JUNI, JULI,
AUGUSTI
Nr. 1 2013
Sommarnummer
EKHOREVYN
Ledare:
I kärleken finns ingen rädsla
Den blomstertid nu kommer med lust och
fägring stor. Du nalkas, ljuva sommar, då
gräs och gröda gror.
Att sjunga psalm 199 är för många ett
tecken på att sommaren är här. Naturen
grönskar och semestertiden står för
dörren.
Men sommartiden kan också vara en tid
av ensamhet då tomheten gör sig påmind.
Det kanske inte finns så många nära
relationer att spegla sig i under ledigheten
och det sociala nätverket kanske inte är så
stort som man skulle önska.
Då kan vi vila i att i Gud finns inte mörker
och ensamhet. Gud är evig relation;
kärlek, älskande och älskad.
Gud själv är relation vilket blir extra
tydligt under trefaldighetstiden av Gud
som treenig - Fader, Son och helig Ande.
Hos Jesus möter vi treenigheten fullt ut.
Gud består själv av relation och vi är
skapade till relation. Den eviga kärleken
från Gud är själva urbilden som
genomsyrar all gemenskap.
Foto Anna-Karin Caspersson
Sommarens bibelord:
Rädsla finns inte i kärleken.
1 Joh 4:18
EKHO har sommaruppehåll i sin
verksamhet men många församlingar har
aktiviteter även under sommaren. I slutet
av augusti ser vi fram emot EKHOs
program för hösten.
Under sommaren brukar många röra
på sig mycket. Vara ute, bada och
promenera. Man kan tänka på
kroppen som ett kors, med en lodrät
linje från jorden till himlen och
armarna som sträcks utåt för att
tjäna.
Anden är vår hjälpare till att vara
medskapare. Alla delar behövs för
helheten och så är det i EKHO också
där var och en bidrar på sitt sätt för
att föreningen ska vara livaktig och
fungerande.
Likaså bidrar alla EKHOs
medlemmar och sympatisörer till
en rikare mångfald i kyrkan och i
samhället.
Att Biskop Per Eckerdal deltog i
paraden under West Pride i Göteborg
markerar en förändring till en ännu
mer inkluderande kyrka gentemot
hbtq-personer. Detta visar att
mångfalden är en del av Guds rika
skapelse och att ingen rädsla finns i
kärleken.
Med hopp om en fin och välsignad
sommar!
Linda Ivarsson
Ordförande EKHO Göteborg
Rapport
European Forum of LGBT Christian Groups 2013 – Zug, Schweiz
Innehåll:
Ledare:
I kärleken finns ingen rädsla
Rapport: European Forum i Zug
Sid. 1
Sid. 2
Lättsmält: Tävling och presentation Sid. 6
Möten: På besök hos Equmenia
Sid. 7
EKHO Göteborg är en del av en större rörelse och är genom RIKS EKHO medlemmar i organisationen
European Forum of LGBT Christian Groups. European Forum vill arbeta för hbtq-personers mänskliga
rättigheter i alla länder i Europa, både i kyrkan och i det sekulära samhället. European Forum har
medlemmar från flera länder i Europa och varje år hålls en konferens i något europeiskt land, detta år i
staden Zug i Schweiz. Curt Solskär och Linda Ivarsson från EKHO Göteborg samt Åke Flod från
RIKS EKHO representerade Sverige på konferensen den 9-12 maj. Flyget gick från Landvetter
flygplats till Frankfurt där vi mellanlandade för att sedan åka vidare till Zurich. Därefter åkte vi tåg till
Zug.
Temat för årets konferens var vår kallelse; vad är min kallelse? Som individ, vad är jag kallad att göra?
I grupper och nätverk – vart för oss Guds hand? Vi är alla individer med olika gåvor och
förutsättningar. En människas kallelse kan också förändras under livet, men vi är kallade att vittna om
friheten i Kristus i många olika kontexter och att föra ut Kristi ljus i världen;
•
•
•
Hur tillber vi?
