Littbus Trä (pdf 3.5mb)

advertisement
LITTBUS
BIBLIOTEK
LIBRARY
Gavlar av trä
End panels in wood
LITTBUS - det flexibla hyllsystemet för bibliotek/the flexible shelfsystem for libraries
FÖRSBL/KAP. WOOD/H. sid 41 05-05-30 22.25 Sida 1
LITTBUS TRÄ/WOOD
LITTBUS med gavel av trä
• massiv 25 mm, stavlimmad al eller björk.
• algavlar levereras som standard obehandlade.
• gavlarna vaxas, oljas eller lackeras på begäran.
• björkgavlar levereras lackade som standard.
• gaveldjup 290, 374 och 542 mm
• gavelhöjd 1084, 1404, 1724 och 2044 mm
Höjdmått är gavelns höjd exklusive justerfotens
minimihöjd 25 mm.
LITTBUS end panels in wood
• solid alder or birch, 25 mm thick
• end panels in alder are untreated as standard
• end panels in alder can be vaxed, oiled or
lacquered upon request
• end panels of birch are lacquered as standard
• depth of the end panels are 290, 374 and 542 mm
• height of end panels 1084, 1404, 1724 and
2044 mm
The height of the end panels does not include the
feet which are 25 mm.
Littbus/REF.EKSJÖ/Sid. 12/V. 05-05-30 20.18 Sida 1
City Library of Eksjö. Architect: FFNS Arkitekter, Göteborg
Littbus/REF.EKSJÖ/Sid. 13/HÖGER 05-05-30 20.20 Sida 1
LITTBUS REFERENCES
City Library of Eksjö
26 Littbus ny
08-02-26
14.35
Sida 1
LITTBUS REFERENCES
The Stockholm Institute of Education. Architect: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB
Littbus/LÄR.Stege/Sid.27/Höger 05-05-30 21.03 Sida 1
The Stockholm Institute of Education
Littbus/kap.trä/sid. 42 Vänster 05-05-31 08.57 Sida 1
LITTBUS 374x2044 mm, med topphylla i stål.
LITTBUS 290x2044 mm. Hyllplansdjup/Shelf depth 252 mm.
Hyllplansdjup 336 mm.
LITTBUS 374x2044 mm, with topshelf in steel.
Shelf depth 336 mm.
Gavlar i trä och stål, 290x2044 mm.
Krönskiva i massiv björk.
Hyllplan i stålplåt, pulverlackerad
stålgrå. Hyllplanet är vändbart
och kan användas plant eller
lutande för exponering.
End panels in wood and steel,
290x2044 mm.
Topshelf in solid birch. Shelves in
sheet steel, powder coated steel
grey. The shelf is reversible for flat
or sloping display.
REF.karasjok/Sid. 16/VÄNSTER 05-05-30 20.29 Sida 1
The Sámi Parliament (The Sámediggi), Karasjok. Interior Architect: Rannveig Getz
kap 3/s.45/höger/dörrar/ 05-05-31 07.45 Sida 1
LITTBUS TRÄ/WOOD
LITTBUS 374x1404 mm.
Krönskiva i massiv björk/Top shelf in solid birch.
LITTBUS 374x1404 mm.
Glasdörr och rygg i frostat glas/
Glassdoors and backs in frosted glass.
LITTBUS 374x1404 mm. Topphylla i stål/Topshelf in steel.
Littbus trä/kap 3. /sid 44/Väns 05-05-31 08.48 Sida 1
LITTBUS 374x2044 mm.
Littbus på kontoret.
Volym: 165 pärmar.
Littbus in office.
Capacity: 165 binders.
LITTBUS
290x1084 mm.
Tidskriftshylla/
Magasine shelf.
Littbus/Karlstad Sid.34/vänster 05-05-30 19.19 Sida 1
University of Karlstad. Interior Architect: WSP-Arkitekter
TILLBEHÖR/KAP.3/SID.47/Höger 05-05-31 10.51 Sida 1
LITTBUS TRÄ/WOOD
Tillbehör/Accessories.
Trä/kap. 3/v./gavelbord s.48 05-05-31 11.00 Sida 1
LITTBUS 542x2044 mm. Gavelbord/Table end.
LITTBUS 542x2044 mm.
Gavelbord och expomagasin/End table and expo-magazine.
Gavelbord och snedställt hyllplan/Table end and sloped shelf.
Öppet expomagasin/Expo-magazine open.
Trä/expomagasin/sid 49/Höger 05-05-31 11.09 Sida 1
LITTBUS TRÄ/WOOD
Tillbehör/Accessories
Expomagasin öppet/Expo-magazine open.
Expomagasin slutet/Expo-magazine closed.
Expomagasin, slutet och tiltbox, öppen.
Expo-magazine, closed and tiltbox, open.
Trä/kap. 3/expo/sid 50/Vänster 05-05-31 11.06 Sida 1
Tillbehör/Accessories
Gavelexponering.
