome base. Chairs: Manta in birch/chrome,
Comfort 0050-upholstered seat.
39
40
centro
centro
Arbetsbord: Centro 608, skiva i vitt högtryckslaminat 160x90 cm, stativ i krom.
Arbetsstol: Sedi klädd i Luna 4102. Besöksstolar: Darby i vit lack och krom, klädsel
63001. Förvaring: Reflect Skåp C81(2 st) med
lådor och jalusi. Påbyggnadsdel H81. Stomme
och jalusi i vit lack. Lådfronter och rygg
lackerade i orange speciallack NCS S1070Y45R. Runda ben i krom.
Desk: Centro 608, white high-pressure
laminate top, 160x90 cm. Chrome base. Work
chair: Sedi, Luna 4102 upholstery. Visitors’
chairs: White lacquer and chrome Darby, 63001
upholstery. Storage: C81 Reflect Cupboards
(x2) with drawers and roll-fronts. H81 add-on
section. White lacquer frame and roll-front.
Drawer fronts and backs lacquered in orange
special lacquer, NCS S1070-Y45R. Round
chrome legs.
41
42
centro
centro
Arbetsbord: Centro 608, skiva i vitt högtryckslaminat 160x90 cm, stativ i silverfärg. Bordspanel: 516 i silverfärg (MDF),
130x45 cm. Arbetsstol: Eve 300, klädsel
Comfort 60005. Förvaring: Reflect C81 med
lådor och jalusi, stomme i grå lack och
fronter i vit lack.
Desk: Centro 608, white high-pressure laminate top, 160x90 cm. Silver-coloured base.
Desk panel: Silver-coloured 516 (MDF),
130x45 cm. Workchair: Eve 300, Comfort 60005
upholstery. Storage: Reflect C81 with drawers and roll-front, grey lacquer frame and
white lacquer fronts.
43
DUF.
Uttryck som gör
intryck. Sätter
avtryck. Duf
signalerar
attityd. Ett
formspråk som
på samma gång är
stramt och extrovert. Skippa
den anonyma
medelvägen, sätt
din egen prägel.
Du vågar. Vi
lovar.
The expression that makes
the impression.
Makes a mark.
Duf signals attitude. A design
language that is
both strict and
extrovert. Bypass the anonymous middle way
and put your own
stamp on things.
You dare. We
promise.
50
duf
duf
Mötesbord: Duf 180x100 med skiva i vitt högtryckslaminat och benstativ i krom.
Karmstol: e-pos, klädsel Comfort 60002.
Table: Duf, 180x100, with white highpressure laminate top and chrome leg bases.
Armchair: e-pos, Comfort 60002 upholstery.
51
52
duf
duf
Arbetsbord: Duf 180x80 cm med skiva i vitt
högtryckslaminat och ekdekorlist, elstativ
394 i vit lack. Arbetsstol: Sedi, klädsel
Fame 61024. Besöksstolar: e-pos karmstol,
klädsel Fame 68004. Förvaring: Reflect
skjutdörrskåp G23 med stomme i ek/luckor och
hyllplan i vit lack. Öppen golvhylla A43, med
stomme i ek och vita hyllplan.
Desk: Duf, 180x80 cm, with white high-pressure laminate top and oak décor strip, white
lacquer 394 electric base. Workchair: Sedi,
Fame 61024 upholstery. Visitors’ chairs: epos armchair, Fame 68004 upholstery. Storage: Reflect G23 sliding door cupboard with
oak frame/compartments and white lacquer
shelving. A43 open floor-level shelf with oak
frame and white shelving.
53
54
duf
duf
Arbetsbord: Duf art 463, 180x90 cm, med
skiva i svart högtryckslaminat och ljusgrå
dekorlist, stativ i krom. Arbetsstol: Sedi
klädsel, Play 87. Besöksstolar: DS klädsel,
Play 87. Förvaring: Solist Y72 komb 1 i
ljusgrå lack med fronter i högtryckslaminat
Virrvarr-mörkgrå (special).
Desk: Duf product no. 463, 180x90 cm, with
black high-pressure laminate top and pale
grey décor strip. Chrome base.
Workchair: Sedi upholstery, Play 87.
Visitors’ chairs: DS upholstery, Play 87.
Storage: Pale grey lacquer Solist Y72 combi
1 with Virrvarr-dark grey high-pressure
laminate fronts (special).
55
CONTUR.
Contur är medlaren som inte
tränger sig på.
Rummets neutrala
fundament som
tillåter att
kontoret alltid
kan förändras.
Och det ödmjuka
ger plats för
kontraster.
Kombinera.
Variera. Addera.
Med former utan
formler.
Contur is the
unobtrusive
mediator. The
room’s neutral
foundation that
ensures your office can always
change. Modesty
that creates
space for contrasts. Combine.
Vary. Add. Form
without formulae.
62
contur
contur
Arbetsbord: art 265 200x90 cm med skiva i
ljusgrått laminat, elstativ 394 i krom.
