Thomas Falck 7 Mars 2006

advertisement
Hva er viktig for Investor
ved vurdering av nye
forretningsideer?
Thomas Falck
Four Seasons Venture
AGENDA
1
INTRODUKSJON TIL FOUR SEASONS VENTURE
2
HVA ER VENTUREKAPITAL?
3
HVA SER INVESTOR ETTER?
4
HVA BØR GRÛNDER VURDERE?
FSV har siden starten i 1985, etablert 6 fond og
forvalter i dag en portefølje på ca 125 selskap
FSV II
•
•
•
•
•
Etablert 1996
NOK 300 mill.
Dedikert IKT fokus
Fullinvestert
Mer enn 67%
returnert
FSV III
•
•
•
•
Etablert 2000
mNOK 530
Dedikert IKT fokus
Fullinvestert
FSV IV/TWIN
• Etablert 2003
• mNOK 800
• Sekundær fond med
mNOK 150-200 i
oppfølgingskapital
• Sektorer inkluderer:
IKT, olje/offshore,
energi, maritim
FSV V
• Etablert Juni 2005
• First Close mSEK
526
• 2nd Close Q4 2005
mSEK 521
• IKT fokus
FSV har vært en ledende aktør i det
nordiske VC markedet siden 1985
• Lang erfaring fra investering i og utvikling av SMB og teknologiselskaper
• Balansert team
– Sterk mix av strategisk, finansiell, operasjonell og internasjonal erfaring i teamet
• Stor deal flow, betydelig vurderingsekspertise og kapasitet
– Evaluerer over 150 selskaper per kvartal, og har vurdert mer en 4000
investeringsmuligheter
• Lang erfaring i å skape likviditet for eierne
– Utført over 100 salg/exits
– 14 børsnoteringer, hvorav 3 på Nasdaq
• Har introdusert internasjonale venture-strukturer i Norge
– Preferanseaksjer
– Anti-utvanning og andre nedsidebeskyttelser, Veto-rettigheter, etc.
– Opsjoner
Vår forretningside …
.. er å identifisere de mest spennende norske
eller internasjonale vekstselskap,
hovedsakling med utgangspunkt i Norden, …
.. investere i disse, ..
.. for gjennom aktivt eierskap sammen med
øvrige eiere og ansatte å verdiutvikle
selskapene i en 3-7 års periode ..
.. for så å realisere verdiene ifm en børsnotering
eller et industrielt eller finansielt salg…
FSV er et av de tyngste Nordiske VC team
Team
Age Experience
Lars B. Thoresen
35
Braxton Associates (UK), Deloitte
Consulting
6
MBA – INSEAD (FR), Bachelor of Science St. John’s Univ. (US)
Knut Frigaard
35
Mamut ASA, McKinsey,
Norwegian Navy
5
MBA – INSEAD (FR), Master of Econ. –
BI*, Norwegian Naval Academy
Bjarne Lie
34
PaperX (UK), McKinsey (UK),
Fountain Oil
4
MBA - Harvard Univ.(US), Cand. Philol.Univ. Oslo / European Univ. Inst. (Italia)
Peter Gullander
37
Intel Capital, Broadview (UK),
Ericsson
5
MBA – INSEAD (FR), MsC Industrial
Engineering (SW)
Birger Nergaard
53
Founder and CEO of FSV since
1985, SCA Ventures (US)
23
MBA studies – UC Berkley (US), Master of
Law, Univ. Oslo
Gunnar Rydning
52
Sr. Partner FSV since 1986,
Christiania Bank
19
MBA – UC Berkley (US), Master of Econ. –
NHH*
Thomas Falck
39
Xantic BV (NL), Visma Marine,
Gemini Cons.
4
MBA - Darden (US), Univ. Degree – Norw.
