Eva Maria Mörk (born Johansson)

advertisement
January, 2013
Curriculum Vitae
Name:
Date of birth:
Marrital status:
Address:
Phone:
Fax:
E-mail:
Twitter:
Employment:
Degree:
Eva Maria Mörk (born Johansson)
April 2, 1971
Married
Department of Economics, Uppsala University
P.O. Box 513, SE-751 20 Uppsala
018-471 10 96
018-471 14 78
Eva.Mork@nek.uu.se
https://twitter.com/@EvaMork
Researcher at the Institute for Labour Market Policy Evaluation
(1999-2011)
Adjunct Professor in Economics at Uppsala University (since
2009-2011)
Professor in Public Economics at Uppsala University (since
2011)
Degree of Master of Science in Business Studies and
Economics, 1994
Ph.Lic in Economics, Uppsala University, 1997
Ph.D. in Economics, Uppsala University (defended on April 15,
1999).
Associate Professor, Department of Economics, Uppsala
University, 2002.
Research Affiliations
Institute for Labour Market Policy Evaluation (IFAU), Department of Economics,
Uppsala University, Uppsala Center for Fiscal Studies (UCFS), Uppsala Center for
Labour Studies (UCLS), Institute for the Study of Labor (IZA), CESifo, Institut
d’Economia de Barcelona (IEB).
Ph.D. thesis
Johansson, E (1999) “Essays on Local Public Finance and Intergovernmental Grants”,
Economic Studies 45, Uppsala University.
Articles in international scientific journals
Dahlberg, M and E Johansson (1998) “The Revenues-Expenditures Nexus: Panel Data
Evidence from Swedish Municipalities”, Applied Economics 30, 1379-1386.
Dahlberg, M and E Johansson (2000) “An Examination of the Dynamic Behavior of
Local Governments using GMM Bootstrapping Methods”, Journal of Applied
Econometrics 15(4), 401-416.
1
Ahlin, Å and E Johansson (2001) “Individual Demand for Local Public Schooling:
Evidence from Swedish Survey Data”, International Tax and Public Finance 8(4),
254-271.
Dahlberg, M and E Johansson (2002) ”On the Vote Purchasing Behavior of Incumbent
Governments”, American Political Science Review 96(1), 27-40.
Johansson, E (2003a) ”Tactical Redistribution Between Regions when Parties and
Voters Care about Ideology”, Journal of Public Economic Theory 5(1).
Johansson, E (2003b) ”Intergovernmental Grants as a Tactical Instrument: Empirical
Evidence from Swedish Municipalities”, Journal of Public Economics 87(5-6).
Bergström, P, M Dahlberg and E Mörk (2004) “The Effect of Grants and Wages on
Municipal Labour Demand”, Labour Economics 11, 315-334.
Dahlberg, M and E Mörk (2006) “Public Employment and the Double Role of
Bureaucrats”, Public Choice 126, 387-404.
Agren, H, M Dahlberg and E Mörk (2007) “Do Politicians’ Preferences Correspond to
those of the Voters? An Investigation of Political Representation”, Public Choice 130,
137-162.
Dahlberg, M, E Mörk and P Tovmo (2008) “On the Performance of the Sargan Test in
the Presence of Measurement Errors in Dynamic Panels”, Applied Economics Letters
15, 349-353.
Ahlin, Å and E Mörk (2008) “Effects of decentralization on school resources”,
Economics of Education Review 27, 276-284.
Lundin, D, E Mörk and B Öckert (2008) “How far can reduced childcare prices push
female labour supply?”, Labour Economics 15, 647-659.
Dahlberg, M, E Mörk, J Rattsø and H Ågren (2008) “Using a discontinuous grant rule
to identify the effect of grants on local taxes and spending” Journal of Public
Economics 92, 2320-2335.
Dahlberg, M and E Mörk (2011) “Is there an election cycle in public employment?
Separating time effects from election year effects” CESifo Economic Studies 57:3,
480-498.
Mörk, E, A Sjögren and H Svaleryd (2013) “Childcare costs and the demand
for children – Evidence from a nationwide reform” Journal of Population Economics
26:1, 33-65.
2
Chapters in books
Boadway, R and E Mörk (2004) “Division of Powers”, in P Molander (ed) Fiscal
Federalism in Unitary States, Kluwer Academic Publishers.
Mörk, E (2005) “Local Politicians’ and Voters’ Preferences for Local Taxes” in R
Påhlsson (ed) Yearbook for Nordic Tax Research 2005.