Arbetsstol: Sedi, klädsel Luna 4102.
Förvaring: Reflect C81 (3 st), stomme och
jalusi i ljusgrå lack, lådfronter i vit lack.
Desk: product no. 265, 200x90 cm, with pale
grey laminate top, chrome 394 electric base.
Workchair: Sedi, Luna 4102 upholstery.
Storage: Reflect C81 (x 3), pale grey lacquer
frame and roll-front, white lacquer drawer
fronts.
63
64
contur
contur
Arbetsbord: art 263, 160x90 cm med skiva i
vitt laminat och björkmönstrad dekorlist,
stativ i vit lack. Arbetsstol: Eve 300, klädsel Comfort 6800. Besöksstolar: e-rex med
vitlackerade ryggar, klädsel Comfort 6800.
Förvaring: Duplex i vit lack och björkfaner.
Desk: product no. 263, 160x90 cm, with white
laminate top and birch-patterned décor
strip, white lacquer base. Workchair: Eve
300, Comfort 6800 upholstery. Visitors’
chairs: e-rex with white lacquer backs,
Comfort 6800 upholstery. Storage: White
lacquer and birch veneer Duplex.
65
COLLEGE.
Föreläsaren kan
glänta på dörren,
men du måste
själv gå in.
College visar
vägen. Hållbarhet och funktion
i stimulansens
tjänst. Funktionella detaljer
förankrade i
verkligheten. Må
kunskapstörsten
aldrig slockna.
The lecturer can
leave the door
ajar, but you have
to go in. College
shows you the way.
Durability and
function in the
service of stimulation. Functional
details rooted in
reality. May the
thirst for knowledge never wane.
72
collEge
collEge
Bord: College med skivor i björk och stativ i
silverfärg. Stolar: Sensa i björk och silver.
Table: College with birch tops and silvercoloured bases. Chairs: Birch and silver
Sensa.
73
74
collEge
collEge
Bord: College i höjd 90 cm med skivor i björk
och stativ i silverfärg. Stolar: Eve 200 med
förhöjd gaspelare och fotring. Sensa stolar
med sitthöjd 650 mm i björk och silverfärg.
Klädsel Gaja 63016.
Table: College, 90 cm high, with birch top
and silver base. Chairs: Eve 200 with raised
gas pillar and foot ring. Birch and silver
Sensa chairs, 650 mm seating height. Gaja
63016-upholstered.
75
DETALJER.
Details.
details
Detaljer och tillbehör. Fungerar lite som de
accessoarer du själv använder. För att förstärka stilen. Men deras viktigaste uppgift är
att underlätta. Allt från din arbetsställning
till praktiska saker som städning påverkas.
Hur vill du ha ditt arbetsbord:minimalistiskt
eller maxat? På www.edsbyn.com hittar du våra
tillbehör för arbets- och mötesplatsen. På
nästa uppslag kan du förlora dig i detaljer.
Details and accessories work. They work a bit
like your personal accessories. They underline the style. But their most important
task is to make life easier. Everything from
your work position to practical details like
cleaning is affected. What sort of a desk do
you want? Minimalistic or maxed out? Visit
www.edsbyn.com to see our accessories for
work and meeting places. Or turn the page to
get lost in the details.
78
detaljer
Bord med elstativ 394 i krom och ECP-skiva i
vit högtryckslaminat med svart dekorlist.
Bordsskärm 548, klädsel Event 60000.
Väggskena med lampa, pennmugg och postfack.
Bildskärmsarm. Datorhållare. Bordet är
försett med en powerbox (nätverks-, el- och
USB-kontakter) samt en kabelränna.
Table with 394 electric base and white highpressure laminate ECP top with black décor
strip. 548 desk screen with Event 60000
upholstery. Wall-rail with lamp, pen pot and
mail tray. Monitor arm. CPU holder.
The table is fitted with a power box (network/
electricity/USB sockets) and a cable tidy.
79
details
80
Connect Std-stativ i silverlack,
fasad skiva 23 mm i vitt högtryckslaminat.
Silver lacquer Connect Std base, with
23 mm chamfered white high-pressure
laminate top.
Connect CT3-elstativ i krom, fasad
skiva 23 mm i björkfaner.
Connect ECP-skiva (Edsbyn Compact
Profile)i vitt högtryckslaminat och
svart dekorlist.
ECP (Edsbyn Compact Profile) Connect
top in white high-pressure laminate
with a black décor strip.
Connect CT3-stativ (el och manuellt)
i krom, ECP-skiva i vitt högtryckslaminat och svart dekorlist.
Chrome Connect CT3-base (electric and
manual), white high-pressure laminate
ECP top with black décor strip.
Chrome Connect CT3-electric with
23 mm birch veneer chamfered top.
Connect med tallriksfot i krom,
fasad skiva 23 mm i ljusgrå högtryckslaminat.
