innehåll våra innovationsstilar .......... 6 2 Contents

advertisement
3
innehåll
C ONTENTS
ä k t h e t i a l l t .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
a u t h e n t i c i t y i n e v e r y t h i n g .... 4
k ö k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
KIT C HENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
f ö r va r i n g .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
D r e s s i n g r o o m s .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
b a d r u m .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6
b at h r o o m s .......................................... 5 6
vå r a i n n o va t i o n s s t i l a r . . . . . . . . . . . 6 2
o u r i n n o va t i o n s t y l e s . . . . . . . . . . . . 6 2
äkthet i allt
4
5
authenticity iN everything
en sann historia
Ända sedan Gustav Johansson grundade företaget 1923 har vi
levererat inredningar som präglas av upplevelse och känsla för
medvetna kunder. Vi gör det genom att förena det bästa av världar.
Dels genom själ, hantverk och flexibilitet i att fortfarande vara ett
äkta köks- och möbelsnickeri. Dels genom kvalitet­, design och det
systemtänkande som gjort oss till Skandinaviens ledande tillverkare
av kvalitetsinredning. Men framförallt genom den speciella nordiska
värme som bottnar i vår historia, vår användning av trä och vår
hängivenhet att ge våra kunder en resa i första klass.
6
a true story
Ever since Gustav Johansson founded the business in 1923, we
have been supplying furnishing solutions distinguished by mood and
ambience for the discerning customer. We do this by uniting the best
of all worlds. Partly through the application of soul, craftsmanship
and flexibility by remaining an authentic kitchen and furniture joinery. And partly through the quality, design and systematic approach
that has made us the leading Scandinavian manufacturer of highquality furnishing. But above all through the special Nordic warmth
that is rooted in our history, our use of wood, and our devotion to
providing our customers with a first-class journey.
7
passion för detaljer
Om du närgånget granskar en inredning från Kvänum kommer du att
upptäcka skillnaden. Mönsterpassad träådring i luckor, handmålade
detaljer, gerade hörn, sinkade lådor och kantlistade krysspröjs är
bara några saker som garanterar den typiska Kvänumkänslan.
Hela tillverkningen bygger på vår filosofi om äkthet. Äktheten
gör att våra inredningar håller längre och att de blir vackrare med
åren. Äkta hantverk av högsta kvalitet blir heller aldrig omodernt.
8
Passion for details
If you closely examine an interior from Kvänum, you will soon
spot the differences. Book-matched veneer in front panels, handpainted details, mitred corners, dovetailed drawers and edged
cross transoms are just some of the aspects that guarantee the
typical Kvänum feeling. The entire manufacturing is built up around
our philosophy of authenticity. And it is this authenticity that ensures
that our interior last longer – and become more and more beautiful
as the years go by. Genuine craftsmanship of the highest quality
never goes out of fashion.
9
konsten att skapa
innovationer
Vår specialitet är att skapa personligt anpassade miljöer som vi
utformar i ett nära samarbete mellan dig som kund, våra inredare
och våra hantverkare. Allt vi skapar bär sin ägares namn från det
ögonblick vi startar arbetet. Genom vår unika möjlighet att skapa
kundanpassad inredning kan vi leverera helhet i ordets enda rätta
bemärkelse och för hemmets alla rum: från kök och badrum till bibliotek, förvaring och mycket mer.
Om valfriheten skulle leda dig till svåra beslut står våra engagerade inredare till ditt förfogande. Beredda att addera extra värden
till ditt hem, oavsett hur unikt och banbrytande behovet är.
10
11
the art of creating
innovations
Our speciality is generating personalized interiors that we create via
a close working relationship with you, our customer, our designers
and our craftsmen. Everything we create bears the name of its owner
from the moment we start work. Thanks to our unique conditions for
creating customer-specific furnishing, we can supply holistic solutions in the true sense of the term, and for all the rooms in the home:
from kitchen and bathroom, to library, bedrooms, walk-in closets
and much more.
If the freedom of choice leaves you facing tough decisions, our
committed interior designers are at your disposal. So prepare to add
extra value to your home – no matter how unique and trail-blazing
your requirements may be.
KÖK / KIT C HEN s
12
13
Grip rökt ek med bänkskivor i Silestone och diskho från
Blanco. Väggpaneler i aluminiumlaminat. Vitvaror från Miele.
Grip smoked oak with Silestone worktops and Blanco sink.
Aluminium laminate wall panels. Appliances from Miele.
14
15
Grip rökt ek / smoked oak
16
17
Grip i Corian kombinerad med Brahe vitbonad ask,
bänkskivor i Corian och vitvaror från Gaggenau.
