Nyheter i nya ISO 14001 - Ragn

advertisement
STRUKTUR - 10 HUVUDKAPITEL
 1 Omfattning
 2 Normativ hänvisning
 3 Termer och definitioner
 4 Organisationens situation
 5 Ledarskap
 6 Planering
 7 Stöd
 8 Verksamhet
 9 Utvärdering av prestanda
 10 Förbättringar
FOKUS PÅ INTRESSENTER
High level Structure 4.2
 4.2 Understanding the needs and
expectations of interested parties:
The organization shall determine :
 the interested parties that are relevant to
the mgt system and
 the requirements of these
FOKUS PÅ RISKER
Annex SL
High level Structure 6.1
 6.1. Actions to address risks and
opportunities
Determine risks and opportunites
that need to be addressed:
 Considering internal and external issues
that affect the organizations ability to
achieve its intended outcome
 Considering requirements of interested
parties
 To assure the mgt system intended
outcome
 To prevent or reduce undesired effects
 To achive continual improvement
The organization shall:
 Plan actions to address these risks
 Integrate actions into its mgt system
 Evaluate the effectiveness of actions
NYHETER I ISO 14001
Nya termer införs
 Compliance obligation
(ersätter lagar och andra krav)
 Environmental condition:
(miljöförhållanden vid visst tillfälle)
 Risk:
effect of uncertainty
 Environmental performance:
performance related to the management
of environmental aspects
 Life Cycle
MERA TERMER
 Outsource
 Interested Party
 Top Management
 Performance
 Process:
set of interrelated or interacting ativities which transforms
inputs to outputs
 Procedure:
specified way to carry out an activity or a process
NYHETER I ISO 14001:
ORGANISATIONENS SITUATION
Kap 4
 4.1 Organisationen och dess
förutsättningar
 4.2 Intressenters behov och
förväntningar
 4.3 Ledningssystemets omfattning
 4.4 Ledningssystem för miljö
4.4. Tydligare beskrivet att man ska
förbättra sin miljöprestanda dock genom att
kontinuerligt förbättra sitt
miljöledningssystem…
 OBS Omfattningen ska omfatta
aktiviteter, produkter eller tjänster
som man kan styra över och som
utgör betydande miljöaspekter
PLANERING
Kap 6
 6.1 Åtgärder för att hantera risker och
möjligheter
 6.1.1 Allmänt
 6.1.2. Identifiera miljöaspekter
 6.1.3 Fastställa ”compliance obligations”
 6.1.4 Fastställa risker och möjligheter
 6.1.5 Planering för att vidta åtgärder
Process för att hantera
risker och möjligheter,
inklusive risker för
externa miljöförhållanden
och dess effekter på
verksamheten
 6.2 Miljömål och planer för att nå dem
 6.2.1 Miljömål
 6.2.2 Planering för att nå mål
Integrera åtgärder för att
nå mål i verksamhetens
affärsprocess!
Tydligare fokus på
livscykelperspektiv
VERKSAMHET
Kap 8
 8.1 Planering och styrning av
verksamheten
Mycket tydligare beskrivning av
verksamhetsstyrning utifrån
livscykelperspektiv avseende:
- miljökrav vid inköp,
- styrning av miljökrav vid design för
utveckling, distribution, användning
och sluthantering,
- krav till uppdragstagare inklusive
entreprenörer
- produktinformation
Kontroll även av utlagda processer!
VAD HÄNDER NU?
ISO 14001-revidering
 ISO 14001 DIS utgiven under september
 Redaktionella justeringar inför FDIS
 Slutlig standard beräknas klar juni 2015.
 Standarderna kommer att publiceras som
ISO 14001:2015 respektive
ISO 14004:2015 (Vägledning till 14001)
Download