Naval Academy
Atle Søvik
50
SNDI, Ergo Group, Christiania
Bank, Saga Petroleum, KPMG
7
Master of Econ. – NHH*, AFA* - NHH*
Anders Thuve
47
SNDI, Stombull, Stradec, Elkem
10
Master of Econ. – BI*, Auth. Financial
Accountant – NHH*
Jan Borø
42
SNDI, DnB, Ulstein, Fearnley
(US)
6
AFA – NHH*, Univ. Degree – Norw. Naval
Academy
Arne Handeland
41
SNDI, Biotec Holding, Christiania
Bank (US)
7
MBA – BI*, Master of Econ. – BI*
Arnstein Nordbotten
39
SNDI, SND, Industrifondet
Yrs. in VC
11
Academic History
Master of Science – Norwegian Univ. of
Science and Technology
Og har sist sommer ansatt ytterligere 4 personer;
* NHH (Norwegian
of Economics and
Business
Administration),Henrik
BI (Norwegian
School ofsamt
Management)
GôranSchool
Strandberg,
Peter
Gullander,
Aspen
Andreas Teilman
Four Seasons Venture er en av iniativtagerne til
Nordic Venture Network
– Nordic Venture Network (NVN) ble etablert i 1999 som et resultat av
et initativ fra de ledende venture capital selskapene i Norden
– NVN er et uformelt forum med tanke på å utvikle samarbeidet
(nyinvesteringer, porteføljeselskaper) samt å gjøre venture capital
bransjen i Norden mer synlig (fund raising, marketing)
– NVN omfatter idag 13 medlemmer som tilsammen har 2,5 milliarder
EURO under forvaltning, 100 ansatte og 250 porteføljeselskaper
AGENDA
1
INTRODUKSJON TIL FOUR SEASONS VENTURE
2
HVA ER VENTUREKAPITAL? … OG LITT OM KAPITALMARKEDET …
3
HVA SER INVESTOR ETTER?
4
HVA BØR GRUNDER VURDERE?
Venturekapital = Utviklingskapital
• Forvaltningsform basert på ideen om at en kan
tilføre kompetent kapital til vekstselskaper
• Startet i California på 60-70 tallet
• Ca 2-4% andel av store porteføljeforvalteres
porteføljer
• I USA er VC/PE en veletablert ”Industri”, I
Europa ligger vi litt etter, og i Norge er dette
relativt umodent
“Venture kapital” er
risikokapital / utviklingskapital
Investeringsfaser i Venture Capital og Private Equity
EBIT
Seed
1st round
2nd round
Late
stage
Expansion
Buyout
Restructuring
+
Time
-
SND/
Innovasjon Norge
Viking Venture
Kistefos VC
Capman
Teknoinvest
Four
Seasons
Reiten & Co.
Såkorn Invest
Northzone
Nordic Capital
Four Seasons
EQT
Convexa Seed
Altor
En god VC tar betydelig risiko, men er opptatt av å
styre og aktivt avgrense og redusere risiko
Risiko
Oppstartskapital / Seed Capital
Venture Capital
PE - MBO/MBI/LBO
Noterte aksjer
Aksjefond
Obligasjoner
Statsobligasjoner
Avkastning
Due diligence og riktig avtalestruktur er nøkkelelemener i risikostyring
Deal sourcing
En strukturert prosess benyttes for å underbygge
konsistente gode beslutninger
Screening
Screening
Screening
Due
Due
Diligence
Due Diligence
Diligence
Investering
Investering
Investering
Vekst
Vekst //
Vekst/
Internasjonal
Internasjonal
Internasjonalisering
isering
isering
2-20 uker
Exit
Exit
2-5 år
K0
K1
K2
K3
K4
AGENDA
1
INTRODUKSJON TIL FOUR SEASONS VENTURE
2
HVA ER VENTUREKAPITAL?
3
HVA SER INVESTOR ETTER?
4
HVA BØR GRUNDER VURDERE?
