innehåll våra traditionsstilar ................ 7 8 Contents authentiCity in

advertisement
3
innehåll
C ONTENTS
ä k t h e t i a l l t........................................... 4
a u t h e n t i c i t y i n e v e r y t h i n g .... 4
k ö k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
KIT C HENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
f ö r va r i n g .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0
D r e s s i n g r o o m s .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0
b a d r u m .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2
b at h r o o m s .......................................... 7 2
vå r a t r a d i t i o n s s t i l a r .. . . . . . . . . . . . . . . . 7 8
o u r t r a d i t i o n s t y l e s .................. 7 8
äkthet i allt
4
authenticity iN everything
5
en sann historia
Ända sedan Gustav Johansson grundade företaget 1923 har vi
levererat inredningar som präglas av upplevelse och känsla för
medvetna kunder. Vi gör det genom att förena det bästa av världar.
Dels genom själ, hantverk och flexibilitet i att fortfarande vara ett
äkta köks- och möbelsnickeri. Dels genom kvalitet­, design och det
systemtänkande som gjort oss till Skandinaviens ledande tillverkare
av kvalitetsinredning. Men framförallt genom den speciella nordiska
värme som bottnar i vår historia, vår användning av trä och vår
hängivenhet att ge våra kunder en resa i första klass.
6
a true story
Ever since Gustav Johansson founded the business in 1923, we
have been supplying furnishing solutions distinguished by mood and
ambience for the discerning customer. We do this by uniting the best
of all worlds. Partly through the application of soul, craftsmanship
and flexibility by remaining an authentic kitchen and furniture joinery. And partly through the quality, design and systematic approach
that has made us the leading Scandinavian manufacturer of highquality furnishing. But above all through the special Nordic warmth
that is rooted in our history, our use of wood, and our devotion to
providing our customers with a first-class journey.
7
passion för detaljer
att välja kvänum
Om du närgånget granskar en inredning från Kvänum kommer du att
upptäcka skillnaden. Mönsterpassad träådring i luckor, handmålade
detaljer, gerade hörn, sinkade lådor och kantlistade krysspröjs är
bara några saker som garanterar den typiska Kvänumkänslan.
Hela tillverkningen bygger på vår filosofi om äkthet. Äktheten
gör att våra inredningar håller längre och att de blir vackrare med
åren. Äkta hantverk av högsta kvalitet blir heller aldrig omodernt.
8
Passion for details
If you closely examine an interior from Kvänum, you will soon spot
the differences. Book-matched veneer in front panels, handpainted
details, mitred corners, dovetailed drawers and edged cross transoms are just some of the aspects that guarantee the typical Kvänum
feeling. The entire manufacturing is built up around our philosophy of
authenticity. And it is this authenticity that ensures that our interior last
longer – and become more and more beautiful as the years go by.
9
konsten att förädla
traditioner
Vår specialitet är att skapa personligt anpassade miljöer som vi
utformar i ett nära samarbete mellan dig som kund, våra inredare
och våra hantverkare. Allt vi skapar bär sin ägares namn från det
ögonblick vi startar arbetet. Genom vår unika möjlighet att skapa
kundanpassad inredning kan vi leverera helhet i ordets enda rätta
bemärkelse och för hemmets alla rum: från kök och badrum till bibliotek, förvaring och mycket mer.
Om valfriheten skulle leda dig till svåra beslut står våra engagerade inredare till ditt förfogande. Beredda att addera extra värden
till ditt hem, oavsett hur unikt och banbrytande behovet är.
10
The art of refining
traditions
Our speciality is generating personalized interiors that we create via
a close working relationship with you, our customer, our designers
and our craftsmen. Everything we create bears the name of its owner
from the moment we start work. Thanks to our unique conditions for
creating customer-specific furnishing, we can supply holistic solutions in the true sense of the term, and for all the rooms in the home:
from kitchen and bathroom, to library, bedrooms, walk-in closets
and much more.
If the freedom of choice leaves you facing tough decisions, our
committed interior designers are at your disposal. So prepare to add
extra value to your home – no matter how unique and trail-blazing
your requirements may be.
11
12
KÖK / KIT C HENS
13
Broby ren vit, handmålat på ask. Bänkskivor i valnöt och
Carraramarmor, vita porslinsknoppar och skålhandtag i
tenn. Spis och fläkt från Ilve.
Broby pure white, handpainted on ash. Worktops in walnut
and Carrara marble, white porcelain knobs and pewter
shell handles. Cooking range and extractor fan from Ilve.
14
15
Broby dunvit, handmålat på ask. Bänkskivor i granit,
olivknoppar i tenn. Spis och fläkt från Ilve. Belysning från
Louis Poulsen.