Tidningsexpo.
Tidskriftshylla.
Bookcase end display.
Newspaper display.
Magazine shelf.
Fackavdelare till hylla.
Tidskrifts display.
Tidskriftsdisplay och fackavdelare.
Partition for shelves.
Magazine display.
Magazine display and partition for
shelves.
Trä, boktråg sid 51/Höger 05-05-31 10.55 Sida 1
LITTBUS TRÄ/WOOD
Tillbehör/Accessories
Tiltbox öppen.
Tiltbox stängd.
Tiltbox open.
Tiltbox closed.
Bokstöd.
Bokstöd A4.
Book ends.
Book ends A4.
Sektionsskylt, skyltlist och hängande trådbokstöd.
Skriv/studieplats.
Textstrip section, text strip front edge and hanging
Writing/reading top.
book ends.
TEKNISK BESKR./KAP. 3/sid 53/H.
05-06-10
12.32
Sida 1
LITTBUS TRÄ/WOOD
290 MM
374 MM
542 MM
2044 MM
1724 MM
1404 MM
1084 MM
START OCH PLUS
Start och Plussektion visas med skiss.
Skissen redovisar vad som ingår i det aktuella artikelnumret.
START AND PLUS/EXTENSION
Start and extension bays depicted accurately show what
is included.
• Breddmått mellan gavlar är 516, 725 och 900 mm c/c.
• Hyllenhetens totala längd erhålles genom att sammanräkna sektionernas totala längd och addera med en gaveltjocklek (25 mm).
• Höjdjustering av hyllplan sker i 64 mm’s intervaller
(32 mm kan erhållas på begäran).
• Hyllavståndet är baserat på normal bokförvaring i
• The widths of bays are 516, 725 and 900 mm c/c.
• To calculate the total length of a run of shelving add
together all bays plus the thickness of an end panel
(25 mm).
• The heights of the shelves are adjustable at 64 mm
increments (32 mm upon request).
• Space between shelves is based on standard for
bibliotek, hyllavstånd 320 mm c/c.
• Höjdmått är gavelns höjd exklusive justerfotens minimihöjd 25 mm.
libraries, 320 mm c/c.
• The height of the end panels does not include the feet
which are minimum 25 mm.
Benämning av sektioner:
Description of bays:
Ex. 290/1084 = depth 290 mm and height 1084 mm.
Ex. 290/1084 = djup 290 mm och höjd 1084 mm.
LITTBUS/TRÄ/290/sid.54/vänster
05-06-10
14.44
Sida 1
LITTBUS TRÄ/WOOD 290
Gavlar av al eller björk, inkl. hyllplan/Endpanels of solid alder or birch, incl. shelves
290/1084
STARTSEKTION
PLUSSEKTION
Bredd/width
Bredd/width
Art.nr/Art.no
Art.nr/Art.no
AL/ALDER
AL/ALDER
C/C 516
LS 2910010
CC 516
LP 2910010
C/C 725
LS 2910110
CC 725
LP 2910110
C/C 900
LS 2910210
CC 900
LP 2910210
BJÖRK/BIRCH
BJÖRK/BIRCH
C/C 516
LS 2910020
CC 516
LP 2910020
C/C 725
LS 2910120
CC 725
LP 2910120
C/C 900
LS 2910220
CC 900
LP 2910220
290/1404
AL/ALDER
AL/ALDER
C/C 516
LS 2920010
C/C 516
LP 2920010
C/C 725
LS 2920110
C/C 725
LP 2920110
C/C 900
LS 2920210
C/C 900
LP 2920210
BJÖRK/BIRCH
BJÖRK/BIRCH
C/C 516
LS 2920020
C/C 516
LP 2920020
C/C 725
LS 2920120
C/C 725
LP 2920120
C/C 900
LS 2920220
C/C 900
LP 2920220
290/1724
AL/ALDER
AL/ALDER
C/C 516
LS 2930010
C/C 516
LP 2930010
C/C 725
LS 2930110
C/C 725
LP 2930110
C/C 900
LS 2930210
C/C 900
LP 2930210
BJÖRK/BIRCH
BJÖRK/BIRCH
C/C 516
LS 2930020
C/C 516
LP 2930020
C/C 725
LS 2930120
C/C 725
LP 2930120
C/C 900
LS 2930220
C/C 900
LP 2930220
290/2044
AL/ALDER
AL/ALDER
C/C 516
LS 2940010
C/C 516
LP 2940010
