MEDICIJNCIRKEL

advertisement
MEDICIJNCIRKEL
Elke helende kracht die ons
dichter brengt bij onze
spirituele essentie is
!
MEDICIJNCIRKEL
Za, 15 november 2014, 19.30 u
Volgens de sjamanistische traditie draagt alles en iedereen die ‘bezield’ is medicijn in zich: de planten, de
dieren, de aarde, lucht, water, vuur, cosmos en elkaar. We zijn allen broers en zusters van elkaar, allen
bezield, allen medicijn. We inspireren elkaar in het herinneren dat we stralende wezens zijn en dat alles Heilig
is.
In deze medicijncirkel trommelen, ratelen en bezingen we de ziel in ons lijf. Om te herinneren wie we zijn, wat
ons pad is, om onze connectie met al onze dierbaren te hernieuwen en ons weer heel te voelen. We
bekrachtigen onze intentie en ondernemen een Heilige reis. Het is je intentie die de trancereis zal sturen. Dit
kan een vraag naar healing zijn, inzicht, een verkenning van het tranceveld, en zo veel meer…
In een notendop:Een inspirerende avond met meditatie, zang en trancereis .
Welkom!
DATUM:
BEGELEIDING:
CONTRIBUTIE:
INSCHRIJVING:
INFO:
Zaterdag, 15 november, 19.30 U, bij Arttout (Beukenstraat 60, 2140 Borgerhout)
Krista Dierickx
Michèle Van den Bergh
10 Euro
krista.dierickx@telenet.be of michele_vandenbergh@hotmail.com
Krista: 0486561530 of Michèle: 0473495703
MEDICINE CIRCLE
Breng mee: je intentie, matje, dekentje en (eventueel) muziekinstrumentjes: trom, ratels, … Er zullen ook ratels ter beschikking zijn. Er
Every
healing
power vereist.
brings us closer to our spiritual essence which is ‘medicine’. According to sjamanstic tradition every living being
is geen
voorkennis
has medicine : the plants, the animals, earth, air, water, vire, cosmos and eachother. We are all brothers and sisters, all with a soul and
we are all medicine. We inspire eachother in remembering that we are beautiful light beings and that all is sacred.
In this medicine circle we drum, rattle, sing the Sacred. To remember who we are, what our path in life is, to reconnect with our beloveds
and to feel whole again. We empower our intentions to make a sacred trance journey. It’s your intention that gives direction to your
journey. This can be a request for healing, an insight or a discovery of the field of trance and much more…
In a nutshell: an inspiring evening in meditation, connection, singing and trance.
Welcome!
Ps: indien je liever niet meer onze mails wilt ontvangen, mail dan gewoon terug: ‘stop’.
Download