Var finner vi styrkan vi behöver och hur delar vi vår glädje och sorg?
Vilka olika områden arbetar vi inom och vad vi är kallade till? Vår kallelse kan vara olika
men en enda Gud skapade oss.
Innan själva konferensen startade var det förkonferens under onsdagen. Kvinnor och män hade
förkonferens separat.
Länk till Gayhälsan:
http://www.sahlgrenska.se/su/
gayhalsan
Kvinnorna tog upp temat We have a dream och bearbetade frågor om drömmar för lesbiska kristna,
för det egna landet och för vår värld. Genom att dela drömmarna stärker man varandra så att var och en
kan finna och leva sin kallelse.
Männens förkonferens handlade om sex, pornografi och kristen tro. Den finska dokumentärfilmen All
boys tar upp gay-porr industrin i Östra Europa. Efter att ha sett filmen följde en diskussion kring frågor
som när är sex synd och var gränserna går, kristen sexualmoral och singelliv, prostitution och kristen
etik samt om sex alltid hör hemma i en parrelation?
Hallå alla medlemmar!
Du som vill ha EKHO Göteborgs
utskick, skicka din mailadress till:
[email protected]
www.ekho.se
Konferensen inleddes på torsdagen med invigning och Linda Ivarsson berättade
berättelsen The princess and her sword smith wife vilket blev uppskattat och
omtyckt av besökarna.
Flera betydande personer lyckönskade European Forums arbete bl. a. Biskopen för
romersk-katolska kyrkan i Schweiz. Internationella gäster från USA presenterade
sitt arbete. Därefter delgavs information om pågående projekt i European Forum:
•
West to east – mentoringprogram: Projektet syftar till att starta ett
mentorskap mellan östra och västra Europa där länder som har kommit
längre i arbetet med hbtq-frågor stödjer och utbildar de länder som
behöver utveckling. Vilka behov finns i öst? Vilka resurser finns i väst?
Hur kan förändring uppnås?
•
WCC - World Council of Churches: WCC assembly planning committe
kommer att ha ett möte i Pusan i Korea under november månad 2013.
WCC har medlemskyrkor i 120 länder och bedriver lobbyarbete, bygger
samarbete mm. Delegaterna från European Forum som åker till Korea
presenterade sig. Under konferensen i Zug samlades idéer in från
deltagarna som delegaterna sedan tar med sig till Korea.
•
Breathing the spirit of human rights: Intervjuer med experter på hbtqpersoners mänskliga rättigheter lyfts fram, samt lobbying för hbtqpersoners rättigheter i Council of Europe i parlamentet i Strassbour.
I augusti 2013 är det Eastern European Forum conference i Kiev.
Kvällen avslutades med en utställning av posters där varje land presenterade sin
organisation. Det bör lyftas fram att EKHO hade en mycket färgstark och välgjord
affisch! Planera in i almanackan…
Söndagen den 25:e augusti startar vi upp
EKHOs programträffar med en utflykt till
Hönö. Vi kommer
Ersdalens naturreservat på
att fira gudstjänst med västerhavet som
altartavla, äta en gemensam lunch och umgås
med varandra.
För badentusiaster betyder dopp inte bara
något att ha till kaffet.
Du som är bilburen och har platser över får
gärna höra av dig så förmedlar jag platser
till dem som behöver !
Anmälan och matönskemål senast onsdagen
den 21:e augusti!
Medtag egen termos, vattenflaska och
badkläder . Närmare info kommer senare.
[email protected]
Mänskliga rättigheter
är inget att utgå från
i församlingar.
Det är ett mål men ingen
utgångspunkt. Välj rätt
budskap och rätt person
som framför budskapet.
Det kanske inte alltid
är en hbtq-person?
Som kristen och hbtq
måste man kunna bibeln
bättre än evangelikala
kristna.
