Foredraget til Eskil Le Bruyn Goldeng

advertisement
Strategisk utviklingsanalyse av
Ringeriksregionen
27. september 2013
Eskil Le Bruyn Goldeng
HiBu
Tre industrielle paradigmer
• 1 - Næringsliv som industri
• 2 - Næringsliv som næringsklynger
• 3 - Næringsliv som kunnskapsnav
1 - Næringsliv som industri
Produkter
Råvarer
Feedback
2 - Næringsliv som næringsklynge
Offshore
industri
Maritim
politikk
Skipsdesign
Maritim
utdanning
Avansert
fiskeflåte
Maritim
FoU
Spesialiserte
skipsverft
SHIPPING
Rigg
supply
subsea
Avansert
skipsutstyr
Logistikk
Shipping
finans
Havner og
terminaler
Maritim
IT
Skipsmekling
Ship
management
Shipping
forsikring
Maritim jus
Skipsklasse
OPPGRADERING
INTERNASJONALISERING
What is an industrial cluster?
• Geographical concentration of related companies
• Critical mass of companies in every part of the
value chain
• Closeness to demanding customers and advanced
suppliers
• Leading edge research targeting the cluster
• Dynamic service providers serving the cluster
• Specialized labor and capital markets
• Close cooperation and keen competition between
actors
• Strong innovation and entrepreneurship
• Linkages to global markets and global clusters
Torger Reve
Examples of world class clusters

