Uploaded by Jeovan Faleiro

Øving 5

advertisement
Mekanikk 2
Høgskolen i Østfold
Avd. for ingeniørfag
Øving 5
Side 1 av 2
Steinar M. Heidenberg
Kraftmetoden
Oppgave 1
Gitt bjelken på figuren under med en jevnt fordelt last q mellom opplager A og B. Bøyestivheten
er lik EI. Bestem opplagerkreftene og tegn fullstendig momentdiagrammet for bjelken.
Fasit med forbehold:
𝐹𝐴 =
5π‘žπΏ
12
𝐹𝐡 =
3π‘žπΏ
4
𝐹𝐢 =
π‘žπΏ
6
Oppgave 2
Gitt bjelken på figuren under. Bøyestivheten er lik EI. Bestem opplagerkreftene og tegn
fullstendig momentdiagrammet for bjelken.
Fasit med forbehold:
𝐴π‘₯ = 0
𝐴𝑦 =
9𝐹
16
𝑀𝐴 =
𝐹𝐿
16
𝐹𝐢 =
25𝐹
16
Mekanikk 2
Høgskolen i Østfold
Avd. for ingeniørfag
Side 2 av 2
Steinar M. Heidenberg
Oppgave 3
Gitt bjelken på figuren under. Bøyestivheten er lik EI. Bestem opplagerkreftene og tegn
fullstendig momentdiagrammet for bjelken.
Fasit med forbehold:
𝐴π‘₯ =
3𝐹
20
𝐴𝑦 =
13𝐹
20
𝐹𝐡 =
3𝐹
20
𝐹𝐸 =
7𝐹
20
Oppgave 4
Figuren viser en statisk ubestemt ramme AD.
Den er opplagret med et fastlager i A og fast innspenning i D. Kraften F virker i punktet C.
Bøyestivheten EI er lik over hele rammen.
a) Beregn komponentene til opplagerkreftene.
Det vil si FAX, FAY, FDX og FDY og MD
b) Tegn momentdiagram av rammen.
Fasit:
𝐹𝐴𝑋 =
𝐹
7
πΉπ΄π‘Œ =
2𝐹
7
𝐹𝐷𝑋 =
8𝐹
7
πΉπ·π‘Œ =
2𝐹
7
𝑀𝐷 =
2𝐹𝐿
7
Download