AKBANK

advertisement
AKBANK
Hazırlayan: Matthew LeBleu
Prepared by: Matthew LeBleu
Tarihçe
(The history of Akbank)
•
Akbank, 1948 yılının Ocak ayında Adana’da, bölgedeki pamuk üreticilerine finansman
sağlamak amacıyla kurulmuştur.
•
Zaman içerisinde gelişim göstererek büyüyen Banka’nın İstanbul’daki ilk şubesi 14
Temmuz 1950 tarihinde Sirkeci’de açılmış, 1954 yılında ise Genel Müdürlük İstanbul’a
taşınmıştır.
•
Şube sayısını hızla artıran Akbank, 1963 yılında tüm bankacılık işlemlerinde
otomasyona geçmiştir. Banka’nın ilk yurtdışı temsilciliği Almanya’nın Frankfurt
şehrinde açılmıştır.
•
1983 yılında ise, daha sonra adı Sabancı Bank olarak değiştirilen ve yurtdışında
kurulan ilk Türk özel sektör bankası olan Ak International Ltd.’i hizmete açmıştır.
•
1996 yılında Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., 1998 yılında Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş.,
2000 yılında Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ve Özel Bankacılık Bölümü ve 2003 yılında Ak
Emeklilik A.Ş.’yi kuran Akbank, 2002 yılında Akbank N.V. Hollanda’yı hizmete açarak,
yurtdışı ağını genişletmiştir.
•
Akbank 2005 yılında Ak Finansal Kiralama A.Ş.’yi de bünyesine katmıştır. Mart
2006’da Ak Emeklilik, Aksigorta’ya satılmıştır.
The history of
Akbank
• In January, 1948 in Adana, Akbank was founded to provide financing in the region for the cotton
manufacturers.
• The first department of the bank which has expanded by improving in the course of time was opened on
July 14th 1950 in Sirkeci and in 1954, the head office was moved to Istanbul.
• Akbank, which has dramatically increased its branches and automated all of it's banking processes.
While the first abroad agency was opened in Frankfurt, Germany.
• Ak, which is the first Turkish private sector bank in Turkey, then had it's name changed to Sabancı bank,
was opened overseas as 'Ak International Ltd'.
• Akbank, which established Ak retirement A.Ş in 2003, AK investment securities in 1996, AK investment
company in 1998, Ak portfolio management and private banking department in 2000 , expanded its foreign
branch by taking it's sevice AKBANK N.V to Holland .
• AKBANK incorparated with AK financial renting A.Ş in 2005. AK retirement was sold to Aksigorta in
march,2006
Akbank’ın kuruluşu
(The establishment of Akbank)
I. Dünya Savaşı’ndan sonra, Hacı Ömer Sabancı, Adanalı sanayici Ahmet Sapmaz ve Bekir
Sapmaz kardeşler, Adana’nın sanayi kuruluşu Milli Mensucat’ın sahipleri dört işadamı Nuh
Naci Yazgan, Nuri Has, Mustafa Özgür ve Seyit Tekin ile ile birlikte bir banka kurmaya karar
vermişlerdi. Kurucuların hepsi, Adana’da yaşayan Kayserili işadamları idi. Amaçları
bölgenin pamuk üreticilerine finansman sağlamaktı. Banka, 12 Nisan
1947 tarihinde "Adana-Kayseri Bankası" adıyla finans sektöründe yerini aldı. İki şehrin baş
harfleri nedeniyle "Akbank" adıyla anıldı. Bu isim, aynı zamanda bölgede yetişen pamuğu
temsil ettiği için seçilmişti. Tek şube ile küçük bir mahalli banka olarak kurulan Akbank, o
dönem faaliyette olan dört bankanın en küçüğü idi.
Akbank’ın kurucu ortakları ve hisseleri şöyleydi: Nuri Has (%15), Hacı Ömer Sabancı (%15),
Nuh Naci Yazgan (%15), Mustafa Özgür (%15), Ahmet ve Bekir Sapmaz (%15), Seyit Tekin
(%5). Kurucu ortaklardan geriye kalan %20’lik hissenin Adanalı ve İstanbullu itibarlı
işadamlarına satılması için kota konuldu. %10 hisse Adanalı işadamlarına, %10 hisse ise