Grip in Corian combined with Brahe white-polished ash,
Corian worktops and appliances from Gaggenau.
18
19
Grip rökt ek espresso kombinerat med högskåp ­
i Brahe laminat. Bänkskivor av granit.
Grip smoked oak espresso in combination with
Brahe laminate wall cabinets. Granite worktops.
20
21
22
23
Grip rökt ek espresso, Brahe laminat / Grip smoked oak espresso, Brahe laminate
Kombination Grip/Brahe i vitbonad ask och laminat.
Bänkskivor i kalksten från Kinnekulle, vitvaror från
Gaggenau, stänkskydd i svart matt glas.
Grip/Brahe combination in white-polished ash and
laminate. Worktops in limestone from Kinnekulle, appliances
from Gaggenau, splash panel in matte black glass.
24
25
Grip laminat och valnöt. Bänkskivor och stänkskydd i stavlimmad
valnöt. Vitvaror från Gaggenau, blandare från Vola.
Grip laminate and walnut. Worktops and splash panel in staveglued walnut. Appliances from Gaggenau, mixer from Vola.
26
27
28
29
Grip laminat och valnöt / laminate and walnut
Brahe alm. Bänkskivor och stänkskydd i Corian, vitvaror
från Gaggenau.
Brahe elm. Worktops and splash panel in Corian,
appliances from Gaggenau.
30
31
32
33
Brahe alm / elm
Brahe rökt ek espresso. Bänkskivor och stänkskydd i
Silestone samt rökt ek på köksö, handtag i svart läder,
vitvaror från Miele.
Brahe smoked oak cappuccino. Worktops and splash
panel in Silestone with smoked oak kitchen island, black
leather handles and appliances from Miele.
34
35
36
37
Brahe rökt ek expresso / smoked oak espresso
Brahe vitbonad ek. Bänkskivor och stänkskydd i composit,
vitvaror från Miele.
Brahe white-polished oak. Worktops and splash panel in
Composite, appliances from Miele.
38
39
40
41
Brahe vitbonad ek / white-polished oak
Lindö acrilux vit. Bänkskivor i Corian, vitvaror från Miele.
Lindö acrilux white. Worktops in Corian, appliances from Miele.
42
43
f ö r va r i n g / d r e s s i n g r o o m S
44
45
Skjutdörrar i klarglas med aluminiumprofil framför förvaring
i vitbonad ask med läderhandtag samt stänger i läder.
Slagdörrar i dunvitt målat på askfanér.
Clear glass sliding doors with aluminium profiles in front of
the wardrobes of white-polished ash with leather handles
and leather clothes rails. Hinged doors in ash veneer,
painted in soft white.
46
47
Skjutdörrar i klarglas med aluminiumprofil framför förvaring i
rökt ek. Knoppar, inlägg och stänger i ljust läder.
Clear glass sliding doors with aluminium profiles in front of
the wardrobes of smoked oak. Knobs, inlay and clothes
rails in light leather.
48
49
Brahe dunvit, målad på ask. Handtag i brunt läder,
klädstång i läder.
Brahe soft white painted ash. Brown leather handles,
clothes rails in leather.
50
51
Brahe alm. Läderlindande handtag, rullbackar och insatser
i ek samt grå filtmatta.
Brahe elm. Wound leather handles, sliding trays in oak
with grey felt lining.
52
53
Hamilton sotgrå, målad på ask. Svarta läderhandtag.
Hamilton soot grey, painted on ash. Black leather handles.
54
55
Inredning i vitbonad ek och handtag i läder / Interior in white-polished oak and leather handles
b a d r u m / b at h r o o m S
56
57
Lindö ren vit, bänkskiva i Corian.
Lindö pure white, countertop in Corian.
58
59
Brahe alm, bänkskiva i Corian / elm with Corian countertop
Brahe rökt ek. Handfat underlimmat i Silestone.
Brahe smoked oak. Silestone top with
undermounted porcelain basin.
60
61
Grip rökt ek och laminat, handfat i porslin / smoked oak and laminate, porcelain basin
våra innovationsstilar / our innovation styles
Våra modeller i innovativ stil är indelade i två kategorier, heltäckande
Our innovative models are divided into two categories: full-covering models
luckor samt luckor med integrerade grepp. I båda fallen ligger luckorna helt
and models with integrated handles. In both cases, the fronts close
utanför stommen och de har integrerad dämpning i gångjärnen.
completely outside the carcass and feature hinges with integrated damping.
Gemensamt för dem alla är Kvänums typiska närvaro av trä i inredningar, stommar och lådor.