Unpublished work presented at international conferences
Bergström, P, M Dahlberg and E Johansson (1997) “GMM Bootstrapping and Testing
in Dynamic Panels”, Working Paper 1997:10, Department of economics, Uppsala
University. Paper presented at The Seventh International Conference on Panel Data,
Paris.
Johansson, E (2003) “The Impact of Active Labor Market Programs on Muncipal
Service”, Working Paper 2003:1, Institute for Labour Market Policy Evaluation
(IFAU), Uppsala. Paper presented at The 58th Annual Congress of the European
Economic Association, Stockholm.
Dahlberg, M, E Mörk and H Ågren (2006) “On the Size of Political Jurisdictions:
Preference Matching in Local Governments”. Paper presented at Workshop on
Decentralization, Governance and Economic Growth, Barcelona
Dahlberg, M, H Lundqvist and E Mörk (2008) “Intergovernmental grants and
bureaucratic power” Working paper 2008:17, Institute for Labour Market Policy
Evaluation (IFAU), Uppsala. Paper presented at The 65th Annual Congress of the
International Institute for Public Finance, Cape Town.
Dahlberg, M, K Johansson and E Mörk (2008) “On mandatory activation of welfare
receivers” Working paper 2008:24, Institute for Labour Market Policy Evaluation
(IFAU). Paper presented at The SOLE Thirteenth Annual Meeting, Ney York.
Dahlberg, M, E Mörk and P Sorribas-Navarro (2011) “Do politicians’ preferences
matter for voters’ voting decision”, Working paper 2011:10, Department of
economics, Uppsala University. Paper presented at The 65th Annual Congress of the
International Institute for Public Finance, Cape Town.
Edmark, K, C-Y Liang, E Mörk and H Selin (2012) “Evaluation of the Swedish
Earned Income Tax Credit”, Working Paper 2012:1, Institute for Labour Market
Policy Evaluation (IFAU). Paper presented at The 66th Annual Congress of the
International Institute for Public Finance, Uppsala.
3
Books and Reports in Swedish
Boadway, R and E Mörk (2003) ”Fördelning av makt och ansvar”, in P Molander (eds)
Staten och kommunerna, SNS Förlag.
M Dahlberg, K Edmark, J Hansen and E Mörk (2008) Fattigdom i folkhemmet – Från
socialbidrag till självförsörjning, Välfärdsrådets rapport 2008, SNS Förlag.
Mörk, E (2011) ”Från försörjningsstöd till arbete – Hur kan vägen underlättas?”, i
Välfärdsstaten i arbete – Inkomsttrygghet och omfördelning med incitament till arbete,
SOU 2011:2, Fritzes.
SOU 2011:11, Långtidsutredningen 2011. Huvudbetänkande, Fritzes
Hanspers, K and E Mörk (2011) ”Förskola” in L Hartman (eds) Konkurrensens
konsekvenser. Vad händer med svensk välfärd?, SNS Förlag.
Mörk, E and L Liljeberg (2012) “Fattig, sjuk och arbetslös – en beskrivning av
personer i kläm mellan stat och kommun”, Working Paper 2012:1, Uppsala Center for
Labor Studies (UCLS).
Other publications in Swedish
Bergström, P M Dahlberg and E Johansson, “Statsbidragens och lönernas effekter på
den kommunala arbetskraftsefterfrågan”, Ekonomisk Debatt 3, 1999.
Dahlberg, M and E Mörk, “Om regeringars röstköpsbeteende”, Ekonomisk Debatt 4,
2000.
Mörk, E, ”Bokanmälan: Lars Söderström, Anders Björklund, Per-Gunnar Edbalk,
Agneta Kruse: Från dagis till servicehus: Välfärdspolitik i livets olika skeden”,
Ekonomisk Debatt ,4, 2000.
Dahlberg, M and E Mörk, ”Dags att tänka om i socialbidragssystemet”, ledare,
Ekonomisk Debatt 1, 2001.
Dahlberg, M and E Mörk, ”De arbetsmarknadspolitiska åtgärderna – en lyckad
medicin?”, ledare, Ekonomisk Debatt 4, 2001.
Braunerhjelm, P, M Dahlberg, M and E Mörk, ”Inkomstfördelnig och optimal politik”,
ledare, Ekonomisk Debatt 1, 2002.
Dahlberg, M and E Mörk, ”Forskning och högre utbildning”, ledare, Ekonomisk
Debatt 2, 2002.