İstanbullu iş adamlarına ayrıldı. Bu hisselerin de satılması ile 83 işadamı bankanın kurucu
ortaklar heyetinde yer aldı.
Banka’nın İstanbul’daki ilk şubesi 14 Temmuz 1950 tarihinde Sirkeci’de açıldı, 1954 yılında
ise Genel Müdürlük İstanbul’a taşınmıştır.
Kurucu ortaklar bankayı 1962 yılına kadar yönettiler. Yönetim Kurulu başkanlığını
ortaklardan Seyit Tekin’in oğlu İbrahim Tekin yürüttü. 1962’de Sabancı Ailesi bankaya
hakim oldu. İş Bankası eski Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dallı, Akbank’ın yönetim kurulu
başkanlığına getirildi. 1963 yılında tüm bankacılık işlemlerinde otomasyona geçti.
Banka’nın ilk yurtdışı temsilciliği Almanya’nın Frankfurt şehrinde açıldı.
The establishment of
Akbank
After world war I , Hacı Ömer Sabancı , The brothers, industrialists Ahmet Sapmaz and Bekir Sapmaz who are from
adana , decided to establish a company with Nuh Naci Yazgan, Nuri Has, Mustafa Özgür and Seyit Tekin who owns
Adana Industry Milli Mensucat. All of the founders were people who are from Kayseri and liveds in Adana. Their
purpose was to support finance for productors of cotton. The bank took its place in finance sector as 'AdanaKayseri Bank ' on 12 April 1947. It was named as 'Akbank' due to the first letters of these cities. This name was
also chosen since it represented the cotton which grows in that region. Akbank which was established as small,
local bank with only one branch, was the smallest one which was active in that period.
Akbank's co-founders and shares are as followed: Nuri Has (15 %), Hacı Ömer Sabancı (15 %), Nuh Naci Yazgan
(15 %), Mustafa Özgür (15 %), Ahmet ve Bekir Sapmaz (15 %), Seyit Tekin (5 %). Quota was put in order for the
share of 20% which was left from the co –founders to be sold to business men who were from İstanbul and
Adana. 10 % of the shares were spared to business men who were from Adana , also 10 % of the shares were
spared to business men who were from İstanbul. And with the sale of these shares ,83 business men took their
place in co-founders committee of the bank.
The first department of the bank which has expanded by improving in the course of time was opened on July 14th
1950 in Sirkeci and in 1954, the head office was moved to Istanbul
The co-founders managed the bank till the year of 1962. İbrahim tekin, who was the son of one of collaborators
Seyit Tekin , conducted management presidency. In 1962, the family Sabancı dominated the bank. İş Bankası's
previous president Ahmet Dallı became a part of Akbank's board of directors. In the year 1963 all banking
processes became automated and the first abroad agency was opened in Frankfurt, Germany.
Vizyon
(Akbank’s vision)
Vizyon
• En mükemmel bankacılık deneyimini yaşatarak ve Türkiye’nin
büyümesini destekleyerek kalıcı lider olmak.
The vision
•
To become a sustainable leader by rendering excellent
banking experience and supporting Turkey’s growth.
Misyon
(Akbank’s mission)
Misyon
• Üstün nitelikli insan kaynağının paydaşlarına sürekli büyük
değer yarattığı en beğenilen Türk şirketi olmak.
The mission
• To become the most admired Turkish company continuously
delivering great value to its stakeholders via its highly skilled
human resource.
Stratejik Hedefler
(Strategic goals)
Stratejik Hedefler
•
•
•
•
Uzun vadede sürdürülebilir özkaynak getirisini asgari %16-18 aralığında
gerçekleştirmek
Kritik pazar paylarında Türkiye'nin lider bankası konumunda olmak
