The KILU Newsletter no 21

advertisement
The KILU Newsletter
The KILU Newsletter is an electronic newsletter to the staff at the Department of Chemistry at Lund University.
No 21
Thursday the 1st of December 2011
AT KILU
Don’t miss out on a new PhD course.
The quality of chemical measurements (analytical or other) is an
important aspect - if you are not certain about the validity of
measurements, why make them?
The course, “Statistics and measurement quality in chemistry, 4.5
hp “ covers the following concepts: Measurement errors, calibration, method validation, GLP and other official rules, experimental design and optimization, exercises with computer programs,
discussions of problems provided by participants.
Register to [email protected] no later than
December 5th.
More information.
Latest protocol for the KILU-board.
Read it here (in Swedish).
AT KC
New conference room available.
We have a new conference room at KC located in building III, floor
-1. Contact the Information desk for booking.
See map for location.
Kontakt för kemiskt avfall
Ny kontaktperson för hantering av kemiskt avfall är Per Malmquist
på SYSAV Kemi.
Klicka för kontaktuppgifter.
Latest protocol for the HMS-board.
Read it here (In Swedish).
AT the LIBRARY
New information search system – Summon replaces LibHub
On the 15th December Lund University libraries will launch a new
system for information called Summon, replacing the current system LibHub. LibHub will be available until the 31st of December
2011. In Summon you can search e-resources such as e-journals,
e-books and databases.
NOTE! If you have collected references and links in “MyCollection” in LibHub you must export these to a reference management system before LibHub will close down on the 31st of
December.
Read more on Summon and the export of references on the
following webpage, http://www.lub.lu.se/en/search/new-searchsystem.html.
Don’t hesitate to contact us if you have any questions, or send an
e-mail to [email protected]
Använd SciFinder & Reaxys! De tunga databaserna inom kemi
och biokemi.
Förutom de allmänna sökfunktionerna är de även sökbara genom
verktyg baserade på molekyldata d.v.s. struktur, formel, CASnummer eller molekylnamn.
SciFinder är världens största kemirelaterade
databas. Det är en bred kemidatabas över
vetenskaplig litteratur på kemiområdet.
OBS! Inför första användningen måste
du registrera dig.
Reaxys är en plattform för att söka i databaserna Beilstein
(organisk/bioorganisk kemi)
och Gmelin (oorganisk kemi).
Beilstein och Gmelin samlar
och uppdaterar syntes- och
egenskapsdata från 1772 och framåt.
Klicka på bilderna för att komma till respektive databas. Vill ni ha
hjälp att lära er dessa, kontakta biblioteket [email protected]
CALENDAR
9 December
Seminar in Chemical physics and Life
Sciences
“Synchrotron radiation, X-FELs and life
science: the future is bright”
Prof. Richard Neutze, Department of
Chemistry, University of Gothenburg
Time: 14.00.
Place: Kemicentrum, lecture hall F.
15 December
Defending of Thesis in Biotechnology
Mohammad Ali Mazlomi
“Sampling, Sample Treatment, Assay and
Real Time Monitoring of Biotechnological
Processes - Using an Integrated Flowinjection System”
Time: 10:30.
Place: Kemicentrum, lecture hall B.
A reception in honour of Olov Sterner.
Notify your administrator no later than
today if you want to participate.
Time: 15.00
Place: Café Ester.
16 December
Defending of Thesis in Biotechnology
Abolghasem Danesh
Production, Purification and Characterization of Antibacterial Biomolecules from an
Alkaliphilic Bacillus
Time: 16 December at 10:30.
Place: Kemicentrum, lecture hall C.
17 December
Lecture by the 2011 Nobel Laureate
”The discovery of quasicrystals”
Dan Shechtman
Time: 15.00.
Place: Kemicentrum, lecture hall G.
International Year of Chemistry
1200 Lundabor fick lära sig om mat & molekyler
på Kemicentrums matmässa.
Den 19 november fylldes universitetshuset i Lund med
drygt 1200 matglada och keminyfikna besökare för att
lära sig mer om matens innersta väsen: kemin. Besökarna fick genom
föredrag, workshops och utställningar bland annat lära sig hur man
lyckas med majonnäsen, varför choklad smälter i munnen men inte
mellan fingrarna, hur ett defekt vin kan lukta, hur man utvinner antioxidanter och vad molekylär gastronomi egentligen är.
Läs om vad media skrivit om mässan.
Se bilder från mässan på Facebook!