Chrome Connect with pedestal foot,
23 mm pale grey high-pressure
laminate top.
Skiva 23 mm fasad kant, vitt högtryckslaminat.
23 mm top with chamfered edge, white
high-pressure laminate.
Centro med stativ i krom, fasad skiva
23 mm i björkfaner.
College med stativ i silverlack, skiva
20 mm i björkfaner.
Centro with chrome base, chamfered
23 mm white high-pressure laminate top.
Centro with chrome base, chamfered
23 mm birch veneer top.
College with silver lacquer base,
20 mm birch veneer top.
Duf med elstativ 394 i vitt lack,skiva
38 mm i vit högtryckslaminat och ekdekorlist.
Duf with white lacquer 394 electric
base, 38 mm white high-pressure laminate top with oak décor strip.
Duf skiva 38 mm i vitt högtryckslaminat och vit dekorlist.
Contur med elstativ 394 i krom, skiva
23 mm i ljusgrått högtryckslaminat
och ljusgrå dekorlist.
Contur with chrome 394 electric base,
23 mm pale grey high-pressure laminate
top with pale grey décor strip.
detaljer
Centro med stativ i krom, fasad skiva
23 mm i vitt högtryckslaminat.
38 mm white high-pressure laminate
Duf top with white décor strip.
81
KOMBINERA .
Combine.
84
COMBINE
V
älkommen
Hur du sätter samman dina
fasta
Färger, laminat, stativ,
till din
punkt i
möbeltill-
varon. Från och med nu
kan du gå från idé till
handling.
Här får du en överblick
över hur du kan kombinera
fram din kontorsinredning.
bord och andra möbler.
som visar att du ser till
helheten.
Hittar du inte det du
fasningar, kantlister,
söker här, så är vi bra på
vidare. Enstaka arbets­
logen med arkitekter och
olika tillbehör och så
platser eller hela kontors­
landskap. Från det strikt
minimalistiska till det
djärvt uttrycksfulla.
Och tänk på att borden
att specialanpassa. Dia-
inredare är alltid öppen.
Du väljer hur du vill
ha det. Vi ser till att du
får det.
passar ihop med till exempel våra skåp och förva-
ringsmöbler. En enhetlighet
give you an overview of
We make sure that you get
it. This chapter will
the wide range of pos-
sibilities for combining
permanently open dialogue
sories. We believe in a
rior designers.
our furniture and acces-
with architects and inte-
KOMBINERA
You choose what you want.
85
Connect
Skivor |Tops
COMBINE
23 mm MDF, ECP (Edsbyn
Compact Profile).
Vitt högtryckslaminat
med svart dekorlist.
23 mm MDF, ECP (Edsbyn
Compact Profile). White
high-pressure laminate
with black décor strip.
23 mm MDF, fasad kant.
Bok, björk, ek eller
högtryckslaminat.
23 mm MDF, chamfered edge.
Beech, birch, oak or highpressure laminate.
Stativ |Bases
Std
Höjd 660–840 mm.
Silver alt. svart
lack.
Std
Height: 660-840 mm.
Silver or black
lacquer.
Std med hjul
Höjd 660–840 mm.
Silver alt. svart
lack.
Std with wheels
Height: 660-840 mm.
Silver or black
lacquer.
CT1
Höjd 620–800 mm.
Silver alt. svart
lack.
CT1
Height: 620-800 mm.
Silver or black
lacquer.
CT3
Höjd 580–760 mm.
Silver lack alt. krom.
CT3
Height: 580-760 mm.
Silver lacquer or
chrome.
Tallriksfot
Fast höjd 730 mm.
Silver lack alt. krom.
Pedestal foot
Fixed height: 730 mm.
Silver lacquer or
chrome.
Elstativ| Electric
bases
376 CT3
2-pelare.
Silver lack alt. krom.
376 CT3
2-pillar base.
Silver lacquer or chrome.
86
381 CT3
3-pelare.
Silver lack alt. krom.
381 CT3
3-pillar base.
Silver lacquer or chrome.
Med rund pelare. Tvådelat
stativ höjd 700-1200 mm
alt. tredelat stativ höjd
610-1260 mm (inkl skiva
23 mm).
With round pillar.
Bifurcated base (height:
700-1200 mm) or trifurcated
base (height: 610-1260 mm)
(incl. 23 mm top).
Vi reserverar oss för eventuella förändringar i konstruktions- och/eller modellutförande. | We reserve the right to amend the design and/or model style.
and
Skivöversikt| Desktable-tops
Arbetsbord
Desks
KOMBINERA
Mötesbord
Conference tables
Vi reserverar oss för eventuella förändringar i konstruktions- och/eller modellutförande. | We reserve the right to amend the design and/or model style.
87
Centro
Skiva |Top
COMBINE
23 mm MDF, fasad kant.
Bok, björk, ek eller
högtryckslaminat.
23 mm MDF, chamfered
edge. Available in birch,
beech, oak high-pressure
laminate.