Türkiye'nin müşteri deneyimi ve memnuniyeti açısından en iyi bankası olmak
Türkiye'nin en değerli bankası olmak
Strategic Goals
•
•
•
•
Achieve a long-term sustainable return on equity of at least 16-18%,
Be the leading bank in Turkey in terms of critical market shares,
Be the best bank in Turkey in terms of customer experience and satisfaction,
Be the most valuable bank in turkey.
Güçlü Temeller
(Strong foundations)
Güçlü Temeller
•
•
Türkiye'nin en değerli banka markası
Turkey’s most valuable bank brand
•
•
Türkiye'nin en değerli şirketlerinden
One of Turkey’s most valuable companies
•
•
Başarılı uygulamalar ile uzun dönemli stratejik yönetim
Long-term strategic management with successful implentations
•
•
Türkiye geneline yayılmış 961 şube ve ileri teknoloji dağıtım kanalları
961 branches all over Turkey and high-tech distribution channels
•
•
Sektörde pek çok ilki başlatması ile Türkiye'nin yenilikçi gücü
The innovative power of Turkey with countless firsts in the sector
•
•
Kalıcı ve yaygın fonlama tabanı
A stable and extensive broad funding base
•
•
Sürdürülebilir kârlılık ile yüksek özkaynak ve aktif getirisi
Substainable profitability as well as high return on equity and assets
•
•
%17,9 sermaye yeterlilik oranı ile güçlü sermaye yapısı
A robust capital structure with a capital adequacy ratio of 17.9%
•
•
Yüksek aktif kalitesi, çok düşük takipteki krediler oranı; %1,2
Superior assest quality with a low non-performing loans ratio of 1.2%
•
•
%2,0 operasyonel gider/aktif rasyosu ile yüksek verimlilik
High level of efficency with an operational costs/assests ratio of 2.0%
•
•
Düşük kaldıraç oranı ile kredilerde daha güçlü büyüme avantajı
Potential for faster growth in lending thanks to low leverage
•
•
Türkiye'de verilebilecek en yüksek bireysel ve finansal güç notları
Highest financial viability and financial strangth ratings that can be assigned in
Turkey
Mevcut Kariyer Planı
(The present career plan)
•
Genel Müdür – General Manager CEO
•
Genel Müdür Yardımcısı – General Managers Assistant
•
Müdür – Supervisor
•
Yönetici – Manager
•
Yönetici Yardımcısı – Manager’s assistant
•
Yönetici Adayı – Excecutive cadidate
•
Müfettiş Yardımcısı – Inspector’s assistant
•
Teftiş Kurulu – Internal Auditor
Akbank’ın yönetim kurulu üyeleri
(Akbank’s excecutive board members)
•
•
Suzan Sabancı Dinçer – Yönetim kurulu başkanı ve Murahhas üye
Chairman and Executive board member
•
•
Erol Sabancı – Yönetim Kurulu Şeref Başkanı ve Yönetim Kurulu Danışmanı - Üye
Honorary Chairman and Consultant to the Board – Board Member
•
•
Hayri Çulhacı – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Murahhas Üye
Vice Chairman and Executive Board Member
•
•
Özen Göksel – Murahhas Üye
Executive Board Member
•
•
James Charles Cowles – Üye
Board Member
•
•
Hikmet Bayar – Üye
Board Member
•
•
Yaman Törüner – Üye
Board Member
•
•
Aykut Demiray – Üye
Board Member
•
•
Kaan Terzioglu – Üye
Board Member
•
•
Hakan Binbaşgil – Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Board Member and CEO
Teftiş Kurulu - Internal Auditor
•
•
Eyüp Engin – Teftiş Kurulu Başkanı
Head of Internal Audit
Ortaklık Yapısı
(The partnership structure)
• 30 Haziran 2013 itibariyla
 %48,8 Sabancı Holding, ilişkili kuruluşlar ve Kişiler
 %9.9 Citigroup
 %41.3 halka açık kısım.
Toplam: 100
• As of June 30th 2013
 48.8% Sabancı Holding, Related Foundations and people.
 9.9 % Citigroup
 41.3% Accessible to the Public.