Broby soft white, handpainted on ash. Granite worktops,
pewter olive knobs. Cooking range and extractor fan from
Ilve. Light fittings from Louis Poulsen.
16
17
18
Dalby/Vikby sotgrå, handmålat på ask. Bänkskivor i
vitoljad ek, glaserad lavasten och rostfri diskbänk med
framkant i ek. Skålhandtag och knoppar i krom. Svart
spis från AGA.
Dalby/Vikby soot grey, handpainted on ash. Worktops
in white oiled oak, glazed lava stone and stainless steel
with edge in oak. Knobs and handles in chrome. Black
stove from AGA.
19
Broby pärlgrön, handmålat på ask med olivknoppar och
blandare i antik mässing. Spis från Lacanche, rostfria
vitvaror från Gaggenau och Trepol.
Broby pearl green, handpainted on ash with olive knobs
and antique brass mixer. Cooking range from Lacanche,
stainless appliances from Gaggenau and Trepol.
20
21
Dalby sotgrå/rökgrå handmålat på ask, bänkskivor i
Corian, diskho och knoppar i porslin. Spis från Ilve och
fläkt från Kvänum.
Dalby soot grey/smoky grey handpainted on ash.
Worktops in Corian, porcelain sink and knobs. Cooking
range from Ilve and extractor fan from Kvänum.
22
23
24
25
Dalby sotgrå och rökgrå, handmålat på ask / Dalby soot grey and smoky grey, handpainted on ash
Broby dunvit, handmålat på ask. Bänkskivor i kalksten
från Kinnekulle, knoppar och handtag i tenn. Rostfri spis
från Ilve.
Broby soft white, handpainted on ash. Worktops in
limestone from Kinnekulle, pewter knobs and handles.
Stainless stove from Ilve.
26
27
28
Dalby sotgrå, handmålat på ask. Bänkskivor och golv i Carraramarmor, handtag och knoppar i krom
Dalby soot grey, handpainted on ash. Worktops and floor in Carrara marble, handles and knobs in chrome
29
30
Sundby rökgrå, handmålat på ask. Bänkskivor i granit, handgjort
spanskt kakel och franska blandare i mässing. Spis från Lacanche.
Sundby smoky grey, handpainted on ash. Granite worktops,
handmade Spanish tiles, and French brass mixer. Cooking
range from Lacanche.
31
32
Sundby rökgrå ask / smoky grey ash
33
Kombination Vikby/Dalby ren vit, handmålat på ask.
Bänkskivor i matt svart granit, vitvaror från Siemens och fläkt
från Kvänum.
Combination Vikby/Dalby in pure white, handpainted on
ash. Worktops in matte black granite, cooking range from
Siemens and extractor fan from Kvänum.
34
35
36
Kombination Vikby och Dalby ren vit / Combination Vikby and Dalby pure white
37
Essen ask dunvit. Bänkskivor i grå kalksten från Kinnekulle.
Olivknoppar i tenn, vitvaror från Miele.
Essen ash soft white. Worktops in grey limestone from
Kinnekulle. Olive pewter knobs. Appliances from Miele.
38
39
Kruse ask dunvit. Bänkskivor i rostfritt och kalksten Jura Grey.
Handtag och kyl/frys i rostfritt.
Kruse ash soft white. Worktops in Jura Grey, limestone and
stainless steel. Handles and appliances in stainless steel.
40
41
42
Linné ask dunvit. Bänkskivor i oljad ek. Diskho i porslin, rostfri spis
från Ilve och fläktkåpa Trolmen.
Linné ash soft white. Oiled oak worktops. Porcelain sink, stainless
cooking range from Ilve and Trolmen cooker hood.
43
Linné ask dunvit. Bänkskivor i grå kalksten från Kinnekulle,
olivknoppar i tenn. Fläktkåpa Sundby från Kvänum.
Linné ash soft white. Worktops in grey limestone from
Kinnekulle. Olive pewter knobs, hood named Sundby from
Kvänum.
44
45
Trolle ask ren vit. Bänkskivor i vitoljad ek, olivknoppar i
tenn. Fläktkåpa Årnäs från Kvänum.
Trolle ash pure white. Worktops in white oiled oak,
pewter olive knobs. Hood named Årnäs from Kvänum.
46
47
48
retro
49
Banér ask dunvit. Handtag i rostfritt och teak, bänkskivor
i laminat och rostfritt.
Banér ash soft white. Stainless steel and teak handles,
worktops in laminate and stainless steel.