Stativ |Bases
Svart/svart
Standard.
Black/black
Standard.
Silver/silver
Standard.
Silver/silver
Standard.
Krom/svart
Chrome/black
Hjul
Wheels
Runda ben med ställbar
höjd 650-800 mm. Extra
höga ben 900-930 mm kan
beställas som tillval i
lackerat utförande
(silver alt. svart).
Round legs with adjustable height (650-800 mm).
Extra height legs (900930 mm) are available as
an optional feature in a
lacquered finish (silver
or black).
and
Skivöversikt| Desktable-tops
Arbetsbord
Desks
Skivor typ 2 kan även
beställas spegelvända.
Skivor i specialformat
offereras.
Type 2 tops can also be
ordered reversed.
Separate quotes will be
provided for specially
designed tops.
Mötesbord
Conference tables
88
Vi reserverar oss för eventuella förändringar i konstruktions- och/eller modellutförande. | We reserve the right to amend the design and/or model style.
Contur
Skivor |Tops
Stativ med fyrkantsben,
ställbar höjd (660-780 mm)
inklusive skiva. Finns i silver och vit lack samt i krom.
Base with square legs, adjustable height (660-780 mm)
including top. Available in
silver and white lacquer and
in chrome.
Stativ med T-ben, ställbar
höjd (660-780 mm)inklusive
skiva. Finns i silver och
vit lack samt i krom.
Base with T-legs, adjustable height (660-780 mm)
including top. Available
in silver and white lacquer
and in chrome.
23 mm skivor med rak kantlist i ABS. Bok, björk, ek
eller högtryckslaminat
(kantlisten följer skivans
färg)alt. ECP-skiva i vit
högtryckslaminat med svart
kant.
23 mm tops with straight
ABS edge strips. Available in beech, birch, oak
or high-pressure laminate
(the edge strip matches
the top colour), or white
high-pressure laminate ECP
desk- or table-top with
black edge.
Elstativ| Electric
bases
394 /2-pelare.
Svart, silver lack eller krom.
394 / 2-pillar base. Black or
silver lacquer, or chrome.
383 / 3-pelare. Silver lack.
383 / 3-pillar base.
Silver lacquer.
395 / 3-pelare.
Svart, silver lack eller krom.
395 / 3-pillar base.
Black or silver lacquer, or chrome.
KOMBINERA
383 / 2-pelare. Silver lack.
383 / 2-pillar base.
Silver lacquer.
Med rektangulär pelare.
Elstativ med ställbar höjd
700-1200 mm (tvådelat
stativ) alt. 630-1280 mm
(tredelat stativ).
With rectangular pillar.
Electric base with adjustable height (700-1200 mm)
(bifurcated base) or
630-1280 mm (trifurcated
base).
and
Skivöversikt| Desktable-tops
Arbetsbord
Desks
Mötesbord
Conference tables
Vi reserverar oss för eventuella förändringar i konstruktions- och/eller modellutförande. | We reserve the right to amend the design and/or model style.
89
Duf
Skiva |Top
COMBINE
38 mm dufaylite i bok,
björk eller ek alternativt högtryckslaminat.
Rak kantlist i 1 mm ABS
dekorlist.
38 mm dufaylite, available in beech, birch or
oak, or high-pressure
laminate. Straight 1 mm
ABS décor edge strip.
Stativ | Bases
Stativ med fyrkantsben
eller T-ben. Finns i silver alternativt vit lack
samt i krom. Ställbar
höjd 675-795 mm.
Base with square legs
or T-legs. Available in
silver or white lacquer
and in chrome. Adjustable height: 675-795 mm.
and
Skivöversikt| Desktable-tops
Arbetsbord
Desks
Mötesbord
Conference tables
90
Vi reserverar oss för eventuella förändringar i konstruktions- och/eller modellutförande. | We reserve the right to amend the design and/or model style.
College
Skiva | Top
20 mm med rak kantlist i
bok, björk och högtryckslaminat.
20 mm with straight edge
strip, available in
beech, birch and highpressure laminate.
Stativ | Base
Stativ med fyrkantsben.
Fast bordshöjd 730 mm
(bordshöjd 900 mm kan
också beställas). Finns
i silver och svart lack.
Base with square legs.
730 mm fixed desk or table
height (desk or table
height in 900 mm also
available as special order). Available in silver
and black lacquer.
and
Skivöversikt| Desktable-tops
Arbetsbord
KOMBINERA
Desks
Vi reserverar oss för eventuella förändringar i konstruktions- och/eller modellutförande. | We reserve the right to amend the design and/or model style.
91
Färger och material | COLOURS AND MATERIALS
Trä/faner | Wood/veneer
COMBINE
Björk
Birch
Bok
Beech
Här ser du vårt standardsortiment av färger och
träslag. Andra färger på lacker och laminat
samt andra faner kan också erbjudas. Kontakta
oss om du vill ha mer information om speciallösningar. Faner, komponenter och vissa skivmaterial är tillverkade av naturmaterial. Variationer i struktur och färg kan därför förekomma
vid olika leverans- och produktionstillfällen.
