Jag är glad i bok.”

advertisement
”Jag är glad i bok.”
” Ytan blir väldigt vacker
när boken bearbetas.”
Stol eller karmstol i massiv bok.
Rygg och sits i formpressad
”Madonna är en lätt stol i bok med
tunna dimensioner som flirtar
med den italienska Chiavari-stolen
och den svenska stegstolen.”
Madonna
David Ericsson
”Min skapelseprocess tar alltid lång tid och
“My creative process always takes a long
jag tycker om att hitta inspiration i den
time, and I like to seek inspiration in Swedish,
svenska, europeiska och antika möbel-
European and ancient furniture history.
historien. Madonna är en lätt stol i bok med
Madonna is a light-weight beech chair of
tunna dimensioner som flirtar med den
slender dimensions that flirts with the Italian
italienska Chiavari-stolen och den svenska
Chiavari chair and the Swedish step stool.
stegstolen. Jag är glad i bok. Ytan blir väldigt
I revel in beech. It acquires a tremendously
vacker när den bearbetas. Jag tycker också
beautiful surface, especially when machined.
om boken för att den är tät och stark. På
I also appreciate its density and strength. On
det mentala planet arbetar jag hela tiden
the mental plane, I find myself working with
med flera möbler samtidigt. Det finns
several pieces of furniture at once. There are
fortfarande mycket som är ogjort och det
still a lot of things waiting to be done, and
är en befriande känsla.”
that’s a great feeling.”
bokfaner alternativt
vegetabiliskt garvat läder i
natur, svart eller rödbrunt.
Chair, with or without armrests
of solid beech. Back and seat
of moulded beech veneer or
alternatively vegetable-tanned
leather, either unstained, black
or russet.
Helklädda pallar i tyg eller
läder. Ben i massiv ask.
Stools fully upholstered in
fabric or leather. Solid ash legs.
Jack och Elsa
Färg & Blanche
”När vi började skissa på Jack och Elsa framstod
det som självklart att en kompletterande pall
till vår Emma-serie måste ha ett eget uttryck
och få leva sitt eget liv. Genom att använda det
strumpklädda benpartiet som återkommande
detalj har vi ändå skapat en stark koppling till
familjen. Pallarna finns i olika storlekar vilket ger
upphov till rumslig interaktion. När de skulle
döpas kom vi att tänka på hundarna som brukar
vara i Gärsnäs showroom. Klart att pallarna skulle
heta Jack och Elsa som dem. Pallar kan uppträda
på många sätt i en inredning, som solitärer eller
en flock djur spridd över rummet, som diskreta
sittplatser eller en extravagant detalj.”
“When we began sketching Jack and Elsa, it
seemed obvious that a stool supplementing
our Emma series must have an idiom and a life
of its own. By using the stockinged leg section
as a recurrent detail, we’ve created a strong
link with the family. The stools come in different
sizes, which makes for spatial interaction.
When we got to the stage of naming them, we
thought of the dogs which are usually there in
the Gärsnäs showroom. So of course the stools
had to be called Jack and Elsa, like them. Stools
can play many different parts in an interior
design, singly or like a flock of animals spread
out across the room, discreet sitting points, or
an extravagant detail.”
”... solitärer eller en flock djur
spridd över rummet,
som diskreta sittplatser eller
en extravagant detalj.”
Helklädd karmstol i tyg eller
läder, konfektionerad med
genomgående stickningar
i rygg. Pelare med kryssfot,
svart eller eller vitlackerad,
alternativt blankförkromad.
Underrede med gung och
snurrfunktion, kan förses
med hjul eller glidfot.
Easy chair fully upholstered
in fabric or leather, tailored
with backrest perforations.
Pillar and cross base,
painted black or white,
or else chromium-plated.
Rocking and swivel base
which can be fitted with
casters or a levelling glide.
Emily II
Färg & Blanche
”Emily är en nätt och omslutande fåtölj.
Den välskräddade och feminina karaktären
förstärks av att den mjuka textila delen växer
ner i det hårda metallstativet. Ett organiskt
formspråk utan hårda kanter som genom den
raffinerade strumpdetaljen gör Emily till en
alldeles unik snurrstol att använda i många
nya sammanhang.”
