Yi, er san

advertisement

Yi, er san... Student A

Remember to say these as often as you can: gai wo le

– my turn gai ni le

– your turn gai shei le

– whose turn? qing chongfu – please repeat

..... zhongwen zenme shuo – how do you say ... in Chinese?

..... zenme xie – how do you write ...?

.... and any other expressions off your card!

55 60

33

21 san shi san

49 si shi jiu

56 34 san shi si

22

57 wu shi qi

70 qi shi

Say and write these numbers in Chinese:

48, 27, 32, 46, 24, 35, 47, 59, 77

Yi, er san... Student B

Remember to say these as often as you can: gai wo le

– my turn gai ni le

– your turn gai shei le

– whose turn? qing chongfu – please repeat

..... zhongwen zenme shuo – how do you say ... in Chinese?

..... zenme xie – how do you write ...?

.... and any other expressions off your card!

21 er shi yi

33

49

56 wu shi liu

55 wu shi wu

34

60 liu shi

22 er shi er

57

70

Say and write these numbers in Chinese:

48, 27, 32, 46, 24, 35, 47, 59, 77

Download