Dessutom sker en naturlig förändring av materialet över tiden.
Ek
Oak
This is our standard range of colours and wood
types. Different lacquer and laminate colours
and different veneers are also available upon
request. Contact us for further information
on special solutions. Veneer components and
some desk- and table-tops are made from natural
materials. Some variations in structure and
colour may, therefore, occur between different
deliveries and different production runs. The
material also changes naturally over time.
Metall | Metal
Vit lack
White lacquer
Silver lack
Silver lacquer
Svart lack
Black lacquer
Krom
Chrome
Täcklackerat |Lacquer-covered
Vit S0500
White S0500
Ljusgrå S2500-N
Pale grey S2500-N
Mörkgrå S7000-N
Dark grey S7000-N
Svart S9000-N
Black S9000-N
Högtryckslaminat |High-pressure laminate
Vit K1040 UN
NCS 0502-G50Y
White K1040 UN
NCS 0502-G50Y
92
Ljusgrå K1302 UN
NCS 2500-N
Pale grey
K1302 UN
NCS 2500-N
Mörkgrå K5583 UN
Steel Metal
Dark grey
K5583 UN
Steel Metal
Svart F2253 VEL
NCS S 8502-B
Black F2253 VEL
NCS S 8502-B
Björk K7024 UN
Birch K7024 UN
Bok K7604 UN
Beech K7604 UN
Ek K7603 UN
Oak K7603 UN
• Träet kommer inte från
skyddsvärda skogar.
• Träskivorna tillverkas
på ett energisnålt sätt
där merparten av energin
kommer från förnybara
källor.
• Lack och färg innehåller
minimala mängder
organiska lösningsmedel.
• Textil och stoppning har
tillverkats med låg
miljöpåverkan.
• We never use wood from
forest environments
that need protection for
biological and/or social
reasons.
• Wooden panels are manufactured using non-energy-intensive processes
with the majority of the
energy used taken from
renewable sources.
• Kvaliteten har testats
med hänsyn till hållbarhet, styrka, säkerhet och
stabilitet.
• Det går lätt att återvinna
möblerna, bland annat
genom att de olika materialen är separerade.
• Kemiska produkter, till
exempel tygfärger,
innehåller minimalt med
hälso- och miljöfarliga ämnen.
• Lacquer and paint contain minimal amounts of
organic solvents.
Swan ecolabelling – sustainability on several fronts.
Below, you will find just some
of the advantages that a Nordic swan ecolabelled piece
of furniture offers.
Source: www.svanen.nu
• Möblerna innehåller inga
bromerade flamskyddsmedel.
• Textiles and stuffing have
been manufactured in a
low environmental impact
process.
• Chemical products, such
as cloth dyes, contain minimal amounts of
substances hazardous to
health and/or the environment.
• The furniture contains no
brominated flame-retardants.
• The furniture’s quality
has been tested for durability, strength, safety
and stability.
• The furniture is easily
recyclable, partly because the different materials are separated.
About the “Swan”
The Swan is the official Nordic Ecolabel, introduced by the Nordic Council
of Ministers. Its aim is to promote
a more sustainable consumerism and
thereby create a sustainable society.
The Nordic Swan ecolabel is a voluntary licensing system whereby the applicant agrees to comply with certain
environmental, quality and health
criteria designed to promote the most
eco-friendly products and services
while taking into account factors such
as free trade and proportionality
(cost vs. benefits).
The ecolabel now covers 67 different product groups - everything from
washing-up liquid to furniture and
hotels - and uses sample testing by
independent laboratories, certificates and control visits etc., to
ensure compliance.
Products may usually display the
label for three years, after which the
criteria are revised and the company
must reapply for a licence, thereby
incentivising the development of even
more eco-friendly products.
KOMBINERA
S
vanenmärkning
betyder
hållbarhet
på flera
sätt.
Här är några punkter som
visar vilka fördelar en
Svanenmärkt möbel ger
dig. Källa: www.svanen.nu
93
PORTFOLIO.
Portfolio.
96
portfolio
verksamheter: privata fö-
riör du själv är ute efter.
special-
och statliga verk. I Sve-
på www.edsbyn.com. Vill
ändra och
tillverka
möbler är
alltså
inga problem för oss. Vår
retag, kommuner, landsting
rige och internationellt.
Alla kunder är välkomna.
Alla erfarenheter är nyttiga.
På följande sidor har
kundlista är ett annat exem-
vi samlat några olika
som präglar Edsbyverken.
byverken av idag. Läs och
pel på den öppna instälning
Här samsas små och stora
cludes companies of all
sizes, local authorities,
du veta mer om något sär-
skilt projekt är det bara
att ta kontakt med oss.
uppdrag som speglar Edsfundera. Se om du hittar
paralleller med den inte-
county councils and govOur customer list in-
Fler uppdrag hittar du
ernment agencies in Sweden and other countries.
