standaarden voor smart cities

advertisement
Smart Cities
…en hoe standaarden helpen
Emiel Verhoeff
NEN Business Development
20 maart 2014
NL Smart Cities Netwerk
1
Smart Cities
Het speelveld
Beleid en doelen
Industrie & burgers
Smart Cities
Realisatie
2
Standaardisatie en EU beleid
EU Innovation Partnership
SIP
Strategisch
OIP
Operationeel
Invitations
Commitment
•
Gezamenlijke input: EC / HLG-Sherpa / StakeholdersPlatform
•
EIP en 5x H2020 - Topics & Issues in lijn
•
Rol voor Eur. Normalisatienetwerken
Smart Cities
3
European Coordination Group on
Smart and Sustainable Cities and Communities
Advies van EIP-SCC
•
Rol implementatie EIP-Smart Cities
•
Model bestaande standaarden en gapfinding
•
Coordinate/Roadmap Europese Standaardisatie (sector-integratie)
•
Common architecture City Information Platforms
•
Europa vs. wereld:
standard setting & concurrentieel voordeel
Naar voorbeeld
Smart Grids
Oproep workshop: 26-27 Mei (Parijs)
‘Use-cases basis SC Model’
Deelname: steden + experts
Smart Cities
4
Coördinatie internationale normalisatienetwerk
Is NL voldoende
aangesloten?
Coordinatiegroep:
Worldwide
(+ Liaisons)
European
(+ Liaisons)
Common
Electrical
Electronical
Telecommunication
ISO/TMB TF
Smart Cities
ISO/IEC System
Evaluation Group
Smart Cities
ITU Focus Group
Smart Sustainable
Cities
Smart and Sustainable Cities and Communities
Coordination Group (SSCC-CG)
Vertegenwoordiging
Nationaal
Roadmaps
Standaarden (i.o)
Smart Cities
Nationaal
(via Normalisatie
Instituten)
NL Markt:
Ontbreekt
‘Strategische Groep‘
5
Rol voor standaarden
EIP / H2020 onderbouwen rol bereiken EU202020
•
Vertrouwen in markt (B2B, PPC, procurement)
investeringen en innovatie
industrialisatie
•
Afstemmen en interoperabiliteit city systems
•
Repliceer- en opschaalbare oplossingen
•
Delen good practices
Uitdaging: variatie systemen & actoren, integratie cross-sector,
big data, veilig, leefbaar, duurzaam, participatie.
Alert op:
Technologie Lock-ins
open, consensus, stakeholders
Ruimte voor suppliers
Bron: EP-Mapping Smart Cities in EU (2014)
Smart Cities
6
ir. Wiebe Draijer (vz) over innovatie en normalisatie:
“De kracht van normen is dat deze
het startschot van leren zijn”
Achterblijvers bijhalen & ruimte creëren koplopers
→ geheel sneller gaat
Bron: NENMagazine 2014-1
Smart Cities
7
Strategie
Standaarden ordenen kennis voor steden om:
• Ontwikkelen smart city strategieën
• Implementeren organisatorische processen
• Ontwikkelen producten & diensten
Bron: BSI
Diversiteit standaarden (meer dan techniek: strategie, processen)
•
Guides, Frameworks, Protocollen en technische specificaties
•
Open en community- & industrie gedreven
Samenwerken Steden: Gemeenschappelijke uitdagingen – verschillen in prioriteit
Normalisatie: de wereld op één lijn
8
Greep uit (inter)nationale standaarden
Standaarden ondersteunen visie en doelen van steden
Energiemanagement
Smart Grids / meters
Biobased economy
Hernieuwbare energie
Water, wind, zon
LNG
eHealth
Informatievoorziening
Zorg op afstand
Smart Cities
Luchtkwaliteit
Bodem
Water
Klimaat adaptatie
Milieumanagement
Intelligent transport
E-cars
Road safety
Telematica
Maatschappelijke veiligheid
Duurz. Ontw. Communities
Assetmanagement
Risico management
MVO
Duurzaam inkopen
Energieprestatie gebouw/gebied
Renovaties Energiebesparing
HVAC
Groene daken
Domotica
Gas/ Water/ Afval LCA
Service life planning
Drijvend bouwen
Infrastructuren
Conditiemeting bouw/infra
Sustainable events
Sport
Consumenten
Cloudcomputing (ISO/IEC)
Privacy in cloud (ISO 27017)
Datacenters (NPR 5313)
information security (ISO27001)
RFID
9
Sustainable development
in communities (TC268)
•
20 Participating countries
17 Observing countries
Management Systems Guideline
Geintegreerd, holistisch & cross-sector benadering
Systems guidelines, supporting techniques and tools.
ISO 37101 - General principles and requirements
•
Smart Community Infrastructures
Steunt: planning, procurement, opschaling, handel & innovatie
Energie, water, afval, transport, ICT
ISO/TR 37150
Review existing activities relevant to metrics (’14)
ISO 37151
General principles & requirements for performance metrics
10
Sustainable development
in communities (TC268)
•
City Indicators
Doel
- Stad: monitoren & sturen in tijd city services / quality of life;
- Onderling: leren door vergelijken mogelijk
- Delen best practices
Draft ISO 37120- Indicators city services & quality of life
Alert: Actieve NL deelname ISO/TC268 is gering

