Who will call Him King of Kings

advertisement
Who will call Him King of Kings
In cold despair they’d laid Him in the tomb
The body of their Master fair
Third morning came as they returned to pray,
light was shining ev’ry where, and Jesus body was not there
And as they gazed at an empty grave
the earth around began to shake and they were so afraid.
But voices of angels filled the air, their shouts proclaimed
“He is not there”, and you could hear them say:
Who will call Him King of Kings, and who will Him call Lord of Lords
Who will call Him Prince of Peace, such a wonderful Counselor, Mighty God.
Who will call Him King?
Their spirits soared as fear was turned to joy
standing there before their eyes, Jesus clothed in radiant white.
And with a voice they’d heard before,
He told them: “Go and tell the world that I’m alive”
They ran as fast as feet could fly. “The Lord is risen“ was their cry,
and you could hear them say:
Just like He said He’s risen from the dead. And people say:
We will call Him King of Kings, we will Him call Lord of Lords
We will call Him Prince of Peace, such a wonderful Counselor,
Wie zal Hem Koning der Koningen noemen.
In koude wanhoop hadden ze Hem in ’t graf gelegd.
Het lichaam van hun mooie Meester.
De derde ochtend kwamen ze terug om te bidden, overal scheen licht
En het lichaam van Jezus was er niet.
En terwijl ze naar het lege graf staarden,
begon de aarde te schudden en waren ze erg bang.
Maar engelenstemmen vulden de lucht.
Hun vreugdekreten verkondigden: “Hij is hier niet”
en je kon ze horen zeggen:
Wie zal hem koning der Koningen noemen
en wie zal Hem Heer der heren noemen.
Wie zal hem de Vredevorst noemen,
wonderbare Raadsman, machtige God.
Wie zal Hem koning noemen?
Hun moed kwam terug, terwijl angst veranderde in vreugde
en Jezus voor hen stond, gekleed in stralend wit.
En met de stem die ze eerder hadden gehoord,
vertelde Hij hen: “Ga, vertel de wereld dat Ik leef”.
Ze renden zo hard als ze konden.
“de Heer is opgestaan” schreeuwden ze
en je kon ze horen zeggen:
Wij zullen hem Koning der Koningen noemen,
Heer der Heren, de Vredevorst, wonderbare Raadsman
Zoals Hij heeft voorzegd, is Hij opgestaan uit de dood,
en mensen zullen zeggen: wij zullen Hem Koning der Koningen noemen
Heer der Heren, de Vredevorst, wonderbare Raadsman
Download
Related flashcards

Ethnic groups in Syria

18 cards

Ethnic groups in Syria

19 cards

Ethnic groups in Sudan

32 cards

European Commissioners

13 cards

Create Flashcards