This section contains
examples of some of the
office décor packages we
have supplied recently.
Visit www.edsbyn.com
to see other examples.
portfolio
A
tt för-
97
portfolio
ÅF
Största möjliga tystnad. Bord och förvaringsmöbler till nästan 900 arbetsplatser.
Så löd beställningen. Utmaningarna var två:
ÅF krävde specialanpassade möbler – och
inflyttningen måste vara klar på tre veckor.
En annan förutsättning var att möblerna
skulle bidra till en bättre akustik. Det
löste vi genom ljudabsorberande skåpdörrar
(slitsade spår och hål) och filtklädda skåpryggar. Till skrivborden levererades extra
tjocka avskärmare. Projektet igenom samarbetade vi nära med inredningsarkitekten och
vår återförsäljare. Om ÅF. Teknikkonsulter
som erbjuder tjänster inom industri, infrastruktur och IT. 4 000 medarbetare totalt,
varav 3 100 i Sverige där verksamheten är
uppdelad på 59 kontor. Vad vi levererade.
867 skrivbord, 867 personliga förvaringsskåp och 400 gemensamma förvaringsskåp.
Arkitekt. Strategisk Arkitektur.
When the technology consultancy firm, ÅF,
needed 900 specially adapted desks, tables
and storage units that would improve office
acoustics, they chose us. With sound-absorbing
cupboard doors, felt-covered cupboard
backs, and extra thick screens between the
desks, we delivered what they needed. We
also managed to complete delivery and
installation in the record-short time of
three weeks.
98
NATURVÅRDSVERKET
Miljöhänsyn in i minsta skruv. Hos Naturvårdsverket ska inredningen signalera
miljöansvar. Vårt uppdrag var att förse det
nya huvudkontoret med arbetsplatser: elbord,
avskärmning och förvaring. Miljökraven var
alltså stora. Mått- och detaljanpassningar
behövdes också. Möbler ur våra Svanenmärkta
serier utgjorde grunden. Specialanpassningar gjordes, bland annat en strömbrytare
på skrivborden som gör att alla stand byfunktioner kan stängas av vid arbetsdagens
slut. Det har reducerat Naturvårdsverkets
elförbrukning med sju procent per år. Om
Naturvårdsverket. Statlig myndighet med 550
medarbetare. Ser till att de miljöpolitiska
besluten genomförs. Bland annat fördelar
man resurser till olika miljösatsningar och
rapporterar om miljötillståndet. Vad vi
levererade. Skrivbord (inklusive tillbehör
som skärmar, kabelrännor etc.) och förvaringsmöbler till 500 arbetsplatser. Dessutom förvaringsmöbler till gemensamma ytor
på kontoret. Arkitekt. Ahlsénarkitekterna.
portfolio
The Swedish Environmental Protection
Agency’s environmental requirements are
naturally very stringent. In addition to
customising the measurements and features
of our Nordic Swan eco-labelled product
ranges, we also built in additional, customised functions. Such as a circuit breaker on
the desks to turn off all machines in standby mode with the press of a single button.
This seemingly small detail has reduced the
Agency’s electricity consumption by 7 per
cent per annum.
99
portfolio
Svenska Handelsbanken
En egen vrå. Vår arkitektpartner började
skissa på en arbets- och mötesplats med förvaring och arbetsbord. Den skulle fungera
som central avdelare och teknikbärare. Och
vara yteffektiv. Målgruppen var i första
hand bankkontor med behov av att möta
kunderna i en öppen men ändå avskild miljö.
Resultatet blev en möbelserie vars uttryck
speglar en ny form för öppna kontor. Första
leveransen gick till Svenska Handelsbanken
i Frihamnen, Stockholm. Men serien kommer
att kunna användas överallt där man ställer krav på ytekonomiska och funktionella
mötesplatser. Om Svenska Handelsbanken.
Levererar tjänster inom hela bankområdet,
både till privatpersoner och företag. Har
461 kontor i Sverige. Till grundfilosofierna
hör en stark decentralisering: det enskilda
kontoret ”är” banken. Vad vi levererade.
Nio arbetsplatser i den första leveransen.
Arkitekt. landgren+machado genom ORIGO
arkitekter.
Our partner architect designed a work and
meeting place with storage and desks. Bank
branch offices who need to meet with customers in an open but detached environment were
the primary target group. The result was a
highly efficient range of furniture whose
expression would reflect a new style of openplan office. The first furniture in the range
was delivered to the Svenska Handelsbanken
branch office at Frihamnen in Stockholm.
