Logi Accomodation

advertisement
2014-11-12
Logi i samband med Nordia 2015
(uppdaterad 2015-01-24)
Utställningsledningen har avtal med följande hotell:
1. Täby Park Hotell som är det hotell där utställningen genomförs. Priser: enkelrum 870
kr/nat (dubbelrum 980 kr/nat) inkl frukostbufé, samtliga skater och avgifer .
Beställning sker per telefon 08-50 64 83 00 eller via e-post hotell@tabypark.se . Ange
”Nordia” som beställningsreferens
2. Scandic Hotell Täby. Hotellet är beläget 1,5 km från Täby Park Hotell. Buss 605 stannar
utanför hotellet. Med den åker man tll Gribbylund Södra, varifrån den är cirka 500 m at
gå. Priser: enkelrum 795 kr/nat (dubbelrum 895 kr/nat) inkl frukostbufe, samtliga skater
och avgifer. Bokning kan endast ske via e-post meetng.taby@scandichotels.com . Ange
”Nordia” som bokningsreferens
3. Scandic Hotell Järva Krog. Hotellet är beläget cirka 4,5 km från Täby Park Hotell. Kollektvt
åker man med buss från hotellet tll Danderyds sjukhus (fera linjer fnns i närheten). Vid
Danderyds sjukhus byter man tll buss 605 (mot Gribbylund). Stg av bussen vid Gribbylund
Södra, varifrån det är cirka 500 m at gå. Priser och villkor = Scandic Hotell Täby. Bokning =
Scandic Hotell Täby.
Transferbuss kommer at köra mellan hotellen och utställningen under utställningsdagarna.
Tidtabell för bussen kommer at publiceras på hemsidan, i Bulletn 2 samt i utställningskatalogen.
Vi har också planer på at erbjuda et avtalat hotell centralt i Stockholm.
Accomodaton during Nordia 2015
(updated Jan 24, 2015)
The organizing commitee has accomodaton agreements with hotels as follows:
1. Täby Park Hotel. This is the exhibiton venue. Room rates: single room 870 SEK per night
(two bed room 980 SEK per night) incl breakfast bufet, taxes and fees. Room reservaton
preferred by e-mail hotell@tabypark.se . Booking reference “Nordia”.
Huvudsponsorer:
Täby Park Hotel - AB Philea - PostNord
2014-11-12
2. Scandic Hotel Täby, located approximately 1,5 km from the exhibiton. Bus No 605 has a
bus stop outside the hotel. Travel to bus stop Gribbylund Södra and take a walk of 500 m.
Room rates: single room 795 SEK per night (two bed room 895 SEK per night) incl breakfast
bufet, taxes and fees. Room reservaton only by e-mail meetng.taby@scandichotels.com .
Booking reference “Nordia”.
3. Scandic Hotel Järva Krog. The hotel is located approximately 4,5 km from the exhibiton.
Public transport is available (a number of bus lines) from the hotel to Danderyds sjukhus
(Danderyd Hospital). There you choose bus No 605 (destnaton Gribbylund). Leave the bus
at bus stop Gribbylund Södra and take a walk of 500 m. Room rates and conditons =
Scandic Hotel Täby. Room reservaton = Scandic Hotell Täby.
A separate transfer bus will provide transport service between the hotels and the exhibiton during
Nordia. Time schedule for the transfer bus will be published on the website, in Bulletn #2 and in
the exhibiton catalog.
We also have an intenton to ofer a hotel with special rates which is centrally located in
Stockholm.
Huvudsponsorer:
Täby Park Hotel - AB Philea - PostNord
Download