Läs mer / more info

advertisement
Ny delägare och medarbetare i SDT.
New partner and co-worker at SDT.
I samband med ett generationsskifte välkomnar
vi Lars Andersson som vVD och delägare.
In connection with a generationshift we welcome
Lars Andersson as Deputy MD and partner.
Med denna förändring satsar vi framåt med
målet att vara er självklara partner inom
industriautomation.
With this change we aim forward with the clear
goal of being your first-choice-of-partner in
industrial automation.
Lars Andersson har mångårig och djup
erfarenhet av automationsbranschen. Lars har
tidigare varit försäljningschef i SDT, VD i ELAU
AB och Sales Director i Lenze AB.
Lars Andersson has a long-term and in-depth
experience of industrial automation. Lars have
been Sales Manager at SDT, Managing Director
at ELAU AB, Sales Director at Lenze AB.
Vi ser fram emot ett fortsatt fantastiskt
samarbete!
We look forward a continued excellent
cooperation!
Vänligen notera!
Nytt orgnr 556974-8634.
Please note!
New VAT nr 556974863401.
Helsingborg, 11 september 2014
Lars Radler, VD / Managing Director
Download
Related flashcards
Create Flashcards