Movie and entertainment industry
Hollywood

Financial industry
City of London, Wall Street

Auto industry
Detroit, Stuttgart, Osaka
Torger Reve
What advantages do companies have
of belonging to an international
cluster?
• Firms have better access to competent people
and innovative ideas
• Firms have better access to specialized suppliers
and demanding customers
• Firms have better access to frontier research and
development
• Firms have better access to venture capital and
competent investors
• Firms have lower transaction costs of doing
business
Firms take advantage of industrial
upgrading and innovation
Torger Reve
Where do international competitive
companies locate?
•
•
•
•
•
In attractive product markets
In attractive factor markets
In attractive capital markets
In attractive learning environments
In attractive business climates
Industrial clusters combine these factors
Torger Reve
Næringsliv som kunnskapsnav
Fiskeri
Investorer
Havbruk
Forskning
og innovasjon
Venture kapital
Leverandører
og tjenester
Bearbeiding
og eksport
Hva slags kunnskap trenger vi?
• Forskningsbasert kunnskap (teknologi)
• Kommersiell kunnskap
(forretningsmodeller)
• Erfaringskunnskap (‘learning-by-doing’)
Eksempler på global kunnskapsnav
(‘global knowledge hubs’)
• Boston (Life sciences)
• Silicon Valley (IT & venture)
• Houston (Olje & gass)
Hva kjennetegner et globalt
kunnskapsnav?
• Stor konsentrasjon av forskning og utdanning med mange
internasjonale kunnskapsarbeidere
• Stor konsentrasjon av internasjonale kunnskapsbedrifter med
centers of excellence, utviklingsavdelinger og testfasiliteter
• Stor konsentrasjon av kompetent kapital med tette bånd til
kunnskapsmiljøene og kort avstand til kommersialisering
• Konkurrerende universiteter med sterke nettverk til næringslivet
• Konkurrerende innovasjons- og kommersialiseringssentre
• Fremragende infrastruktur og aktive kunnskapsnettverk
• Stor kulturell aktivitet og skapende opplevelsesøkonomi
What does it take to achieve
innovation?
• A pool of competent entrepreneurial talent
• A pool of competent venture capital
• Close knowledge linkages between business and
academia
• Close knowledge linkages between business and
international customers
• A strong commercialization culture with a
commitment to succeed
Torger Reve
En analyse av næringslivet i Ringerike
2011
Omsetning
Driftsresultat
232 224
5 691 885 506
902 182 146
874 026 460
1 776 208 606
6 078 364 675
1 578 604
Ringeriksregionen
1 750
17 158 418
854 967
3 378 028
4 232 995
13 558 892
8 655
Hamar
1 526
79 819 747
1 451 678
3 918 165
5 369 843
43 191 855
8 320
Tønsberg
2 529
35 053 109
1 333 377
6 553 088
7 886 465
11 830 482
13 792
Kongsberg
1 207
29 923 580
2 547 571
6 978 202
9 525 773
13 254 666
10 798
Horten
1 005
13 533 173
1 339 057
3 468 667
4 807 724
6 538 787
5 666
Antall
Resten av Norge
Lønn
Verdiskapning
Egenkapital
Ansatte
Bedrifter etter omsetning
100 %
90 %
80 %
>1 mrd.
500-1000 mrd.
70 %
100-500 mill.
50-100 mill.
60 %
10-50 mill.
1-10 mill.
50 %
0-1 mill.
40 %
30 %
Resten av Norge Ringeriksregionen
Tønsberg
Kongsberg
Horten
Utvikling i verdiskapning (indeks 2002=1)
3
2,5
2
1,5
1
0,5
2002
2003
2004
Resten av Norge
2005
2006
Ringeriksregionen
2007
Tønsberg
2008
Kongsberg
2009
2010
Horten
2011
Utvikling i produktivitet
Verdiskapning per ansatt
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
2002
2003
2004
Resten av Norge
2005
2006
Ringeriksregionen
2007
Tønsberg
2008
Kongsberg
2009
2010
Horten
2011
Utvikling i egenkapital (indeks 2002=1)
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
2002
2003
2004
Resten av Norge
2005
2006
Ringeriksregionen
2007
Tønsberg
2008
Kongsberg
2009
2010
Horten
2011
Andel selskaper med egenkapitalandel>20
%
65%
60%
55%
50%
45%
40%
2002
2003
Resten av Norge
2004
2005
2006
Ringeriksregionen
2007
Tønsberg
2008
2009
Kongsberg
2010
2011
Horten
Revealed Competitive Advantage (RCA)
NACE-kode
NACE-tekst
RCA
30400 PRODUKSJON AV MILITÆRE STRIDSKJØRETØYER
342
23130 PRODUKSJON AV EMBALLASJE OG HUSHOLDNINGSARTIKLER AV GLASS OG KRYSTALL
252
17290 PRODUKSJON AV VARER AV PAPIR OG PAPP ELLERS
107
47620 BUTIKKHANDEL MED AVISER OG PAPIRVARER
100
46731 ENGROSHANDEL MED TØMMER
81
17210 PRODUKSJON AV BØLGEPAPP OG EMBALLASJE AV PAPIR OG PAPP
76
27900 PRODUKSJON AV ANNET ELEKTRISK UTSTYR
36
1130 DYRKING AV GRØNNSAKER, MELONER, ROT- OG KNOLLVEKSTER
17120 PRODUKSJON AV PAPIR OG PAPP
1490 HUSDYRHOLD ELLERS
32
29
27
32990 ANNEN INDUSTRIPRODUKSJON IKKE NEVNT ANNET STED
26
22290 PRODUKSJON AV PLASTPRODUKTER ELLERS
23
2400 TJENESTER TILKNYTTET SKOGBRUK
22
86104 INSTITUSJONER I PSYKISK HELSEVERN FOR VOKSNE
15
28990 PRODUKSJON AV SPESIALMASKINER IKKE NEVNT ANNET STED
14
49320 DROSJEBILTRANSPORT
13
38210 BEHANDLING OG DISPONERING AV IKKE-FARLIG AVFALL
13
85595 TIMELÆRERVIRKSOMHET
13
37000 OPPSAMLING OG BEHANDLING AV AVLØPSVANN
12
28290 PRODUKSJON AV MASKINER OG UTSTYR TIL GENERELL BRUK, IKKE NEVNT ANNET STED
12
Download