INSTITUTIONSFEST DEPARTMENT PARTY

advertisement
INSTITUTIONSFEST
Institutionens Dag den 20 november avslutas med Institutionsfest med början kl. 18.30, på
Pharmen, Dag Hammarskjölds väg 16. Institutionen frestar med en läcker buffé, drycker och Prof.
Christer Janson’s musikquiz.
Anmäl dig senast den 3 november genom att lämna 100 kr till Veronica Hjärner, ing. 40 pl 5, rörpost
CG61 ([email protected]). Meddela ev. specialkost och om du önskar vin eller
alkoholfritt.
DEPARTMENT PARTY
The Department Day, November 20th, will end with a Department party starting at 6.30 pm at
Pharmen, Dag Hammarskjölds väg 16. A dinner buffet and drinks will be served and Prof. Christer
Janson will present a music quiz.
Register by paying a fee of 100 SEK by Nov 3rd to Veronica Hjärner, Entrance 40, floor 5, pneumatic
tube CG61 ([email protected]). Please state any requirements regarding special food,
and if you prefer wine or non-alcohol beverage.
Med vänlig hälsning
Veronica Hjärner
Personal- & ekonomiadministratör
______________________________
Post- & besöksadress:
Uppsala universitet
Inst f medicinska vetenskaper
Akademiska sjukhuset, ing 40, plan 5
751 85 UPPSALA
Tel: 018 - 611 35 09
Rörpost: CG61
Download