Søren Plagborg, Vestas

advertisement

Nyheter från Vestas

Søren Plagborg, VP Technology Vestas Northern Europe

WinterWind Februari 2011, Umeå

2

• XXXXXXXX employees

Vestas

Vind står i fokus för allt vi gör – det har det alltid gjort!

Vi startade branschen och är marknadsledare än idag

• Närvaro i mer än 60 länder

• ~ 22,500 anställda

• 30+ års erfarenhet av vindbranschen

3

Feed back från kunder

Turbine platform

4

KW

Platform

2MW

Platform

3MW

Platform

6MW

Platform

V52

V60

V80

V82

V90

V100

V90

V112

Vestas huvudkontor för Norra Europa finns i Malmö, vi har ca 450 anställda enbart i Sverige.

Randers

HK Vestas Wind Systems

Videbaek

Malmö HK

Vestas Northern

Europe

Szczecin

Warrington

Försäljning och Service

Produktionsanläggning

Forskning och Utveckling

6

Vår serviceverksamhet är rikstäckande och sysselsätter mer än 100 personer på 25 platser i Sverige

Östersund

Hudiksvall

Mora

Borlänge

Ludvika

Falköping

Falkenberg

Laholm

Landskrona

Höör

Tomelilla

Nässjö

Visby

Luleå

Malå

Umeå

V90 2.0 MW i Sverige, - vårt bästa resultat någonsin!

100

Faktisk tillgänglighet

V90 2.0+1.8

95

97

90

85

80

0

01-

2009

02-

2009

03-

2009

04-

2009

05-

2009

06-

2009

07-

2009

08-

2009

09-

2009

10-

2009

11-

2009

12-

2009

01-

2010

02-

2010

03-

2010

04-

2010

05-

2010

06-

2010

07-

2010

08-

2010

09-

2010

10-

2010

11-

2010

300

V90 2.0 MW

V90 2.0+1.8

250

200

150

100

50

0

01-

2009

02-

2009

03-

2009

04-

2009

05-

2009

06-

2009

07-

2009

08-

2009

09-

2009

10-

2009

11-

2009

12-

2009

01-

2010

02-

2010

03-

2010

04-

2010

05-

2010

06-

2010

07-

2010

08-

2010

09-

2010

10-

2010

11-

2010

Subtitle

Under 2010 levererade vi i Sverige 22 projekt i storleksklassen från 1 till 48 turbiner

Fallstudie: Isbildning

Störst påverkan mellan -1 och -3 grader Celsius för detta exempel

Vestas erfarenheter av is

• Kunder investerar fortfarande i projekt med risk för isbildning

• Isbildning påverkar inte turbinens tillgänglighet

• Isbildning påskyndar inte behovet av underhåll

• Is påverkar effektkurvan vid nederbörd

• Turbinen verkar ”komma igång av sig själv” när vinden åter tilltar

• Is faller/sprids från turbinen under vintern detta utgör en säkerhetsrisk!

 Vestas R&D arbetar aktivt på en produktlinje med avisningmöjligheter, mer kommunikation planerad under kvartal 2 år 2011.

Tack för er uppmärksamhet!

Copyright Notice

The documents are created by Vestas Wind Systems A/S and contain copyrighted material, trademarks, and other proprietary information. All rights reserved. No part of the documents may be reproduced or copied in any form or by any means - such as graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, taping, or information storage and retrieval systems without the prior written permission of Vestas Wind Systems A/S. The use of these documents by you, or anyone else authorized by you, is prohibited unless specifically permitted by Vestas Wind Systems A/S. You may not alter or remo ve any trademark, copyright or other notice from the documents. The documents are provided “as is” and

Vestas Wind Systems A/S shall not have any responsibility or liability whatsoever for the results of use of the documents by you.

Download