Workshops
•
Building an inclusive church - Introduction to
a welcoming church process: Emily Eastwood
arbetar på den amerikanska organisationen
Welcoming Resources som arbetar för hbtqpersoners rättigheter i lutherska kyrkor. Vilken
skillnad det skulle vara om alla församlingar
välkomnande alla människor oavsett sexuell
läggning eller könstillhörighet. Workshopen
presenterar en modell för att kunna åstadkomma
en framgångsrik, livgivande och välkomnande
kyrklig förändringsprocess.
Tankar från workshopen
Det gör skillnad för hbtq-personer om kyrkor är
välkomnande. Kontexten är viktig. Låt det ta tid i
församlingen och ha inte bråttom. Ingen församling
vill splittras. Processen att vilja förändra måste hålla
församlingen med stora armar. Om de hatar dig så
ändrar sig församlingen varje gång de ser dig. För
att orka krävs mod samt att man måste ha en
övertygelse om att Gud älskar mig som jag är.
Bibeln är min vän, inte min fiende. Att hbtqpersoner är synliga är viktigt. Hbtq-personer måste
känna sig trygga och det gör inte alla i alla
församlingar.
Satsa på positiv förändring långsamt och bygg
relationer. Begreppet across affinity innebär att
hbtq-personer bygger relationer med t.ex.
heterosexuella och på så vis korsar ideologiska
linjer.
Grundläggande värderingar är relentless love; älska
dem som hatar dig. Var hjälpsam. Prata inte bara
om dig själv. Många hbtq-personer vet inte att de är
älskade av Gud. Hur når man självacceptans? När
man når det kan man gå igenom eld. Se Kristus i
andras ansikte - vem kan angripa det? Möt
människor där de är och älska dem i Kristus. Bjud
in tills de kommer. Rebelliskt arbete fungerar inte i
församlingar. De som hatar har lärt sig att hata.
Negativa upplevelser av hbtq-personer kan ligga
bakom negativa attityder.
Snart utkommer en ny version av utbildningsmaterialet från Welcoming
Resorces. EKHO kommer att ta del av detta material.
•
Demanding human rights - lobbying within the council of Europe: Den
manlige Co-presidenten Michael Brinkschröder leder workshopen och
presenterar resultaten av ett projekt i European Forum gällande de
politiska strukturerna i the Council of Europe med hänsyn till mänskliga
rättigheter för hbtq-personer. Med bakgrund av detta ska en arbetsgrupp
utses som kommer att påverka politiskt i the Council of Europe. Detta
innefattar också att påverka kyrkliga aktörer t.ex. rysk-ortodoxa aktörer
och European evangelical alliance.
Arbetsgruppen börjar med att studera den rådande argumentationen och skapar
sedan personlig kontakt. Projektet fokuserar kring antipropaganda i östra Europa
samt religionsfrihet och kärleksfrihet för hbtq-personer. När European Forum
utmanar retoriken gör vi kristna hbtq-personers röster hörda.
•
Praise and worship: Workshop med härlig lovsång och bön utifrån olika
sätt att uttrycka tro, t.ex. evangelikal frikyrklig kontext med pentekostal
anknytning. Många människor från olika kristna traditioner möttes.
En workshop (även arbetsseminarium eller
verkstad[1]) är inom utbildningsområdet en
träningssession som kan pågå under flera dagar.
Det betonar problemlösning, påtaglig praktisk
övning och kräver att deltagarna är involverade.
Sammankomst, lektioner och möten kan bli
workshop när det åtföljs av en praktisk
demonstration.
Källa:(http://sv.wikipedia.org/wiki/Workshop)
Fortsättning
På fredag kväll bjöds det på konsert med musik från Östeuropa,
med romska sånger, dans och glädje.
Civil marriage and same sex couples:
•
Vissa europeiska länder tillåter vigsel för par av
samma kön, andra länder är inne i processen att
göra detta möjligt. Under workshopen
diskuterades den rådande situationen och varje
land redogjorde för sin situation gällande t.ex.
äktenskap och insemination. Samtal fördes i
stor grupp och i mindre grupper. Olikheter i
olika länder belystes.