Economy

Education

Energy

Environment

Finance

Fire & emergency
response

Governance

Health

Recreation

Safety

Shelter

Solid waste

Telecom &
innovation

Transportation

Urban planning

Wastewater

Water & Sanitation
11
Ontwikkelingen UK
“UK takes the lead as first country to develop Smart Cities standards” (26feb2014)
UK Dept. for Business, Innovation & Skills > British Standards Institute (BSI):
SC Advisory Group: 30 stakeholders cities, academia, industry, SMEs, others
Succes door gemeenschappelijke taal, begrip en doelen
•
PAS 180 Smart City Vocabulary (Feb 2014)
Common terminology across services & delivery channels.
Holistische planning, multi-stakeholder projecten,
gedeelde visie & doelen, gebruikers behoeften
•
PAS 181 Smart City Framework (Feb 2014)
Guidance for decision-makers projects & programmes
Smart Cities
12
PAS181
SILOs
Integrated
systematic
Enabling
Processes
City data
= asset
Bron: BSI PAS 181:2014
13
PAS181
Bekend?
Basis NL?
Bron: BSI PAS 181:2014
14
Bevindingen
•
•
•
•
•
•
•
Standaarden erkend enabler
– Governance, process, technical, social (community–led)
Bekend met recente standaarden? / bruikbaar voor NL?
Nieuwe standaarden op komst
– Nat. roadmaps, projecten, normcommissies, EIP, H2020
Hoe delen NL SC netwerken en initiatieven?
Projecten opschalen? Map & solve conflicts/gaps
NL Roadmap i.o.
Geen strategische aansluiting op normalisatienetwerken
Hoe verbinden? Gezamenlijke Strategie Groep?
Smart Cities
Regionale
initiatieven
15
Handelingsperspectief en aanbod NEN:

Deelname Coördinatiegroepen: strategie en roadmaps

Informatie nieuwe trajecten & kennisdeling

Steden/projecten: Participatie / invloed / netwerk

Proof of concepts – linken & basis (inter)nationaal

Meewerken realisatie thema’s EIP

Multi-stakeholder – cross sector – internationaal

Partner H2020 en EIP-Invitation for Commitment

Promotie en versterking NL
16
Smart Cities
Een gezamenlijke aanpa
Voor informatie of deelname aan trajecten:
NEN – Business Development - Emiel Verhoeff
www.nen.nl/smartcities
Emiel.verhoeff@nen.nl T: 015-2690334
Standards and Regulations
17
Eventuele extra toelichtende sheets
Normalisatie: de wereld op één lijn
18
NL – Smart Cities Network
•
•
•
•
2013:Declaration of
intent
Network of industry
& research for cities
Embrace local
initiatives
NEN is partner
GOALS
Quality of live (social)
Competitiveness (economical)
SUPPORT
ENABLE
PROMOTE
Initiatives
Up-scaling
The Netherlands
Remove barriers
Standards & alliances
Explore bus.cases
Showcases
Propagate vision
Action agenda
Horizon2020
Cross-sector research
Link innovations
Shared infra & data
KNOWLEDGE DEVELOPMENT & SHARING
Thematic meetings
White papers
Digital platform
19
EIP-SCC & SIP:H2020
H2020 2014-2015 “Secure, Clean and Efficient Energy’
SCC1 t/m 5 Energie, Mobiliteit, ICT
SCC 1 – 2014/2015: Smart Cities and Communities solutions integrating
energy, transport, ICT sectors through lighthouse (large scale
demonstration - first of the kind) (sluit mei 2014 en 2e mrt 2015)
SCC 2 – 2014: Developing a framework for common, transparent data
collection and performance measurement to allow comparability and
replication between solutions and best-practice identification (sluit mei
2014)
SCC 3 – 2015: Development of system standards for smart cities and
communities solutions (sluit mrt 2015) > lijkt op CEN/TC?
Normalisatie: de wereld op één lijn
20
EIP-SCC & SIP:H2020
H2020 2014-2015 SCC1 t/m 5
SCC 4 – 2014: Establishing networks of public procurers in local
administrations on smart city solutions (sluit mei 2014)
SCC 5 – 2015: Smart solutions for creating better cities and communities
– assistance for a prize competition
Normalisatie: de wereld op één lijn
21
Download