Ағылшын тілі - 46 А.С.Пушкин атындаєы орта мектебі

advertisement
My ability
I have the ability,
God has given to me.
So, listen to me,
My ability.
Work with me,
To be,
What we can be.
I Want the world to see,
What we can do.
You, my friend,
My gift to Him,
My ability
Tom McBride
Өзім туралы
Аты-жөні: Әлсерікова
Жұлдызай
Әбдрахманқызы
Туған жылы: 22.03.1980
Мамандығы: Ағылшын тілі
пәнінің мұғалімі
Еңбек өтілі: 5 жыл
Өмірлік ұстанымы: Жеті
жұрттың тілін біл,
Жеті түрлі білім біл
Өмірлік мақсаты: Бойыңда
білім бар екен, одан
өзгелер де өз
шырақтарын жағып
алардай жағдай туғыз.
ЖЫЛДАРҒА САЯХАТ
2000 жылы А.С.Пушкин атындағы №46 қазақ орта мектебінде
алғашқы еңбек жолын бастады.
2002 жылы мектепішілік “Жыл мұғалімі” І орын
2003 жылы облыстық педагогикалық оқу ІІ орын Диплом
2003 жылы “СТО” бағдарламасы бойынша сертификат
№031149
2004 жылы “МОТ” бағдарламасы бойынша сертификат
2004 жылы Certificate of Achievement Millennium’s International
Teachers Program Houston, Texas, U.S.A.
2004 жылы “Білім жолы – ізденіс” жеке іс-тәжірибесі кітапша
ретінде аудан көлемінде таратылды.
2006 жылы конференция Көкшетау (Natek)
Жұмыс нәтижелері
1. “Ауыл болашағы білімді жастар қолында”
облыстық пәндік бақылау жарысында ағылшын
тілінен 6-сыныптар арасында №46 мектеп
оқушысы Муетова Перизат ІІІ орын.
2. Аудандық олимпиадада 2003-2004 оқу жылында
8-сынып оқушысы Ахметова Құралай І орын.
3. Аудандық олимпиадада 2004-2005 оқу жылында
9-сынып оқушысы Ахметова Құралай ІІ орын.
Тиімді көрнекіліктерді пайдалану
Мақсаты:
1. Оқушылардың оқу, жазу, есту,
сөйлеу қабілеттерін арттыру, дағды
біліктіліктерін қалыптастыру
2. Сөздік қорын молайту
3. Балалардың шығармашылығын
қалыптастыру
Knowledge is power to shape the future. Knowledge is the key of exploring and
searching the world, technology and science. The foundation of knowledge is in schools
and the education is taught by teachers. Teachers are very responsible with their jobs
because at present the reform of education are full of new traditions and pedagogical
innovations. As a teacher my first aim is to increase my students abilities, levels, horizons.
That’s why I try to have my lessons in new way, to use the useful visual aids, always I
enlarge my qualification. I try to invent something new such us charts, tables to achieve
success in my English language classroom and now I suggest some of the posters from
my own experience
Chart 1
Fill the charts
№
Name
Profession
Hobby
Awards
Award for
Favorite place
Career
1
Andrea de Silvia
Actress
To travel
Oscar Prize
Acting
Argentina
25 films
2
Barbara
The writer
To write
Booker Prize
Prose
England
40 books
This chart helps to compare two popular persons, to connect their previous and new
information.
Country
name
Area
Language
Capita
l
Population
nation
s
Political
structu
re
Industry
Agriculture
Climate
Famous for
Chart 2
Fill the charts with the names of holidays
Months
January February March
April
May
June
Kazakhstan
England
Months
July
August
September
October
November December
Kazakhstan
England
Filling the chart students remember and write, what they knew.
Besides it
1. Get interested children
2. Increases their memory
3. Makes to answer in concrete way
Chart 3
Fill the charts with the names of departments
and things
Depart
ments
Things
Clo
thes
Boots
Fruit Vege
table
Tea
Fic
tion
Bread
Jeans
Advantage of this chart:
1. to form children’s creative
2. to sort student’s mind
Besides these charts help to develop their critical thinking
and writing abilities. I remember German proverb «In any
comparison has no shortage».
Charts 4-5
2
3
4
5
6
7
8
9
2
a
d
e
I
g
k
I
n
3
d
o
g
p
n
r
v
w
4
e
g
I
s
Proverbs
16
10
24
8
L
I
V
E
4
18
6
A
N
D
16
8
4
21
18
L
E
A
R
N
14
18
9
27
16
8
6
12
8
K
N
O
W
L
E
D
G
E
10
20
15
9
27
8
21
I
S
P
O
W
E
R
Results:
1. to get interested in participating lesson
2. to answer quickly
3. shows the result of their knowledge and per
lesson
Kazakhstan
15 years
By this students learn and master the material quickly, speak
correctly It:
1. Increases their vocabulary.
2. develops their oral speech
The results of my experimentation tasks show the
increasing of my students abilities , activities , interests ,
horizons and levels. Besides when they are in practice:
1. The students put aspiration to each other
2. Get interested in learning English
3. Correct pronunciation of the learners
Student’s ability
Listening
Reading
Speaking
Writing
Practical action
Direction
Aspiration
Interest
Skill , habit
Download