4
Dahlberg, M and E Mörk, ”Ja må de leva uti hundrade år (och mer därtill)!”, ledare,
Ekonomisk Debatt 6, 2002.
Dahlberg, M J Holm, and E Mörk ”Ekonomisk Debatt i slutet av dess tredje
decennium” Ekonomisk Debatt, 6, 2002.
Dahlberg, M and E Mörk, ”Släpp dataseten fria!”, ledare, Ekonomisk Debatt 8, 2002.
Dahlberg, M and E Mörk, ”Släpp dataseten fria! kommentar”, Ekonomisk Debatt 1,
2003.
Mörk, E, ”Politikern – vän eller fiende?”, ledare, Ekonomisk Debatt 6, 2003.
Mörk, E, ”Arbetslösa – en resurs för skolan”, Arbetsmarknad och arbetsliv 1, 2004.
Dahlberg, M, E Mörk and H Ågren, ”Har kommunens storlek någon betydelse för den
lokala demokratin?” Ekonomisk Debatt 5, 2005.
Dahlberg, M and E Mörk, ”Kommunanställda byråkraters dubbla roll”, Arbetsmarknad
och arbetsliv 3, 2005.
Mörk, E, ”Vem ska ansvara för skolan?”, Ekonomisk Debatt 2, 2006.
Dahlberg, M and E Mörk, ”Valår och den kommunala politiken”, Ekonomisk Debatt 5,
2008.
Dahlberg, M and E Mörk, ”Aktivering av socialbidragstagare i Sverige”, Søkelys på
arbeidslivet 2, 2008.
Lundin, D, E Mörk and B Öckert, ”Maxtaxan inom barnomsorgen – påverkar den hur
mycket föräldrarna arbetar?”, Ekonomisk Debatt 7, 2008.
Mörk, E, A Sjögren and H Svaleryd, "Effekter av barnomsorgsavgifter på
barnafödandet”, Ekonomisk Debatt 2, 2009.
Edmark, K, C-Y Liang, E Mörk and H Selin, ”Därför går det inte att utvärdera
jobbskatteavdraget”, Ekonomisk Debatt 5, 2012.
Prices and awards
1998, Stipendium till Ingemar Carlssons minne, Department of Economics, Uppsala
University.
2000, Myrdalspriset (best paper in Ekonomisk Debatt in 2000)
2004, Luttemans Stipendium, Faculty of Social Sciences, Uppsala University
2004, The Oscarsprice, Uppsala University
5
Research grants
“Röstningsbeteende och effektivitet i kommunal sektor: Mikrobaserade studier“,
HSFR, SEK 1 400 000 , 1999–2002 (with S Blomquist and M Dahlberg)
“Hur bör relationen mellan staten och kommunerna vara utformad? Ett
forskningsprogram“, Vetenskapsrådet, SEK 6 046 000, 2003–2005 (with S Blomquist,
M Dahlberg and H Jordahl)
”Statsbidragens betydelse för den primärkommunala ekonomin”, Sveriges Kommuner
och Landsting, SEK 1 000 000 2005–2006 (with M Dahlberg and H Ågren)
”Childcare and long run labor supply”, Riksbankens jubileumsfond, SEK 2 710 000,
2007–2009 (with A Sjögren, H Svaleryd, M Palme, M Saez-Marti and P PetterssonLidbom)
”Från bidrag till arbete: Studier av incitamentseffekter i socialbidragssystemet”, FAS,
SEK 2 800 000, 2008–2009 (with M Dahlberg and K Edmark)
”Aktiveringskrav på socialbidragstagare: En kombinerad implementerings- och
effektutvärderingsstudie” FAS, SEK 2 010 000, 2010–2011 (with M Dahlberg and K
Thorén)
“Growing up in the welfare state: Health and inequality among children and youth in
Sweden”, Vetenskapsrådet, SEK 4 887 000, 2012–2014 (with Anna Sjögren and
Helena Svaleryd)
”Voters, Politicians and Economic Policy”, Vetenskapsrådet, SEK 3 300 000, 2012–
2014 (with Mikael Elinder and Mattias Nordin)
“Public Policy, Health, Education and Female Empowerment in Uganda and
Tanzania”, U-Forsk, SEK 2 595 000, 2013–2014 (with Niklas Bengtsson, Jonas
Poulsen and Fredrik Sävje)
Editorial
Associate editor for Scandinavian Journal of Economics
Referee
Journal of Public Economics, Journal of Politics, International Tax and Public
Finance, The Scandinavian Journal of Economics, European Journal of Politicial
Economy, Regional Science and Urban Economics, Public Choice, Education
Economics, Finanzarchiv, The B.E. Journals in Economic Analysis & Policy, British
Journal of Political Science, Journal of Economic Geography, Economics of
Governance, Scandinavian Politicial Studies.