100
FÖRSÄKRINGSKASSAN
Mer plats på mindre yta.Från att ha varit
spridda på flera kontor skulle Försäkringskassan i Sundsvall samla verksamheten på ett
ställe. För att få plats i den nya fastigheten behövdes kompakta arbetsplatser i en
öppen landskapslösning. Förvaringen begrän
sades till en möbel per anställd – så här
fick vi tänka till. Lösningen blev ett mobilt
skåp baserat på en modell ur vår Reflectserie. Skåpen fungerar också som avskärmare
mellan arbetsplatserna. Arbetsborden (elbord på samtliga arbetsplatser) är försedda
med speciella beslag som gör att man kommer
åt sladdar utan att behöva krypa under borden. Om Försäkringskassan. En av Sveriges
största statliga myndigheter. Ansvarar för
att administrera de försäkringar och förmåner som ingår i socialförsäkringslagen. På
kontoret i Sundsvall finns 710 medarbetare.
Vad vi levererade. 710 mobila skåp, 710
arbetsbord med elstativ och tillhörande
bordsskärmar. Från oss kom också konferensbord och –stolar samt mjuka miljömöbler
(soffor och bänkar). Arkitekt. FFNS.
portfolio
When the Sundsvall Social Insurance Agency
merged all of its operations within a single
office, they needed compact workstations in
an open-plan office landscape. And because
storage was limited to one piece of furniture per employee, we included a mobile
cupboard based on a model from our Reflect
series in our décor solution. The cupboards
also function as partitions between the 710
workstations.
101
EDSBYVERKEN.
Edsbyverken.
edsbyverken
Hillevi Rombin, Miss Universum 1955,
i en annons för Fanettstolen.
Swedish beauty Hillevi Rombin, Miss
Universe 1955, in an ad for the Fanett
chair.
108
H
istorien
blev det möbeltillverkning
verken är
former. Arbetsstationer.
om Edsbyi mångt
och mycket
historien
Fanett-modellen från 1956.
Färdiga mallar och fixturer.
vacker sålde den i hela
Processer.
Troligen var Ivar Petters­
-
om ständig förnyelse. Om
son först i Sverige med att
kan förfinas och bli ännu
verkningen.
hur bra produkter alltid
bättre.
Vår historia börjar
1899 då hantverkaren Lars
Fredrik Pettersson startade ett eget snickeri.
Där tillverkades möbler,
dörrar och fönster till
nya byggnader i det snabbt
växande Edsbyn.
Sonen Ivar Pettersson
tog över 1928 och inledde en ny era. Ivar hade
studerat Henry Ford och
dennes löpande band. Nu
Mest framgångsrik blev
under mer professionella
industrialisera möbeltill1934 förvärvades Edsbyns
Skidfabrik. Ännu en mil­
stolpe. Edsby-skidorna
skulle komma att bli klassi­
ska för flera generationer
Smäcker, funktionell och
fem miljoner exemplar.
Formgivare var finländaren
Ilmari Tapiovaara. Samme
arkitekt skapade också
Mademoiselle några år
senare. Stolarna är två
bra exempel på produkter
där designen hade hög
prioritet.
På 60-talet kom Snurr-
svenskar. Dessutom knöt vi
stolen med Sune Fromell
längdåkningsstjärnor till
upphovsmän. Ovanlig för
flera av den tidens stora
vårt företag. Skidorna tillverkades i vår regi fram
och Jan Hallberg som
sin tid och mycket populär.
till 1984.
Men tillbaka till 30-
talet. Av björkvirket som
blev över i skidproduktionen
började vi göra pinnsto-
lar. I en mängd varianter.
name of Lars Fredrik Pet-
factories is, in many re-
spects, a story of ongoing
renewal. An artisan by the
tersson founded his own
carpentry and joinery firm
in Edsbyn back in 1899.
Over the years, the firm’s
production has included
everything from furniture
to cross-country skis.
Nowadays, we are a lead-
ing manufacturer of office
furniture and export a
109
edsbyverken
The history of the Edsby
edsbyverken
Johan Huldt och Jan
Dranger ritade den kombi-
nerbara serien Bit för bit
– en föregångare till våra
nuvarande produkter tack
vare sin systemuppbyggnad
där flera möbler kunde kom-
etapper och kröntes med
Bordsserien VIP av Nils
skidfabriken som invigdes
siker.
den högt automatiserade
1967. Edsbyverken var nu
en storindustri på allvar.
Under de följande år-
bineras ihop. En annan
tiondena gick produktio-
na kunde förpackas i plat-
rier. Inledningsvis både
fördel var att produkterta paket.
Redan i slutet av 50-
nen mot större möbelse-
till hushåll och företag.
Hyllsystemet Avatar blev
talet hade Ivar Petters-
en storsäljare i USA.
sons son Bengt tagit över
1983 inreddes det då
ledarskapet. Han drev
nyrenoverade riksdagshu-
såg bland annat till att
Combino. Som för övrigt
expansionen vidare och
set med möbler från serien
bygga den nya, moderna
skulle bli vår hittills
fabriken. Detta skedde i
mest sålda möbelserie,
representerad på drygt
250 000 arbetsplatser.
