Til obligasjonseierne i / To the bondholders of: ISIN

advertisement
Til obligasjonseierne i / To the bondholders of:
ISIN: NO0010269723
- Flytende rente Tolga-Os Sparebank Fondsobligasjonslån med
ubegrenset løpetid
Oslo, 09.04.2015
Melding om førtidig innfrielse
Nordic Trustee ASA er tillitsmann for overnevnte obligasjonslån der Tolga-Os Sparebank har meldt at de
vil benytte sin rett i henhold til låneavtalen til å innfri hele lånet før forfall (”call”):
Callkurs:
Calldato (betalingsdato):
100% av pari pluss renter
26.05.2015
Exercise of Call Option
Nordic Trustee ASA acts as trustee for the above mentioned bond where
Tolga-Os Sparebank is the issuer.
Nordic Trustee ASA has received notification from Tolga-Os Sparebank regarding the exercise of the call
option and the bond will be entirely repaid.
Call Price:
Settlement date:
Yours sincerely
Nordic Trustee ASA
Cecilie Natalie Haug
100% of par value plus accrued interest
26.05.2015
Download
Related flashcards
Create Flashcards