C/C 725
LS 2940110
C/C 725
LP 2940110
C/C 900
LS 2940210
C/C 900
LP 2940210
BJÖRK/BIRCH
BJÖRK/BIRCH
C/C 516
LS 2940020
C/C 516
LP 2940020
C/C 725
LS 2940120
C/C 725
LP 2940120
C/C 900
LS 2940220
C/C 900
LP 2940220
LITTBUS/TRÄ/374/S. 57/höger
05-06-10
14.40
Sida 1
LITTBUS TRÄ/WOOD 374
Gavlar av al eller björk, inkl. hyllplan/Endpanels of solid alder or birch, incl. shelves
374/1084
STARTSEKTION
PLUSSEKTION
Bredd/width
Bredd/width
Art.nr/Art.no
AL/ALDER
Art.nr/Art.no
AL/ALDER
C/C 516
LS 3710010
C/C 516
LP 3710010
C/C 725
LS 3710110
C/C 725
LP 3710110
C/C 900
LS 3710210
C/C 900
LP 3710210
BJÖRK/BIRCH
BJÖRK/BIRCH
C/C 516
LS 3710020
C/C 516
LP 3710020
C/C 725
LS 3710120
C/C 725
LP 3710120
C/C 900
LS 3710220
C/C 900
LP 3710220
374/1404
AL/ALDER
AL/ALDER
C/C 516
LS 3720010
C/C 516
LP 3720010
C/C 725
LS 3720110
C/C 725
LP 3720110
C/C 900
LS 3720210
C/C 900
LP 3720210
BJÖRK/BIRCH
BJÖRK/BIRCH
C/C 516
LS 3720020
C/C 516
LP 3720020
C/C 725
LS 3720120
C/C 725
LP 3720120
C/C 900
LS 3720220
C/C 900
LP 3720220
374/1724
AL/ALDER
AL/ALDER
C/C 516
LS 3730010
C/C 516
LP 3730010
C/C 725
LS 3730110
C/C 725
LP 3730110
C/C 900
LS 3730210
C/C 900
LP 3730210
BJÖRK/BIRCH
BJÖRK/BIRCH
C/C 516
LS 3730020
C/C 516
LP 3730020
C/C 725
LS 3730120
C/C 725
LP 3730120
C/C 900
LS 3730220
C/C 900
LP 3730220
374/2044
AL/ALDER
AL/ALDER
C/C 516
LS 3740010
C/C 516
LP 3740010
C/C 725
LS 3740110
C/C 725
LP 3740110
C/C 900
LS 3740210
C/C 900
LP 3740210
BJÖRK/BIRCH
BJÖRK/BIRCH
C/C 516
LS 3740020
C/C 516
LP 3740020
C/C 725
LS 3740120
C/C 725
LP 3740120
C/C 900
LS 3740220
C/C 900
LP 3740220
LITTBUS/TRÄ/542/S.60/vänster
05-06-10
14.37
Sida 1
LITTBUS TRÄ/WOOD 542
Gavlar av al eller björk, inkl. hyllplan/Endpanels of solid alder or birch, incl. shelves
542/1084
STARTSEKTION
PLUSSEKTION
Bredd/width
Bredd/width
Art.nr/Art.no
AL/ALDER
Art.nr/Art.no
AL/ALDER
C/C 516
LS 5410010
C/C 516
LP 5410010
C/C 725
LS 5410110
C/C 725
LP 5410110
C/C 900
LS 5410210
C/C 900
LP 5410210
BJÖRK/BIRCH
BJÖRK/BIRCH
C/C 516
LS 5410020
C/C 516
LP 5410020
C/C 725
LS 5410120
C/C 725
LP 5410120
C/C 900
LS 5410220
C/C 900
LP 5410220
542/1404
AL/ALDER
AL/ALDER
C/C 516
LS 5420010
C/C 516
LP 5420010
C/C 725
LS 5420110
C/C 725
LP 5420110
C/C 900
LS 5420210
C/C 900
LP 5420210
BJÖRK/BIRCH
BJÖRK/BIRCH
C/C 516
LS 5420020
C/C 516
LP 5420020
C/C 725
LS 5420120
C/C 725
LP 5420120
C/C 900
LS 5420220
C/C 900
LP 5420220
542/1724
AL/ALDER
AL/ALDER
C/C 516
LS 5430010
C/C 516
LP 5430010
C/C 725
LS 5430110
C/C 725
LP 5430110
C/C 900
LS 5430210
C/C 900
LP 5430210
BJÖRK/BIRCH
BJÖRK/BIRCH
C/C 516
LS 5430020
C/C 516
LP 5430020
C/C 725
LS 5430120
C/C 725
LP 5430120
C/C 900
LS 5430220
C/C 900
LP 5430220
542/2044
AL/ALDER
AL/ALDER
C/C 516
LS 5440010
C/C 516
LP 5440010
C/C 725
LS 5440110
C/C 725
LP 5440110
C/C 900
LS 5440210
C/C 900
LP 5440210
BJÖRK/BIRCH
BJÖRK/BIRCH
C/C 516
LS 5440020
C/C 516
LP 5440020
C/C 725
LS 5440120
C/C 725
LP 5440120
C/C 900
LS 5440220
C/C 900
LP 5440220
Littbus/REF. ÖREBRO/sid.21/Höge 05-05-30 20.36 Sida 1
University of Örebro. Arcitect: Uhlin & Malm
www.lustrum.com
Download