Investeringsaktivitet i Venture/Private Equity ift
noterte aksjer er fundamentalt forskjellig…
Noterte aksjer - trygghet, likviditet
• Transparens - tilgang til informasjon fra analytikere, meglerhus,
pressen, kvartalsrapporter, mv
• Regulatoriske rammeverk og kvalitetskrav og oppfølging fra
børsen
• Daglig verdifastsettelse og løpende likviditet
Typiske VC investeringer – risiko, potensial
• Liten informasjon
• Høy grad av involvering og nærhet til virksomheten
• Umodenhet i virksomheten, gründerledet, optimistisk / urealistisk
• Usikkerhet knyttet til aksept for teknologi og forretningsmodell
• Langsiktig satsing – mye risiko i mange faser
Investeringskriteriene er ulike…
Børsinvestorer fokuserer
• Løpende verdsettelse – likviditet, informasjon og kursutvikling
• Ledelse, resultat- og markedsutvikling
• Objektive kriterier som kvalitet og konsistens i informasjonsflyt, grad
av åpenhet, kontrollaktiviteter og governance
Venture/PE fokuserer
• Menneskene – Gründerteam - ledelse og nøkkelpersoner
• Forretningsmodell - grad av unikhet, kvalitet og potensial
• Innovasjonshøyde – grad av potensial i teknologi
• Marked – størrelse, konkurranse, marginpotensial og mulighet for
rask vekst
• Eierandel og innflytelse – mulighet til å bidra
• Exitmuligheter
…og måten å investere på er annerledes
Børsinvestorer
• Normalt mye mindre involvert
• Pengeplassering vs prosjekt
• Eierandel og deltakelse i styrene gir makt
VC/PE fokus på inflydelse og beskyttelse
• Styrerepresentasjon
• Aksjonæravtaler
• Preferanseaksjer – som gir særlige rettigheter
– Innløsningsrettigheter, utbyttepreferanse, likvidasjonspreferanse,
utvanningsbeskyttelse
– Drag-along rettigheter – mulighet til å fremtvinge salg
– Tag-along rettigheter – mulighet til å bli med på salg
•
Vetorettigheter
– Veto mot salg, oppkjøp, emisjoner, mv
..…innflytelse gjennom avtaler og involvering - ikke prosenter
Verdi skapes ofte etter
- ikke gjennom første investering
Four Seasons Venture søker blant annet å bidra med;
•
Strategisk, Industrielt og internasjonalt perspektiv og erfaring
•
Partnerskap - kunder, kanaler, teknologi
•
Nettverk – konsulenter, advokater, finansielt, industrielt, vårt adv. board
•
Coaching mht ledelse og organisasjon
– bygge/utvikle/avvikle lederteam
– Identifikasjon og rekruttering av eksterne styrekapasiteter
•
Assistere ved fusjoner og oppkjøp, børsnoteringer og andre
finansieringsaktiviteter
•
Balansering av teknologi- og markedsperspektiv
•
Driver av verdiøkningsagenda
•
Finansiell og strategisk kontrollfunksjon
Realisering av verdiene er en betydelig utfordring,
og krever fokus og arbeidsinnsats over tid
VC og PE selskap skal ut av sine investeringer
• Mulige kjøpere og exitalternativer identifiseres ofte før investering
• Salgsmuligheter og exitstrategi revideres fortløpende
• Viktig også å posisjonere seg for oppkjøp
• Timing er kritisk
• At VCer skal ut igjen - bør være diskutert og forstått av alle parter
før investeringen – del av “kontrakten”
• Bør ikke bli kime til konflikter senere i selskapets utvikling
Investeringskriterier FSV III *
1. Business
– Selskapets produkter/tjenester må være innenfor fondets investeringsmandat, teknologi,
herunder, IT, SW, desruptive teknologier, telekommunikasjon, tjenester, etc.
2. Investeringsfase
– FSV investerer både i tidlig fase selskaper og helt frem til relativt modne selskaper
(vekst/ekspansjonsfase).
– FSVIII investerer fra NOK 10-50 mill. pr. selskap.
3. Marked
– Selskapet må ha en forretningsidé med betydelig vekstpotensial fortrinnsvis mot
internasjonale markeder (dog finnes det unntak, f.eks Cybercity).
– Vi ser etter selskaper med en klar forretningsmodell, klart verdigrunnlag til kunder, og med
varige fortrinn i sine markeder.
4. Management
– FSV ser etter dedikerte lederteam med betydelig erfaring og ambisjon om å bringe
selskapene frem til neste fase.
– Vi vurderer også selskapets evne til å tiltrekke seg de beste ressurser for videre vekst
5. Forretningsmodell/unik teknologi
– Forretningsmodellen må være skalerbar.
– Selskapet skal vise unike teknologiske løsninger med varige fortrinn.
– Vi ser også etter selskapets evne til å bygge barrierer både ift. eksisterende og fremtidig
konkurranse.
6. Investeringsstruktur
– Vi utøver vårt eierskap gjennom styredeltagelse, og søker et aktivt eierskap i samarbeid
med ledelse og øvrige hovedaksjonærer. Vi samarbeider med andre VC selskaper i utstrakt
grad.