Total: 100
Bağlı Ortaklıklar
(Affiliated Partners)
Akbank’ın 6 iştiraki bulunmaktadır.
Akbank has 6 affiliated partners.
•
Ak Finansal Kiralama A.Ş.
•
AK Financial Leasing A.Ş
•
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
•
AK Investment Securities A.Ş
•
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
•
AK Management of Portfolio A.Ş
•
Akbank N.V.
•
Akbank N.V
•
Akbank AG
•
Akbank AG
•
Akbank Dubai Limited
•
Akbank Dubai Limited
Sosyal Sorumlukluk
(Social responsibility)
Küresel İlkeler Sözleşmesi, Akbank tarafından
imzalanmıştır.
•
Temettü politikasını açıklayan ilk bankadır.
•
Kurucu hisselerini geri satın alan ilk bankadır.
•
Kurumsal Yönetim İlkeleri’ni faaliyet raporunda
duyuran ilk bankadır.
•
Kurumsal Yönetim İlkeleri’ni web sitesinde duyuran
ilk bankadır.
•
•
Küresel İlkeler Sözleşmesi Raporu’nu yayımlayan ilk
bankadır.
Mevduat bankaları arasında GRI standartlarına göre
sürdürülebilirlik raporunu yayınlayan ilk bankadır.
•
Karbon Saydamlık Projesi
•
Cancun Bildirisi
•
REC (Bölgesel çevre merkezi )
Global Compact agreement was signed by Akbank.
•
AKBANK is the first bank which explained the
dividend policy
• It is the first bank which bought back the founder'
shares
• It is the first bank that announced the principles of
institution management in an activiy report.
• It is the first bank that announced the principles of
institution management on web page.
•
It is the first bank that published the report of
global compact aggreement
•
It is the first bank which published the
sustainability report according to the GRI standarts
among deposit banks.
•
Carbon Disclosure Project
•
Cancun Communique
•
REC (Regional Environment Center)
Kültür - Sanat faaliyetleri
(Culture – Art activities)
•
Akbank Sanat
•
Akbank art
•
Akbank Çocuk Tiyatrosu
•
Akbank children’s theatre
•
Akbank Caz Festivali
•
Akbank Jazz festival
•
Akbank Kısa Film Festivali
•
Akbank short film festival
•
Uluslararası İstanbul Film Festivali
•
International Istanbul film festival
•
Salvador Dali Sergisi
•
The exhibition of Salvador Dali
•
Rodin Sergisi
•
The exhibition of Rodin
•
Cirque du Soleil
•
Cirque du Soleil
Sponsorluklar
(Sponsorships)
•
•
Uluslar arası İstanbul Film Festival
International Istanbul Film Festival
•
•
Contemporary İstanbul
Contemporay Istanbul
•
•
Rodin Sergisi
The Rodin Exhibition
•
•
İstanbul’da Bir Sürrealist: Salvador Dali
A Surrealist in Istanbul: Salvador Dali Exhibition
•
•
“Rüya gibi… Ama senin düşlediğin değil!”
“A Dream… But not yours!”
•
Akbank İstanbul Film Festivali’nin tanıtımı için hazırladığı
reklam filmi ile “tüm duyguların destekçişi” olduğunu
vurguluyor.
Akbank made an advertisment for Istanbul Film Festival
called “tüm duyguların destekçişi”
•
Akbank'lı Olmak
Akbank'ın en büyük yatırımı "insan"dır. Güvenli,
istikrarlı, sağlam, en iyi teknolojiyi kullanan bir yapı
içerisinde, çalışkan, dinamik, yaratıcı, inisiyatif sahibi,
yasalara uyan, dürüst Akbank'lılar arasına katılabilmek
bir ayrıcalıktır.
Gelin, bu ayrıcalığı siz de yaşayın
Becoming a part of Akbank
Akbank's largest investment is ''people''. It is privilege to join
Akbank community which is reliable, consistent, steady,
hardworking, dynamic, creative, iniative owner and lawabiding.
Come and experience this privilage.
Download
Related flashcards

Supranational banks

14 cards

International finance

13 cards

Special economic zones

27 cards

Create Flashcards