Download Full Text (Final Version , 470kb)

advertisement

De kunst van samen leven

Culturele waarden






Esthetische waarde
Spirituele waarde
Historische waarde
Symbolische waarde
Authentieke waarde
Economische waarden
 Directe bestedingen
(toerisme)
 (In)directe werkgelegenheid
 Levendigheid stad
 Bijdrage aan creatieve
industrie
 Externe effecten (bijvoorbeeld
trots)
 Vestigingsklimaat (vrije
beroepsbeoefenaren)

Sociale waarden
 Verbindende waarde,
ontmoetingsfunctie, clubgoed
 Educatieve waarde,
persoonlijke ontwikkeling,
ontplooiing
 Integratie minderheden



Meest brede definitie van kunst en cultuur
Betrek de gehele bevolking bij het project
Programma op drie niveaus
◦ Europees
◦ Nationaal
◦ Lokaal


Many cities are interested in being
‘Cultural Capital of Europe’. The most
important reasons for this are:
◦ the publicity the cities obtain during the
year that the city is Cultural Capital;
◦ the extra tourists that visit the city during
the year of being Cultural Capital;
◦ the impulse that it gives to the cultural
product and infrastructure of the city;
◦ the long term effects on the image and
the number of visitors to the city.
Bron: City Tourism & Culture; The European Experience, A
Report produced for the Research Group of the European Travel
Commission (ETC) and for the World Tourism Organization (WTO) by
LAgroup & Interarts


In het hoofdstadjaar is er een grote
toename van bezoekers
Na twee, drie jaar is de toename verdwenen

Het willen worden? Of het zijn?




Kunst en cultuur hebben veel waarden
Culturele hoofdstad is een prachtige kapstok
voor de ontwikkeling van een gebied, om de
gemeenschapszin te bevorderen, ambitie te
tonen en te realiseren
Het willen worden van culturele hoofdstad is
zeker zo belangrijk als het zijn ervan
Zorg in alle gevallen voor bestendiging
Download