•
*) Andre Fond har andre mandater
Choosing the Winners
Idea
Idea
Uniqueness
Scope & Ambition
Timing, Originality, Single vs Multiple Risks, Approach, International Potential
Choosing the Winners
Market
Market
Size
Maturity
Intensity
Idea
Uniqueness
Scope & Ambition
$$$$
Growth & Margin Potential, Capital intensity, Competition, Need to Move Market
Choosing the Winners
Management
Management
Quality/ability
Market
Size
Maturity
Intensity
Idea
Uniqueness
Scope & Ambition
$$$$
Ambition
Experience
Chemistry
& Ethics
Realistic Fighters, Looking for partners, Humble yet Agressive, Can Do Attitude
Choosing the Winners
Fit
Investment Phase vs.
Fund Phase
Portfolio
Fit
Consideration
Management
Quality/ability
Market
Size
Maturity
Intensity
Idea
Uniqueness
Scope & Ambition
$$$$
Can FSV
contribute
Ambition
Experience
Chemistry
& Ethics
Overall Comfort, Internal Champions, ”Do we belive”
Gut
Feeling
In balancing a portfolio we try not to
maximize but to optimize returns
• Phase
– Seed, Expansion, Small Buyout
• Risk return
– Medium / High return opportunity
• Opportunity type
– Global Nice / Regional shop / ”Great deal” /
Distressed
• Sector
– Balancing of Sub-sector bets
Men vi benytter også en enklere “syretest”
på enkeltselskaps-nivå….
Forstå selskapet i detalj
• …hva gjør det
• …selskapets historikk
• …status pt
• …fremtidig utvikling
Forstå exit bildet
• ….til hvem og når
• ….hvorfor
• ….og for hvor mye
Forstå ledelsen i detalj
• …hvem er de
• …hva drives de av
• …kan vi samarbeide
Forstå eierstrukturen
• ….hvem har makten
• ….hva vil de andre
• ….kan vi samarbeide
• … er de til å stole på
• Er verdiskapningspotensialet tilstrekkelig til å forsvare en
investering og “hands on” forvaltning?
AGENDA
1
INTRODUKSJON TIL FOUR SEASONS VENTURE
2
HVA SER VENTUREKAPITAL?
3
HVA SER INVESTOR ETTER?
4
HVA BØR GRUNDER VURDERE?
Investor blir medeier!
Alle investorer har forventninger !
Gründere bør tillempe “syretesten”
til eget behov
Forstå investor i detalj
• …hva gjør de
• …selskapets historikk
• …status pt …fremtidig utvikling
• … hvorfor vil jeg ha en …
Forstå menneskene
• …hvem er de – hva har de gjort
• …hva drives de av
• …kan vi samarbeide
• …hva kan de tilføre
Hva er investors mål
• ….salg til hvem og når
• ….hvorfor og hvordan
• ….og for hvor mye
Forstå eierstrukturen
• ….hvem har makten
• ….hva vil investor
• ….kan vi samarbeide
• … er de til å stole på
• Er “prisen” verdt det?
• Er jeg forberedt på å gi fra meg makt?
Case : Opera Software
• FSV initial investment (convertible
loan) spring 1999
• FSV Board position
• Follow on funding 2000/2001/2003
• Total investment NOK 25 million
• IPO’ed OSE March 11. 2004 at market
cap of NOK 1 billion (NOK 10/share)
– Transaction size NOK 250 million
– Subscribtions of NOK 5,6 billion (23x
oversubscribed)
– Primarily international institutional
investors
• FSV sold 25% of shareholding
• Lock up on remaining holding for 6
months
• Key customers: Nokia, Sony Ericsson,
Motorola, Kyocera, IBM etc.
Sitater fra noen FSV gründere
"...Four Seasons Venture is a good example of the
type of value-added venture capital investor we
would like to work with..."
Jon Stephenson von Tetzchner - CEO Opera.
"...Four Seasons Venture bring the significant resources
of both the individual partner and the firm as a whole to
the table when operational, strategic or financial issues
need to be addressed.."
Erik Bakkejord - Founder Stepstone.
"...The knowledge and experience of Four Season Venture
was a significant factor behind making InfoStream
a successful start-up..."
David Chartier - CEO Computas and former CEO Infostream.
Download