Love lost and found - translating
homoeroticism in the Bible:
•
Bibelforskningen är ofta gjord av äldre män
som levt i celibat och som accepterade antihomoerotik. Workshopen tar upp tolkning av
texter som använts på ett fördömande sätt
gentemot hbtq-personer. Andra texter tyder på
att det fanns homosexualitet i Bibeln. Bibeln är
inte till hälften så bekymrad över sex som vi är.
Den danske workshopledaren Renato Lings
publicerar snart boken
Love lost in translation: Homosexuality and
the Bible (Old and New Testaments).
Källa: http://thegraphicsfairy.com/vintage-image-fabulous-gypsy/
Informatörer och Kaplaner!
er till höstens workshop och mötesplats!
Anmäl
När?
Lördagen den 19:e oktober Kl. 10-17
Var?
EKHOs lokaler på Stora Badhusgatan 6.
Hur? Med idéer erfarenhet, nyfikenhet och
delgivningslust.
Anmäl intresse till [email protected]
Ur innehållet:
•
Materialet
”Building
an
incluvive
church”
Kommunikation
i
våra
församlingar.
•
Mat och gemenskap.
•
Bikupor.
•
Att utforma en EKHO –gudstjänst
tillsammans.
Med mera!
På lördag morgon var det bön i kyrkan. Därefter hölls European Forums
årsmöte, AGM annual general meeting. Linda Ivarsson utsågs till
sekreterare för årsmötet tillsammans med Jonathan Brown från London.
På lördag eftermiddag gjorde vi en resa till Zürich där vi deltog i olika
guidade turer. Vi besökte:
•
Historisk tur i Zürich till ett galleri med lesbisk afrikansk fotokonst. En reformert kyrka besöktes samt annan kyrka med
kyrkfönster av Chagall.
•
Reformationen: Vi fick veta mer om den reformerta traditionens
grundare Zwingli genom en rundtur Gamla stan. Zwingli
översatte Bibeln under en tid då boktryckarkonsten var viktig. Vi
besökte också The Main Church.
Avslutning
T he princess and her sword smith wife
På konferensens sista, söndagen, dag fick vi
information om 2014 års European Forum som
kommer att hållas i Tallin i Estland med temat
Inviting human rights and LGBT. Konferensen är
planerad att äga rum den 21-25 maj och kommer
att vara en Baltisk kryssning. Deltagarna stiger på
färjan i Stockholm och åker till Tallin. Därefter
vidare till Helsingfors för att avsluta konferensen i
Stockholm.
Rubriken för kryssningen är
”Sailing with hope”.
I över 1000 år har en vit båt varit ett messianskt
budskap; båten som alla väntade på skulle rädda
från slaveri och förtryck. Men båten kom aldrig.
te heller för alla hbtq-personer.
hbtq personer.
Inte
Once upon a time there was a beautiful princess who lived in a golden castle with the king and the queen.
The princess was actually adult enough to move away from home, and had been so since long ago, and the
king and queen thought it was more of a time for the princess to get married. However, the princess didn’t
want a prince. She longed for a princess, but she hadn´t said that out loud to anyone. Everyday the princess
dreamed about meeting her that was everyday peak and that shone brighter than the sun.
Somedays the princess couldn’t bare being at the castle, and then she left and went out in the woods. It was
spring. The sun was shining and the birds were singing in the trees. The princess went down to the river that
ran in the middle of the forest. She took off her shoes and socks and put down her feet in the clear water.
Then she saw something that glistened on the bottom of the river and she bent down and picked up a key of
gold. The princess looked around but she saw no house, so she put the key in the case of her sword.
The princess kept going and when it was getting dark, she realized she was lost. That’s when she heard a
little bird in a tree which chirped and said: "I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to
prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. " (Jer. 29:11). The bird flew away
and the princess wasn´t scared anymore. She continued to walk on the dark path.
