Samen op weg naar een Smart City

advertisement
Samen op weg naar een Smart City
Amsterdam Smart City is het innovatieplatform van de Metropoolregio Amsterdam waarin bedrijven,
bewoners, gemeente en kennisinstellingen uitgedaagd worden innovatieve oplossingen & ideeën aan
te dragen en toe te passen voor grootstedelijke vraagstukken.
• De wijk regelt het zelf
Open data •
Deeleconomie •
• “Eigen” initiatief krijgt de ruimte
Connectiviteit •
Internet of Things •
• Kenniseconomie
• Veiligheid
• Zorg
• Sensoring
Energie •
Water •
• Mobiliteit
• Wonen
• Balans in de
stad
• Afval
• Groen
Werkwijze
verbinden
versnellen
bed
en
rij v
ideeën &
uitdagingen
/ leren
p
en
ers stellingen
tn nnisin
ar+ ke
gem
ee
nt
do en
versterken
slimme oplossingen
marktontwikkeling
business modellen
repliceren
b e w o n ers
ver
s n e ll e n
Feiten & cijfers
120+
36
partners
gemeenten
12.000+ 75+
contacten
72
buitenlandse
bezoeken per jaar
7
projecten
Amsterdam als Living Lab
2
10
#2 Smart City van Europa
stedenallianties
Toename aantal partners
en projecten
aandachtsgebieden
samenwerking met
startup accelerators, o.a.
Smart City Accelerator
2 Europese icoonprojecten
Transform en City-Zen
75.000 unieke bezoekers
amsterdamsmartcity.nl
per jaar
Top 3 smart cities in Europa
(2014)
120+
1
70
2
72
1. Copenhagen
2. Amsterdam
3. Wenen
24
42
5
2009
3
2011
NU
Projecten geïnitieerd door partners
Partners
Amsterdam: #2 Smart City of Europe
“In recent years, Amsterdam has stepped up its pace to be a leading smart city. Amsterdam Smart
City is a public private partnership focused on using the city as an urban laboratory for the use of
open data, new mobility solutions and ultimately improved quality of life for all residents and
visitors.”
Boyd Cohen - Fastcoexist.com (2014)
Smart Highlights uit de stad
17 projecten
• City-zen
12 projecten
• Energieopslag huishoudens
Ship 2 Grid •
• Energy Management
Vehicle 2 Grid •
Slim parkeren •
Digitale Wegbeheerder •
Smart Mobility
Smart Living
3 projecten
• Smart City Accelerator
8 projecten
• Slim werken
Sociale innovatie NW •
• Budgetmonitoring
Idee voor je buurt.nl •
Smart Citizen Kit •
Smart Society
Big & open data
4 projecten
Crowdcontrol •
Energieatlas •
Smart Areas
Smart Economy
Infrastructure
water / wegen / energie / ICT
21 Projecten
• Energiek Zuid-Oost
• Smart Light
5 projecten
• Smart Grid
• FTTH
• Slimme Sportparken
• Klimaatstraat
• Amsterdam Arena
“Cities will become smarter, but in different ways than many people expect. Whereas these
top-down projects are struggling, some existing cities are getting smarter from the bottom-up.
Amsterdam is considered to be a leader of the pack.”
Economist - November 2012
www.amsterdamsmartcity.com
© februari 2015
Download