50
51
52
Banér ask dunvit / ash soft white
53
Banér ask pärlgrön med vit stomme, handtag i teak.
Spis och fläkt från Ilve, rostfria bänkskivor.
Banér ash pearl green, with white cabinet carcass, teak
handles.Cooking range and extractor fan from Ilve, stainless
steel worktops.
54
55
56
Banér ask dimgrå. Handtag i teak och rostfritt, bänkskivor
i rostfritt och laminat Virrvarr med framkant i teak. Röd spis
och fläkt från Ilve.
Banér ash misty grey. Handles in teak and stainless steel.
Worktops in stainless steel and grey laminate "Virrvarr"
with edge in teak. Red stove and hood from Ilve.
57
58
Banér ask amazonblå på vit stomme. Handtag i teak
på skjutöverskåpen, bygelhandtag på underskåp och
snäpphandtag på överskåp.
Banér ash Amazon blue on white cabinet carcasses. Teak
handles on the sliding-door cabinets, hoop handles on the
bottom cabinets, and snap handles on the top cabinets.
59
60
FÖRVARING / D r e s s i n g r o o m s
61
62
Dalby ren vit, handmålat på ask. Knoppar och handtag
i blank mässing.
Dalby pure white, handpainted on ash. Knobs and
handles in polished brass.
63
Broby rökgrå, handmålat på ask. Knoppar i kristall,
rullbackar och klädstång i ek.
Broby smoky grey, handpainted on ash. Crystal knobs,
sliding trays and clothes rails in oak.
64
65
Essen dimgrå, handmålat på ask / misty grey, handpainted on ash
66
Broby dunvit, handmålat på ask, vita olivknoppar i porslin / soft white, handpainted on ash, white porcelain olive knobs
67
68
Dalby dunvit, handmålat på ask, knoppar i kristall
Dalby soft white, handpainted on ash, crystal knobs on all doors and drawers
69
Linné ask ren vit. Vita olivknoppar i porslin. Sittbänken
har en dyna i mörkbrunt läder.
Linné ash pure white. Olive knobs in white porcelain.
The bench has a dark brown leather cushion.
70
71
72
BADRUM / BATHROOMS
73
Broby ren vit, handmålat på ask. Knoppar i krom.
Bänkskiva och hyllplan i Carraramarmor. Integrerad
tvättmaskin från Miele.
Broby pure white, handpainted on ash. Knobs in
chrome. Worktop and shelf in Carrara marble.
Integrated washing machine from Miele.
74
75
Broby sotgrå, handmålat på ask, bänkskiva i Carraramarmor, vita olivknoppar i porslin
Broby soot grey, handpainted on ash, worktop in Carrara marble, white oliv knobs in porcelain
Broby dunvit, handmålat på ask. Hylla och bänkskiva i
Carraramarmor.
Broby soft white, handpainted on ash. Worktops and shelf
in Carrara marble.
76
77
Badrumsmöbel Essen i brunbetsad ek. Bänkskiva och stänkskydd i Carraramarmor,
läderlindade handtag, blandare från Vola. Beslysning från Bestlite
Essen bathroom furniture in brown-sained oak. Carrara marble top and splash panel,
handles with leather. Mixer from Vola and light fittings from Bestlite
våra traditionsstilar / our tradition styles
Våra modeller i traditionell stil är indelade i två kategorier, falsade respek-
Our traditional models are divided into two categories: rebated and
tive innanförliggande luckor. Välj själv vilket som passar din smak eller den
recessed fronts. Choose the style that suits your taste or the period of history
tidsepok ditt boende är format efter.
that your home is designed to match.
78
innanförliggande luckor / recessed fronts
Innanförliggande luckor kännetecknas av att luckan ligger innanför ­stommen
The distinguishing feature of recessed fronts is the fact that the front panel
och har synliga gångjärn, vilket förstärker den traditionella stilen. Stommarna
lies flush with the carcass surface and has visible hinges, which underpins
målas efter montering för att ge ett platsbyggt utseende.
the traditional style. The carcasses are painted after assembly to provide a
Våra innanförliggande luckmodeller skiljs av olika ramprofiler och speglar.
Till de innanförliggande luckorna räknas Sundby, Broby, Dalby, Vikby,
Forsby och Utby.
tailor-made appearance.
Our recessed front models feature different frame profiles with a variety
of decorative inserts. The recessed front models comprise Sundby, Broby,
Dalby, Vikby, Forsby and Utby.
