virtuaalne fotonäitus

advertisement
SEDA EI SAA UNUSTADA
1940.aastal okupeeris Nõukogude Liit iseseisva Eesti Vabariigi ning liitis selle Eesti Nõukogude
Sotsialistliku Vabariigi nime all enda koosseisu. Vaatamata eestlaste meeleheitlikule võitlusele
vabaduse eest ning vaba maailma mittetunnustuspoliitikale jäi võõras võim kestma pooleks
sajandiks. Eesti riigile ja rahvale tõi kommunistlik võim kaasa raskemaid kannatusi. Ei hävitatud
mitte ainult inimelusid ja materiaalseid ning kultuuriväärtusi, raskelt muserdati ka rahva hinge.
Ometi ei unustanud eestlased unistust vabadusest ega lõpetanud võitlust iseseisvuse taastamise eest.
Kasutades nõukogude süsteemi nõrgenemist tõusid ikestatud rahvad võitlusele vabaduse eest ning
lammutasid nõukogude impeeriumi.
Ajalugu on tõendanud, et vabaks ei saa ükski rahvas, kes ei võitle oma vabaduse eest. Samas on
raske jääda vabaks rahval, kes unustab võitluse vabaduse eest. Seetõttu on meie kohus meenutada
neid, kes seisid iseseisva Eesti eest ka kõige raskemates oludes, kes kannatasid ja ägasid ülekohtu
koorma all, uskudes kõigi kiuste ometi õigluse võitu. Just nende pühendumisele ja lootusele on
rajatud iseseisev Eesti riik.
MÄLESTADES SEISKEM PÜSTIPÄI
Kommunistliku vägivalla tulemusel hukkus
Eestis 30 290 inimest.
THIS CANNOT BE FORGOTTEN
In 1940 the Soviet Union occupied the independent Republic of Estonia and incorporated it under the
name of the Estonian Soviet Socialist Republic. In spite of the fierce resistance of the Estonians and
the non-recognition of the Soviet takeover by the free world, the foreign rule persisted for half a
century. The communist regime brought about severe suffering for the people and the country. Apart
from the heavy loss of life and the destruction of material and cultural values, the Estonian soul was
badly hurt.
Nevertheless, Estonians did not give up their day-dream of freedom and they never ceased to fight for
the restoration of their independence. Taking advantage of the deepening feebleness of the Soviet
system, the captive nations rose and brought down the empire.
History has proven, no nation shall be free unless it struggles for freedom. And no nation shall stay free
unless it stands for freedom. It is therefore our duty to remember those who stood for free Estonia in
the most difficult circumstance, who suffered greatly but never gave up their faith in the victory of
justice. The free and independent Estonia has laid her foundations on the hope and dedication of such
people.
KOKKU KOMMUNISMI KURITEGUDE OHVREID NÕUKOGUDE
OKUPATSIOONI I JA II PERIOODIL 121 900
NEIST HUKKUNUID 30 290
Esimene nõukogude okupatsiooni periood
juuli 1940 kuni oktoober 1941
Vangistatud
12 000
- neist hukkus (hukati)
3 000
Küüditatud
6 800
( va vangistatud)
- neist hukkus
2 740
Sundmobiliseeritud
32 100
- neist hukatud ja langenud)
10 500
Mõrvatud
(kohtuta, sõjategevuse aegu 1941. a)
1 850
KOKKU REPRESEERITUID 52 750
- NEIST HUKATUID
18 090
Teine nõukogude okupatsiooni periood
Vangistatud
34 000
- neist hukkus (hukati)
6 800
Küüditatud
30 500
neist hukkus
3 000
Sundmobiliseeritud
2 500
- neist langes
250
Tapetud metsavendadena
2 000
(vastupanuliikumises)
Mõrvati
150
(kohtuta, sõjategevuse aegu 1944. a)
KOKKU REPRESEERITUID 69 150
- NEIST HUKATUID
12 200
COMBINED TOTAL OF VICTIMS
121 900
- of them lost life 30 290
The first period of Soviet occupation
(July 1940 to October 1941)
The second period of Soviet occupation
(from August 1944 onwards)
imprisoned
-of them perished or executed
imprisoned
-of them perished or executed
34 000
6 800
deported
-of them perished
30 500
3 000
forcibly mobilized
-of them fallen
2 500
250
killed in Resistance
(forest brothers)
2 000
12 000
3 000
deported (excl. imprisoned)
-of them perished
6 800
2 740
forcibly mobilized
-of them executed or fallen
32 100
10 500
murdered (executed without
trial during military activities)
TOTAL of victims
-of them lost life
1 850
52 750
18 090
murdered (executed without
trial during military activities)
TOTAL of victims
-of them lost life
150
69 150
12 200
Download
Related flashcards

Ethnic groups in Sudan

32 cards

Ethnic groups in Sudan

32 cards

European Commissioners

13 cards

Create Flashcards