Suddenly a big horrible snake blocked her way on the path. The snake had a mane and it was nasty to look
at and hissed out: "Where are you going? ”. ”I´m the princess and I go where I want to", said the princess.
"Turn around. I know your thoughts and dreams. I feel your innermost desires”, the snake said with disgust
in his voice. The princess swung her sword and the snake became petrified. She heard a gentle voice that
said; "You will know the truth, and the truth will make you free (Joh. 8:32). God is love, and he that remains
in love remains in union with God and God remains in union with him (1 Joh 4:16)".
The princess looked over her right shoulder and saw a beautiful white church of stone that glowed in the
dark forest. She ran to the church door but found it to be locked. Then she remembered the key of gold she
found by the river, and it fitted perfectly in the lock. The princess went into the church and sat down in one
of the benches. There were no other people there but there was a deep peace that surrounded her. On the
altar stood lit candles and red roses. The princess listened to the silence and came to think of a scripture
from Psalms that she liked: “Surely the darkness will hide me and the light become night around me, even
the darkness will not be dark to you; the night will shine like the day, for darkness is as light to you." (Ps
139:11-12).
nder första konferensdagen, onsdagen,
onsdagen är det
Under
förkonferens på båten. Därefter är vi i Tallin i två
dagar och bor på ett hotell nära hamnen. På
lördagen äter vi frukost på båten, tar oss till
Helsingfors där vi gör utflykter, har AGM och firar
mässa. Orsaken till att vi firar mässa i Helsingfors
är att ingen kyrka i Estland välkomnar hbtqpersoner. Vi tar sedan nattfärjan från Helsingfors
till Stockholm. Konferensen avslutas i Stockholm
vid lunchtid.
Konferensen i Zug avslutades med mässa då två
kvinnor från Ryssland vigdes samt en lång
fridshälsning då alla fick tillfälle att säga adjö. Curt
Solskär, Åke Flod och Linda Ivarsson var alla
överens om att det var givande och inspirerande att
delta under European Forums konferens. Vi
upplevde att det är viktigt att EKHO finns med i
internationella sammanhang och följer utvecklingen i
Europa samt får tillfälle att dela med oss av det vi
har i Sverige till dem som har mindre än vi själva.
L inda Iv ars so n
She wondered how the snake could know that she longed for another princess? She felt a streak of shame
and sorrow over what she knew that the king and the queen wanted her to be, but never could be. Princess
wept salty tears that dripped down into her lap. She thought of how it would be to die alone and not have
shared her life with someone.
Suddenly the door opened and an old beggar woman with long grey hair came and sat along with the
princess. She said: "Look! The tent of God is with mankind, and he will reside with them, and they will be
his people. And God himself will be with them. And he will wipe out every tear from their eyes, and death
will be no more, neither will morn nor outcry nor pain anymore. The former things have passed away.”
(Rev. 21:3-4). The princess thanked the old woman, stood up and walked out of the church.
The day began to dawn and the princess walked and walked, until she came up with a wild thorn hedge. It
was the garden of the blacksmith's house and at the end of the hedge sat a young woman and sharpened
swords. It was the blacksmith's daughter. Her hair was so dark and her skin so white. She was the most
beautiful woman the princess had ever seen. She shone brighter than the sun, a rose without thorns. The
daughter of the blacksmith sharpened her sword. Then a voice came out loud from somewhere: "I am the
light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life." (Joh.
8:12). The princess then asked her to be her wife and she said yes right away and followed her fiancee to
the castle.
The princess said to the king and the queen that she now had found the one she wanted to marry. She told
them to send out the good new to the whole kingdom that a wedding was to be celebrated. Her parents
became devastated and told her that this was not what they had expected. However, after a while, they just
had to accept that their princess didn’t find a prince, but a princess.
The princess and her sword smith wife got married and lived happily in the castle in all its days. Even
today, when they are old and still control the empire, they usually think of the blessing which the priest
concluded the ceremony of their wedding with: "Recievce a blessing from the God of Abraham and Sarah,
the God of Ruth and Naomi and God of David and Jonathan - the Father, the Son and the Holy Spirit. "
And that ends the tale of the princess and her wife, the sword smith.