79
falsade luckor / rebated fronts
Falsade luckor kännetecknas av att halva luckan går in i stommen och den
The distinguishing feature of rebated fronts is that half the front enters the
andra halvan ligger utanpå stommen, en så kallad överfalsning. Falsningen
carcass, while the other half rests outside – a technique known as over-
ger luckan ett nätt utseende med synliga gångjärn och en stor öppningsvinkel.
rebating. The rebating gives the front panel a neat appearance with visible
Våra falsade luckmodeller skiljs av olika rambredder. Det finns även
hinges and a large opening angle. Our rebated front models come in
rundade eller raka inner- och ytterprofiler på ramen samt helt släta luckor
different frame widths. You can also choose between rounded or straight
– allt för att passa de olika stilar som finns i våra hem. Dessa luckmodeller
inner and outer profiles on the frame, as well as completely flat fronts – to
finns i täckmålad och handmålad ask samt i olika träslag och yt­behandlingar,
match the different styles to be found in the homes. These front models are
läs mer i förteckningen på sidan 81. Till de falsade luckmodellerna räknas
available in fully painted and handpainted ash and in various other woods
Sparre, Essen, Kruse, Linné, Trolle, Banér och Tegnér.
and finishes – see page 81 for additional details. The rebated front models
comprise Sparre, Essen, Kruse, Linné, Trolle, Banér and Tegnér.
80
utföranden / versions
utb y
n
f o r sb y
n
v i kb y
n n n n n n
d a lb y
n n n n n n
broby
n n n n n n
su n db y
n n n n n n
Laminat* / laminate*
Dunvit målad / soft white painted
Ask smörgul / ash buttercup yellow
Ask amazonblå / ash Amazon blue
Ask sotgrå / ash soot grey
Ask pärlgrön / ash pearl green
Ask rökgrå / ash smoky grey
will be happy to provide the advice and guidance you need.
Ask dimgrå / ash misty grey
ge dig de råd du behöver.
Ask dunvit / ash soft white
view. The skilled interior design specialists at our showrooms
Ask ren vit / ash pure white
those not shown in the pictures. Consider this simply an over-
Våra kunniga inredare i våra showrooms kan vägleda dig och
Valnöt / walnut
materials and designs used for the various kitchens, including
du inte sett på bilderna. Tänk på att detta bara är en översikt.
Ek brunbetsad / oak, brown-stained
models have to offer. The table below presents a list of the
material och utföranden de olika köken finns i, även sådana
Ek vitbonad / oak, white-polished
olika modeller ser ut. Här följer en genomgång över vilka olika
Ek / oak
The pages so far have given you a little taste of what our various
Alm / elm
Sidorna du hittills tittat på har gett dig en aning om hur våra
81
banér
n n n n n n n n n n n n n
te g n é r
n n
t r o lle
n n n n n n n n n n n
n
n n n n n n n n
n n n n n n
linné
k r use
n n n
n n n n n n
esse n
n
n
n n n n n n
s pa r r e
n
n
n n n n n n
* Vi erbjuder laminat i ett omfattande färgspektra. För mer information, kontakta våra showroom.
* We supply laminate in a wide range of colours. For additional information, contact our showrooms.
Innanförliggande luckor / Recessed fronts
v i kb y, U tb y
d a lb y, b r o b y,
f o r sb y
su n db y
Falsade luckor / Rebated fronts
b a n é r , te g n é r
t r o lle , l i n n é
s pa r r e , k r use ,
esse n
För aktuell information om våra showrooms, besök www.kvanum.se / For current information about our showrooms, visit www.kvanum.com
v ä l k o m m e n t i l l k ö k e t s h u s / W EL C OME TO KÖKETS HUS
Välkommen till vår huvudutställning Kökets Hus, beläget vid E20 mellan
Welcome to Kökets Hus, our main exhibition centre, which is located next
Skara och Vara. Kökets Hus rymmer en 700 m2 stor utställning med ett 20-tal
to the E20 between Skara and Vara, in Sweden. Kökets Hus comprises a
miljöer samt ett välkomnande café där du kan smälta dina intryck.
700 m2 exhibition featuring 20 or so displays, along with a welcoming
café, which is the perfect place to muse on all your impressions.
Kökets Hus • Bystorp • 535 92 Kvänum • Sweden • Tel: +46 512 298 90
kvänum tradition 2 013
THE COLOURS IN THIS CATALOGUE ARE SHOWN AS CLOSE TO THE REAL COLOURS AS PRINTING TECHNOLOGY ALLOWS. © KVÄNUM KÖK AB. PRODUCTION: SEHÉLER NETWORK AB. PHOTOS: JOHAN EKSTAM, PETER PHILLIPS, Mona Gundersen, KAM & CO. PRINTING: ROLF TRYCKERI AB.
kvänum showrooms
Download