Systemtänkandet fanns
alltså där redan från
början. Och det präglar i
högsta grad dagens Edsbyverken där det uteslu-
tande är kontorsmöbler
som gäller. Möbler som kan
anpassas, kombineras och
byggas på efter kundernas
behov. Vi har alltid haft
en säregen kraft att möta
var tid och var utmaning
med förmågan att byta
grepp och riktning, men
aldrig mål.
Så kommer det att fort-
sätta.
concept has remained the
same: to make furniture
large part of our pro-
that is fit for purpose,
duction. The company has
just over 290 employees.
But throughout the numerous changes, our business
110
Rooth är en annan klas-
that is characterised not
who will use it, but by
sideration for the people
systematic approach.
only by a feel for and con-
high quality design and a
Avatar blev en stor framgång på den
amerikanska marknaden.
Daglig leverans från den gamla pinnstolsfabriken någon gång på 50-talet.
VIP, klassisk möbelserie designad av
Nils Rooth.
Avatar was a huge hit in the American
market.
Daily delivery from the old stick back
chair factory, some time in the 1950s.
VIP, a classic furniture range designed by
Nils Rooth.
Vår fabrik omfattar drygt 40 000 kvm rationell
produktionsyta i ett plan.
Our single-storey factory comprises just over
40,000m² of rationalised production area.
Snabbfakta om
Edsbyverken
EDSBYverken
A QUICK SUMMARY
Grundat: 1899
Founded: 1899
Verksamheter: Fabrik i
Edsbyn, regionskontor
i Stockholm och Göteborg.
Cirka 100 representanter
i Skandinavien
Operations: Factory in
Edsbyn, regional offices in
Stockholm and Gothenburg.
Ca. 100 representatives in
Scandinavia
Kvalitetscertifieringar:
ISO 9001 och ISO 14001;
drygt 80 procent av vårt
sortiment är Svanenmärkt
Antal anställda: Cirka 290
Omsättning: 400 miljoner
SEK (2008)
Och ja, de flesta av oss är
väldigt förtjusta i bandy …
Snurrstolen i björk - populär efterföljare
till pinnstolen.
Bandy och möbler – kan det
bli mer Edsbyn än så?
Birch swivel chair – a popular successor to
the stick back chair.
Bandy and furniture – could
anything be more Edsbyn?
Ownership structure:
Subsidiary of Edsbyn Senab AB
Quality certifications: ISO
9001 and ISO 14001; just
over 80 per cent of our
product ranges bear the
Nordic Swan ecolabel
No. employees: Ca 290
Turnover: SEK 400 million
(2008)
And yes, most of us are very
keen on bandy …
111
edsbyverken
Ägarstruktur: Dotterbolag
till Edsbyn Senab AB
Idé, design och produktion:
Infobahn, infobahnreklambyra.se
Fotograf: Alex Giacomini,
Alex&Martin Photographes;
Hans Engman (sid 13 och 101)
Set designer: Madeleine Gesar
Rekvisita från: BoConcept, Bookbinders Design, Eforia/Markus Emilsson,
Granit, M-Zone, Mio, Nordiska
Galleriet, Ordning & Reda, Plan Ett,
Posh Living, R.O.O.M., Studio 77,
Svanströms och VålaMagasinet
Översättning: Rewriters
Tryckeri: Alfa Print, 2009
Omslag: 4 sid 260g Invercote G
Elementary Chlorine Free (blekt
med klordioxid som inte anrikas i
näringskedjan)
För- och eftersättsblad: 2 x 2 sid
120g Colorit Black
Uppfyller Svanenkriterierna
Inlaga: 150g Galerie Art Silk
Uppfyller Svanenkriterierna
Vi reserverar oss för eventuella
förändringar, både i konstruktionsoch/eller modellutförande och i vårt
sortiment.
Concept, design and production:
Infobahn, infobahnreklambyra.se
Photography: Alex Giacomini,
Alex&Martin Photographes;
Hans Engman (page 13 and 101)
Set designer: Madeleine Gesar
Props: BoConcept, Bookbinders
Design, Eforia/Markus Emilsson,
Granit, M-Zone, Mio, Nordiska
Galleriet, Ordning & Reda, Plan Ett,
Posh Living, R.O.O.M., Studio 77,
Svanströms and VålaMagasinet
Translation: Rewriters
Printers: Alfa Print, 2009
Cover: 4 page 260g Invercote G
Elementary Chlorine Free (bleached
using chlorine dioxide that does not
concentrate in the food chain)
End papers: 2 x 2 pages of 120g
Colorit Black
Complies with Nordic Swan ecolabel
criteria
Inserts: 150g Galerie Art Silk
Complies with Nordic Swan ecolabel
criteria
AB EDSBYVERKEN, BOX 300, SE-828 25 EDSBYN,
TEL +46 (0) 271 275 00, www.edsbyn.com
We reserve the right to amend the
designs and/or model styles and our
product range as a whole.