A common trait of all the models is Kvänum’s distinctive commitment to
wood in furnishing solutions, carcasses and drawers.
62
63
heltäckande luckor / full-covering models
i n t e g r e r a d e g r e pp / i n t e g r a t e d g r i p s
Våra heltäckande luckmodeller i innovativ stil utgörs av Brahe, Hamilton,
Our innovative style full-covering models comprise Brahe, Hamilton, Lindö
På vår luckmodell Grip är metallgreppet integrerat i luckan. Konstruktionen
On our Grip model, the metal handle is integrated into the front itself. This
Lindö och Björkö. Brahe och Lindö är släta luckor och Hamilton samt Björkö
and Björkö. Brahe and Lindö are flat models while the Hamilton and Björkö
ger en stilren, futuristisk och tålig design. Grip kan levereras i en rad olika
generates a stylish, futuristic and durable design. Grip is available in a
är ramluckor. Dessa luckor finns i en rad olika träslag och ytbehandlingar,
models features a straight frame. These models are available in a range of
träslag och ytbehandlingar, läs mer i förteckningen på sidan 65.
range of woods and finishes – see page 65 for additional details.
läs mer i förteckningen på sidan 65.
woods and finishes – see page 65 for additional details.
Luckmodellernas uttryck kan även påverkas genom val av handtag och
You can also influence the expression of the different models through
knoppar. Samtliga kan levereras med manuell pushout eller el-pushout om
your choice of handles and knobs. All can be supplied with manual or
man söker en handtagslös lösning.
electric push-out if you prefer a handle-free solution.
grip
brahe
n
lindö
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
h a m i lt o n
n
n
n
n
n
n
björkö
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
* Vi erbjuder laminat, acrilux och composit i ett omfattande färgspektra. För mer information, kontakta våra showroom.
* We supply laminate, acrilux and composite in a wide range of colours. For additional information, contact our showrooms.
grip
brahe, lindö
b j ö r k ö , h a m i lt o n
Acrilux* / acrilux*
n
n
Laminat* / laminate*
n
Ren vit målad / pure white painted
n
Ask sotgrå / ash soot grey
n
Ask pärlgrön / ash pearl green
n
Ask rökgrå / ash smoky grey
n
Ask dimgrå / ash misty grey
n
Ask crème / ash cream
n
Ask dunvit / ash soft white
64
Ask ren vit / ash pure white
happy to provide the advice and guidance you need.
Valnöt / walnut
dig och ge dig de råd du behöver.
Ek rökt cappuccino / oak, smoked cappuccino
view. The skilled interior designers at our showrooms will be
Ek rökt espresso / oak, smoked espresso
those not shown in the pictures. Consider this simply an over-
översikt. Våra kunniga inredare i våra showroom kan vägleda
Ek brunbetsad / oak, brown-stained
materials and designs used for the various interiors, including
sådana du inte sett på bilderna. Tänk på att detta bara är en
Ek vitbonad / oak, white-polished
models have to offer. The table below presents a list of the
material och utföranden de olika inredningar finns i, även
Ek / oak
olika modeller ser ut. Här följer en genomgång över vilka olika
Ask vitbonad / ash, white-polished
The pages so far have given you a little taste of what our various
Alm / elm
Sidorna du hittills tittat på har gett dig en aning om hur våra
Composit* / composite*
utföranden / versions
n
65
För aktuell information om våra showrooms, besök www.kvanum.se / For current information about our showrooms, visit www.kvanum.com
66
v ä l k o m m e n t i l l k ö k e t s h u s / W EL C OME TO KÖKETS HUS
Välkommen till vår huvudutställning Kökets Hus, beläget vid E20 mellan
Welcome to Kökets Hus, our main exhibition centre, which is located next
Skara och Vara. Kökets Hus rymmer en 700 m2 stor utställning med ett 20-tal
to the E20 between Skara and Vara, in Sweden. Kökets Hus comprises a
miljöer samt ett välkomnande café där du kan smälta dina intryck.
700 m2 exhibition featuring 20 or so displays, along with a welcoming
café, which is the perfect place to muse on all your impressions.
Kökets Hus • Bystorp • 535 92 Kvänum • Sweden • Tel: +46 512 298 90
kvänum innovation/2 012
THE COLOURS IN THIS CATALOGUE ARE SHOWN AS CLOSE TO THE REAL COLOURS AS PRINTING TECHNOLOGY ALLOWS. © KVÄNUM KÖK AB. PRODUCTION: SEHÉLER NETWORK AB. PHOTOS: JOHAN EKSTAM, PETER PHILLIPS, Mona Gundersen. PRINTING: ROLF TRYCKERI AB.
kvänum showrooms
Download