“Emily is a dainty armchair that envelops
you. Its well-tailored, feminine character is
accentuated by the soft textile part extending
down into the hard metal frame. An organic
idiom without no hard edges, and the
sophisticated stocking detailing makes Emily
an wholly unique swivel chair for use in many
new contexts.”
POP
Patrik Bengtsson & Pierre Sindre
”Vi vill ge folk möjlighet
att okomplicerat slå sig ner
för informella möten.”
Soffserie med rygg och
Sofa series with back
sits klädd i tyg eller läder,
and seat upholstered. In
försedd med låga eller
fabric or leather and fitted
höga ljudabsorberande
with low or high sound-
ryggskärmar överklädda
absorbing screen backs
med tyg eller läder. Klädd
with fabric or leather
sits med stomme i massivt
upholstery. Upholstered
trä. Underrede i ask eller bok.
seat with solid wooden
Fristående bord alternativt
frame. Ash or beech base.
fast kopplade med soffa.
Tables freestanding or
Skiva i ask eller bokfaner
fixed to sofa. Ash, beech-
alternativt laminat med sarg
veneer or laminated top
i vitlackerat stål. Underrede i
with white-painted steel
ask eller bok/natur.
frame. Ash or beech/
unstained base.
POP
Patrik Bengtsson & Pierre Sindre
”POP-soffan med tillhörande bord bygger
på moduler avsedda för ett aktivitetsbaserat
kontor. Till skillnad från det traditionella
kontoret med egna rum och eget skrivbord vill
vi ge folk möjlighet att okomplicerat slå sig ner
för informella möten. POP bygger på ett enkelt
system av olika grunddelar och bildar allt från
en klassisk soffa till en modern sittgrupp.”
“The POP sofa and the table that goes with it
are based on modules intended for an activitybased office. In contrast to the traditional office,
with everyone having their own desk and their
own room, we want to give people the chance
of sitting down ad hoc for informal meetings.
POP is based on a simple system of different
basic parts, forming everything from a classic
sofa to a modern seating unit.”
Stol helklädd i tyg eller läder.
”Avsaknaden av armstöd gör att
den tar mindre plats och är lätt
att komma i och ur.”
Zen Conference V och VI
Åke Axelsson
”Serien Zen bygger på en konisk form som visat
sig vara användbar på många olika sätt. Det
senaste tillskottet är stolen Zen Conference.
Avsaknaden av armstöd gör att den tar mindre
plats och är lätt att komma i och ur. Som alltid
när jag arbetar har jag utgått från olika behov
och önskemål i en strävan mot det praktiska och
funktionella.”
“The Zen series is based on a tapered shape
which has shown itself to have manifold uses.
The Zen Conference chair is the latest addition.
The absence of armrests makes it more
economical of space and easy to get into and
out of. As in all my work, I have responded to a
variety of needs and preferences in pursuit of
the practical and functional.”
Pelarstativ med kryssfot
alternativt med ben i ask/natur.
Chair, fully upholstered in
fabric or leather. Pillar frame
with cross base or with ash/
unstained legs.
Kolonn
David Regestam/Wingårdhs
”Den skulpturala formen är funktionell. Ett
“The sculptural shape is functional. A central
centralt ben som ger stort stöd på golvet,
leg provides generous support on the floor,
smalnar av för att ge benutrymme och lätthet,
tapers to give legroom and lightness, and
för att sedan vidgas igen och bära bordskivan.
then broadens out again to take the table top.
Genom att addera flera kolonner kan man
By adding more columns you can build tables
bygga hur långa bord som helst utan ben
of any length and with no legs getting in
som är i vägen.”
people’s way.”
Pelarbord med skiva och pelare i ek/natur, anpassning för el/data/telefoni. Finns i två höjder 730 resp 930 mm. Rund eller rektangulär skiva.
Oak / unstained pillar table, comprising table top and pillar, in-built power supply/IT/telephony trunking. Comes in two heights: 730 and 930 mm. Round or rectangular top.
