Välkommen på DM Welcome to DM

advertisement
Välkommen på DM
Nästa d-Rektoratsmöte hålls måndagen
den 30 Mars 2015 kl. 17:30 i rum 1537.
Welcome to DM
The next d-Rektorat meeting will be
held Monday March 30 2015 at 5:30
PM in room 1537.
Med vänliga hälsningar d-Rektoratet
En adress, allt du behöver veta.
www.datasektionen.se
Download