Written by Linda Ivarsson, EKHO (Ecumenical Groups for LGBT Christians) Gothenburg, Sweden, for the
opening ceremony of the European Forum of LGBT Christian Groups
p , Zug,
g Switzerland, May 2013.
g,
Bible words:
Jeremiah 29:11
John 8:32
1 John 4:16
Psalms 139:11-12
Revelation 21:3-4
John 8:12
Gissa sommarlåten och vinn en
uppmuntrande fisk!
1.
Starkt lysande stjärna, högst
upp i ett hus samt H2O=
2.
Den varmaste årstiden är inte lång=
3. Om larvig blomma och lukten av
tätningsmedel för träbåtar=
4. Det är rörelse till musik på en plats
där man angör bränningarnas
holme=
5.
Oändligt vacker tretaktare om
höstens föregångare=
6.
Det uppehåll jag äger under juni,
juli och augusti=
Inkom med ditt svar senast
den 1:e September till
[email protected]
Intåg i sommarhagen…
Det är lite så det känns nu när sommaren
ännu är i sin linda och svalorna utbringar sina glädjetjut högt
upp under den ljusa kvällshimlen. Vi gör intåg i
sommarhagen. Guds stora sommarhage som är skapad till
glädje för oss nordbor.
Vi tar de första tveksamma doppen och känner yrsel när vi
blickar upp i trädkronornas skira grönska. Skönheten gör sig
påmind på ett särskilt sätt. Och löftet om en framtid med
ljumma vindar, solkysst hud och välbehövlig vila håller på att
infrias. Igen.
Vi hoppas mycket av dessa tre månader-juni, juli, augusti.
Tre är också de månader som jag varit anställd som EKHO
Göteborgs verksamhetsutvecklare. Också ett slags intåg i
sommarhagen för min personliga del. Från ganska många år
inom funktionshinder-verksamheten i Öckerö kommun. Tre
månader av att bli välkomnad, introducerad och börja jobba i
en ny förening.
Det har varit tre intensiva månader med mycket nya intryck
och nya människor att lära känna , både inom föreningen och
bland de samarbetspartners vi har i samhälle, föreningsliv och
kyrka.
Mina arbetsuppgifter har varit av skiftande karaktär. En hel
del möten, samtal och presentationer. En del kreativa
uppgifter och en del administrativa. Vet inte riktigt vart jag
ska räkna ihopknåpandet av nya gardiner till kontoret och
dagen då jag skulle sysselsätta en elvaårig praoelev… Att
arbeta på EKHO Göteborg är omväxlande som den svenska
sommaren och minst lika löftesrik.
En god och välsignad sommar tillönskas er alla av
Anna-Karin Caspersson
Möte med kyrkor och samfund
På besök hos:
Equmenia är samlingsnamnet på allt det lokala barnoch ungdomsarbete inom Equmeniakyrkan.
Det innebär rent konkret runt 450 föreningar och
över 30 000 medlemmar över hela Sverige.
Från frågespalten på
modersamfundets
hemsida:
Vad anser ni om homosexuella?
Svar: Homosexuella människor är lika
värdefulla och älskade som alla andra och
homosexualitet är inget hinder för
medlemskap i en församling i Gemensam
Framtid. När det gäller homosexualitet så
finns det vitt skilda uppfattningar om detta
inom våra församlingar om det är förenligt
med Guds skapelsevilja eller ej. Vi
försöker leva med denna mångfald, trots
att det kan vara svårt ibland.
Den 1 maj 2009 trädde en ny lag i kraft
som bland annat innebär att par av samma
kön har rätt att ingå äktenskap. Varje lokal
församlingen kan själv fatta beslut om man
önskar erbjuda vigsel även mellan
samkönade par.
