bab.la 手册: 个人 | 公告和邀请
瑞典语-英语
公告和邀请 : 出生
Vi har välkomnat ... till
världen.
We are happy to announce
the birth of…
用于某对夫妇宣布孩子出生
Det gläder mig att få berätta
för er att ... nu har fått en liten
son / dotter.
I'm happy to tell you
that…now have a little
son/daughter.
用于当第三方宣布某孩子出生
时
Vår efterlängtade son/dotter
kom till världen ...
We would like to announce
the birth of our new baby
boy/girl.
用于某对夫妇想宣布孩子出生
时
Vi är glada att introducera dig
till ...; vår nyfödde son /
nyfödda dotter.
We are delighted to introduce
you to...our new
son/daughter.
用于某对夫妇宣布孩子的出生
,通常出现在配有孩子照片的
卡片上。
Tio små fingrar, tio små tår.
Fyller våra hjärtan med kärlek
som består. ... och ... är glada
att tillkännage födelsen av ...
Ten little fingers, ten little
toes, and with these new
digits our family grows. … and
… are delighted to announce
the birth of…
用于某对夫妇宣布孩子出生的
中文俗语
Vi välkomnar kärleksfullt ... till
världen.
With love and hope we
welcome…to the world.
用于某对夫妇宣布孩子出生时
Det gläder oss att introducera
/ presentera den nyaste
medlemmen i vår familj ...
We're proud to
introduce/announce the
newest member of our
family…
用于某对夫妇宣布孩子出生时
Vi är överlyckliga över att
kunna meddela ankomsten av
vår son / dotter.
We are overjoyed to
announce the arrival of our
son/daughter.
用于某对夫妇宣布孩子出生时
... och ... har förlovat sig.
…and…are engaged.
用于宣布订婚
... är glada att kungöra sin
förlovning.
…are happy to announce their
engagement.
用于某对恋人想宣布他们的订
婚时
Det gläder oss att tillkännage
förlovningen mellan ... och ...
We are happy to announce
the engagement of…and…
用于宣布订婚
Herr och fru ... kungör
förlovningen mellan sin dotter,
..., och ..., son till herr och fru
... . Bröllopet är planerat till
augusti.
Mr and Mrs...of ..., announce
the engagement of their
daughter, ..., to ..., son of Mr
and Mrs..., (also) of… . An
August wedding is planned.
传统,用于当父母想宣布女儿
订婚时。
Kom med och delta i en fest
för ... och ... för att fira deras
förlovning.
Come and join us at a party
for…and…to celebrate their
engagement.
用于订婚宴邀请
Ni är hjärtligt välkomna till ...
och ... för förlovningsfest den
...
You are cordially invited to …
and … engagement party
on…
用于订婚宴邀请
We are happy to announce
the wedding/marriage
of…and…
用于宣布婚礼
Fröken ... ska snart bli fru ...
Miss…is soon to become Mrs.
...
用于宣布某女士的婚礼
公告和邀请 : 订婚
公告和邀请 : 结婚
Det gläder oss att tillkännage
bröllopet / äktenskapet mellan
... och ...
1/2
bab.la 手册: 个人 | 公告和邀请
瑞典语-英语
Vi har det stora nöjet att
inbjuda er att bevittna vigseln
mellan ... och ... .
Miss…and Mr…kindly request
your presence at their
wedding. You are welcome to
come and enjoy the special
day with them.
用于某对夫妇邀请别人参加他
们的婚礼
Ni inbjuds att med Er närvaro
hedra vigselakten mellan vår
son/dotter den ... i ...
Mr and Mrs…request your
presence at the marriage of
their son/daughter on…at…
新婚恋人的父母用于邀请他人
参加婚礼
Vi ska gifta oss! Eftersom du
har varit mycket viktig i våra
liv önskar ... och ... din
närvaro på vårt bröllop den ...
i ...
Because you have been very
important in their lives,
…and…request your
presence at their wedding
on…at…
用于新婚恋人邀请好朋友参加
他们的婚礼
Det skulle glädja oss om du
ville komma med den ...
klockan ... för ...
We would be delighted if you
would join us on..at…for…
用于邀请别人在特定某天,特
定某时因特定原因参加某社交
活动
Vi har nöjet att inbjuda dig att
närvara vid en middag för att
fira ...
We request the pleasure of
your company at a dinner to
celebrate…
用于邀请他人参加晚宴并给出
理由
Ni är hjärtligt välkomna på ...
You are cordially invited to…
正式,用于邀请他人参加正式
活动,常用于公司宴会邀请
Vi ordnar fest i goda vänners
lag för att fira ... och vi skulle
bli mycket glada om du kunde
komma.
We are having a party
amongst friends to
celebrate…and we would be
very glad if you could come.
正式,用于邀请好朋友参加重
要社交活动
Vi vill jättegärna att ni
kommer.
We would very much like you
to come.
用于邀请过收信人之后,为了
强调你希望他们出席
Vill du komma till ... på/för ...?
Would you like to come
to…for…?
非正式,用于邀请朋友到场,
没有特别目的
公告和邀请 : 特别活动
2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download

手册: 个人| 公告和邀请(瑞典语-英语)