Psalm 91 – Sons of Korah (tekst)

advertisement
Psalm 91 – Sons of Korah (tekst)
Originele tekst (uit booklet van “Wait”)
Vertaling
1 He who dwells in the shelter of the Most High
will find rest in the shadow of the Almighty.
2 I will say of the LORD, “He is my Refuge
and my God and my Shield in whom I trust.”
3 Surely He will save you from the fowler’s
snare and from the deadly pestilence as well.
4 He will cover over you with His feathers,
and there under His wings you will find peace.
His faithfulness will be your shield.
Hij die in de schuilplaats van de Allerhoogste
verblijft, vindt rust in schaduw van de
Almachtige.
Ik zal zeggen over de HEER, “Hij is mijn
toevlucht, mijn God en mij Schild op wie ik
bouw.”
Zeker, Hij zal je redden uit de strik van de
vogelvanger, en ook van de dodelijke pest.
Hij zal je bedekken met zijn vleugels, en daar
onder zijn vleugels zul je vrede vinden.
Zijn trouw zal je schild zijn.
5 You’ll not fear the terror of the night time,
nor the arrow that flies by day,
6 nor the pestilence that stalks in the darkness,
nor the plague that destroys at midday.
7 A thousand may fall at your side,
ten thousand may fall1 at your right hand,
but it will not come near you;
you will only see.
8 You will only observe when judgement comes.
11 For He commands His angels concerning you
to guard you wherever you may go;
12 to be with you and lift you in their hands,
so that you won't strike your foot against a
stone.
Je zult niet bang zijn voor de verschrikking van
de nacht, noch voor de pijl die overdag op je
afvliegt, of voor de pest die in het duister
rondwaart, noch voor de vernietigende plaag
die midden op de dag.
Al vallen er duizend aan je zijde, of tienduizend
aan je rechterhand, het zal niet dichtbij je
komen; je zult slechts zien.
Je zult slechts toekijken wanneer het oordeel
komt.
Want Hij gebiedt zijn engelen je te
beschermen, waar je ook zult gaan;
Om bij je te zijn en je op hun handen te dragen
opdat je je voet niet zult stoten aan een steen.
9 If you make the Most High your dwelling,
even the LORD, who is my Refuge,
10 then surely no great harm will befall you,
no disaster will come there near your home.
11 For He commands His angels concerning you
to guard you wherever you may go;
12 to be with you and lift you in their hands,
so that you won't strike your foot against a
stone.
(2x) 13 You will tread upon the lion and the
cobra;
and trample upon the serpent's head.
Als je de Allerhoogste tot je verblijfplaats maakt
– ja, de HEER die mijn toevlucht is! – dan zal
geen kwaad je overkomen, geen ramp zal je
huis naderen.
Want Hij gebiedt zijn engelen je te beschermen
waar je ook zult gaan;
Om bij je te zijn en je op hun handen te dragen
opdat je je voet niet zult stoten aan een steen.
(2x) Je zult de leeuw en slang vertrappen; de kop
van de slang zul je vermorzelen.
14 “Because He loves me,” says the LORD,
“I will rescue him;
“Omdat hij van Mij houdt,” zegt de HEER, “zal ik
hem redden;
1
Op “Live Recordings Vol. 1” zingt hij “right there at your right hand” in plaats van “… may fall at your right
hand”. ”Wait” is recenter  ik zou die tekst hierboven handhaven.
I will protect him, for he knows My name.
15 He will call on Me, and I will answer.
I will be with him always and I will honour him
16 with long, long, long life
I will satisfy Him with long life.
With long, long, long life
I will show Him my salvation.
With long, long, eternal life
I will satisfy Him with long life.
With long, long, eternal life
I will show Him my salvation.
With long, long, long life
I will satisfy Him with long life.”
Ik zal hem beschermen, wan t hij kent Mijn
naam.
Hij zal Mij roepen en ik zal antwoorden.
Ik zal altijd met hem zijn en hem eren met een
lang, lang, lang leven;
hem de voldoening van een lang leven geven.
Met een lang, lang, lang leven.
Ik zal hem Mijn verlossing tonen.
Met een lang, lang, eeuwig leven.
Hem de voldoening van een lang leven geven.
Met een lang, lang, eeuwig leven.
Ik zal hem Mijn verlossing tonen.
Met een lang, lang, eeuwig leven.
Hem de voldoening van een lang leven geven.”
Download
Random flashcards
Arab people

15 Cards

Radiobiology

39 Cards

Pastoralists

20 Cards

Marketing

46 Cards

Create flashcards