TNO Mart van Bracht

advertisement
Duurzame energie biedt nieuwe
kansen voor het Caribisch
koninkrijk
Economie in Latijns Amerika en Caribisch
gebied groeit
Groei voorspelling 2013 in (%)
Source IMF
Groei in BNP betekent grotere energiebehoefte en
investeringen in R&D
Duurzame energie is al concurrerend zonder subsidies
Trend naar diversificatie duurzame opwek
Regio investeringen/jr. (milj.$)
Technologie, systeem, business veranderd
Source: Bloomberg New Energy Finance, REFF-LAC 5-1-13
Kansen: Bouwen aan Latijns Amerikaanse R&D capaciteit
R&D investeringen als percentage van het BNP
Source: OECD, Latin American Outlook 2012
Focusgebieden TNO Caribbean
Duurzame Energie
Systemen
Green
Faculty
Energie transitie & duurzame Kennis en capaciteit
oplossingen (water and
opbouw
waste)
Testen &
Certificering
Prestatie onder lokale
omstandigheden
optimalisering
Geologische
Dienst
Duurzaam gebruik van
natuurlijke hulpbronnen
Nieuwe technologie toepassen … en
nieuwe business modellen ontwikkelen
Duurzame energie – van cruciaal belang voor
Caribische eilanden
7
Brandstofprijzen veranderen snel en
onverwacht !
Eilandsystemen – Duurzame Energie Uitdagingen
“Keeping it Affordable and Reliable”
How keep energy and the
energy system affordable?
++
?
Sustainable
Sustainable
Use renewable energy sources,
e.g. photovoltaics, wind- and hydropower,
thermal energy, biomass, biogasses, etc.
Use energy more efficiently, e.g.
by deploying heat pumps, electric vehicles,
combined heat and power, etc.
!
… increasing reserve power and grid
capacity is an expensive undertaking.
==
Affordable
Affordable
Energy
System
==
Reliable
Reliable
How to maintain reliability of the system?
?
… with a clear trend of electrification of energy usage and
with more intermittent energy sources in the mix.
9
Aruba “case” – Naar een duurzaam energiesysteem
25% reduction by 2020
50% to 100% by 2020
Remainder LNG
10
Rekening houdend met karakteristieke
eigenschappen van eilanden
Omgeving
Implicaties
•
geen grid interconnecties
•
Grote impact van duurzame energie
•
onafhankelijk energiesysteem
•
Grote dynamiek in systeem
“Smart Sustainable Islands Solutions
We zoeken oplossingen die bij (tropische)
eilanden passen: “Smart Island solutions”
• Hoge temperatuur
• UV
• Geïsoleerd
• Geen Interconnectie
• Extra kosten transport
• Logistieke problemen
• Sterke constante wind
• “salt spray”, corrosie
TNO-Caribbean
roadmap aanpak
Strategie ontwikkeling samen met de
“stakeholders”
Maak “stakeholders” onderdeel
Ontwikkel gedragen oplossingen
Zorg voor open innovatie platform
Zorg voor open systemen (geen
“locked in oplossingen”)
Zorg voor een lerend systeem
Aruba “case”– De transitie naar duurzame energie
Roadmap Sustainable Aruba 2020
Grid penetration
100%
Solar
Plant
SWAC
35%
Consumer
reduction
100%
Renewable
Energy
System
80%
Bio-Diesel
Turbines
or Natural
Gas?
60%
Third
Wind
park
2.5 Mw
Distributed
Generation
40%
20%
30Mw
Vader Piet
Wind park
3.3 Mw
Airport
Solar
30 Mw
Urirama
Wind park
2013
- Green projects completed/planned
- Orange new projects/options
2015
2018
2020
Source: “Roadmap Sustainable Aruba 2020”, TNO-report, 2 April 2012
15
Faciliteit voor photovoltaic Testen & Certificeren
16
16
PV Solar power challenges
Source: open
Isc: Stroomsterkte (short circuit)
Voc: Spanning (open circuit)
Pmax: Vermogen (maximaal)
Trainen en capaciteitsopbouw, de “Green Faculty”
18
18
Smart Community Aruba:
Real Life testen van technologie en kennisoverdracht
19
Smart Community Aruba:
R&D op sleutelgebieden
Energy Efficiency
Smart Grid / Electric Grid
Electrical Transport
Solar & Wind Technology
Customer Engagement
Water & Waste
Een smart grid voor eilanden ontwikkelen
What should actors be able to
do in a Smart Grid for Aruba?
How will we get to
a Smart Grid for Aruba?
Migration
Use Cases
$
How can we create a structure
for a Smart Grid for Aruba?
What is expected from a
Smart Grid for Aruba?
Architecture
Requirements
21
Het volgende Nederlands Caribisch export product?
Schaalbare eiland oplossingen
22
Aruba: gateway naar Latijns Amerika
Deel van het koninkrijk met goede connectie naar Latijns
Amerikaanse markten
Veilig
Stabiele en ambitieuze regering
Europese regelgeving
Meertalig
Mix van Latijns Amerikaanse, Europese
en Amerikaanse culturen
Excellente netwerken
Uitstekende faciliteiten en
infrastructuur
Intensieve steun regering
van Aruba
23
Dank voor uw aandacht!
Download