SEMINARS
Lecture by the 2011 Nobel Laureate
This years’ Nobel prize Laureate in chemistry - Dan Shechtman is given
an open lecture arranged by Kemiska föreningen in Lund.
”The discovery of quasicrystals”
Time: December 17 at 15.00.
Place: Kemicentrum, lecture hall G.
If you can’t wait watch a portrait of Dan Shechtman in Vetenskapens värld in SVTPlay
(In Swedish).
Click to play.
or listen to Vetenskapsradions portrait of Dan Shechtman in P1, Sveriges radio (In Swedish).
Click to listen.
Seminar in Chemical physics and Life Sciences
“Synchrotron radiation, X-FELs and life science: the future is bright”
Prof. Richard Neutze, Department of Chemistry, University of Gothenburg
http://www.csb.gu.se
Time: December 9 at14.00.
Place: Kemicentrum, lecture hall F.
Dissertations
Defending of Thesis in Biotechnology
Mohammad Ali Mazlomi
Sampling, Sample Treatment, Assay and Real Time Monitoring of Biotechnological Processes - Using an Integrated Flow-injection System
Time: 15 December at 10:30.
Place: Kemicentrum, lecture hall B.
Defending of Thesis in Biotechnology
Abolghasem Danesh
Production, Purification and Characterization of Antibacterial Biomolecules from an Alkaliphilic Bacillus
Time: 16 December at 10:30.
Place: Kemicentrum, lecture hall C.
The last KILU Newsletter of 2011 will be out the 15th of December. Send your material to [email protected]
Find The KILU Newsletter at KILU’s web site.
MESSAGES & NEWS
Kemist- framtidens yrke!
En rapport från SACO visar att kemist är
ett framtidsyrke. Enligt rapporten kommer det år 2016 att råda brist på kemister i
arbetslivet.
Nya anställningsregler och avtal
Läs rapporten.
för doktorander från andra länder
Läs mer här
Ond kemi
Årets PI-föreläsare Ulf Ellervik från Kemiska
institutionen i Lund föreläser om sin bok
“Ond Nya
kemianställningsregler
- berättelser om människor,
och avtal
mord
och
molekyler”.
föranställningsregler
doktorander
frånoch
andra
länder
Nya
Nya
anställningsregler
och
avtal
avtal
Se filmen.
mer här från
förLäs
för
doktorander
doktorander
från
andra
andra
länder
länder
Se även Ulf berätta om sin bok i SVTs
LäsLäs
mer
mer
härhär
morgonsoffa.
Se här.
Mini-symposium on the Department of Biochemistry and StrucKräftdjur kan tillverka silke / A novel
turalsilk
biology, CMPS
marine
CMPS
Mini-symposium:
Cedric Dickos
(CAS) forskning uppmärksammad.
Friday, 4th Februari, 14:00 - 16:00,
Läs lecture
här.
hall B, Kemicentrum
Read about the research of Cedric Dicko
Biomacromolecular
drug deliviery
(CAS). Read here.
Hanne Mørk Nielsen, Dept of Pharmaceutics and Analytical chemistry,
Berzelium
- namn
på nytt grundämne?
University
of Copenhagen,
DenLarsmark
Ivar Elding, professor emeritus vid
kemiska institutionen, figurerade nyligen i
Dagens Nyheter med anledning av att två
nya grundämnen ska döpas.
Läs mer.
2nd Seminar on Health Effects of the
Nordic Diet.
Biomedical Nutrition, Pure and Applied
Biochemistry, hosted this meeting on November17-18 in Lund with more than 60
participants. They belong to the three Nordic Centres of Excellence in Food, Health
and Nutrition (HELGA, MitoHealth and
SYSDIET) studying different aspects of the
Nordic diet. The meeting was opened by
Vice-Chancellor Per Eriksson.
More information.
Fabian Gyllenbergs price
Niklas Christensson has received Fabian
Gyllenbergs price from Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund. The price was
given for his doctoral dissertation “Coherent Multidimensional Spectroscopy
as a Probe of System-Bath Interactions”
defended in November 2009. The work
was carried out in the division of Chemical Physics under supervision of Prof. Tõnu
Pullerits.
En annorlunda drake
Sara Snogerup Linse (verksam på KILU)
och Kyrre Thalberg (disputerad på KC) har
släppt sin första barnbok ”Kjetil lär sig
flyga”.
Mer info finns på www.semmeltind.se.
Download