-
POP
Patrik Bengtsson & Pierre Sindre
Gärsnäs grundades 1893. Det är ett familjeägt
Founded in 1893, Gärsnäs is a family business
”Pallen POP är fortsättningen på vår
företag med tillverkning i egna möbelsnickerier
with its own furniture works in the village of
begynnande serie för det aktivitetsbaserade
i byn Gärsnäs på Österlen och med showroom
that name, in the Österlen region of Skåne,
kontoret. Vi har själva upplevt att det saknas
i Stockholm. Gärsnäs drivs av Anna och Dag
southern Sweden, and with a showroom in
en funktionspall i trä med hög sitthöjd. Den
Klockby tillsammans med Åke Axelsson vilka
Stockholm. Gärsnäs is run by Anna and Dag
massiva träpallen är avsedd för både kortare
delar visionen att låta tradition, kunskap och
Klockby together with Åke Axelsson, and the
och längre sittningar vid ett projektbord eller en
förnyelse föra företaget framåt. Alltsedan
three of them share a vision of making tradition,
bardisk. En inbyggd gaskolv gör den höj- och
starten har fokus legat på kvalitetsmöbler av trä
skill and renewal carry the firm into the future.
sänkbar. ”
och i snickeriet överförs hantverket naturligt
Quality wooden furniture has been at the
mellan olika generationer. Gärsnäs har ett
centre of attention right from the start, and
“The POP stool is the continuation of our
löpande samarbete med många framstående
in the joinery works craftsmanship passes by
incipient series for the activity-based office.
formgivare och i mötet mellan hantverkare och
natural succession from one generation to the
We’ve seen for ourselves the lack of a functional
formgivare tänjs gränserna för det möjliga.
next. Gärsnäs has an ongoing collaboration
stool with a high seating level. This solid
I början av 1960-talet formgav Åke Axelsson
with many leading designers, and the bounds
wooden stool is intended for sessions of varying
sin första stol för Gärsnäs. Det var inledningen
of possibility are stretched by the convergence
length at a project table or bar counter. An in-
till ett betydelsefullt och varaktigt samarbete
of craftspeople and designers.
built gas piston makes it vertically adjustable. ”
som resulterat i många designklassiker och
When Åke Axelsson designed his first Gärsnäs
nya modeller. Gärsnäs filosofi bygger på
chair at the beginning of the 1960s, this proved
långsiktighet, hållbarhet och att detaljerna
the beginning of an important and enduring
gör helheten.
partnership resulting in many design classics
and new models. The Gärsnäs philosophy is
founded on long-termism, sustainability and
the details making up the whole.
Höj och sänkbar funktionspall med pelarstativ i massiv ask. Sits av massiv ask/natur alternativt klädd sits. Med eller utan ryggstöd av massiv ask/ natur.
Vertically adjustable bar stool with solid ash legs. Seat solid ash/natural or alternatively upholstered. Solid ash/natural backrest optional.
2015 Nyheter/News
KOLONN
KOLONN
479
950
600
POP PALL
POP PALL
JACK
ELSA
800
H 800 D 700
H 430
D 680
H 440
D 680
834
464
464
661
834
H 1298 D 700
Ø1400
H 430
D 510
Ø1200
H 430
D 600
Ø450
879
Ø450
670
670
EMILY II
930
EMILY II
930
570
800
470
760
430
570
479
1200
445
555
680
680
1400
1400
MADONNA I
MADONNA II
POP TABLE
POP 1-SEAT
POP 2-SEAT
POP 2-SEAT
1200
H 1298
800
D 700
H 800 D 700
730
435
H 805
D 653
430/470
H 840
D 635
Ø450
Ø450
516
614
3000
2800
2800
2800
ZEN CONFERENCE V
ZEN CONFERENCE VI
KOLONN
POP 3-SEAT
POP 3-SEAT
POP 3-SEAT
MARIA GAENGER DESIGN/ SILFVERSTOLPE ART & COMUNICATION/ FOTO LENNART DUREHED/ GÖTEBORGSTRYCKERIET 2015
HEADOFFICE/PRODUCTION/SHOWROOM: MALMÖVÄGEN 16 –18 BOX 26 272 03 GÄRSNÄS SWEDEN T +46 414 530 00
OFFICE/SHOWROOM: EASTMANSVÄGEN 12 113 61 STOCKHOLM SWEDEN T +46 8 442 91 50 WWW.GARSNAS.SE
2015
Download