Den 8 juni höll EKHO Göteborg ett
seminarium i Betlehemskyrkan under
Equmenias årskongress. Equmenia är
ungdoms-förbundet inom Equmeniakyrkan (Gemensam Framtid), som
bildats genom samman-slagning av
ungdomsförbunden
inom Metodistkyrkan i Sverige,
Svenska Baptistsamfundet och
Svenska Missionskyrkan.
Equmenia hade på eget initiativ bjudit in
EKHO för att berätta om vår verksamhet,
och belysa hbtq-frågor inom kyrkan.
Vår verksamhetsutvecklare Anna-Karin
Caspersson, samt Johanna Wickberg och
undertecknad från styrelsen höll ett
föredrag på ca 45 minuter för ett trettiotal
unga representanter för Equmenia. Vi
berättade om EKHO, vad vi står för, den
verksamhet vi bedriver, och en del mer
personliga inslag ur vår egen erfarenhet.
Föreläsningen avslutades med ca en
halvtimmes frågor och diskussion. Vi
upplevde att det fanns ett stort intresse
bland dessa unga människor inför hbtq och
äktenskapsfrågan.
Diskussionen blev varm, med ett gott
tonläge, där flera uttryckte sin tacksamhet
för att vi fanns där, men de beskrev också
sin egen frustration över de församlingar
där de verkar och där utvecklingen går
långsamt.
Det fanns även exempel på församlingar
som fattat beslut om att viga par av samma
kön, men där pastorn inte vill genomföra
sådana vigslar, vilket skapat en svår
situation i församlingen.
Det kom igång ett samtal mellan
konferensdeltagarna själva, och vår känsla
är att seminariet, så att säga, lyfte på
locket, och gjorde att det gick att börja
prata om dessa ämnen utan att vara rädd
inför det.
Vi fick också prata med personer som
var intresserade av att hålla fortsatt med
EKHO och eventuellt vill få besök av
oss framöver, vilket är mycket
glädjande. Vi känner att det finns hopp
för att Equmeniakyrkan är på väg mot
ökad öppenhet för hbtq-frågor och tar
frågan på allvar. Det bådar också gott att
se så många unga människor som ser
hur viktigt detta är och är beredda att
arbeta lokalt för att påverka
utvecklingen.
Vi kommer givetvis fortsätta att hålla
kontakt med Equmenia och hoppas på
att få medverka på fler sätt framöver.
Anders Camenius
Equmenias
ledord:
Jesus Kristus är Herre är inte bara en bekännelse utan var
från början en utmaning till alla andra som ville kalla sig
herre.
Gemenskap
Alla behöver en gemenskap. Vi vill vara med och forma
lokala gemenskaper runt om i hela Sverige där barn och
unga får känna att de är välkomna, blir sedda och får bidra
med det som är deras gåvor och erfarenheter.
Lärjungaskap
Att vara lärjunge är att välja att följa någon och låta sitt liv
påverkas. Vi vill följa Jesus och låta honom påverka våra val
och värderingar. Vi vill genom det bli till välsignelse för
varandra, andra och hela skapelsen.
Kärlek
Jesus har sagt att Gud är kärlek. Många av oss har upplevt
att det stämmer. Vi vill skapa miljöer där människor får
möjlighet att öva sig i att se och ta emot den kärleken, men
också att ge den vidare. equmenia vill leva med ett stort
socialt engagemang för människor nära och långt borta och
för frågor om miljö och rättvisa.
Växande
Vi upplever att vi i Jesus Kristus har hittat något unikt. Vi
vill att fler ska få vara med och dela glädjen i det. Därför vill
vi leva öppna så att fler och fler kan få bli del av vår
gemenskap med alla sina olikheter och gåvor. Tillsammans
vill vi utrycka kommer att bli vackrare och vackrare.
Download
Related flashcards

Philosophy of religion

21 cards

Greek theologians

21 cards

Occult

41 cards

New Age

27 cards

Theologians

26 cards

Create Flashcards