6
Lecturing and supervision
First supervisor for:
Matilda Karlsson (defendend PhLic-theses in December,
2007)
Mattias Nordin (defenden PhD-theses in January 2013)
Kajsa Hanspers (will defended PhD-theses in Jume
2013)
Lovisa Persson
Fredrik Sävje
Linuz Aggeborn
Jonas Poulsen
Ylva Moberg
Assistant supervisor for:
Jenny Nykvist (defended PhD-theses in March, 2008)
Heléne Lundquist (defended PhD-theses in October
2011)
Ulrika Vikman (will defended PhD-theses in March
2013)
Anna Persson (defended PhLic-theses in spring 2011)
1995-1996: Assistant teacher, first level micro, Department of Economics, Uppsala
University
1997-1999: Assistant teacher, Econometrics (Ph D-course), Department of Economics
Uppsala University
1999-2000: Public economics (D-level), Department of Economics, Uppsala
University
2001: Applied econometrics (B-level), Department of Information Science, Uppsala
University
2001: Public economics (B-level), Department of Economics, Uppsala University
2000-2010: Supervision of thesis-work (C-level, D-level, master level), Department of
Economics, Uppsala University
2009, 2010, 2011, 2012: Public Economics (C-level), Department of Economics,
Uppsala University
2010: Topic in Advanced Economics – Political Economics (D-level), Department of
Economics, Uppsala University
2010, 2011, 2012: Political Economics (master level), Department of Economics,
Uppsala University
Opponents and Grading committee membership
Ph D opponent:
Jon H Fiva, Norwegian University of Science and
Technology, November, 2006 (with A Sandmo)
Tuomas Kosonen, Helsinki University, February, 2011.
7
Ph lic opponent:
Nina Waldenström, Stockholm School of Economics,
April, 2007.
Niklas Jakobsson, Handelshögskolan at Göteborgs
Universitet, November, 2007.
Final opponent:
Niklas Hanes PhD-thesis, Umeå University, October,
2002,
Tobias Nilsson PhD-thesis, Stockholm University,
October, 2003.
Lisa Jönsson, PhD-thesis, Stockholm University, June
2012
Grading committee for PhD: Niklas Hanes, Umeå University, 2003.
William Nilsson, Umeå University, 2005
Ruben Hoffmann, SLU, 2006
John Öst, Uppsala University, February, 2007
David Granlund, Umeå University, 2007
Karin Edmark, Uppsala University, 2007
Håkan Selin, Uppsala University, 2008
Mats Karen, Uppsala University, 2008
Sten Ljungren, Uppsala University, 2008
Che-Yuan Liang, Uppsala University, 2008
Li-Ju Chen, Stockholm University, 2009
Linda Holmlund, Umeå University, 2009
Olle Folke, IIES, 2010
Erik Meyersson, IIES, 2010
Ronny Freier, Stockholm School of Economics, 2011
Spencer Bastani, Uppsala University, 2012
Johans Gars, IIES, 2012
Lisa Laun, Stockholm University, 2012
Advisor for appointment of academic position
Advisor for the Senior Lecturer position in economics/agricultural economics with
emphasis on empirically oriented microeconomics, Swedish University of Agricultural
Science, Uppsala, 2002.
Advisor for the position as Assistant Professor in Economics, Umeå University, 2008.
Advisor for the position as Senior Lecturer in Economics, Örebro University, 2009.
8
Other
1995: Participation in pedagogical course, Uppsala University
1999– : Researcher at the Institute for Labour Market Policy Evaluation (IFAU)
1999–2000: Responsible for the seminar series at the Institute for Labour Market
Policy Evaluation (IFAU)
2000–2002: Editor for Ekonomisk Debatt, Journal of The Swedish Economic
Association (With M Dahlberg)
2003–2004 : Member of the editorial board for Ekonomisk Debatt
2004– : Member of the editorial board at IFAU.
2005–2007 : Member of The Economic Council of Sweden.
2008–2010: Member of Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO)
2008: Member of SNS Välfärdsråd.
2009–: Member of SNS Vetenskapliga Råd
2011–: Member of the Prize Committee for the Alfred Nobel Memorial Prize in
Economic sciences
9
Download